Загальна інформація

На медичному факультеті №2 здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

1. Спеціальність 222 «Медицина»
    Кваліфікація – лікар.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (222)
    Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
    Термін навчання – 5 років 10 місяців з подальшим проходженням інтернатури.

2. Спеціальність – 228 «Педіатрія»
    Кваліфікація – лікар.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр (228)
    Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
    Термін навчання – 5 років 10 місяців з подальшим проходженням інтернатури.

3. Спеціальність – 225 «Медична психологія», 225 «Медична та психологічна реабілітація»
    Кваліфікація – лікар-психолог.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (225).
    Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
    Термін навчання – 5 років 10 місяців з подальшим проходженням інтернатури.

4. Спеціальність – 227 «Терапія та реабілітація»
    Кваліфікація – фізична терапія.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр (227).
    Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
    Термін навчання – 3 роки 10 місяців з подальшим вступом в магістратуру.

Професорсько-викладацький склад факультету налічує 593 особи, у тому числі: 467 – професори та доценти. На факультеті навчається понад 1200 студентів.

Підготовка здійснюється на етапах додипломного (6 років) і післядипломного навчання – інтернатура, факультет післядипломної освіти. Навчання магістрів здійснюється за очно-заочною формою, причому термін підготовки співпадає з  терміном навчання в інтернатурі.

Протягом навчання студенти мають змогу проходити повноцінну виробничу практику.

Всі клінічні, фундаментальні та випускові кафедри, які задіяні у підготовці спеціальності «медицина», «педіатрія», «медична психологія» та «терапія та реабілітація» очолюються докторами наук, професорами.

До складу факультету входять наступні  кафедри: 

Кафедра дитячих хвороб №1
Кафедра дитячих хвороб №2
Кафедра медичної психології та психіатрії
Кафедра терапії медичного факультету № 2
Кафедра хірургії медичного факультету № 2
Кафедра дитячої хірургії
Кафедра дитячих інфекційних хвороб
Кафедра педагогіки та психології

Оголошення


09.02.2024 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://forms.gle/w7knSoYXXqjcxqqTA

Для студентів 2 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://forms.gle/MFUG4TWQumk79u2F8

Для студентів 3 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://forms.gle/i21xoYR3uxqmT6CK7

Для студентів 4 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://forms.gle/wq9ne3M9dfvmnq7M8

Для студентів 5 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://forms.gle/LUnxmMDrAXPETx8N7

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


09.02.2024 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://forms.gle/7CeRRzz954eL6beD7

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://forms.gle/TwDg5gR3h1Vf6b3f7

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://forms.gle/9pPMnfr7aeDgQmua9

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://forms.gle/np2aqfcj5W9vBkQK6

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://forms.gle/x924zUxZKJ2YkTU28

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


09.02.2024 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/xsXeG2Ynpc4Zk9vAA

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/GhA6GZcR8bfE9tLS8

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/sri637QLCWHDTSqaA

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/icUFux7a9SQ3ZN7r7

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/A1CMHvGytYP8v41e9

Анонімність гарантуємо

Дякуємо за співпрацю!30.11.2023 Шановні студенти!

Нам важлива Ваша думка щодо навчальних дисциплін вибіркового циклу, тому проводимо анонімне опитування про те, наскільки цікавим та корисним для Вас був цей курс, щоб у подальшому враховувати Ваші враження та пропозиції.

Анкета доступна за посиланням https://forms.gle/nkKS8dnM7TDtTMTk6

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

З повагою відділ забезпечення якості освіти
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова11.10.2023 Оголошення на набір до школи тьютерів

Вельмишановні студенти 2-5 курсів! Університетський центр "МедВінСім" (http://surl.li/mapoi) запрошує вас доєднатися до школи тьютерів.

Школа тьютерів передбачає Ваше залучення при проведенні клінічних іспитів та участь в якості майбутніх інструкторів та фахівців у клінічній практиці на базі університетського симуляційного центру.                                   .         

Цей курс для Вас, якщо Ви прагнете розвинути:

 • навички креативності, харизму та індивідуальні творчі особливості;
 • відчуття впевненості під час публічних виступів та виконання клінічних навичок;
 • комунікабельність та командну роботу;
 • клінічну аналітику.

Вимоги до відбору зазначені у прикріпленому кліпі
https://youtu.be/HQbrY_mXQDo?si=IFuaYwTdS5WafJh315.06.2023 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості організації та проведення виробничої практики.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/2cqDs128ZCkJ9Pi27

Анкетування є анонімним та конфіденційним, інформація буде використана для аналізу у загальному вигляді.

Дякуємо за співпрацю!
20.04.2023 Роз’яснення щодо складання іспитів КРОК за кордоном

Шановні здобувачі вищої медичної освіти!

У зв’язку із питаннями, що виникають щодо складання іспитів КРОК за кордоном, інформуємо вас, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2023 № 269 «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» Центр тестування продовжує здійснювати організаційно-підготовчі заходи щодо проведення іспитів за межами території України.

За інформацією Центру тестування, для складання іспиту за межами території України здобувач має виконати наступний алгоритм дій:

 1. Повідомити заклад освіти, у якому навчається, назву країни, у якій складатимете іспит.
 2.  Відслідковувати на сайті ДНП «Центр тестування» інформацію щодо місць знаходження центрів сертифікаційного тестування в обраній країні:  https://www.testcentr.org.ua/uk/.
 3. Відслідковувати на сайті Центру тестування у розділі «Графік іспитів» інформацію щодо дати проведення іспитів у центрах сертифікаційного тестування за межами України.
 4. Отримати у закладі освіти свій унікальний ID-код здобувача для реєстрації    та складання іспитів. ID-код здобувача надається ДНП «Центр тестування» до закладу освіти.
 5.  Використовуючи унікальний ID-код, зареєструватися на сторінці центру  сертифікаційного тестування на складання іспиту, вибравши назву іспиту, локацію центру сертифікаційного тестування, дату та час складання.

У центрах сертифікаційного тестування (ЦСТ) здобувачі зможуть скласти іспити КРОК 1, КРОК 2 та іспит з англійської мови професійного спрямування (АМПС) у дати, що були визначені для складання цих іспитів на території України Графіком проведення ЄДКІ у 2023 році.

Відповідно до графіка затвердженого МОЗ України передбачає проведення іспитів КРОК 1, КРОК 2 та АМПС у наступні дати:

     
16.05.2023 – 17.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
23.05.2023 – 24.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
30.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
01.06.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
13.06.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
20.06.2023 – 21.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

29.06.2023 – 30.06.2023

ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

УВАГА! Відслідковуйте на сайті ЦЕНТРУ ТЕСТУВАННЯ інформацію щодо проведення іспитів КРОК 1, КРОК 2.

Інтерактивні карти географії проведення іспиту КРОК 2 (за кількістю здобувачів, які виявили бажання складати ЄДКІ за межами території України) можна переглянути за посиланням:

https://www.testcentr.org.ua/uk/component//?view=page&id=369


08.12.2022 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBsRFYmBMyV40P0DKdITZqTSNvUFWb33TumGNY-yXq5agu7A/viewform?usp=share_link

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfouGfb3gk6i8B_zR0ZGELR4uO27wXgTcTR2_TmIUHodiSmFA/viewform?usp=share_link

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeZ6XT7RE6wZE7F6Ol38bf5LUUpQylOecVRVLMKOuVcEb8HQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdz7lKhEEnzoXq9XIsRQ79TEnfR_cKE3IK1lOTfNfBaRPmYwg/viewform?usp=share_link

Для студентів 6 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSQl8UqXNDb9XJOWF80KLyI6Pjtvzoxbse2vzWWwvcJOkTIQ/viewform?usp=share_link

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


01.12.2022 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес

.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecfU0gBLA2mx1HALW_KFWP7h-5JhLyWftb-DwaxuUxBTOjGQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4AHBRmPOvpZX4NAJy33umqAq40iHxuBoSg13iAQ8yl0TVHw/viewform?usp=share_link

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0FGznEpTkZVh_oLWy2ngh8jQ-JAUzBGidAweEj5WGN9cKBA/viewform?usp=share_link

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHWLY-hbXyUKBcvoZVm66_tkgb3-35Fr-CW4u1zApk5EhAag/viewform?usp=share_link

Для студентів 6 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQcE0785RpXwlFT0jZHlGjWAyM8Yid8HN9WUV6zhCaJOEz5Q/viewform?usp=share_link

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


21.11.2022 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeBmozyxi_C5yASnzLSycH-7NhEgulua8W9qxBdj4m5RKd8g/viewform?usp=share_link

Для студентів 3 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe90-bRXzzvJm8rzPb2eA5s4QMitmVVRbaTebQFPqI8848tQQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 4 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesOXedCfALvolW9jw_zl5JfOszRht-Mm4GhwnRWhzSfJ7Fcg/viewform?usp=share_link

Для студентів 5 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScstfJpaHERRjqgcKgeGfui1fgxilWJQ0aZcw2ERhOTNeJmGQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 6 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JtI243DHC4w-LT6KiAVNlo2SSzcu_8uCihMDBxw_lLQOhA/viewform?usp=share_link

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!
13.09.2022 Оголошення для здобувачів вищої освіти, які були зараховані на 1 курс медичного факультету №2

Для здобувачів вищої освіти, які були зараховані на 1 курс медичного факультету №2 (спеціальність "Медицина" (Г-потік), "Педіатрія" та "Медична психологія") у 2022 році будуть проведені виробничі збори 16.09.2022 о 16.00 годині у актовій залі університету.

Список студентів 1 курсу медичного факультету №2 (спеціальність «Медична психологія») 2022/2023 н.р.
Список студентів 1 курсу медичного факультету №2 (спеціальність «Педіатрія») 2022/2023 н.р.
Список студентів 1 курсу медичного факультету №2 (спеціальність «Медицина» (Г-потік)) 2022/2023 н.р.


21.10.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1jhvP8msRNAkddYBRRZO-UtWmRvUmiPwUcFJjj9_zbv8/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1rM7y8ptQdI8I7iDOXJShbtkphUxg-l-8lX8G369NoFs/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1Aw9qMXJ2u8Hwzn5gjhjAFX_H1FLu4m8fkJp-ASc9ric/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1v4zR_IrpY_VPn42xDjKUK5AnulEp7nhUUgvmT_WSVkE/edit?usp=sharing

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


21.10.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1tNx_fs4Huv_9qc6rJDgcSIi2vKRTDbLoNEMWa3gSqBo/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1ul4xWX-fwEms6voeK4Fw2n5UakOYLYrpa1_Hx4Kgtlo/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1vGBJMn8Aq1rBlKPsw4s3V9aQJXj2v0HPCBNhenJoOMk/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1Uo0N2_uL-PpSSqWVH1LEGmMnsVBVVo3Gz--Awkwv7B8/edit?usp=sharing

Для студентів 6 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1WWDKJc_i_EsbladyvMyGk5rn1TDFzwNZzOCEgFk9eLA/edit?usp=sharing

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


28.09.2021 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

З 29.09.2021 РОКУ ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ НОВИЙ РОЗКЛАД.

Лекції для основних дисциплін читаються в реальному часі
в on-line режимі згідно розкладу
(лекції, які відсутні в розкладі виставлені на GOOGLE DRIVE кожної кафедри).

Для вибіркових дисциплін інформація розміщується
на Google drive.

ЛЕКЦІЇ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ В MICROSOFT TEAMS.

СТАРОСТАМ ПОТОКІВ БУДЕ НАДІСЛАНО КОД ВХОДУ ДЛЯ ПОТОКУ.


13.09.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1_r5iak-idQxaj9iX70k_V8K63pd5FYPyCBlEzH9Hcyk/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1n2ITumuKMr4PE9K5ymO66zQcf9EqKmxJA6XSrdOU8os/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1xcFdoKH1c2xB0cTx5Y2ZOVeO_3lobeebgNcjRtcTZXc/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1qgvkwctcDvNoEJytWOaK5mKl5n4fLN_kEdp6-0NN_1I/edit?usp=sharing

Для студентів 6 курсу спеціальності «Медична та психологічна реабілітація»:
https://docs.google.com/forms/d/1-xHcLYd_AG__n4x6FNwolnovzpaAOXjFcIiOJCP0Sr8/edit?usp=sharing

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


27.07.2021 Шановні роботодавці!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова проводить опитування з метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників за спеціальністю «Медична психологія», які працевлаштовані у Вашій установі.

Ваші відповіді є конфіденційними

Анкета доступна за посиланням https://docs.google.com/forms/d/17bsL9j70gihXxFwzWP_6dIpdESGCU3VmDQKEmV2WH9I/edit?usp=sharing

Результати опитування будуть використані для вдосконалення організації навчання та поліпшення якості освітніх послуг при підготовці фахівців.

Дякуємо за співпрацю!


27.07.2021 Шановні роботодавці!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова проводить опитування з метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників за спеціальністю “Педіатрія», які працевлаштовані у Вашій установі.

Ваші відповіді є конфіденційними

Анкета доступна за посиланням https://docs.google.com/forms/d/19Z-ZK7taxKSPFLxDY1r_LZnT4rgW5j_84nVcLIZOvWQ/edit?usp=sharing

Результати опитування будуть використані для удосконалення організації навчання та поліпшення якості освітніх послуг при підготовці фахівців.

Дякуємо за співпрацю!


14.06.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1eNxyw6f0KFsrF0twHRpZUYAgy_CQYW2CBW_bSBn-DPA/edit?usp=sharing

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1GkGBQB5y1fUDdiXnJnlNg1PtESTFvEGZhvejHgumhvQ/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1DTMCkwYEIlb5K6p6sEpYS81W1ftoCTql202t4GaVL-I/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1tpWbMdzGDELSlIy0MmMd2DecCJ0ANd74-scB3SECO8o/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1G27kgjofRml5lHK_F1H8SazTLCgTDEcyfP8c4MNgwIU/edit?usp=sharing

Для доступу до анкетування використовуйте
логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


14.06.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1vm6iDD1pHOoL8Mb3LSZdtyOjLGlNxtQjVbQck8ofiWw/edit?usp=sharing

Для студентів 2 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1XDLXS-p5qzm66aOqRUHaO03IPhjVFaoyLk_AX4agDws/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1QK1QLxmjK9RqWTXU0iRrPoijzbbpSKbeC38aqlDlNjY/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1SJGcLxUMMqG02_D2moAW4zEB3_E8m_v0UlJX6No4LVY/edit?usp=sharing

Для доступу до анкетування використовуйте
логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!
08.04.2021 Шановні роботодавці!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова проводить опитування з метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників, які працевлаштовані у Вашій установі.

Ваші відповіді є конфіденційними

https://docs.google.com/forms/d/1-Nw9dGKRWsuoKOQ8puYiwvsVC8nF_SBRLqtJUaoBgLM/edit?usp=sharing

Результати опитування будуть використані для удосконалення організації навчання та поліпшення якості освітніх послуг.

Дякуємо за співпрацю!


31.03.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/8toMchbTns5tnhp57
Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/Rnse3R4U1W4LnsCS6
Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/kGNmjVks72dTRjfKA
Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/4soaLwe6x7SknXHE8
Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/scNckDWbLzs5781AA

Для доступу до анкетування використовуйте
логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!01.02.2021

02.02.2021 оголошується прийом заяв студентів 4-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "медицина") для переведення на конкурсній основі з контрактної форми навчання на бюджетну форму. Кількість вакантних місць – 1.
02.02.2021 оголошується прийом заяв студентів 4-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "педіатрія") для переведення на конкурсній основі з контрактної форми навчання на бюджетну форму. Кількість вакантних місць – 2.
Переведення здійснюється за умов наявності вакантних місць, має середній бал успішності за весь період навчання не менше 4,0 та якщо студент(ка) вчасно і успішно склав(ла) поточну сесію.
Першочергове право на переведення мають студенти пільгових категорій згідно чинного законодавства України, в іншому разі за рейтингом середнього балу за весь період навчання.
Якщо студент(ка) навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту.
Заява про переведення подається з обґрунтуванням причин та додаються відповідні документи (при їх наявності). Заяви приймаються у канцелярії деканату медичного факультету №2 з 10.00 до 15.00.
Кінцевий термін розгляду заяв - 18.02.2021 о 18.00.

14.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні оцінки забезпечення системи внутрішньої якості освіти та академічної доброчесності у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке проводиться в рамках міжнародного проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ)». Анкетування спрямоване на систематизацію загальних практик університету, що дозволить сформувати певні висновки й об’єктивно оцінити ключові виклики та виокремити сильні і слабкі сторони та на базі отриманих даних створити модель щодо покращення забезпечення академічної доброчесності та якості вищої освіти в університеті.
Опитування – анонімні, система не збирає ні імен-прізвищ, ні електронних адрес опитуваних! Просимо Вас відповідати відверто та об’єктивно.
Анкета доступна за посиланням:
https://www.research.net/r/PirogovMemorialMedicalVinnytsyaS


02.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо організації та проведення дистанційного навчання у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/eJEzb5Gnx4mBNpJ29
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо.
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.


30.11.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 6-ГО КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка, рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/81Lvf6bRFYobbcXG7
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.


27.11.2020 27.11.2020 оголошується прийом заяв студентів 5-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "медицина" – Г та Д-потоки) для переведення на бюджетну форму

27.11.2020 оголошується прийом заяв студентів 5-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "медицина" – Г та Д-потоки) для переведення на конкурсній основі з контрактної форми навчання на бюджетну форму. Кількість вакантних місць – 5.
Переведення здійснюється за умов наявності вакантних місць та, якщо студент(ка) вчасно і успішно склав(ла) поточну сесію. Першочергове право на переведення мають студенти пільгових категорій згідно чинного законодавства України, в іншому разі за рейтингом середнього балу за весь період навчання.
Якщо студент(ка) навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту.
Заява про переведення подається на ім’я декана з обґрунтуванням причин та додаються відповідні документи (при їх наявності). Заяви приймаються у канцелярії деканату медичного факультету №2 з 10.00 до 15.00.
Кінцевий термін розгляду заяв - 14.12.2020 о 18.00.

01.10.2020 22.10.2020 оголошується прийом заяв студентів 6-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "педіатрія") для переведення на бюджетну форму.

22.10.2020 оголошується прийом заяв студентів 6-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "педіатрія") для переведення на конкурсній основі з контрактної форми навчання на бюджетну форму. Кількість вакантних місць – 3.
Переведення здійснюється за умов наявності вакантних місць та, якщо студент(ка) вчасно і успішно склав(ла) поточну сесію.
Першочергове право на переведення мають студенти пільгових категорій згідно чинного законодавства України, в іншому разі за рейтингом середнього балу за весь період навчання.
Якщо студент(ка) навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту.
Заява про переведення подається на ім’я декана з обґрунтуванням причин та додаються відповідні документи (при їх наявності). Заяви приймаються у канцелярії деканату медичного факультету №2 з 10.00 до 15.00.
Кінцевий термін розгляду заяв - 09.11.2020 о 18.00.

Положення

Положення про академічні відпустки здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію інклюзивного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію заочної форми навчання здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, за напрямом підготовки «Медицина» спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на навчання за кошти державного бюджету і ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок проведення ОСКІ у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про проведення проміжної атестації здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про студентське самоврядування у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Іcторія факультету

Педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова було відкрито у 1961 році. До його складу увійшли 16 кафедр, з них три – профільні (кафедра педіатрії, як відокремлений підрозділ факультету, створена у 1964 році; кафедра дитячої хірургії – сформована у 1960 році; кафедра дитячих інфекційних хвороб – організована у 1965 році (до цього дитячі інфекційні хвороби вивчали на кафедрі педіатрії)). Основними клінічними базами стали новозбудована обласна дитяча лікарня, обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова, центральна районна лікарня, пологовий будинок №2 і дитяча інфекційна лікарня.

1 2
Зруйнований у роки війни морфологічний корпус інституту (1944) Відбудований морфологічний корпус інституту (1958)
3 4
Морфологічний корпус ВНМУ ім. М.І.Пирогова (наші дні) Морфологічний корпус університету
5 6
Морфологічний корпус ВНМУ ім. М.І.Пирогова Новозбудований навчальний корпус ВНМУ ім. М.І.Пирогова
7 8
Новозбудована обласна дитяча клінічна лікарня Актова зала. На лекції. Студенти-педіатри 1967 рік

Вагомий внесок у створенні та розбудові педіатричного факультету внесли його колишні декани. Першим деканом факультету став професор Столярчук Олександр Олександрович (з 1963 по 1972), професор Гоменюк Іван Прокопович (з 1972 по 1984), професор Мороз Василь Максимович (з 1984 по 1986), доцент Псюк Степан  Кіндратович (з 1986 по 1997).

9 10 11
Столярчук О.О. Гоменюк І.П. Мороз В.М.
12 13
Псюк С.К. Власенко О.В.

У 1994 році у зв’язку із суттєвими змінами в організації вищої медичної освіти і у практичній охороні здоров’я педіатричний та лікувальний факультети було реорганізовано у єдиний «Медичний факультет» з підготовкою на ньому лікарів за спеціальностями: «лікувальна справа» та «педіатрія».

З 1967 по 1997 роки здійснено 31 випуск та підготовлено більш ніж 4300 лікарів-педіатрів.

У 1996 році було відновлено набір за спеціальністю «педіатрія». У зв’язку зі збільшенням обсягів підготовки студентів-педіатрів в 2001 році виникла потреба у формуванні «Медичного факультету №2». Крім профільних кафедр (кафедра пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, кафедра педіатрії №1, кафедра педіатрії №2, кафедра дитячих інфекційних хвороб та кафедра дитячої хірургії) створені кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 та хірургії  медичного факультету №2, які опікуються підготовкою лікарів-педіатрів. Деканом медичного факультету №2 було призначено доцента Власенка Олега Володимировича, заступником декана – доцента Школьнікова Володимира Семеновича. У 2003 році у зв’язку з початком підготовки за спеціальністю «медична психологія» на факультеті заступником декана призначено доцента Серебреннікову Оксану Анатоліївну. У тому ж році була сформована ще одна профільна кафедра – кафедра медичної психології та психіатрії.

У 2005 році у звязку із тимчасовим припиненням набору за спеціальностями «педіатрія» та «медична психологія» наш факультет прийняв частину студентів-лікувальників. З 2006 року набір за спеціальностями «педіатрія» та «медична психологія» відновлено.

З 2016 року деканом медичного факультету №2 за конкурсом обрано професора Школьнікова Володимира Семеновича,

14

заступником – професора Дмитренко Світлану Володимирівну.

15

З 2016 року підготовка лікарів на факультеті здійснюється за трьома спеціальностями: «медицина», «педіатрія» та «медична психологія».

З 2002 по 2018 рік було здійснено 16 випусків лікарів-педіатрів та 10 випусків лікарів-медичних психологів, загалом понад 2000 випускників.

Особливих успіхів на науковій та педагогічній ниві досягли випускники, які нині стали докторами наук, професорами – Погорілий В.В. (проректор з лікувальної роботи ВНМУ з 2009), Фоміна Л.В. (керівник навчального відділу ВНМУ з 2007), Пухлик Б.М. (завідувач кафедри фтизіатрії та імунології з 1991 по 2014), Сергета І.В. (проректор з наукової роботи з 2006 по 2009, завідувач кафедри загальної гігієни та екології з 1993), Незгода І.І. (завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб з 2006), Яблонь О.С. (завідувач кафедри педіатрії №1 з 2010), Дуднік В.М. (завідувач кафедри педіатрії №2 з 2007), Йолтухівський М.В. (завідувач кафедри нормальної фізіології з 2015), Конопліцький В.С. (завідувач кафедри дитячої хірургії з 2016).

Серед випускників факультету відомі практики, педагоги та організатори охорони здоров’я – Толстанов О.К., Риков С.О., Фомін О.О., Бабій Т.Ф.,  Антонець Т.І., Довгополюк Н.В., Шатіло В.Й., Андрієвський І.Ю., Хомик Є.В., Марченко В.Ф., Драгалюк Ю.А., Ковальська О.А., Правдивець М.М., Слободянюк М.І., Маломуж Ю.П., Слічний О.І., Чепіжний Ю.А. та багато інших  прекрасних лікарів.

Керівництво факультету

1

Декан медичного факультету №2

Школьніков Володимир Семенович

професор, доктор медичних наук

Тел. (0432) 66-09-83, e-mail: med2@vnmu.edu.ua

У 1997 році закінчив Вінницький державний медичний університетт ім. М.І. Пирогова за спеціальністю лікар-педіатр.
З 1997 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної анатомії. У 1999 році переведений на посаду асистента тієї ж кафедри, як обраний за конкурсом. У 2002 році переведений на посаду старшого викладача кафедри нормальної анатомії за контрактом.
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему:  «Макроскопічна будова та спіралеподібна організація м’язів верхньої кінцівки людини» у спеціалізованій вченій раді Д.05.600.02 Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова. У 2007 році переведений на посаду доцента кафедри нормальної анатомії за конкурсом. У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему: «Закономірності розвитку структур спинного мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу та при мальформаціях». З 2018 року – професор кафедри анатомії людини.
У 2001 році призначений заступником декана медичного факультету №2 (спеціальності «педіатрія» та «медична психологія»). З 2016 року – декан медичного факультету №2 (спеціальності «медицина», «педіатрія» та «медична психологія»), з погодинним викладанням анатомії людини.
Є автором 120 наукових та науково-методичних праць, з них 3 навчальні посібники з грифом МОН та МОЗ України «Анатомія дитини (з основами ембріології)», «Історія анатомії (хронологія розвитку)» та «Атлас спинного мозку людини (пренатальний період онтогенезу)», а також має 17 патентів на винаходи та корисні моделі. Підготував 1 доктора медичних наук та під керівництвом виконується 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії».

2

Заступники декана медичного факультету №2

Дмитренко Світлана Володимирівна

професор, доктор медичних наук

Тел. (0432) 66-09-83, e-mail: med2@vnmu.edu.ua

У 1995 році закінчила з відзнакою Могилів–Подільське медичне училище за спеціальністю «сестринська справа».
У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова.
З 2001 – 2004 рр. працювала лікарем дерматовенерологом у Житомирському обласному шкірно-венерологічному диспансері.
З 2003 – 2005 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ВНМУ імені М.І. Пирогова.
У 2008 році захистила дисертаційну роботу на тему «Фенотипічні та генетичні маркери у хворих на псоріаз жителів Поділля».
Кандидат медичних наук від 28 квітня 2009 року.
17 січня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри шкірних та венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 2016 році захистила докторську дисертаційну роботу на тему: «Диференційована терапія хворих на іхтіоз з урахуванням ступеня патогенетичних розладів та клінічних форм дерматозу».
Доктор медичних наук від 12 травня 2016 року.
Вчене звання професора кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова присвоєно 18 грудня 2018 року.
Загальний стаж роботи – 25 років; зі спеціальності «Дерматовенерологія» – 18 років, має вищу кваліфікаційну категорію.
Надруковано понад 100 наукових праць у фахових журналах та отримано 5 патентів.
Веде лікувально-консультативну роботу на базі кафедри шкірних та венеричних хвороб, є експертом атестаційної комісії Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації. Консультант у Військово-медичному центрі Центрального регіону м.Вінниці з питань ветеранів та учасників АТО. Консультант з екстреної допомоги населенню Вінницької області за спеціальністю «дерматовенерологія».
Член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів. Член Президії Вінницького осередку лікарів-дерматовенерологів та косметологів. Член науково-методичної ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 
Член Державної екзаменаційної комісії медичного факультету №2. Голова екзаменаційної комісії при вступі до аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Відповідальна за інтернатуру кафедри шкірних та венеричних хвороб та курси підвищення кваліфікації (ПАЦ та ТУ), спеціалізації за фахом «Дерматовенерологія» при кафедрі терапевтичних дисциплін ФПО. Викладає курси лікарям «загальна практика сімейна медицина».
Керує підготовкою іноземних клінічних ординаторів згідно наказу №12 «Положення про клінічну ординатуру». Підготувала 1 кандидата медичних наук.
Закінчила курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноевропейському стандарту В2.
Є співавтором навчального підручника «Дерматологія, венерологія» (Київ, видавництво «КІМ»), рекомендованого Міністерством охорони здоров’я України, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІV рівня акредитації, з україномовною, російськомовною, англомовною формою навчання, лікарів – інтернів, практикуючих лікарів.

Таран Ілля Васильович

доцент, кандидат медичних наук

Тел. (0432) 66-09-83, e-mail: med2@vnmu.edu.ua

У 2007 році закінчив Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова за спеціальністю “лікувальна справа”.
З 2009 року працював на посаді асистента кафедри загальної та біологічної хімії.
3 2012 року поступив в аспірантуру та працював асистентом на кафедрі фармакології.
У 2016 році успішно захистив дисертацію за спеціальністю 14.03.05 – фармакологія на тему: «Модуляція гастротоксичності диклофенаку натрію за умов різного рівня насиченості організму гідроген сульфідом (експериментальне дослідження)»
З 2018 був обраний на посаду доцента кафедри фармакології за конкурсом.
У 2018 році є відповідальним виконавцем науково-дослідної роботи кафедри фармакології на тему: «Пошук та вивчення біологічно активних речовин серед природних сполук та продуктів хімічного синтезу».
З 2016 року є завідувачем Науково-дослідної лабораторії доклінічного вивчення фармакологічних речовин кафедри фармакології ВНМУ імені М.І. Пирогова.
У травні 2019 року проходив стажування на базі медичного університету у м. Люблін (Польща).
Є співавтором більш як 130 наукових праць, в тому числі 48 статей в фахових виданнях (13 у наукометричних базах Scopus/WOS), 28 тез доповідей (5 у наукометричній базі Scopus) на наукових конференціях та з’їздах, а також є співавтором 5 навчально-методичних посібників. Пріоритетність наукових досягнень захищена 43 патентами України, інформаційним листом та 10 нововведеннями в систему охорони здоров’я.
З травня 2023 року займає посаду заступника декана медичного факультету №2.

Інспектори

3

 

Подольська Тетяна Віталіївна
Тел. +38(0432)553966,
e-mail: med2@vnmu.edu.ua

4

 

Федорчук Оксана Борисівна
Тел. +38(0432)660342,
e-mail: med2@vnmu.edu.ua

 

Поліщук Валентина Віталіївна
Тел. +38(0432)553966,
e-mail: med2@vnmu.edu.ua

 

Випускники

Наші випускники

Виробнича практика

Алгоритм дій студента для проходження виробничої практики:

 1. До початку виробничої практики надати дозвіл від головного лікаря на проходження виробничої практики по місцю проживання (крім лікувальних закладів м. Вінниці, районів Вінницької області, м. Житомира, м. Хмельницького з якими є угода про проходження практики).
 2. В відділі практики взяти програму, направлення на проходження практики і зразок звіту (на сайті університету ).
 3. Надати заповнений і завірений печаткою та підписом головного лікаря звіт про проходження практики на профільну кафедру, здати залік з виробничої практики на профільних кафедрах.

Деканати

Бази практики

Звіт про проходження виробничої практики 4 курс

Звіт про проходження виробничої практики 5 курс

Зразок клопотання (практика 4-5 курс)

Роз’яснення щодо проходження практик для 4 та 5 курсів спеціальностей «Медицина» та «Педіатрія» та зразок клопотання

Вибіркові дисципліни студенту (Медицина)

1 курс

Розподіл студентів по ВК Медицина (1 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

1 КУРС (10 КРЕДИТІВ) - вибрати 4 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 1.1
ВК 1.1 Історія медицини 2,5 Соціальна медицина та ООЗ https://vnmu.edu.ua/кафедра-суспільних-наук
ВК 1.2 Історія світової культури 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.3 Соціологія та медична соціологія 2,5
ВК 1.4 Ефективна комунікація як показник якісної взаємодії лікаря з пацієнтом 2,5 Українознавство https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства
ВК 1.5 Політологія 2,5 Кафедра філософії та суспільних наук  https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
Блок 1.2
ВК 1.6 Етика та деонтологія в медицині 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.7 Основи психології 2,5
ВК 1.8 Основи здорового способу життя 2,5 Фізвиховання та ЛФК  https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК 1.9 Основи економічних теорій 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК1.10 Естетика та теорія мистецтва 2,5

2 курс

Розподіл студентів по ВК Медицина (2 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

2 КУРС (6 КРЕДИТІВ)- вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 2.1
ВК 2.1 Логіка. Формальна логіка 2,0 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 2.2 Публічне мовлення: як стати успішним спікером 2,0 Українознавство https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства
ВК 2.3 (і) Практика соціокультурної комунікації українською мовою (для іноземних студентів) 2,0
ВК 2.4 Методика та технологія підготовки наукової роботи здобувача вищої освіти 2,0 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 2.5 Основи профілактики залежностей 2,0 Медична психологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії 
Блок 2.2
ВК 2.6 Ембріологія людини 2,0 Анатомія людини https://anatomy.vnmu.edu.ua/
ВК 2.7 Променева анатомія 2,0
Блок 2.3
ВК 2.8 Біохімія харчування 2,0 Біологічна та загальна хімія  https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 2.9 Нейрофізіологія 2,0 Нормальна фізіологія

https://vnmu.edu.ua/кафедра-нормальнії-фізіології

ВК 2.10 Сучасні аспекти молекулярної біології  2,0 Медична біологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-біології

3 курс

Розподіл студентів по ВК Медицина (3 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

3 КУРС (6 КРЕДИТІВ)- вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 3.1
ВК 3.1 Біохімія запалення та імунної системи 2,0 Біологічна та загальна хімія https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 3.2 Інфекційна імунологія 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології
ВК 3.3 Імунобіологічні препарати 2,0
Блок 3.2
ВК 3.4 Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 2,0 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії 
ВК 3.5 Основи фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів 2,0 Фармакології https://vnmu.edu.ua/кафедра-фармакології
ВК 3.6 Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни 2,0 Загальна гігієна та екологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології
Блок 3.3
ВК 3.7 Медична психологія 2,0 Медична психологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 3.8 Медична англійська мова 2,0 Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології https://vnmu.edu.ua/кафедра-іноземних-мов  
ВК 3.9 (і) Практика фахової українськомовної комунікації (для іноземних здобувачів) 2,0 Українознавство https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства

4 курс

Розподіл студентів по ВК Медицина (4 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

4 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
Блок 4.1
ВК 4.1 Вибрані питання сучасної педіатрії 2,0 Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 4.2 Побічна дія ліків 2,0 Клінічної фармації та клінічної фармакології

https://vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології 

ВК 4.3 Взаємодія ліків на етапах фармакокінетики 2,0
Блок 4.2
ВК 4.4 Основи мануальної терапії та масажу 2,0 Фізичної та реабілітаційної медицини

https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини 

ВК 4.5 Фізіотерапевтичні засоби в медичній реабілітації 2,0
ВК 4.6 Актуальні питання дієтології та нутриціології 2,0 Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2
Блок 4.3
ВК 4.7 Вибранні питання  клінічної нефрології 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1 
ВК 4.8 Ендоскопічні методи в гінекології 2,0 Акушерство та гінекологія №2  https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-2
ВК 4.9 Мікробіологічні засади антибактеріальної терапії 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія  https://vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології

5 курс

Розподіл студентів по ВК Медицина (5 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

5 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
Блок 5.1
ВК 5.1 Клінічна артрологія 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1
ВК 5.2 Клінічна вертебрологія 2,0 Фізичної та реабілітаційної медицини

https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини

ВК 5.3 Клінічна електрокардіографія 2,0 Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2
ВК 5.4 Невідкладні стани в кардіології 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1  
ВК 5.5 Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях  2,0 Інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедра-інфекційних-хвороб
ВК 5.6 (і) Клінічна паразитологія та тропічна медицина (для іноземних студентів) 2,0
Блок 5.2
ВК 5.7 Диференційна діагностика ANCA-асоційованих васкулітів 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1
ВК 5.8 Біопсійно-секційний курс 2,0 Патологічна анатомія https://vnmu.edu.ua/кафедра-патологічної-анатомії-та-судової-медицини-з-курсом-основ-права
ВК 5.9 Захист прав та інтересів медичних та фармацевтичних працівників. Юридична відповідальність у сфері професійної діяльності 2,0 Судова медицина та право  https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58  
ВК 5.10 Допомога травмованим на догоспітальному етапі 2,0 Медицина катастроф та військова медицина  https://emergency.vnmu.edu.ua/
ВК 5.11 Організація роботи з ліквідації наслідків надзвичайних станів 2,0
ВК 5.12 Мініінвазивні технології в хірургії 2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія  http://endocvs.vn.ua/
Блок 5.3
ВК 5.13 УЗД в акушерстві та гінекології 2,0 Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-1
ВК 5.14 Недоношена дитина: проблеми догляду та лікування 2,0 Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 5.15 Орфанні захворювання в педіатрії 2,0 Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра- педіатрії-2
ВК 5.16 Вибрані питання в дитячій кардіології 2,0

6 курс

Розподіл студентів по ВК Медицина (6 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

6 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 6.1
ВК 6.1 Клінічна біохімія (вибрані питання) 2,0 Біологічна та загальна хімія https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 6.2 Клінічна фармакологія в кардіології 2,0 Клінічної фармації та клінічної фармакології https://vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології 
ВК 6.3 Фармакотерапія в офтальмології 2,0 Очні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедра-очних-хвороб
ВК 6.4 Немедикаментозні методи лікування та реабілітації 2,0 Фізвиховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
Блок 6.2
ВК 6.5 Сучасні стратегії оперативної хірургії. 2,0 Оперативна хірургія https://vnmu.edu.ua/кафедра-оперативної-хірургії-та-топографічної-анатомії
BK 6.6 Практичний курс судово-медичної гістології. 2,0 Судова медицина та право https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58
ВК 6.7 Сучасні підходи мініінвазивного лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку 2,0 Дитяча хірургія   http://pediatricsurgery.vnmu.edu.ua/
ВК 6.8 Основи флебології 2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія http://endocvs.vn.ua/
ВК 6.9 Основи кардіохірургії 2,0
Блок 6.3
ВК 6.10 Гінекологія дітей та підлітків 2,0 Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-1
ВК 6.11 Основи дитячої онкогематології 2,0 Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-2
ВК 6.12 Правові засади створення та провадження власного медичного бізнесу 2,0 Судова медицина та право https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58
ВК 6.13 Клінічні дослідження 2,0 Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2 
АЛЬТЕРНАТИВНА ПРОПОЗИЦІЯ – замість 1 дисципліни із блоків 6.1, 6.2, 6.3 можна обрати 1 дисципліну (2,0 кредити) із спорідненої ОПП «Педіатрія» (6 курс)
ВК (П-1) Імунопрофілактика інфекційних хвороб у дітей 2,0 Дитячі інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедра-дитячих-інфекційних-хвороб
ВК (П-2) Дитяча ендокринологія 2,0 Ендокринологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-ендокринології

 

Вибіркові блоки професійного спрямування – 6 курс (1 ВБ - 50 кредитів)

Вибірковий блок 1** «Загальна практика - сімейна медицина»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 1.1 Загальна практика (сімейна медицина). Практика   (підготовка до ОСП(К)І).  5,5  Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 1.2 Паліативна та хоспісна медицина  3,0  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 1.3 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  17,0  
ВБ 1.3.1  Внутрішня медицина 11,5 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 1.3.2 Інфекційні хвороби 3,5 Інфекційні хвороби
ВБ 1.3.3 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
  ВБ 1.3.4  Сучасна діабетологія. Невідкладні стани в ендокринології 1,0 Ендокринологія
ВБ 1.4 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами у загальній практиці. Практика  (підготовка до ОСП(К)І).  10,5  Педіатрія №2
ВБ 1.5 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія у загальній практиці. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  8,0  Хірургія №1, хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 1.6 Акушерство і гінекологія у загальній практиці. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  4,0  Акушерство та гінекологія №1 та  №2
ВБ 1.7 Ендоскопічні технології в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів 2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ 1  50  

 

Вибірковий блок 2** «Внутрішня медицина»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 2.1 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  22,0 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.1 Сучасна практика внутрішньої медицини 7,0 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.2 Методи інструментального дослідження в сучасній кардіологічній практиці  3,5  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.3 Ведення пацієнтів після оперативних втручань на серці  3,0  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.4 Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини  2,0  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.5 Сучасна діабетологія. Невідкладні стани в ендокринології 1,0 Ендокринологія
ВБ 2.1.6 Інфекційні хвороби 4,5 Інфекційні хвороби
ВБ 2.1.7 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
ВБ 2.2 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  10,5 Педіатрія №2
ВБ 2.3 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 8,0 Хірургія №1, хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 2.4 Акушерство і гінекологія. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 4,0 Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 2.5 Загальна практика (сімейна медицина). Практика (підготовка до ОСП(К)І). 3,5 Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 2.6 Ендоскопічні технології в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів  2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ2 50  

 

Вибірковий блок 3** «Хірургія»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 3.1 Хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  12,0   
ВБ 3.1.1 Симптоми та синдроми в хірургії  3,0  Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
ВБ 3.1.2 Серцево-судинна хірургія    1,5  Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
ВБ 3.1.3 Травматологія  1,5  Травматологія і ортопедія
ВБ 3.1.4 Невідкладні стани в хірургії     1,5  Хірургія №2
ВБ 3.1.5 Мініінвазивне лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку  1,5  Дитяча хірургія
ВБ 3.1.6 Вади розвитку в дітей  1,5  Дитяча хірургія
ВБ 3.1.7 Клінічна онкологія  1,5  Онкологія
ВБ 3.2 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  17,0  
ВБ 3.2.1  Внутрішня медицина 11,5 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 3.2.2 Інфекційні хвороби 3,5 Інфекційні хвороби
ВБ 3.2.3 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
  ВБ 3.2.4 Невідкладна ендокринологія 1,0 Ендокринологія
ВБ 3.3 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами.  Практика (підготовка до ОСП(К)І).  9,0 Педіатрія №2
ВБ 3.4 Акушерство і гінекологія. Практика (підготовка до ОСП(К)І).   5,0 Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 3.5 Загальна практика (сімейна медицина). Практика   (підготовка до ОСП(К)І).  3,5 Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 3.6 Клінічна мікробіологія 1,5 Мікробіологія, вірусологія та імунологія
ВБ 3.7 Ендоскопічна хірургія  2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ3 50  

 

Вибірковий блок 4 **«Акушерство і гінекологія»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 4.1 Акушерство і гінекологія. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  У т.ч.  7,0  
ВБ 4.1.1 Сучасна практика в акушерстві та гінекології, оперативне акушерство 3,0 Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.2 Клінічна мамологія  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.3 Гінекологія дітей та підлітків  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.4 Естетична гінекологія  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.5 Онкогінекологія  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.2 Сучасні стратегії невідкладної медичної допомоги  2,0 Анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладниї станів
ВБ 4.3 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  17,0  
ВБ 4.3.1  Внутрішня медицина 11,5 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №
ВБ 4.3.2 Інфекційні хвороби 3,5 Інфекційні хвороби
ВБ 4.3.3 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
ВБ 4.3.4 Невідкладна ендокринологія 1,0 Ендокринологія
ВБ 4.4 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  10,5  Педіатіря №2, дитячі інфекційні хвороби
ВБ 4.5 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І).    8,0  Хірургія №1, хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 4.6 Загальна практика (сімейна медицина). Практика (підготовка до ОСП(К)І).  3,5  Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 4.7 Ендоскопічна хірургія  2,0  Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ4 50  

Вибіркові дисципліни студенту (Педіатрія)

1 курс

Розподіл студентів по ВК Педіатрія (1 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 10 2,5 4
2-й ВК 6 2,0 3
3-й ВК 6 2,0 3
4-й ВК 6 2,0 3
5-й ВК 6 2,0 3
6-й
(професійне спрямування)
ВК 6 2,0 3
ВБ 50 50 1
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Педіатрія»
1- й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс)

1 КУРС (10 КРЕДИТІВ) - вибрати 4 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 1.1 Соціологія та медична соціологія 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.2 Історія світової культури 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.3 Основи економічних теорій 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.4 Етика та деонтологія в медицині 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.5 Ефективна комунікація як показник якісної взаємодії лікаря з пацієнтом 2,5 Українознавство https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства
ВК 1.6 Європейський стандарт комп’ютерної компетентності 2,5 Біофізика, медична апаратура та інформатика  https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-фізики
ВК 1.7 Основи профілактики залежностей 2,5 Медична психологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії 
ВК 1.8 Основи здорового способу життя 2,5 Фізвиховання та ЛФК  https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання

2 курс

Розподіл студентів по ВК Педіатрія (2 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 10 2,5 4
2-й ВК 6 2,0 3
3-й ВК 6 2,0 3
4-й ВК 6 2,0 3
5-й ВК 6 2,0 3
6-й
(професійне спрямування)
ВК 6 2,0 3
ВБ 50 50 1
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Педіатрія»
2-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 1-го курсу)

2 КУРС (6 КРЕДИТІВ)- вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 2.1 Логіка. Формальна логіка 2,0 Філософії та суспільних наук  https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 2.2 Публічне мовлення: як стати успішним спікером 2,0 Українознавство   https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства
ВК 2.3 Ембріологія людини 2,0 Анатомія людини https://anatomy.vnmu.edu.ua/
ВК 2.4 Вікова анатомія 2,0 Анатомія людини https://anatomy.vnmu.edu.ua/
ВК 2.5 Біохімія харчування 2,0 Біологічна та загальна хімія  https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 2.6 Нейрофізіологія 2,0 Нормальна фізіологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-нормальнії-фізіології

3 курс

Розподіл студентів по ВК Педіатрія (3 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 10 2,5 4
2-й ВК 6 2,0 3
3-й ВК 6 2,0 3
4-й ВК 6 2,0 3
5-й ВК 6 2,0 3
6-й
(професійне спрямування)
ВК 6 2,0 3
ВБ 50 50 1
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Педіатрія»
3- й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 2-го курсу)

3 КУРС (6 КРЕДИТІВ)- вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 3.1 Біохімія запалення та імунної системи 2,0 Біологічна та загальна хімія https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 3.2 Інфекційна імунологія 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології
ВК 3.3 Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 2,0 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії 
ВК 3.4 Основи фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів 2,0 Фармакології https://vnmu.edu.ua/кафедра-фармакології
ВК 3.5 Медична психологія 2,0 Медична психологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 3.6 Медична англійська мова 2,0 Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології https://vnmu.edu.ua/кафедра-іноземних-мов  
ВК 3.7 Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни 2,0 Загальної гігієни та екології https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології

4 курс

Розподіл студентів по ВК Педіатрія (4 рік навчання)

 І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 10 2,5 4
2-й ВК 6 2,0 3
3-й ВК 6 2,0 3
4-й ВК 6 2,0 3
5-й ВК 6 2,0 3
6-й
(професійне спрямування)
ВК 6 2,0 3
ВБ 50 50 1
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Педіатрія»
4-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 3-го курсу)

4 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 4.1 Вибрані питання сучасної педіатрії 2,0 Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 4.2 Захворювання дітей раннього віку 2,0 Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 4.3 Взаємодія ліків на етапах фармакокінетики 2,0 Клінічної фармації та клінічної фармакології https://vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології 
ВК 4.4 Сучасні принципи харчування для здорових та хворих людей 2,0 Внутрішня та сімейна медицина https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-та-сімейної-медицини
ВК 4.5 Ендоскопічні методи в гінекології 2,0 Акушерство та гінекологія №2  https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-2
ВК 4.6 Мікробіологічні засади антибактеріальної терапії 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія  https://vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології 
ВК 4.7 Принципи доказової медицини 2,0 Соціальної медицини та організації охорони здоров’я https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-суспільних-наук

5 курс

Розподіл студентів по ВК Педіатрія (5 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 10 2,5 4
2-й ВК 6 2,0 3
3-й ВК 6 2,0 3
4-й ВК 6 2,0 3
5-й ВК 6 2,0 3
6-й
(професійне спрямування)
ВК 6 2,0 3
ВБ 50 50 1
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Педіатрія»
5-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 4-го курсу)

5 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 5.1 Клінічна вертебрологія 3,0 Фізичної та реабілітаційної медицини  https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини 
ВК 5.2 Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях  3,0 Інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедра-інфекційних-хвороб 
ВК 5.3 Біопсійно-секційний курс 3,0 Патологічна
анатомія
https://vnmu.edu.ua/кафедра-патологічної-анатомії-та-судової-медицини-з-курсом-основ-права
ВК 5.4 Захист прав та інтересів медичних та фармацевтичних працівників. Юридична відповідальність у сфері професійної діяльності 3,0 Судова медицина та право  https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58  
ВК 5.5 Організація роботи з ліквідації наслідків надзвичайних станів 3,0 Медицина катастроф та військова медицина  https://emergency.vnmu.edu.ua/
ВК 5.6 УЗД в акушерстві та гінекології 3,0 Акушерство та гінекологія №2  https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-1
ВК 5.7 Недоношена дитина: проблеми догляду та лікування 3,0 Педіатрія №1  https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 5.8 Орфанні захворювання в педіатрії 3,0 Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра- педіатрії-2
ВК 5.9 Вибрані питання в дитячій кардіології 3,0 Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра- педіатрії-2
ВК 5.10 Основи неонатальної хірургії 3,0 Дитяча хірургія https://www.vnmu.edu.ua/дитячої-хірургії

6 курс

Розподіл студентів по ВК Педіатрія (6 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 10 2,5 4
2-й ВК 6 2,0 3
3-й ВК 6 2,0 3
4-й ВК 6 2,0 3
5-й ВК 6 2,0 3
6-й
(професійне спрямування)
ВК 6 2,0 3
ВБ 50 50 1
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Педіатрія»
(вибирають студенти 5-го курсу)
Частина 1. ВИБІРКОВІ БЛОКИ (ВБ)

6 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ  КАФЕДРИ
ВК 6.1 Клінічна біохімія (вибрані питання) 1,5 Біологічна та загальна хімія https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 6.2 Немедикаментозні методи реабілітації у дітей 1,5 Фізвиховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК 6.3 Основи репродуктології 1,5 Акушерство та гінекологія №2 https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-2
ВК 6.4 Сучасні аспекти оперативного акушерства 1,5 Акушерство та гінекологія №2 https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-2
ВК 6.5 Основи дитячої онкогематології 1,5 Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-2
ВК 6.6 Імунопрофілактика інфекційних хвороб у дітей 1,5 Дитячі інфекційні хвороби https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-дитячих-інфекційних-хвороб
ВК 6.7 Диференційна діагностика захворювань, що супроводжуються синдромом екзантеми 1,5 Дитячі інфекційні хвороби https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-дитячих-інфекційних-хвороб
ВК 6.8 Дитяча ендокринологія 1,5 Ендокринологія з курсом післядипломної освіти https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-ендокринології
  АЛЬТЕРНАТИВНА ПРОПОЗИЦІЯ – замість 1 дисципліни можна обрати 1 дисципліну (1,5 кредити) із спорідненої ОПП «Медицина» (6 курс)

 

ЧАСТИНА 2.  Вибіркові блоки професійного спрямування – 6 курс (1 ВБ - 50 кредитів)

Вибірковий блок 1 «Педіатрія»
Код Складові вибіркового блоку Кредити
ECTS
Кафедра
ВБ 1.1 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 14,5  Педіатрія №2
Дитячі інфекційні хвороби
ВБ 1.2 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 9  Хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 1.3 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 15,5   
ВБ 1.3.1  Внутрішня медицина  10,5  Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 1.3.2 Інфекційні хвороби 3,0  Інфекційні хвороби
ВБ 1.3.3 Фтизіатрія 1,0  Фтизіатрія
ВБ 1.3.4  Сучасна діабетологія. Невідкладні стани в ендокринології  1,0 Ендокринологія
ВБ 1.4 Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 4,5  Акушерство та гінекологія №2
ВБ 1.5 Загальна практика (сімейна медицина). Практика (підготовка до ОСП(К)І 4,5  Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 1.6 Клінічна мікробіологія з основами раціональної антибактеріальної терапії 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія
  Всього 50  

 

Вибірковий блок 2 «Хірургія»
Код Складові вибіркового блоку Кредити
ECTS
Кафедра
ВБ 2.1  Хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І)  12,5  Хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 2.1.1 Симптоми та синдроми, невідкладні стани в хірургії 3,5 Хірургія мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.3 Травматологія 1,5 Травматологія і ортопедія
ВБ 2.1.4 Невідкладні стани в дитячій хірургії   1,5 Дитяча хірургія
ВБ 2.1.5 Мініінвазивне лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку 2,5 Дитяча хірургія
ВБ 2.1.6 Вади розвитку в дітей 2,0 Дитяча хірургія
ВБ 2.1.7 Клінічна онкологія у дітей 1,5 Дитяча хірургія
ВБ 2.2  Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  13   
ВБ 2.2.1  Внутрішня медицина  8 Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.2.2 Інфекційні хвороби 3,0 Інфекційні хвороби
ВБ 2.2.3 Фтизіатрія 1,0  Фтизіатрія
ВБ 2.2.4 Невідкладна ендокринологія 1,0  Ендокринологія
ВБ 2.3  Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 14  Педіатрія №2
Дитячі інфекційні хвороби
ВБ 2.4  Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 5,0  Акушерство та гінекологія №2
ВБ 2.5  Загальна практика (сімейна медицина) 3,5  Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 2.6  Клінічна мікробіологія з основами раціональної антибактеріальної терапії 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія
  Всього 50  

 

Вибірковий блок 3 «Загальна практика-сімейна медицина»
Код Складові вибіркового блоку Кредити
ECTS
Кафедра
ВБ 3.1  Загальна практика (сімейна медицина). Практика   (підготовка до ОСП(К)І). 5,5  Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 3.2  Паліативна та хоспісна медицина 3  Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 3.3  Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  14,5   
ВБ 3.2.1  Внутрішня медицина  9,0 Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 3.2.2 Інфекційні хвороби 3,5 Інфекційні хвороби
ВБ 3.2.3 Фтизіатрія 1,0  Фтизіатрія
ВБ 3.2.4 Невідкладна ендокринологія 1,0  Ендокринологія
ВБ 3.4  Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 13,5  Педіатрія №2
Дитячі інфекційні хвороби
ВБ 3.5  Хірургія, у тому числі дитяча хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І 8  Хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 3.6  Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 4  Акушерство та гінекологія №2
ВБ 3.7  Клінічна мікробіологія з основами раціональної антибактеріальної терапії 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія
  Всього 50  

Вибіркові дисципліни студенту (Медична психологія)

1 курс

Розподіл студентів по ВК Медицична психологія (1 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік
 • Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання Код (в кат.) Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 8 2 4
2-й ВК 6 2 3
3-й ВК 4 2 2
4-й ВК 6 2 3
5-й ВК 6 2 3
6-й ВБ 50 50 1
  ВК 10 2,5 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
1-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс)

1 КУРС (8 КРЕДИТІВ) - вибрати 4 ВК (2 дисципліни з Блоку 1.1 та 2 дисципліни з Блоку 2.1 )

Код

Назва вибіркової дисципліни

Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
Блок 1.1 (2 дисципліни з блоку)

ВК 1.1

Соціологія та медична соціологія

2,0 Філософії та суспільних наук www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії

ВК 1.2

Засади формування здорового способу життя

2,0 Фізвиховання та ЛФК www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання

ВК 1.3

Гендерна психологія

2,0 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії

ВК 1.4

Політична культура та громадська діяльність медичного працівника

2,0 Філософії та суспільних наук www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
Блок 1.2 (2 дисципліни з блоку)

ВК 1.5

Актуальні питання профілактики тютюнопаління, алкогольної залежності

2,0 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії

ВК 1.6

Основи економічних теорій

2,0 Філософії та суспільних наук www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії

ВК 1.7

Історія світової культури

2,0 Філософії та суспільних наук www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії

ВК 1.8

Європейський стандарт комп’ютерної компетентності

2,0 Біофізика, медична апаратура та інформатика www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-фізики

2 курс

Розподіл студентів по ВК МП (2 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік
 • Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання Код (в кат.) Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 8 2 4
2-й ВК 6 2 3
3-й ВК 4 2 2
4-й ВК 6 2 3
5-й ВК 6 2 3
6-й ВБ 50 50 1

ВК 10 2,5 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
2-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 1-го курсу)

2 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК (1 дисципліна з кожного блоку)

Код

Назва вибіркової дисципліни

Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
Блок 2.1 (1 дисципліна з блоку)

ВК 2.1

Етика та деонтологія в медицині

2,0 Філософії та суспільних наук www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії

ВК 2.2

Психомоторика

2,0 Нормальна фізіологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-нормальнії-фізіології

ВК 2.3

Біохімія харчування

2,0 Біологічної та загальної хімії www.vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
Блок 2.2 (1 дисципліна з блоку)

ВК 2.4

Променева анатомія

2,0 Анатомія людини  https://anatomy.vnmu.edu.ua/

ВК 2.5

Основи психосоматичної медицини

2,0 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії

ВК 2.6

Вікова анатомія

2,0 Анатомія людини  https://anatomy.vnmu.edu.ua/
Блок 2.3 (1 дисципліна з блоку)

ВК 2.7

Логіка. Формальна логіка.

2,0 Філософії та суспільних наук www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії

ВК 2.8

Психолінгвістика 

2,0 Медичної психології та психіатрії  www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії

ВК 2.9

Біохімія імунної системи і запалення

2,0 Біологічної та загальної хімії  www.vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії

3 курс

Розподіл студентів по ВК МП (3 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік
 • Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання Код (в кат.) Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 8 2 4
2-й ВК 6 2 3
3-й ВК 4 2 2
4-й ВК 6 2 3
5-й ВК 6 2 3
6-й ВБ 50 50 1

ВК 10 2,5 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
3-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 2-го курсу)

3 КУРС (4 КРЕДИТІВ) - вибрати 2 ВК (1 дисципліна з кожного блоку)
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
Блок 3.1 (1 дисципліна з блоку)
ВК 3.1 Медична англійська мова 2,0 Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології www.vnmu.edu.ua/кафедра-іноземних-мов
ВК 3.2 Основи сексуальної культури 2,0 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 3.3 Клінічна біохімія 2,0 Біологічна та загальна хімія  www.vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
Блок 3.2 (1 дисципліна з блоку)
ВК 3.4 Психогігієна та актуальні проблеми університетської
гігієни
2,0 Загальна гігієна та екологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології
ВК 3.5 Основи біоетики та біобезпеки 2,0 Загальна гігієна та екологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології
ВК 3.6 Введення в клінічну психологію 2,0 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії

4 курс

Розподіл студентів по ВК МП (4 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік
 • Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання Код (в кат.) Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 8 2 4
2-й ВК 6 2 3
3-й ВК 4 2 2
4-й ВК 6 2 3
5-й ВК 6 2 3
6-й ВБ 50 50 1

ВК 10 2,5 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
4-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 3-го курсу)

 

4 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК (1 дисципліна з кожного блоку)
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
Блок 4.1 (1 дисципліна з блоку)
ВК 4.1 Арт-терапевтичні практики 2,0 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 4.2 Вибрані питання педіатрії 2,0 Педіатрія №1 www.vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 4.3 Сучасні принципи харчування для здорових та хворих 2,0 Внутрішня та сімейна медицина www.vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-та-сімейної-медицини
Блок 4.2 (1 дисципліна з блоку)
ВК 4.4 Захворювання дітей раннього віку 2,0 Педіатрія №1 www.vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 4.5 Основи комунікативної компетентності 2,0 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 4.6 Методика та технологія підготовки наукової роботи студента 2,0 Філософії та суспільних наук www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
Блок 4.3 (1 дисципліна з блоку)
ВК 4.7 Психічне здоров’я в умовах війни 2,0 Медицина катастроф та військова медицина https://emergency.vnmu.edu.ua/
ВК 4.8 Взаємодія ліків на етапах фармакокінетики 2,0 Клінічна фармація та клінічної фармакології www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології
ВК 4.9 Побічна дія ліків 2,0 Клінічна фармація та клінічної фармакології www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології

5 курс

Розподіл студентів по ВК МП (5 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік
 • Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання Код (в кат.) Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 8 2 4
2-й ВК 6 2 3
3-й ВК 4 2 2
4-й ВК 6 2 3
5-й ВК 6 2 3
6-й ВБ 50 50 1

ВК 10 2,5 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
5-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 4-го курсу)

5 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК (1 дисципліна з кожного блоку)
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ
КАФЕДРИ
Блок 5.1 (1 дисципліна з блоку)
ВК 5.1 Клінічна паразітологія та тропічна медицина 1,0 Інфекційні хвороби з курсом епідеміології www.vnmu.edu.ua/кафедра-інфекційних-хвороб
ВК 5.2 Психологія сім’ї 1,0 Медичної психології та психіатрії  www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 5.3 Захист прав та інтересів медичних та фармацевтичних працівників. Юридична відповідальність у сфері професійної діяльності 1,0 Судова медицина та право www.vnmu.edu.ua/department/department/58
Блок 5.2 (1 дисципліна з блоку)
ВК 5.4 Основи інтегративної психотерапії 1,0 Медичної психології та психіатрії  www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 5.5 Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях 1,0 Інфекційні хвороби з курсом епідеміології www.vnmu.edu.ua/кафедра-інфекційних-хвороб
ВК 5.6 Актуальні питання реабілітації військовослужбовців 1,0 Фізичного лікування та ЛФК www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
Блок 5.3 (1 дисципліна з блоку)
ВК 5.7 Паліативна та хоспісна медицина 1,0 Внутрішня медицина мед.факультету №2 www.vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-медичного-факультету-2
ВК 5.8 Організація роботи з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 1,0 Медицина катастроф та військова медицина https://emergency.vnmu.edu.ua/
ВК 5.9 Клінічні випробування лікарських засобів 1,0 Клінічна фармація та клінічної фармакології www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології

6 курс

Розподіл студентів по ВК МП (6 рік навчання)

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 • Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік: студенти 5-го року – на 6-й.
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 • Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS.
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання Код (в кат.) Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 8 2 4
2-й ВК 6 2 3
3-й ВК 4 2 2
4-й ВК 6 2 3
5-й ВК 6 2 3
6-й ВБ 50 50 1

ВК 10 2,5 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
6-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 5-го курсу)

ЧАСТИНА 1. ВИБІРКОВІ БЛОКИ (ВБ)

6 КУРС (10 КРЕДИТІВ)-вибрати 4ВК (2 дисципліни з Блоку 6.1. та 2 дисципліни з Блоку 6.2)
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ
КАФЕДРИ
Блок 6.1 (2 дисципліни з блоку)
ВК 6.1 Психологічна корекція психічних розладів 2,125 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 6.2 Сексологія та сексопатологія 2,125 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 6.3 Правові засади створення та провадження власного медичного бізнесу 2,125 Судова медицина та право www.vnmu.edu.ua/department/department/58
ВК 6.4 Анатомо-фізіологічні особливості періорбікулярної зони в контексті індустрії краси 2,125 Офтальмологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-очних-хвороб
Блок 6.2 (2 дисципліни з блоку)
ВК 6.5 Психотренінг 2,125 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 6.6 Професійна комунікація в медицині 2,125 Медичної психології та психіатрії www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 6.7 Фармакотерапія в офтальмології 2,125 Офтальмологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-очних-хвороб
ВК 6.8 Клінічна фармакологія в кардіології 2,125 Клінічна фармація та клінічної фармакології  www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології

 

ЧАСТИНА 2.

Вибіркові блоки професійного спрямування – 6 курс (1 ВБ - 50 кредитів)

Вибірковий блок 1 «Клінічна психологія»
Код Складові вибіркового блоку Кредити
ECTS
Кафедра
ВБ 6.1.1 Загальна практика (сімейна медицина) з клінічною психологією 3 Загальна та сімейна медицина
ВБ 6.1.2 Внутрішня медицина з клінічною психологією 6
Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 6.1.3 Педіатрія з клінічною психологією 5 Педіатрія №1
ВБ 6.1.4 Хірургія, дитяча хірургія з клінічною психологією 4 Хірургія мед. ф-ту №2
ВБ 6.1.5 Акушерство і гінекологія з клінічною психологією 3 Акушерство та гінекологія №2
ВБ 6.1.6 Психологічна реабілітація 3 Медичної психології та психіатрії
ВБ 6.1.7 Психологія професійної діяльності лікаря 3 Медичної психології та психіатрії
ВБ 6.1.8 Психосоматична медицина 4 Медичної психології та психіатрії
ВБ 6.1.9 Психотерапія 7 Медичної психології та психіатрії
ВБ 6.1.10 Психологія та психотерапія посттравматичних станів 4 Медичної психології та психіатрії
ВБ 6.1.11 Анестезіологія та інтенсивна терапія, екстрена та невідкладна медична допомога 3 Анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів
ВБ 6.1.12 Онкологія, паліативна та хоспісна медицина з медичною психологією 3 Променева діагностика, променева терапія та онкологія з курсом радіології
  Всього за ВБ 1 48
 

 

Вибірковий блок 2 «Медико-психологічний супровід»
Код Складові вибіркового блоку Кредити
ECTS
Кафедра
ВБ 2.1 Внутрішня медицина з конструктами психологічної взаємодії, в тому числі постковідні стани 3 Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.2 Педіатрія з медичною психологією 6
Педіатрія №1
ВБ 2.3 Хірургія, дитяча хірургія з медичною психологією 5 Хірургія мед. ф-ту №2
ВБ 2.4 Акушерство і гінекологія з медичною психологією 4 Акушерство та гінекологія №2
ВБ 2.5 Загальна практика (сімейна медицина) з клінічною психологією 3 Загальна та сімейна медицина
ВБ 2.6 Психологічна реабілітація 3 Медичної психології та психіатрії
ВБ 2.7 Психологія професійної діяльності лікаря 3 Медичної психології та психіатрії
ВБ 2.8 Психосоматична медицина 4 Медичної психології та психіатрії
ВБ 2.9 Психотерапія 7 Медичної психології та психіатрії
ВБ 2.10 Психологія та психотерапія посттравматичних станів 4 Медичної психології та психіатрії
ВБ 2.11 Анестезіологія та інтенсивна терапія, екстрена та невідкладна медична допомога 3 Анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів
ВБ 2.12 Онкологія, паліативна та хоспісна медицина з медичною психологією 3 Променева діагностика, променева терапія та онкологія з курсом радіології
  Всього за ВБ 2 48
 

Вибіркові дисципліни студенту (Терапія та реабілітація)

1 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік. Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й.
 3. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 4. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 5. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 6. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВК) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15 3 5
2-й ВК 15 3 5
3-й ВК 15 3 5
4-й ВК 15 3 5
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)  

 

ІІ. Вибіркові компоненти 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

1 КУРС (10 КРЕДИТІВ) - вибрати 5 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 1.1. Теорія та методика фізичного виховання 3 Кафедра фізичного виховання та ЛФК  https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання#
ВК 1.2. Історія медицини та реабілітації 3 Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров'я https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-суспільних-наук#
ВК 1.3. Професійна етика та деонтологія в реабілітації 3 Кафедра філософії та суспільних наук  https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.4. Основи валеології 3 Кафедра фізичного виховання та ЛФК https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання#
ВК 1.5. Логіка, формальна логіка 3 Кафедра філософії та суспільних наук https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.6. Морфологічні та патоморфологічні аспекти виконання реабілітаційних втручань 3 Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини
ВК 1.7. Функціонально-динамічна анатомія 3 Кафедра анатомії людини https://anatomy.vnmu.edu.ua
ВК 1.8. Вікова фізіологія 3 Кафедра нормальної фізіології https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-нормальнії-фізіології
ВК 1.9. Ефективна комунікація під час надання реабілітаційних послуг 3 Кафедра українознавства https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-анатомії-людини
ВК 1.10. Основи соціології та політології 3 Кафедра філософії та суспільних наук https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії

2 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік. Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й.
 3. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 4. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 5. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 6. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВК) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15 3 5
2-й ВК 15 3 5
3-й ВК 15 3 5
4-й ВК 15 3 5
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)  

 

ІІ. Вибіркові компоненти 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

2 КУРС (6 КРЕДИТІВ)- вибрати 5 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 2.1. Основи комунікативної компетентності в реабілітації 3 Кафедра медичної психології та психіатрії  https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 2.2. Фізичне виховання (гімнастика, види оздоровчого фітнесу) 3 Кафедра фізичного виховання та ЛФК  https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання#
ВК 2.3. Актуальні питання дієтології та нутриціології 3 Кафедра внутрішньої медицини №2 https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2
ВК 2.4. Реабілітація та догляд в домашніх умовах 3 Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини
ВК 2.5. Масаж загальний і самомасаж. Лікувально- реабілітаційний масаж. Спортивний масаж 3 Кафедра фізичного виховання та ЛФК https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання#
ВК 2.6. Основи профілактики залежностей 3 Кафедра психіатрії, наркології та психотерапії https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-психіатрії
ВК 2.7. Нейрофізіологія. Психофізіологія. 3 Кафедра нормальної фізіології https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-нормальнії-фізіології
ВК 2.8. Спеціальна психологія та дефектологія 3 Кафедра медичної психології та психіатрії https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 2.9. Організація діяльності реабілітаційних закладів 3 Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров'я https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-суспільних-наук#
ВК 2.10. Професійна та соціально-побутова реабілітація 3 Кафедра внутрішньої медицини №2 https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2

3 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік. Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й.
 3. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 4. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 5. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 6. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВК) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15 3 5
2-й ВК 15 3 5
3-й ВК 15 3 5
4-й ВК 15 3 5
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)  

 

ІІ. Вибіркові компоненти 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

3 КУРС (15 КРЕДИТІВ)- вибрати 5 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 3.1. Основи медико-соціальної реабілітації 3 Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини  https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини
ВК 3.2. Спортивні та рухливі ігри в реабілітації 3 Кафедра фізичного виховання та ЛФК  https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання#
ВК 3.3. Фармакологічні засоби у реабілітації та спорті 3 Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології
ВК 3.4. Дієтичні добавки та спеціальні харчові продукти в реабілітації та спорті 3 Кафедра клінічної фармації та клінічної фармакології https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології
ВК 3.5. Фізична реабілітація в стоматології 3 Кафедра фізичного виховання та ЛФК https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання#
ВК 3.6. Абілітація дітей з вадами та генетичними захворюваннями 3 Кафедра пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-пропедевтики-дитячих-захворювань-та-догляду-за-хворими-дітьми
ВК 3.7. Тілесно-орієнтована терапія 3 Кафедра психіатрії, наркології, загальної та медичної психології ФПО https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-психіатрії
ВК 3.8. Організація реабілітаційних заходів постраждалим внаслідок бойових дій. Допомога травмованим на догоспітальному етапі 3 Кафедра медицини катастроф та військової медицини https://emergency.vnmu.edu.ua/
ВК 3.9. Тейпінг та кінезіотейпінг в реабілітації 3 Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини
ВК 3.10. Основи вакцинації як збереження громадського здоров’я 3 Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-інфекційних-хвороб

4 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік. Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й.
 3. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 4. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 5. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 6. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВК) Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15 3 5
2-й ВК 15 3 5
3-й ВК 15 3 5
4-й ВК 15 3 5
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)  

 

ІІ. Вибіркові компоненти 227 «ТЕРАПІЯ ТА РЕАБІЛІТАЦІЯ»

4 КУРС (15 КРЕДИТІВ) - вибрати 5 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити
ECTS
Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 4.1. Фізкультурно-спортивна реабілітація. Теорія і методика фізичного виховання у спец. мед. групах. 3 Кафедра фізичного виховання та ЛФК  https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання#
ВК 4.2. Основи організації охорони здоров’я 3 Кафедра соціальної медицини та організації охорони здоров’я  https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-суспільних-наук#
ВК 4.3. Рекреаційні та курортні засоби в реабілітації 3 Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини
ВК 4.4. Клінічна вертебрологія 3 Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини
ВК 4.5. Захист прав та інтересів спеціалістів у сфері реабілітації 3 Кафедра судової медицини та права https://www.vnmu.edu.ua/department /department/58
ВК 4.6. Протезування та ортезування. Ортопедична реабілітація 3 Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини
ВК 4.7. Менеджмент спастичності і тазових органів 3 Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини
ВК 4.8. Сучасні реабілітаційні технології 3 Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини
ВК 4.9. Клінічний реабілітаційний менеджмент в геронтології та геріатрії 3 Кафедра внутрішньої медицини медичного факультету №2 https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2
ВК 4.10. Клінічна артрологія 3 Кафедра внутрішньої медицини №1 https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1

Працевлаштування