Студенту

Інтерну

00 РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 01 Примірна освітня (освітньо-професійна) програма підготовки в інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія» 02 Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію Наказ №1254 від 22.06.2021р. 03 ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ІНТЕРНАТУРИ 04 Перелик практичних навичок 05 Графік навчального процесу в інтернатурі з педіатрії 06 Календарний план навчання інтернів І року навчання 2023-2024 р.н 07 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 3 ГРУПА І рік.навч.2023-2024 р.н. 08 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ 4 ГРУПА І рік.навч.2023-2024 р.н. 08.1 Перелік питань до проміжної атестації для лікарів- інтернів 1 року навчання 09 Календарний план навчання інтернів ІІ року навчання 2023-2024 р.н 09.1 Календарно-тематичний план лікарів - інтернів 3 група ІІ року навчання 10 Перелік ситуаційних задач для інтернів ІІ року до іспиту - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія 11 Перелік теоретичних питань для інтернів ІІ року навчання - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія 12.Перелік практичних навичок -компетентностей ІІ року навчання КРОК-3 Список рекомендованої літератури

Master

Аспіранту

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з медичної генетики для спеціальностей 091 «Біологія» на 2022-2023 навч. рік Методичні Вказівки Педіатрія Методичні вказівки Сучасна педіатрія Методичні вказавки з медичної генетики для спеціальностей 221, 222,228, 229 на 2022-2023 навч.рік РОБОЧА ПРОГРАМА - Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика - спеціальність 221,222,228,229,091 (2022-2023 навч.рік) Робоча програма - Педіатрія - спеціальність 228 "Педіатрія" (8 кредитів) 2022-2023 навч.рік Робоча програма Сучасна педіатрія (2,5 кредита) 2022-2023 навч.рік Силабус Сучасна педіатрія (2,5 кредита) 2022-2023 навч.рік Силабус_Педіатрія (8 кредитів) 2022-2023 навч.рік Список літератури з медичної генетики для спеціальностей 091 «Біологія» на 2022-2023 навч. рік Список літератури з медичної генетики для спеціальностей 221, 222,228, 229 на 2022-2023 навч.рік Список літератури Педіатрія Список літератури Сучасна педіатрія Тематичний план лекцій Сучасна педіатрія (2,5 кредита) Тематичний план практичних занять Педіатрія Тематичний план практичних занять Сучасна педіатрія (2,5 кредита) Тематичний план самостійної роботи Педіатрія Тематичний план самостійної роботи Сучасна педіатрія Теми лекцій з медичної генетики для спеціальностей 221, 222,228, 229 на 2022-2023 навч.рік Теми лекцій з медичної генетики для спеціальностей 091 «Біологія» на 2022-2023 навч. рік Теми практичних занять з медичної генетики для спеціальностей 091 «Біологія» на 2022-2023 навчальний рік Теми практичних занять з медичної генетики для спеціальностей 221, 222,228, 229 на 2022-2023 навч.рік Теми самостійної роботи з медичної генетики для спеціальностей 091 «Біологія» на 2022-2023 навчальний рік Теми самостійної роботи з медичної генетики для спеціальностей 221, 222,228, 229 на 2022-2023 навч.рік

Силабус

Силабус навчальної дисципліни 5 курс ВК 5.15 Орфанні захворювання в педіатрії 222 "Медицина" Силабус навчальної дисципліни 5 курс ВК 5.16 Вибрані питання в дитячій кардіології. 222 "Медицина" Силабус навчальної дисципліни 5 курс ВК 5.8 Орфанні захворювання в педіатрії 228 "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни 5 курс ВК 5.9 Вибрані питання в дитячій кардіології. 228 "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни 6 курс ВК 6.11 Основи дитячої онкогематології. 222 "Медицина" Силабус навчальної дисципліни 6 курс ВК 6.5 Основи дитячої онкогематології. 228 "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни Медична генетика 4 курс 225 "Медична психология" Силабус навчальної дисципліни Медична генетика 5 курс 222 "Медицина" Силабус навчальної дисципліни Медична генетика 5 курс 228 "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 5 курс 222 "Медицина" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 5 курс 228 "Педіатрія" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 222 "Медицина" профіль Акушерство і Гінекологія Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 222 "Медицина" профіль Внутрішня Медицина Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 222 "Медицина" профіль Загальна практика-сімейна медицина Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 222 "Медицина" профіль Хірургія Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 228 "Педіатрія" профіль Педіатрії Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс 228 "Педіатрія" профіль Хірургія

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Штат кафедри

Дудник Вероніка Михайлівна


Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

В 1993 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту з відзнакою. З 1993 по 1995 роки — магістрантка, з 1995 по 1999рр. – аспірантка кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, працювала на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 13 січня 1999 року рішенням ВАК України Дудник В.М. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності педіатрія, захищена дисертація на тему «Стан здоров’я дітей з патологічними змінами в щитовидній залозі, які постійно мешкають в районах радіаційного контроля». Захист докторської дисертації на тему «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування» відбувся 13 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», диплом доктора наук від 14 червня 2007 року. З 1999 року Дудник В.М. — асистент, з 2006 року – доцент кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З грудня 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри педіатрії №2. Під її редакцією виданий підручник «Клінічна педіатрія» для студентів 6-го курсу, лікарів-інтернів, ординаторів, викладачів. Видані методичні рекомендації МОЗ України «Діагностика та медикаментозна корекція анемічного синдрому при ревматоїдному артриті у дітей», монографії «Еритропоетин. Біологічні властивості та клінічне застосування», «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті», навчальний посібник МОЗ України для студентів 5 курсу «Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Педіатрія», для студентів 6 курсу «Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку». Загальна кількість публікацій – 445, з них 384 наукових та 61 навчально-методичних праці, в тому числі у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України – 235 статті (з них 23 статті в Scopus, та 7 статті в Web of Science). Після захисту докторської дисертації опубліковано 272 наукові праці, в тому числі 95 статей у виданнях, рекомендованих ВАК і 8 деклараційних патентів на корисну модель.
Керівник планової НДР кафедри 2009 – 2013рр. – «Оптимізація діагностики, лікування, виявлення предикторів та розробка методів реабілітації соматичної патології у дітей різного віку» № держреєстрації 01080008699, 2014 - 2018рр. – «Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу» № держреєстрації 0114u001493, з 2019-2023 рр. - «Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та орфанних захворювань у дітей», № держреєстрації 0119U000327. Приймає активну участь та має чисельні доповіді на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, в тому числі міжнародного значення, що підтверджено сертифікатами.
Під керівництвом В.М. Дудник успішно завершені 5 магістрантських робіт, захищені 15 кандидатських дисертацій зі спеціальності 228 Педіатрія. Проводиться велика робота з підготовки методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників для студентів 5-6 курсів та лікарів-інтернів.
Гарант ОПП 228 «Педіатрія».
Консультативну роботу Дудник В.М. виконує на базі КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня ВОР» у ВАІТ, куратор у відділеннях онкогематології та педіатрії №1. Приймає участь у проведенні науково-практичних та паталого-анатомічних конференцій, виступає з доповідями, рецензує медичну документацію, проводить навчальні тренінги для лікарів загальної практики-сімейної медицини.
Голова асоціації дитячих гастроентерологів у Вінницький області, член редакційної колегії «Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології», «Сучасна педіатрія. Україна», «Сучасна педіатрія» «Проблеми клінічної педіатрії», «Вісник Вінницького національного медичного університету», голова профільного методкому педіатричних дисциплін ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Дитяча гематологія" - вища категорія.
Лікар спеціаліст з "Дитячої гастроентерології" та "Дитячої кардіоревматології"

Андрікевич Ірина Іванівна


Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Закінчила з відзнакою ВДМУ ім. М.І. Пирогова в 2002 році за спеціальністю «Педіатрія».
В 2002-2003р.р. навчалась в магістратурі за спеціальністю «Педіатрія», яку закінчила з відзнакою.
Є співробітником ВНМУ ім. М.І. Пирогова з вересня 2007 року.
З 2013р. - доцент кафедри педіатрії №2.
З 2015 р. є заступником по навчальній роботі на кафедрі педіатрії №2.
Входить до складу Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, а також до складу групи моніторингу забезпечення якості освіти.
В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця МОЗ за темою «Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених порушень» (науковий керівник - проф.БережнийВ.В.)
Автор 132 наукових публікацій (з них 8 публікацій включені до наукометричних баз Scopus).
Є співавтором колективних кафедральних праць: «Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей», «Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку», «Клінічна педіатрія».
Член Асоціації педіатрів України, Член Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України, Член Асоціації дитячих ендокринологів України.
Має вищу категорію за спеціальністю «Педіатрія» та першу категорію з спеціальністю «Дитяча ендокринологія».
Виконує лікувально-консультативну роботу у відділеннях педіатрії №1 та №2, патології новонароджених, в відділенні для недоношених дітей, анестезіології та інтенсивної терапії у КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної Ради».

Попов Володимир Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив в 1977 році педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1978 по 1980 рік працював дитячим кардіоревматологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1980 року по 1985 рік працював завідуючим кабінетом функціональної діагностики Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 1984 року по 1987 рік навчався в заочній аспірантурі НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (науковий керівник академік О.М.Лукьянова). В 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Состояние гемодинамики у детей с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы”. З 1985 року – асистент кафедри дитячих хвороб. З 1994 року – доцент кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з 2008 року – доцент кафедри педіатрії №2
Співавтор підручників Клінічна педіатрія та Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку,
Член асоціації педіатрів України, асоціації дитячих кардіологів України та асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України.
Є куратором відділення педіатрії №1 (кардіоревматологічні хворі) та відділення ультразвукової та функціональної діагностики обласної дитячої клінічної лікарні.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія.
Спеціалізація з спеціальності кардіоревматології та ультразвукової діагностики.
Лікувально-консультативнаробота в педіатрічному відділенні №1 та консультації хворих в кабінеті ультразвукової діагностики ВОДКЛ.

Морозова Ірина Валер`янівна


доцент, кандидат медичних наук

Після закінчення Вінницького медичного училища ім. Д.К. Заболотного фельдшерського відділення з відзнакою (1973 р.) працювала виїзним фельдшером кардіологічної бригади ШМД м. Вінниці. У 1981 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Після проходження інтернатури працювала анестезіологом-реаніматологом та в.о. завідувача дитячого відділення пологового будинку №1 м.Вінниці. З 1985 по 1987 роки – клінічна ординатура на кафедрі педіатрії під керівництвом професора Решоткіної Л.П. З 1987 року асистент кафедри дитячих хвороб ВНМІ ім.М.І.Пирогова та навчання у заочній аспірантурі. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості антиоксидантної системи у недоношених новонароджених», науковий керівник - професор Набухотний Т.К.
Є членом асоціації педіатрів України та асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України.
Протягом 20 років була куратором Теплицького району щодо консультативно-лікувальної та санітарно-просвітницької роботи з питань педатрії.
З 2003 року по теперішній час доцент кафедри педіатрії №2, лікар вищої кваліфікаційної категорії по педіатрії, спеціаліст по дитячих інфекційних хворобах. Більше 30-ти років науковий консультант інфекційно-діагностичного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, на базі якого проводить консультативну та лікувальну-профілактичну роботу з хворими дітьми та їх батьками, з 2020 року - консультант, як лікар-інфекціоніст, відділення анестезіології та інтенсивної терапії дітей старшого віку, відділення педіатрії №2. На базі обласної лікарні бере участь в проведенні консиліумів, медичних нарад, проводить рецензування історій хвороб дітей, атестаційних звітів лікарів, в роботі над клінічними протоколами лікарні, в паталого-анатомічних конференціях, здійснює контроль якості лікувально-діагностичного процесу.
Науково-педагогічна робота з лікарями-інтернами 1 та 2 року навчання зі спеціальності «Педіатрія» включає проведення семінарських та практичних занять згідно «Програми підготовки в інтернатурі», Наказ МОЗ України № 1219 від 14.07.2022 року. Регулярно проходять клінічні розбори хворих дітей з різноманітною патологією, які лікуються на базі лікарні. Впроваджується оцінка знань та практичних вмінь лікарів-інтернів-педіатрів згідно медичного ліцензійного іспиту – USMLE. Є керівником наукових робіт лікарів-інтернів на засіданнях студентського наукового товариства кафедри Педіатрії № 2.
Згідно плану підвищення та затвердження кваліфікаційної категорії проходить курси з педіатрії та педагогіки (Сумський державний університет «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі», тренінг «Сучасні технології викладання у вищих медичних навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів» - 2022 р., «Професійна риторика» - 2023 р.)
Має 226 публікацій у вигляді статей та тез у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, щороку має 2 публікації в виданнях Scopus. Бере участь у науково-практичних конференціях України, області, університету та лікарні, як доповідач та слухач.

Сінчук Наталія Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1980 р. Після проходження інтернатури, з 1981 по 1984 рр. працювала в Бердичівській міській лікарні Житомирської області, спочатку дільничним педіатром, а з 1982 р. – ординатором інфекційного відділення. З 1984 по 1986 рр. працювала на базі першої дитячої лікарні м.Вінниці: спочатку дільничним педіатром, а з 1985 р. – ординатором стаціонарного відділення. З грудня 1986 р.- асистент кафедри педіатрії ВДМУ ім. М.І.Пирогова.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Стан фізичного розвитку дітей, які мешкають в умовах тривалого впливу малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” науковий керевник професор Набухотний Т.К.
З 2002р. - доцент кафедри дитячих хвороб з курсом медичної генетики, з грудня 2007 року – доцент кафедри педіатрії №2. Викладає медичну генетику (лекції і практичні заняття) студентам ІV-V курсів та аспірантам, та педіатрію студентам студентами VIк.
Приймаю участь в міжнародних, державних науково-практичних конгресах, конференціях, вебінарах як доповідач і слухач. У 2023р. приймала участь у 48 Европейській конференції з муковісцидозу( м.Відень, Австрія), SSIEM 23(м.Єрусалім, Ізраіль). Публікації у фахових журналах, у т.ч. Scopus, щорічно.
З 2014 року - член робочої групи з розробки нормативних документів з впровадження положень закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних(орфанних) захворювань».
Постійним членом робочої групи МОЗ України з питань Орфанних захворювань.
Також вхожу в робочі групи МРГ ( наказ МОЗ України №1908 від 18.08.20) щодо розробки галузевих стандартів медичної допомоги за темою « Муковісцидоз», клінічної настанови і стандарту медичної допомоги хворим на СМА.
Згідно наказу ДОЗ при Вінницькій облдержадміністрації - незалежний консультант з питань медичної генетики.
Член асоціації педіатрів України, Української академії педіатричних спеціальностей, гастроентерологів України, медичної та лабораторної генетики.
Спеціальніст: "Педіатрія" - вища категорія;
"Медична генетика" - вища категорія.
Лікувально-консультативна діяльність - консультант з медичної генетики наступних відділень КНП « ВОДКЛ ВОР»:інфекційно-боксоване відділення №1, педіатричне відділення №1 і №2, неврологічне , онкогематологічне, анестезіології і інтенсивної терапії, неонатального центру. Консультант з питань метаболічних захворювань і голова мультидисциплінарної команди Центру Муковісцидозу, який розташований на базі відділення педіатрії №2.

Мантак Галина Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Мантак Г.І. є співробітником Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з лютого 2001 року: 2001-2007р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор Каблукова О.К.). З січня 2008р. по 2012р. – асистент кафедри педіатрії №2, а з 2012р. – доцент кафедри педіатрії №2 (зав.каф. професор Дудник В.М.).
В 1995 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова та була рекомендована для навчання в магістратурі (1995-1997р.р.), яку успішно закінчила з дипломом з відзнакою, після чого вступила до аспірантури. Навчаючись в магістратурі розпочала науковому роботу з актуальної для педіатрії теми – вивчення стану здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та постійно мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. З 1997 по 2000р.р. навчалася в аспірантурі при кафедрі дитячих хвороб за спеціальністю педіатрія ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за темою „Особливості стану здоров’я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді і постійно мешкають в контамінованих районах” та в 2002 році отримала підтвердження диплому кандидата медичних наук від ВАК України.
Має вищу категорію по "Педіатрії"
Лікувально-консультативну роботу проводить на базі інфекційно-боксованого (діагностичного) та неврологічного відділень ВОДКЛ.

Фурман Валентина Григоринва


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила педіатричний факультет Вінницького національного медичного університету у 1987 році. З 1987 по 1989 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького національного медичного інституту. З 1989 р. працювала лікарем гематологом кардіоревматологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2000 року і по 2013р. займала посаду завідувача відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-параклінічна характеристика стану гепатобіліарної системи та корекція її порушень у дітей, хворих на гострий лейкоз." - науковий керевник професор В.М.Дудник.
З вересня 2008 р. працювала асистентом кафедри педіатрії №2 ВНМУ.
З 2014р. - доцент кафедри педіатріїї №2.
Є співавтором підручників "Клінічна педіатрія" та "Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку" під редакцією професора ЗВО Дудник В.М.
В 2019 році пройшла курс – навчання за програмою міжнародного науково - практичного медичного стажування по педіатрії у країнах Європи: Польща, Німеччинна, Франція, Нідерланди з отриманням міжнародного сертифіката.
В 2021році – приймала участь в науково – педагогічному стажуванні на базі (National Louis University) в місті Новий Сонч ( Польща).
З 2008р. - куратор студентського наукового товариства кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова.
З 2021р. в складі мультидисциплінарної комісії з питань дитячої онкогематології КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради».
Вища категорія за спеціальністю "Дитяча гематологія" та друга кваліфікаційна категорія за спеціальністю "Педіатрія"
Проводить лікувально-консультативну діяльність на базі онкогематологічного відділення, відділення інтенсивної терапіїї та анестезіології для дітей раннього віку та старшого, відділення для недоношених дітей та патології новонародженних ВОДКЛ.

Ізюмець Ольга Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Шаламай Марина Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Шаламай М.О. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2007 року: 2007-2008р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з січня 2008р. – асистент кафедри педіатрії №2. З 2015 року - доцент кафедри.З 2015 року є відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі.
В 2000 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2002 роки працювала лікарем ультразвукової діагностики Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні. В 2002 році була переведена на посаду лікаря-педіатра відділення для дітей раннього віку. В 2004 р. вступила до заочної аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В 2012р. захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою «Клініко-інструментальні показники ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей» - науковий керевник академик НАМН України,доктор медичних наук, професор Майданник В.Г.
Є співавтором підручників "Клінічна педіатрія" та "Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку" під редакцією Дудник В.М
З 2007 року проводить практичні заняття зі студентами 5 курсу з циклу медична генетика. З 2018р. практичні заняття зі студентами 6 курсу. Проводить заняття зі студентами 6 курсу в навчально - тренінговому центрі практичної підготовки лікарів ВНМУ ім. М.І.Пирогова, підрозділ «Педіатрія». Є тренером симуляційного центру по pBLS (від Європейської ради реанімаціі).
Є членом Асоціації педіатрів України, Асоціації педіатрів-гастроентерологів та нутриціологів України, громадської Всеукраїнської асоціації спеціалістів з медичної та лабораторної генетики.
Має вищу категорію за спеціальністю "Педіатрія" та другу з спеціальності "Медична генетика".
Проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні педіатрії №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Проводить консультативну роботу як педіатр, та як лікар медичної генетики в відділенях ВОДКЛ.

Руденко Геннадій Миколайович


доцент, кандидат медичних наук

В 2004 році закінчив медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія.
З 2005 року працює лікарем-ендоскопістом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.
З 2008 року зарахований аспірантом кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012р. захищена дисертаційна робота на тему “Клініко-патогенетичні особливості гелікобактер-залежних хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей та шляхи їх медикаментозної корекції.” - науковий керевник професор В.М.Дудник.
Має вищу категорію за спеціальністю - ендоскопія, спеціалізацію з дитячої гастроентерології, першу категорію з Педіатрії.
Проводить лікувально-консультативну діальність як лікар гастролог в хірургічному №1, онкогеметологічному відділенях та як ендоскопіст в ВАІТН, пульмологічному, інфекційно-боксованному відділенні для дітей раннього віку, хірургічному №1 та онкогематологічному відділеннях.

Федчишен Олександр Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив ВМУ ім. М.І.Пирогова в 1994 році.
З 1998 по 2015 рр.працював лікарем торакальним-хірургом в ВОДКЛ.
З 2015 року був асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова, з 2020 р. на посаді доцента.
У 2018 році захистив дисертаційну роботу на тему: "Патогенетичне значення антимікробних пептидів та недостатності вітаміну Д у патогенезі та диференційному лікуванні БА у дітей"- науковий керевник професор Дудник В.М.
Є лікарем-консультантом чергувань по відділу виїзної консультативної екстренної медичної допомоги та медицини катастроф.
Має другу категорію з "Педіатрії" та першу категорію с "Торокальної хірургії".
Лікувальну роботу проводит на базі відділення педіатрії №2 та ВАІТ, ВАІТН.
Консультативну роботи на базі відділень - ВАІТ, ВАІТН, патологія та недоношених дітей, ІБВ №1 та №2 як лікар торокальної хірургії.

Звенігородська Ганна Юріївна


доцент, кандидат медичних наук

У 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. В 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку у 2009р. закінчила з відзнакою. Працювала лікарем педіатром поліклініки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З січня 2010 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У жовтні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення гемопоезу при хронічному гломерулонефриті у дітей: клінічні особливості та прогнозування перебігу», науковий керівник - професор Дудник В.М.
З 2012 року є членом Асоціації нефрологів України та Европейської асоціації нефрологів (ERA - EDTA).
Лікар педіатр - вища категорії, лікар нефролог дитячий - першої категорія.
Проводить лікувальну роботу за спеціальністю дитячого нефролога у відділенні педіатрії №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та консультативну роботу лікаря-нефролога у ІБВ №1, онкогематології, неврології та педіатрії №2.

Хромих Катерина Вадимівна


доцент, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З серпня по вересень 2013 р., після закінчення інтернатури за спеціальністю «Педіатрія», працювала дільничим педіатром відділення загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико – санітарної допомоги №2, м. Вінниці. З 2013 – 2015 рр. навчання в клінічній ординатурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року по вересень 2021 року – асистент кафедри педіатрії №2.
У 2015 році захищена дисертаційна робота на тему «Вазорегуляторна функція судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, та фармакологічна корекція її порушень» - науковий керівник професор В.М. Дудник та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
З 2021 року – доцент кафедри педіатрії №2.
Перша категорія з "Педіатрії" та спеціалізація з "Дитячої пульмонології".
Здійснює лікувальну роботу на базі відділення педіатрії №2 та консультативну роботу як лікар пульмонолог дитячий на базі КНП " Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні ВОР".
Член Української академії педіатричних спеціальностей, Подільської спілки педіатрів, активний член European Respiratory Society та European Academy of Allergy & Clinical Immunology, приймає участь у щорічних конгресах та фокусних зустрічах.


Зборовська Ольга Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

закінчила медичний факультет №2 Вінницького
національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. В 2002-2003
рр. проходила інтернатуру за спеціальністю педіатрія та навчалася у магістратурі.
В 2004 р. пройшла спеціалізацію по дитячій кардіоревматології і розпочала роботу в МЛ «Центр
матері та дитини» на посаді дитячого кардіоревматолога. В листопаді 2017 року присвоєно вищу
категорію зі спеціальності «Дитяча кардіоревматологія». В Листопаді 2018 року присвоєна друга
кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Педіатрія». У зв’язку зі зміною кваліфікаційних
характеристик за спеціальністю «Дитяча кардіологія», відповідно до Європейських стандартів в
грудні 2020 року пройшла повторну спеціалізацію та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста
«дитячого кардіолога».
З лютого 2013 року працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного
медичного університету ім. М.І. Пирогова та здійснює навчальний процес із студентами 5 та 6
курсів медичного факультетів №1 та 2 українською та англійською мовами. У 2023 р. обрана на
посаду доцента ЗВО кафедри.
В 2015 році на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 05.600.04 при Вінницькому національному
медичному університеті імені М. І. Пирогова МОЗ України захистила кандидатську дисертацію на
тему «Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з
вродженими вадами серця після оперативної корекції», виконану під керівництвом професора, д.
мед. н. Дудник Вероніки Михайлівни.
Є автором 30 наукових публікацій:
- публікацій в наукометричних базах Scopus або Web of Science – 4;
- публікацій навчально-методичного характеру – 5
- є співавтором навчального посібника «Диференційна діагностика найбільш поширених
захворювань дитячого віку» під редакцією проф. Дудник В.М. (м. Вінниця, 2017),
підручника «Клінічна педіатрія» під редакцією проф. Дудник В.М. (м. Вінниця, 2021),
клінічного посібника «Про 100 ЕКГ» під власною редакцією (м. Тернопіль, 2022) та є
співавтором розділу по дитячій кардіології підручника «Педіатрія» під редакцією Катілова
О. В., Варзаря А. В., Валіуліса А. В., Дмитрієва Д.В. (м. Вінниця, 2022 р.);
- публікацій у фахових виданнях ВНМУ ім. М.І. Пирогова – 3;
- публікацій у фахових виданнях – 10.
Приймає участь у міжнародних науково-практичних конференціях та з’їздах: The 8th Congress of
the European Academy of Paediatric Societies – EAPS (Barselona, 2020), Echocardiography days (Софія,
2021), Наукова-практична конференція Україна-Ізраіль «Стероїдна терапії та її побічні дії.
Кардіальні ускладнення та їх лікування» (2021) та інші. Регулярно виступає в якості спікера на
фахових заходах, в тому числі з міжнародною акредитацією ACCME. Вдосконалює свою
професійну майстерність на регулярних майстер курсах для дитячих кардіологів від Європейської
асоціації педіатричної та вродженої кардіології «Association for European paediatric and congenital
cardiology». В 2019 році пройшла стажування в кардіоцентрі в університетській клініці Motol
University Clinic (Children's Cardiac Center), Charles University Second Faculty of Medicine (м. Прага).
Є автором он-лайн школи по вродженим вадам серця у дітей у форматі відеоуроків для педіатрів
та лікарів загальної практики. З 2019 року є лектором авторських майстер класів «10 кроків
розшифровки ЕКГ», «ЕКГ в практиці», «ПРО 100 ЕКГ», які проводяться на різних освітніх
платформах.
Веде мікроблог в соціальних мережах для лікарів та пацієнтів для популяризації базових знань про
захворювання серця у дітей.

Буглова Наталія Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».
З 2012 по 2014 рік клінічний ординатор кафедри педіатрії ВНМУ ім. М.І.Пирогова за
фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2,а з 2023 року-доцент кафедри
педіатрії №2.
В квітні 2017 р. - захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при
Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему «Стан
репаративної функції слизової оболонки травного тракту при виразці дванадцятипалої
кишки у дітей» - науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий
ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія.
Має другу категорію по спеціалізації «Педіатрія».
Лікувально-консультативну роботу виконує на базі інфекційно - боксованого відділення
№1, хірургічного відділення №1 ВОДКЛ.

Куцак Олеся Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «Педіатрія». З 2010р. по 2012р., проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі ВОДКЛ та ВЦРКЛ.
З 2012р. по 2015р. працювала лікарем-педіатром дитячого відділення ВЦРКЛ.
З 2015 - 2018рр. навчання в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З грудня 2018р. – асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В грудні 2018р. захищена дисертаційна робота на тему: "Патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку залежно від вмісту ядерно – транскрипційного фактору NF-kB та інтерлейкінів – 4,6 в сироватці крові"- науковий керівник професор, д.мед.н. В.М. Дудник та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
Атестована в Міністерстві охорони здоров’я України на першу категорію за спеціальністю «Педіатрія» (посвідчення № №879 від 06.05.2021р.). Наказом №324 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова від 05.06.2020р. було присвоєно звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю «Дитячі інфекційні хвороби». Наказом № 679 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова від 30.11.2021р. було присвоєно звання лікаря – спеціаліста за спеціальністю «Дитяча кардіоревматологія».
З 2015 року проводить консультативну роботу в якості лікаря – педіатра на базі хірургічного відділення №2 (хірургічне відділення вроджених вад розвитку у дітей), з 2020 року здійснює лікувально – консультативну діяльність як лікар – інфекціоніст в інфекційно – боксованому відділенні для дітей раннього віку та травматологічному відділенні на базі КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької обласної ради».
Куцак О.В. пройшла курс – навчання за програмою міжнародного науково - практичного медичного стажування по педіатрії у Туреччині (Biruni University Hospital), в Грузії (Клініка імені Академіка Вахтанга Бочорошвілі), а також в Польщі (National Louis University).
Куцак О.В. є секретарем методичної ради Педіатричних дисциплін Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Березницкий Олександр Володимирович


асистент, кандидат медичних наук

Закінчив педіатричний факультет Вінницького Національного медичного університету в 2003 році.
В 2005 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія».
З 2005 по 2007 рік працював на посаді лікаря-хірурга у Вінницькій ОДКЛ.
З 2008 року по 2022 рік працював лікарем-фізіотерапевтом.
З 2000 по 2014 рік працював на посаді завідуючого фізіотерапевтичним відділенням ВОДКЛ.
З 2013 року працює асистентом кафедри педіатрії № 2 ВНМУ.
Захистив в 2016р. дисертаційну роботу на тему «Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез діагностика, медикаментозна корекція» - науковий керівник професор В.М. Дудник.
Проводить заняття зі студентами 6 курсу в навчально - тренінговому центрі практичної підготовки лікарів ВНМУ ім. М.І.Пирогова, підрозділ «Педіатрія». Є тренером симуляційного центру по pBLS (від Європейської ради реанімаціі).
Здійснює лікувальну та консультативну роботу згідно наказу про внутрішньолікарняні консультації у ВОДКЛ.
Має другу категорію з "Педіатрії"

Жмурчук Василь Миколаевич


асистент, Доктор философії

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2003 році. З 2003-2004рр. проходив інтернатуру на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, та отримав сертифікат лікаря-педіатра. З 1997р по 2000р працював в урологічному відділенні ВООД.
З 2004 року працював лікарем-педіатром приймального відділення ВОДКЛ.
З 2015 р. працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Захистив в червні 2020 дисертаційну роботу на тему "Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза" - науковий керівник професор В.М.Дудник, та присвоєно науковий ступінь доктора філософії (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
З 2008р-член Асоціації педіатрів України.
Є тренером симуляційного центру по pBLS (від Європейської ради реанімаціі).
Має вищу кваліфікаційну категорію по педіатрії та спеціалізацію з дитячої ендокринології.
Консультативно-лікувальну роботу проводить на базі відділень педіатрії №2, №1 та ЕМД ВОДКЛ.


Демянишина Валерія Валеріївна


асистент, Доктор философії

У 2015 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова.
З 2015 по 2017 роки навчалась у інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія».
2015-2017 рр. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія".
2017 року вступила до аспірантури за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2021 р. захистила дисертаційну роботу на тему "Клініко-патогенетичне значення кателіцидину та холекальциферолу для оцінки тяжкості та прогнозування перебігу муковісцидозу у дітей" - науковий керівник професор, д. мед. н. В.М. Дудник., присвоєно науковий ступінь доктора філософії (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
З вересня 2018 року - асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Має спеціалізацію з педіатрії та дитячої кардіоревматології, ультразвукової діагностики.
Член European Respiratory Society, European Academy of Allergy & Clinical Immunology, Української академії педіатричних спеціальностей, Подільської спілки педіатрів.
Лікувальну роботу проводить на базі педіатричного відділення №1 КНП "ВОДКЛ ВОР".

Пасік Валентина Юріївна


асистент, Доктор філософії

В 2014 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І Пирогова. З 2014 по 2016 рік навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія», після закінчення отримала сертифікат спеціаліста. З 2014 р. по 2017 рік працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова за сумісництвом.
З 2016 року аспірант кафедри педіатрії №2. В серпні 2022 року захистила дисертаційну роботу на тему "Особливості враження гепатобіліарної системи у дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну пневмонію"- науковий керівник професор, д.мед.наук В.М. Дудник, присвоєно науковий ступінь доктора філософії (Academic Degree of Doctor of Philosophy)
З вересня 2017 року - викладач-стажист кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
З вересня 2021 року асистент кафедри педіатрії № 2.
Має другу категорію з «Педіатрії» та спеціалізацію з «Дитячої ендокринології».
Є членом Асоціації дитячих ендокринологів України та Української Академії Педіатричних Спеціальностей.
Лікувальну роботу здійснює на базі відділення педіатрії № 2 та консультативну роботу як дитячий ендокринолог на базі КНП "ВОДКЛ ВОР"

Стецун Ольга Олександрівна


Асистент

Закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова медичний факультет № 2 в 2020 році та вступила на інтернатуру за спеціальністю "Педіатрія".
З вересня 2022 року аспірант кафедри педіатрії №2, науковий керівник д.мед.н., проф. Дудник В.М. Заплановано дисертаційну роботу на ступінь доктора філософії на тему: "Синдром системної запальної відповіді у дітей з негоспітальною пневмонією".
З жовтня 2023 року асистент кафедри педіатрії №2.
Лікувальну роботу проходить на базі відділення педіатрії №2 КНП "ВОДКЛ ВОР".

Микитюк Юлія Михайлівна


Асистент

В 2020 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова.
З 2020 по 2022 рік навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія», після закінчення отримала сертифікат спеціаліста.
З вересня 2022 року аспірант кафедри педіатрії №2, науковий керівник д.мед.н., проф. Дудник В.М.
Лікувальну роботу проводить на базі відділення педіатрії №2 КНП "ВОДКЛ ВОР".

Присяжнюк Олена Олександрівна


Асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет в 2009 році та вступила на інтернатуру за спеціальністю педіатрія.
З 2011-2016 рр працювала педіатром у Літинській ЦРЛ.
В 2016 році отримала спеціалізацію з дитячої гематології та розпочала роботу у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні у відділенні онкогематологіі.
В грудні 2020 року переведена на посаду завідувача відділення.
Є членом Асоціації дитячих гематологів України.
З січня 2024 року асистент кафедри педіатрії 2.
Має другу категорію з "Педіатрії" та другу категорію с "Дитячої гематології".

Пілецька Світлана Дмитріївна


старший лаборант

Новини

Графік начитки КРОК-2 (ЄДКІ-2)
21.06.2024

Медичний факультет №1

9.00 – 10.00

5 аудиторія

ВНМУ ім. М.І. Пирогова


 

Дата

Викладач

 

24.06

доц. Зборовська О.О.

 

25.06

доц. Хромих К.В.

 

26.06

Дитячі інфекційні хвороби

 

27.06

доц. Фурман В.Г.

 

28.06

доц. Мантак Г.І.

ОГОЛОШЕННЯ
04.06.2024

Перескладання

студентами 5 курсу диф.заліку з Педіатрії

та заліків з Мед.генетики та Вибіркових дисциплін

здійснюється щоденно

до 28.06.24 року

по домовленності із викладачем відповідальним за групу.

Графік проведення консультацій (та відпрацювань)
31.05.2024

Відпрацювання студентами 4-6 курсів пропусків практичних занять

проводиться по домовленності з викладачем на кафедрі.

РОЗКЛАД ІСПИТУ З ПЕДІАТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ 228 "Педіатрія"
15.05.2024

 


Групи №

Дата іспиту

Початок іспиту

95а, 95б,96а

24.05.24

 09:00

 

 

 Місце проведення - кафедра педіатрії №2, 4 поверх "КНП ВОДКЛ ВОР"

 

23.05.2024 - консультативний день по домовленості з викладачем

ХХІ Студентська наукова конференція з міжнародною участю «Перший крок в науку - 2024»
19.04.2024

!!! ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ!!!


Перше місце -  Асміта, 22 він група, 6 курс

Друге місце -

        1)    Саприга Ольга Русланівна, 2-хп група,6 курс

        2)    Вікол Анастасія Русланівна, Русенко Руслан Назарійович, Дяченко Роман Вікторович,  3-а група, 5 курс

Третє місце -

        1)    Квятик Юлія Сергіївна, Мельничук Світлана Юріївна 7-б група, 5 курс

        2)    Давидюк Вікторія Олегівна, Паляничка Аліна Анатоліївна, 2-п група, 6 курс

 

 Найкраща стендова доповідь: Фурман Роман Русланович, 1 хп, 6 курс

                                                    Бережнюк Анастасія Юріївна., 1 хп, 6 курс

I тур студентської олімпіади
19.04.2024

!!! ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ !!!


 I етапу студентської олімпіади з медичної генетики 


I місце  –    Матвєєв В.В., 6 курс, 1п група

II місце –   Северинов Д.С., 6 курс, 1п група

                   Мельник П.В., 5 курс, 14а група

III місце –  Просвитнюк В.О., 5 курс, 14а група

                   Саєнко Є.А., 5 курс, 6а група


I етапу студентської олімпіади з педіатрії


I місце –    Северинов Д.С., 6 курс, 1п група

II місце –   Василенко У.Є., 6 курс, 1п група

                   Партика С.Р., 5 курс, 13а група

III місце – Терземан О. В., 6 курс, 1П група

                  Бєда О.В., 5 курс, 14а група

 


Відкрита лекція 26.01.24
28.03.2024

 

26.01.2024р о 13:05

На платформі Zoom відбудеться відкрита лекція доцента кафедри педіатрії №2 Куцак Олесі Вололимирівни для студентів 5 – го курсу медичного факультету підготовки іноземних громадян на тему : «Лейкози у дітей. Лімфоми у дітей.»

Посилання: Відкрита лекція 

Графік підготовки до ОСП(К)І
22.03.2024

Графік

підготовки до ОСП(К)І 6 курсу спеціальностей: «Медицина», «Педіатрія»

в  симуляційно-тренінговому центрі (фармацевтичний корпус , 6 поверх)

з  «Педіатрії»

 

Дата

Час

Групи

20.03.2024

14.00-17.00

28ві, 34ві, 35ві

21.03.2024

14.00-17.00

37ві, 38ві

22.03.2024

14.00-17.00

30ві, 31ві, 40ві, 41ві

25.03.2024

14.00-17.00

43ві, 22ві

26.03.2024

14.00-17.00

24ві, 32ві, 44ві, 25ві

27.03.2024

14.00-17.00

26ві, 33ві

28.03.2024

14.00-17.00

10в, 11в, 14в, 12х,2а

29.03.2024

14.00-17.00

1с, 12в, 13в, 16в, 11х

01.04.2024

14.00-17.00

1в, 2в, 3в, 13х, 14х, 3х

02.04.2024

14.00-17.00

9х, 10х, 5в, 17в, 7х, 4х

03.04.2024

 

09.00-12.00

8в, 9в, 18в, 1а, 1х, 2х

14.00-17.00

8х, 4в, 6в, 7в, 15в

12.04.2024

14.00-17.00

1п, 2п

16.04.2024

14.00-17.00

1хп, 2хп

19.04.2024

14.00-17.00

20хі, 21хі, 19хі, 23ху

23.04.2024

14.00-17.00

17хі, 15хі, 2сі, 4ср

 

Засідання СНТ
19.03.2024

Розклад занять у стимуляційному центрі з педіатрії
03.02.2024

Група

Викладач

1.04

2.04

3.04

4.04

5.04

1а група

доц. Фурман В.Г.

доц. Шаламай М.О.

доц. Шаламай М.О.

доц. Шаламай М.О.

доц. Шаламай М.О.

доц. Шаламай М.О.

1х група

ас.Березницький О..

ас. Березницький О.В.

ас. Березницький О.В.

ас. Березницький О.В.

ас. Березницький О.В.

ас. Березницький О.В.

2х група

доц.ФедчишенО.П.

ас. Жмурчук В.М.

ас. Жмурчук В.М.

ас. Жмурчук В.М.

ас. Жмурчук В.М.

ас. Жмурчук В.М.

Розподіл груп на весняний семестр 5 курс 2023-2024 н.р.
12.01.2024

5 курс педіатрія.

доц. Руденко Г.М. – 1а, 2а, 3а, 5а, 13а, 15а, 17а, 18а, 95а

ас. Жмурчук В.М. – 1б, 2б, 3б, 5б, 13б, 16б, 17б, 18б, 95б

доц. Федчишен О.П. – 6б

доц. Буглова Н.О. – 96а

доц. Мантак Г.І. – 6а

ас. Стецун О.О. – 4а, 14а, 16а, 31а, 81а, 82а, 83а, 84а

ас. Микитюк Ю.М. – 4б, 14б, 15б,  81б, 82б, 83б, 84б

ас. Присяжнюк О.О. – 14а, 4б, 16а (гематологія)

 

5 курс медична генетика

доц. Шаламай М.О. – 2а, 5а

доц. Сінчук Н.І. – 14б, 18б

ас. Куцак О.В. –1а, 1б, 2б, 3а, 3б, 4а, 4б, 5б, 6а, 6б, 13б, 15а, 15б, 16а, 16б, 17б, 18а, 81а, 81б, 82а, 82б, 83а, 83б, 84а, 84б

ас. Пасік В.Ю. –   13а, 14а, 17а

 

ВК «Орфанні захворювання в педіатрії» 

доц. Шаламай М.О. – 3п, 6м

ас. Пасік В.Ю. – 5м

 

5 курс ВК «Вибрані питання в дитячій кардіології»

доц. Попов В.П. – 3м

ас. Демянишина В.В. – 4м

 

Клінічна база: ВОДКЛ

План роботи студентського наукового товариства на 2023-24 навч.року
12.09.2023

Назва теми

Дата проведення

Відповідальні

1

Особливості диференційної діагностики та лікування рідких форм неходжкінських лімфом у дітей

 вересень

проф. Дудник В.М.

доц. Фурман В.Г.

доц. Король Т.Г.

ас. Куцак О.В.

2

Рідкісні захворювання печінки

жовтень

доц. Руденко Г.М.

доц. Шаламай М.О.

доц. Буглова Н.О.

3

Диференційна діагностика хвороб накопичення. Генетичне консультування. Сучасні підходи до лікування

листопад

доц. Сінчук Н.І.

ас. Демянишина В.В.

4

Vascular ringsrare cardiovascular disease. Clinical cases and follow-up

грудень

доц. Попов В.П.

доц. Зборовська О.О.

доц.Хромих К.В.

ас. Демянишена В.В.

5

Первинні та вторинні ентеропатії в педіатрії (інфекційного та неінфекційного генезу)

січень

доц. Морозова І.В.

доц Мантак Г.І.

ас. Микитюк Ю.М.

 

6

Метаболічний синдром в педіатричній практиці. Ожиріння у дітей.

лютий

доц. Андрікевич І.І.

ас. Жмурчук В.М.

ас. Пасік В.Ю,

7

Респіраторні алергози у дітей. Бронхіальна астма. Сучасні підходи до лікування.

березень

доц. Федчишен О.О.

ас. Березніцький О.В.

ас. Стецун О.О.

 

Підсумкове заняття

квітень

 

Відкрита лекція
19.01.2023

На платформі Microsoft Teams

30.01.2023 о 10.00

відбудеться відкрита лекція

доцента кафедри педіатрії №2

Хромих Катерини Вадимівни

для студентів 5 курсу медичногофакультету

(іноземні студенти, англомовні)

на тему: «Анемії у дітей»

ВІдкрита лекція
19.01.2023

 

На платформі Microsoft Teams 23.10.2023 о 10.00 відбудеться відкрита лекція доцента
кафедри педіатрії №2 Звенігородської Ганни Юріївна для студентів 5 курсу медичного
факультету (іноземні студенти, англомовні) на тему: «Гемобластози у дітей»

На платформі Microsoft Teams

23.01.2023 о 10.00

відбудеться відкрита лекція

доцента кафедри педіатрії №2

Звенігородської Ганни Юріївна

для студентів 5 курсу медичногофакультету

(іноземні студенти, англомовні)

на тему: «Гемобластози у дітей»

Відкрита лекція
18.01.2023

20.01.2023 о 13.00

на платформі Microsoft Teams відбудеться відкрита лекція
доцента кафедри педіатрії №2 Король Тетяни Григорівни

для студентів 5 курсу медичних факультетів №1 та №2

НА ТЕМУ: «ГЕМОРАГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ У ДІТЕЙ»

Посилання: Відкрита лекція 

Алгоритм дій студентів та викладачів кафедри на базі КНП«ВОДКЛ ВОР» під час надходження сигналу «Повітряна тривога»
02.09.2022

Алгоритм дій студентів та викладачів

кафедри педіатрії №2 на базі КНП«ВОДКЛ ВОР»

під час надходження сигналу

«Повітряна тривога» або інших сигналів  оповіщення

 

Згідно наказу №45 від 30.08.22 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

та інструкції

 

 1.     Перервати заняття та подати здобувачам освіти команду: «Всім зібрати речі, швидко пройти в укриття».
 2.     Впевнитись, що в аудиторії нікого не залишилось, вимкнути світло.
 3.     Організовано під керівництвом викладача, який проводить заняття, студентам прослідувати в укриття:

 

Маршрут евакуації для викладачів та студентів кафедри педіатрії№2:

-         З маршрутом евакуації студентів ознайомлює викладач на першому практичному занятті

-         Студенти з викладачем з навчальної кімнати прямують до підвального приміщення-укриття  6-ти поверхового корпусу.

 

 1.     Перебувати в укритті до сигналу «Відбій повітряної тривоги»
 2.     Викладач повинен проінформувати студентів про подальші дії після відміни сигналу: продовжити практичне заняття.

Наукова діяльність

 

З В І Т
ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ  ПЕДІАТРІЇ №2
ЗА 2023 РІК

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2023 р.

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2023 р.

 

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна)

2

1

Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та орфанних захворювань у дітей

 

№ держреєстрації 0114u0032701

 

01 – прикладна

 

Підрозділ, що виконував НДР – кафедра педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова

 

Керівник НДР – професор Дудник В.М.

01.2019 – 12.2023

Навчальний посібник (3):

„Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей” Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Мантак Г.І., Андрікевич І.І.

 

«Educational-methodic textbook “Of Pediatrics for students”» Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Сторожук І.В., Мантак Г.І., Андрікевич І.І., Шаламай М.О.

 

Навчальний посібник з педіатірї для студентів 6 курсу 2-е видання «Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку». Під редакцією Дудник В.М..Співавтори Мантак Г.І., Андрікевич І.І. Сінчук Н.І., Попов В.П., Гончаров Л.І., Ізюмець О.І., доц. Фурман В.Г., Шаламай М.О., Король Т.Г., Зборовська О.О., Звенигородська Г.Ю., Хромих К.В.

 

Кількість опублікованих праць – 11 статей, 36 тез.

 

Місце впровадження:

-          Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня

-          Центр матері і дитини м.Вінниці

-          Житомирська обласна дитяча лікарня

-          Хмельницька обласна дитяча лікарня

-          Чернівецька обласна дитяча лікарня

-          Луганська обласна дитяча лікарня

-          Одеська міська лікарня

 

Ефективність:

Медична: результати досліджень клініко-лабораторних показників у дітей з патологією дихальної, серцево-судинної, гепатобіліарної, травної систем дозволять вказати на особливості клінічного перебігу, скласти алгоритми діагностики різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.

Соціальна: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.

Економічна: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику та лікування різних соматичних та орфанних захворювань захворювань дитячого віку.

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР
(рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна)

2

1

Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та орфанних захворювань у дітей
№ держреєстрації 0114u0032701
01 – прикладна
Підрозділ, що виконував НДР – кафедра педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова
Керівник НДР – професор Дудник В.М.

01.2019 – 12.2023

Навчальний посібник (3):
„Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей” Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Мантак Г.І., Андрікевич І.І.
«Educational-methodic textbook “Of Pediatrics for students”» Під редакцією Дудник В.М. Співавтори Сторожук І.В., Мантак Г.І., Андрікевич І.І., Шаламай М.О.
Навчальний посібник з педіатірї для студентів 6 курсу 2-е видання «Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку». Під редакцією Дудник В.М..Співавтори Мантак Г.І., Андрікевич І.І. Сінчук Н.І., Попов В.П., Гончаров Л.І., Ізюмець О.І., доц. Фурман В.Г., Шаламай М.О., Король Т.Г., Зборовська О.О., Звенигородська Г.Ю., Хромих К.В.
Кількість опублікованих праць – 11 статей, 36 тез.
Місце впровадження:
-          Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня
-          Центр матері і дитини м.Вінниці
-          Житомирська обласна дитяча лікарня
-          Хмельницька обласна дитяча лікарня
-          Чернівецька обласна дитяча лікарня
-          Луганська обласна дитяча лікарня
-          Одеська міська лікарня
 
Ефективність:
Медична: результати досліджень клініко-лабораторних показників у дітей з патологією дихальної, серцево-судинної, гепатобіліарної, травної систем дозволять вказати на особливості клінічного перебігу, скласти алгоритми діагностики різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.
Соціальна: результати досліджень дозволять підвищити рівень і якість життя дитячого населення, профілактувати прогресування та ускладнення різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.
Економічна: результати досліджень дозволять зменшити затрати на діагностику та лікування різних соматичних та орфанних захворювань захворювань дитячого віку.

 

Інформація про закордонні стажування, школи.

Інформація про закордонні стажування, школи.

 

з/п

ПІБ

(співробітника кафедри)

Країна

Назва закладу, де проходило стажуваннянавчання

Тематика

Терміни

Форма

(он-лайн, оф-лайн)

Тип стажування (планове/педагогічне, наукове, клінічне/практичне, ін.), чи згідно з графіком стажувань

Результати стажування (впровадження методик нових форм навчання, розробка курсу, посібника, методики тощо)

 1. 1.        

Куцак О.В.

Грузія

Клініка ім.Академіа Вахтанга Бочарушвілі

Academic Vakhtang Bochorishvili Clinic has participated in educational activity of pediatrics.

18.08.2023 – 25.08.2023

оф-лайн

Науков-практичне медичне стажування з педіатрії

Впровадженн

я

інноваційних

методик

навчання

 1. 2.        

Куцак О.В.

Турція

Biruni university hospital

Biruni university hospital certificate of participation. General visit of all departments at biruni university hospital on

17.08-19.08.2023

17.08.- 19.08.2023

Оф-лайн

Науков-практичне медичне стажування з педіатрії

Впровадженн

я

інноваційних

методик

навчання

 1. 3.        

Король

Т.Г.

Чеська

народна

республі

ка

Міжнародни

й

економічни

й інститут

Наукові

перспекти

ви та

інновації в

освіті:

досвід

Чеської

Республіки

08.10.202

2 -

02.12.202

2

Он-

лайн

Науково-

педагогічне

Впровадженн

я

інноваційних

методик

навчання

 

 1. 4.        

Звенігородська Г.Ю.

Австрія

American-austrian Foundation Open Medical Institute

19-23.03.2023

Pediatric nephrology and endocrynology

оф-лайн

Клінічне/практичне

Впровадження новітніх методів діагностики та лікування

5

Хромих К.В.

Австрія

American-austrian Foundation Open Medical Institute

26-30.01.2023

Pediatric Allergy and immunology

оф-лайн

Клінічне/практичне

Впровадження новітніх методів діагностики та лікування


з/п

ПІБ
(співробітника кафедри)

Країна

Назва закладу, де проходило стажуваннянавчання

Тематика

Терміни

Форма
(он-лайн, оф-лайн)

Тип стажування (планове/педагогічне, наукове, клінічне/практичне, ін.), чи згідно з графіком стажувань

Результати стажування (впровадження методик нових форм навчання, розробка курсу, посібника, методики тощо)

 1. 1.        

Куцак О.В.

Грузія

Клініка ім.Академіа Вахтанга Бочарушвілі

Academic Vakhtang Bochorishvili Clinic has participated in educational activity of pediatrics.

18.08.2023 – 25.08.2023

оф-лайн

Науков-практичне медичне стажування з педіатрії

Впровадженн
я
інноваційних
методик
навчання

 1. 2.        

Куцак О.В.

Турція

Biruni university hospital

Biruni university hospital certificate of participation. General visit of all departments at biruni university hospital on
17.08-19.08.2023

17.08.- 19.08.2023

Оф-лайн

Науков-практичне медичне стажування з педіатрії

Впровадженн
я
інноваційних
методик
навчання

 1. 3.        

Король
Т.Г.

Чеська
народна
республі
ка

Міжнародни
й
економічни
й інститут

Наукові
перспекти
ви та
інновації в
освіті:
досвід
Чеської
Республіки

08.10.202
2 -
02.12.202
2

Он-
лайн

Науково-
педагогічне

Впровадженн
я
інноваційних
методик
навчання

 1. 4.        

Звенігородська Г.Ю.

Австрія

American-austrian Foundation Open Medical Institute

19-23.03.2023

Pediatric nephrology and endocrynology

оф-лайн

Клінічне/практичне

Впровадження новітніх методів діагностики та лікування

5

Хромих К.В.

Австрія

American-austrian Foundation Open Medical Institute

26-30.01.2023

Pediatric Allergy and immunology

оф-лайн

Клінічне/практичне

Впровадження новітніх методів діагностики та лікування

Участь у міжнародних наукових заходах (форуми, конгреси, з’їзди, конференції, виставки).

з/п

ПІБ

(співробітника кафедри)

Країна

Назва наукового форуму

Терміни

Тип заходу (форум, конгрес, з’їзд, конференція, симпозіум, виставка тощо)

Форма участі

(доповідач, слухач, публікація статті, тез)

 1.  

Сінчук Н.І.

 

 

Австрія

46й

Европейський

конгрес з

муковісцидоза

 

7-10.06.23

Конгрес

слухач

 1.  

Сінчук Н.І.

 

 

 

Ізраіль

SSIEM Annual

Symposium

 

29/08-

01/09/23

 

Симпозіум

слухач

 1.  

Звенігородська

Г.Ю.

Литва

55

Європейський

конгрес

дитячих

нефрологів

(ESPN)

28

вересня-1

жовтня

2023

Конгрес

Стендова

доповідь,

Публікація тез

 

Король Т.Г.

 

 

 

Україна

Paediatric Basic

Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

 

Шаламай М.О.

Україна

Paediatric Basic

Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

 

Хромих К.В.

Україна

Paediatric Basic

Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

 

Сінчук Н.І.

Україна

Paediatric Basic

Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

 

Жмурчук В.М.

Україна

Paediatric Basic

Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

 

Мантак Г.І.

Україна

Paediatric Basic

Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

 

Березніцький О.В.

Україна

Paediatric Basic

Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

 

Микитюк Ю.М.

Україна

Paediatric Basic

Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

 

Хромих К.В.

Італія

International Severe Asthma Forum

05-07.10.2023

форум

Стендова

доповідь,

Публікація тез

 

Зборовська О.О.

Ірландія

56th Annual «Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)

травень 2023

конгрес

Стендова

доповідь,

Публікація тез


з/п

ПІБ
(співробітника кафедри)

Країна

Назва наукового форуму

Терміни

Тип заходу (форум, конгрес, з’їзд, конференція, симпозіум, виставка тощо)

Форма участі
(доповідач, слухач, публікація статті, тез)

 1.  

Сінчук Н.І.

Австрія

46й
Европейський
конгрес з
муковісцидоза

7-10.06.23

Конгрес

слухач

 1.  

Сінчук Н.І.

Ізраіль

SSIEM Annual
Symposium

29/08-
01/09/23

Симпозіум

слухач

 1.  

Звенігородська
Г.Ю.

Литва

55
Європейський
конгрес
дитячих
нефрологів
(ESPN)

28
вересня-1
жовтня
2023

Конгрес

Стендова
доповідь,
Публікація тез

Король Т.Г.

Україна

Paediatric Basic
Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

Шаламай М.О.

Україна

Paediatric Basic
Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

Хромих К.В.

Україна

Paediatric Basic
Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

Сінчук Н.І.

Україна

Paediatric Basic
Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

Жмурчук В.М.

Україна

Paediatric Basic
Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

Мантак Г.І.

Україна

Paediatric Basic
Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

Березніцький О.В.

Україна

Paediatric Basic
Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

Микитюк Ю.М.

Україна

Paediatric Basic
Life Support by European Resuscitation Council

23.09.2023

тренінг

 слухач

Хромих К.В.

Італія

International Severe Asthma Forum

05-07.10.2023

форум

Стендова
доповідь,
Публікація тез

Зборовська О.О.

Ірландія

56th Annual «Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)

травень 2023

конгрес

Стендова
доповідь,
Публікація тезПерелік результатів науково-дослідної роботи:

Бібліографічний перелік (за матеріалами досліджень за період виконання НДР).

- у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus;

1. V.  M. Dudnyk, N. O. Buhlova, I. V. Morozova,  T. Y.Kukuruza. /The effect of the reparative action drug in treatment of pediatric duodenal ulcer. / Ukrainian journal Perinatology and Pediatrics. - 4(92). - 2022. - P. 33 – 36

UDC 616.342-002.44-053:615.322

https://med-expert.com.ua/journals/wp-content/uploads/2023/02/08.pdf

2. Сінчук НІ, Демянишина ВВ. /Хвороба Німана-Піка тип С: симптоми, діагностика, лікування./ Україна.  ISSN 2663-7553 Modern pediatrics. Ukraine 6(126)// - 2022. -  с. 68-74 

УДК 10.15574/SP.2022.126.68

https://med-expert.com.ua/journals/wp-content/uploads/2022/11/13-2.pdf


3. Дудник В.М., Хромих К.В., Морозова І.В., Шаламай М.О., Король Т.Г. Хвороба Кларксона у дітей (оглядова літератури). Сучасна педіатрія. № 7. – 2022. – с. 81-85

УДК 616-092.19:15-005:008.64

https://med-expert.com.ua/journals/wp-content/uploads/2023/01/13.pdf

4. Дудник В.М., Фурман В.Г., Куцак О.В., Пасік В.Ю. Хвороба Крона в дітей. Клінічний випадок. Сучасна педіатрія. № 4 (132) – 2023. – с. 111-119медекс

УДК 10.15574/SP.2023.132.111

https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/suchasna-pediatrija-ukraina-%e2%84%96-4_2023-2/

5. Zborovska, O.O., Malska, A.A., Tammo, R., Teterin, O., Morkovkina, H.Ye. Congenital vascular rings as a cause of respiratory and esophageal problems in children. Сучасна педіатрія. № 2 (130) – 2023. – с. 104-108

УДК 616.132-007.2-02:616.24-008.4:616.329]-053.2

https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/suchasna-pediatrija-ukraina-%e2%84%96-2_2023/#dflip-df_35857/104/

6. Khromykh, K., Dudnyk, V., Korol, T., Fedchishen, O. MARBLE DISEASE (CASE REPORT). Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960) this link is disabled, 2023, 76(7), pp. 1694–1700

10.36740/WLek202307127

7. Dudnyk, V.M., Furman, V.H., Kutsak, O.V., Pasik, V.Yu., Fedchyshen, O.P. Chondroblastic osteosarcoma of the proximal left tibia in the setting of cystic fibrosis related diabetes mellitus. Clinical case.  Ukrainian Journal of Perinatology and Pediatrics, 2023, 93(1), pp. 123–130

doi.org/10.15574/PP.2023.93.123

http://ujpp.med-expert.com.ua/article/view/277291

8. Мантак Г.І., Моравська О.А., Андрікевич І.І., Ющенко Л.О.,Олійник В.С. Педіатричні аспекти гострого гематогенного остеомієліту в дитини раннього віку: клінічний випадок. Сучасна педіатрія. Україна 1 (129)/2023. – С. 87- 94.

https://med-expert.com.ua/journals/wp-content/uploads/2023/03/14.pdf

 - у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань України;

1. Дудник В. М., Зборовська О. О., Демянишина В. В., Попов В. П. Патологія коронарних артерій у дітей та їх клінічне значення. Вісник ВНМУ». – Т.26 №4. – 2022. С. 663-669

https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/1085/1039

2.  Дудник В.М., Фурман В.Г, Куцак О.В, Пасік В.Ю. Особливості клінічних проявів внутрішньоутробної інфекції у новонароджених. Клінічний випадок. ПРОБЛЕМИ КЛІНІЧНОЇ ПЕДІАТРІЇ Науково-практичний журнал для педіатрів та лікарів загальної практики – сімейної медицини No 1 (59) 2023. – с. 46-52.

file:///E:/%D0%9F%20%D0%A3%20%D0%91%20%D0%9B%20%D0%86%20%D0%9A%20%D0%90%20%D0%A6%20%D0%86%20%D0%87/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96/2023/%D0%92%D0%A3%D0%86%20(%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4).pdf

3. Хромих К.В., Чигір І.В., Потєєва Т.В. Цукровий діабет, пов’язаний із муковісцидозом. Клінічні випадки. Український журнал дитячої ендокринології. 2 (43), 2023, с. 23-27 DOI: https://doi.org/10.30978/UJPE2023-2-23

 

- у інших наукових періодичних виданнях;

- публікації у матеріалах з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій

1. Матеріали VIII науково-практичної конференції молодих вчених з міжнародною участю «Проблеми сьогодення в педіатрії» 23.02.2023 м.Харків. «Мультидисциплінарний підхід до обстеження дітей з цукровим діабетом (клінічний випадок). Андрікевич І.І., Пасік В.Ю., Стецун О.О. ст.65.

2. Тези доповідей навчально-методичної конференції 08.02.2023. «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умовах». «Проблеми практичної підготовки студентів медичних навчальних закладів в умовах воєнної агресії в Україні».  Дудник В.М., Буглова Н.О., Демянишина В.В., Жмурчук В.М. ст.78

3. Тези доповідей навчально-методичної конференції 08.02.2023. «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умовах». «Історія створення та впровадження ОПП «Педіатрія» у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова» Дудник В.М., Андрікевич І.І., Мантак Г.І. ст.77

4. Тези доповідей навчально-методичної конференції 08.02.2023. «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умовах». «Напрями підготовки лікарів-інтернів за спеціальністю «Педіатрія» в умовах сьогодення» Дудник В. М., Морозова І. В., Шаламай М.О. с.79

5. Тези доповідей навчально-методичної конференції 08.02.2023. «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умовах». «Особливості викладання педіатрії у студентів 5 курсу в умовах військового часу». Дудник В.М., Король Т.Г., Руденко Г.М., Андрікевич І.І. с.80

6. Тези доповідей навчально-методичної конференції 08.02.2023. «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умовах». «Актуальні проблеми якісної підготовки студентів медичних ЗВО з медичної генетики у надзвичайних умовах». Дудник В.М., Сінчук Н.І. ст.81

7. Тези доповідей навчально-методичної конференції 08.02.2023. «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умовах».  «Академічна мобільність студентів медичних ЗВО в умовах воєнного часу». Дудник В.М., Фурман В.Г., Куцак О.В., Пасік В.Ю. ст.82

9. Тези доповідей навчально-методичної конференції 08.02.2023. «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних кадрів у надзвичайних умовах». «Підготовка медичних кадрів в реаліях воєнного часу» Дудник В.М., Фурман В.Г., Куцак О.В., Пасік В.Ю. ст.83

10. Congenital diverticulum of the left ventricle, as an accidental finding in a healthy child. clinical case (абстракт, стендова доповідь). Cardiology in the Young , Volume 33 , Issue S1: 56th Annual «Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC), May 2023 , pp. S95 DOI: https://doi.org/10.1017/S1047951123001099. Zborovska O.O., Malska A.A

11. Dudnyk V., Khromykh K., Zhmurchuk V., Konoplitska A. Severe asthma and iron deficiency. P045. Material of ISAF 2023, Rome, Italy

12. Тези доповідей науково-практичної конференції “INFORMATION ACTIVITI AS A COMPONENT OF SCIENCE DEVELOPMENT” APRIL 04-07. 2023. Edmonton. Canada ЕФЕКТИВНІСТЬ СПЛЕНЕКТОМІЇ ЯК МЕТОДУ ДОСЯГНЕННЯ ТРИВАЛОЇ РЕМІСІЇ У ХВОРИХ НА ІТП.  Жмурчук В.М., Руденко Г.М

 

Перелік основних доповідей на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України
 та НАМН України (за матеріалами досліджень за період виконання НДР із зазначенням назви заходу, теми доповіді, дат проведення заходу та організаторів).

1. Дудник В. М., Андрікевич І.І. Ювілейна XXV Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання педіатрії» (Сідельниковські читання). Доповідь на тему «Досвід проведення ОСП(К)І 2 для здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова. 20-22.09.2023. м.Київ.

2. Дудник В.М. Науково-практична конференція  «Орфанні захворювання: від синдрому до діагнозу». Доповідь на тему «Складні питання діагностики ЮІА». 01.03.2023 м.Вінниця.

3. Андрікевич І.І.Науково-практична конференція  «Орфанні захворювання: від синдрому до діагнозу». Доповідь на тему «Вроджена гіперплазія кори надниркових залоз у дітей внаслідок дефіциту ферменту 21-гідроксилази». 01.03.2023 м.Вінниця.

4.Шаламай М.О. Науково-практична конференція  «Орфанні захворювання: від синдрому до діагнозу». Доповідь на тему «Сполучно-тканинні дисплазії. Синдром Марфана.Клінічний кейс.». 01.03.2023 м.Вінниця.

5. Король Т.Г. Науково-практична конференція  «Орфанні захворювання: від синдрому до діагнозу». Доповідь на тему «Генетично детерміновані порушення первинного гемостазу у дітей». 01.03.2023 м.Вінниця.

6.Демянишина В.В. Науково-практична конференція  «Орфанні захворювання: від синдрому до діагнозу». Доповідь на тему «Різноманітність фенотипів муковісцидозу та їх діагностика». 01.03.2023 м.Вінниця.

7.  Король Т.Г. Семнар Pro Ped: Дитяча гематологія. Доповідь на тему: «Лімфоденопатія на прийомі лікаря педіатра». 05.10.2023

8.  Руденко Г.М. Науково-практична конференція «Vinnytsia ENDO 2023». Доповідь на тему: «Ендоскопія при запальних захворюваннях кишечника». 3.11.2023

9. Науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю (стендова доповідь на тему: «Адреногенітальний синдром внаслідок дефіциту ферменту 21-гідроксилази»). «Проблеми сьогодення в педіатрії». м. Харків. 23.02.2023. Андрікевич І.І.

10. Науково-практична конференція з міжнародною участю (стендова доповідь на тему «Адреногенітальний синдром внаслідок дефіциту 21-гідроксилази»). «Сучасні медичні технології в педіатричній науці, практиці, сімейній медицині та освіті». 27-29.04.2023 м. Одеса. Андрікевич І.І.

11.Науково-практична конференція (стендова доповідь на тему «Клінічні особливості перебігу ранньої локалізованої стадії бореліозу у дітей») «Актуальні питання інфекційних хвороб у дітей». м.Київ.30.03.2023. Андрікевич І.І.

12. Ganna Zvenigorodska A CASE PRESENTATION OF A CHILD WITH NEPHROTIC SYNDROME AND COMMON VARIABLE IMMUNODEFICIENCY - 55 Європейський конгрес дитячих нефрологів (ESPN), Вільнюс, Литва, 28.09-1.10.2023

13. LESSONS OF WAR: CHILDREN’S NEPHROLOGICAL CARE IN UKRAINE Dmytro Ivanov, Yelizaveta Lagodych, Vladimyr Bezruk, Dmytro Shevchuk, Lyudmyla Vakulenko, Iryna Zavalna, Iryna Melnyk, Olga Dobrik, Natalia Lukyanenko, Ganna Zvenigorodska - 55 Європейський конгрес дитячих нефрологів (ESPN), Вільнюс, Литва, 28.09-1.10.2023

14. Сінчук Н.І.  Доповідь на тему: Лізосомні хвороби накопичення. Як згадати симптоми і поставити діагноз вчасно, «Орфанні захворювання: від синдрому до діагнозу». 01.03.2023. м.Вінниця

15. Сінчук Н.І. Доповідь на тему:“Хвороба Помпе- такі різні фенотипи” Prime Pediatrics 2023. 2-4.06.2023, м.Львів. Конгрес з міжнародною акредитацією  ACCME PRIME Pediatrics 2023.

16. Сінчук Н.І. Доповідь на тему: Хвороба Менкеса-як поставити діагноз. Prime Pediatrics 2023. 2-4.06.2023, м.Львів. Конгрес з міжнародною акредитацією  ACCME PRIME Pediatrics 2023.

17. Сінчук Н.І. Доповідь на тему: Хвороба Помпе від А до Я. PedSMART рідкісні хвороби. 1.04.2023 м.Київ Конгрес з міжнародною акредитацією  ACCME PRIME Pediatrics 2023.

18. Сінчук Н.І.  Доповідь на тему: “Харчова алергія у дітей раннього віку : Міфи і реальність” Фахова школа. «Особливості перебігу і менеджементу інфекційної патології у дітей: Міждистиплінарний підхід». 8.04.2023. м.Вінниця

19. Сінчук Н.І.  Доповідь на тему: “Мультидисциплінарна команда є запорукою успіху центру муковісцидозу» Українська конференція з муковісцидозу «Дай пацієнтам з муковісцидозом шанс на нормальну якість життя» 9-11.05.2023 .м.Івано-Франківськ

20. Сінчук Н.І. Доповідь на тему: “Чи насправді симптоми рідкісних хвороб є рідкісними”. «Досягнення медицини та здоров`я людини у сучасному суспільстві» 25.02.23 онлайн.

21. Zborovska O.O., Malska A.A. Congenital diverticulum of the left ventricle, as an accidental finding in a healthy child. clinical case. 56th Annual «Meeting of the Association for European Paediatric and Congenital Cardiology (AEPC)

22. Khromykh Kateryna. Severe  asthma and iron deficiency. International Severe Asthma Forum, 05-07 October 2023, Rome, Italy

23. Хромих Катерина. Цукровий діабет у дитини з муковісцидозом. Діагностика і лікування з точки зору педіатра. Клінічні випадки. Сучасна дитяча ендокринологія XV, 27-28 квітня 2023

24. Хромих Катерина. Респіраторні порушення при муковісцидозі.  «Орфанні захворювання: від синдрому до діагнозу». 01.03.2023. м.Вінниця

25. Зборовська О.О. Кашель, стридор, візинг – респіраторні маски кардіологічної патології», Конгрес з міжнародною акредитацією  ACCME PRIME Pediatrics 2023

26. Зборовська О.О. 1.         Майстер-клас «10 кроків розшифровки ЕКГ: від зубців до ЕКГ синдрому» Конгрес з міжнародною акредитацією  ACCME PRIME Pediatrics 2023.

27. Зборовська О.О. Майстер-клас «Аускультація серця і легень – сучасні стандарти» Конгрес з міжнародною акредитацією  ACCME PRIME Pediatrics 2023.

28. Сінчук Н.І. Доповідь на тему: “Органічні ацидурії” Науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасний неонатальний генетичний скринінг в Україні»  м.Хмельницький 25-26.09.2023.


Література, що видана кафедрою

Назва

Автори

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

Клінічна педіатрія: підручник.

 

Рекомендовано для студентів 6 курсу закладів вищої медичної освіти, лікарів-інтернів, ординаторів, викладачів.

проф. Дудник В.М., доц.Андрікевич І.І., доц.Мантак, Г.І.,

 доц. Вижка Ю.В.,  

доц.Гончаров Л.І.,

ас. Зборовська О.О.,

ас. Звенігородська А.Ю., доц. Ізюмець О.І.,

доц. Король Т.Г.,

доц. Морозва І.В.,

доц. Попов В.П., доц.Сінчук Н.І.,

доц. Фурман В.Г.,

доц. Хромих К.В.,

доц. Шаламай М.О.

 

м. Вінниця: Нова книга, 2021 р. – 648 с..

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

для атестації студентів

6-го курсу

з використанням наскрізних програм навчання «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією»

(спеціальність «Лікувальна справа» 7.120101) 

проф.ДудникВ.М., проф.НезгодаІ.І., проф.ПухликБ.М., доц.МантакГ.І., доц.Андрікевич І.І.,доц.СінчукН.І., доц.ПоповВ.П.,

доц.Гончаров Л.І., доц. Ізюмець О.І., доц. Фурман В.Г., доц.ОнофрійчукО.С., доц.Кулик Л.Г.,

доц.Бондарчук О.Б., к.мед.н.ШангутоваЛ.А.

м. Вінниця,

2015. – 104с.

 

Educational-methodic textbook 

of Pediatrics  

for students 

Під редакцією

проф.Дудник В.М.

Співавтори

Сторожук І.В.,Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.,Шаламай М.О.

м. Вінниця,

2015. – 95с.

Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.

м. Вінниця, 2012р.- 245с.

Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті

Під редакцією

Дудник В.М.

 

м. Вінниця ДП «ДКФ», 2008р.-124с.

Болезни органов пищеварения, печени, билиарной системы, поджелудочной железы у детей и подростков.

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 138с.

Неотложные состояния у детей

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 183с.

Кардиология детского и подросткового возраста. Диффузные заболевания соединительной ткани

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 162с.

Лечебное питание при заболеваниях детей и подростков

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 167с.

Клиническая нефрология детского и подросткового возраста

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 188с.

Онкогематология детского возраста

Під редакцією

Гнатюк О.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2011. – 159с.

Практическая эндокринология детского возраста

Під редакцією

Гнатюк О.І.

Співавтори

Гончаров Л.І.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2011. – 171с.

 

Контакти

Base of departments:

Vinnytsia Regional Children’s Clinical Hospital, 108 Khmelnytske shcosse

Tel./fax departments 0432 560819

E-mail: pediatric2@vnmu.edu.ua

 

Контактна інформація

E-mail: pediatric2@vnmu.edu.ua

м. Вінниця, вул. Хм.шосе, 108 (КНП «Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня ВОР»),

Тел/факс (0432) 560819

З викладачем можна зв’язатися в Microsoft Teams за його прізвищем ім’ям та по батькові, або через електронну пошту: pediatric2@vnmu.edu.ua