Студенту

Інтерну

Іспит - Педіатрія - Iнтерни - Неонатологія Курс 06 «Хвороби органів дихання» Курс 08 «Хвороби системи кровообігу» Курс 09 «Системні хвороби сполучної тканини, запальні поліартропатії» Курс 12 «Хвороби сечової системи» Курс 15 «Інтенсивна терапія та реанімація. Невідкладна медична допомога» Курс 20 «Генетика» Обов'язковi практичнi навички - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Рiзне - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Самостійна робота студентів - Педіатрія - Iнтерни - Неонатологія Список обов'язково прочитаної лiтератури - Педіатрія - Iнтерни - Неонатологія Список обов'язково прочитаної лiтератури - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Список рекомендованої лiтератури - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Список рефератiв для доповiдей на заняттях - Педіатрія - Iнтерни - Неонатологія Список рефератiв для доповiдей на заняттях - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани лекцiй - Педіатрія - Iнтерни - Неонатологія Тематичнi плани лекцiй - Педіатрія - Iнтерни - Неонатологія Тематичнi плани лекцiй - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Неонатологія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Неонатологія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Неонатологія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тематичнi плани практичних занять - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тести - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Тести - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія

Master

Аспіранту

Методичні вказівки для аспірантів з навчальної дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).docx Методичні вказівки для аспірантів з навчальної дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредити).docx Робоча програма з дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).PDF Робоча програма з дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредити).PDF Силабус з дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).docx Силабус з дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредити).docx Список рекомендованої літератури для аспірантів з дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).pdf Список рекомендованої літератури для аспірантів з навчальної дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредитів) (2).pdf Тематичний план з самостійної роботи з дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).pdf Тематичний план з самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Сучасна педіатрія\"(2,5 кредити).pdf Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредитів).pdf Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни \"Педіатрія\" (8 кредитів).pdf Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни \"Сучасна педіатрія\" (2,5 кредитів).pdf

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

Загальна інформація 

Кафедра педіатрії №1 розташована на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 108, e-mail:pediatria1work@gmail.com), на першому поверсі консультативної поліклініки.

 

ВОДКЛ                                     

 

 

 

  ВОДКЛ


Науковим та клінічним напрямком кафедри є оптимізація підходів до надання медичної допомоги новонародженим та дітям раннього віку, проблеми дитячої пульмонології, алергології, нефрології, кардіоревматології, гастроентерології.

Усі вітчизняні та іноземні студенти вивчають на кафедрі педіатрію та неонатологію. Суттєво розширилася робота на післядипломному рівні: проводиться підготовка лікарів-педіатрів та неонатологів в інтернатурі, спеціалізація та передатестаційна підготовка неонатологів та лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 21 викладача, в тому числі 3 доктора медичних наук та 16 кандидатів медичних наук.

 

Штат

Викладацький склад кафедри: 

 1. Яблонь Ольга Степанівна – завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.
 2. Кулик Ярослава Михайлівна – завуч кафедри, кандидат медичних наук, доцент.
 3. Токарчук Надія Іванівна - доктор медичних наук, професор.
 4. Процюк Тетяна Леонідівна - доктор медичних наук, професор.
 5. Пахнюща Ніна Михайлівна - кандидат медичних наук, доцент.
 6. Рубіна Оксана Семенівна - кандидат медичних наук, доцент.
 7. Капітан Тетяна Володимирівна - кандидат медичних наук, доцент.
 8. Антонець Валентина Андріївна - кандидат медичних наук, доцент.
 9. Саврун Тетяна Ігорівна - кандидат медичних наук, доцент.
 10. Кислова Юлія Олексіївна - кандидат медичних наук, доцент.
 11. Чекотун Тетяна Вікторівна -  кандидат медичних наук, доцент.
 12. Мазулов Олександр Васильович - кандидат медичних наук, доцент. 
 13. Герасимова Олена Вікторівна - кандидат медичних наук, доцент.
 14. Власенко Діана Юріївна - кандидат медичних наук, асистент.
 15. Мазур Олена Геннадіївна - кандидат медичних наук, асистент
 16. Конопліцька Анастасія Петрівна - кандидат медичних наук, доцент.
 17. Пугач Марина Миколіївна - кандидат медичних наук, асистент.
 18. Ремінна Інна Ігорівна - кандидат медичних наук, асистент.
 19. Назаренко Олексій Петрович - асистент.
 20. Чорнопищук Наталія Петрівна - кандидат медичних наук, асистент.

Дисципліни, які викладаються на кафедрі:

 

Педіатрія (4 курс, вітчизняні та іноземні студенти).                                                                Педіатрія (медична психологія 2 курс, 3 курс, 4 курс, 5 курс, 6 курс).                                Неонатологія (5 курс, вітчизняні та іноземні студенти).                                                      Інтернатура з педіатрії.                                                                                                                  Інтернатура з неонатології.                                                                                                     Спеціалізація та передатестаційна підготовка неонатологів та лікарів загальної практики-сімейної медицини.

Історія створення кафедри 

Перша кафедра дитячих хвороб була створена у 1934 році професором                                 Б.П. Бруханським, який очолював її впродовж 10 років, а далі – проф. А.А. Разумовський. У 1951-52 рр. кафедрою педіатрії керувала доц. С.А. Піотровська-Векслер, з 1952 до 1960 року – доц. М.М. Красногорський. До 1962 року кафедрою педіатрії керувала доц. Е.М. Мечинська.   На превеликий жаль, сьогодні нам мало відомо про те, як та де викладався предмет, хто входив до складу кафедри.

Кафедра педіатрії педіатричного факультету у Вінницькому медичному інституті була заснована у 1964 році. Першим завідувачем кафедри став професор Гнатюк Олександр Іванович, який очолював кафедру дитячих хвороб впродовж 27 років.

 

Гнатюк

 

Проф. Гнатюк О.І. у короткі терміни успішно організував роботу кафедри, яка до 1980 року працювала на базі дитячого відділення обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, а з моменту відкриття Вінницької обласної дитячої лікарні у 1980 році – на її базі. Дитяча нефрологія була одним з провідних напрямків наукової діяльності співробітників кафедри. Колективом кафедри проводились наукові дослідження та лікувальна робота по зниженню захворюваності та смертності через гострі та хронічні захворювання нирок у дітей різного віку. На базі медичного інституту проводились Всесоюзні конференції з питань дитячої нефрології. Була затверджена класифікація первинного гломерулонефриту у дітей. Велося викладання педіатричних дисциплін на всіх курсах навчання. Постійно здійснювалася підготовка клінічних ординаторів та аспірантів. У 1982 році назву кафедри змінено на кафедра педіатрії №2.

 

Штат

 

За період завідування під керівництвом проф. Гнатюка О.І. захищено 2 докторські та 16 кандидатських дисертацій. Видано керівництва, монографії та навчальні посібники для студентів "Практична нефрологія дитячого віку", "Практична кардіологія дитячого віку. Дифузні захворювання сполучної тканини", "Фітотерапія в педіатрії", "Невідкладні стани у дітей", "Онкогематологія дитячого віку", "Практична ендокринологія дитячого віку", "Лікувальне харчування при дитячих хворобах", "Парентеральне харчування при захворюваннях дітей раннього віку. Інфузійна терапія".

У 1973 році було створено окрему кафедру пропедевтичної та факультетської педіатрії. На посаду зав. кафедри за конкурсом була обрана професор Лариса Порфіріївна Решоткіна.

 

Лариса Порфіріївна Решоткіна

 

З 1973 по 1982 роки викладання велося на третьому (пропедевтична педіатрія) та четвертому (факультетська педіатрія) курсах педіатричного факультету. Штат кафедри складався з 5-ти викладачів і 2-х лаборантів. Базою кафедри було дитяче відділення на 60 ліжок при 4-ій міській клінічній лікарні і дитяче відділення на 40 ліжок при Вінницькій центральній районній лікарні. З 1982 року обсяг викладання розширився за рахунок введення госпітальної педіатрії та субординатури, в зв'язку з чим кафедра отримала назву кафедри педіатрії №1. Основною клінічною базою кафедри була обласна дитяча клінічна лікарня на 400 ліжок. Штат кафедри зріс до 9 чоловік викладацького складу.

 

Штат 1

                               

На кафедрі постійно здійснювалась підготовка клінічних ординаторів та аспірантів. З 1991 року введена субординатура з педіатрії у вигляді циклів. Науковим напрямком кафедри було вивчення клінічних, імунологічних, біохімічних аспектів патологічних станів дітей раннього віку, пов'язаних з недоношеністю, затримкою внутрішньоутробного розвитку, дефіцитом заліза, перинатальною патологією та розробка методів лікувальної та реабілітаційної корекції виявлених порушень. За цей період було захищено 3 кандидатські дисертації (І.С. Горовий, О.С. Яблонь, Н.М. Пахнюща).

У 1992 р. відбулося об’єднання кафедр №1 та №2 у єдину кафедру дитячих хвороб, яку очолив професор Терентій Кирилович Набухотний. 

 

Набухотній

Він продовжив наукові традиції кафедри. Під керівництвом професора Т.К. Набухотного у цей період захищено докторські дисертації В.П. Павлюк, Т.В.Сорокман та кандидатські дисертації І.В. Сторожук, Н.І. Сінчук, О.В.Катілова.

З 1998 року кафедру дитячих хвороб очолює доцент Володимир Григорович Гришко.

 

Володимир Григорович Гришка

 

Організовано роботу курсу медичної генетики, в зв’язку з чим кафедра отримала назву - кафедра дитячих хвороб з курсом медичної генетики. На кафедрі продовжується вивчення проблем дитячої нефрології, неонатології, гематології, пульмонології, медичної генетики. Виконана 5-ти річна планова науково-практична робота співробітників кафедри на тему: «Особливості клініки і перебігу пієло- і гломерулонефриту в сучасних екологічних умовах». Розроблені навчальні плани з очної та заочної інтернатури. Для лікарів, студентів, інтернів і середніх медичних працівників видані методичні та практичні посібники з питань виховання здорової дитини, профілактики захворювань у дітей раннього віку, організації амбулаторно-поліклінічної допомоги у місті та селі, диспансеризації і реабілітації хворих дітей. Впроваджено в практику охорони здоров’я методичні рекомендації для викладачів та студентів.

У 2001р. кафедру дитячих хвороб з курсом медичної генетики прийняла професор Каблукова Олена Кас’янівна.


Каблукова О.К.

 

Зберігаючи традиції кафедри, закладені її засновниками професорами О.І. Гнатюком і Л.П. Решоткіною, продовжувалось проведення різнопланових наукових досліджень. Наукові дослідження були присвячені вивченню етіології, патогенезу і лікуванню гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, а саме ускладненням ГРВІ на центральну нервову систему, органи дихання, нирки. Пізніше основою наукової діяльності кафедри стали проблеми дитячої нефрології – вивчення поширеності, ранньої діагностики захворювань нирок у дітей, вивчення соматотипів та еритроцитарних антигенів у підлітків, які хворіють на хронічний пієлонефрит, проблеми нефрологічної допомоги дітям з нефропатіями. Видано навчальні посібники для студентів та інтернів „Невідкладні стани при гострих вірусних і бактеріальних захворюваннях у дітей” (О.К.Каблукова), «Клінічні лекції з  неонатології» (О.С.Яблонь, О.С.Рубіна). Штат кафедри складався з 25 чоловік професорсько-викладацького складу.

 

Штат

 

За цей період на кафедрі захищені 4 докторські (В.М.Дудник, Н.І.Токарчук, О.С.Яблонь, Т.Л.Процюк) та 11 кандидатських  дисертацій. У 2008 році, в зв’язку зі створенням ще однієї кафедри педіатрії, кафедру було реорганізовано і присвоєно назву кафедри педіатрії №1.

Професор, доктор медичних наук Каблукова Олена Кас′янівна у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова  працювала з 1977 року.
 В 1975 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оксалурия у детей с заболеваниями почек». В 1991році захистила докторську дисертацію на тему «Изменения клеточных мембран при неосложненных и осложненных острых вирусных инфекциях у детей и эффективность препаратов мембраностабилизирующего действия».
Опубліковано 208 наукових праць, видано 8 інформаційних листів 6 – методичних рекомендацій, 10 – раціоналізаторських пропозицій, 22 впровадження в лікувальний процес. В 2004 році виданий навчальний посібник «Невідкладні стани при частих вірусних і бактеріальних захворюваннях у дітей», 115 сторінок. 

У 2010 році кафедру педіатрії №1 очолила д.м.н., професор Ольга Степанівна Яблонь.

Яблонь О.С.

Професор Ольга Степанівна Яблонь примножила традиції кафедри педіатрії та продовжила проведення різнопланових наукових досліджень, які знайшли своє відображення у науково-дослідній роботі кафедри: «Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей». За цей період на кафедрі захищено 13 кандидатських дисертацій (О.А. Биковська, Ю.О. Кислова, Т.О. Ковтюх, Т.І. Саврун, О.В. Герасимова,  Д.Ю. Власенко, А.П. Конопліцка, М.М. Пугач, О.В. Мазулов, О.Г. Мазур, І.І. Ремінна, І.В. Одарчук, Н.П. Чорнопищук). Видано 6 підручників та 4 навчально-методичних посібники, серед яких: Т.В. Капітан.  Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. - Вінниця: «Видавництво «Вінницька газета», 2012 – 876 с., Кapitan T. Propadeutics of childrens diseases and nursing of the child. - Вінниця: «Видавництво «Вінницька картографічна фабрика», 2012 – 808 с., навчально-методичні посібники О.С. Яблонь, О.С. Рубіна Неонатологія. -  Вінниця: «Видавництво «Теза», 2012 – 159 с., Захворювання дитячого віку за ред. О.С.Яблонь. - Вінниця: «Видавництво «Теза», 2012 – 256 с. Написані розділи у національних підручниках "Педіатрія" та "Неонатологія"., О.Yablon /Neonatology /Yablon O, Savrun T., Bykovska O. - Вінниця, 2015. – 162 с., Практичний посібник з педіатрії за ред. О.С.Яблонь. - Вінниця: ФПО Рогальська І.О., 2018.-248 с., Капитан Т. В. Справочник по педиатрии. Заболевания детей раннего возраста: Для врачей общего профиля / Т.В.Капитан. – М.: МЕДпресс-информ, 2018. – 336 с.:ил., Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник для вузов / Т.В.Капитан. –   6-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 896 с.: ил

Історія створення кафедри 

Перша кафедра дитячих хвороб була створена у 1934 році професором                                 Б.П. Бруханським, який очолював її впродовж 10 років, а далі – проф. А.А. Разумовський. У 1951-52 рр. кафедрою педіатрії керувала доц. С.А. Піотровська-Векслер, з 1952 до 1960 року – доц. М.М. Красногорський. До 1962 року кафедрою педіатрії керувала доц. Е.М. Мечинська.   На превеликий жаль, сьогодні нам мало відомо про те, як та де викладався предмет, хто входив до складу кафедри.

Кафедра педіатрії педіатричного факультету у Вінницькому медичному інституті була заснована у 1964 році. Першим завідувачем кафедри став професор Гнатюк Олександр Іванович, який очолював кафедру дитячих хвороб впродовж 27 років.

   Олександр Іванович Гнатюк

Проф. Гнатюк О.І. у короткі терміни успішно організував роботу кафедри, яка до 1980 року працювала на базі дитячого відділення обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова, а з моменту відкриття Вінницької обласної дитячої лікарні у 1980 році – на її базі. Дитяча нефрологія була одним з провідних напрямків наукової діяльності співробітників кафедри. Колективом кафедри проводились наукові дослідження та лікувальна робота по зниженню захворюваності та смертності через гострі та хронічні захворювання нирок у дітей різного віку. На базі медичного інституту проводились Всесоюзні конференції з питань дитячої нефрології. Була затверджена класифікація первинного гломерулонефриту у дітей. Велося викладання педіатричних дисциплін на всіх курсах навчання. Постійно здійснювалася підготовка клінічних ординаторів та аспірантів. У 1982 році назву кафедри змінено на кафедра педіатрії №2.

За період завідування під керівництвом проф. Гнатюка О.І. захищено 2 докторські та 16 кандидатських дисертацій. Видано керівництва, монографії та навчальні посібники для студентів "Практична нефрологія дитячого віку", "Практична кардіологія дитячого віку. Дифузні захворювання сполучної тканини", "Фітотерапія в педіатрії", "Невідкладні стани у дітей", "Онкогематологія дитячого віку", "Практична ендокринологія дитячого віку", "Лікувальне харчування при дитячих хворобах", "Парентеральне харчування при захворюваннях дітей раннього віку. Інфузійна терапія".

У 1973 році було створено окрему кафедру пропедевтичної та факультетської педіатрії. На посаду зав. кафедри за конкурсом була обрана професор                                Лариса Порфіріївна Решоткіна.

Лариса Порфіріївна Решоткіна

З 1973 по 1982 роки викладання велося на третьому (пропедевтична педіатрія) та четвертому (факультетська педіатрія) курсах педіатричного факультету. Штат кафедри складався з 5-ти викладачів і 2-х лаборантів. Базою кафедри було дитяче відділення на 60 ліжок при 4-ій міській клінічній лікарні і дитяче відділення на 40 ліжок при Вінницькій центральній районній лікарні. З 1982 року обсяг викладання розширився за рахунок введення госпітальної педіатрії та субординатури, в зв'язку з чим кафедра отримала назву кафедри педіатрії №1. Основною клінічною базою кафедри була обласна дитяча клінічна лікарня на 400 ліжок. Штат кафедри зріс до 9 чоловік викладацького складу.  

                                        

На кафедрі постійно здійснювалась підготовка клінічних ординаторів та аспірантів. З 1991 року введена субординатура з педіатрії у вигляді циклів. Науковим напрямком кафедри було вивчення клінічних, імунологічних, біохімічних аспектів патологічних станів дітей раннього віку, пов'язаних з недоношеністю, затримкою внутрішньоутробного розвитку, дефіцитом заліза, перинатальною патологією та розробка методів лікувальної та реабілітаційної корекції виявлених порушень. За цей період було захищено 3 кандидатські дисертації (І.С. Горовий, О.С. Яблонь, Н.М. Пахнюща).

У 1992 р. відбулося об’єднання кафедр №1 та №2 у єдину кафедру дитячих хвороб, яку очолив професор Терентій Кирилович Набухотний. 

Картинки по запросу професор Терентій Кирилович Набухотний.

Він продовжив наукові традиції кафедри. Під керівництвом професора Т.К. Набухотного у цей період захищено докторські дисертації В.П. Павлюк, Т.В.Сорокман та кандидатські дисертації І.В. Сторожук, Н.І. Сінчук, О.В.Катілова.

З 1998 року кафедру дитячих хвороб очолює доцент Володимир Григорович Гришко.

Володимир Григорович Гришка

Організовано роботу курсу медичної генетики, в зв’язку з чим кафедра отримала назву - кафедра дитячих хвороб з курсом медичної генетики. На кафедрі продовжується вивчення проблем дитячої нефрології, неонатології, гематології, пульмонології, медичної генетики. Виконана 5-ти річна планова науково-практична робота співробітників кафедри на тему: «Особливості клініки і перебігу пієло- і гломерулонефриту в сучасних екологічних умовах». Розроблені навчальні плани з очної та заочної інтернатури. Для лікарів, студентів, інтернів і середніх медичних працівників видані методичні та практичні посібники з питань виховання здорової дитини, профілактики захворювань у дітей раннього віку, організації амбулаторно-поліклінічної допомоги у місті та селі, диспансеризації і реабілітації хворих дітей. Впроваджено в практику охорони здоров’я методичні рекомендації для викладачів та студентів.

У 2001р. кафедру дитячих хвороб з курсом медичної генетики прийняла професор Каблукова Олена Кас’янівна.

Каблукова О.К.

Зберігаючи традиції кафедри, закладені її засновниками професорами О.І. Гнатюком і Л.П. Решоткіною, продовжувалось проведення різнопланових наукових досліджень. Наукові дослідження були присвячені вивченню етіології, патогенезу і лікуванню гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей, а саме ускладненням ГРВІ на центральну нервову систему, органи дихання, нирки. Пізніше основою наукової діяльності кафедри стали проблеми дитячої нефрології – вивчення поширеності, ранньої діагностики захворювань нирок у дітей, вивчення соматотипів та еритроцитарних антигенів у підлітків, які хворіють на хронічний пієлонефрит, проблеми нефрологічної допомоги дітям з нефропатіями. Видано навчальні посібники для студентів та інтернів „Невідкладні стани при гострих вірусних і бактеріальних захворюваннях у дітей” (О.К.Каблукова), «Клінічні лекції з  неонатології» (О.С.Яблонь, О.С.Рубіна). Штат кафедри складався з 25 чоловік професорсько-викладацького складу.  

За цей період на кафедрі захищені 4 докторські (В.М.Дудник, Н.І.Токарчук, О.С.Яблонь, Т.Л.Процюк) та 11 кандидатських  дисертацій. У 2008 році, в зв’язку зі створенням ще однієї кафедри педіатрії, кафедру було реорганізовано і присвоєно назву кафедри педіатрії №1.

Професор, доктор медичних наук Каблукова Олена Кас′янівна у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова  працювала з 1977 року.
 В 1975 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оксалурия у детей с заболеваниями почек». В 1991році захистила докторську дисертацію на тему «Изменения клеточных мембран при неосложненных и осложненных острых вирусных инфекциях у детей и эффективность препаратов мембраностабилизирующего действия».
Опубліковано 208 наукових праць, видано 8 інформаційних листів 6 – методичних рекомендацій, 10 – раціоналізаторських пропозицій, 22 впровадження в лікувальний процес. В 2004 році виданий навчальний посібник «Невідкладні стани при частих вірусних і бактеріальних захворюваннях у дітей», 115 сторінок. 

У 2010 році кафедру педіатрії №1 очолила д.м.н., професор Ольга Степанівна Яблонь.

Яблонь О.С. 

Професор Ольга Степанівна Яблонь примножила традиції кафедри педіатрії та продовжила проведення різнопланових наукових досліджень, які знайшли своє відображення у науково-дослідній роботі кафедри: «Оптимізація діагностики та лікування соматичної патології у дітей». За цей період на кафедрі захищено 12 кандидатських дисертацій (О.А. Биковська, Ю.О. Кислова, Т.О. Ковтюх, Т.І. Саврун, О.В. Герасимова,  Д.Ю. Власенко, А.П. Конопліцка, М.М. Пугач, О.В. Мазулов, О.Г. Мазур, І.І. Ремінна,             І.В. Одарчук). Видано 6 підручників та 4 навчально-методичних посібники, серед яких: Т.В. Капітан.  Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми. - Вінниця: «Видавництво «Вінницька газета», 2012 – 876 с., Кapitan T. Propadeutics of childrens diseases and nursing of the child. - Вінниця: «Видавництво «Вінницька картографічна фабрика», 2012 – 808 с., навчально-методичні посібники О.С. Яблонь, О.С. Рубіна Неонатологія. -  Вінниця: «Видавництво «Теза», 2012 – 159 с., Захворювання дитячого віку за ред. О.С.Яблонь. - Вінниця: «Видавництво «Теза», 2012 – 256 с. Написані розділи у національних підручниках "Педіатрія" та "Неонатологія"., О.Yablon /Neonatology /Yablon O, Savrun T., Bykovska O. - Вінниця, 2015. – 162 с., Практичний посібник з педіатрії за ред. О.С.Яблонь. - Вінниця: ФПО Рогальська І.О., 2018.-248 с., Капитан Т. В. Справочник по педиатрии. Заболевания детей раннего возраста: Для врачей общего профиля / Т.В.Капитан. – М.: МЕДпресс-информ, 2018. – 336 с.:ил., Капитан Т.В. Пропедевтика детских болезней с уходом за детьми: учебник для вузов / Т.В.Капитан. –   6-е изд., испр. и доп. – М.: МЕДпресс-информ, 2019. – 896 с.: ил

Штат кафедри

Яблонь Ольга Степанівна


професор, доктор медичних наук

Яблонь Ольга Степанівна
доктор медичних наук, професор
завідувачка кафедри педіатрії №1
закінчила у 1980 педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Працювала лікарем-педіатром, а з 1982 року – асистентом кафедри педіатрії №1 Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова.
У 1991 році захистила кандидатську дисертацію «Особенности выхаживания глубоко недоношенных детей с транзиторным иммунодефицитом и анемией», виконану під науковим керівництвом професора Л. П. Решоткіної. У 2008 році захистила докторську дисертацію «Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла», у якій в результаті вперше проведеного тривалого спостереження за когортою українських дітей з масою тіла менше 1500 г виявлено віддалені наслідки перинатальної патології, оцінено вклад процесів апоптозу, некрозу та регенерації у формування патології головного мозку глибоко недоношених дітей, виявлено тісний зв’язок між активністю запального процесу, оксидативного стресу, ступенем цитопатичної гіпоксії та формою і важкістю патології. Розроблено і запроваджено принципи виходжування глибоко недоношених новонароджених на підставі концепції розвиткового догляду.
У 1996 році О.С.Яблонь присвоєно вчене звання доцент, у 2011 році – вчене звання професор. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії та неонатології. Є консультантом Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та міської лікарні «Центр матері та дитини». Член Ревізійної комісії Правління Асоціації неонатології України, голова Вінницького осередку Асоціації педіатрів України. Член редколегії журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».
О.С.Яблонь є автором 138 наукових праць, в тому числі 6 навчальних посібників, розділів національного керівництва та підручників з педіатрії та неонатології, 4 деклараційних патентів. Має досвід проведення міжнародних багатоцентрових досліджень в педіатрії та неонатології, сертифікати GCP.
Навчалася у Міжнародному інституті університету штату Алабама, США (2006). Є активним учасником наукових форумів з педіатрії та неонатології в Україні та закордоном, зокрема в Індії (2007), Чехії (2009), Німеччині (2010), Данії (2011).
Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2008).

Токарчук Надія Іванівна


професор, доктор медичних наук

- доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії № 1;
- вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 05.600.04 при
Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.
Пирогова МОЗ України;
- член спеціалізованої вченої ради Д 76.600.02 при ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет».
Освіта і трудова діяльність:
Н.І. Токарчук у 1995 році закінчила з відзнакою педіатричний факультет Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 1995 по 1997 роки навчалась у магістратурі по спеціальності педіатрія на базі кафедри дитячих хвороб ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 1997 по 1999 рік продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі дитячих хвороб ВДМУ ім. М.І. Пирогова. З 1999 року працювала асистентом, з 2008 року – доцентом
кафедри педіатрії. З 2014 року - присвоєно вчене звання професор кафедри педіатрії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Наукова діяльність
У 1998 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунологічні
зміни в щитовидній залозі дітей, які постійно мешкають в зоні дії малих доз
радіації» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія.
У 2007 році захистила докторську дисертацію на тему «Морфофункціональний стан тимусу, гіпофізарно-тиреоїдної системи та
оптимізація лікування дітей раннього віку, хворих на гостру пневмонію» за
спеціальністю 14.01.10 – педіатрія (науковий консультант – д.ме.н., професор В.В. Бережний).
Під керівництвом професора Н.І. Токарчук захищено 5 кандидатських
дисертацій.
Наукові інтереси
Розробляє та впроваджує інноваційні технології лікувально- профілактичної допомоги дітям раннього віку. Н.І. Токарчук є членом редколегії журналу «Современная педиатрия» та журналу «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина».
Публікації
Н.І. Токарчук є автором та співавтором понад 220 наукових праць, у тому числі більше 10 деклараційних патентів на корисну модель, 5 інформаційних листів, затверджених МОЗ України.
Лікувальна робота
Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії.
Є консультантом відділення для дітей раннього віку при Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.

Процюк Тетяна Леонідівна


професор, доктор медичних наук

У 2018 році обрана на посаду професора кафедри педіатрії №1. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії. Є консультантом пульмонологічного відділення при Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.

Кулик Ярослава Михайлівна


доцент, кандидат медичних наук

Кулик Ярослава Михайлівна, к. мед. н., доцент, працює на кафедрі з 2001 року. Захистила у 2002 році кандидатську дисертацію на тему «Діагностика алергічних захворювань у дітей за допомогою ротаційного прик-тесту з неінфекційними алергенами». Лікувальною роботою займається у торако-пульмонологічному відділенні ВОДКЛ, консультативною роботою - у 3 відділеннях: педіатрії №1, очному і оториноларингологічному. Є членом Асоціації педіатрів і Асоціації алергологів України. У 2011 році була учасником Програми французько-українського обміну фахівців в галузі охорони здоров’я та фармації (Париж, Франція). Має 46 опублікованих праць. Є співавтором навчальних посібників “Аденоїдит’’, “Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїдит’’ (останній з грифом МОН України), “Сапоніт і аеросил у тваринництві та в медицині’’, а також посібника “Захворювання дитячого віку’’, виданого колективом кафедри у 2012.

Капітан Тетяна Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

Капітан Тетяна Володимирівна. Працює у Вінницького національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова після його ж закінчення. Дисертацію на тему «Дискретность потовыделительной функции у детей в норме и патологии» захистила у 1983 році. Капітан Т. В. є моноавтором підручника для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації «Пропедевтика дитячих хвороб з доглядом за дітьми», що видавався 11 разів (українською, російською та англійською мовами), а також автором 16 навчально-методичних посібників для студентів та лікарів, автором 11 статей і тез, співавтором 12 навчально-методичних посібників та 22 статей і тез.

Пахнюща Ніна Михайлівна


доцент, кандидат медичних наук

Пахнюща Ніна Михайлівна, доцент кафедри.
У Вінницькому національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова працює з 1981року
Кандидатську дисертацію захистила у 1994 році за темою «Патогенетичне обґрунтування лікувально-реабілітаційного комплексу при порушені розвитку дітей з внутрішньоутробною гіпотрофією».
Опубліковано 30 наукових праць, підготовлені методичні рекомендації для лікарів, інформаційний лист, 6 рацпропозицій, співавтор 5 навчальних посібників для студентів, інтернів.
Науковий консультант торако-пульмонологічного відділення.

Рубіна Оксана Семенівна


доцент, кандидат медичних наук

Рубіна О.С. працює на кафедрі педіатрії з 1993 року. В 1997 році рішенням Спеціалізованої Вченої Ради Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук. В 2005 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри дитячих хвороб.
Виконуючи обов’язки доцента кафедри, консультує дітей у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та ІІ-го міського клінічного пологового будинку. Задіяна в чергуваннях служби медицини катастроф. Лікувальну роботу проводить на базі клінічного відділення патології новонароджених ВОДКЛ. В умовах поліклініки надає консультативну допомогу амбулаторним хворим.
Бере участь в роботі атестаційної та клініко-експертної комісії при УОЗ Вінницької облдержадміністрації. Працює в якості члена робочої групи та тренера Україно-швейцарської Програми „Здоров’я матері та дитини”. В квітні 2012 року обрана головою Вінницького представництва Асоціації неонатологів України. За період з 1994 по 2012 роки опубліковано наукових статей – 83 , за період після захисту кандидатської дисертації (1998-2012 роки) – 76, із них публікацій навчально-методичного характеру – 17.

Антонець Валентина Андріївна


доцент, кандидат медичних наук

В 2002 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2007 році на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім.О.О. Богомольця захистила кандидатську дисертацію за темою «Клініко-інструментальні критерії діагностики гастроезофагеального рефлюксу у дітей», виконану під науковим керівництвом член-кор. АМН України, професора, д.мед.н. Майданника В.Г.
З 2002 року - асистент, з 2014 року - доцент кафедри педіатрії №1.
З вересня 2014 року призначена відповідальною за роботу зі студентами – медичними психологами 3-6 курсів та відповідальна за підготовку матеріалів для державного іспиту для студентів – медичних психологів.
З 2017 року призначена відповідальним секретарем державної екзаменаційної комісії №3 медичного факультету №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії. Консультативну та лікувальну роботу проводить на базі педіатричного відділення №2, проводить консультації хворих дитячого травматологічного та пульмонологічного відділень.
Автор та співавтор 52 наукових праць, 1 раціоналізаторської пропозиції та 5 інформаційних листів.

Чекотун Тетяна Вікторівна


Доцент, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 1997 по 2005 роки працювала лікарем-неонатологом міської лікарні «Центр матері та дитини». В 2005 р. вступила до аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В 2007 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Державній установі «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України» за темою «Особливості нейроендокринної регуляції і корекція її порушень у недоношених новонароджених з гіпоглікемією». Є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2006 року: з 2006 по 2016 рр. – працювала асистентом кафедри педіатрії №1, з грудня 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри педіатрії №1. Завуч по роботі з іноземними студентами з 2011 р. Опубліковано 38 наукових праць. Займається лікувально-консультативною роботою на базі відділення для дітей раннього віку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Має вищу кваліфікаційну категорію з педіатрії. Є членом Європейської академії педіатрії (EAP) з 2019 р

Саврун Тетяна Ігорівна


Доцент, кандидат медичних наук

Саврун Тетяна Ігорівна закінчила Вінницький національний медичний університет ім.М.І. Пирогова у 1997 році за спеціальністю «педіатрія» з відзнакою. З 2007 року працювала на посаді асистента кафедри педіатрії №1. В 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичні особливості гіпоксичної нефропатії у недоношених новонароджених» під керівництвом д.мед.н. професора Яблонь О.С. В 2018 році рішенням Атестаційної колегії МОН України присвоєно вчене звання доцента кафедри педіатрії №1. Згідно з функціональними обов’язками доцента проводить навчально-методичну роботу на 5 курсі (неонатологія), приймає активну участь у керівництві студентськими науковими дослідженнями. Має вищу кваліфікаційну категорію за фахом педіатрія та неонатологія. Лікувально-консультативну роботу проводить у відділенні для недоношених новонароджених ВОДКЛ, відділенні інтенсивної терапії недоношених та хворих новонароджених та у відділенні патології новонароджених міської лікарні «Центр матері та дитини». Є членом Асоціації педіатрів та Асоціації неонатологів України. Має досвід участі у міжнародних клінічних дослідженях в неонатології, сертифікати GCP. Опубліковано 35 наукових та навчально-методичних публікацій, є автором та співавтором 4 публікацій у фахових виданнях наукометричних баз Web of Science та Scopus, навчального посібника «Neonatology». У 2011 році брала участь у програмі французько-українського обміну фахівців в галузі охорони здоров’я та фармації та пройшла стажування у дитячому клінічному центрі Робера Дебре, Франція, м. Париж. У 2017 році пройшла двохмісячне стажування у провідному університетському регіональному госпіталі м. Чанша (Китай).

Кислова Юлія Олексіївна


Доцент, кандидат медичних наук

Кислова Юлія Олексіївна з 2010 року прийнята на посаду асистента кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В 2010 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Рання діагностика гіпоксично-ішемічного ушкодження центральної нервової системи у недоношених дітей та профілактика несприятливих наслідків», виконану під науковим керівництвом професора, д.мед.н. Яблонь Ольги Степанівни. В 2017 році обрана на посаду доцента кафедри педіатрії №1. Згідно з функціональними обов’язками доцента проводить консультативну та лікувально-профілактичну роботу у педіатричному відділенні №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, навчально-методичну роботу на 4 курсі – педіатрія. Має вищу лікарську категорію за спеціальністю «Педіатрія» та спеціалізацію з дитячої нефрології. Має 49 публікацій, із них 44 наукових та 3 навчально-методичного характеру. В періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science опубліковано 3 статті, 7 абстрактів. У 2012 та 2018 році ввійшла до групи співавторів навчального посібника для студентів вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини «Захворювання дитячого віку» та «Практичний посібник з педіатрії» під загальною редакцією д.мед.н., професора Яблонь О.С. З 2012 року є членом ERA-EDTA (Європейська асоціація нефрології, діалізу та трансплантології), з 2018 року є членом Європейської асоціації дитячих нефрологів (ESPN).

Мазулов Олександр Васильович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив Вінницький Національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2002 році за спеціальністю "Педіатрія". З 2002 по 2006 рік працював лікарем-педіатром в Жмеринській ЦРЛ. В 2006-2008 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі педіатрії ВНМУ. З 2008 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. Захистив кандидатську дисертацію на тему: "Патогенетична роль сурфактантного протеїну В у формуванні бронхолегеневої патології у дітей" в 2018 році. Дійсний член EAACI та ERS з 2010 року. З 2018 року є доцентом кафедри педіатрії №1. Автор 57 друкованих праць. У 2018 році проходив стажування в університетській клініці м. Грац (Австрія) та Відкритому Медичному Інституті (Open Medical Institute), який був створений American-Austrian Foundation у місті Зальзбург (Австрія).

Герасимова Олена Вікторівна


доцент, кандидат медичних наук

У 2003 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. В 2004 році здобула кваліфікацію магістра медицини з педіатрії. 3 2004 по 2006 роки проходила навчання в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія». З 2012 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Удосконалення патогенетичної терапії бронхіальної астми у дітей шкільного віку з урахуванням профілю кардіоваскулярної безпеки» виконану під науковим керівництвом професора, д.мед.н. Каблукової Олени Кас’янівни. У 2017 році пройшла спеціалізацію з дитячої кардіоревматології в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. У 2018 році обрана на посаду доцента кафедри педіатрії №1. Згідно з функціональними обов’язками доцента проводить навчально-методичну роботу на 4 курсі (педіатрія). Проводить консультативну та лікувально-профілактичну роботу у педіатричному відділенні №1, пульмонологічному, очному відділеннях Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Автор та співавтор 55 друкованих робіт, з них 50 наукових та 5 навчально-методичного характеру. В періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science опубліковано 4 статті. У 2018 році ввійшла до групи співавторів навчального посібника для студентів, лікарів-інтернів, педіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини «Практичний посібник з педіатрії» під загальною редакцією д.мед.н., професора Яблонь О.С. З 2018 року є членом Європейського товариства кардіологів (ESC).

Конопліцка Анастасія Петрівна


доцент, кандидат медичних наук

Конопліцька Анастасія Петрівна кандидат медичних наук, асистент кафедри з 2014 року. Захистила кандидатську дисертацію 30.06.2015 р. на тему: „Значення маркерів пошкодження клітинних мембран нефротелію в диференційній діагностиці захворювань нирок з синдромом гематурії у дітей”. Лікувальну роботу проводить на базі ВОДКЛ у відділенні педіатрії №2, лікар-педіатр першої кваліфікаційної категорії, проводить консультації хворих у черепно-лицьовому відділенні як педіатр та гастроентеролог, у відділені хірургії №2 - гастроентеролог. В 2017 році з 7.08-12.08 була на стажуванні у Свентокшистській дитячій лікарні, м. Кельце. Кількість публікації: 30 та 1 деклараційний патент на корисну модель. Є співавтором «Практичний посібник з педіатрії»: навч. посібник/ Яблонь О.С. та співав.,- Вінниця, 2018 .- 248 с. З 2019 року є членом Європейської Академії Педіатрії (ЕАР).

Власенко Діана Юріївна


Асистент, кандидат медичних наук

Власенко Діана Юріївна з 2014 року прийнята на посаду асистента кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.В 2014 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Клініко-патогенетичні особливості неонатальної захворюваності та її наслідків у дітей, що народилися з масою тіла <1250 грам», під науковим керівництвом професора, д.мед.н. Яблонь Ольги Степанівни. Згідно з функціональними обов’язками ассистента, проводить лікувально-профілактичну роботу у відділенні для недоношених дітей Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, навчально-методичну роботу на 5 курсі – неонатологія. Автор та співавтор 12 друкованих наукових робіт.

Мазур Олена Генадіївна


асистент, кандидат медичних наук

Мазур Олена Геннадіївна закінчила Вінницький національний медичний університет ім.
М. І. Пирогова в 2008 році за спеціальністю "Педіатрія". З 2010 року прийнята на посаду
старшого лаборанта кафедри педіатрії №1. З 2013 року працює на посаді асистента
кафедри педіатрії №1. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-
патогенетичні особливості затяжної жовтяниці новонароджених». Згідно з
функціональними обов'язками асистента кафедри виконує лікувально-профілактичну
роботу у відділенні патології новонароджених та навчально-методичну роботу на 5 курсі –
неонатологія. Має другу лікарську категорію за спеціальністю «Неонатологія». Є членом
Европейської Академії Педіатрії та Асоціації неонатологів України. Автор та співавтор 15
наукових публікацій, з них - 6 статей у фахових журналах, затверджених ВАК.

Пугач Марина Миколаївна


Асистент, кандидат медичних наук

У 2008 році закінчила медичний факультет зі спеціальності "педіатрія" Харківського національного медичного університету. По закінченню інтернатури працювала на посаді лікаря-педіатра в Центрі радіаційного захисту дитячого населення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 2013 р. - аспірант кафедри педіатрії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2016 року по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. В 2017 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: "Клініко-патогенетичні особливості вітамін D-дефіцитного рахіту у дітей першого року життя при ожирінні". Згідно з функціональними обов’язками асистента викладає неонатологію студентам 5 курсу, лікувальну роботу проводить на базі відділення для недоношених новонароджених ВОДКЛ. Автор 20 наукових праць.

Ремінна Інна Ігорівна


Асистент, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2011 по 2013 рр. навчалася у магістратурі на кафедрі педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. За час навчання у магістратурі під керівництвом д.мед.н., професора, завідувача кафедри педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, Яблонь Ольги Степанівни, була написана магістерська робота на тему: «Внутрішьолікарняне інфікування новонароджених, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії». У 2013 році закінчила з відзнакою навчання в магістратурі та здобула кваліфікацію магістр медицини з неонатології. З 2013 по 2018 рр. продовжила навчання в аспірантурі на кафедрі педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Працювала на посаді лікаря-неонатолога відділення анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 2017 по 2018 рр. працювала на посаді викладача-стажиста кафедри педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2018 році захистила кандидатську дисертацію «Імунопатогенетичні особливості неонатальних пневмоній» за спеціальністю 14.01.10 – педіатрія, виконану під науковим керівництвом зав. кафедри педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова доктора медичних наук, професора Яблонь Ольги Степанівни. З 2018 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Згідно з функціональними обов’язками асистента, проводить лікувально-профілактичну роботу у відділенні патології новонародженних Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, навчально-методичну роботу на 5 курсі – неонатологія. Автор та співавтор 10 друкованих наукових робіт у тому числі 1 деклараційного патенту на корисну модель. Є членом Асоціації неонатологів України.

Чорнопищук Наталія Петрівна


Асистент, кандидат медичних наук

У 2013 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». З 2013 по 2015 рр. проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія». В 2015 році під керівництвом професора, д. мед. н. Яблонь О.С. на відмінно захистила магістерську роботу на тему: «Особливості перебігу рахіту у недоношених дітей з урахуванням коморбідного стану». З серпня 2015 р. по грудень 2015 р. працювала лікарем-педіатром приймально-діагностичного відділення Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2015 р. по грудень 2018 р. навчалася в аспірантурі на кафедрі педіатрії №1 ВНМУ імені М.І. Пирогова. З 2016 по 2018 рік викладач-стажист кафедри педіатрії №1 ВНМУ імені М.І. Пирогова. З грудня 2018 року – асистент кафедри педіатрії №1 ВНМУ імені М.І. Пирогова. В 2019 році під керівництвом професора, д. мед. н. Яблонь О.С. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клініко-діагностичні особливості некротичного ентероколіту передчасно народжених дітей». Кількість публікацій – 27, з них 1 деклараційний патент України на корисну модель та 4 публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science. З 2019 року є членом European Academy of Pediatrics (Європейська Академія Педіатрії). З 2020 року є членом Подільської спілки педіатрів України. Стаж роботи за напрямком педіатрія – 7 років.

Назаренко Олексій Петрович


асистент

Назаренко Олексій Петрович В 2012 році закінчив педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2012 по 2014 роки проходив інтернатуру в "Могилів-Подільський МЦ ПМСД". В 2014-2016 роках навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю «Педіатрія». З 2016 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №1. З 2018р почав навчання в аспірантурі та запланував дисертацію на тему: «Клініко-патогенетичні особливості бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку». Займається лікувальною роботою в педіатричному відділенні ІБВ раннього віку на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. Лікувальний стаж 6 років.

Новини

Перескладання іспиту з педіатрії 4 курс
28.06.2021

 

Шановні студенти!
29.06. о 10-00 відбудеться перездача іспиту з пропедевтики педіатрії (3 курс) для студентів спеціальності Медична Психологія. Перездача іспиту відбуватиметься дистанційно, на платформі Microsoft teams.

Шановні студенти!

30.06. о 9-00 відбудеться перездача іспиту з педіатрії для студентів 4 курсу.

Перездача іспиту відбуватиметься дистанційно, на платформі Microsoft teams.

 

Перескладання іспиту 3 курс "Медична психологія"
28.06.2021

 

Шановні студенти!
29.06. о 10-00 відбудеться перездача іспиту з пропедевтики педіатрії (3 курс) для студентів спеціальності Медична Психологія. Перездача іспиту відбуватиметься дистанційно, на платформі Microsoft teams.

Шановні студенти!

29.06. о 10-00 відбудеться перездача іспиту з пропедевтики педіатрії (3 курс) для студентів спеціальності Медична Психологія.

Перездача іспиту відбуватиметься дистанційно, на платформі Microsoft teams.

 

Консультація іспит з педіатрії для 4 курсу
14.06.2021

Консультація проводиться напередодні іспиту на плотформі Microsoft Teams.

Консультація: укр.студенти о 9.00   Код: q9ilyw8 або

посилання:http://microsoft.com/%3Ci%3E#/school/conversations/Общий?threadId=19:FTPwAvXvGF7_Mu0O3Gu1_q4H659w8wDyRlkDdcJX_Fk1@thread.tacv2&ctx=channel

Іспит 4 курс (Педіатрія) - розклад на 25.06.2021
14.06.2021

 А групи - І зміна - початок іспиту на 8:30 на платформі Microsoft Teams

 Б групи - ІІ зміна - початок іспиту на 12:00 (початок можливий о 12:30, якщо затримається І зміна)

Розклад іспиту 3 курс МП
12.06.2021

 

Група

Підгрупа

К-сть студентів у групі

Час іспиту

61

А

6

8-30

 

Б

7

8-30

62

А

8

10-00

 

Б

7

10-00

63

А

6

11-30

 

Б

7

11-30

64

А

9

13-00

 

Б

6

13-00

 

Результати діяльності студентського наукового гуртка за 2019-2020 н.р.
29.12.2020

ЗВІТ 

про діяльність студентського наукового гуртка

кафедри педіатрії №1 за 2019-2020 н.р.

Староста – Плахіна О.С., 5 курс, 10 а група.

Науковий керівник – к. мед. н., ас. кафедри педіатрії №1 Пугач М.М.

Мета роботи гуртка: сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів; формування у студентів інтересу й потреби до наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності, підвищення свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

         Основні завдання студентського наукового гуртка: забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову працю, наукових семінарів; формування у студентів інтересу до наукової творчості, навчання методиці й способам самостійного вирішування наукових завдань в галузі медицини й навичок роботи в наукових колективах; допомога студентам в оволодінні методикою й навичками проведення самостійних наукових робіт і розробки наукових проблем; підготовка із числа найбільш здатних, активних і встигаючих студентів резерву наукових і науково-педагогічних кадрів; виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів, використання їх творчого й інтелектуального потенціалу для вирішення актуальних завдань підвищення ефективності освітнього процесу.

         За звітний рік проведено 8 засідань СНТ з питань неонатології, молодшого дитинства, пульмонології, кардіоревматології, гастроентерології, нефрології, алергології, імунології. Членами наукового гуртка є студенти 4,5 та 6 курсів медичних факультетів №1,2.

На кожному засіданні було розглянуто актуальні теми з позиції педіатра. Студенти брали активну участь у підготовці та проведенні засідань гуртка. За звітний період було заслухано понад 10 доповідей студентів з відповідної планової тематики. Обговорення кожної доповіді супроводжувалось дискусією.

Практична частина засідань відбувалася у відділеннях ВОДКЛ, де проводилися клінічні розбори тематичних хворих, під час яких студенти вдосконалювали майстерність спілкування з маленькими пацієнтами та їх батьками, збір анамнезу та практичні навички фізикального огляду дітей із різноманітною патологією, проводили інтерпретацію додаткових методів обстеження, диференційну діагностику, пошук клінічного діагнозу та обговорення особливостей терапевтичних та превентивних заходів.

 

План роботи СНТ

кафедри педіатрії №1 на 2019 -2020 н. р.

02.10.2019

Тема: «Сучасні стандарти надання допомоги новонародженим». Клінічний розбір хворих. Організаційні питання.

Проф. Яблонь О.С., доц. Саврун Т.І., ас. Пугач М.М.

 

16.10.2019

Тема: «Актуальні питання дитячої пульмонології».Клінічний розбір хворих.

Доц. Мазулов О.В., ас.Чорнопищук Н.П.

 

06.11.2019

Тема: «Сучасні технології виходжування передчасно народжених дітей: проблеми і досягнення». Клінічний розбір хворих.

Доц. Биковська О.А., ас.Мазур О.Г.

 

20.11.2019

Тема: «Синдром порушенного кишкового всмоктування у дітей». Клінічний розбір хворих.

Доц.Антонець В.А., ас.Коноплицька А.П.

 

04.12.2019

Тема: «Особливості порушення мінерального обміну у дітей з хронічною хворобою нирок». Клінічний розбір хворих.

Доц. Кислова Ю.О., ас. Ремінна І.І.

 

05.02.2020

Тема: «Актуальні питання діагностики та лікування ювенільного ідіопатичного артриту у дітей на сучасному етапі». Клінічний розбір хворих.

Доц. Капітан Т.В.,доц. Герасимова О.В. 

19.02.2020

Тема: «Особливості діагностики первинних імунодефіцитів у дітей ранньоговіку». Клінічний розбір хворих.

Доц. Кулик Я.М., доц. Чекотун Т.В., ас. Назаренко О.П.

 

04.03.2020

Тема: «Диференційна діагностика дерматозів у дітей». Клінічний розбір хворих.
Проф. Процюк Т.Л., ас. Власенко Д.Ю.

 

 

 

 

28.11.2020 р. у ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбулася XVII Науково-практична конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку -2020" у форматі відеоконференції. На секції педіатрії у дружній атмосфері талановиті та перспективні доповідачі ділилися результатами своїх досліджень. Заслухано 6 усних доповідей. Рівень представлених робіт був високим, учасники продемонстрували змістовні презентації та ерудицію під час виступів.За матеріалами конференції опубліковано тези у збірнику «Матеріали ХVIІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2020».

 

 

 

 

 

На підставі відкритого голосування після заслуховування доповідей були визначені наступні переможці:

 

І місце – Осадчук Юлія Олексіївна, 3а група, 5 курс.

               «Знання про лихоманку і «лихоманкофобія» у сучаснихматерів»

                Науковий керівник: к. мед. н., доц.  Я.М.Кулик.

 

ІІ місце – Угрин Анна Андріївна, 13б група, 5 курс.

«Диференційна діагностика вродженого міастенічного синдрому (клінічний       випадок)»

Науковий керівник: к. мед. н., доц. Т. І. Саврун.

 

  ІІІ місце – 1. Оверчук Анастасія Андріївна, аспірант.

                   «Бронхіоліт у дітей малюкового віку: фактори ризику»

                  Науковий керівник: д. мед. н., проф. Н. І. Токарчук.

 

2. Онищенко Уляна Миколаївна, 21 група, 6 курс, Габорець Ярослава Вячеславівна,     21 група, 6 курс.

«Клініко-анамнестична характеристика новонароджених з    перинатальним контактом по ВІЛ» 

                  Науковий керівник: к. мед.н., ас. М. М. Пугач.

 

 

Поздоровлення від колективу
23.10.2019

26 вересня 2019 року на VII міжнародному конгресі неонатологів України шановна професор, д.мед.н. Ольга Степанівна Яблонь нагороджена медаллю «За бездоганну медичну службу»!
Вітаємо!!! Зичимо Вам невичерпної енергії та наснаги, родинного затишку, тепла! Нехай кожен Ваш день буде наповнений корисними справами і теплом людських відносин, а мрії втілюються у життя та приносять бажану радість і задоволення! Нехай у Ваших задумах завжди буде мудрість, у колективі- підтримка однодумців, в серці- добре і сонячно від людської вдячності!

 

Відкрита лекція доцента Мазулова О.В.
23.10.2019

24.09.2019 р. відбулась відкрита лекція доцента Мазулова Олександра Васильовича на тему: «Алергічні захворювання у дітей» англійською мовою

 

 

 

 

 

"Перший крок в науку - 2019"
23.04.2019

18.04.2019 р. у ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбулася XVl науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2019". На секції педіатрії заслухано 10 усних доповідей та 2 стендові. Представлені роботи присвячені актуальним питанням неонатології, кардіоревматології, гастроентерології, пульмонології та алергології. Учасники представили змістовні презентації, продемонстрували ерудицію, володіння ораторським мистецтвом.
Вітаємо переможців:
І місце - Цибрій І.В., 5 курс, 99 б група.
"Оцінка неврологічної та соматичної захворюваності передчасно народжених дітей, які перенесли важкі ураження ЦНС в неонатальному періоді".
Науковий керівник: доц. Саврун Т.І.

ІІ місце - Дяченко І.П., 4 курс, 14 а група.
"Некомпактний міокард лівого шлуночка у дітей: особливості клінічного перебігу та структурно-функціональні зміни в міокарді".
Науковий керівник: доц. Герасимова О.В.
- Гринів Н.М., Середюк А.В. Івано-Франківський національний медичний університет.
"Особливості диференційної діагностики суглобового синдрому у підлітків".
Науковий керівник: ас. Лазуркевич О.В.

ІІІ місце - Лобортас Ю.І., 5 курс, 96 б група.
"Діти з великою масою тіла: фактори ризику та стан постнатальної адаптації".
Науковий керівник: ас. Мазур О.Г.
- Мазуркевич М.О. КВНЗ "Житомирський медичний інститут".
"Аналіз обізнаності студентів щодо особливостей перебігу ДЦП, комунікації та особливостей спілкування".
Науковий керівник: ас. Шигонська Н.В.

Краща стендова доповідь - Олефіренко А.А., Павловська Л.О., 4 курс, 17 а група.
"Діагностика лактазної недостатності на сучасному етапі".
Науковий керівник: доц. Антонець В.А.

 

Штат

 

 

11

 

11

 

 

Також, на секції "Педіатрія №1" кожен учасник секції мав змогу прийняти участь у голосуванні за кращу доповідь завдяки інтерактивного онлайн голосування!

Це був цікавий досвід, який може стати доброю традицією!

Чудовим показником є те, що думки викладацького складу кафедри, щодо найкращої доповіді, збіглися з думками студентів!

 

 

222

Нагородження переможців ХVІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2019".
23.04.2019

19.04.2019 р. у ВНМУ ім. М.І. Пирогова відбулося нагородження переможців ХVІ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2019". Щиро вітаємо з перемогою на секції "Педіатрія №1" Цибрій Іванну Василівну та наукового керівника - доцента Саврун Тетяну Ігорівну. Бажаємо подальших успіхів та досягнень!

 

ііі

 

Наукова діяльність

 

З 2015 р. на кафедрі педіатрії №1 виконується планова НДР: «ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ СОМАТИЧНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ДІТЕЙ».

Реєстраційний номер: 0115U007075.

Керівник наукової роботи:  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №1  Яблонь О.С.   

Мета дослідження: підвищити ефективність діагностики та лікування патології органів дихання, серцево-судинної системи, сечовидільної, нервової та кістково-м’язової системи у дітей.

Завдання дослідження:

1. Дослідити особливості захворюваності і смертності новонароджених з м.т. ≤1250 г в неонатальному періоді та після виписки зі стаціонару і встановити поширеність затяжних гіпербілірубінемій в неонатальному періоді у дітей Вінницької області.

2. Визначити чинники ризику формування бронхолегеневої патології у новонароджених дітей, які зазнали впливу ШВЛ в неонатальному періоді та встановити особливості клінічної маніфестації позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку.

3. Визначити вміст толл-подібних рецепторів 2 типу (TLR2) та інтерлейкіну-6 (IL6) у сироватці крові недоношених дітей, які народилися з м.т. ≤1250 г, в неонатальному періоді та оцінити їх зв’язок з показниками неонатальної адаптації та рівнем психомоторного і соціально-емоційного розвитку у скоригованому віці 18 місяців.

4. Поліпшити діагностику патології органів дихання шляхом вивчення ролі сурфактантного протеїну SNP rs1130866 Thr131Ile як предиктора формування захворювань і важкості ураження бронхолегеневої системи та ролі генного поліморфізму фактора некрозу пухлин альфа у розвитку позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. Оцінити зв'язок про- і протизапальних цитокінів (ФНП-α, IL-10) сироватки крові з основними клінічними проявами позагоспітальної пневмонії у дітей раннього віку. Вивчити діагностичне значення  прокальцитонінового тесту в якості маркера активності запального процесу при позагоспітальній пневмонії  у дітей раннього віку.

5. Проаналізувати вплив генотипів поліморфізму гена VDR на клінічні прояви та тяжкість вітамін D - дефіцитного рахіту та оцінити зв'язок рівня гідроксивітаміну D (25(ОН)D), остеокальцину сироватки крові зі ступенем тяжкості вітамін D - дефіцитного рахіту у дітей першого року життя з надмірною масою тіла та ожирінням.

6. Удосконалити диференційну діагностику захворювань нирок з синдромом гематурії у дітей на основі визначення маркерів ушкодження клітинних мембран нефротелію (малонового діальдегіду сироватки крові, β2-мікроглобуліну, холінестерази та                                γ-глютамілтрансферази в сироватці крові і сечі). 

7. Дослідити стан серцево-судинної системи, внутрішньокардіальної та церебральної гемодинаміки у дітей шкільного віку в залежності від рівня контролю бронхіальної астми.

8. Визначити вплив фармакотерапії інгаляційним глюкокортикостероїдом та бета 2-агоністом пролонгованої дії з похідним метилксантину тривалої дії на функціональний стан серцево-судинної системи при лікуванні бронхіальної астми у дітей шкільного віку. Довести ефективність кардіопротекторної дії метаболічних коректорів - ритмокору, тіотриазоліну в поєднанні з комбінованими препаратами базисної терапії при лікуванні бронхіальної астми у дітей шкільного віку.  Розробити та обґрунтувати алгоритм лікування препаратами кардіопротекторної дії у дітей шкільного віку, хворих на бронхіальну астму.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ

 

У 2018 році на кафедрі педіатрії №1 завершені наукові дослідження і захищені кандидатські дисертації «Патогенетична роль сурфактантного протеїну В у формуванні бронхолегеневої патології у дітей» А.В. Мазулов, «Імунопатогенетичні особливості неонатальних пневмоній» Ремінна І.І., «Клініко-патогенетичні особливості затяжної жовтяниці новонароджених» Мазур О.Г. Результати досліджень впроваджено в практику органів охорони здоров’я.

 

Перелік захищених у 2018 році дисертаційних робіт:

 

№ з/п

ПІБ

Назва теми

Терміни виконання за планом

Установа, де відбувся захист

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

● докторські 

 

 

 

 

 

 

 

● кандидатські

1.

Ремінна І.І.

Імунопатогенетичні особливості неонатальних пневмоній

2013-2018

ВНМУ ім. М.І. Пирогова

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра педіатрії №1

14.01.10 –

педіатрія

 

2

Мазур Олена Геннадіївна

Клініко-патогенетичні особливості затяжної жовтяниці новонароджених

2012-2017

ВНМУ ім. М.І. Пирогова

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра педіатрії №1

14.01.10  ̶  педіатрія

 

3

Мазулов Олександр Васильович

Патогенетична роль сурфактантного протеїну В у формуванні бронхолегеневої патології у дітей

2010-2017

ВНМУ ім. М.І. Пирогова

ВНМУ ім. М.І. Пирогова, кафедра педіатрії №1

14.01.10  ̶  педіатрія

 

 

 

 

Видавнича діяльність кафедри 

 

Кількісні показники видавничої діяльності кафедри

Монографії

Підручники, посібники*

Статті, в т.ч.

закордоном

Тези, в т.ч.

закордоном

Методичні

рекомендації, методичні вказівки

(МР / МВ)

Інформаційні листи

Патенти

 

0

0/1

11/2

11/2

-/-

-

-

 

Підручники: 

 1. Неонатологія: національний підручник: у 2 т./ За редакцією професора Шунько Є. Є. Авторський колектив, в т.ч. О.С. Яблонь. - Київ, 2015.-  Т. 1. – 958 с.
 2. Неонатологія: національний підручник: у 2 т./ За редакцією професора Шунько Є. Є. Авторський колектив, в т.ч. О.С. Яблонь. - Київ, 2015.-  Т. 2. – 640 с.
 3. Яблонь О.С. / Педіатрія, - Вінниця, Нова книга, 2016 р., 1150 с., 93 арк.,
 4. О. Yablon /Neonatology / Yablon O, Savrun T., Bykovska O. - Вінниця, 2015. – 162 с.
 5. Яблонь О.С./ Практичний посібник з педіатрії, Вінниця, 2018р 

Патенти: 

 

1. Патент № 117448, Україна, МПК G01N 33/48(2006.01) Спосіб діагностики та диференційної діагностики пневмоній періоду новонародженості / О.С. Яблонь, І.І. Ремінна; заявник і патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і автори. - № u201700557; заявл. 20.01.2017; опубл. 26.06.2017, бюл. № 12.

2. Патент № 117958, Україна, МПК G01N 33/48(2007.03) Спосіб лікування затяжних жовтяниць у дітей / О.С. Яблонь, О.Г. Мазур; заявник і патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова і автори. - № u201700557; заявл. 20.02.2017; опубл. 10.07.2017, бюл. № 12

 

Статті в журналах за 2018 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

Мед

Педіатрія №1

Саврун Т.І., Кочерга З.Р., Чекотун Т.В., Биковська О.А., Кислова Ю.О.

Дослідження гострого ураження нирок у передчасно народжених новонароджених, які зазнали впливу перинатальної гіпоксії 

10.26724 / 2079-8334-2017-4-62-71-76

http://womab.com.ua/smb-2017-04/6893

 

Світ медицини та біології.  – 2017. – № 4(62). – С. 71 – 76.

 

 

Педіатрія №1

Herasymova, O.V., Protsiuk, T. L., Protsiuk, L. O.

Structural and functional changes of car-diovascular system in chil-dren with asth-ma

10.14739/2310-1210.

2018.5.141510

http://zmj.zsmu.edu.ua

Zaporozhye 

medical jo-urnal 2018; 20 (5), 646 – 650

 

Педіатрія №1

Protsiuk, T. L., Herasymova, Ye. V., Protsiuk, L. O., Surkova, N. M.

 

The course of bronchial asth-ma associated with metabolic syndrome in children with different phe-notypes depen-ding on vita-min D3 level.

10.14739/2310-1237.

2018.1.129321

http://pat.zsmu.edu.ua/article/view/129321

Pathologia

2018; 15 (1), 68–73

 

Педіатрія №1

I. Kyslova,

T. Savrun,

O. Yablon,

 O. Mazulov,

G. Guminskaya

Early diagnostic markers of acute kidney injury in premature newborns

https://doi.org/10.1093/ndt/gfy104.FP758

 

NDT. 2018; 33 (Is.sup.1):302

 

 

 

 

 

 

 

Разом: n=4 

 

Інформація про участь у міжнародному науково-технічному співробітництві

 

 • стажування науковців за кордоном

№з/п

ПІБ

Країна

Заклад

Тематика

Терміни

1

Чекотун Т.В.

Польща

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydzial Lekarski i Nauk o zdrowiu; Klinika Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Педіатрія

23.07.2018 р.- 27.09.2018 р.

2

Биковська О.А.

Польща

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wydzial Lekarski i Nauk o zdrowiu; Klinika Pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Педіатрія

23-27.07.2018

3

Мазулов О.В.

Австрія

Clinical Observership, University Clinic of Graz

Педіатрія

05.11.18-30.11.18

 • участь у форумах за кордоном у 2017 році

№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1

Яблонь О.С.

Чехія

50 Європейський педіатричний Конгрес ESPGHAN

10-12.05.2017

2

Яблонь О.С., Биковська О.А.

Бельгія

Мітинг дослідників

7-8.09.2017

3

Яблонь О.С., Мазулов О.В., Кислова Ю.О.

Бельгія

Мітинг дослідників

26-27.10.2017

 

Процюк Т.Л.

Польща

(Kraków)

"Współczesne tendencje w nauce i edukacji".

 

30-31.10.2016

 

У 2018 році на базі кафедри педіатрії №1 було проведено 3 реґіонарні науково-практичні конференції.

 

 

На базі кафедри педіатрії №1 працює студентський науковий гурток в роботі якого приймають участь 34 студенти. За 2017-2018 рр. 20 студентів отримали призові місця на міжнародних, республіканських конгресах та науково-практичних конференціях.

 

Студенти, які брали участь у міжнародних, республіканських конгресах та конференціях та отримали призові місця

з/п

Назва заходу і країна проведення

ПІБ

Факультет, курс, група

Керівник

Назва нагород

Примітка

першемісце

другемісце

третємісце

гран-прі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
 
 

Міжнародна конференція, яка відбулася в Україні

1

Особливості ураження ШКТ у дітей шкільного віку.

Білий С.В., Будулак А.Ю.

 

5 курс, 95 б група

Конопліцька А.П.

-

-

+

-

 

2

87-а Науково-практична конференція студентів та молодих вчених із міжнародною участю «Інновації в медицині», 22-23.03.2018 р., м. Івано-Франківськ

Михальчишена В.В., Козак С.Б.

Медичний №2, 6 курс, 74 гр

Саврун Т.І.

+

 

 

 

 

3

XV міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку – 2018», 18-20.04.2018 р. м. Вінниця

Мотузенко О.С.

Медичний №1, 5 курс, 7Б гр

Саврун Т.І.

+