Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Робоча програма Клінічна біохімія та мікробіологія (229 Громадське здоров'я) 2023 Робоча програма Клінічна біохімія та мікробіологія (221 Стоматологія) 2023 Робоча програма Клінічна біохімія та мікробіологія (091 Біологія та біохімія) 2023 Робоча програма Біохімія (091 Біологія та біохімія) 2023 Робоча програма 'Медична біохімія' (222 Медицина) 2022 Робоча програма 'Клінічна біохімія та мікробіологія' 2022 Робоча програма 'Біохімія' (091 Біологія) 2022 Силабус "Клінічна біохімія та мікробіологія" (229 Громадське здоров'я) Силабус "Клінічна біохімія та мікробіологія" (228 Педіатрія) Силабус "Клінічна біохімія та мікробіологія" (222 Медицина) Силабус "Клінічна біохімія та мікробіологія" (221 Стоматологія) Силабус "Клінічна біохімія та мікробіологія" (091 Біологія) Силабус "Біохімія" (091 Біологія) Силабус "Медична біохімія" (222 Медицина) Силабус Клінічна біохімія та мікробіологія (229 Громадське здоров'я) 2023 Силабус Клінічна біохімія та мікробіологія (221 Стоматологія) 2023 Силабус Клінічна біохімія та мікробіологія (091 Біологія та біохімія) 2023 Силабус Біохімія (091 Біологія та біохімія) 2023 Методичні вказівки 'Медична біохімія' (222 Медицина) 2022 Методичні вказівки \'Клінічна біохімія та мікробіологія\' (АІІ) 2022 Методичні вказівки \'Біохімія\' (091 Біологія) 2022 Методичні вказівки Клінічна біохімія та мікробіологія (091 Біологія та біохімія, 221 Стоматологія, 229 Громадське здоров'я) 2023 Методичні вказівки Біохімія (091 Біологія та біохімія) 2023 Тематичний план лекцій Клінічна біохімія та мікробіологія (091 Біологія та біохімія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров'я) 2023 Тематичний план практичних занять Біохімія (091 Біологія та біохімія) 2023 Тематичний план практичних занять Клінічна біохімія та мікробіологія (091 Біологія та біохімія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров'я) 2023.pdf Тематичний план самостійної роботи Клінічна біохімія та мікробіологія (091 Біологія та біохімія, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 228 Педіатрія, 229 Громадське здоров'я) 2023 Тематичнтй план самостійної роботи Біохімія (091 Біологія та біохімія) 2023 Тематичний план лабораторної практики Біохімія (091 Біологія та біохімія) 2023 Перелік літератури та інформаційних джерел Біохімія (091 Біологія та біохімія) 2023 Перелік літератури та інформаційних джерел Клінічна біохімія та мікробіологія (091 Біологія та біохімія, 221 Стоматологія, 229 Громадське здоровя) 2023

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

Штат кафедри

Заічко Наталія Валентинівна


Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Google Scholar
SCOPUS
Publons
Заічко Наталія Валентиніна у 1992 році з відзнакою закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова, лікувальний факультет, спеціальність «лікувальна справа». У 1992-1994 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі факультетської терапії університету, з 1994 по 2001 рік працювала лікарем обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова, з 2001 по 2011 рр. - науковим співробітником і завідувачем відділу біохімічних досліджень в НДІРОІ н.н.л.к. ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2002 - 2011 рр. працювала асистентом (за сумісництвом), а потім доцентом кафедри біологічної та загальної хімії. У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Лікувальна ефективність амізону у хворих на ревматоїдний артрит та остеоартроз (клініко-експериментальне дослідження)» за спеціальністю клінічна фармакологія - 14.01.28 (науковий керівник - д.мед.н., професор М.А. Станіславчук). У 2011 році захистила докторську дисертацію на тему «Біохімічні аспекти формування тромбофілій, асоційованих з порушеннями обміну гомоцистеїну та цистеїну» за спеціальністю 14.01.32 – медична біохімія (науковий консультант – професор О.О. Пентюк). З червня 2011 року по серпень 2023 року працювала на посаді завідувача кафедри біологічної та загальної хімії, з вересня 2023 року очолила кафедру біохімії ім. професора О.О. Пентюка.
З 2012 року голова Вінницького регіонального відділення Українського біохімічного товариства та член Асоціації фармакологів України. У 2012-2019 рр. - заступник голови спеціалізованої ради Д 05.600.05 при ВНМУ ім. М.І. Пирогова (03.00.07 – мікробіологія, 14.01.32 – медична біохімія); 2017-2020 - член спеціалізованої ради К 58.601.04 при ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського (03.00.04 – біохімія); голова та рецензент разових спеціалізованих рад при ВНМУ.
З 2020 року - гарант ОПП «Медицина» другого (магістерського) рівня ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З 2022 року - член експертної ради МОН України з питань атестації наукових кадрів з теоретичної і профілактичної медицини та фармації (Наказ МОН України від 02.12.2022 № 1092).
Член редакційної колегії журналів «Medical and Clinical Chemistry», «Experimental and Clinical Physiology and Biochemistry».
Автор 306 друкованих праць (Scopus -17, WoS - 7), 25 патентів, 2 авторських свідоцтва. Співавтор 2 підручників МОН України.
Під керівництвом проф. Заічко Н.В. захищено 1 докторська дисертація, 2 кандидатських дисертації та 3 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії, виконується 2 дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.
Керівник науково-дослідних робіт «Вплив екзогенних та ендогенних чинників на обмін гідроген сульфіду та асоційованих з ним метаболічних процесів в нормі та при патології», № 0113U006461 (2014-2018), «Роль екзогенних та ендогенних сірковмісних сполук в механізмах ураження внутрішніх органів та цитопротекції за різних патологічних станів» № 0119U001142 (2019-2023).
Нагороджена Почесною грамотою МОЗ України (2008), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2021), грамотами та подяками університету.

Тертишна Олена Володимирівна


Доцент, завуч кафедри, Кандидат біологічних наук

В 1977 р. закінчила Саратовський державний університет ім. М.Г.Чернишевського. Спеціальність «викладач біології та хімії».
В 1994 році захистила кандидатську дисертацію «Білоксорбційні властивості високодисперсного кремнезему та експериментальне обґрунтування його використання в біохімічній практиці» за спеціальностями 03.00.04 «Біохімія» та 02.00.04 «Фізична хімія»

Штатько Олена Іванівна


Доцент, кандидат медичних наук

В 1985 році закінчила Вінницький медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1985 по 1988 рік пройшла навчання в очній клінічній ординатурі ВМУ за спеціальністю “Інфекційні хвороби”, спеціалізація “Екстракорпоральні методи детоксикації”. В 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Експериментальне обґрунтування застосування полісорбу для лікування гострих кишкових інфекцій та вірусних гепатитів". Лауреат Державної премії України за 2016 рік

Істошин Валерій Михайлович


Доцент, кандидат біологічних наук

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Закінчив Вінницький державний медичний інститут в 1990 році. Кандидатську дисертацію на тему «Токоферол, селен та дибунол як модулятори ферментних систем біотрансформації ксенобіотиків» за спеціальністю біохімія захистив у 1997 році у Інституті біохімії НАН України ім. О.В. Паладіна. Науковий керівник – доктор медичних наук, професор О.О. Пентюк. Керівник науково-дослідницькою роботою студентів в межах роботи студентського наукового гуртка кафедри біологічної та загальної хімії. Відповідальний за методичну роботу на стоматологічному факультеті.

Качула Сергій Олександрович


Доцент, кандидат медичних наук

В 1998 р закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І.Пирогова по спеціальності- «лікувальна справа». В 2004 році захистив кандидацьку дисертацію “Метаболізм ксенобіотиків- субстратів цитохрому Р-450 в умовах голодування, введення індукторів та інгібіторів” за спеціальністю 03.00.04 «біохімія»

Фільчуков Денис Олександрович


Доцент, кандидат медичних наук

В 2000 році закінчив Луганський державний медичний інститут за спеціальністю “лікувальна справа”, лікар. Кандидат медичних наук, спеціальність 14.01.32 медична біохімія. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Біохімічна регуляція апоптозу в умовах пухлинного процесу у нирках». Працював у Луганському державному медичному університеті. З 2014 р. – доцент кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Юрченко Петро Олександрович


Доцент, кандидат медичних наук

Закінчив ВНМУ в 1999 році, спеціалізація онкологія в 2000 році. Працює в ВНМУ з 2004 року. Доцент кафедри біологічної та загальної хімії, голова СНГ, відповідальний за кураторську роботу кафедри. В 2016 році захистив дисертацію "РОЛЬ СИСТЕМИ ГІДРОГЕНСУЛЬФІДУ В МЕХАНІЗМАХ УРАЖЕННЯ МОЗКУ ЗА УМОВ ГІПЕРГОМОЦИСТЕЇНЕМІЇ."

Блажченко Віталій Вікторович


Старший викладач, Доктор філософії (Ph.D)

У 2009 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Хімія» і отримав кваліфікацію «Вчитель хімії, біології та основ екології».
З 2012 року працюю на кафедрі біохімії ім. професора О.О. Пентюка ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2022 році захистив дисертацію «Участь системи гідроген сульфіду в механізмах розвитку ренальної дисфункції за експериментального ожиріння» на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 091 «Біологія» (науковий керівник – д.мед.н., проф. Заічко Наталія Валентинівна).
Відповідальний за навчально-методичну роботу з навчальної дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» ОПП «Медична психологія» зі спеціальності 225 «Медична психологія».
Є модератором електронного журналу кафедри біохімії ім. професора О.О. Пентюка. Загальна кількість друкованих робіт – 42. Є членом Вінницького регіонального відділення Українського біохімічного товариства.

Струтинська Олена Борисівна


Старший викладач, Доктор філософії (Ph.D)

У 2006 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Біологія», та здобула кваліфікацію магістр – дослідник біології. У 2016 році закінчила Уманський державний педагогічний університет ім. Павла Тичини за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка. Вчитель хімії та екології. З 2013 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім.. М.І. Пирогова. У 2024 році захистила дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії за темою: «Роль гідроген сульфіду в механізмах розвитку діабетичної нефропатії (експериментальне дослідження)». Відповідальна за навчально-методичну роботу з навчальної дисципліни «Біологічна хімія» ОПП «Охорона здоровя» зі спеціальності 228 «Педіатрія». Є членом Вінницького регіонального відділення Українського біохімічного товариства. Загальна кількість публікацій – 30.

Остренюк Роман Сергійович


Старший викладач

У 2010 році закінчив природничо-географічний факультет Вінницького державного педагогічного університету ім. М.М. Коцюбинського за спеціальністю "Хімія і основи екології" та у 2016 році хімічний факультет Донецького національного університету ім. В.С. Стуса за спеціальністю "Біохімія". Запланована та виконується дисертація на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії за темою: «Роль вітаміну D в регуляції метаболізму гідроген сульфіду в серцево-судинній системі щурів». Спеціальність: 091 Біологія (спеціалізація - "Біохімія"). Загальна кількість публікацій - 16, з них наукових - 12, навчально-методичних - 4.

Бобецька Олена Пилипівна


Аспірант

У 2012 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». 2012-2014 р.р. - інтернатура на базі ВОДКЛ та кафедри хірургії № 1 з курсом анестезіології та інтенсивної терапії за спеціальністю «Дитяча анестезіологія». З 2014 по 2020 р. працювала лікарем анестезіологом дитячим у КНП ВМКЛ «Центр Матері та Дитини». З 2018 року – аспірант кафедри біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. Пирогова (очна форма навчання). Запланована та виконується дисертація на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії на тему: «Роль гідроген сульфіду та вісфатину в механізмах ушкодження серцево-судинної системи за ожиріння, можливості корекції (експериментальне дослідження)».

Муляренко Інна Іванівна


Старший лаборант

У 2013 році закінчила Вінницький медичний коледж ім. акад. Д.К. Заболотного по спеціальності «Медико-профілактична справа». У 2020 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова спеціальність «Фармація» професійна кваліфікація провізор З 2014 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова – лаборант., з 2020 року – старший лаборант. Відповідальна за фармацевтичний факультет, за технічну допомогу в оформленні документації по роботі з іноземними студентами та за технічну підтримку проведення лекцій.
Працювали на кафедрі

Тубулкан Катерина Миколаївна


Роки роботи на кафедрі: 2013 - 2024

Асистент

У 2009 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Медична психологія». З 2010 працювала у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І.Пирогова на посаді лікаря-психолога. У 2016 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка за спеціальністю «Хімія» та здобула кваліфікацію хіміка, вчителя хімії та екології. З 2013 року працює на кафедрі біологічної та загальної хімії ВНМУ ім. М.І. Пирогова на посаді асистента кафедри. Запланована та виконується дисертаційна робота на здобуття ступеня доктора філософії на тему: «Роль системи гідроген сульфіду у формуванні статевих відмінностей функціонування нирок у нормі та при гіпергомоцистеїнемії» Спеціальність: 222 Медицина (спеціалізація - медична біохімія). Загальна кількість публікацій -14.

Самборська Інга Анатоліївна


Роки роботи на кафедрі: 2019 - 2023

доцент, доктор філософії (Ph.D.)

В 2013 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2013 по 2015 роки проходила інтернатуру на базі МКЛ №1 та кафедри внутрішньої медицини № 3 за спеціальністю «Внутрішні хвороби». З 2014 по 2015 роки працювала старшим лаборантом кафедри гістології за сумісництвом, а з 2015 по 2019 – асистентом кафедри гістології. На кафедрі біологічної та загальної хімії працює з 2019 року. В 2022 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії зі спеціальності 222-Медицина за темою «Морфологічні зміни в легенях щурів з гіпергомоцистеїнемією залежно від віку» під керівництвом д.мед.н., проф. Маєвського і д.мед.н., про. Заічко Н. В. Загальна кількість публікацій – 27. Відповідальна за наукову роботу, допомогу в оформленні навчально-методичної документації на освітньо-наукових програмах. Є членом Вінницької філії Українського біохімічного товариства.

Новини

Оголошення
26.06.2024

Оголошення
20.06.2024

Оголошення
19.06.2024

Оголошення
18.06.2024

Оголошення
05.06.2024

Графік екзаменів та консультацій
24.05.2024

Оголошення
29.04.2024

Переможець та призери олімпіади з біохімії
15.04.2024

Результати олімпіади з біохімії - 2024
08.04.2024

Результати І туру оліміпіади з біохімії
03.04.2024

Оголошення
06.03.2024

 

Оголошення
03.03.2024

Перескладання січень 2024 року
03.01.2024

Оголошення
13.12.2023

Оголошення
01.12.2023

Оголошення
27.11.2023

Оголошення
27.11.2023

Перескладання іспиту
26.09.2023

Графік відпрацювань
26.09.2023

Протиепідемічна безпека
22.09.2023

 

Шановні студенти та викладачі!

Зафіксовано випадок вітряної віспи серед студентів ВНМУ! Просимо дотримуватись необхідних заходів протиепідемічної безпеки!

Що таке вітряна віспа та як захиститись

 

 


Студентський науковий гурток
18.09.2023

Перескладання іспиту
29.08.2023

Перескладання

Перескладання іспиту з біологічної хімії
28.08.2023

 

Оголошення

(без назви)
26.06.2023

Перескладання іспиту

Перескладання іспиту з біологічної хімії
08.06.2023

Перескладання іспиту

Перездача на кафедрі загальної хімії
05.06.2023

Перездача

Перездача дифзаліка з біоорганічної хімії
29.05.2023

Перездача дифзаліка з біоорганічної хімії

Щодо проведення іспитів з біологічної хімії 2022-2023
26.05.2023


До уваги студентів 2 курсу всіх факультетів:
Розклад консультацій та іспитів, графік чергувань та порядок відпраціювань академічної заборговавності у файлі, який можна закачати

До уваги студентів 2 курсу всіх факультетів:
Розклад консультацій та іспитів з дисципліни "Біологічна хімія" 2022-2023,

графік чергувань та порядок відпраціювань академічної заборгованості

у файлі, який можна закачати

Перездача дифзаліка з біоорганічної хімії
25.05.2023

 

Перездача

Щодо практичних занять з вибіркової дисципліни 'Клінічна біохімія'
09.05.2023

Практичні заняття з вибіркової дисципліни «Клінічна біохімія (вибрані питання)» для студентів 6 курсу (групи 6п, 2м, 51м, 52м, 53м) будуть проводитись дистанційно на платформі MS Teams згідно розкладу.

 

Зав. кафедри біологічної та загальної хімії                   проф. Наталія ЗАІЧКО

Кафедра біологічної та загальної хімії вітає переможців та учасників ХХ Ювілейної конференції «Перший крок в науку -2023»
21.04.2023

Секція: Медична та біоорганічна хімія

І місце –  О.Р. Юхимов А.О. Кришина, 9 а група, І курс

ІІ місце –  А.А. Рудь, 20 б група, І курс

ІІІ місце – А. О. Притика, Я. Ю. Юденок, 10 а група, І курс

Секція: Біологічна хімія

І місце – Т.І. Супрун,  95-б група, ІІ курс

ІІ місце – Є.К. Мацицька, 7 група VІ курс (Полтавський державний медичний університет (ПДМУ))

ІІ місце – Б.О. Козлов, Ю.В. Швед, 8-а група, ІІ курс

ІІІ місце – Д.Е. Гвоздицька, 7-б група, ІІ курс

Найкраща постерна доповідь - К.О. Кметь, 25-а група, ІІ курс

 

Переможці

 

Усі учасники конференції, студентського наукового гуртка та учасники предметних олімпіад відзначаються грамотами від Українського біохімічного товариства (УБТ, Вінницька філія) (закачати)

Засідання секцій ХХ Міжнародної наукової конференції студентів
18.04.2023

Засідання секцій конференції 

  • Засідання секції «Біологічна хімія» відбудеться в on-line форматі на платформі Google Meet. Посилання для приєднання: https://meet.google.com/kqz-zegk-bhr
  • Засідання секції «Медична та біоорганічна хімія» відбудеться off-line форматі на базі кафедри біологічної та за загальної хімії (фармацевтичний корпус, 5-й поверх) о 12:00 з дотриманням Алгоритму дій під час повітряної тривоги.
  • Стендові доповіді будуть представлені на платформі Google Forms. Стендові доповіді надсилати на електронну скриньку ostrenyuk.r@gmail.com з 18.04.2023 по 20.04.23 (dead-line - 1600). Формат файлу – pdf, назва файла – прізвище учасника (приклад - petrenko.pdf), в листі вказати: ПІП автора, група, курс, «Назва доповіді», секція Біологічної хімії / Медичної та біоорганічної хімії.
  • Оцінка робіт учасників та розподіл призових місць буде проводитись на основі on-line голосування на платформі Google Forms відповідно до шкали оцінювання доповідачів, що затверджена радою СНТ ВНМУ ім. М.І. Пирогова, із дотриманням усіх засад академічної доброчесності. До голосування запрошуються члени журі та керівники студентів (за виключенням оцінки роботи свого учня), усі учасники (доповідач за себе не голосує) та гості секції.

           ЩИРО БАЖАЄМО УСІМ УЧАСНИКАМ УСПІХУ ТА ПЕРЕМОГИ!

Засідання студентського наукового гуртка
18.04.2023

20 квітня - засідання СНГ

                                              Порядок денний:

1. Біохімічні аспекти діагностики синдрому Жільбера.

Доповідач: Ткачук Віталія, 9 -б гр., II курс

Керівник: доц. Качула С.О.

 

2. Інклісіран, як нова альтернатива традиційним статинам.

Доповідач: Шевчук Валерія, 7- б гр., І курс

Керівник: доц. Шунков В.С.

 

3. Біохімічні процеси, які можуть привести до важких коронарних порушень.

Доповідач: Решелюк Дмитро, Сорока Діана, 2- б гр., II курс

Керівник: доц.. Качула С.О.

 

4. Роль N6- метилгуанозину в нервово- психічних розладах

Доповідач Булеховець Михайло 2- б гр., II курс

Керівник: ст. викладач. Блажченко В.В.

 

Голова СНГ кафедри біологічної та загальної хімії   доц. Юрченко П.О.

Переможці та призери олімпіади-2023
04.04.2023

Переможці та призери олімпіади-2023

 

Переможці та призери олімпіади-2023 (скачати файл PDF)

Відбулося он-лайн засідання студентського наукового гуртка
29.03.2023


На кафедрі біологічної та загальної хімії (підрозділ біохімії) 22.03.23 р. відбулося он-лайн засідання студентського наукового гуртка на якому студентству були запропоновані цікаві доповіді:

 

1. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ГОРМОНАЛЬНОГО СИГНАЛА ЕСТРОГЕНІВ.

Доповідачі: А.С. Романенко, А.А. Гудзенко, 3-б гр., ІІ курс

Керівник: доц. П.О. Юрченко


2. МЕХАНІЗМ ДІЇ ЦИСПЛАТИНУ ПРИ ТЕРАПІЇ ТРИЧІ НЕГАТИВНОГО РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ.

Доповідачі: А.С. Назаренко, М.Б. Шевня, 3-б гр., ІІ курс


3. ХВОРОБА ХАРТНУПА.

Доповідач: С.Ю. Литвин, А.С. Литовченко, 20-а гр., ІІ курс

Керівник: доц. П.О. Юрченко


4. ОНКОМАРКЕРИ.

Доповідач: А.С. Люткевич 12-б гр., ІІ курс

Керівник: ст. викл. О.Б. Струтинська


5. ГЕНОТЕРАПІЯ ПРИ АДРЕНОГЕНІТАЛЬНОМУ СИНДРОМІ.

Доповідач:Д.Є. Гвоздицька 7-б гр., ІІ курс

Керівник: ст. викл. О.Б. Струтинська


Дякуємо керівнику, старості гуртка, доповідачам та присутнім за проведений з користю час! Чекаємо всіх охочих на наступних засіданнях нашого СНГ!


1    2


3        4


5       6

Розклад іспитів заочників фармфакультету
24.03.2023

Розклад іспитів заочників фармфакультета

Оголошення-Олімпіада-Біохімія
03.02.2023

Оголошення

Оголошення2

Графік відпрацювань на зимові канікули (медхімія)
29.12.2022

Графік відпрацювань

Графік відпрацювань на зимові канікули (біохімія)
29.12.2022

Графік відпроцювань на зимові канікули

Оголошення
29.04.2022

До уваги студентів 2 курсу всіх факультетів!

 

1. Відповідно до Наказу ВНМУ ім. М.І.Пирогова №157 від 11.03.2022, розпорядження ВНМУ ім. М.І. Пирогова №19 від 21.04.2022 перевідний підсумковий контроль (іспит) з Біологічної хімії за 2021-2022 н.р. переведено у форму диференційованого заліку для студентів всіх факультетів (спеціальності 222 Медицина, 228 Педіатрія, 226 Фармація, 225 Медична психологія).

2. Диференційований залік проводиться на останньому занятті з дисципліни згідно розкладу, у дистанційній формі (на платформі MS Teams).

3. До диф. заліку допускаються студенти, які не мають заборгованості з дисципліни і досягли мінімальної поточної успішності - 72 бали.

4. Формат проведення диференційного заліку: вирішення 2-х ситуаційних задач та відповідь на 2 теоретичних питання.

5. Сумарна оцінка за дисципліну включає поточну успішність (за 120 бальною шкалою), оцінку за диференційний залік (від 50 до 80 балів) та бали за ІСР (написання тез на СНК, усна доповідь з презентацією на СНГ).


Більш детально про формат проведення диф.заліку та критерії оцінювання - у файлі "Формат проведення диф. заліку-2022.pdf", який розміщено на кафедральному Google Drive в розділі "07 Питання до іспиту (диференційного заліку)".

Оголошення
07.02.2022

Об'ява

Наукова діяльність

 

1

 

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

Контакти

Кафедра біохімії ім. професора О.О.Пентюка розташована на третьому поверсі північного крила морфологічного корпусу університета.

Адреса

ВНМУ ім. М.І.Пирогова
Вінниця, вул. Пирогова, 56
21018, Україна

Телефони

Завідувач кафедрою

(0432) 55-37-52

Кафедра

(0432) 66-12-24

 

 

E-mail

  • biochem {at} vnmu.edu.ua