Студенту

Master

Аспіранту

Методичнi вказівки - Медицина - Аспiранти - Мікробіологія - Медицина Методичні вказівки (Медицина) Методичні вказівки - Клінічна біохімія та мікробіологія - Біологія Методичні вказівки - Клінічна біохімія та мікробіологія - Громадське здоров'я Методичні вказівки - Клінічна біохімія та мікробіологія - Педіатрія Методичні вказівки - Мікробіологія - Біологія Рекомендована література Рекомендована література - Біологія Рекомендована література - Клінічна біохімія та мікробіологія Робочі програми -Мікробіологія - Медицина - Аспiранти - Мікробіологія - Медицина Робоча програма (Медицина) Робоча програма - Клінічна біохімія та мікробіологія - Біологія Робоча програма - Клінічна біохімія та мікробіологія - Громадське здоров'я Робоча програма - Клінічна біохімія та мікробіологія - Педіатрія Робоча програма - Мікробіологія - Біологія Самостійна робота (Медицина) Самостійна робота студентів - Медицина - Аспiранти - Мікробіологія - Медицина СИЛАБУС навчальної дисципліни «КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ» спеціальності «Біологія» СИЛАБУС навчальної дисципліни «КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ» спеціальності «Громадське здоров'я» СИЛАБУС навчальної дисципліни «КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ» спеціальності «Педіатрія» СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ» спеціальності «Біологія» Силабус (Медицина) Тематичнi плани практичних занять - Медицина - Аспiранти - Мікробіологія - Медицина Тематичний план біологічної практики - Мікробіологія - Біологія Тематичний план лекцій - Клінічна біохімія та мікробіологія - Біологія Тематичний план лекцій - Клінічна біохімія та мікробіологія - Громадське здоровя Тематичний план лекцій - Клінічна біохімія та мікробіологія - Педіатрія Тематичний план практичних занять - Клінічна біохімія та мікробіологія - Біологія Тематичний план практичних занять - Клінічна біохімія та мікробіологія - Педіатрія Тематичний план практичних занять - Мікробіологія - Біологія Тематичний план пратичних занять - Клінічна біохімія та мікробіологія - Громадське здоров'я Тематичний план самостійної роботи - Клінічна біохімія та мікробіологія - Біологія Тематичний план самостійної роботи - Клінічна біохімія та мікробіологія - Громадське здоров'я Тематичний план самостійної роботи - Клінічна біохімія та мікробіологія - Педіатрія Тематичний план самостійної ротоби - Мікробіологія - Біологія

Силабус

СИЛАБУС навчальної дисципліни "МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ІМУНОЛОГІЇ" спеціальності 226 «Фармація та промислова фармація» СИЛАБУС навчальної дисципліни "МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ІМУНОЛОГІЇ" (заочна форма) спеціальності 226 «Фармація та промислова фармація» СИЛАБУС навчальної дисципліни «КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ» спеціальності «Біологія» СИЛАБУС навчальної дисципліни «КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ» спеціальності «Громадське здоров'я» СИЛАБУС навчальної дисципліни «КЛІНІЧНА БІОХІМІЯ ТА МІКРОБІОЛОГІЯ» спеціальності «Педіатрія» СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ» спеціальності 225 «Медична психологія» СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ» спеціальності «Біологія» Силабус вибіркової навчальної дисципліни "Інфекційна імунологія" спеціальності "Педіатрія" Силабус вибіркової навчальної дисципліни "Клінічна мікробіологія: нормобіоценоз та його порушення" спеціальності "Педіатрія" Силабус вибіркової навчальної дисципліни "Клінічна мікробіологія" спеціальності "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та імунологія" спеціальності "Педіатрія" СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ» спеціальності 221 «Стоматологія» СИЛАБУС навчальної дисципліни «МІКРОБІОЛОГІЯ, ВІРУСОЛОГІЯ ТА ІМУНОЛОГІЯ» спеціальності 222«Медицина»

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

 

 

 

 

 

 

Історія кафедри

Від знаменного року (1922), коли наш земляк видатний український вчений академік Д.К.Заболотний звернувся з листом в Подільський губернський комітет, нас відділяють 80 років. В травні 1930 р. в м. Вінниці було відкрито заочний медичний інститут як філію Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти. В 1934 р. на базі філії було організовано стаціонар медичного інституту.

Кафедра мікробіології була заснована в 1935 р. на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. Кафедру мікробіології очолив професор М.В.Рево, який організував навчальний процес та викладання мікробіології як самостійної медичної дисципліни.

Завідувачі кафедр мікробіології медичних вузів України в музеї-садибі Д.К.Заболотного (село Заболотне, 1984)

В 1936 р. завідувачем кафедри було призначено доктора медичних наук професора Г.П.Калину. За короткий період колективом кафедри під керівництвом Г.П.Калини був зроблений значний внесок у розвиток вітчизняної мікробіологічної науки, вдосконалено і збагачено матеріальну базу кафедри.

Вінницький медичний інститут в червні 1941 р. було евакуйовано в м.Ставрополь. В роки Другої Світової війни майно кафедри було повністю розграбовано, а навчальний корпус медичного інституту був зруйнований. Тільки після перемоги над фашистською Німеччиною, у 1945 р., почалось відновлення морфологічного корпусу і кафедр медичного інституту. Кафедра мікробіології отримала пристосоване до її потреб приміщення. Організацією навчального процесу, наукової діяльності кафедри, забезпеченням необхідним оснащенням займалась зав.кафедри мікробіології к.м.н. доцент Таїсія Арсеніївна Лобова, яка по переводу Міністерства охорони здоров'я УРСР із Дніпропетровського медичного інституту приступила в січні 1946 р. до роботи на кафедрі мікробіології. В складний повоєнний період було практично заново створено матеріальну базу, сформовано колектив кафедри. В цей період викладачами працювали співробітники бактеріологічної лабораторії Вінницької Обласної СЕС Є.С.Аберман, П.А.Бернасовський, Ф.С.Камінська, Є.С.Рубіна, Ц.М.Нафтулішина, Е.О.Островська. На початку 50-х років їх змінили лікар-бактеріолог Ф.Я.Гольденберг, к.б.н. В.Д.Буховець, к.м.н. Т.З.Вороніна, к.м.н. Ю.Н.Гончакова, к.м.н. К.В.Третяк, А.В.Пішель, к.м.н. Е.В.Столярчук.

Засідання наукового студентського гуртка (ВМІ, квітень1988)

 

 

 

З 1976 р. кафедру мікробіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова очолював професор Гордій Кіндратович Палій, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, лауреат премії ім. М.І.Пирогова та ін.

За час його діяльності кафедра відчутно поповнила свою матеріальну базу і перетворилась в добре оснащений новітньою апаратурою науково-дослідний і навчальний підрозділ медичного інституту. Відкрились нові можливості для наукової діяльності співробітників. Колектив кафедри поповнився новими викладачами та аспірантами.

 

 

Бактеріологічна лабораторія   Бактеріологічна лабораторія 

Автоклавна   Бактеріологічна лабораторія

 

На базі кафедри у 2008 році була заснована бактеріологічна лабораторія. У 2012 році проведена атестація лабораторії, штат якої: зав.лабораторією доц. Л.К. Сорокоумова, доц. Д.М.Дівінскі, асист. О.О.Гончар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотосторінки діяльності кафедри

 


Ректор ВНМУ ім. М.І.Пирогова, НАМН України, професор В.М.Мороз та директор Харківського інституту мікробіології і імунології ім. І.І.Мечнікова, академік АНВШ професор Ю.Л.Волянський, зав.кафедри мікробіології, вірусології та імунології, професор Г.К.Палій на прийомі у ректора ВУЗу з нагоди вручення йому диплому почесного професора Мечніковського інституту.

 

 

Під час візиту ВНМУ ім. М.І.Пирогова директора Харківського інституту мікробіології і імунології ім. І.І.Мечнікова, професора Ю.Л.Волянського.

 

Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: Результати, проблеми та перспективи» 20-21 травня 2010 року.

 

Зустріч професорів з випускниками 1997 р. в муздрамтеатрі ім. М. Садовського Учасники міжнародної конференції з мікробіології (ВДМУ, 2002)

 

Практичні заняття по мікробіології Практичні заняття по мікробіології

Практичні заняття по мікробіології

 

Президія міжнародної наукової конференції по антибіотиках, антисептиках (Вінниця, 2008) Учасники міжнародної конференції, присвяченої З.А. Ваксману – автору стрептоміцину (Вінниця, 2009)

Штат кафедри

Ковальчук Валентин Петрович


Завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології, доктор медичних наук

У 1982 р. закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. По завершенню навчався в заочній аспірантурі кафедри мікробіології і працював на викладацьких посадах.
Сфера наукових інтересів охоплює дослідження властивостей антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів. Приймав участь у розробці ряду лікарських засобів на основі декаметоксину, які випускаються вітчизняною фармацевтичною промисловістю. Є співавтором підручника з мікробіології, автором понад 100 наукових публікацій. Підготував 2 кандидатів медичних наук.

Вовк Ірина Миколаївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1993 р. закінчила Вінницький медичний інститут за спеціальністю – лікувальна справа. На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології працює з 1995 р. У 2004 р. отримала вчене звання «доцент». Викладає мікробіологію, вірусологія та імунологію вітчизняним та іноземним студентам медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів на українській та англійській мовах. Є лектором на іноземних потоках з англійською мовою навчання на медичному і стоматологічному факультетах.

Мруг Валентина Максимівна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1976 р. Закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім.. М.І.Пирогова, отримала диплом лікаря-терапевта. Працювала в МКЛ №1 м. Вінниці.
В 1980 р. за конкурсом обрана асистентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології, проводила заняття з вітчизняними та іноземними студентами. У 1990 р. почала читати лекції з предмету «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для вітчизнаних та іноземних студентів.
З 1990 р. виконує обов’язки замісника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи. Після введення ліцензійних іспитів Крок – 1 приймала участь в роботі рецензійної комісії Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина», «Фармація» при МОЗ України. З 1999 р. є співавтором збірників тестових завдань для складання ліцензійного іспиту Крок – 1 «Загальна лікарська підготовка» та «Фармація». Має ряд публікацій по навчально-методичній роботі, є співавтором навчального посібника «Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби».

Іванова Світлана Андріївна


Доцент, доктор медичних наук

Закінчила ВМІ ім.. М.І.Пирогова у 1970 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1970 р. працювала асистентом кафедри мікробіології. З 1994 р. працює на посаді доцента. Читає лекції та веде заняття з клінічної мікробіології зі студентами післядипломної освіти.

Макац Євгена Федорівна


Доцент, кандидат біологічних наук

У 1976 р. закінчила біологічний факультет Одеського державного інституту ім. І.І. Мечнікова. Проводить практичні заняття на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах. Читає лекції студентам фармацевтичного факультету спеціальність «Клінічна фармація».

Крижановська Алла Володимирівна


Доцент, кандидат біологічних наук

доцент, кандидат біологічних наук, працює на кафедрі з 1989 року після закінчення біологічного факультету Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. В 1991-1995 рр. навчалась в аспірантурі Вінницького національного університету ім. М.І.Пирогова. В 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльне мікробіологічне вивчення антисептичних очних крапель декаметоксину» в Київському НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. В 2002 р. обрана доцентом кафедри мікробіології. Читає курс лекцій українською та англійською мовами студентам медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів 2, 3 та 4 курсів, слухачам післядипломної освіти.
Співавтор 5 методичних посібників та 40 друкованих робіт, серед яких 13 педагогічного спрямування. В 2014 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Тернопільському державному медичному університеті ім. Горбачевського.

Прокопчук Зоя Миколаївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2001 р. захистила дисертацію на тему: «Порівняльне дослідження антимікробних та біологічних властивостей супозиторіїв з декаметоксином». Проводить практичні заняття в академічних групах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів з українською та англійською мовами навчання. Читає лекції студентам медичного факультету (спеціальність «педіатрія»), фармацевтичного факультету (спеціальність «клінічна фармація») з англійською мовою навчання.

Сорокоумова Людмила Костянтинівна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1982 р. закінчила ВНМІ ім.. М.І.Пирогова. Працювала лікарем-педіатром у міській дитячій лікарні № 2. У 1988 р. завершила навчання в клінічній ординатурі при Вінницькому ордена «Знак Почета» мед. інституті ім. М.І.Пирогова і отримала посвідчення по спеціальності «Соціальна гігієна та організація охорони здоров’я». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антимікробна активність та біологічна дія нових антисептичних препаратів четвертинного амонію» за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. У вересні 2007 року пройшла спеціалізацію та курси передатестаційного циклу з фаху «Бактеріологія» на кафедрі мікробіології та епідеміології КНМАПО ім. Л.П. Шупика. Отримала сертифікат спеціаліста. З 2007 року працює зав. бактеріологічною лабораторією Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. У червні 2009 року Центральною атестаційною комісією при МОЗ України отримала вищу атестаційну категорію за фахом «Бактеріологія». У 2009 році рішенням вищої Атестаційної колегії МОН України отримала вчене звання доцента кафедри мікробіології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. З 2014 року – член спеціалізованої вченої ради К.05.600.05 по захисту кандидатських дисертацій ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Проводить практичні заняття зі студентами медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів. Відповідальна за роботу зі студентами фармацевтичного факультету заочної форми навчання. Читає курс лекцій студентам фармацевтичного факультету, медичного факультету зі спеціальності «медична психологія».

Дівінскі Діана Миколаївна


Доцент, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У вересні 2007 року пройшла спеціалізацію з фаху «Бактеріологія» на кафедрі мікробіології та епідеміології КНМАПО ім. Л.П. Шупика. З 2007 року працює лікарем-бактеріологом в бактеріологічній лабораторії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.
У 2004 році захистила кандидатську дисертацію. У 2012 р. отримала вчене звання «доцент».
Є лектором у іноземних студентів фармацевтичного факультету та медичного факультету з англійською формою навчання. Проводить практичні заняття в групах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів з українською та англійською мовами навчання.

Кордон Юлія Володимирівна


Доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа у 2005 році. Інтернатуру проходила на базі ВОКЛ ім. М. І. Пирогова за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина.
Проводить практичні заняття згідно з учбовими планами в академічних групах медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів.

Коваленко Ірина Миколаївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2006 році закінчила з відзнакою медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Лікувальна справа"
З серпня 2006 року обіймала посаду асистента кафедри мікробіології, вірусології та імунології.
У 2010 році захистила кандидастську дисертацію на тему: "Мікробіологічне обгрунтування розробки та медичного застосування антисептичного супозиторію на основі декаметоксину і овуциру".
З 2014 року до тепер обіймає посаду доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології.
Веде практичні заняття та лекції на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах.

Жорняк Олена Ігорівна


Доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Інтернатуру пройшла на базі МКЛ № 2 за спеціальністю анестезіологія. Веде практичні заняття у академічних групах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів з українською та англійською мовами навчання.

Колодій Світлана Анатоліївна


Доцент, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного інституту у 1999 році. У 2000 році пройшла інтернатуру по спеціальності інфекційні хвороби. Закінчила аспірантуру з мікробіології у 2009 р. Веде практичні заняття на всіх факультетах з українською та англійською мовами навчання.

Фоміна Надія Сергіївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2005 р. закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». З 2005 по 2007 р. пройшла інтернатуру і магістратуру за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». З 2007 р. працює на посаді асистента кафедри. У 2012р. захистила кандидатську дисертацію. З 2014 року - доцент кафедри. Викладає практичні заняття на всіх факультетах українською мовою навчання. Є лектором фармацевтичного факультету.

Стукан Оксана Костянтинівна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2006 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2007- закінчила інтернатуру зі спеціальності «неврологія» на базі ВОПНЛ ім. О. Ющенко. Працює на кафедрі з 2009 року; у 2013-захистила дисертацію, у 2016-отримала вчене звання «доцент». Викладає мікробіологію, вірусологію та імунологію студентам лікувального, стоматологічного, фармацевтичного факультетів українською, англійською мовами.

Римша Олена Вікторівна


Доцент, кандидат медичних наук

Римша О.В. 1979 року народження, українка, освіта вища. У 2002 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. Пройшла інтернатуру за спеціальністю педіатрія на базі Вінницькій обласній клінічній дитячій лікарні (ВОКДЛ). За направленням МОЗ України протягом семи років працювала лікарем-неонатологом в ВОКДЛ. В 2009-2010 р. працювала старшим лаборантом кафедри мікробіології, вірусології та імунології ВНМУ ім. М. І. Пирогова, з 2010 р. і по теперішній час працюю асистентом цієї ж кафедри.

Осадчук Неоніла Іванівна


Ст.викладач, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії.

В 1995 році закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова.
З 1995 по 1997 роки проходила інтернатуру за спеціальністю “педіатрія”. Після закінчення інтернатури працювала лікарем – педіатром міської дитячої поліклініки №1 м. Вінниці. З 2008 року по 2012 рік навчалась в аспірантурі при ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Назарчук Олександр Адамович


Доцент, доктор медичних наук

У 2008 році закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. У 2008-2010 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю “анестезіологія дитяча” на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Хмельницької міської дитячої лікарні, де продовжив працювати за спеціальністю по закінченню інтернатури до 2011 р. У 2011 – 2013 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю “Мікробіологія” на кафедрі мікробіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Захистив кандидатську дисертацію “Мікробіологічне обґрунтування розробки антимікробних матеріалів на основі декаметоксину, мірамістину та хлоргесидину” (Харків, 2013). На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології працює з грудня 2013 р.. У 2018 р. за конкурсом обрано доцентом кафедри мікробіології. У 2020 р. захистив докторську дисертацію “Мікробіологічне обґрунтування використання антисептиків у опікових хворих для профілактики мікробних ускладнень” (Київ). З 2014 року приймає участь в атестації кадрів вищої кваліфікації в якості вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 05.600.05 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова по захисту дисертацій за спеціальностями 03.00.07 – мікробіологія, 14.01.32 – медична біохімія. Підготував 1 кандидата медичних наук за спеціальністю «мікробіологія».
Автор понад 100 наукових публікацій (в тому числі у Scopus, Web of Science), співавтор однієї монографії.
Рецензент журналів "Медицина болю" та «Періопераційна медицина».

Трофіменко Юлія Юріївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2008 році закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. У 2008р. розпочала проходження інтернатури та магістратури за спеціальністю «анестезіологія» при Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова, на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. По закінченню інтернатури у 2010 р. – отримав сертифікат лікаря за спеціальністю «анестезіологія». З серпні 2010 року по серпень 2013 працювала лікарем анестезіологом та реаніматологом в МКЛ « Центр матері та дитини ». З вересня 2013 року по теперішній час працюю асистентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Буркот Віта Михайлівна


Асистент

У 2007 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія» та здобула кваліфікацію магістр біології, імунолог, мікробіолог. З вересня 2013 року працювала старшим лаборантом кафедри мікробіології, вірусології та імунології ВНМУ ім. М. І. Пирогова, з 2016 року працюю асистентом цієї ж кафедри. Проводить практичні заняття у групах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетах.

Дудар Аліна Олександрівна


Асистент

У 2013 році закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Пройшла інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія» на базі Вінницької обласної стоматологічної поліклініки. Працювала лікарем-стоматологом на базі Погребищенської ЦРЛ. В 2016 році направлена Міністерством охорони здоров'я у ВНМУ ім. М. І. Пирогова асистентом на кафедру мікробіології, вірусології та імунології. Проводить заняття у групах медичного та стоматологічного факультетах.

Гончар Оксана Олегівна


Асистент

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського за спеціальністю – біологія. На кафедрі працює з 2002 року. Викладає мікробіологію, вірусологію та імунологію вітчизняним та іноземним студентам медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Є штатним співробітником бактеріологічної лабораторії ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Новини

Time-table of exam for 2"d year student of stomatological faculty (additional course)
02.06.2021

Time-table of pre-exam consultation for 2nd year student of stomatological faculty
02.06.2021

Time-table of exam for 3'd year student of medical faculty (additional course)
02.06.2021

Time-table of pre-exam consultation for 3"d year student of medical faculty (additional course)
02.06.2021