Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Методичні вказівки Клінічна біохімія та мікробіологія та біологія Методичні вказівки Мікробіологія Біологи Методичні вказівки Мікробіологія Медицина Методичні вказівки_Клінічна біохімія та мікробіологія_Медицина Рекомендована література_аспіранти_біологія Рекомендована література_аспіранти_біохімія та мікробіологоія Рекомендована література_аспіранти_медицина Робоча програма Клінічна біохімія та мікробіологія (Біологія) Робоча програма Клінічна біохімія та мікробіологія (Охорона здоров'я) Робоча програма Мікробіологія (Біологія) Робоча програма Мікробіологія (Медицина) Самостійна робота_аспівранти_мікробіологія та біохімія_Біологія Самостійна робота_аспівранти_мікробіологія та біохімія_Охорона здоров'я Самостійна робота_аспіранти_біологія Силабус_Клінічна біохімія та мікробіологія_Біологія Силабус_Клінічна біохімія та мікробіологія_Охорона здоров'я Силабус_Мікробіологія_Біологія Силабус_Мікробіологія_Медицина Тематичний план лекцій_аспіранти_клінічна мікробіологія та біохімія Тематичний план практичні_аспіранти_біологія Тематичний план практичних_аспіранти_клінічна мікробіологія__Біологія Тематичний план практичних_аспіранти_клінічна мікробіологія__Охорона здоров'я Тематичний план практичних_аспіранти_медицина Тематичний план практичних_аспіранти_медицина Тематичний план_Біологічна практика_Біологи

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

 

 

 

 

 

 

Історія кафедри

Від знаменного року (1922), коли наш земляк видатний український вчений академік Д.К.Заболотний звернувся з листом в Подільський губернський комітет, нас відділяють 80 років. В травні 1930 р. в м. Вінниці було відкрито заочний медичний інститут як філію Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти. В 1934 р. на базі філії було організовано стаціонар медичного інституту.

Кафедра мікробіології була заснована в 1935 р. на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. Кафедру мікробіології очолив професор М.В.Рево, який організував навчальний процес та викладання мікробіології як самостійної медичної дисципліни.

Завідувачі кафедр мікробіології медичних вузів України в музеї-садибі Д.К.Заболотного (село Заболотне, 1984)

В 1936 р. завідувачем кафедри було призначено доктора медичних наук професора Г.П.Калину. За короткий період колективом кафедри під керівництвом Г.П.Калини був зроблений значний внесок у розвиток вітчизняної мікробіологічної науки, вдосконалено і збагачено матеріальну базу кафедри.

Вінницький медичний інститут в червні 1941 р. було евакуйовано в м.Ставрополь. В роки Другої Світової війни майно кафедри було повністю розграбовано, а навчальний корпус медичного інституту був зруйнований. Тільки після перемоги над фашистською Німеччиною, у 1945 р., почалось відновлення морфологічного корпусу і кафедр медичного інституту. Кафедра мікробіології отримала пристосоване до її потреб приміщення. Організацією навчального процесу, наукової діяльності кафедри, забезпеченням необхідним оснащенням займалась зав.кафедри мікробіології к.м.н. доцент Таїсія Арсеніївна Лобова, яка по переводу Міністерства охорони здоров'я УРСР із Дніпропетровського медичного інституту приступила в січні 1946 р. до роботи на кафедрі мікробіології. В складний повоєнний період було практично заново створено матеріальну базу, сформовано колектив кафедри. В цей період викладачами працювали співробітники бактеріологічної лабораторії Вінницької Обласної СЕС Є.С.Аберман, П.А.Бернасовський, Ф.С.Камінська, Є.С.Рубіна, Ц.М.Нафтулішина, Е.О.Островська. На початку 50-х років їх змінили лікар-бактеріолог Ф.Я.Гольденберг, к.б.н. В.Д.Буховець, к.м.н. Т.З.Вороніна, к.м.н. Ю.Н.Гончакова, к.м.н. К.В.Третяк, А.В.Пішель, к.м.н. Е.В.Столярчук.

Засідання наукового студентського гуртка (ВМІ, квітень1988)

 

 

 

З 1976 р. кафедру мікробіології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова очолював професор Гордій Кіндратович Палій, доктор медичних наук, Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії наук вищої школи України, лауреат премії ім. М.І.Пирогова та ін.

За час його діяльності кафедра відчутно поповнила свою матеріальну базу і перетворилась в добре оснащений новітньою апаратурою науково-дослідний і навчальний підрозділ медичного інституту. Відкрились нові можливості для наукової діяльності співробітників. Колектив кафедри поповнився новими викладачами та аспірантами.

 

 

Бактеріологічна лабораторія   Бактеріологічна лабораторія 

Автоклавна   Бактеріологічна лабораторія

 

На базі кафедри у 2008 році була заснована бактеріологічна лабораторія. У 2012 році проведена атестація лабораторії, штат якої: зав.лабораторією доц. Л.К. Сорокоумова, доц. Д.М.Дівінскі, асист. О.О.Гончар.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотосторінки діяльності кафедри

 


Ректор ВНМУ ім. М.І.Пирогова, НАМН України, професор В.М.Мороз та директор Харківського інституту мікробіології і імунології ім. І.І.Мечнікова, академік АНВШ професор Ю.Л.Волянський, зав.кафедри мікробіології, вірусології та імунології, професор Г.К.Палій на прийомі у ректора ВУЗу з нагоди вручення йому диплому почесного професора Мечніковського інституту.

 

 

Під час візиту ВНМУ ім. М.І.Пирогова директора Харківського інституту мікробіології і імунології ім. І.І.Мечнікова, професора Ю.Л.Волянського.

 

Всеукраїнська навчально-наукова конференція з міжнародною участю «Впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у ВМ(Ф)НЗ України: Результати, проблеми та перспективи» 20-21 травня 2010 року.

 

Зустріч професорів з випускниками 1997 р. в муздрамтеатрі ім. М. Садовського Учасники міжнародної конференції з мікробіології (ВДМУ, 2002)

 

Практичні заняття по мікробіології Практичні заняття по мікробіології

Практичні заняття по мікробіології

 

Президія міжнародної наукової конференції по антибіотиках, антисептиках (Вінниця, 2008) Учасники міжнародної конференції, присвяченої З.А. Ваксману – автору стрептоміцину (Вінниця, 2009)

Штат кафедри

Ковальчук Валентин Петрович


Завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології, доктор медичних наук

У 1982 р. закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. По завершенню навчався в заочній аспірантурі кафедри мікробіології і працював на викладацьких посадах.
Сфера наукових інтересів охоплює дослідження властивостей антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів. Приймав участь у розробці ряду лікарських засобів на основі декаметоксину, які випускаються вітчизняною фармацевтичною промисловістю. Є співавтором підручника з мікробіології, автором понад 100 наукових публікацій. Підготував 2 кандидатів медичних наук.

Назарчук Олександр Адамович


Професор, доктор медичних наук

У 2008 році закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. У 2008-2010 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю “анестезіологія дитяча” на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Хмельницької міської дитячої лікарні, де продовжив працювати за спеціальністю по закінченню інтернатури до 2011 р. У 2011 – 2013 рр. навчався в аспірантурі за спеціальністю “Мікробіологія” на кафедрі мікробіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Захистив кандидатську дисертацію “Мікробіологічне обґрунтування розробки антимікробних матеріалів на основі декаметоксину, мірамістину та хлоргесидину” (Харків, 2013). На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології працює з грудня 2013 р.. У 2018 р. за конкурсом обрано доцентом кафедри мікробіології. У 2020 р. захистив докторську дисертацію “Мікробіологічне обґрунтування використання антисептиків у опікових хворих для профілактики мікробних ускладнень” (Київ). З 2014 року приймає участь в атестації кадрів вищої кваліфікації в якості вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Д 05.600.05 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова по захисту дисертацій за спеціальностями 03.00.07 – мікробіологія, 14.01.32 – медична біохімія. Підготував 1 кандидата медичних наук за спеціальністю «мікробіологія».
Автор понад 100 наукових публікацій (в тому числі у Scopus, Web of Science), співавтор однієї монографії.
Рецензент журналів "Медицина болю" та «Періопераційна медицина».

Вовк Ірина Миколаївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1993 р. закінчила Вінницький медичний інститут за спеціальністю – лікувальна справа. На кафедрі мікробіології, вірусології та імунології працює з 1995 р. У 2004 р. отримала вчене звання «доцент». Викладає мікробіологію, вірусологія та імунологію вітчизняним та іноземним студентам медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів на українській та англійській мовах. Є лектором на іноземних потоках з англійською мовою навчання на медичному і стоматологічному факультетах.

Мруг Валентина Максимівна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1976 р. Закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім.. М.І.Пирогова, отримала диплом лікаря-терапевта. Працювала в МКЛ №1 м. Вінниці.
В 1980 р. за конкурсом обрана асистентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології, проводила заняття з вітчизняними та іноземними студентами. У 1990 р. почала читати лекції з предмету «Мікробіологія, вірусологія та імунологія» для вітчизнаних та іноземних студентів.
З 1990 р. виконує обов’язки замісника завідувача кафедри з навчально-методичної роботи. Після введення ліцензійних іспитів Крок – 1 приймала участь в роботі рецензійної комісії Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина», «Фармація» при МОЗ України. З 1999 р. є співавтором збірників тестових завдань для складання ліцензійного іспиту Крок – 1 «Загальна лікарська підготовка» та «Фармація». Має ряд публікацій по навчально-методичній роботі, є співавтором навчального посібника «Мікробіологія, вірусологія, імунологія, інфекційні хвороби».

Іванова Світлана Андріївна


Доцент, доктор медичних наук

Закінчила ВМІ ім.. М.І.Пирогова у 1970 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1970 р. працювала асистентом кафедри мікробіології. З 1994 р. працює на посаді доцента. Читає лекції та веде заняття з клінічної мікробіології зі студентами післядипломної освіти.

Макац Євгена Федорівна


Доцент, кандидат біологічних наук

У 1976 р. закінчила біологічний факультет Одеського державного інституту ім. І.І. Мечнікова. Проводить практичні заняття на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах. Читає лекції студентам фармацевтичного факультету спеціальність «Клінічна фармація».

Крижановська Алла Володимирівна


Доцент, кандидат біологічних наук

доцент, кандидат біологічних наук, працює на кафедрі з 1989 року після закінчення біологічного факультету Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка. В 1991-1995 рр. навчалась в аспірантурі Вінницького національного університету ім. М.І.Пирогова. В 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Порівняльне мікробіологічне вивчення антисептичних очних крапель декаметоксину» в Київському НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського. В 2002 р. обрана доцентом кафедри мікробіології. Читає курс лекцій українською та англійською мовами студентам медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів 2, 3 та 4 курсів, слухачам післядипломної освіти.
Співавтор 5 методичних посібників та 40 друкованих робіт, серед яких 13 педагогічного спрямування. В 2014 р. пройшла курси підвищення кваліфікації в Тернопільському державному медичному університеті ім. Горбачевського.

Прокопчук Зоя Миколаївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2001 р. захистила дисертацію на тему: «Порівняльне дослідження антимікробних та біологічних властивостей супозиторіїв з декаметоксином». Проводить практичні заняття в академічних групах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів з українською та англійською мовами навчання. Читає лекції студентам медичного факультету (спеціальність «педіатрія»), фармацевтичного факультету (спеціальність «клінічна фармація») з англійською мовою навчання.

Сорокоумова Людмила Костянтинівна


Доцент, кандидат медичних наук

У 1982 р. закінчила ВНМІ ім.. М.І.Пирогова. Працювала лікарем-педіатром у міській дитячій лікарні № 2. У 1988 р. завершила навчання в клінічній ординатурі при Вінницькому ордена «Знак Почета» мед. інституті ім. М.І.Пирогова і отримала посвідчення по спеціальності «Соціальна гігієна та організація охорони здоров’я». У 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Антимікробна активність та біологічна дія нових антисептичних препаратів четвертинного амонію» за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. У вересні 2007 року пройшла спеціалізацію та курси передатестаційного циклу з фаху «Бактеріологія» на кафедрі мікробіології та епідеміології КНМАПО ім. Л.П. Шупика. Отримала сертифікат спеціаліста. З 2007 року працює зав. бактеріологічною лабораторією Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. У червні 2009 року Центральною атестаційною комісією при МОЗ України отримала вищу атестаційну категорію за фахом «Бактеріологія». У 2009 році рішенням вищої Атестаційної колегії МОН України отримала вчене звання доцента кафедри мікробіології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. З 2014 року – член спеціалізованої вченої ради К.05.600.05 по захисту кандидатських дисертацій ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Проводить практичні заняття зі студентами медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів. Відповідальна за роботу зі студентами фармацевтичного факультету заочної форми навчання. Читає курс лекцій студентам фармацевтичного факультету, медичного факультету зі спеціальності «медична психологія».

Кордон Юлія Володимирівна


Доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю лікувальна справа у 2005 році. Інтернатуру проходила на базі ВОКЛ ім. М. І. Пирогова за спеціальністю загальна практика - сімейна медицина.
Проводить практичні заняття згідно з учбовими планами в академічних групах медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів.

Коваленко Ірина Миколаївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2006 році закінчила з відзнакою медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "Лікувальна справа"
З серпня 2006 року обіймала посаду асистента кафедри мікробіології, вірусології та імунології.
У 2010 році захистила кандидастську дисертацію на тему: "Мікробіологічне обгрунтування розробки та медичного застосування антисептичного супозиторію на основі декаметоксину і овуциру".
З 2014 року до тепер обіймає посаду доцента кафедри мікробіології, вірусології та імунології.
Веде практичні заняття та лекції на медичному, стоматологічному та фармацевтичному факультетах.

Жорняк Олена Ігорівна


Доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України. Інтернатуру пройшла на базі МКЛ № 2 за спеціальністю анестезіологія. Веде практичні заняття у академічних групах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів з українською та англійською мовами навчання.

Колодій Світлана Анатоліївна


Доцент, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного інституту у 1999 році. У 2000 році пройшла інтернатуру по спеціальності інфекційні хвороби. Закінчила аспірантуру з мікробіології у 2009 р. Веде практичні заняття на всіх факультетах з українською та англійською мовами навчання.

Фоміна Надія Сергіївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2005 р. закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». З 2005 по 2007 р. пройшла інтернатуру і магістратуру за фахом «Загальна практика – сімейна медицина». З 2007 р. працює на посаді асистента кафедри. У 2012р. захистила кандидатську дисертацію. З 2014 року - доцент кафедри. Викладає практичні заняття на всіх факультетах українською мовою навчання. Є лектором фармацевтичного факультету.

Римша Олена Вікторівна


Доцент, кандидат медичних наук

Римша О.В. 1979 року народження, українка, освіта вища. У 2002 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова МОЗ України. Пройшла інтернатуру за спеціальністю педіатрія на базі Вінницькій обласній клінічній дитячій лікарні (ВОКДЛ). За направленням МОЗ України протягом семи років працювала лікарем-неонатологом в ВОКДЛ. В 2009-2010 р. працювала старшим лаборантом кафедри мікробіології, вірусології та імунології ВНМУ ім. М. І. Пирогова, з 2010 р. і по теперішній час працюю асистентом цієї ж кафедри.

Трофіменко Юлія Юріївна


Доцент, кандидат медичних наук

У 2008 році закінчила з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. У 2008р. розпочала проходження інтернатури та магістратури за спеціальністю «анестезіологія» при Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова, на базі відділення анестезіології та інтенсивної терапії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. По закінченню інтернатури у 2010 р. – отримав сертифікат лікаря за спеціальністю «анестезіологія». З серпні 2010 року по серпень 2013 працювала лікарем анестезіологом та реаніматологом в МКЛ « Центр матері та дитини ». З вересня 2013 року по теперішній час працюю асистентом кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Буркот Віта Михайлівна


Доцент, Ph.D

У 2007 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мікробіологія та вірусологія» та здобула кваліфікацію магістр біології, імунолог, мікробіолог. З вересня 2013 року працювала старшим лаборантом кафедри мікробіології, вірусології та імунології ВНМУ ім. М. І. Пирогова, з 2016 року працюю асистентом цієї ж кафедри. Проводить практичні заняття у групах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетах.

Дудар Аліна Олександрівна


Доцент, Ph.D

У 2013 році закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Пройшла інтернатуру за спеціальністю «Стоматологія» на базі Вінницької обласної стоматологічної поліклініки. Працювала лікарем-стоматологом на базі Погребищенської ЦРЛ. В 2016 році направлена Міністерством охорони здоров'я у ВНМУ ім. М. І. Пирогова асистентом на кафедру мікробіології, вірусології та імунології. Проводить заняття у групах медичного та стоматологічного факультетах.

Гончар Оксана Олегівна


Асистент

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського за спеціальністю – біологія. На кафедрі працює з 2002 року. Викладає мікробіологію, вірусологію та імунологію вітчизняним та іноземним студентам медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Є штатним співробітником бактеріологічної лабораторії ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Працювали на кафедрі

Осадчук Неоніла Іванівна


Роки роботи на кафедрі: 2012 - 2024

Доцент, кандидат медичних наук, лікар вищої категорії.

В 1995 році закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова.
З 1995 по 1997 роки проходила інтернатуру за спеціальністю “педіатрія”. Після закінчення інтернатури працювала лікарем – педіатром міської дитячої поліклініки №1 м. Вінниці. З 2008 року по 2012 рік навчалась в аспірантурі при ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Дівінскі Діана Миколаївна


Роки роботи на кафедрі: 1998 - 2023

Доцент, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У вересні 2007 року пройшла спеціалізацію з фаху «Бактеріологія» на кафедрі мікробіології та епідеміології КНМАПО ім. Л.П. Шупика. З 2007 року працює лікарем-бактеріологом в бактеріологічній лабораторії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.
У 2004 році захистила кандидатську дисертацію. У 2012 р. отримала вчене звання «доцент».
Є лектором у іноземних студентів фармацевтичного факультету та медичного факультету з англійською формою навчання. Проводить практичні заняття в групах медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів з українською та англійською мовами навчання.

Стукан Оксана Костянтинівна


Роки роботи на кафедрі: 2009 - 2021

Доцент, кандидат медичних наук

У 2006 році закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2007- закінчила інтернатуру зі спеціальності «неврологія» на базі ВОПНЛ ім. О. Ющенко. Працює на кафедрі з 2009 року; у 2013-захистила дисертацію, у 2016-отримала вчене звання «доцент». Викладає мікробіологію, вірусологію та імунологію студентам лікувального, стоматологічного, фармацевтичного факультетів українською, англійською мовами.

Новини

ОГОЛОШЕННЯ!
11.04.2024

05 квітня 2024 року о 1305

У Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова

в режимі он-лайн на платформі Microsoft Teams

відбудеться відкрита лекція професора ЗВО кафедри мікробіології,

доктора медичних наук

Назарчука Олександра Адамовича

студентам 2 курсу спеціальності 222 «Медицина»

англійською мовою навчання

на тему: Морфологія та ультраструктура вірусів, хімічних склад.

Принципи класифікації вірусів. Репродукція вірусів. Основні методи культивування, виявлення вірусів.

Методи лабораторної діагностики вірусних інфекційних захворювань”.

Графік проведення іспиту з дисципліни «Мікробіологія, імунологія, вірусологія» для студентів 3-го курсу медичних факультетів №1,№2 (спеціальності Медицина, Педіатрія та Медична психологія, Фармація, промислова фармація) на зимову екзаменаційну сесію 2023-
30.12.2023

№ п/п

Група

Факультет, спеціальність

Дата

Початок іспиту

1

1, 2, 3

МФ №1 Медицина

08.01.2024

9.00

2

4, 5

52

МФ №1 Медицина;

Фарм. ф-т Фармація, промислова фармація

08.01.2024

11.00

3

6, 7, 8

МФ №1 Медицина

09.01.2024

9.00

4

9, 10

МФ №1 Медицина

09.01.2024

11.00

5

11,12,13

МФ №1,2 Медицина

10.01.2024

9.00

6

14, 15

 57

МФ №2 Медицина Фарм. ф-т Фармація, промислова фармація

10.01.2024

11.00

7

16, 17, 18

МФ №2 Медицина

11.01.2024

9.00

8

19, 20, 95

МФ №2 Медицина,

Педіатрія

11.01.2024

11.00

9

51

Фарм. ф-т Фармація, промислова фармація

12.01.2024

9.00

10

53

 

61,62

Фарм. ф-т Фармація, промислова фармація

МФ №2 Медична психологія

15.01.2024

9.00

11

25,26,27

МФ №2 Медицина

16.01.2024

9.00

12

28,29

МФ №2 Медицина

16.01.2024

11.00

13

63,64

МФ №2 Медична психологія

17.01.2024

11.00

 

Перескладання

МФ №1,2 Медицина, Педіатрія, Медична психологія

Фарм. ф-т Фармація, промислова фармація

22.01.2024

9.00

 

 

Місце проведення: кафедра мікробіології, навчальні кімнати № 2, 3, 6,7

Студенти, яким дозволено навчання онлайн, здають іспит екзаменатору на платформі Майкрософт Тімс у час, зазначений за графіком.

 

Завідувач кафедри мікробіології

професор ЗВО                                                               Валентин КОВАЛЬЧУК

Графік проведення передекзаменаційних консультацій з дисципліни «Мікробіологія, імунологія, вірусологія» для студентів 3-го курсу медичних факультетів №1,№2 (спеціальності Медицина, Педіатрія та Медична психологія, Фармація, промислова фармація)
30.12.2023

№ п/п

Група

Дата

Час

1

1, 2, 3, 4, 5, 52

05.01.2024

9.00*

2

6, 7, 8, 9, 10

08.01.2024

14.00*

3

11,12,13, 14, 15, 57

09.01.2024

14.00*

4

16, 17, 18, 19, 20, 95

10.01.2024

14.00*

5

51

11.01.2024

14.00*

6

53, 61,62

12.01.2024

10.00*

7

25, 26, 27, 28,29

15.01.2024

14.00*

8

63,64

16.01.2024

14.00*

 

 

Примітка: - * - рекомендований час для проведення офф-лайн консультації

 

 

Передекзаменаційні консультації проводять викладачі, які проводили практичні заняття у групі в осінньому семестрі.

Форма проведення консультації (офф-лайн чи онлайн на платформі Мікрософт Тімс), а також час у випадку його зміни мають бути попередньо узгоджені з викладачем.

 

 

 

Завідувач кафедри мікробіології

професор ЗВО                                                               Валентин КОВАЛЬЧУК

Графік проведення передекзаменаційних консультацій
з дисципліни «Мікробіологія, імунологія, вірусологія»
для студентів 3-го курсу медичних факультетів №1,№2
(спеціальності Медицина, Педіатрія та Медична психологія, Фармація,
промислова фармація)
п/п
Група Дата Час
1 1, 2, 3, 4, 5, 52 05.01.2024 9.00*
2 6, 7, 8, 9, 10 08.01.2024 14.00*
3 11,12,13, 14, 15, 57 09.01.2024 14.00*
4 16, 17, 18, 19, 20, 95 10.01.2024 14.00*
5 51 11.01.2024 14.00*
6 53, 61,62 12.01.2024 10.00*
7 25, 26, 27, 28,29 15.01.2024 14.00*
8 63,64 16.01.2024 14.00*
Примітка: - * - рекомендований час для проведення офф-лайн консультації
Передекзаменаційні консультації проводять викладачі, які проводили практичні
заняття у групі в осінньому семестрі. Форма проведення консультації (офф-
лайн чи онлайн на платформі Мікрософт Тімс), а також час у випадку його
зміни мають бути попередньо узгоджені з викладачем.
Завідувач кафедри мікробіології
професор ЗВО Валентин КОВАЛЬЧУК

 

Відкрита лекція доцента кафедри мікробіології, PhD Дудар Аліни Олександрівни
06.10.2023

 

09 жовтня 2023 року
у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, на платформі Microsoft Teams 
студентам 2 курсу стоматологічного факультету, спеціальності «Стоматологія»
буде проводитись відкрита лекція доцента кафедри мікробіології,
PhD Дудар Аліни Олександрівни
на тему: «Мікробіологічні основи асептики, антисептики, дезінфекції.
Антисептичні засоби і матеріали.
Протимікробні хіміотерапевтичні
засоби. Антибіотики. Хіміотерапія і хіміопрофілактика інфекційних хвороб»
Red Heart
Відкрита лекція доцента кафедри мікробіології, PhD Буркот Віти Михайлівни
05.10.2023

09 жовтня 2023 року

у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, на платформі Microsoft Teams 

студентам 2 курсу медичного факультету, спеціальності «Медицина»

буде проводитись відкрита лекція доцента кафедри мікробіології,

PhD Буркот Віти Михайлівни

на тему: «Вчення про інфекцію. Патогенність і вірулентність мікроорганізмів.

Шляхи проникнення і розповсюдження патогенних мікробів в організмі.

Особливості інфекційних хвороб. Механізми передачі інфекційних захворювань.

Форми інфекційного процесу».


Алгоритм дій здобувачів освіти, співробітників кафедри мікробіології під час надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення (згідно Hаказу № 505 від 30.08.2023 р.)
05.10.2023

Перед проведенням кожного практичного заняття виклаадч ознайомлює здобувачів освіти   із місцем розташування укриття, правилами поведінки під час переміщення до укриття та перебування в ньому, пояснює всі дії, передбачені Планом реагування на надзвичайні ситуації.

 1. Викладч перериває заняття і повідомляє здобувачів освіти про надходження сигналу «Повітряна тривога» або інших сигналів оповіщення.
 2. Негайно припиняється практична робота студентів. Необхідно загасити спиртівки, вимкнути електроприлади. Чашки Петрі, пробірки з посівами мікроорганізмів і лабораторний посуді розмістити в безпечне місце.
 3. Викладач ознайомлює студентів із маршрутом переміщення в укриття згідно прийнятої схеми евакуації.
 4. Черговий студент виключає світло, закриває вікно та двері.
 5. Здобувачі освіти швидко та організовано під керівництвом викладача, проходять в укриття цивільного захисту (цокольний поверх корпусу) де перебувають до скасування сигналу оповіщення.
 6. Не допускається скупчення, паніка на виході із учбової лабораторії, кафедри та маршрутом евакуації.
 7. Відповідальні особи кафедри після оголошення сигналу оповіщення перевіряють всі приміщення кафедри на відсутність у них учасників освітнього процесу та співробітників і по завершенню перевірки прямують до укриття.
 8. Якщо сигнал тривоги пролунав під час перерви, потрібно негайно без паніки просуватися до укриття.
 9. В укритті учасники освітнього процесу знахдяться до отримання сигналу «Відбій повітряної тривоги». У приміщенні забороняється курити, шуміти, мати зі собою небезпечні засоби, які можуть спричинити пожежу; не допускається пересування приміщеннями без особливої потреби; необхідно дотримуватися дисципліни та якнайменше рухатися. Також забороняється приносити до укриття легкозаймисті речовини або речовини, що мають сильний запах.

10. Після відміни сигналу оповіщення викладач інформує здобувачів освіти про продовження заняття в учбових кімнатах кафедри, або самостійне доопрацювання матеріалу з опитуванням на наступному занятті.

Графік проведення іспиту та передекзаменаційних консультацій з дисципліни «Мікробіологія, імунологія, вірусологія» для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету
12.06.2023

 

№ п/п

Група

Дата проведення консультації

Викладач

Дата проведення іспиту

1

45

13.06.2023

Доц.Буркот В.М.

14.06.2023

2

46

Доц. Трофіменко Ю.Ю.

3

41

16.06.2023

Доц.Кордон Ю.В.

19.06.2023

4

42

Доц.Макац Є.Ф.

5

47

Ас. Гуменюк Л.Д.

6

43

22.06.2023

Доц. Дудар А.О.

23.06.2023

7

44

Доц. Коваленко І.М.

8

48

Доц.Осадчук Н.І.

 

 

 

Передекзаменаційні консультації проводяться викладачем, який викладав дисципліну, напередодні іспиту в час, узгоджений з групою та викладачем, на платформі Microsoft Teams.

Іспит розпочинається о 9.00 на платформі Microsoft Teams. Порядок організації іспиту оприлюднений на гугл-диску кафедри мікробіології.

Перескладання іспиту здобувачами освіти, які отримали незадовільну оцінку або не з’явились на іспит вчасно, відбудеться 26-28 червня 2023 року (точну дату проведення та час буде повідомлено після завершення сесії та узгодження з деканатом).

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри мікробіології

професор ЗВО                                                             Валентин КОВАЛЬЧУК

 

Порядок проведення та складання підсумкового контролю (іспиту) з дисципліни «Мікробіологія, імунологія, вірусологія» для студентів 2-го курсу стоматологічного факультету
12.06.2023

Згідно розпорядження № 31 від 08.05.2023 р. ВНМУ ім. М.І.Пирогова підсумковий контроль (іспит) з дисципліни буде проводитись дистанційно на платформі Microsoft Teams згідно розкладу екзаменаційної сесії. Підсумковий контроль будуть приймати екзаменатори: професори ЗВО Валентин Ковальчук, Олександр Назарчук, доценти ЗВО Ірина Вовк, Алла Крижановська, Людмила Сорокоумова.

До підсумкового контролю допускаються студенти, які не мають заборгованості з дисципліни та мають поточну успішність не менше 72 балів (за 120-бальною шкалою).

Передекзаменаційне тестування з дисципліни не проводиться відповідно до рішення Вченої ради ВНМУ ім. М.І.Пирогова від 30.03.2023 р.

Дистанційний іспит проводиться у формі усного опитування студента. Екзаменаційну кімнату створює викладач, що працює в групі та по черзі приєднує студентів. Перед початком іспиту викладач ідентифікує особу студента. Іспит відбувається у відео режимі із ввімкненою камерою із обов’язковою відео реєстрацією. Камера студента знаходиться на відстані витягнутої руки, якщо це смартфон - зафіксований на столі, руки знаходяться в кадрі. Якщо протягом 5 хвилин студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься в кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок протягом часу, виділеного на прийом підсумкового контролю одній академічній підгрупі, він отримує «не з'явився». Екзаменатор, при наявності підозри у порушенні студентом академічної доброчесності, має право припинити опитування. Екзаменатор має право попросити включити демонстрацію екрану пристрою, з якого студент працює.

Екзаменаційний білет містить 2 питання: 1) із розділу «Загальна мікробіологія», 2) із розділів «Спеціальна бактеріологія» або «Спеціальна вірусологія». Білети формуються із переліку екзаменаційних питань, оприлюднених на університетському сайті. Після завершення опитування усіх студентів групи оголошується 15хв перерва для виставлення остаточної оцінки за дисципліну, про яку екзаменатор інформує після перерви.

Бали за підсумковий контроль (іспит) відповідають шкалі оцінок:

   оцінка «3» - 60-50 балів

оцінка «4» - 61-70 балів

 оцінка «5» - 71-80 балів

Загальна оцінка з дисципліни виставляється як сума балів за іспит, поточну успішність та індивідуальних балів за виконану індивідуальну роботу (не більше 12 балів, за умов їх наявності).

Отримана сума балів відповідає традиційній оцінці за дисципліну згідно наступної фіксованої шкали:

 

оцінка «5» -  200-180 балів

оцінка «4» - 179-160 балів

оцінка «3» - 159-122 балів

 

В умовах воєнного стану підсумковий контроль проводиться згідно розпорядження ВНМУ ім. М.І. Пирогова про проведення практичних занять. Під час повітряної тривоги у м. Вінниці та області відеоконференція припиняється, повторне приєднання до зустрічі відбувається після відбою повітряної тривоги або в інший узгоджений час.

Якщо в місці знаходження здобувача освіти оголошується повітряна тривога під час проведення підсумкового контролю, він має повідомити про це викладача в чаті групи, а його співбесіда з екзаменатором автоматично переноситься в кінець списку або проводиться в інший час, який узгоджують після проведення підсумкового контролю.

Здобувачі освіти, які не з’явились на іспит або отримали незадовільну оцінку (менше 50 балів), мають можливість повторного складання іспиту. Складання підсумкового контролю для таких здобувачів освіти буде проведено протягом 2-х тижнів після складання іспиту. Про дату проведення повторного складання буде оголошено в розділі «Новини».

Внесення результатів підсумкового контролю в електронний журнал здійснюється згідно алгоритму наданому навчальним відділом ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри мікробіології

професор ЗВО                                                    Валентин КОВАЛЬЧУК

ОБ'ЯВА
22.05.2023

 До уваги здобувачів вищої освіти 6 курсу!

Викладання вибіркового курсу «Клінічна мікробіологія» буде проводитися в режимі online

Графік проведення іспиту з дисципліни «Мікробіологія, імунологія, вірусологія» для студентів 3-го курсу медичних факультетів №1,№2 (спеціальності Медицина, Педіатрія та Медична психологія)
12.12.2022

 

№ п/п

Група

Факультет, спеціальність

Дата

Початок іспиту

1

1, 18

МФ №1,2 Медицина

19.12.2022

8.30

2

2

МФ №1, Медицина

19.12.2022

13.00

3

3, 4, 16

МФ №1, Медицина

20.12.2022

8.30

4

5, 30а, 62

МФ №1,2 Медицина, Медична психологія

20.12.2022

13.00

5

9, 15, 19

МФ №1, 2 Медицина

21.12.2022

8.30

6

64

МФ № 2 Медична психологія

21.12.2022

9.00

 

63

МФ № 2 Медична психологія

21.12.2022

10.00

7

10, 14, 17, 95,

МФ №1, 2 Медицина, Педіатрія, Медична психологія

21.12.2022

13.00

8

11, 12, 20

МФ №1, 2 Медицина

22.12.2022

8.30

9

13, 61

МФ №1,2 Медицина, Медична психологія

22.12.2022

13.00

10

6, 7

МФ №1 Медицина

23.12.2022

8.30

11

8

МФ №1 Медицина

23.12.2022

13.00

 

Перескладання

МФ №1,2 Медицина, Педіатрія, Медична психологія

24.12.2022

24.12.2022

9.00(офлайн)

9.00(онлайн)

 

 

 

Місце проведення: кафедра мікробіології, навчальні кімнати №1, 2, 3, 4

Студенти, яким дозволено навчання онлайн, здають іспит екзаменатору на платформі Майкрософт Тімс у час, зазначений за графіком.

 

 

 

 

 Завідувач кафедри мікробіології

професор ЗВО                                                             Валентин КОВАЛЬЧУК

 

ОБ'ЯВА!!!
10.12.2022

 

До уваги студентів третього курсу медичних факультетів №1 та №2!
Складання іспиту з мікробіології для груп медичного факультету №1
(спеціальність Медицина), які мають практичні заняття з мікробіології згідно
розкладу для другого тижня (групи 1-13, 30а), буде проведено згідно графіку
практичних занять.
Складання іспиту з мікробіології для груп медичних факультетів №1 та №2
(спеціальність Медицина, Педіатрія, Медична психологія), які мають практичні
заняття з мікробіології згідно розкладу для першого тижня (групи 14-20, 95, 61-
64), буде проведено в період від 19 по 23 грудня у вільний від пар час.
Остаточний графік складання іспитів буде оприлюднено в понеділок 12 грудня
2022 року.

До уваги студентів третього курсу медичних факультетів №1 та №2!


Складання іспиту з мікробіології для груп медичного факультету №1(спеціальність Медицина),

які мають практичні заняття з мікробіології згіднорозкладу для другого тижня (групи 1-13, 30а),

буде проведено згідно графікупрактичних занять.

Складання іспиту з мікробіології для груп медичних факультетів №1 та №2

(спеціальність Медицина, Педіатрія, Медична психологія),

які мають практичні заняття з мікробіології згідно розкладу для першого тижня

(групи 14-20, 95, 61-64), буде проведено в період від 19 по 23 грудня у вільний від пар час.


Остаточний графік складання іспитів буде оприлюднено в понеділок 12 грудня 2022 року.

Порядок проведення та складання підсумкового контролю з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології» для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету
09.12.2022

Згідно розпорядження № 49  від 28.11.2022 р. ВНМУ ім. М.І.Пирогова підсумковий контроль з дисципліни «Мікробіологія з основами імунології»  для студентів 3-го курсу фармацевтичного факультету буде проводитись у вигляді диференційованого заліку на останньому практичному занятті 23 грудня 2022 року. Диференційований залік будуть приймати професор ЗВО Валентин Ковальчук, доценти ЗВО д.мед.наук Олександр Назарчук, Ірина Вовк, Алла Крижановська, Людмила Сорокоумова, Зоя Прокопчук (англомовні студенти).

До підсумкового контролю (диференційованого заліку) допускаються студенти, які не мають заборгованості з дисципліни та мають поточну успішність не менше 72 балів (за 120-бальною шкалою).

         Диференційований залік буде проводитись у вигляді усної співбесіди по питанням, які оприлюдненні на Гугл-диску кафедри в теці 07 «Питання до іспиту (диференційованого заліку)». Місце проведення диференційованого заліку – навчальні кімнати кафедри мікробіології. Початок згідно розкладу для першої пари – о 8.45.

Критерії конвертації оцінки за усну відповідь на  підсумковому контролі з дисципліни:

Оцінка «5»

Оцінка «4»

Оцінка «3»

Оцінка

Бали

Оцінка

Бали

Оцінка

Бали

5+

77-80

4+

67-70

3+

57-60

5

74-76

4

64-66

3

53-56

5-

71-73

4-

61-63

3-

50-52

 

Бали за підсумковий контроль відповідають шкалі оцінок:

   оцінка «3» - 60-50 балів;

оцінка «4» - 61-70 бал;

 оцінка «5» - 71-80 бал.

Здобувач освіти, який не склав іспит, отримує менше 50 балів.

Внесення результатів підсумкового контролю в електронний журнал здійснюється згідно алгоритму наданому навчальним відділом ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

Загальна оцінка з дисципліни виставляється як сума балів за підсумковий контроль, поточну успішність та індивідуальних балів за виконану самостійну роботу (не більше 12 балів, за умов їх наявності).

Отримана сума балів за дисципліну відповідає традиційній оцінці згідно наступної фіксованої шкали:

оцінка «5» -  200-180 балів

оцінка «4» - 179-160 балів

оцінка «3» - 159-122 бали.

Порядок проведення підсумкового контролю з дисципліни:

Здобувач освіти повинен з’явитись на заняття у медичному одязі та з заліковою книжкою за 10 хвилин до початку заняття. Під час підсумкового контролю мобільний телефон має бути вимкнений.

В умовах воєнного стану підсумковий контроль проводиться згідно розпорядження ВНМУ ім.М.І Пирогова про проведення аудиторних занять в університеті. Під час повітряної тривоги у м.Вінниці та області диференційований залік припиняється, здобувачі освіти, екзаменатори та викладачі спускаються у сховище університету. Підсумковий контроль продовжується після сигналу «Відбій повітряної тривоги» або в інший узгоджений час.

Якщо здобувач освіти не з’явився на останнє заняття з будь-якої причини, отримав «незадовільно» (менше 50 балів) або був не допущений до складання підсумкового контролю в зв’язку із заборгованістю по дисципліні, то він має можливість скласти підсумковий контроль 24 грудня о 9.00 на кафедрі мікробіології або після ліквідації заборгованості після 9 січня 2022 року (або після початку наступного семестру згідно наказу) за відомістю перескладання диференційованого заліку з мікробіології.

Для здобувачів освіти, які мають офіційний дозвіл на онлайн навчання та перебувають за межами України, підсумковий контроль з дисципліни буде проводитись шляхом усного опитування на платформі Майкрософт Тімс. Напередодні іспиту буде створена кімната для складання іспиту, куди будуть запрошені здобувачі освіти. Співбесіда відбувається після приєднання здобувача (відео-дзвінок) згідно складеного списку. Здобувач освіти повинен мати при собі ідентифікуючий документ (паспорт, студентський квиток, тощо). Підсумковий контроль проходить у відео режимі із ввімкненою камерою із обов’язковою відео реєстрацією.

Якщо здобувач освіти не ввімкнув камеру, має проблеми із зв’язком, то підсумковий контроль у нього не приймається; якщо взагалі не вийшов на зв'язок протягом часу, що був виділений на прийом підсумкового контролю, він отримує «не з'явився». Перескладання підсумкового контролю для таких здобувачів освіти, як і для тих, хто отримав «незадовільно»,  буде проведено 24 грудня о 9.00 за місцевим часом на платформі Майкрософт Тімс.

 

 

Завідувач кафедри мікробіології

професор ЗВО                                                    Валентин КОВАЛЬЧУК

 

Порядок проведення та складання підсумкового контролю з дисципліни «Мікробіологія, імунологія, вірусологія» для студентів 3-го курсу медичних факультетів №1,№2 (спеціальності Медицина, Педіатрія та Медична психологія)
09.12.2022

 

Згідно розпорядження № 49 від 28.11.2022 р. ВНМУ ім. М.І.Пирогова
підсумковий контроль з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія, імунологія»
буде проводитись у період з 19 по 23 грудня 2022 року.
Іспит буде проводитись у вигляді усної співбесіди по питанням, які
оприлюдненні на Гугл-диску кафедри в теці 07 «Питання до іспиту». Місце
проведення іспиту - кафедра мікробіології, час проведення - згідно складеного
графіку. Іспит будуть приймати професор ЗВО Валентин Ковальчук, доценти
ЗВО д.мед.наук Олександр Назарчук, Алла Крижановська, Людмила
Сорокоумова.
До підсумкового контролю (іспиту) допускаються студенти, які не мають
заборгованості з дисципліни та мають поточну успішність не менше 72 балів
(за 120-бальною шкалою).
Згідно розпорядження скасоване передекзаменаційне тестування для 1-3
курсів всіх спеціальностей, тому усна відповідь буде оцінюватись від 50 до 80
балів. Здобувач освіти, який не склав іспит, отримує менше 50 балів.
Критерії конвертації оцінки за усну відповідь на підсумковому контролі з
дисципліни:
Оцінка «5» Оцінка «4» Оцінка «3»
Оцінка Бали Оцінка Бали Оцінка Бали
5+ 77-80 4+ 67-70 3+ 57-60
5 74-76 4 64-66 3 53-56
5- 71-73 4- 61-63 3- 50-52
Бали за підсумковий контроль відповідають шкалі оцінок:
оцінка «3» - 60-50 балів;
оцінка «4» - 61-70 бал;
оцінка «5» - 71-80 бал.
Внесення результатів підсумкового контролю в електронний журнал
здійснюється згідно алгоритму наданому навчальним відділом ВНМУ
ім.М.І.Пирогова.
Загальна оцінка з дисципліни виставляється як сума балів за підсумковий
контроль, поточну успішність та індивідуальних балів за виконану самостійну
роботу (не більше 12 балів, за умов їх наявності).
Отримана сума балів за дисципліну відповідає традиційній оцінці згідно
наступної фіксованої шкали:
оцінка «5» - 200-180 балів
оцінка «4» - 179-160 балів
оцінка «3» - 159-122 бали.
Порядок проведення підсумкового контролю з дисципліни:
Здобувач освіти повинен з’явитись на іспит у медичному одязі та з
заліковою книжкою за 10 хвилин до початку іспиту. Під час іспиту мобільний
телефон має бути вимкнений.
В умовах воєнного стану підсумковий контроль проводиться згідно
розпорядження ВНМУ ім.М.І Пирогова про проведення аудиторних занять в
університеті. Під час повітряної тривоги у м.Вінниці та області іспит
припиняється, здобувачі освіти, екзаменатори та викладачі спускаються у
сховище університету, в приміщення бактеріологічної лабораторії кафедри.
Іспит продовжується після сигналу «Відбій повітряної тривоги» або в інший
узгоджений час.
Якщо здобувач освіти не з’явився на іспит з будь-якої причини, отримав
«незадовільно» (менше 50 балів) або був не допущений до складання іспиту в
зв’язку із заборгованістю по дисципліні, то він має можливість скласти
підсумковий контроль 24 грудня о 9.00 на кафедрі мікробіології.
Якщо здобувач освіти не ліквідував заборгованість з дисципліни до 24
грудня 2022 року, не з’явився на перескладання 24 грудня 2022 року, то
перескладання іспиту з мікробіології для таких здобувачів буде проводитись
після 9 січня 2022 року (або після початку наступного семестру згідно наказу)
за відомістю перескладання іспиту з мікробіології.
Для здобувачів освіти, які мають офіційний дозвіл на онлайн навчання та
перебувають за межами України, підсумковий контроль з дисципліни буде
проводитись шляхом усного опитування на платформі Майкрософт Тімс.
Напередодні іспиту буде створена кімната для складання іспиту, куди будуть
запрошені здобувачі освіти. Співбесіда відбувається після приєднання
здобувача (відео-дзвінок) згідно складеного списку. Здобувач освіти повинен
мати при собі ідентифікуючий документ (паспорт, студентський квиток, тощо).
Підсумковий контроль проходить у відео режимі із ввімкненою камерою із
обов’язковою відео реєстрацією.
Якщо здобувач освіти не ввімкнув камеру, має проблеми із зв’язком, то
підсумковий контроль у нього не приймається; якщо взагалі не вийшов на
зв'язок протягом часу, що був виділений на прийом підсумкового контролю, він
отримує «не з'явився». Перескладання підсумкового контролю для таких
здобувачів освіти, як і для тих, хто отримав «незадовільно», буде проведено 24
грудня о 9.00 за місцевим часом на платформі Майкрософт Тімс.
Завідувач кафедри мікробіології
професор ЗВО Валентин КОВАЛЬЧУК

Згідно розпорядження № 49  від 28.11.2022 р. ВНМУ ім. М.І.Пирогова підсумковий контроль з дисципліни «Мікробіологія, вірусологія, імунологія» буде проводитись у період з 19 по 23 грудня 2022 року.

Іспит буде проводитись у вигляді усної співбесіди по питанням, які оприлюдненні на Гугл-диску кафедри в теці 07 «Питання до іспиту». Місце проведення іспиту - кафедра мікробіології, час проведення - згідно складеного графіку. Іспит будуть приймати професор ЗВО Валентин Ковальчук, доценти ЗВО д.мед.наук Олександр Назарчук, Алла Крижановська, Людмила Сорокоумова.

До підсумкового контролю (іспиту) допускаються студенти, які не мають заборгованості з дисципліни та мають поточну успішність не менше 72 балів (за 120-бальною шкалою).

Згідно розпорядження скасоване передекзаменаційне тестування для 1-3 курсів всіх спеціальностей, тому усна відповідь буде оцінюватись від 50 до 80 балів. Здобувач освіти, який не склав іспит, отримує менше 50 балів.

Критерії конвертації оцінки за усну відповідь на  підсумковому контролі з дисципліни:

Оцінка «5»

Оцінка «4»

Оцінка «3»

Оцінка

Бали

Оцінка

Бали

Оцінка

Бали

5+

77-80

4+

67-70

3+

57-60

5

74-76

4

64-66

3

53-56

5-

71-73

4-

61-63

3-

50-52

Бали за підсумковий контроль відповідають шкалі оцінок:

   оцінка «3» - 60-50 балів;

оцінка «4» - 61-70 бал;

 оцінка «5» - 71-80 бал.

Внесення результатів підсумкового контролю в електронний журнал здійснюється згідно алгоритму наданому навчальним відділом ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

Загальна оцінка з дисципліни виставляється як сума балів за підсумковий контроль, поточну успішність та індивідуальних балів за виконану самостійну роботу (не більше 12 балів, за умов їх наявності).

Отримана сума балів за дисципліну відповідає традиційній оцінці згідно наступної фіксованої шкали:

оцінка «5» -  200-180 балів

оцінка «4» - 179-160 балів

оцінка «3» - 159-122 бали.

 

Порядок проведення підсумкового контролю з дисципліни:

Здобувач освіти повинен з’явитись на іспит у медичному одязі та з заліковою книжкою за 10 хвилин до початку іспиту. Під час іспиту мобільний телефон має бути вимкнений.

В умовах воєнного стану підсумковий контроль проводиться згідно розпорядження ВНМУ ім.М.І Пирогова про проведення аудиторних занять в університеті. Під час повітряної тривоги у м.Вінниці та області іспит припиняється, здобувачі освіти, екзаменатори та викладачі спускаються у сховище університету, в приміщення бактеріологічної лабораторії кафедри. Іспит продовжується після сигналу «Відбій повітряної тривоги» або в інший узгоджений час.

Якщо здобувач освіти не з’явився на іспит з будь-якої причини, отримав «незадовільно» (менше 50 балів) або був не допущений до складання іспиту в зв’язку із заборгованістю по дисципліні, то він має можливість скласти підсумковий контроль 24 грудня о 9.00 на кафедрі мікробіології.

Якщо здобувач освіти не ліквідував заборгованість з дисципліни до 24 грудня 2022 року, не з’явився на перескладання 24 грудня 2022 року, то перескладання іспиту з мікробіології для таких здобувачів буде проводитись після 9 січня 2022 року (або після початку наступного семестру згідно наказу) за відомістю перескладання іспиту з мікробіології.

Для здобувачів освіти, які мають офіційний дозвіл на онлайн навчання та перебувають за межами України, підсумковий контроль з дисципліни буде проводитись шляхом усного опитування на платформі Майкрософт Тімс. Напередодні іспиту буде створена кімната для складання іспиту, куди будуть запрошені здобувачі освіти. Співбесіда відбувається після приєднання здобувача (відео-дзвінок) згідно складеного списку. Здобувач освіти повинен мати при собі ідентифікуючий документ (паспорт, студентський квиток, тощо). Підсумковий контроль проходить у відео режимі із ввімкненою камерою із обов’язковою відео реєстрацією.

Якщо здобувач освіти не ввімкнув камеру, має проблеми із зв’язком, то підсумковий контроль у нього не приймається; якщо взагалі не вийшов на зв'язок протягом часу, що був виділений на прийом підсумкового контролю, він отримує «не з'явився». Перескладання підсумкового контролю для таких здобувачів освіти, як і для тих, хто отримав «незадовільно»,  буде проведено 24 грудня о 9.00 за місцевим часом на платформі Майкрософт Тімс.

 

 

Завідувач кафедри мікробіології    професор ЗВО                                                    Валентин КОВАЛЬЧУК

 

ОБ'ЯВА!
18.09.2022

Шановні студенти!

Звертаємо увагу, що з 19.09.2022 р. змінився розклад і відбулися зміни в розподілі по викладачам

Вся актуальна інформація представлена на Google диску

17 квітня 2021 року в онлайн-форматі відбулася XVIII Наукова конференції студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2021"
24.04.2021


В її рамках була проведена секція «Мікробіологія, вірусологія та
імунологія».  Наукові роботи студентів викликали зацікавленість та
жваве обговорення серед учасників конференції. Більшість доповідей
були присвячені актуальним питанням Covid-19…


Вітаємо наших призерів:


І місце – Кушнірук Софія Валеріївна, 16а група, 3 курс

ІІ місце – Жорняк Катерина Павлівна, 44 група, 2 курс

ІІІ місце – Ксєнєвіч Ольга Володимирівна, 8 група, 2 курс

ІІІ місце – Побойний Микита Миколайович та Пальчук Ігор Олегович, 18б
група, 2 курсОкрема подяка учасникам та організаторам конференції

До нових зустрічей!

Опрацювання тем під час карантину
19.03.2020

Наукова діяльність

 

 

XIV Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених

«Перший крок в науку – 2017» 26-28 квітня 2017 року

 

 

 

 

 

 

 

 

Секція:

Мікробіологія, вірусологія, імунологія

Президія: Заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України, д.мед.н., проф. Г.К.Палій, д.мед.н, проф. В.П.Ковальчук, доц. І.М.Вовк

Секретар: О.О.Прокопчук, 23б група, 3 курс.

Доповідачі

Студенти:

         1. Д.К. Заболотний – вчений та громадянин. До 150-річчя з дня народження видатного вченого

Доповідач: Т.О. Луцюк, студентка 11а гр., 3 курсу медичного факультету.

Науковий керівник - доцент Н.С.Фоміна

         2. Дослідження чутливості клінічних штамів H. pylori до антибактеріальних препаратів

Доповідачі – Д.В.Котков – студент 6б гр, 2 курсу медичного факультету, А.О. Дудар –асистент кафедри мікробіології, вірусології та імунології.             

Науковий керівник – к.мед. наук А.О.Новицький.

         3. Вивчення біологічних властивостей та розповсюдження H. pylori

Доповідач - Ю.О. Архипюк, студент 6б, 2 курсу медичного факультету, С.В.Павлюк – аспірант кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Науковий керівник – к.мед.н.  А.О.Новицький.

         4. Сучасні погляди на біологічні властивості хламідій, та їх роль в патології людини

Доповідач - Гунько А.П,.  студентка 22а гр., 2 курс медичного факультету.

Науковий керівник – доцент  В.М. Мруг.

         5. Бактеріальні біоплівки: формування та іх роль у патології.

Доповідачі - Горбунова М.А., Островська Л.М., студенти 21а гр., 2 курс медичного факультету.

Науковий керівник - доцент Н.С.Фоміна.

         6. Обгрунтування використання ПЛР в діагностиці інфекційних захворювань

Доповідач –  М.О.Шамрай, студент 5б гр., 2 курсу медичного факультету.

Науковий керівник -  доцент І.М. Коваленко.

Молоді вчені:

         1. Дослідження властивостей клінічних штамів A.baumani, P.aeruginosa, виділених у пацієнтів з опіковою травмою

Доповідач – О.А.Назарчук, к.мед.н, старший викладач кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Науковий керівник – професор Г.К.Палій.          

         2. Дослідження протигрибкової дії горостену® та декасану®

Доповідач – М.О. Фаустова.

Науковий керівник – професор Г.К.Палій

         3. Дослідження антисептичних препаратів у пацієнтів з інфекційними ускладненнями після травми

Доповідачі – О.О.Зарицький, І.В.Коваленко

Науковий керівник – проф. Г.К.Палій

         4. Мікробіологічне дослідження знезаражуючих властивостей лікарських   антисептичних препаратів

Доповідач – О.В. Яцула

Науковий керівник – професор Г.К. Палій.

 

                   

 

    

 

   

 

   

 

  

 

Міжнародна науково-практична конференція

 

„АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТРАТЕГІЇ, ТАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБІОТИКІВ, АНТИСЕПТИКІВ, ДЕЗІНФЕКТАНТІВ”, ПРИСВЯЧЕНОЇ


150-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ДАНИЛА КИРИЛОВИЧА ЗАБОЛОТНОГО


(15-16 вересня 2016 року)

 

 

Реєстрація учасників конференції   

 

   

 

  

 

   

 

 

  

 

 

 

 

Міністерство охорони здоров'я України

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

Товариство мікробіологів України ім. С.М.Виноградського

Вінницьке обласне товариство мікробіологів, епідеміологів ім. Д.К. Заболотного

  

 

ПРОГРАМА

Міжнародної науково-практичної конференції

 

„АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ СТРАТЕГІЇ, ТАКТИКИ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ АНТИБІОТИКІВ, АНТИСЕПТИКІВ, ДЕЗІНФЕКТАНТІВ”, ПРИСВЯЧЕНОЇ

150-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ

ДАНИЛА КИРИЛОВИЧА ЗАБОЛОТНОГО

(15-16 вересня 2016 року)

 

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Дата

Час

Назва заходу

 

14.09.2016

 

З 800

 

Заїзд учасників

 

15.09.2016

 

900-1300

 

1300-1400

 

1400-1800

 

1400-1600

 

 

1800-2200

 

Відкриття конференції.

Пленарне засідання.

Перерва на обід.

 

Секційні засідання.

 

Нарада завідуючих кафедрами мікробіології, вірусології та імунології медичних ВУЗів МОЗ України

Товариська вечеря.

 

 

16.09.2016

 

800-1500

 

 

 

 

1800

 

Пленарне засідання в музеї-садибі акад. Д.К.Заболотного. Прийняття резолюції. Закриття конференції.

 

 

Від’їзд учасників

 

 

Спонсори конференції:

 

Фармацевтична корпорація «Юрія Фарм», медичний науково-виробничий центр «Біосан».


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Голова організаційного комітету:

Ректор Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, академік НАМН України, професор, заслужений діяч науки і техніки України Мороз Василь Максимович.

 

Заступники голови організаційного комітету:

Гумінський Юрій Йосипович, проректор з навчальної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова;

Палій Гордій Кіндратович, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова;

Погорєлий Василь Васильович, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова.

 

Члени організаційного комітету:

голова республіканської комісії МОЗ України, академік НАН та НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України професор В. П. Широбоков (м. Київ);

генеральний директор Фармацевтичної Корпорації «Юрія Фарм», доктор медичних наук, професор, заслужений працівник фармації України М.І. Гуменюк (м. Київ);

директор департаменту охорони здоров’я Вінницької обласної держадміністрації Л.О. Грабович (м. Вінниця);

д.мед.н., професор В. П. Ковальчук (м. Вінниця).

Секретаріат конференції:

Тел. 0974111351.

доцент Н. С. Фоміна

Тел. : 0632541702

доцент Н. М. Шевчук (секретар)

Тел. (0432) 570379; м.т.: 0669467720

 

 


ПРОГРАМА

 

15 вересня 2016 р.

(актова зала морфологічного корпусу медичного університету)

 

900-1300Пленарне засідання.

 

Президія: В.М. Мороз, В.П. Широбоков, Л.О. Грабович, М.І. Гуменюк, С.І. Климнюк, Г.К. Палій, Ю.Й. Гумінський, В.В. Погорєлий,
Г.М. Кременчуцький, В.П. Ковальчук, Н.І.Філімонова.

 

Відкриття конференції: вступне слово голови оргкомітету – ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, академіка НАМН України, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Василя Максимовича Мороза.

 

ДОПОВІДІ:

 1. Мороз В.М., Палій Г.К., Ковальчук В.П. (Вінниця) - Академік Заболотний Данило Кирилович – обдарований народом України безсмертям (до 150-річчя з дня народження)
 2. Кременчуцкий Г.Н., Бурмистров К.С., Степанский Д.А., Кошевая И.П., Батс А.К., Торопин В.Н. (Дніпро) - Септомакс – новый хлорвыделяющий дезинфицирующий препарат пролонгированного действия. Сравнительная оценка.
 3. Попов М.М., Мішина М.М., Маланчук С.Г., Козлов О.П. (Харків) – Комплексна дія світлодіодного випромінювання та антисептичних препаратів, що містять динатрію едетат, на добові біоплівки клінічних штамів Pseudomonas aeruginosa.
 4. Нестеренко А.Н. (Донецк) – Стратегия использования антибиотиков при критических состояниях в условиях глобального кризиса антибиотикорезистентности.
 5. Климнюк С.І., Покришко О.В., Винничук М.О., Симчак Р.В., Тулайдан Г.М., Барановський В.С., Грищук Б.Д. (Тернопіль) - Дослідження біологічної активності похідних 2-амінотіазол-4(5Н)-ону.
 6. Богомольний Б.Р., Бочарніков В.П., Барзинський В.П., Гридіна Т.Л.,         Свєшніков С.В. (Київ-Одеса) - Нові підходи щодо виявлення різних патогенів та прогнозування розвитку інфекційного захворювання.
 7. Назарчук О.А., Палій Д.В., Нагайчук В.І., Осадчук Н.І., Кьоніг Е. (Вінниця-Гамбург) - Аналітичне прогнозування чутливості до аміноглікозидів Pseudomonas aeruginosa.
 8. Голубнича В.М., Трофименко Я.В., Калінкевич О.В., Корнієнко В.В., Скляр А.М. (Суми) - Антибактеріальна дія комплексних препаратів на основі хітозану та наночастинок міді.
 9. Филимонова Н.И., Гейдерих О.Г., Литаров В.Е. (Харків) - Перспективы создания мягких лекарственных форм на основе антисептиков неорганической природы.
 10. Гридіна Т.Л., Радкевич К.В., Кольцова І.Г., Федчук А.С., Лозицький В.П., Басок С.С., Артеменко А.Г., Кузьмін В.Є. (Одеса) - Виявлення противірусної активності похідних бензодіазолів у відношенні збудників грипу.
 11. Корнійчук О.П., Шикула Р.Г., Тимчук І.В., Павлій С.Й., Немченко О.О., Федечко Й.М. (Львів) - До питання діагностики Нelicobacter pylori асоційованих захворювань травного тракту.
 12. Шкурупій Д.А., Бєляєв І.С. (Полтава) - Санація ротової порожнини – засіб профілактики вентилятор-асоційованої пневмонії у новонароджених.
 13. Пантьо В.В., Коваль Г.М., Пантьо В.І. (Ужгород) - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на антибіотикочутливість мікроорганізмів – збудників гнійно-запальних захворювань.
 14. Шапринський В.О., Макаров В.М. (Вінниця) - Роль антибактеріальної терапії у лікуванні хворих з абсцесами печінки.
 15. Попов М.М., Калініченко С.В., Чаусовська Т.А., Бабич Є.М., Коротких О.О.,    Ківва Ф.В., Коваленко О.І., Балак О.К. (Харків) – Вплив електромагнітного випромінювання та газового складу атмосфери культивування на здатність стафілококів і коринебактерій до біоплівкоутворення.

 

 Обговорення доповідей.


15 вересня 2016 р.

(актова зала науково-дослідного центру університету)

 

1400-1800 – Пленарне засідання (нарада завідуючих кафедрами мікробіології, імунології та вірусології медичних ВУЗів МОЗ України)

 

Президія: В.М. Мороз, В.П. Широбоков, Ю.Й. Гумінський, С.І. Климнюк, Г.К. Палій, Г.М. Кременчуцький, В.В. Мінухін, В.Г. Войцеховський, А.І. Якименко, О.П.Корнійчук, Н.І. Філімонова, С.А. Іванова.

 

ДОПОВІДІ:

 

 1. Широбоков В.П., Войцеховський В.Г., Якименко А.І. (Київ) - Мікробіологічні методи діагностики інфекційної патології та їх  значення при викладанні медичної мікробіології.
 2. Філімонова Н.І., Дика О.М. (Харків) - Становлення фармацевтичної мікробіології: шлях від  минулого до майбутнього.
 3. Климнюк С.І., Ткачук Н.І., Романюк Л.Б., Творко М.С. (Тернопіль) - Методичні аспекти викладання мікробіології у Тернопільському державному медичному університеті ім. І.Я. Горбачевського.
 4. Палій Г.К., Іванова С.А., Широбоков В.П., Ковальчук В.П. (Київ, Вінниця) - Структуризація та проблеми викладання клінічної мікробіології на етапі інтернатури.
 5. Мруг В.М., Вовк І.М., Гуменюк М.І., Римша О.В., Бобир В.В. (Вінниця, Київ) - Методологічні підходи до викладання внутрішньолікарняних інфекцій на медичному  факультеті національного медичного університету.
 6. Колодій С.А., Кордон Ю.В., Шевчук Н.М. (Вінниця) - Роль тестового контролю у вдосконаленні  вивчення мікробіології.

 

Обговорення доповідей.


15 вересня 2016 р.

(актова зала морфологічного корпусу медичного університету)

 

1400-1800Секційне засідання №1

 

Головуючі: В.В. Власенко, І.М. Вовк, О.М. Заріцький, В.П. Лозіцкий, В.П. Ковальчук, В.В. Петрушенко, З.М. Прокопчук, О.П. Корнійчук, Г.М. Коваль, Н.М.Шевчук.

                  

                   ДОПОВІДІ:

 

 1. Нестеренко А.Н. (Донецк) – Современные подходы к тактике противомикробной терапии сепсиса и септического шока.
 2. Дяченко В.Ф., Марющенко А.М., Чигиринська Н.А., Куцай Н.М. (Харків) - Ефективність дії комбінацій препаратів з групи фторхінолонів з іншими антибіотиками на полірезистентні штами синьогнійної палички та ентеробактерій.
 3. Красій Н.І., Климнюк С.І., Покришко О.В. (Тернопіль) – Спектр мікроорганізмів, виділених від хворих у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії.
 4. Назарчук Г.Г., Гуменюк М.І., Назарчук О.А., Коваленко І.М. (Вінниця) – Етіологічна структура та чутливість до антибіотиків, антисептиків збудників гнійно-запальних захворювань.
 5. Гураль А.Р., Панас М.А., Корнійчук О.П. (Львів) - Вплив нестероїдного протизапального препарату напроксену на мікрофлору кишечника в експерименті.
 6. Арсенюк В.В., Петрук Д.В., Зарицький О.О., Гайсенюк Л.В., Бартош А.М.,       Дідич Т.В., Гринів О.В. (Кам'янець-Подільський) – Епідуральна анестезія - ефективний компонент мультиодальної анальгезії лікувального алгоритму при травмі підшлункової залози та післятравматичному панкреатиті.
 7. Бобир В.В., Понятовський В.А., Назарчук О.А., Дюжикова О.М., Широбоков В.П., Долінчук Л.В. (Київ-Вінниця) – Порівняльна чутливість культур клітин до клінічних ізолятів ентеровірусів.
 8. Мартинчук Н.О. (Київ) - Первинний криптококоз шкіри у ВІЛ-інфікованого пацієнта: аспекти діагностики та лікування.
 9. Кондратюк В.М., Ковальчук В.П., Безулий М.М., Фомін О.О. (Вінниця) - Характеристика здатності до утворення біоплівок мікрофлори вогнепальних та мінно-вибухових ран кінцівок.
 10. Палій В.Г., Присяжна С.В., Тарамбула О.Ю., Дудар А.О. (Вінниця) – Обґрунтування ефективності комбінованого лікування бактеріальної виразки рогівки з використанням амніотчної оболонки.
 11. Римша О.В., Яцула О.В., Гончар О.О. (Вінниця) – Ефективність декасану у комплексному лікуванні хворих з загостренням хронічного циститу.
 12. Трофіменко Ю.Ю., Буркот В.М., Макац Є.Ф. (Вінниця) - Динаміка утворення біоплівок на поверхні ендотрахеальних інтубаційних трубок Pseudomonas aeruginosa та Acinetobacter baumannii.
 13. Іванова М.О. (Вінниця) – Характер мікрофлори прожнини рота у хворих з неускладненими переломами нижньої щелепи.
 14. Береза Б.М., Чепель Л.І., Береза Є.М., Шевчук Н.М. (Вінниця) – Вивчення клінічної ефективності лікувальної композиції з декаметоксином у хворих хронічним генералізованим катаральним гінгівітом та хронічним генералізованим пародонтитом.
 15. Палій Г.К., Вовк І.М., Коваленко І.М., Назарчук О.А., Буркот В.М. (Вінниця) - Ефективність антибактеріальної дії антибіотиків, антисептика декаметоксину® та псевдомонадного бактеріофагу на клінічні штами Pseudomonas aeruginosa.
 16. Назарчук О.А., Палій В.Г., Береза Б.М., Яцула О.В., Задерей Н. В., Гончар О.О., Сорокоумов В. П., Фаустова М. О. (Вінниця) - Дослідження властивостей мікрофлори ясневих кишень зубів хворих гінгівітом.
 17. Фомін О.О., Фоміна Н.С., Кондратюк В.М. (Вінниця) – Характеристика біологічних властивостей мікрофлори, виділеної з ран постраждалих в зоні АТО.
 18. Жорняк О.І., Стукан О.К., Сорокоумова Л.К. (Вінниця) – Вплив білкового навантаження на мікробну активність антисептичних препаратів.
 19. Новицький А.О., Власенко В.В., Власенко І.Г., Назарчук О.А., Коваленко І.В., Барило О.С., Дудар А.О. (Вінниця) – Біологічна характеристика антимікробного засобу для ерадикації Helicobacter pylori.
 20. Бобрук С.В., Трет’яков М.С., Гріжимальська К.Ю. (Вінниця) – Показники сануючої ефективності нового антисептичного засобу для обробки слизових оболонок.

 

Обговорення доповідей.

 


16 вересня 2016 р.

(музей-садиба акад. Д.К. Заболотного, с. Заболотне)

 

800-1500Пленарне засідання №2

 

Головуючі: В.М. Мороз, Г.К. Палій, В.П. Широбоков, Н.І. Філімонова, Ю.Й. Гумінський, Г.М. Кременчуцький, С.І. Климнюк, І.Г. Власенко, Г.А. Лобань.

 

            ДОПОВІДІ:

 

 1. Андрієвський І.Ю. (Вінниця) – Данило Кирилович Заболотний (до 150-річчя з Дня народження).

 

 

 

Обговорення доповідей

Виступи головуючих на секціях 

Прийняття резолюції учасниками конференції 

Закриття конференції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених

«Перший крок в науку – 2016»

7-8 квітня 2016

 

Секція:

Мікробіологія, вірусологія, імунологія приурочена до 150-річчя з дня народження Д.К.Заболотного

Президія: проф. Г.К.Палій, проф. В.П.Ковальчук, доц. І.М.Вовк, доц. З.М.Прокопчук

Секретар: О.О.Зарицький, 6а група, 6 курс

 

Доповідачі

Студенти:

1. Визначення механізму резистентності стафілококів до бета-лактамних антибіотиків із застосуванням поверхнево-активних речовин

Доповідач: Д.Р.Крамаренко, 4а група, 3 курс мед. факультету.

Науковий керівник: проф. В.П.Ковальчук.

2. Роль мікроскопічного методу діагностики вагінального мікробіоценозу

Доповідач: І.В.Бондар, 24а група, 3 курсу мед. факультету.

Науковий керівник: доц. І.М.Вовк.

3. Особливості поширення вірусного гепатиту В серед населення в групах ризику

Доповідач: К.А.Маценко, 17б група, 2 курс мед. факультету.

Науковий керівник: ас. О.О.Гончар.

 

Молоді вчені:

1. Дослідження ефективності антисептичних засобів щодо збудників інфекційних ускладнень у хворих з критичними станами.

Доповідач: О.А. Назарчук, к.мед.н., ас. кафедри мікробіології

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Г.К.Палій

2. Дослідження протимікробних властивостей декаметоксину, похідних адамантану

Доповідачі: В.М.Буркот, ас. кафедри мікробіології; І.В.Коваленко, викладач мікробіології ВНКЗ Львівського медичного коледжу післядипломної освіти.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. Г.К.Палій

3. Мікробна контамінація ендотрахеальних трубок у пацієнтів відділення інтенсивної терапії новонароджених.

Доповідач: Ю.Ю.Трофіменко, к.мед.н., ас. кафедри мікробіології.

Науковий керівник: д.мед.н., проф. В.П.Ковальчук.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

АКАДЕМІК ЗАБОЛОТНИЙ ДАНИЛО КИРИЛОВИЧ – ОБДАРОВАНИЙ БЕЗСМЕРТЯМ НАРОДУ УКРАЇНИ

(до 150-річчя з дня народження)

 

Людська пам'ять здатна обдаровувати безсмертям тих людей, які своїм служінням спільноті, самовідданою працею на її загальне благо залишили незабутній слід. До таких людей, беззаперечно, належить наш видатний земляк Данило Кирилович Заболотний, вагомість внеску якого у захист здоров’я людства ставить його у один ряд з такими всесвітньо визнаними корифеями, як Л. Пастер, І. Мечніков, Р. Кох.

Народився Д К. Заболотний 28 грудня 1866 р. в с. Чоботарка Ольгопільського повіту Подільської губернії (нині с. Заболотне Крижопільського району Вінницької області) у селянській родині, для якої був притаманним високий на ті часи рівень освіченості, добробуту. Батько – Кирило Павлович – за часів кріпацтва був наближеним до пана дворовим, якого господар брав з собою у зарубіжні поїздки. За переказами односельців, завдяки цьому Кирило Павлович опанував французькою та німецькою мовами. Мати – Євгенія Миронівна – була дочкою волосного писаря, який мешкав у сусідній  Соколівці.

Вражає широта наукових інтересів Д.К. Заболотного. У вирішенні кожної проблеми інфекційних хвороб, яка потрапляла у його поле зору, були знайдені нові шляхи. Понад п’ятнадцятирічна героїчна праця вченого по дослідженню чуми завершилась глибоким загально біологічним і екологічним осмисленням законів епідеміології. Було встановлено коло тварин, що є природним резервуаром збудника, способи його передачі між тваринами і людьми, визначено способи збереження популяції збудників у міжепідемічний період, вплив соціальних умов і звичок населення ендемічних зон на можливості виникнення епідемій. По суті, саме Д.К. Заболотним по результатах досліджень епідеміології чуми було сформульовано положення, що є основою доопрацьованого школою академіка Є.Н. Павловського вчення про природну вогнищевість трансмісивних захворювань.

Не менш визначні кроки Д.К. Заболотним зроблено у дослідженні холери. Ще в студентські роки ним  було показано здатність тривалого існування холерних вібріонів у стічних водах і досліджено ефективність пероральної протихолерної вакцини. Йому належить пріоритет розробки першої моделі холери на експериментальних тваринах. В подальшому Данило Кирилович приклав великих зусиль у вдосконалення вакцинних препаратів і в результаті було створено високоефективну алкоголізовану протихолерну вакцину. Вагомим внеском у боротьбі з холерою було розкриття Д.К. Заболотним епідеміологічної ролі здорових холероносіїв.

Недостатньо відомими широкому колу фахівців залишаються досягнення Д.К. Заболотного у розвитку сифілідології. За два роки до відкриття у 1905 р. збудника сифілісу Данилом Кириловичем створено одну з перших вдалих моделей хвороби на дрібних приматах, що було вкрай важливим для дослідження патогенезу хвороби, проте не вдавалось багатьом дослідникам. Ним було досліджено роль лімфатичної системи у генералізації інфекції, доведена можливість реінфекції, розроблено техніку постановки реакції іммобілізації трепонем, як методу діагностики захворювання. Зрештою, у 1909 р. Данилом Кириловичем успішно захищена докторська дисертація на тему «К вопросу о патогенезе сифилиса».  Не беззаперечним залишається пріоритет Ф. Шаудіна і Є. Гоффмана у відкритті збудника. Адже існують документальні свідчення про те, що Д.К. Заболотний виявляв блідих трепонем у досліджуваному матеріалі за два роки до цих дослідників [Гиммельфарб, Гродский, 1958]. Лише надзвичайна наукова обережність утримала його від оприлюднення свого відкриття до Шаудіна і Гофмана.

Ще на початку першої світової війни Д.К. Заболотний розпочав дослідження етіології висипного тифу, який лютував в лавах російської армії. Дослідницька лабораторія була  розгорнута на ст. Жмеринка. Данилом Кириловичем було описано дрібні округлі бактерієподібні включення у лейкоцитах крові хворих. Однак, з притаманною йому обережністю не маючи повного переліку доказів Д.К. Заболотний не вважав за можливе остаточно визнати виявлені утворення збудниками висипного тифу.

Першим у Росії  Д.К. Заболотний увів в лабораторну практику реакцію Відаля і пропагував цей метод для широкого впровадження у діагностику черевного тифу. Рятуючи хворих на дифтерію дітей він вперше в країні широко і успішно використовував щойно створену Берингом і Ру протидифтерійну сироватку. При цьому, сам заразився дифтерією і на собі випробував лікувальний ефект сироватки. Цей далеко неповний перелік наукових здобутків Д.К. Заболотного дозволяє уявити масштаби мислення науковця і значення його особистості для розвитку медичної науки.

Незвичайна багата подіями і науковими досягненнями доля нашого земляка назавжди вкарбована в історію світової науки. Усвідомлення вагомості його діянь зростатиме пропорційно часу, що минає. Дивовижне сполучення високих посад та найвищих вчених звань, всесвітнього визнання і, водночас, надзвичайної скромності, повного аскетизму у побуті, тяги до простого селянського життя, великої поваги і любові до простих людей – це риси, які назавжди збережуть образ Д.К. Заболотного у пам’яті українського народу.

 

Виступ зав. кафедри мікробіології, заслуженого діяча науки і техніки України, академіка АН ВШ України, д.мед.н., професора Г.К.Палія

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри є дослідження нових антисептиків, розпочате завідувачем кафедри проф.Г.К.Палієм ще в 1964 р. в Чернівецькому медичному інституті. Згодом цей напрямок було розвинуто та створено наукову школу мікробіологів. Успішний розвиток досліджень антисептиків дозволив розробити ряд теоретичних положень про значення антисептикопрофілактики та антисептикотерапії в боротьбі зі збудниками інфекційних хвороб, біологічної ролі антисептиків у формуванні резистентних форм мікробів, взаємодії з ферментами і структурами клітинної стінки бактерій. Разом з професорами А. І. Лопушанським, Г.Т.Пілюгиним (Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича) вперше проведено науковий пошук антисептичних препаратів серед сполук різних хімічних груп. В співдружності з академіком НАН В.В.Скопенко (Національний університет ім. Т.Г. Шевченко) описано нову групу органічних сполук з міддю, залізом, які володіють антисептичними властивостями. Спільно з співробітниками інституту органічної хімії НАН та Національного технічного університету вперше отримано нові сполуки діарилциклогексани, що містять різні галогени і наділені широким спектром антимікробної дії, ряд препаратів хінолінового ряду.

Результати багаторічних досліджень колективу кафедри під керівництвом Г.К. Палія дозволили розробити та широко впровадити в медичну практику високоефективний антисептичний лікарський препарат декаметоксин, який за своєю хімічною природою є сіллю четвертинної амонієвої основи. Препарат не має аналогів в світі. Показано, що декаметоксин в дозах, що застосовують, не має помітного негативного впливу на показники специфічної імунологічної реактивності організму, володіє десенсибілізуючою дією, знижує рівень натрію та підвищує вміст калію, змінюючи мінеральний обмін в тканинах внутрішніх органів. Декаметоксин в суббактеріостатичних концентраціях підвищує антимікробну активність основних груп антибіотиків, що дозволяє підвищувати ефективність антимікробних препаратів для лікування багатьох захворювань, обумовлених антибіотикорезистентними варіантами бактерій.

Колективом кафедри на основі декаметоксину розроблено 15 нових антисептичних препаратів серед них: амосепт, антифунгін, асперсепт, аурисан, горостен, декасан, офтадек, палісан, десептол, септефрил, палісепт та ін.

 

     Амосепт - антисептичний плівкоутворюючий препарат. Використовують для знезараження шкіри, зокрема рук медперсоналу, працівників харчової промисловості, побутового обслуговування, для профілактики післяопераційних гнійно-запальних ускладнень, для обробки шкіри в ділянці мікротравм.

Антифунгін - протигрибковий, антибактеріальний лікарський препарат. Застосовують для лікування і профілактики грибкових уражень шкіри: епідермофітії, трихофітії, грибкових екзем, кандидозу. Препарат показаний при еритразмі, висівкоподібному лишаї, гнійничкових захворюваннях шкіри, які викликані антибіотикорезистентними коками, а також при екземі, виразковому некротичному гінгівіті.

Асперсепт - лікувально-профілактична присипка. Досить ефективно використовують при надлишковому потовиділенні та саловиділенні, запалені шкірних складок з явищами гіперемії та набряку, появі опрілості у випадку нетримання сечі, при виділеннях з піхви, геморої, в педіатричній практиці – для  лікування опрілості 1 -2 ступеня у дітей.

Аурісан - вушні антимікробні краплі. Використовують у дорослих і дітей для лікування бактеріальних та грибкових гострих та хронічних зовнішніх та середніх отитів. Перевагою вушних крапель аурисан перед загальноприйнятими антимікробними засобами є його більш широкий спектр антимікробної, протизапальної та протиалергічної дії.

Горостен - лікарський антисептичний препарат для зовнішнього застосування. Використовують для гігієнічної антисептичної обробки рук. Препарат досить ефективно застосовують для знезараження шкіри, а саме: при щоденному догляді за хворими, годуванні хворих, роботі з лікарськими препаратами, обстеженні хворих, інструментальному втручанні, роботі в палатах інтенсивної терапії, перев'язці ран, роботі з виділеннями, забрудненим одягом, у випадку бактеріального забруднення рук.

 

 

 

Декасан - антисептичний розчин у флаконах. Застосовують для лікування бактеріальних і грибкових захворювань шкіри, стоматологічних захворюваннях, хворобах горла та носа, проктитах, виразковому коліті. Препарат призначають при абсцесах легень, бронхоектатичній хворобі, кістозній гіпопалзії легень, ускладненій нагноюванням, а також при хронічному бронхіті в фазі загострення.

Супозиторії десептол використовують для лікування неспецифічних трихомонадних і грибкових кольпітів, вагінітів, цервіцитів. вульвітів грибкового, хламідійного або змішаного генезу; ендометритів, параметритів. сальпінгітів, тріщин заднього проходу, а також для допологової санації породіль з метою профілактики післяпологових ускладнень. Супозитолрії застосовують для контрацепції у жінок, в передопераційному і післяопераційному періоді при гінекологічних і проктологічних оперативних втручаннях.

 

Офтадек - очні антимікробні краплі. Застосовують при гострому та хронічному кон’юнктивітах, блефарокон’юнктивітах, гонобленореї, хламідійному ураженні слизової оболонки ока, для профілактики бленореї новонароджених, для обробки в передопераційний період і після офтальмологічних операцій для профілактики гнійно-запальних ускладнень, а також для обробки контактних лінз.

Лікарський антисептичний препарат Палісепт являє собою мазь, і виготовляють на натуральній гідрофільній основі. Вона легко змивається зі шкіри водою. Ефективно мазь застосовують для лікування гінгівітів, стоматитів, пародонтозів, гнійничкових захворюваннях шкіри; мікробної екземи, дерматитів; вагінітів, цервіцитів, вульвітів грибкового та бактеріального, хламідійного або змішаного генезу; зовнішнього та внутрішнього геморою, проктитів та парапроктитів, тріщин заднього проходу; для профілактики розвитку бактеріальної інфекції поверхневих ран травматичного походження, опіків; дерматомікозів, подразнень від пелюшок у новонароджених та немовлят.

Антисептичний препарат палісан являє собою безбарвний, прозорий розчин, який містить декаметоксин, поліглюкін, натрію хлорид, перекис водню та воду очищену. Ефективно палісан застосовують для лікування запальних захворювань в хірургії, стоматології, дерматології, гінекології, ЛОР-практиці.

Лікарський препарат септефрил являє собою таблетки, які використовують для профілактики і лікування захворювань зіва, гортані, трахеї і порожнини рота. Септефрил призначають при радіаційних та інших фарингітах, ангінах, тонзилітах, гінгівітах, стоматитах, кандидозі слизової оболонки рота та глотки, гнійно-запальних захворюваннях порожнини рота, після екстракції зубів; для профілактики інфекційних ускладнень до та після операцій в порожнині рота. Застосування септефрилу, як препарату антибактеріальної і детоксикуючої дії показано хворим на дифтерію, носіям дифтерійної палички та патогенних стафілококів.

 

  

  

 

 

    Названі вище лікарські антимікробні засоби широко використовують в хірургічній, урологічній, акушерсько-гінекологічній, офтальмологічній, ЛОР-практиці тощо для лікування та профілактики захворювань мікробної етіології.

    Важливо зазначити, що на нові антисептичні препарати розроблено повні пакети нормативно-технічної документації, проведена державна реєстрація ліків,  їх промисловий випуск освоєно підприємствами фармацевтичної галузі України. Наявність науково-практичних розробок підтверджена винаходами, на які отримано авторські свідоцтва та патенти.

На кафедрі розроблено нові високоефективні методи стерилізації новими антисептиками шовних матеріалів, шкіри рук медичного персоналу, операційного поля, м’яких контактних та інтраокулярних лінз, медичної апаратури та полімерних виробів медичного призначення, створено технологію виготовлення на основі декаметоксину антимікробних матеріалів (хірургічного шовку та кетгуту, бавовняної марлі з пролонгованими антисептичними властивостями).

Значне місце в науковій діяльності кафедри займають розробки по удосконаленню методів мікробіологічного дослідження, в результаті яких створено поживні середовища для виявлення мікобактерій туберкульозу, псевдомонад, пристрій для визначення чутливості бактерій до антимікробних препаратів.

Крім розробок у галузі антисептики колектив кафедри активно працює над створенням сучасних імунобіологічних препаратів. Під керівництвом Г.К.Палія було досліджено властивості рекомбінантного альфа-2-інтерферон, розроблено пакет нормативно-аналітичної документації, необхідної для серійного випуску лікарського засобу (віаферон), проведено дослідження антимікробної активності парів ефірної олії лаванди, м’яти перечної, рози, котовника, шалфея мускатного, полину, лимонного аніса, можжевельника козацького, іссопа, фенхеля, евкаліпту. Виявлено перспективні антибіотичні фітопрепарати, здатні підвищувати загальну резистентність організму, проявляти імунозахисну дію.

На кафедрі виконано більше 400 наукових робіт, відкрито очну та заочну аспірантуру. Науковий напрямок, започаткований Г.К.Палієм, продовжують молоді співробітники. Під його керівництвом та при участі співробітників кафедри виконують кандидатські та докторські дисертації хірурги, стоматологи, акушер-гінекологи, дерматологи, ЛОР-лікарі.

Захистили докторські дисертації:

Волянський Юрій Леонідович - 1981

Мазорчук Борис Федорович - 1988

Макарчук Ніна Михайлівна - 1990

Біктіміров Віктор Васильович - 1991

Желіба Микола Дмитрович - 1995

Ковальчук Валентин Петрович - 1999

Кулигіна Валентина Миколаївна - 2003

Барило Олександр Семенович - 2008

Власенко Ірина Георгіївна - 2010

Коваль Галина Миколаївна-2012

Захистили кандидатські дисертації:

Навроцький Володимир Анатолійович- 1978

Березовська Світлана Борисівна - 1979

Вільцанюк Олександр Опанасович - 1979

Квасніцький Борис Іванович - 1979

Гойда Ніна Григорівна - 1981

Іванова Світлана Андріївна - 1981

Онофрійчук Іван Федорович - 1983

Кульчиковська Ніна Володимирівна - 1985

Макац Євгенія Федорівна - 1987

Ковальчук Валентин Петрович - 1988

Кравець Валерій Павлович - 1989

Вієвський Андрій Миколайович - 1990

Мруг Валентина Максимівна - 1990

Бен’ямінов Вадим Олегович - 1991

Шевня Петро Семенович - 1991

Сорокоумов Валерій Павлович - 1992

Барило Олександр Семенович - 1993

Середін Віктор Григорович - 1994

Кучма Ірина Юріївна - 1995

Покидько Марія Іванівна - 1995

Сидорук Алла Володимирівна - 1995

Дзись Наталія Петрівна - 1997

Вовк Ірина Миколаївна - 1997

Волянський Андрій Юрійович - 1998

Прокопчук Зоя Миколаївна - 2001

Рудюк Микола Максимович - 2001

Шевчук Наталя Миколаївна - 2004

Превар Анатолій Петрович - 2004

Соболєв Валентин Олександрович - 2005

Бойко Валентина Миколаївна - 2005

Сидорчук Анюта Степанівна - 2007

Сорокоумова Людмила Костянтинівна - 2007

Липко Павло Михайлович - 2007

Гридіна Тетяна Леонідівна - 2008

Трет’яков Максим Сергійович-2008

Зарицький Олександр Миколайович – 2009

Коваленко Ірина Миколаївна - 2009

Кондратюк Вячеслав Миколайович - 2009

Кордон Юлія Володимирівна - 2010

Жорняк Олена Ігорівна – 2011

Фоміна Надія Сергіївна – 2012

    Завідувач кафедри Г.К.Палій, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік АН ВШ України є видатним вченим в галузі хіміотерапії та антисептики, автором 68 винаходів, більш ніж 400 наукових робіт, надрукованих як у вітчизняній, так і зарубіжній періодиці збірниках та інших виданнях, автором 5 монографій, а саме:

1. Біохімія, імунологія мікробних полісахаридів. Видавництво Томського університету. Томськ, 1984, на рос. мові: 303 ст. В співавторстві з М.В.Васильєвим, М.Б.Луцюком, О.В.Смірновою.

2. Керівництво по антисептиці. Видавництво «Народ і здоров'я». Берлін, 1987, т.2 ч.З, на нім мові: 600 ст. В співавторстві з Л.М.Марковським, М.О.Лозінським.

3. Прогнозування, профілактика акушерської патології. Видавництво  "Здоров'я", Київ, 1989. 221 ст. В співавторстві з П.Г.Жученко.

4. Словник по мікробіології, вірусології, імунології та інфекційним захворюванням. Вінниця, 1995. 109 ст.

5. Антисептики у профілактиці і лікуванні інфекцій. Видавництво "Здоров'я", Київ, 1997. 201 ст.

У 2011 році вийшов у світ підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІV рівня акредитації «Медична мікробіологія, вірусологія, імунологія» за редакцією заслуженого діяча науки і техніки України, академіка НАН та академіка НАМН України В.П.Широбокова до складу авторів якого увійшли заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Г.К.Палій та доктор медичних наук, професор В.П.Ковальчук.

Колектив кафедри постійно виконує планові науково-дослідні роботи, націлені на створення нових антисептичних лікарських засобів, нововведення в медичну практику. У 2011 р. розпочато виконання прикладної НДР «Експериментальне, клінічне дослідження багатовекторності властивостей антимікробних засобів з використанням їх спрямованого транспортування» (№ держреєстрації 011U006916), завершення якої заплановано на 2016 р.

Засідання учасників методичної наради завідувачів кафедр мікробіології вищих медичних закладів України за участю голови Республіканської комісії по мікробіології академіка НАН, НАМН України, професора В.П.Широбокова, академіка НАМН України, професора А.Я.Циганенка, доцента А.І.Якименка.

 

В перерві між засіданнями. Зав.кафедри мікробіології НМУ ім.. О.О.Богомольця, академік НАН НАМН України, професор В.П.Широбоков та зав.кафедри мікробіології ВНМУ ім. М.І.Пирогова, професор Г.К.Палій

 

Зав.кафедри мікробіології Тернопільського державного медичного університету ім.. І.Я.Горбачевського С.І.Климнюк, професор кафедри мікробіології ВНМУ ім.. М.І.Пирогова В.П.Ковальчук.

 

Веде пленарне засідання конференції зав.кафедри мікробіології Харківського національного медичного університету професор В.В.Мінухін, виступає – зав.кафедри мікробіології НМУ ім. О.О.Богомольця академік НАН НАМН України, професор В.П.Широбоков.

Колектив кафедри бере активну участь в роботі Українського наукового медичного товариства мікробіологів, епідеміологів, паразитологів в організації та проведенні з'їздів, конференцій по проблемам мікробіології, які сприяють подальшому поліпшенню боротьби з інфекційними хвороб. Завідувач кафедри проф. Г.К.Палій є членом президій Українського науково-медичного товариства мікробіологів, епідеміологів, паразитологів ім. Д.К.Заболотного, товариства мікробіологів України ім. С.М.Виноградського, головою Вінницької обласної філії наукового товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів.

 

На базі кафедри традиційно кожних два роки проводиться традиційна науково практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання стратегії, тактики застосування та дослідження антибіотиків, антисептиків, дезінфектантів», в якій беруть участь провідні мікробіологи нашої та зарубіжних країн.

На кафедрі функціонує науковий гурток в якому дослідження ведуть студенти під керівництвом докторів медичних наук, доцентів та асистентів кафедри. Колектив надає особливого значення вихованню молодої зміни, яка є запорукою подальшого наукового розвитку в Україні. В свій час успішно в гуртках працювали професор В.П.Ковальчук, доценти В.М. Мруг, І.М. Вовк, Ю.В. Кордон та ін. Студентське захоплення згодом переросло в життєвий поклик, стало справою всього життя. Наукові студентські роботи кафедри мікробіології багаторазово було відзначено дипломами  та преміями на міжнародних, республіканських конкурсах та конференціях. Результати та узагальнення досліджень, що проводили студенти опубліковано в наукових журналах, республіканських збірниках.