National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya

ВНМУ iм. М.І.Пирогова

Вінницький національний медичний університет засновано у 1921 р. У 1960 р. навчальному закладу присвоєно ім’я М.І. Пирогова, а у 1984 р. – нагороджено орденом „Знак пошани”. З 1994 року Вінницький медичний інститут атестовано та акредитовано за IV рівнем акредитації. Згодом йому було надано статус університету. Статус національного університет набув у 2002 році. У цьому ж році його було нагороджено Почесними грамотами Кабінету міністрів України і Верховної ради України.

Університет має високий рівень забезпеченості викладачами з науковими ступенями і званнями. Майже кожний шостий викладач університету - доктор наук, професор. Студентів навчають 136 докторів наук, 686 кандидатів наук та докторів філософії. У ньому працюють 25 Заслужених діячів науки і техніки України, Заслужених працівників вищої школи і освіти України та Заслужених лікарів України, 4 академіки НАН вищої освіти України, 10 Лауреатів Державної премії України.

В навчальному процесі і управлінні університетом широко запроваджено комп’ютерні технології. Зокрема функціонує 32 комп’ютерних класа, використовуються багатоканальна інтернет мережа, доступ до яких студентам, аспірантам і викладачам є безкоштовним.

Також в університеті функціонує 12 наукових шкіл. ВНМУ ім. М.І. Пирогова підтримує творчі зв’язки та співпрацює з медичними факультетами університетів 19 зарубіжних країн (в тому числі США, Німеччини, Франції, Великобританії, Польщі та ін.), тісні наукові зв’язки мають клінічні кафедри з 28 іноземними фармацевтичними компаніями. Викладачі кафедр задіяні у виконанні 62 міжнародних проектів.

Ректор університету — Мороз Василь Максимович, доктор медичних наук, професор, дійсний член Національної академії медичних наук України, Герой України, Заслужений діяч науки і техніки України, Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Міністерство охорони здоров'я України
1545
Урядова гаряча лінія
Міністерство освіти і науки України

ВНМУ ім. М.І. Пирогова © 2021