Загальна інформація

На медичному факультеті №2 здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями:

1. Спеціальність 222 «Медицина»
    Кваліфікація – лікар.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (222)
    Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
    Термін навчання – 5 років 10 місяців з подальшим проходженням інтернатури з лікарських спеціальностей первинної спеціалізації: «Загальна практика – сімейна медицина», «Акушерство та гінекологія», «Анестезіологія та інтенсивна терапія», «Внутрішні хвороби», «Інфекційні хвороби», «Клінічна онкологія», «Медицина невідкладних станів», «Неврологія», «Нейрохірургія», «Ортопедія і травматологія», «Отоларингологія», «Офтальмологія», «Патологічна анатомія», «Психіатрія», «Пульмонологія та фтизіатрія», «Судово-медична експертиза», «Урологія», «Хірургія» тощо.

2. Спеціальність – 228 «Педіатрія»
    Кваліфікація – лікар-педіатр.
    Освітньо-кваліфікаційний рівеньмагістр (228)
    Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
    Термін навчання – 5 років 10 місяців з подальшим проходженням інтернатури з лікарських спеціальностей первинної спеціалізації: «Педіатрія», «Дитяча хірургія», «Дитяча травматологія», «Дитяча анестезіологія», «Дитяча оториноларингологія», «Неонатологія», із наступною вторинною спеціалізацією з: «Дитячої неврології», «Дитячої дерматовенерології», «Дитячої нефрології», «Дитячих інфекційних хвороб» тощо.

3. Спеціальність – 225 «Медична психологія», 225 «Медична та психологічна реабілітація»
    Кваліфікація – лікар-психолог.
    Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр (225).
    Форма навчання – денна (за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб).
    Термін навчання – 5 років 10 місяців.

Професорсько-викладацький склад факультету налічує 593 особи, у тому числі: 467 – професори та доценти. На факультеті навчається понад 1200 студентів.

Підготовка здійснюється на етапах додипломного (6 років) і післядипломного навчання – інтернатура, факультет післядипломної освіти. Навчання магістрів здійснюється за очно-заочною формою, причому термін підготовки співпадає з  терміном навчання в інтернатурі.

Протягом навчання студенти мають змогу проходити повноцінну виробничу практику.

Всі клінічні, фундаментальні та випускові кафедри, які задіяні у підготовці спеціальності «медицина», «педіатрія» та «медична психологія» очолюються докторами наук, професорами.

До складу факультету входять наступні  кафедри: 

Кафедра дитячих хвороб №1
Кафедра дитячих хвороб №2
Кафедра медичної психології та психіатрії
Кафедра терапії медичного факультету № 2
Кафедра хірургії медичного факультету № 2
Кафедра дитячої хірургії
Кафедра дитячих інфекційних хвороб

Оголошення


21.10.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1jhvP8msRNAkddYBRRZO-UtWmRvUmiPwUcFJjj9_zbv8/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1rM7y8ptQdI8I7iDOXJShbtkphUxg-l-8lX8G369NoFs/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1Aw9qMXJ2u8Hwzn5gjhjAFX_H1FLu4m8fkJp-ASc9ric/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1v4zR_IrpY_VPn42xDjKUK5AnulEp7nhUUgvmT_WSVkE/edit?usp=sharing

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


21.10.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1tNx_fs4Huv_9qc6rJDgcSIi2vKRTDbLoNEMWa3gSqBo/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1ul4xWX-fwEms6voeK4Fw2n5UakOYLYrpa1_Hx4Kgtlo/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1vGBJMn8Aq1rBlKPsw4s3V9aQJXj2v0HPCBNhenJoOMk/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1Uo0N2_uL-PpSSqWVH1LEGmMnsVBVVo3Gz--Awkwv7B8/edit?usp=sharing

Для студентів 6 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1WWDKJc_i_EsbladyvMyGk5rn1TDFzwNZzOCEgFk9eLA/edit?usp=sharing

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


28.09.2021 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

З 29.09.2021 РОКУ ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ НОВИЙ РОЗКЛАД.

Лекції для основних дисциплін читаються в реальному часі
в on-line режимі згідно розкладу
(лекції, які відсутні в розкладі виставлені на GOOGLE DRIVE кожної кафедри).

Для вибіркових дисциплін інформація розміщується
на Google drive.

ЛЕКЦІЇ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ В MICROSOFT TEAMS.

СТАРОСТАМ ПОТОКІВ БУДЕ НАДІСЛАНО КОД ВХОДУ ДЛЯ ПОТОКУ.


13.09.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1_r5iak-idQxaj9iX70k_V8K63pd5FYPyCBlEzH9Hcyk/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1n2ITumuKMr4PE9K5ymO66zQcf9EqKmxJA6XSrdOU8os/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1xcFdoKH1c2xB0cTx5Y2ZOVeO_3lobeebgNcjRtcTZXc/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1qgvkwctcDvNoEJytWOaK5mKl5n4fLN_kEdp6-0NN_1I/edit?usp=sharing

Для студентів 6 курсу спеціальності «Медична та психологічна реабілітація»:
https://docs.google.com/forms/d/1-xHcLYd_AG__n4x6FNwolnovzpaAOXjFcIiOJCP0Sr8/edit?usp=sharing

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


27.07.2021 Шановні роботодавці!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова проводить опитування з метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників за спеціальністю «Медична психологія», які працевлаштовані у Вашій установі.

Ваші відповіді є конфіденційними

Анкета доступна за посиланням https://docs.google.com/forms/d/17bsL9j70gihXxFwzWP_6dIpdESGCU3VmDQKEmV2WH9I/edit?usp=sharing

Результати опитування будуть використані для вдосконалення організації навчання та поліпшення якості освітніх послуг при підготовці фахівців.

Дякуємо за співпрацю!


27.07.2021 Шановні роботодавці!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова проводить опитування з метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників за спеціальністю “Педіатрія», які працевлаштовані у Вашій установі.

Ваші відповіді є конфіденційними

Анкета доступна за посиланням https://docs.google.com/forms/d/19Z-ZK7taxKSPFLxDY1r_LZnT4rgW5j_84nVcLIZOvWQ/edit?usp=sharing

Результати опитування будуть використані для удосконалення організації навчання та поліпшення якості освітніх послуг при підготовці фахівців.

Дякуємо за співпрацю!


14.06.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1eNxyw6f0KFsrF0twHRpZUYAgy_CQYW2CBW_bSBn-DPA/edit?usp=sharing

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1GkGBQB5y1fUDdiXnJnlNg1PtESTFvEGZhvejHgumhvQ/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1DTMCkwYEIlb5K6p6sEpYS81W1ftoCTql202t4GaVL-I/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1tpWbMdzGDELSlIy0MmMd2DecCJ0ANd74-scB3SECO8o/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медична психологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1G27kgjofRml5lHK_F1H8SazTLCgTDEcyfP8c4MNgwIU/edit?usp=sharing

Для доступу до анкетування використовуйте
логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


14.06.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1vm6iDD1pHOoL8Mb3LSZdtyOjLGlNxtQjVbQck8ofiWw/edit?usp=sharing

Для студентів 2 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1XDLXS-p5qzm66aOqRUHaO03IPhjVFaoyLk_AX4agDws/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1QK1QLxmjK9RqWTXU0iRrPoijzbbpSKbeC38aqlDlNjY/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Педіатрія»:
https://docs.google.com/forms/d/1SJGcLxUMMqG02_D2moAW4zEB3_E8m_v0UlJX6No4LVY/edit?usp=sharing

Для доступу до анкетування використовуйте
логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!
08.04.2021 Шановні роботодавці!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова проводить опитування з метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників, які працевлаштовані у Вашій установі.

Ваші відповіді є конфіденційними

https://docs.google.com/forms/d/1-Nw9dGKRWsuoKOQ8puYiwvsVC8nF_SBRLqtJUaoBgLM/edit?usp=sharing

Результати опитування будуть використані для удосконалення організації навчання та поліпшення якості освітніх послуг.

Дякуємо за співпрацю!


31.03.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/8toMchbTns5tnhp57
Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/Rnse3R4U1W4LnsCS6
Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/kGNmjVks72dTRjfKA
Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/4soaLwe6x7SknXHE8
Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/scNckDWbLzs5781AA

Для доступу до анкетування використовуйте
логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!01.02.2021

02.02.2021 оголошується прийом заяв студентів 4-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "медицина") для переведення на конкурсній основі з контрактної форми навчання на бюджетну форму. Кількість вакантних місць – 1.
02.02.2021 оголошується прийом заяв студентів 4-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "педіатрія") для переведення на конкурсній основі з контрактної форми навчання на бюджетну форму. Кількість вакантних місць – 2.
Переведення здійснюється за умов наявності вакантних місць, має середній бал успішності за весь період навчання не менше 4,0 та якщо студент(ка) вчасно і успішно склав(ла) поточну сесію.
Першочергове право на переведення мають студенти пільгових категорій згідно чинного законодавства України, в іншому разі за рейтингом середнього балу за весь період навчання.
Якщо студент(ка) навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту.
Заява про переведення подається з обґрунтуванням причин та додаються відповідні документи (при їх наявності). Заяви приймаються у канцелярії деканату медичного факультету №2 з 10.00 до 15.00.
Кінцевий термін розгляду заяв - 18.02.2021 о 18.00.

14.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні оцінки забезпечення системи внутрішньої якості освіти та академічної доброчесності у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке проводиться в рамках міжнародного проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ)». Анкетування спрямоване на систематизацію загальних практик університету, що дозволить сформувати певні висновки й об’єктивно оцінити ключові виклики та виокремити сильні і слабкі сторони та на базі отриманих даних створити модель щодо покращення забезпечення академічної доброчесності та якості вищої освіти в університеті.
Опитування – анонімні, система не збирає ні імен-прізвищ, ні електронних адрес опитуваних! Просимо Вас відповідати відверто та об’єктивно.
Анкета доступна за посиланням:
https://www.research.net/r/PirogovMemorialMedicalVinnytsyaS


02.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо організації та проведення дистанційного навчання у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/eJEzb5Gnx4mBNpJ29
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо.
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.


30.11.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 6-ГО КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка, рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/81Lvf6bRFYobbcXG7
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.


27.11.2020 27.11.2020 оголошується прийом заяв студентів 5-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "медицина" – Г та Д-потоки) для переведення на бюджетну форму

27.11.2020 оголошується прийом заяв студентів 5-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "медицина" – Г та Д-потоки) для переведення на конкурсній основі з контрактної форми навчання на бюджетну форму. Кількість вакантних місць – 5.
Переведення здійснюється за умов наявності вакантних місць та, якщо студент(ка) вчасно і успішно склав(ла) поточну сесію. Першочергове право на переведення мають студенти пільгових категорій згідно чинного законодавства України, в іншому разі за рейтингом середнього балу за весь період навчання.
Якщо студент(ка) навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту.
Заява про переведення подається на ім’я декана з обґрунтуванням причин та додаються відповідні документи (при їх наявності). Заяви приймаються у канцелярії деканату медичного факультету №2 з 10.00 до 15.00.
Кінцевий термін розгляду заяв - 14.12.2020 о 18.00.

01.10.2020 22.10.2020 оголошується прийом заяв студентів 6-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "педіатрія") для переведення на бюджетну форму.

22.10.2020 оголошується прийом заяв студентів 6-го курсу медичного факультету №2 (спеціальність "педіатрія") для переведення на конкурсній основі з контрактної форми навчання на бюджетну форму. Кількість вакантних місць – 3.
Переведення здійснюється за умов наявності вакантних місць та, якщо студент(ка) вчасно і успішно склав(ла) поточну сесію.
Першочергове право на переведення мають студенти пільгових категорій згідно чинного законодавства України, в іншому разі за рейтингом середнього балу за весь період навчання.
Якщо студент(ка) навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту.
Заява про переведення подається на ім’я декана з обґрунтуванням причин та додаються відповідні документи (при їх наявності). Заяви приймаються у канцелярії деканату медичного факультету №2 з 10.00 до 15.00.
Кінцевий термін розгляду заяв - 09.11.2020 о 18.00.

Положення

Положення про академічні відпустки здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію інклюзивного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію заочної форми навчання здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, за напрямом підготовки «Медицина» спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на навчання за кошти державного бюджету і ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок проведення ОСКІ у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про проведення проміжної атестації здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про студентське самоврядування у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Іcторія факультету

Педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова було відкрито у 1961 році. До його складу увійшли 16 кафедр, з них три – профільні (кафедра педіатрії, як відокремлений підрозділ факультету, створена у 1964 році; кафедра дитячої хірургії – сформована у 1960 році; кафедра дитячих інфекційних хвороб – організована у 1965 році (до цього дитячі інфекційні хвороби вивчали на кафедрі педіатрії)). Основними клінічними базами стали новозбудована обласна дитяча лікарня, обласна клінічна лікарня ім. М.І.Пирогова, центральна районна лікарня, пологовий будинок №2 і дитяча інфекційна лікарня.

1 2
Зруйнований у роки війни морфологічний корпус інституту (1944) Відбудований морфологічний корпус інституту (1958)
3 4
Морфологічний корпус ВНМУ ім. М.І.Пирогова (наші дні) Морфологічний корпус університету
5 6
Морфологічний корпус ВНМУ ім. М.І.Пирогова Новозбудований навчальний корпус ВНМУ ім. М.І.Пирогова
7 8
Новозбудована обласна дитяча клінічна лікарня Актова зала. На лекції. Студенти-педіатри 1967 рік

Вагомий внесок у створенні та розбудові педіатричного факультету внесли його колишні декани. Першим деканом факультету став професор Столярчук Олександр Олександрович (з 1963 по 1972), професор Гоменюк Іван Прокопович (з 1972 по 1984), професор Мороз Василь Максимович (з 1984 по 1986), доцент Псюк Степан  Кіндратович (з 1986 по 1997).

9 10 11
Столярчук О.О. Гоменюк І.П. Мороз В.М.
12 13
Псюк С.К. Власенко О.В.

У 1994 році у зв’язку із суттєвими змінами в організації вищої медичної освіти і у практичній охороні здоров’я педіатричний та лікувальний факультети було реорганізовано у єдиний «Медичний факультет» з підготовкою на ньому лікарів за спеціальностями: «лікувальна справа» та «педіатрія».

З 1967 по 1997 роки здійснено 31 випуск та підготовлено більш ніж 4300 лікарів-педіатрів.

У 1996 році було відновлено набір за спеціальністю «педіатрія». У зв’язку зі збільшенням обсягів підготовки студентів-педіатрів в 2001 році виникла потреба у формуванні «Медичного факультету №2». Крім профільних кафедр (кафедра пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, кафедра педіатрії №1, кафедра педіатрії №2, кафедра дитячих інфекційних хвороб та кафедра дитячої хірургії) створені кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 та хірургії  медичного факультету №2, які опікуються підготовкою лікарів-педіатрів. Деканом медичного факультету №2 було призначено доцента Власенка Олега Володимировича, заступником декана – доцента Школьнікова Володимира Семеновича. У 2003 році у зв’язку з початком підготовки за спеціальністю «медична психологія» на факультеті заступником декана призначено доцента Серебреннікову Оксану Анатоліївну. У тому ж році була сформована ще одна профільна кафедра – кафедра медичної психології та психіатрії.

У 2005 році у звязку із тимчасовим припиненням набору за спеціальностями «педіатрія» та «медична психологія» наш факультет прийняв частину студентів-лікувальників. З 2006 року набір за спеціальностями «педіатрія» та «медична психологія» відновлено.

З 2016 року деканом медичного факультету №2 за конкурсом обрано професора Школьнікова Володимира Семеновича,

14

заступником – професора Дмитренко Світлану Володимирівну.

15

З 2016 року підготовка лікарів на факультеті здійснюється за трьома спеціальностями: «медицина», «педіатрія» та «медична психологія».

З 2002 по 2018 рік було здійснено 16 випусків лікарів-педіатрів та 10 випусків лікарів-медичних психологів, загалом понад 2000 випускників.

Особливих успіхів на науковій та педагогічній ниві досягли випускники, які нині стали докторами наук, професорами – Погорілий В.В. (проректор з лікувальної роботи ВНМУ з 2009), Фоміна Л.В. (керівник навчального відділу ВНМУ з 2007), Пухлик Б.М. (завідувач кафедри фтизіатрії та імунології з 1991 по 2014), Сергета І.В. (проректор з наукової роботи з 2006 по 2009, завідувач кафедри загальної гігієни та екології з 1993), Незгода І.І. (завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб з 2006), Яблонь О.С. (завідувач кафедри педіатрії №1 з 2010), Дуднік В.М. (завідувач кафедри педіатрії №2 з 2007), Йолтухівський М.В. (завідувач кафедри нормальної фізіології з 2015), Конопліцький В.С. (завідувач кафедри дитячої хірургії з 2016).

Серед випускників факультету відомі практики, педагоги та організатори охорони здоров’я – Толстанов О.К., Риков С.О., Фомін О.О., Бабій Т.Ф.,  Антонець Т.І., Довгополюк Н.В., Шатіло В.Й., Андрієвський І.Ю., Хомик Є.В., Марченко В.Ф., Драгалюк Ю.А., Ковальська О.А., Правдивець М.М., Слободянюк М.І., Маломуж Ю.П., Слічний О.І., Чепіжний Ю.А. та багато інших  прекрасних лікарів.

Керівництво факультету

1

Декан медичного факультету №2

Школьніков Володимир Семенович

професор, доктор медичних наук

Тел. (0432) 66-09-83, e-mail: med2@vnmu.edu.ua

У 1997 році закінчив Вінницький державний медичний університетт ім. М.І. Пирогова за спеціальністю лікар-педіатр.
З 1997 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної анатомії. У 1999 році переведений на посаду асистента тієї ж кафедри, як обраний за конкурсом. У 2002 році переведений на посаду старшого викладача кафедри нормальної анатомії за контрактом.
У 2003 році захистив кандидатську дисертацію на тему:  «Макроскопічна будова та спіралеподібна організація м’язів верхньої кінцівки людини» у спеціалізованій вченій раді Д.05.600.02 Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова. У 2007 році переведений на посаду доцента кафедри нормальної анатомії за конкурсом. У 2016 році захистив докторську дисертацію на тему: «Закономірності розвитку структур спинного мозку людини у пренатальному періоді онтогенезу та при мальформаціях». З 2018 року – професор кафедри анатомії людини.
У 2001 році призначений заступником декана медичного факультету №2 (спеціальності «педіатрія» та «медична психологія»). З 2016 року – декан медичного факультету №2 (спеціальності «медицина», «педіатрія» та «медична психологія»), з погодинним викладанням анатомії людини.
Є автором 120 наукових та науково-методичних праць, з них 3 навчальні посібники з грифом МОН та МОЗ України «Анатомія дитини (з основами ембріології)», «Історія анатомії (хронологія розвитку)» та «Атлас спинного мозку людини (пренатальний період онтогенезу)», а також має 17 патентів на винаходи та корисні моделі. Підготував 1 доктора медичних наук та під керівництвом виконується 5 дисертацій на здобуття наукового ступеня «доктор філософії».

2

Заступник декана медичного факультету №2

Дмитренко Світлана Володимирівна

професор, доктор медичних наук

Тел. (0432) 66-09-83, e-mail: med2@vnmu.edu.ua

У 1995 році закінчила з відзнакою Могилів–Подільське медичне училище за спеціальністю «сестринська справа».
У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова.
З 2001 – 2004 рр. працювала лікарем дерматовенерологом у Житомирському обласному шкірно-венерологічному диспансері.
З 2003 – 2005 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ВНМУ імені М.І. Пирогова.
У 2008 році захистила дисертаційну роботу на тему «Фенотипічні та генетичні маркери у хворих на псоріаз жителів Поділля».
Кандидат медичних наук від 28 квітня 2009 року.
17 січня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри шкірних та венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 2016 році захистила докторську дисертаційну роботу на тему: «Диференційована терапія хворих на іхтіоз з урахуванням ступеня патогенетичних розладів та клінічних форм дерматозу».
Доктор медичних наук від 12 травня 2016 року.
Вчене звання професора кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова присвоєно 18 грудня 2018 року.
Загальний стаж роботи – 25 років; зі спеціальності «Дерматовенерологія» – 18 років, має вищу кваліфікаційну категорію.
Надруковано понад 100 наукових праць у фахових журналах та отримано 5 патентів.
Веде лікувально-консультативну роботу на базі кафедри шкірних та венеричних хвороб, є експертом атестаційної комісії Управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації. Консультант у Військово-медичному центрі Центрального регіону м.Вінниці з питань ветеранів та учасників АТО. Консультант з екстреної допомоги населенню Вінницької області за спеціальністю «дерматовенерологія».
Член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів. Член Президії Вінницького осередку лікарів-дерматовенерологів та косметологів. Член науково-методичної ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 
Член Державної екзаменаційної комісії медичного факультету №2. Голова екзаменаційної комісії при вступі до аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Відповідальна за інтернатуру кафедри шкірних та венеричних хвороб та курси підвищення кваліфікації (ПАЦ та ТУ), спеціалізації за фахом «Дерматовенерологія» при кафедрі терапевтичних дисциплін ФПО. Викладає курси лікарям «загальна практика сімейна медицина».
Керує підготовкою іноземних клінічних ординаторів згідно наказу №12 «Положення про клінічну ординатуру». Підготувала 1 кандидата медичних наук.
Закінчила курс навчання з англійської мови, що відповідає загальноевропейському стандарту В2.
Є співавтором навчального підручника «Дерматологія, венерологія» (Київ, видавництво «КІМ»), рекомендованого Міністерством охорони здоров’я України, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів України ІV рівня акредитації, з україномовною, російськомовною, англомовною формою навчання, лікарів – інтернів, практикуючих лікарів.

Інспектори

3

 

Подольська Тетяна Віталіївна
Тел. +38(0432)553966,
e-mail: med2@vnmu.edu.ua

4

 

Федорчук Оксана Борисівна
Тел. +38(0432)660342,
e-mail: med2@vnmu.edu.ua

 

Поліщук Валентина Віталіївна
Тел. +38(0432)553966,
e-mail: med2@vnmu.edu.ua

 

Випускники

Наші випускники

Виробнича практика

Алгоритм дій студента для проходження виробничої практики:

 1. До початку виробничої практики надати дозвіл від головного лікаря на проходження виробничої практики по місцю проживання (крім лікувальних закладів м. Вінниці, районів Вінницької області, м. Житомира, м. Хмельницького з якими є угода про проходження практики).
 2. В відділі практики взяти програму, направлення на проходження практики і зразок звіту (на сайті університету ).
 3. Надати заповнений і завірений печаткою та підписом головного лікаря звіт про проходження практики на профільну кафедру, здати залік з виробничої практики на профільних кафедрах.

Деканати

Бази практики

Звіт про проходження виробничої практики 4 курс

Звіт про проходження виробничої практики 5 курс

Зразок клопотання (практика 4-5 курс)

Вибіркові дисципліни студенту (Медицина)

1 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

1 КУРС (10 КРЕДИТІВ) - вибрати 4 ВК (2 дисципліни з кожного блоку)
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 1.1 (2 дисципліни з блоку)
ВК 1.1 Історія медицини 2,5 Соціальна медицина та ООЗ https://vnmu.edu.ua/кафедра-суспільних-наук
ВК 1.2 Історія світової культури 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.3 Соціологія та медична соціологія 2,5
ВК 1.4 Ефективна комунікація як показник якісної взаємодії лікаря з пацієнтом 2,5 Українознавство https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства
ВК 1.5 Європейський стандарт комп’ютерної компетентності 2,5 Біофізика, медична апаратура та інформатика  https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-фізики
Блок 1.2 (2 дисципліни з блоку)
ВК 1.6 Етика та деонтологія в медицині 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.7 Основи психології 2,5
ВК 1.8 Основи здорового способу життя 2,5 Фізвиховання та ЛФК  https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК 1.9 Основи економічних теорій 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК1.10 Естетика та теорія мистецтва 2,5

2 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

2 КУРС (6 КРЕДИТІВ)- вибрати 3 ВК (1 дисципліна з кожного блоку)
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 2.1 (1 дисципліна з блоку)
ВК 2.1 Логіка. Формальна логіка 2,0 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 2.2 Публічне мовлення: як стати успішним спікером 2,0 Українознавство https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства
ВК 2.3 (і) Практика соціокультурної комунікації українською мовою (для іноземних студентів) 2,0
ВК 2.4 Методика та технологія підготовки наукової роботи здобувача вищої освіти 2,0 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 2.5 Основи профілактики залежностей 2,0 Медична психологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії 
Блок 2.2 (1 дисципліна з блоку)
ВК 2.6 Ембріологія людини 2,0 Анатомія людини https://anatomy.vnmu.edu.ua/
ВК 2.7 Променева анатомія 2,0
Блок 2.3 (1 дисципліна з блоку)
ВК 2.8 Біохімія харчування 2,0 Біологічна та загальна хімія  https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 2.9 Нейрофізіологія 2,0 Нормальна фізіологія

https://vnmu.edu.ua/кафедра-нормальнії-фізіології

ВК 2.10 Сучасні аспекти молекулярної біології  2,0 Медична біологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-біології

3 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

3 КУРС (6 КРЕДИТІВ)- вибрати 3 ВК (1 дисципліна з кожного блоку)
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 3.1 (1 дисципліна з блоку)
ВК 3.1 Біохімія запалення та імунної системи 2,0 Біологічна та загальна хімія https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 3.2 Інфекційна імунологія 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології
ВК 3.3 Імунобіологічні препарати 2,0
Блок 3.2 (1 дисципліна з блоку)
ВК 3.4 Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 2,0 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії 
ВК 3.5 Основи фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів 2,0 Фармакології https://vnmu.edu.ua/кафедра-фармакології
ВК 3.6 Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни 2,0 Загальна гігієна та екологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології
Блок 3.3 (1 дисципліна з блоку)
ВК 3.7 Медична психологія 2,0 Медична психологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 3.8 Медична англійська мова 2,0 Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології https://vnmu.edu.ua/кафедра-іноземних-мов  
ВК 3.9 (і) Практика фахової українськомовної комунікації (для іноземних здобувачів) 2,0 Українознавство https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства

4 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

4 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК (1 дисципліна з кожного блоку)
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
Блок 4.1 (1 дисципліна з блоку)
ВК 4.1 Вибрані питання сучасної педіатрії 2,0 Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 4.2 Побічна дія ліків 2,0 Клінічної фармації та клінічної фармакології

https://vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології 

ВК 4.3 Взаємодія ліків на етапах фармакокінетики 2,0
Блок 4.2 (1 дисципліна з блоку)
ВК 4.4 Основи мануальної терапії та масажу 2,0 Фізичної та реабілітаційної медицини

https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини 

ВК 4.5 Фізіотерапевтичні засоби в медичній реабілітації 2,0
ВК 4.6 Актуальні питання дієтології та нутриціології 2,0 Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2
Блок 4.3 (1 дисципліна з блоку)
ВК 4.7 Вибранні питання  клінічної нефрології 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1 
ВК 4.8 Ендоскопічні методи в гінекології 2,0 Акушерство та гінекологія №2  https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-2
ВК 4.9 Мікробіологічні засади антибактеріальної терапії 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія  https://vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології

5 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

5 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК (1 дисципліна з кожного блоку)
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
Блок 5.1 (1 дисципліна з блоку)
ВК 5.1 Клінічна артрологія 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1
ВК 5.2 Клінічна вертебрологія 2,0 Фізичної та реабілітаційної медицини

https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини

ВК 5.3 Клінічна електрокардіографія 2,0 Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2
ВК 5.4 Невідкладні стани в кардіології 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1  
ВК 5.5 Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях  2,0 Інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедра-інфекційних-хвороб
ВК 5.6 (і) Клінічна паразитологія та тропічна медицина (для іноземних студентів) 2,0
Блок 5.2 (1 дисципліна з блоку)
ВК 5.7 Диференційна діагностика ANCA-асоційованих васкулітів 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1
ВК 5.8 Біопсійно-секційний курс 2,0 Патологічна анатомія https://vnmu.edu.ua/кафедра-патологічної-анатомії-та-судової-медицини-з-курсом-основ-права
ВК 5.9 Захист прав та інтересів медичних та фармацевтичних працівників. Юридична відповідальність у сфері професійної діяльності 2,0 Судова медицина та право  https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58  
ВК 5.10 Допомога травмованим на догоспітальному етапі 2,0 Медицина катастроф та військова медицина  https://emergency.vnmu.edu.ua/
ВК 5.11 Організація роботи з ліквідації наслідків надзвичайних станів 2,0
ВК 5.12 Мініінвазивні технології в хірургії 2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія  http://endocvs.vn.ua/
Блок 5.3 (1 дисципліна з блоку)
ВК 5.13 УЗД в акушерстві та гінекології 2,0 Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-1
ВК 5.14 Недоношена дитина: проблеми догляду та лікування 2,0 Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 5.15 Орфанні захворювання в педіатрії 2,0 Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра- педіатрії-2
ВК 5.16 Вибрані питання в дитячій кардіології 2,0

6 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

6 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК (1 дисципліна з кожного блоку)
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 6.1 (1 дисципліна з блоку)
ВК 6.1 Клінічна біохімія (вибрані питання) 2,0 Біологічна та загальна хімія https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 6.2 Клінічна фармакологія в кардіології 2,0 Клінічної фармації та клінічної фармакології https://vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології 
ВК 6.3 Фармакотерапія в офтальмології 2,0 Очні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедра-очних-хвороб
ВК 6.4 Немедикаментозні методи лікування та реабілітації 2,0 Фізвиховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
Блок 6.2 (1 дисципліна з блоку)
ВК 6.5 Сучасні стратегії оперативної хірургії. 2,0 Оперативна хірургія https://vnmu.edu.ua/кафедра-оперативної-хірургії-та-топографічної-анатомії
BK 6.6 Практичний курс судово-медичної гістології. 2,0 Судова медицина та право https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58
ВК 6.7 Сучасні підходи мініінвазивного лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку 2,0 Дитяча хірургія   http://pediatricsurgery.vnmu.edu.ua/
ВК 6.8 Основи флебології 2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія http://endocvs.vn.ua/
ВК 6.9 Основи кардіохірургії 2,0
Блок 6.3 (1 дисципліна з блоку)
ВК 6.10 Гінекологія дітей та підлітків 2,0 Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-1
ВК 6.11 Основи дитячої онкогематології 2,0 Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-2
ВК 6.12 Правові засади створення та провадження власного медичного бізнесу 2,0 Судова медицина та право https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58
ВК 6.13 Клінічні дослідження 2,0 Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2 
АЛЬТЕРНАТИВНА ПРОПОЗИЦІЯ – замість 1 дисципліни із блоків 6.1, 6.2, 6.3 можна обрати 1 дисципліну (2,0 кредити) із спорідненої ОПП «Педіатрія» (6 курс)
ВК (П-1) Імунопрофілактика інфекційних хвороб у дітей 2,0 Дитячі інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедра-дитячих-інфекційних-хвороб
ВК (П-2) Дитяча ендокринологія 2,0 Ендокринологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-ендокринології

 

УВАГА! Студентам 6 курсу на 2022-2023 н.р. потрібно добрати 3,0 додаткових кредити за рахунок нижченаведених вибіркових компонент. Обирати слід такий варіант, який не повторюється в обраному Вами вибірковому блоці професійного спрямування (ВБ)

ВБ 1.2   Паліативна та хоспісна медицина можна обирати разом з ВБ 2, 3, 4  3,0 Внутрішня медицина №3
ВБ 3.1.7   Клінічна онкологія   можна обирати разом з ВБ 1, 2, 4  1,5 Онкологія
ВБ 3.6   Клінічна мікробіологія  1,5 Мікробіологія, вірусологія та імунологія

Вибіркові блоки професійного спрямування – 6 курс (1 ВБ - 50 кредитів)

Вибірковий блок 1** «Загальна практика - сімейна медицина»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 1.1 Загальна практика (сімейна медицина). Практика   (підготовка до ОСП(К)І).  5,5  Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 1.2 Паліативна та хоспісна медицина  3,0  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 1.3 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  17,0  
ВБ 1.3.1  Внутрішня медицина 11,5 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 1.3.2 Інфекційні хвороби 3,5 Інфекційні хвороби
ВБ 1.3.3 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
  ВБ 1.3.4  Сучасна діабетологія. Невідкладні стани в ендокринології 1,0 Ендокринологія
ВБ 1.4 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами у загальній практиці. Практика  (підготовка до ОСП(К)І).  10,5  Педіатрія №2
ВБ 1.5 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія у загальній практиці. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  8,0  Хірургія №1, хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 1.6 Акушерство і гінекологія у загальній практиці. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  4,0  Акушерство та гінекологія №1 та  №2
ВБ 1.7 Ендоскопічні технології в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів 2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ 1  50  

 

Вибірковий блок 2** «Внутрішня медицина»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 2.1 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  22,0 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.1 Сучасна практика внутрішньої медицини 7,0 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.2 Методи інструментального дослідження в сучасній кардіологічній практиці  3,5  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.3 Ведення пацієнтів після оперативних втручань на серці  3,0  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.4 Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини  2,0  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.5 Сучасна діабетологія. Невідкладні стани в ендокринології 1,0 Ендокринологія
ВБ 2.1.6 Інфекційні хвороби 4,5 Інфекційні хвороби
ВБ 2.1.7 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
ВБ 2.2 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  10,5 Педіатрія №2
ВБ 2.3 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 8,0 Хірургія №1, хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 2.4 Акушерство і гінекологія. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 4,0 Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 2.5 Загальна практика (сімейна медицина). Практика (підготовка до ОСП(К)І). 3,5 Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 2.6 Ендоскопічні технології в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів  2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ2 50  

 

Вибірковий блок 3** «Хірургія»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 3.1 Хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  12,0   
ВБ 3.1.1 Симптоми та синдроми в хірургії  3,0  Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
ВБ 3.1.2 Серцево-судинна хірургія    1,5  Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
ВБ 3.1.3 Травматологія  1,5  Травматологія і ортопедія
ВБ 3.1.4 Невідкладні стани в хірургії     1,5  Хірургія №2
ВБ 3.1.5 Мініінвазивне лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку  1,5  Дитяча хірургія
ВБ 3.1.6 Вади розвитку в дітей  1,5  Дитяча хірургія
ВБ 3.1.7 Клінічна онкологія  1,5  Онкологія
ВБ 3.2 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  17,0  
ВБ 3.2.1  Внутрішня медицина 11,5 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 3.2.2 Інфекційні хвороби 3,5 Інфекційні хвороби
ВБ 3.2.3 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
  ВБ 3.2.4 Невідкладна ендокринологія 1,0 Ендокринологія
ВБ 3.3 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами.  Практика (підготовка до ОСП(К)І).  9,0 Педіатрія №2
ВБ 3.4 Акушерство і гінекологія. Практика (підготовка до ОСП(К)І).   5,0 Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 3.5 Загальна практика (сімейна медицина). Практика   (підготовка до ОСП(К)І).  3,5 Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 3.6 Клінічна мікробіологія 1,5 Мікробіологія, вірусологія та імунологія
ВБ 3.7 Ендоскопічна хірургія  2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ3 50  

 

Вибірковий блок 4 **«Акушерство і гінекологія»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 4.1 Акушерство і гінекологія. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  У т.ч.  7,0  
ВБ 4.1.1 Сучасна практика в акушерстві та гінекології, оперативне акушерство 3,0 Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.2 Клінічна мамологія  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.3 Гінекологія дітей та підлітків  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.4 Естетична гінекологія  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.5 Онкогінекологія  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.2 Сучасні стратегії невідкладної медичної допомоги  2,0 Анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладниї станів
ВБ 4.3 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  17,0  
ВБ 4.3.1  Внутрішня медицина 11,5 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №
ВБ 4.3.2 Інфекційні хвороби 3,5 Інфекційні хвороби
ВБ 4.3.3 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
ВБ 4.3.4 Невідкладна ендокринологія 1,0 Ендокринологія
ВБ 4.4 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  10,5  Педіатіря №2, дитячі інфекційні хвороби
ВБ 4.5 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І).    8,0  Хірургія №1, хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 4.6 Загальна практика (сімейна медицина). Практика (підготовка до ОСП(К)І).  3,5  Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 4.7 Ендоскопічна хірургія  2,0  Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ4 50  

Вибіркові дисципліни студенту (Педіатрія)

1 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

6,8

1,7

4

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 «ПЕДІАТРІЯ»
1- й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 3
Засади формування здорового способу життя Фізичного виховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК 5 Соціологія та медична соціологія. Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедрафілософії
ВК 6 Політологія.
ВК 7
Історія світової культури.
ВК 11
Маркетинг в медицині та фармації.
 ВК 15 Основи психології. Основи педагогіки. Медичної психології https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-тапсихіатрії

2 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

6,8

1,7

4

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 «ПЕДІАТРІЯ»
2-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 1-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 16
Медична мембранологія Біологічної та загальної хімії http://biochem.vsmu.edu.ua/
ВК 17
Біохімія запалення
ВК 18
Біохімія гемостаза
ВК 19
Біохімія харчування
ВК 20
Основи здорового способу життя Фізичного виховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедрафізвиховання
ВК 21
Нейрофізіологія Нормальна фізіологія https://vnmu.edu.ua/кафедранормальнії-фізіології
ВК 22
Інфекційна імунологія Мікробіології https://vnmu.edu.ua/кафедрамікробіології
ВК 23 Клінічна мікробіологія
ВК 24
Ембріологія людини Анатомія людини https://anatomy.vnmu.edu.ua/
ВК 25
Променева анатомія
ВК 26
Вікова анатомія
ВК 27
Етика та деонтологія в медицині Філософії та суспільних наук  https://vnmu.edu.ua/кафедрафілософії
ВК 28
Логіка. Формальна логіка.
ВК 29
Академічна доброчесність
ВК 30
Філософія любові та милосердя
ВК 31
Естетика та теорія мистецтва
ВК 32 Методика та технологія підготовки наукової роботи студента.
ВК 33
Сучасні проблеми молекулярної біології Медичної біології https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-біології

 

Оголошення

1

Студенти, які не заповнили анкету мають надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до15.06.2021 року.

Студенти, які входять до складу груп кількістю менше 8 чоловік мають переобрати відповідні вибіркові дисципліни та надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до15.06.2021 року.

Номери груп будуть змінені відповідно до розкладу на 2021-2022 н. р. та додатково оприлюднені на сайті медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua).

Список студентів 1 курсу медичного факультету №2 згідно обраних вибіркових дисциплін, спеціальність "Педіатрія"

2

Кожному студенту перевірити наявність себе у необхідній кількості груп вибіркових дисциплін.

При невиконанні індивідуального навчального плану, вибіркові дисципліни є обов'язковою його складовою, здобувачі освіти будуть відраховані з числа студентів.

Групи вибіркових дисциплін на 2-й курс навчання 1 курсу медичного факультету №2 спеціальність «Педіатрія»

3 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

6,8

1,7

4

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 «ПЕДІАТРІЯ»
3- й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 2-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 34 Клінічна біохімія Біологічної та загальної хімії http://biochem.vsmu.edu.ua/ 
ВК 35 Етичні проблеми в медицині Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедрафілософії
ВК 36 Основи фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів Фармакології https://vnmu.edu.ua/кафедрафармакології
ВК 37 Клінічна мікробіологія Мікробіологія https://vnmu.edu.ua/кафедрамікробіології
ВК 38 Імунобіологічні препарати
ВК 39 Медична англійська мова Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології https://vnmu.edu.ua/кафедраіноземних-мов
ВК 40 Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та таксикоманії Психіатрії та наркології https://vnmu.edu.ua/кафедрапсихіатрії
ВК 41 Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни Загальна гігієна та екологія https://vnmu.edu.ua/кафедразагальної-гігієни-та-екології
ВК 42 Основи біоетики та біобезпеки
ВК 43 Медична психологія з особливостями дитячого віку Медичної психології https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-та-психіатрії

 

Оголошення

1

Студенти, які не заповнили анкету мають надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до15.06.2021 року.

Студенти, які входять до складу груп кількістю менше 8 чоловік мають переобрати відповідні вибіркові дисципліни та надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до15.06.2021 року.

Номери груп будуть змінені відповідно до розкладу на 2021-2022 н. р. та додатково оприлюднені на сайті медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua).

Список студентів 2 курсу медичного факультету №2 згідно обраних вибіркових дисциплін, спеціальність "Педіатрія"

2

Кожному студенту перевірити наявність себе у необхідній кількості груп вибіркових дисциплін.

При невиконанні індивідуального навчального плану, вибіркові дисципліни є обов'язковою його складовою, здобувачі освіти будуть відраховані з числа студентів.

Групи вибіркових дисциплін на 3-й курс навчання 2 курсу медичного факультету №2 спеціальність «Педіатрія»

4 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

6,8

1,7

4

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 «ПЕДІАТРІЯ»
4-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 3-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 44
Мікробіологічні основи антибактеріальної терапії Мікробіологія https://vnmu.edu.ua/кафедрамікробіології
ВК 45
Актуальні питання нефрології Внутрішня медицина мед. факульету №2 https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-2
ВК 46 Основи мануальної терапії та масажу Фізична та реабілітаційна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрафізичної-та-реабілітаційноїмедицини
ВК 47
Фізіотерапевтичні засоби в медичній реабілітації
 ВК 48   Гастроентерологія та основи здорового харчування з дієтологією Внутрішня та сімейна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-та-сімейноїмедицини
ВК 49 Основи сексології та сексопатології Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-1
ВК 50 Урогінекологія
ВК 51
Ендоскопічні методи в гінекології Акушерство та гінекологія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-2
ВК 52
Вибрані питання педіатрії Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедрапедіатрії-1
ВК 53
Захворювання дітей раннього віку
 ВК 54
Побічна дія ліків
Клінічна фармакологія https://vnmu.edu.ua/кафедраклінічної-фармації-з-курсомклінічної-фармакології

 

Оголошення

1

Студенти, які не заповнили анкету мають надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до15.06.2021 року.

Студенти, які входять до складу груп кількістю менше 8 чоловік мають переобрати відповідні вибіркові дисципліни та надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до15.06.2021 року.

Номери груп будуть змінені відповідно до розкладу на 2021-2022 н. р. та додатково оприлюднені на сайті медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua).

Список студентів 3 курсу медичного факультету №2 згідно обраних вибіркових дисциплін, спеціальність "Педіатрія"

2

Кожному студенту перевірити наявність себе у необхідній кількості груп вибіркових дисциплін.

При невиконанні індивідуального навчального плану, вибіркові дисципліни є обов'язковою його складовою, здобувачі освіти будуть відраховані з числа студентів.

Групи вибіркових дисциплін на 4-й курс навчання 3 курсу медичного факультету №2 спеціальність «Педіатрія»

5 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

6,8

1,7

4

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 «ПЕДІАТРІЯ»
5-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 4-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 55 Вибрані питання естетичної хірургії Хірургія медичного факультету №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-медичного-факультету-2
ВК 56 Екзантеми у дітей Дитячі інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедрадитячих-інфекційних-хвороб
ВК 57 Клінічна вертербрологія Фізична та реабілітаційна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрафізичної-та-реабілітаційноїмедицини
ВК 58 Санаторно-курортні засоби в медичній реабілітації
ВК 59 Основи неонатальної хірургії Дитяча хірургія http://pediatricsurgery.vnmu.edu.ua/
ВК 60 Актуальні питання дитячої гінекології
ВК 61 Інтерпретація сучасних лабораторно- інструментальних методів діагностики Внутрішня та сімейна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-та-сімейноїмедицини
ВК 62 Практичні аспекти сучасної алергології Фтизіатрія з курсом клінічної
імунології та алергології
http://phthisiatry.blogspot.com/
ВК 63 Актуальні проблеми клінічної патоморфології Патологічна анатомія https://vnmu.edu.ua/кафедрапатологічної-анатомії-тасудової-медицини-з-курсомоснов-права
ВК 64 Біопсійно-секційний курс
ВК 65 Орфанні захворювання в педіатрії Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрапедіатрії-2
ВК 66 Складні генетичні кейси в педіатрії
ВК 67 УЗД в акушерстві та гінекології Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-1
ВК 68 Основи контрацепції
ВК 69 Клінічна паразитологія та тропічна медицина Інфекційні хвороби з курсом епідеміології https://vnmu.edu.ua/кафедраінфекційних-хвороб
ВК 70 ВІЛ-інфекція: антиретровірусна терапія, сучасні профілактичні стратегії
ВК 71 Сучасна перинатологія Акушерство та гінекологія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-2
ВК 72 Екстрена та невідкладна медична допомога Медицини катастроф https://emergency.vnmu.edu.ua/

 

Оголошення

1

Студенти, які не заповнили анкету мають надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до15.06.2021 року.

Студенти, які входять до складу груп кількістю менше 8 чоловік мають переобрати відповідні вибіркові дисципліни та надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до15.06.2021 року.

Номери груп будуть змінені відповідно до розкладу на 2021-2022 н. р. та додатково оприлюднені на сайті медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua).

Список студентів 4 курсу медичного факультету №2 згідно обраних вибіркових дисциплін, спеціальність "Педіатрія"

2 Кожному студенту перевірити наявність себе у необхідній кількості груп вибіркових дисциплін.

При невиконанні індивідуального навчального плану, вибіркові дисципліни є обов'язковою його складовою, здобувачі освіти будуть відраховані з числа студентів.

Групи вибіркових дисциплін на 5-й курс навчання 4 курсу медичного факультету №2 спеціальність «Педіатрія»

6 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 228 «Педіатрія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

6,8

1,7

4

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 228 «ПЕДІАТРІЯ»
(вибирають студенти 5-го курсу)
Частина 1. ВИБІРКОВІ БЛОКИ (ВБ)


Вибірковий блок «Педіатрія»
ВБ2.1 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами  Педіатрії №2
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ2.2 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія Хірургія медицини медичного факультету №2
Дитячої хірургії
ВБ2.3
Внутрішня медицина  Внутрішньої медицини медичного факультету №2
ВБ2.4 Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку Акушерства та гінекології №2
ВБ2.5 Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
ВБ2.6
Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб
ВБ2.7
Гігієна дітей та підлітків Загальної гігієни та екології
 
Вибірковий блок
«Хірургія»
ВБ3.1
Хірургія, у тому числі дитяча хірургія Хірургія медицини медичного факультету №2
ВБ3.2
Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами Педіатрії №2 
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ3.3 Внутрішня медицина Внутрішньої медицини медичного факультету №2
ВБ3.4 Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку Акушерства та гінекології №2
ВБ3.5
Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
ВБ3.6 Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб
ВБ3.7
Гігієна дітей та підлітків Загальної гігієни та екології
Вибірковий блок
«Загальна практика- сімейна медицина»
ВБ4.1 Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
ВБ4.2
Паліативна та хоспісна медицина
ВБ4.3
Внутрішня медицина Внутрішньої медицини медичного факультету №2
ВБ4.4 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами Педіатрії №2
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ4.5
Хірургія, у тому числі дитяча хірургія  Хірургія медицини медичного факультету №2
ВБ4.6
Акушерство і гінекологія з гінекологією дитячого віку Акушерства та гінекології №2
ВБ4.7
Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб
ВБ4.8
Гігієна дітей та підлітків Педіатрії №2 
Дитячих інфекційних хвороб

 

Частина 2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ (ВК)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК1.1 Імунопрофілактика інфекційних хвороб у дітей Дитячі інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедрадитячих-інфекційних-хвороб
ВК1.2 Медицина невідкладних станів Анестезіології, ІТ та
МНС
https://vnmu.edu.ua/курсанестезіології-і-реанімації
ВК1.3 Сучасні підходи до міні- інвазивного лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку Дитяча хірургі http://pediatricsurgery.vnmu.edu.ua/
ВК1.4 Психіатрія з основами психотерапії в загальній лікарській практиці Психіатрії та наркології https://vnmu.edu.ua/кафедрапсихіатрії
ВБ1.5 Актуальні питання дитячої кардіології Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрапедіатрії-2
ВБ1.6 Основи дитячої гематології
ВК1.7 Немедикаментозні методи лікування та реабілітації Фізичне виховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедрафізвиховання
ВК1.8 Основні аспекти відновлення за допомогою апаратних методик реабілітації
ВК1.9 Гінекологія дітей та підлітків Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-1
ВК1.10 Естетична гінекологія
ВК1.11 Сучасні аспекти оперативного акушерства Акушерство та гінекологія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-2
ВК1.12 Клінічна мамологія
ВК1.13 Сучасна арт-терапія в комплексній корекції
ВК1.14 Патофізіологія інфекційних процесів Патофізіології 
http://pathophysiology.vnmu.edu.ua/
ВК1.15 Патофізіологія хворобцивілізації
ВК1.16 Діабетологія Ендокринологія https://vnmu.edu.ua/кафедраендокринології
ВК1.17 Орфанні захворювання в ендокринології
ВК1.18 Вікова ендокринологія
ВК1.19 Невідкладна ендокринологія
ВК1.20 Дитяча ендокринологія
ВК1.21 Методи інструментального дослідження в сучасній кардіологічній практиці Внутрішня медицина №3 https://vnmu.edu.ua//кафедравнутрішньої-медицини-3
ВК1.22 Особливості ведення пацієнтів після оперативних втручань на серці
ВК1.23 Соціальна медицина, громадське здоров’я Соціальна медицина та ООЗ https://vnmu.edu.ua/кафедрасуспільних-наук

Вибіркові дисципліни студенту (Медична психологія)

1 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік
 • Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Інформація по дисциплінам вільного вибору
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання

Код (в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч.рік

Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2

5

2-й

ВК

6

2

3

3-й

ВК

4

1

4

4-й

ВК

6

2

3

5-й

ВК

6

2

3

6-й

ВК

32

2

16

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
1-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 3 Засади формування здорового способу життя Фізичного виховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК 5 Соціологія та медична соціологія. Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 6 Політологія.
ВК 7 Історія світової культури.
ВК 9 Економіка та фінансування галузі охорони здоровʼя.
ВК 10 Маркетинг в медицині та фармації.
ВК 14 Основи  педагогіки. Медична психологія та психіатрія з курсом післядипломної освіти https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 15 Актуальні питання профілактики тютюнопаління, алкогольної залежності

2 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік
 • Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Інформація по дисциплінам вільного вибору
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання

Код (в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч.рік

Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2

5

2-й

ВК

6

2

3

3-й

ВК

4

1

4

4-й

ВК

6

2

3

5-й

ВК

6

2

3

6-й

ВК

32

2

16

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
2-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 1-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 17 Медична мембранологія Біологічної та загальної хімії http://biochem.vsmu.edu.ua/
ВК 18 Біохімія запалення
ВК 19 Біохімія гемостаза
ВК 20 Біохімія харчування
ВК 21 Основи здорового способу життя Фізичного виховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК 22 Психомоторика Нормальна фізіологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-нормальнії-фізіології
ВК 23 Інфекційна імунологія Мікробіології https://vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології
  ВК 24   Клінічна мікробіологія
ВК 25 Ембріологія людини Анатомія людини https://anatomy.vnmu.edu.ua/
ВК 26 Променева анатомія
ВК 27 Вікова анатомія
ВК 28 Етика та деонтологія в медицині. Філософії та
суспільних наук
https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 29 Логіка. Формальна логіка.
ВК 30 Академічна доброчесність
ВК 31 Філософія любові та милосердя
ВК 32 Естетика та теорія мистецтва.
ВК 33 Методика та технологія підготовки наукової роботи студента.
ВК 34 Сучасні проблеми молекулярної біології Медичної біології https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-біології
ВК 35 Основи психосоматичної медицини Медична психологія та психіатрія з курсом післядипломної освіти https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 36 Психолінгвістика

 

Оголошення

1

Студенти, які не заповнили анкету мають надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до 10.06.2021 року.

Студенти, які входять до складу груп кількістю менше 8 чоловік мають переобрати відповідні вибіркові дисципліни та надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до10.06.2021 року.

Номери груп будуть змінені відповідно до розкладу на 2021-2022 н. р. та додатково оприлюднені на сайті медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua).

Список студентів 1 курсу медичного факультету №2 згідно обраних вибіркових дисциплін, спеціальність "Медична психологія"

2

Кожному студенту перевірити наявність себе у необхідній кількості груп вибіркових дисциплін.

При невиконанні індивідуального навчального плану, вибіркові дисципліни є обов'язковою його складовою, здобувачі освіти будуть відраховані з числа студентів.

Групи вибіркових дисциплін на 2-й курс навчання 1 курсу медичного факультету №2 спеціальність «Медична психологія»

3 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік
 • Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Інформація по дисциплінам вільного вибору
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання

Код (в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч.рік

Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2

5

2-й

ВК

6

2

3

3-й

ВК

4

1

4

4-й

ВК

6

2

3

5-й

ВК

6

2

3

6-й

ВК

32

2

16

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
3-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 2-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 37 Клінічна біохімія Біологічної та загальної
хімії
http://biochem.vsmu.edu.ua/
ВК 38
Медична англійська мова Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології https://vnmu.edu.ua/кафедра-іноземних-мов
ВК 39
Психогігієна та актуальні проблеми університетської
гігієни
Загальна гігієна та екологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології
ВК 40
Основи біоетики та біобезпеки
ВК 41
Введення в клінічну психологію Медична психологія та психіатрія з курсом післядипломної освіти https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 42
Основи сексуальної культури

 

Оголошення

1

Студенти, які не заповнили анкету мають надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до10.06.2021 року.

Студенти, які входять до складу груп кількістю менше 8 чоловік мають переобрати відповідні вибіркові дисципліни та надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до 10.06.2021 року.

Номери груп будуть змінені відповідно до розкладу на 2021-2022 н. р. та додатково оприлюднені на сайті медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua).

Список студентів 2 курсу медичного факультету №2 згідно обраних вибіркових дисциплін, спеціальність "Медична психологія"
2

Кожному студенту перевірити наявність себе у необхідній кількості груп вибіркових дисциплін.

При невиконанні індивідуального навчального плану, вибіркові дисципліни є обов'язковою його складовою, здобувачі освіти будуть відраховані з числа студентів.

Групи вибіркових дисциплін на 3-й курс навчання 2 курсу медичного факультету №2 спеціальність «Медична психологія»

4 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік
 • Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Інформація по дисциплінам вільного вибору
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання

Код (в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч.рік

Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2

5

2-й

ВК

6

2

3

3-й

ВК

4

1

4

4-й

ВК

6

2

3

5-й

ВК

6

2

3

6-й

ВК

32

2

16

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
4-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 3-го курсу)

 

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 43
Мікробіологічні основи антибактеріальної терапії Мікробіологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології
ВК 44
Гастроентерологія та основи здорового харчування з дієтологією Внутрішня та сімейна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-та-сімейної- медицини
ВК 45
Вибрані питання педіатрії Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 46
Захворювання дітей раннього віку
ВК 47
Основи травмофокусованої терапії Медична психологія та психіатрія з курсом післядипломної освіти https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 48
Основи комунікативної компетентності

 

Оголошення

1

Студенти, які не заповнили анкету мають надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до10.06.2021 року.

Студенти, які входять до складу груп кількістю менше 8 чоловік мають переобрати відповідні вибіркові дисципліни та надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до10.06.2021 року.

Номери груп будуть змінені відповідно до розкладу на 2021-2022 н. р. та додатково оприлюднені на сайті медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua).

Список студентів 3 курсу медичного факультету №2 згідно обраних вибіркових дисциплін, спеціальність "Медична психологія"
2

Кожному студенту перевірити наявність себе у необхідній кількості груп вибіркових дисциплін.

При невиконанні індивідуального навчального плану, вибіркові дисципліни є обов'язковою його складовою, здобувачі освіти будуть відраховані з числа студентів.

Групи вибіркових дисциплін на 4-й курс навчання 3 курсу медичного факультету №2 спеціальність «Медична психологія»

5 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік
 • Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й).
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Інформація по дисциплінам вільного вибору
Спеціальність 225 «Медична психологія»

Рік навчання

Код (в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч.рік

Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2

5

2-й

ВК

6

2

3

3-й

ВК

4

1

4

4-й

ВК

6

2

3

5-й

ВК

6

2

3

6-й

ВК

32

2

16

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ»
5-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 4-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 49
Основи інтегративної психотерапії Медична психологія та психіатрія з курсом післядипломної освіти https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 50
Психологія сім’ї
ВК 51
Клінічна паразитологія та тропічна медицина Інфекційні хвороби з курсом епідеміології https://vnmu.edu.ua/кафедра-інфекційних-хвороб
ВК 52
ВІЛ-інфекція: антиретровірусна
терапія, сучасні профілактичні стратегії
ВК 53
Паліативна та хоспісна медицина Внутрішня та сімейна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-та-сімейної-медицини
ВК 54
Інтерпретація сучасних лабораторно-інструментальних методів діагностики

 

Оголошення

1

Студенти, які не заповнили анкету мають надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до10.06.2021 року.

Студенти, які входять до складу груп кількістю менше 8 чоловік мають переобрати відповідні вибіркові дисципліни та надіслати заяву на ім’я декана з обраними відповідними вибірковими дисциплінами на сайт медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua) до10.06.2021 року.

Номери груп будуть змінені відповідно до розкладу на 2021-2022 н. р. та додатково оприлюднені на сайті медичного факультету №2 (med2@vnmu.edu.ua).

Список студентів 4 курсу медичного факультету №2 згідно обраних вибіркових дисциплін, спеціальність "Медична психологія"
2

Кожному студенту перевірити наявність себе у необхідній кількості груп вибіркових дисциплін.

При невиконанні індивідуального навчального плану, вибіркові дисципліни є обов'язковою його складовою, здобувачі освіти будуть відраховані з числа студентів.

Групи вибіркових дисциплін на 5-й курс навчання 4 курсу медичного факультету №2 спеціальність «Медична психологія»6 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 • Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 • Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 • По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік: студенти 5-го року – на 6-й.
 • Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 • При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 • Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 • Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Інформація по дисциплінам вільного вибору
Спеціальність 225 «Медична та психологічна реабілітація»

Рік навчання Код (в кат.) Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за 1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік
6-й (професійне спрямування) ВБ 50 50 11
ВК

10

2 5
ВБ – вибіркові блоки
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

ІІ. КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 225 «МЕДИЧНА ТА ПСИХОЛОГІЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ»
6-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 5-го курсу)

ЧАСТИНА 1. ВИБІРКОВІ БЛОКИ (ВБ)

НАЗВА БЛОКУ КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ БЛОКУ
Вибірковий блок
«Клінічна психологія»
ВБ2.1 Загальна практика (сімейна медицина) з клінічною психологією Внутрішня та сімейна
медицина
ВБ2.2 Внутрішня медицина з клінічною психологією Внутрішньої медицини
медичного факультету №2
Медичної психології
ВБ2.3 Педіатрія з клінічною психологією Педіатрії №2
Медичної психології
ВБ2.4 Хірургія, дитяча хірургія з клінічною психологією Хірургія медицини
медичного факультету №2
ВБ2.5 Акушерство і гінекологія з клінічною психологією Акушерства та гінекології
№2
ВБ2.6 Психологічна реабілітація Медичної психології
ВБ2.7 Психологія професійної діяльності лікаря
ВБ2.8 Психосоматична медицина
ВБ2.9 Психотерапія
ВБ2.10 Девіантна поведінка
ВБ2.11 Соціальна медицина, громадське здоров'я та біостатистика (в т.ч. організація діяльності закладів охорони психічного здоров'я) Соціальної медицини
ВБ2.12 Виробнича практика з медичної психології Медичної психології
Вибірковий блок
«Алгоритми психологічного втручання»
ВБ3.1 Внутрішня медицина з конструктами психологічної взаємодії, в тому числі постковідні стани Внутрішньої медицини
медичного факультету №2
Медичної психології
ВБ3.2 Педіатрія з медичною психологією Педіатрії №2
Медичної психології
ВБ3.3 Хірургія, дитяча хірургія з медичною психологією Хірургія медицини
медичного факультету №2
ВБ3.4 Акушерство і гінекологія з медичною психологією Акушерства та гінекології
№2
ВБ3.5 Загальна практика (сімейна медицина) з медичною психологією Внутрішня та сімейна
медицина
ВБ3.6 Психологічна реабілітація Медичної психології
ВБ3.7 Психологія професійної діяльності лікаря
ВБ3.8 Психосоматична медицина
ВБ3.9 Психотерапія
ВБ3.10 Девіантна поведінка
ВБ3.11 Соціальна медицина, громадське здоров'я та біостатистика (в т.ч. організація діяльності закладів охорони психічного здоров'я)
ВБ3.12 Виробнича практика з медичної психології

 

ЧАСТИНА 2.  ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ (ВК)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК1.1 Немедикаментозні методи лікування та реабілітації Фізичне виховання та 
ЛФК
https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК1.2 Санаторно-курортні засоби в медичній реабілітації Фізична та реабілітаційна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрафізичної-та-реабілітаційноїмедицини
ВК1.3 Актуальні питання реабілітації спортсменів Фізичне виховання та 
ЛФК
https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК1.4 Актуальні питання реабілітації військовослужбовців Фізичне виховання та 
ЛФК
https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК1.5 Фізіотерапевтичні засоби в медичній реабілітації Фізична та реабілітаційна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрафізичної-та-реабілітаційноїмедицини
ВК1.6 Основи масажу і мануальної терапії Фізична та реабілітаційна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрафізичної-та-реабілітаційноїмедицини
ВК1.7 Актуальні питання реабілітації в ревматології Фізичне виховання та 
ЛФК
https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК1.8 Актуальні питання реабілітації хворих при інфекційних захворюваннях Інфекційних хвороб з курсом епідеміології https://vnmu.edu.ua/кафедра-інфекційних-хвороб
ВК1.9 Ерготерапія з основами догляду за хворими Фізичне виховання та 
ЛФК
https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК1.10 Фармакологічні засоби у спортивній медицині Фізичне виховання та 
ЛФК
https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК1.11 Психологія мовної діяльності Медичної психології https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-тапсихіатрії
ВК1.12 Основи сексуальної культури
Медичної психології https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-тапсихіатрії
ВК1.13 Професійна комунікація в медицині Медичної психології https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-тапсихіатрії
ВК1.14 Психотренінг Медичної психології https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-тапсихіатрії
ВК1.15 Психоонкологія та хоспісна медицина Медичної психології https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-тапсихіатрії

 

Оголошення

1

Кожному студенту перевірити наявність себе у необхідній кількості груп вибіркових дисциплін.

При невиконанні індивідуального навчального плану, вибіркові дисципліни є обов'язковою його складовою, здобувачі освіти будуть відраховані з числа студентів.

Групи вибіркових дисциплін на 6-й курс навчання 5 курсу медичного факультету №2 спеціальність «Медична та психологічна реабілітація»