Студенту

Інтерну

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН для лікарів-інтернів І року навч.2021-2022 навч.рік КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН для лікарів-інтернів ІІ року 2021-2022 навч.рік Календарно-тематичний план прак.занять лікарів-інтернів 1-го року Група №4 2021-2022 навч.рік Календарно-тематичний план прак.занять лікарів-інтернів 1-го року Група №5 2021-2022 навч.рік КРОК 3 “Лікувальна справа та педіатрія” НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ (ІНТЕРНАТУРИ) ДЛЯ ВИПУСКНИКІВ ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПЕДІАТРІЯ»- Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Навчальний план на базі стажування - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Освітньо-професійна характеристика лікаря-інтерна - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Перелік питань до проміжної атестації для лікарів- інтернів 1 року навчання Перелік практичних навичок та умінь лікаря-інтерна педіатра - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Перелік ситуаційних задач для інтернів ІІ року до іспиту - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія Перелік теоретичних питань для інтернів ІІ року навчання - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія План лекцій для лікарів-інтернів І року навчяння 2021-2022 навч.рік Про затвердження Положення про інтернатуру та вторинну лікарську (провізорську) спеціалізацію Наказ №1254 від 22.06.2021р. Список рекомендованої лiтератури - Педіатрія - Iнтерни - Педіатрія

Master

Аспіранту

Література Педіатрія Література Сучасна педіатрія Методичні вказівки (спеціальність 091) Клінічна фіхзіологія, патфізіологія, мед.генетика 2020-2021 Методичні вказівки (спеціальність 221, 222, 228, 229) Клінічна фізіологія, патофізіологія, мед. генетика 2020-2021 Методичні вказівки - Педіатрія - спеціальність 228 \"Педіатрія\" (8 кредитів) 2020-2021 навч.рік Методичні вказівки - Сучасна педіатрія - спеціальність 228 \"Педіатрія\" (2,5 кредитів) 2020-2021 нач.рік Методичні вказівки для аспірантів (медична генетика) Методичні вказівки Педіатрія (10 кредитів) Методичні вказівки Сучасна педіатрія (1 кредит) Перелік рекомендованої літератури (спеціальність 091) з фізіології людини і тварини 2020-2021 Перелік рекомендованої літератури для аспірантів (мед.генетика) План лекцій Сучасна педіатрія (1 кредит) План практичних занять Педіатрія (10 кредитів) План практичних занять Сучасна педіатрія (1 кредит) План самост.роботи для заочних аспірантів Сучасна педіатрія (1 кредит) План самост.роботи Сучасна педіатрія (1 кредит) План самостійної роботи (спеціальність 091) Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика 2020-2021 План самостійної роботи (спеціальність 221, 222, 228, 229) Клінічна фізіологія, патофізіологія, мед.генетики 2020-2021 План самостійної роботи для аспірантів (мед.генетика) План самостійної роботи Педіатрія (10 кредитів) Рекомендована література (спеціальність 221, 222, 228, 229) Клінічна фізіологія. патофізіологія, мед. генетика 2020-2021 Рекомендована література «Педіатрія» (8 кредитів) 2020-2021 навч.рік Рекомендована література «Сучасна педіатрія» (2,5 кредитів) 2020-2021 навч.рік Робоча програма (біологія 091) Клінічна фізіологія, патофізіологія, мед.генетика 2020-2021 Робоча програма (спеціальність 221, 222, 228, 229) Клінічна фізіологія, патофізіологія, мед.генетика 2020-2021 Робоча програма - Педіатрія - спеціальність 228 \"Педіатрія\" (8 кредитів) 2020-2021 навч.рік Робоча програма клін.фізіологія,патофізіологія,мед.генетика для спеціальностей 222,221,228,229,091 Робоча програма Педіатрія для педіатрії (10кредитів) Робоча програма Сучасна педіатрія - спеціальність 228 (2,5 кредитів) 2020-2021 нач.рік Робоча програма Сучасна педіатрія для медицини(10 кредит) Робоча програма Сучасна педіатрія для медицини(1кредит) Робоча програма Сучасна педіатрія для педіатрії (1кредит) Силабус (спеціальність 221, 222, 228, 229) Клінічна фізіологія, патофізіологія, мед.генетика 2020 -2021 Силабус (спеціальність 091) Клінічна фізіологія, патофізіологія, медична генетика 2020-2021 Силабус_Педіатрія (8 кредитів) 2020-2021 навч.рік Силабус_Сучасна педіатрія (2,5 кредитів) 2020-2021 навч.рік Тематичний план лекцій аспірантура (мед.генетика) Тематичний план лекцій з педіатрії «Сучасна педіатрія»(2,5 кредитів) 2020-2021 навч рік Тематичний план практичних занять \"Педіатрія\" (8 кредитів) 2020-2021 навч.рік Тематичний план практичних занять аспірантура (мед.генетика) Тематичний план практичних занять з педіатрії «Сучасна педіатрія» (2,5 кредитів) 2020-2021 навч.рік Тематичний план самостійної роботи \"Педіатрія\" (8 кредитів) 2020-2021 навч.рік Тематичний план самостійної роботи з педіатрії «Сучасна педіатрія» (2,5 кредитів) 2020-2021 навч.рік

Силабус

Силабус навчальної дисципліни ВК 66 Складні генетичні кейси в педіатрії 5 курс \"Педіатрія 228\" Силабус навчальної дисципліни ВК 86 Складні генетичні кейси в педіатрії 5 курс \"Медицина 222\" Силабус навчальної дисципліни ВК-1.29 Актуальні питання дитячої кардіології 6 курс \"Медицина 222\" Силабус навчальної дисципліни ВК-1.30 Основи дитячої гематології 6 курс \"Медицина 222\" Силабус навчальної дисципліни ВК-65 Орфанні захворювання в педіатрії 5 курс \"Педіатрія 228\" Силабус навчальної дисципліни ВК-85 Орфанні захворювання в педіатрії 5 курс \"Медицина 222\" Силабус навчальної дисципліни Медична генетика 4 курс \"225 Медична психология\" Силабус навчальної дисципліни Медична генетика 5 курс \"222 Медицина\" Силабус навчальної дисципліни Медична генетика 5 курс \"228 Педіатрія\" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 5 курс \"Медицина 222\" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 5 курс \"Педіатрія 228\" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс профіль Сімейна Медицина \"Медицина 222\" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс профіль Акушерство і Гінекологія \"Медицина 222\" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс профіль Внутрішня Медицина \"Медицина 222\" Силабус навчальної дисципліни Педіатрія 6 курс профіль Хірургія \"Медицина 222\"

Вибіркові курси

Актуальні питання дитячої кардіології (вибіркова дисципліна для студентів 6 курсу)
Мета курсу - поглиблення теоретичних знань у студентів за рахунок вивчення тем з патології серцево-судинної системи у дітей.
Орфанні хвороби в педіатрії. (вибіркова дисциплина для студентів 5 курсу)
Мета курсу - полягає в поглибленні теоретичних знань та практичних вмінь для студентів 5 курсу в питаннях ранньої діагностики, принципів лікування орфанних хвороб.
Основи дитячої гематології (вибіркова дисципліна для студентів 6 курсу)
Мета курсу - полягає в поглибленні теоретичних знань та практичних вмінь для студентів 6 курсу в галузі дитячої гематології
Складні генетичні кейси в педіатрії (вибіркова дисципліна для студентів 5 курсу)
Метою вивчення додаткової дисципліни « Складні генетичні кейси в педіатрії» є знайомства з клінічними кейсами, які допоможуть в постановці діагнозу хромосомних, моногенних, мультифакторіальних , мітохондріальних хвороб і вроджених вад розвитку, навчать за

Clinical ordinator

Штат кафедри

Дудник Вероніка Михайлівна


Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

Дудник Вероніка Михайлівна в 1993 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту з відзнакою. З 1993 по 1995 роки — магістрантка, з 1995 по 1999рр. – аспірантка кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, працює на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. 13 січня 1999 року рішенням ВАК України Дудник В.М. присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності педіатрія, захищена дисертація на тему «Стан здоров’я дітей з патологічними змінами в щитовидній залозі, які постійно мешкають в районах радіаційного контроля». Захист докторської дисертації на тему «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті: особливості патогенезу, діагностика та лікування» відбувся 13 березня 2007 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології АМН України», диплом доктора наук від 14 червня 2007 року. З 1999 року Дудник В.М. — асистент, з 2006 року – доцент кафедри дитячих хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З грудня 2007 року по теперішній час – завідувач кафедри педіатрії №2. Видані методичні рекомендації МОЗ України «Діагностика та медикаментозна корекція анемічного синдрому при ревматоїдному артриті у дітей», 4 інформаційних листа, монографії «Эритропоэтин. Биологические свойства и клиническое применение», «Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті», навчальний посібник МОЗ України для студентів 5 курсу «Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей. Педіатрія», для студентів 6 курсу «Диференційна діагностика найбільш поширених захворювань дитячого віку». Загальна кількість публікацій – 364, з них 312 наукових та 52 навчально-методичних праці, в тому числі у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України – 154 статті (з них 4 статті в Scopus, та 4 статті в Web of Science). Після захисту докторської дисертації опубліковано 272 наукові праці, в тому числі 95 статей у виданнях, рекомендованих ВАК і 8 деклараційних патентів на корисну модель.
Керівник планової НДР кафедри 2009 – 2013рр. – «Оптимізація діагностики, лікування, виявлення предикторів та розробка методів реабілітації соматичної патології у дітей різного віку» № держреєстрації 01080008699, 2014 - 2018рр. – «Покращення якості медичної допомоги дітям з мультифакторними хворобами на основі поглибленого вивчення клініко-діагностичних особливостей їх перебігу» № держреєстрації 0114u001493, з 2019р. - «Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та орфанних захворювань у дітей», № держреєстрації 0119U000327. Приймає активну участь та має чисельні доповіді на науково-практичних конференціях, з’їздах, симпозіумах, в тому числі міжнародного значення, що підтверджено сертифікатами.
Під керівництвом В.М. Дудник успішно завершені 5 магістрантських робіт та захищені 12 кандидатських дисертацій зі спеціальності 14.01.10 педіатрія. Проводиться велика робота з підготовки методичних розробок та рекомендацій, навчальних посібників для студентів 5-6 курсів та лікарів інтернів.
Консультативну роботу Дудник В.М. виконує на базі таких відділень Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні як: відділення анестезіології та інтенсивної терапії, онкогематологічне, пульмонологічне, відділення педіатрії №1 та №2, інфекційно-боксоване відділення. Приймає участь у проведенні науково-практичних та паталого-анатомічних конференцій, виступає з доповідями, рецензує медичну документацію, проводить навчальні тренінги для лікарів загальної практики-сімейної медицини.
З 2014 року разом Департаментом охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації приймає участь у виїзних міжрайонних навчальних семінарах «Впровадження в медичну практику інтегрованого ведення захворювань дитячого віку». Семінари відбулися в наступних районах – Вінницькому, Жмеринському, Козятинському, Шаргорадському, Іллінецькому, Могилів-Подільскому, Тульчинському, Барському, Тростянецькому
Голова асоціації дитячих гастроентерологів у Вінницький області, член РОПИП з 2007 року, член редакційної колегії «Международный журнал педиатрии, акушерства и гинекологии», «Современная педиатрия», «Здоровье ребенка», голова профільного методкому педіатричних дисциплін ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Дитяча гематологія" - вища категорія.

Ізюмець Ольга Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Ізюмець О.І., закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім..М.І.Пирогова з відзнакою. З 1974 по 1976 р.р. пройшла клінічну ординатуру по педіатрії. З жовтня 1976р. по січень 1976 р. працювала лікарем-неонатологом в пологовому будинку №1 м.Вінниці. Асистентом кафедри працює з 1977р. В 1983р. успішно захистила кандидатську дисертацію на тему "Поширеність нефропатій у південно-західних регіонах" в НІІ педіатрії, м.Москва. Посаду доцента займає з 1992р.
Має 170 наукових публікацій у вигляді статей і тез.
Спеціальність "Неонатологія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - в відділенні патології новонароджених дітей в ВОДКЛ, консультації в поліклінічному кабінеті катамнезу новонародженних ВОДКЛ.

Андрікевич Ірина Іванівна


Завуч кафедри, доцент, кандидат медичних наук

Андрікевич І.І. закінчила ВДМУ ім. М.І.Пирогова в 2002 році з відзнакою педіатричний факультет.
Є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з вересня 2007 року. З 2013р. - доцент кафедри педіатрії №2. З 2015 р. є заступником по навчальній роботі на кафедрі педфатрії №2.
Входить до складу Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів ВНМУ ім.М.І.Пирогова.
В 2008 році захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою „Стан мікробіоценозу товстої кишки при гострих захворюваннях бронхо-легеневої системи у дітей грудного віку та корекція виявлених порушень” - науковий керівник - проф.Бережний В.В.
У 2015 року атестована в Міністерстві охорони здоров’я України на вищу категорію за спеціальністю „Педіатрія”. В 2017 року атестована на другу категорію з спеціальністю «Дитяча ендокринологія».
Виконує лікувально-консультативну роботу в діагностично-інфекційному відділенні ВОДКЛ, та консультативну як лікар ендокринолог в відділенні патології новонародженних, в відділенні для недоношених дітей, педіатріїї №1, онкогематології, діагностичне та хірургічне відділення.

Попов Володимир Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив в 1977 році педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова.
З 1978 по 1980 рік працював дитячим кардіоревматологом Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1980 року по 1985 рік працював завідуючим кабінетом функціональної діагностики Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З 1984 року по 1987 рік навчався в заочній аспірантурі НДІ педіатрії, акушерства і гінекології (науковий керівник академік О.М.Лукьянова). В 1987 році захистив кандидатську дисертацію "Состояние гемодинамики у детей с хроническими заболеваниями гепатобилиарной системы”. З 1985 року – асистент кафедри дитячих хвороб. З 1994 року – доцент кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з 2008 року – доцент кафедри педіатрії №2.
Консультант відділення педіатрії №2 (кардіоревматологічні хворі), відділення ультразвукової та функціональної діагностики обласної дитячої клінічної лікарні.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія.
Консультативна діяльність - обходи в педіатрічному відділенні №1 та консультації хворих в кабінеті ультразвукової діагностики ВОДКЛ.

Морозова Ірина Валер`янівна


доцент, кандидат медичних наук

Морозова І.В. у 1981 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова з відзнакою. Після проходження інтернатури працювала анестезіологом-реаніматологом I пологового будинку м.Вінниці. З 1985 по 1987 роки – клінічна ординатура на кафедрі педіатрії під керівництвом професора Решоткіної Л.П. З 1987 року асистент кафедри дитячих хвороб ВНМІ ім.М.І.Пирогова. У 1993 році захистила кандидатську дисертацію на тему:«Особливості антиоксидантної системи у недоношених новонароджених», науковий керівник - професор Набухотний Т.К. На протязі 20 років була куратором Теплицького району з питань надання педіатричної допомоги дитячому населенню. З 2003 року по теперішній час доцент кафедри педіатрії №2, лікар вищої кваліфікаційної категорії по педіатрії, науковий консультант інфекційно-діагностичного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, на безі якого проводить консультативну та лікувальну-профілактичну роботу з хворими дітьми та їх батьками.
Проводит семінарські заняття та лекції лікарям-інтернам зі спеціальності «Педіатрія». 3 2015 року відповідальна за проведення ПАЦ за спеціальністу "Педіатрія" та курсов стажування.
Спеціальність - "Педіатрія", вища кваліфікаційна категорія.
Має 220 публікацій у вигляді статей та тез, приймає участь у науково-практичних конференціях ВОДКЛ та області.

Сінчук Наталія Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Сінчук Н.І.,закінчила з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова у 1980 р. Після проходження інтернатури, з 1981 по 1984 рр. працювала в Бердичівській міській лікарні Житомирської області, спочатку дільничним педіатром, а з 1982 р. – ординатором інфекційного відділення. З 1984 по 1986 рр. працювала на базі першої дитячої лікарні м.Вінниці: спочатку дільничним педіатром, а з 1985 р. – ординатором стаціонарного відділення. З грудня 1986 р.- працювала асистентом кафедри педіатрії ВДМУ ім. М.І.Пирогова.
У 1994 р. захистила кандидатську дисертацію на тему “Стан фізичного розвитку дітей, які мешкають в умовах тривалого впливу малих доз радіації внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС” науковий керевник професор Набухотний Т.К.
З 2002 працюю доцентом кафедри дитячих хвороб з курсом медичної генетики, з грудня 2007 року – доцент кафедри педіатрії №2. Викладає медичну генетику та педіатрію, читає лекції з медичної генетики на ІVк., практичні заняття проводить зі студентами V-VIкк.,лікарями-інтернами та аспирантами.
Спеціальність "Педіатрія" - вища категорія;
"Медична генетика" - вища категорія.
Лікувально-консультативна діяльність - консультант поліклініки з питань патології дітей раннього віку, нутріциології, пульмонології та медичної генетикив в ВОДКЛ
З 2014 року є членом робочої групи з розробки нормативних документів з впровадження положень закону України «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров’я щодо забезпечення профілактики та лікування рідкісних(орфанних) захворювань».
З 2017 року є членом комісій ( хвороба Гоше, мукополісахаридоз, муковісцидоз у дорослих та дітей) щодо визначення необхідності та закупівлі медичних препаратів для хворих на рідкісні (орфанні) захворювання.

Мантак Галина Іванівна


доцент, кандидат медичних наук

Мантак Г.І. є співробітником Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з лютого 2001 року: 2001-2007р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики (зав.каф. професор Каблукова О.К.). З січня 2008р. по 2012р. – асистент кафедри педіатрії №2, а з 2012р. – доцент кафедри педіатрії №2 (зав.каф. професор Дудник В.М.).
В 1995 році закінчила педіатричний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова та була рекомендована для навчання в магістратурі (1995-1997р.р.), яку успішно закінчила з дипломом з відзнакою, після чого вступила до аспірантури. Навчаючись в магістратурі розпочала науковому роботу з актуальної для педіатрії теми – вивчення стану здоров’я дітей, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС та постійно мешкають на забруднених радіонуклідами територіях. З 1997 по 2000р.р. навчалася в аспірантурі при кафедрі дитячих хвороб за спеціальністю педіатрія ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за темою „Особливості стану здоров’я підлітків, які зазнали дії іонізуючого опромінення в антенатальному періоді і постійно мешкають в контамінованих районах” та в 2002 році отримала підтвердження диплому кандидата медичних наук від ВАК України.
Має вищу категорію по "Педіатрії"
Лікувально-консультативну роботу проводить на базі інфекційно-боксованого (діагностичного) та неврологічного відділень ВОДКЛ.

Фурман Валентина Григоринва


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного університету у 1987 році. З 1987 по 1989 рр. навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі дитячих хвороб Вінницького медичного інституту. З 1989 р. працювала лікарем гематологом кардіоревматологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З грудня 2000 року і по 2013р. займала посаду завідувача відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. В 2010 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-параклінічна характеристика стану гепатобіліарної системи та корекція її порушень у дітей, хворих на гострий лейкоз." - науковий керевник професор В.М.Дудник.
З вересня 2008 р. працювала асистентом кафедри педіатрії №2 ВНМУ. З 2014р. - доцент кафедри педіатріїї №2.
Має вищу категорію за спеціальністю "Дитяча гематологія" та спеціалізацію з "Педіатрії"
Проводить лікувально-консультативну діяльність на базі онкогематологічного відділення, відділення інтенсивної терапіїї та анестезіології для дітей раннього віку та старшого, відділення для недоношених дітей та патології новонародженних ВОДКЛ.

Шаламай Марина Олександрівна


доцент, кандидат медичних наук

Шаламай М.О. є співробітником ВНМУ ім. М.І.Пирогова з 2007 року: 2007-2008р.р. – працювала асистентом кафедри педіатрії з курсом медичної генетики, з січня 2008р. – асистент кафедри педіатрії №2. З 2015 року - доцент кафедри.З 2015 року є відповідальним за лікувальну роботу на кафедрі.
В 2000 році закінчила медичний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2001 по 2002 роки працювала лікарем ультразвукової діагностики Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні. В 2002 році була переведена на посаду лікаря-педіатра відділення для дітей раннього віку. В 2004 р. вступила до заочної аспірантури зі спеціальності «Педіатрія». В 2012р. захистила кандидатську дисертацію на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 26.003.04 при Національному медичному університеті ім. О.О.Богомольця МОЗ за темою «Клініко-інструментальні показники ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей» - науковий керевник академик НАМН України,доктор медичних наук, професор Майданник В.Г.
Є членом асоціації дитячих гастроентерологів та педіатрів України.
З 2007 року проводить практичні заняття зі студентами 5 курсу з циклу медична генетика. З 2018р. практичні заняття зі студентами 6 курсу.
Має вищу категорію за спеціальністю "Педіатрія" та другу з спеціальності "Медична генетика".
Проводила лікувальну роботу у відділені для дітей раннього віку з 2002 по 2008 роки та з 2008 року проводить лікувально-консультативну роботу у відділенні педіатрії №2 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Проводить консультативну роботу як педіатр, та як лікар медичної генетики в відділенях ВОДКЛ.

Руденко Геннадій Миколайович


доцент, кандидат медичних наук

В 2004 році закінчив медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія.
З 2005 року працює лікарем-ендоскопістом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.
З 2008 року зарахований аспірантом кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012р. захищена дисертаційна робота на тему “Клініко-патогенетичні особливості гелікобактер-залежних хронічних гастродуоденальних захворювань у дітей та шляхи їх медикаментозної корекції.” - науковий керевник професор В.М.Дудник.
Має першу категорію за спеціальністю - ендоскопія, спеціалізацію з дитячої гастроентерології, першу категорію з ендоскопії.
Проводить лікувально-консультативну діальність як лікар гастролог в хірургічному №1, онкогеметологічному відділенях та як ендоскопіст в ВАІТН, пульмологічному, інфекційно-боксованному відділенні для дітей раннього віку, хірургічному №1 та онкогематологічному відділеннях.

Вижга Юлія Віталіївна


доцент, кандидат медичних наук

У 2010 р. – з відзнакою закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2012 р. – з відзнакою закінчила магістратуру за фахом педіатрія, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
З 2012 р. – аспірант кафедри педіатрії № 2, ВНМУ ім. М.І. Пирогова
2014 р. - захистила кандидатську роботу на тему: "Клініко-імунологічні особливості ювенільного ревматоідного артриту та оцінка відповіді на базісну терапію." - науковий керевник професор В.М.Дудник
З 2013 року асистент кафедри педіатрії №2.
Лікувальноа діяльність на базі відділення педіатрії №1 ВОДКЛ та консультативну роботу лікаря кардіолога на базі педіатрічного відділення №2 та хірургічного №2.
Виконує роль головного дослідника у клінічних дослідженнях А 3921104, А 3921145, А 3921165, AR1400.1.
Дійсний член EULAR, ESH з 2016 р.

Федчишин Олександр Петрович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив ВМУ ім. М.І.Пирогова в 1994 році. З 1998 по 2015 рр.працював лікарем торакальним-хірургом в ВОДКЛ.
З 2015 року по теперішній час асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2018 ройці захистив дисертаційну роботу на тему: "Патогенетичне значення антимікробних пептидів та недостатності вітаміну Д у патогенезі та диференційному лікуванні БА у дітей"- науковий керевник професор Дудник В.М.
Має спеціалізацію з "Педіатрії" та першу категорію с "Торокальної хірургії".
Лікувальну роботу проводит на базі пульмонологічного відділення.

Король Тетяна Григоріївна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила медичний факультет Вінницького Державного медичного університету в 1998 р. З 2000 року працювала лікарем гематологом поліклініки Вінницької ОДКЛ, з 2004 року по 2015 рік працювала лікарем гематологом онкогематологічного відділення Вінницької ОДКЛ.
В 2013 р. атестована на першу категорію по спеціальності "Дитяча гематологія".
З вересня 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В січня 2016 року захистила дисертацію на тему "Патогенетичні механізми формування ендотеліальної дисфункції у дітей, хворих на пурпуру Шенлейн – Геноха, та шляхи її медикаментозної корекції" - науковий керівник професор В.М. Дудник.
В 2015 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності «Педіатрія».
Здійснює лікувальну роботу на базі онкогематологічного відділення, консультативну роботу в якості лікаря гематолога на базі відділення для дітей раннього віку, педіатрії №1.

Звенігородська Ганна Юріївна


доцент, кандидат медичних наук

У 2007 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за спеціальністю педіатрія. В 2007-2009 рр. навчалася у магістратурі, яку у 2009р. закінчила з відзнакою. Працювала лікарем педіатром поліклініки Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З січня 2010 році по теперішній час працює на посаді асистента кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У жовтні 2012 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Порушення гемопоезу при хронічному гломерулонефриті у дітей: клінічні особливості та прогнозування перебігу», науковий керівник - професор Дудник В.М.
З 2012 року є членом Асоціації нефрологів України та Европейської асоціації нефрологів (ERA - EDTA).
Лікар педіатр - другої категорії, лікар нефролог дитячий - друга категорія.
Проводить лікувальну роботу за спеціальністю дитячого нефролога у відділенні педіатрії №1 Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні та консультативну роботу лікаря-нефролога у відділенні для дітей раннього віку, онкогематології, неврології та педіатрії №2.

Хромих Катерина Вадимівна


доцент, кандидат медичних наук

У 2011 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З серпня по вересень 2013 р., після закінчення інтернатури за спеціальністю «Педіатрія», працювала дільничим педіатром відділення загальної практики сімейної медицини Центру первинної медико – санітарної допомоги №2, м. Вінниці. З 2013 – 2015 рр. навчання в клінічній ординатурі ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
У 2015 році захищена дисертаційна робота на тему «Вазорегуляторна функція судинного ендотелію у дітей, хворих на алергічну бронхіальну астму, та фармакологічна корекція її порушень» - науковий керівник професор В.М. Дудник та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
Здійснює лікувальну роботу на базі пульмонологічного відділення за спеціальністю дитяча пульмонологія та консультативну роботу як лікар – педіатр на базі неврологічного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
Має другу категорію з "Педіатрії" та спеціалізацію з "Дитячої пульмонології"
З 2016 року є членом European Respiratory Society та European Academy of Allergy & Clinical Immunology.

Зборовська Ольга Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький Національний медичний університет в 2002р. В 2002-2003 р.р. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія". З 2004 року по 2013 рік працювала лікарем кардіологом в міській лікарні "ЦМтаД". З 2006 р. займається ехокардіографією. В 2017 р. атестована на вищу категорію по спеціальності "Дитяча кардіревматоологія". З лютого 2013 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2. В 2014 р. пройшла спеціалізацію по спеціальності "Педіатрія". В 2017 році - спеціалізація по ультразвуковій діагностиці.
В листопаді 2015 року захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему "Патогенетичні механізми формування та фармакотерапія гемодинамічних розладів у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції", науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія. Має патент на корисну модель "Спосіб діагностики міокардіальної дисфункції у дітей з вродженими вадами серця після оперативної корекції."
Здійснює лікувальну роботу на базі педіатричного відділення №1,консультативну роботу в якості лікаря кардіолога на базі відділення патології раннього віку, онкогнматологічного відділення.

Буглова Наталія Олександрівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2012 році закінчила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія».
З 2012 по 2014 рік клінічний ординатор кафедри педіатрії ВНМУ ім. М.І.Пирогова за фахом «Педіатрія».
З вересня 2014 року – асистент кафедри педіатрії №2.
В квітні 2017 р. - захистила кандидатську дисертацію на спеціалізованій Вченій Раді при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на тему «Стан репаративної функції слизової оболонки травного тракту при виразці дванадцятипалої кишки у дітей» - науковий керівник професор В.М. Дудник та отримала науковий ступінь кандидат медичних наук за спеціальністю педіатрія.
Має другу категорію по спеціалізації "Педіатрія"
Лікувально-консультативну роботу виконує на базі інфекційно - боксованого відділення №1, хірургічного відділення №1 ВОДКЛ.

Березницкий Олександр Володимирович


асистент, кандидат медичних наук

Закінчив педіатричний факультет Вінницького Національного медичного університету в 2003 році.
В 2005 році закінчив інтернатуру за спеціальністю «дитяча хірургія».
З 2005 по 2007 рік працював на посаді лікаря-хірурга у Вінницькій ОДКЛ.
З 2008 року по сьогоднішній день працює лікарем-фізіотерапевтом. З 2000 по 2014 рік працював на посаді завідуючого фізіотерапевтичним відділенням ВОДКЛ.
З 2013 року працює асистентом кафедри педіатрії № 2 ВНМУ.
Захистив в 2016р. дисертаційну роботу на тему «Вторинна міопатія при ювенільному ревматоїдному артриті: патогенез діагностика, медикаментозна корекція» - науковий керівник професор В.М. Дудник.
Здійснює лікувальну та консультативну роботу на базі фізіотерапевтичного відділення та відділення педіатрії №1 ВОДКЛ.
Має спеціалізацію по "Педіатрії" та "Фізіотерапії".

Куцак Олеся Володимирівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «Педіатрія». З 2010р. по 2012р., проходила інтернатуру за спеціальністю «Педіатрія» на базі ВОДКЛ та ВЦРКЛ.
З вересня 2012р. по листопад 2015р. працювала лікарем-педіатром дитячого відділення ВЦРКЛ.
З 2015 - 2018рр. навчання в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова за фахом «Педіатрія».
З грудня 2018р. – асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В грудні 2018р. захищена дисертаційна робота на тему: "Патогенетичні особливості контролю бронхіальної астми у дітей шкільного віку залежно від вмісту ядерно – транскрипційного фактору NF-kB та інтерлейкінів – 4,6 в сироватці крові"- науковий керівник професор, д.мед.н. В.М. Дудник та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
У 2017р. пройшла атестацію в атестаційній комісії при МОЗ України та була присвоєна друга кваліфікаційна категорія зі спеціальності «Педіатрія».
У 2020р. у ВНМУ імені М.І. Пирогова пройшла курси підвищення кваліфікації за спеціалізацією «Дитячі інфекційні хвороби» та отримала сертифікат лікаря-спеціаліста «Дитячі інфекційні хвороби».
Лікувально-консультативну роботу виконує на базі інфекційно - боксованого відділення №2, онкогематологічного та хірургічного відділення №2 ВОДКЛ.

Жмурчук Василь Миколаевич


асистент, кандитат медичних наук

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2003 році. З 2003-2004рр. проходив інтернатуру на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні, та отримав сертифікат лікаря-педіатра. З 1997р по 2000р працював в урологічному відділенні ВООД.
З 2004 року працював лікарем-педіатром приймального відділення ВОДКЛ.
2008р-член Асоціації педіатрів України.
Має вищу кваліфікаційну категорію по педіатрії
Захистив в червні 2020 дисертаційну роботу на тему "Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза" - науковий керівник професор В.М.Дудник, та присвоєно науковий ступінь кандидата медичних наук (Academic Degree of Doctor of Philosophy).
Консультативно-лікувальну роботу проводить на базі пульмонологічного та приймального відділень ВОДКЛ.
З 2015 р. працює на посаді асистента на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Демянишина Валерія Валеріївна


асистент

У 2015 році закінчила медичний факультет №2 Вінницького національного медичного університету ім. М.І Пирогова.
З 2015 по 2017 роки навчалась у інтернатурі за спеціальністю «Педіатрія».
2015-2017 рр. навчалась в магістратурі за спеціальністю "Педіатрія".
2017 року вступила до аспірантури за спеціальністю «Педіатрія» на кафедрі педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2021 р. захистила дисертаційну роботу на тему "Клініко-патогенетичне значення кателіцидину та холекальциферолу для оцінки тяжкості та прогнозування перебігу муковісцидозу у дітей"- науковий керівник професор, д. мед. н. В.М. Дудник.
З вересня 2018 року - асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Пасік Валентина Юріївна


аспирант

В 2014 році закінчила Вінницький національний медичний університет імені М.І Пирогова. З 2014 по 2016 рік навчалась в інтернатурі за фахом «Педіатрія», після закінчення отримала сертифікат спеціаліста. З 2014 р. по 2017 рік працювала старшим лаборантом кафедри педіатрії №2 ВНМУ імені М.І. Пирогова за сумісництвом.
З 2016 року є аспірантом кафедри педіатрії №2. Працює над дисертацією на тему "Особливості враження гепатобіліарної системи у дітей раннього віку, хворих на позагоспітальну пневмонію"- науковий керівник професор, д.мед.наук В.М. Дудник.
З вересня 2017 року - викладач-стажист кафедри педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова.

Стецун Ольга Олександрівна


старший лаборант

Закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова медичний факультет № 2 в 2020 році та вступила на інтернатуру за спеціальністю "Педіатрія".

Пілецька Світлана Дмитріївна


старший лаборант

Новини

Перескладання іспиту з «Педіатрії» 5 курс
11.01.2022

Перескладання іспиту з «Педіатрії» 5 курс

відбудеться  14.01.2022 року о 09.00

фармакологічний корпус «Педіатричний симуляційний центр»

 аудиторія Ф6

РОЗКЛАД КОНСУЛЬТАЦІЙ ДО ІСПИТУ З ПЕДІАТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ
04.01.2022

Групи №

Дата консультацій

Дата іспиту

1, 2, 3, 4, 5, 87,88

06.01.22

10.01.22

6, 7,22,23,24,89,90

10.01.22

11.01.22

25,26,27,28,91,92

11.01.22

12.01.22

 

Консультації проводять викладачі 5 курсу своїм групам онлайн.  

РОЗКЛАД ІСПИТУ З ПЕДІАТРІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 5 КУРСУ
04.01.2022

Групи №

Дата іспиту

Початок іспиту

1, 2, 3, 4, 5, 87,88

10.01.22

«а» підгрупи на 08.00

«б» підгрупи на 10.00

6, 7,22,23,24,89,90

11.01.22

«а» підгрупи на 08.00

«б» підгрупи на 10.00

25,26,27,28,91,92

12.01.22

«а» підгрупи на 08.00

«б» підгрупи на 10.00

Засідання студенського наукового гуртка
16.12.2021

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 2021-2022 н.р. ПЕДІАТРІЯ (VІ КУРС)
18.10.2021

ГРУПИ

01.09 - 04.09

06.09 -11.09

13.09 – 18.09

20.09 - 25.09

27.0 9- 02.10

04.10 - 09.10

11.10 - 16.10

18.10 - 23.10

25.10 - 30.11

01.11- 16.11

08.11- 13.11

15.11- 20.11

22.11- 27.11

29.11- 04.12

06.12- 11.12

13.12- 18.12

20.12- 25.12

03.01-08.01

10.01 -15.01

17.01 -22.01

24.01 – 29.01

31.01 - 05.02

07.02 - 12.02

14.02 – 19.02

21.02 - 26.02

28.02 -05.03

07.03 - 12.03

14.03 -19.03

21.03 – 26.03

28.03 - 02.04

04.04 – 09.04

11.04- 16.04

18.04 - 23.04

25.04 – 30.04

02.05-07.05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

 

Дисципліни вибіркового блоку 1 вивчаються за окремим розкладом

 

18в

 

 

 

14в

10в

 

27в

 

13в

12в

16в

 

 

15в

11в

 

33в

22в

 

21в

17в

 

 

24в

19в

 

34в

23в

 

29в

25в

 

 

31в

20в

 

30в

37ві

26в

 

 

39ві

28в

 

38ві

43ві

32в

 

 

40ві

35ві

 

42ві

41ві

 

 

36ві

 

12х

 

 

 

10х

11х

 

 

 

6сі

14х

16хі

13х

 

 

 

7сі

15хі

8аі

 

 

 

8ср

 

 

 

 

9аі

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Профіль/ групи

Мед №1

Мед №2

Іноз (англом)

Іноз (рос)

Сімейна медицина

1с-3с

4с,5с

6сі,7сі

8ср

Внутрішня медицина

1в-20в

21в-34в

35ві-43ві

-

Хірургія

1х-9х

10х-14х

15хі,16хі

-

Акушерство і гінекологія

1а-5а

6а,7а

8аі,9аі

-

Клінічна психологія

-

61

-

-

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 9 ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2021-2022 н.р. ПЕДІАТРІЯ ТА МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА(V- ІV КУРС)
18.10.2021

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 9  ОСІННІЙ СЕМЕСТР 2021-2022 н.р.

ПЕДІАТРІЯ ТА МЕДИЧНА ГЕНЕТИКА

Термін навчання – 29.09.21 – 31.12.21 рр. (V- ІV КУРС)

 

дисципліна

 

І тиждень

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Педіатрія

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр

 

24

26

3

92

3

92

96

97а

96

97а

6

91

6

91

 

25

27

4

90

4

90

22

87

23

89

5

7

5

7

 

28

88

1

2

1

2

Медична

генетика

5 к.

83а

81а

85а

10

 

 

71а

9

 

 

11а

85б

14

86б

73а

84а

13

72а

82б

12

8

4к.

 

 

 

 

62а

61а

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфан.захворюв.

5 к.

9п

 

 

 

 

 

 

 

26і

 

 

 

 

 

 

 

11п

 

 

 

 

 

ІІ тиждень

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Педіатрія

 

Л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр

 

3

92

24

26

24

26

95

95

25

27

25

27

4

90

6

91

23

89

23

89

 

5

7

28

88

28

88

 

1

2

22

87

22

87

Медична

Генетика

5 к.

73б

84б

 

15

11б

86а

19

17

 

 

31а

83б

20

72б

 

71б

16

82а

81б

18

21

4к.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61б

 

 

 

 

 

 

Орфан.захворюв.

5к.

 

10п

 

 

 

 

 

 

123м

 

 

 

27і

 

 

 

 

 

 

 

Наукова діяльність

 

 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ  ПЕДІАТРІЇ №2

ЗА 2020 РІК

 

 Статусні показники діяльності кафедри (підрозділу

ПІБ

Наук. звання

Профіль в Scopus 

Профіль в

WoScience 

2020-2016

Стаття, яка є в профілі

Дудник Вероніка Михайлівна

Зав.кафедри педіатрії №2, професор

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56755307600

 

AAQ-6950-2020 

 

2020

Congenital hemolytic anemia in children, features of the course and diagnosis. the clinical case

Dudnyk, V.M.Korol, T.H., Rudenko, H.M., Khromykh, K.V., Shalamai, M.O.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(8), pp. 1796-1799

2019

Evaluation of gene polymorphism of il-1β and il-10 in children with nephrotic syndrome

Dudnyk, V., Zvenigorodska, G., Zborovska, O., Vyzhga, I., Moskaliuk, O.

Georgian medical news, 2019, (294), с. 68-71

2019

Prognostic influence of toll-like receptor 4 gene polymorphism into community-acquired pneumonia course among young patients with cytomegalovirus persistence

Moroz, L.V., Chichirelo-Konstantynovych, K.D., Konstantynovych, T.V., Dudnyk, V.M.

Lung India, 2019, 36(4), с. 319-323

2019

Predictive value of serum IL-17a and IP-10 for evaluation of liver fibrosis progression in patients with HBV/HIV co-infection

Moroz, L., Soni, S., Dudnyk, V., Zaichko, N.

Georgian medical news, 2019, (290), с. 73-77

2019

Trombosis of mesenterial vessels in acute lymphoblastic leukemia (case report)

Dudnyk, V.M., Andrikevych, I.I., Rudenko, H.M., Korol, T.G., Khromykh, K.V.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019, 72(1), с. 133-136

Андрікевич Ірина Іванівна

доцент

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56755336200

 

ABD-6910-2020

2019

Trombosis of mesenterial vessels in acute lymphoblastic leukemia (case report)

Dudnyk, V.M., Andrikevych, I.I., Rudenko, H.M., Korol, T.G., Khromykh, K.V.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019, 72(1), с. 133-136

2018

Morphological changes of the mucous membrane in children with chronic gastroduodenal pathology and infection with cytotoxic strains of Helicobacter pylori

Rudenko, G.M., Khromykh, K.V., Shalamai, M.O., ...Andrikevich, I.I., Vovchuk, I.M.

Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2018, 14(3), с. 314-318

2018

Method of evaluating the level of confidence based on metrological risks for determining the coverage factor in the concept of uncertainty

Vasilevskyi, O., Didych, V., Kravchenko, A., ...Wójcik, W., Nurmakhambetov, A.

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 2018, 10808, 108082C

Гончаров Леонід Іванович

доцент

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004434705

 

немає

немає

немає

Ізюмець Ольга Іванівна

доцент

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507267984

 

немає

немає

немає

Мантак Галина Іванівна

доцент

немає

немає

немає

немає

Морозова Ірина Валер’янівна

доцент

немає

немає

2018

Morphological changes of the mucous membrane in children with chronic gastroduodenal pathology and infection with cytotoxic strains of Helicobacter pylori

Rudenko, G.M., Khromykh, K.V., Shalamai, M.O., ...Andrikevich, I.I., Vovchuk, I.M.

Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2018, 14(3), с. 314-318

Попов Володимир Петрович

доцент

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210715424 

 

немає

2019

Instrumental assessment of myocardial function by doppler tissue imaging in children with congenital heart defects after surgical correction and its correlation with galectin-3 amount as biological marker of cardiac fibrosis

Dudnyk, V., Zborovska, O., Vyzhga, Y., ...Popov, V., Bakhnivskyi, V.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019, 72(7), с. 1281-1287

Сінчук Наталія Іванівна

доцент

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6503846972

 

ABD-5069-2020 

2020

 

The Association between the 5-HTTLPRPolymorphism of the Serotonin Transporter Gen with the Development of Somatoform Disorder in Children.

Pypa L., Lysytsia Ju., Svistilnik R., Sinchuk N.

Psychiatry Psychotherapy and Clinical Psychology, Volume11 №3, 2020. Pp. 465-478

2020

Clinical case of the hyperimmunoglobulinemia D with periodic fever.

Vyzhga Y., Sinchuk N., Dudnyk V.

Pediatric Rheumatology 2020, 18(Suppl 2):82

Фурман Валентина Григорівна

доцент

немає

немає

 

 

немає

 

Шаламай

Марина Олександрівна

доцент

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204957278

 

ABD-6075-2020

2020

Сongenital hemolytic anemia in children, features of the course and diagnosis. the clinical case

Dudnyk, V.M.Korol, T.H.Rudenko, H.M.Khromykh, K.V.Shalamai, M.O.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(8), pp. 1796-1799

2018

Morphological changes of the mucous membrane in children with chronic gastroduodenal pathology and infection with cytotoxic strains of Helicobacter pylori

Rudenko, G.M., Khromykh, K.V., Shalamai, M.O., ...Andrikevich, I.I., Vovchuk, I.M.

Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2018, 14(3), с. 314-318

Руденко  Геннадій Миколайович

доцент

 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206899154

 

ABD-5987-2020

2020

Сongenital hemolytic anemia in children, features of the course and diagnosis. the clinical case

Dudnyk, V.M.Korol, T.H.Rudenko, H.M.Khromykh, K.V.Shalamai, M.O.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(8), pp. 1796-1799

2019

Trombosis of mesenterial vessels in acute lymphoblastic leukemia (case report)

Dudnyk, V.M., Andrikevych, I.I., Rudenko, H.M., Korol, T.G., Khromykh, K.V.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019, 72(1), с. 133-136

2018

Morphological changes of the mucous membrane in children with chronic gastroduodenal pathology and infection with cytotoxic strains of Helicobacter pylori

Rudenko, G.M., Khromykh, K.V., Shalamai, M.O., ...Andrikevich, I.I., Vovchuk, I.M.

Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2018, 14(3), с. 314-318

Вижга Юлія Виталіївна

доцент

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209008147

 

немає

2019

EVALUATION OF GENE POLYMORPHISM OF IL-1Β AND IL-10 IN CHILDREN WITH NEPHROTIC SYNDROME

Dudnyk, V., Zvenigorodska, G., Zborovska, O., Vyzhga

I., Moskaliuk, O.

Georgian medical news, 2019, (294), с. 68-71

2019

FIBROTIC MARKERS IN INFANTS WITH PYELONEPHRITIS

Tokarchuk, N., Vyzhga, Y., Tokarchuk, V., Garibeh, E.

Georgian medical news, 2019, (288), с. 44-48

2019

Instrumental assessment of myocardial function by doppler tissue imaging in children with congenital heart defects after surgical correction and its correlation with galectin-3 amount as biological marker of cardiac fibrosis

Dudnyk, V., Zborovska, O., Vyzhga, Y., ...Popov, V., Bakhnivskyi, V.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019, 72(7), с. 1281-1287

Звенігородська Ганна Юріївна

асистент к.мед.н

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210715829

 

Q-6231-2019

 

2019

EVALUATION OF GENE POLYMORPHISM OF IL-1Β AND IL-10 IN CHILDREN WITH NEPHROTIC SYNDROME

Dudnyk, V., Zvenigorodska, G., Zborovska, O., Vyzhga, I., Moskaliuk, O.

Georgian medical news, 2019, (294), с. 68-71

2019

Instrumental assessment of myocardial function by doppler tissue imaging in children with congenital heart defects after surgical correction and its correlation with galectin-3 amount as biological marker of cardiac fibrosis

Dudnyk, V., Zborovska, O., Vyzhga, Y., ...Popov, V., Bakhnivskyi, V.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019, 72(7), с. 1281-1287

Хромих Катерина Вадимівна

асистент

к.мед.н

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204952672

 

C-4415-2017

 

2020

CONGENITAL HEMOLYTIC ANEMIA IN CHILDREN, FEATURES OF THE COURSE AND DIAGNOSIS. THE CLINICAL CASE

Dudnyk, V.M.Korol, T.H.Rudenko, H.M.Khromykh, K.V.Shalamai, M.O.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2020, 73(8), pp. 1796-1799

 

2019

Choice of surgical tactics at the stage of preoperative preparation of patients with biliary sepsis

Vovchuk, I.M., Katsal, V.A., Khromykh, K.V., Balabueva, V.V., Hudz, M.A.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019, 72(3), с. 343-349

2019

Trombosis of mesenterial vessels in acute lymphoblastic leukemia (case report)

Dudnyk, V.M., Andrikevych, I.I., Rudenko, H.M., Korol, T.G., Khromykh, K.V.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019, 72(1), с. 133-136

2019

Instrumental assessment of myocardial function by doppler tissue imaging in children with congenital heart defects after surgical correction and its correlation with galectin-3 amount as biological marker of cardiac fibrosis

Dudnyk, V., Zborovska, O., Vyzhga, Y., ...Popov, V., Bakhnivskyi, V.

Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960), 2019, 72(7), с. 1281-1287

2018

Morphological changes of the mucous membrane in children with chronic gastroduodenal pathology and infection with cytotoxic strains of Helicobacter pylori

Rudenko, G.M., Khromykh, K.V., Shalamai, M.O., ...Andrikevich, I.I., Vovchuk, I.M.

Pediatria i Medycyna Rodzinna, 2018, 14(3), с. 314-318

 

Найменування науково-дослідної роботи 

Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та орфанних захворювань у дітей.

№ держреєстрації 0114u0032701

Керівник НДР – професор Дудник В.М.


 Статті в журналах за 2020 р., включених до баз Scopus або Web of Science 


Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Індекс DOI

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

 

 

Brunner, H; Synoverska, O; Ting, T; Mendoza, CA; Spindler, A; Vyzhga, Y;

Tofacitinib for the Treatment of Polyarticular Course Juvenile Idiopathic Arthritis: Results of a Phase 3 Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Withdrawal Study

 

https://acrabstracts.org/abstract/tofacitinib-for-the-treatment-of-polyarticular-course-juvenile-idiopathic-arthritis-results-of-a-phase-3-randomized-double-blind-placebo-controlled-withdrawal-study/

ARTHRITIS & RHEUMATOLOGY, 2019; 71 (11):

 

 

 

Vyzhga Y., Sinchuk N., Dudnyk V.

 

Clinical case of the hyperimmunoglobulinemia D with periodic fever.

10.1186

https://doi.org/10.1186/s12969-020-00470-5

Pediatric Rheumatology 2020, 18(Suppl 2):82

 

 

Vyzhga Y.

Estimation of the vitamin D status and its correlation with clinical activity in children with JIA.

10.1186

https://doi.org/10.1186/s12969-020-00470-5

Pediatric Rheumatology 2020, 18(Suppl 2):82

 

 

N Tokarchuk,

Y Vyzhga,

V Tokarchuk,

E Garibeh

Fibrotic markers in infants with pyelonephritis

 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31101774/

Georgian medical news, 44-48

 

 

 

 

Dudnyk VM,

Korol TH,

Rudenko HM,

 Khromykh KV, Shalamai MO

Congenital hemolytic anemia in children, features of the course and diagnosis. The clinical case.

DOI: 10.36740/WLek202008138

https://www.scilit.net/article/4fec36456cf9fa3100fba19daab4e63e

Wiadomosci Lekarskie, Volume LXXIII, issue 8, August 2020, pp. 1796-1799.

 

 

Pypa L., Lysytsia Ju., Svistilnik R., Sinchuk N.

The Association between the 5-HTTLPRPolymorphism of the Serotonin Transporter Gen with the Development of Somatoform Disorder in Children

10.34883

https://psihea.recipe.by/ru/?editions=2020-tom-11-n-3&group_id=item_0&article_id=line_3

 

Psychiatry Psychotherapy and Clinical Psychology, Volume11 №3, 2020. Pp. 465-478

Разом: n=6

 

Перелік опублікованих статей, що входять до інших наукометричної бази даних    


 

Назва статті

Назва

журналу

П.І.Б. авторів

Посада

Назва наукометричної бази

Індекс цитування журналу

Рік видання №ISSN

Електронна адреса статі для Scopus або Wos

Обсяг сторінок статті

(тираж журналу)

1.

Оцінка стану серця та нирок, як таргетних органів у дітей з первинною артеріальною гіпертензією

«Перінатологія і педіатрія»

В.М. Дудник, О.О. Зборовська, О.В. Бур'ян

 

EuroPub,  CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory, Google Scholar

 

ISSN: 2412-4613 (Online)

ISSN: 1992-5891 (Print)

2019

 

6 стор.

Тираж 5000 екз

2.

Assessment of severity of cystic fibrosis in children depending on the vitamin D status. Journal of Education, Health and Sport

Dudnyk V., Demianyshyna V.

 

 

ERIH Plus, Worldcat, PBN/POL-Index, ICI Journals Master List, Directory of Open Access Journals (DOAJ), ZBD, Ulrich's periodicals, Google Scholar, Polska Bibliografia Lekarska, EuroPub database, NLM Catalog Result - NCBI, BASE, Russian Sciences Index, Arianta

0.18

 

Open Access ISSN 2391-8306 formerly ISSN: 1429-9623 / 2300-665X

 

7 стор.

3.

Туберозний склероз:клінічний випадок у практиці дитячого нефролога. Сучасна педіатрія.

 

Дудник В.М., Звенігородська Г.Ю., Андрікевичч І.І., Мантак Г.І. та ін.

 

 

Science Index, EuroPub, MEDLINE, Copernicus International, DOAJ, SIS CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Google Scholar, INFOBASEINDEX, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OAJI

 0.117

ISSN: 2412-4508 (Online)
ISSN: 1992-5913 (Print)

 

4 стор. (тираж - 8000 екз.)

4.

Ефективність застосування препарату рацекадотрил у комплексній терапії ротавірусної інфекції в дітей

. "Актуальна  інфектологія"

Незгода І.І., Науменко О.М., Асауленко А.А., Онофрійчук О.С., Бровінська Л.М., Колесник А.М., Нікульченко О.В., Сінчук Н.І.

 

 

Science Index, EuroPub, MEDLINE, Copernicus International, DOAJ, SIS CrossRef, Ulrich's Periodicals Directory, WorldCat, Google Scholar, INFOBASEINDEX, Bielefeld Academic Search Engine (BASE), OAJI, EBSCO, NCBI

 

0,125

ISSN 2312-413X (print)
ISSN 2312-4148 (online)

http://dx.doi.org/10.22141/2312-413x.8.2.2020.199733

5 стор.

5.

Особливості клінічного перебігу муковісцидозу у дітей. Вісник ВНМУ.

Демянишина В.В.

 

 

Google Scholar, Copernicus International

 

ISSN 1817-7883; eISSN 2522-9354

 

4 стор.


 
Дані про членство співробітників кафедри в іноземних організаціях


№ з/п

ПІБ

Країна

Назва форуму, іноземної організації, міжнародної програми, дослідження тощо

Терміни

1.

Дудник В.М.

Росія

Российское общество по изучению печени

2008 р.

2.

Дудник В.М.

Росія

Российское общество гастроэнтерологов

2008р.

3.

Вижга Ю.В.

Італія

PRINTO

2016

4.

Вижга Ю.В.

Італія

PRES

2017

6.

Сінчук Н.І.

Росія

Союз педіатрів Росії

2016

7.

Звенігородська Г.Ю.

Турція

Європейська асоціація дитячих нефрологів ESPN

2018

8.

Звенігородська Г.Ю.

Італія

Европейська асоціація нефрологів ERA-EDTA

2012

9.

Хромих К.В.

Швейцарія

Європейське респіраторне співтовариство (ERS)

З 2016р.

10.

Хромих К.В.

Швейцарія

Європейська академія алергології та імунології (EAACI)

З 2015р.

11.

Зборовська О.О.

Італія

Paediatric Rheumatology International Trials Organisation (PRINTO)

З 2018р.

12.

Король Т.Г.

Німеччина

Європейська асоціація гематологів

З 2019р.

 

Інформація про переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

Таблиця 14.1

 

з/п

Назва

ПІБ

Факультет, курс, група

Керівник

Назва нагород

Примітка

 

перше місце

Друге місце

Третє місце

гран-прі

1

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з педіатрії, м. Вінниця 12.03.2020

Велічко Вікторія Олександрівна

6 курс, 73 група

проф.. Дудник В.М., доц. Фурман В.Г.

І місця

 

 

 

 

 

Інформація про участь студентів у міжнародних заходах

 

 

з/п

Назва заходу і країна проведення

ПІБ

Факультет, курс, група

Керівник

Назва нагород

Примітка

Перше місце

Друге місце

Третє місце

гран-прі

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Олімпіада, яка відбулася в Україні

1

Всеукраїнська студентська олімпіада з педіатрії 1 тур

Журавська Ю.О.

Мед №2, 6к,73

Проф. Дудник В.М.

1 місце

 

 

 

 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з педіатрії 1 тур

 

Лобортас Ю.І.

Мед №2, 6к, 73

 

Доц. Фурман В.Г.

 

 

2 місце

 

 

 

 

Всеукраїнська студентська олімпіада з педіатрії 1 тур

 

Волков І.А.

Мед №2, 6к, 72

 

Доц. Андрікевич І.І.

 

 

3 місце

 

 

 

Студенти - члени студентського наукового гуртка


 

№ з/п

ПІБ

Факультет, курс, група

1.       

Коваль О.

5 курс, група 11б

2.       

Довбиус Т.С.

5курс, група 17б

3.       

Должикова С.В.

5курс, група 17б

4.       

Дубчак К.А.

5курс, група 17б

5.       

Потапова Ю.В.

5курс, група 17б

6.       

Леонтович А.

5 курс, група 19а

7.       

Прищенко Ю

5 курс, група 97а

8.       

Лоботрас Ю.

6 курс, група 73

9.       

Феджага Л.

6 курс, група 73

10.   

Стецун О.О.

6 курс, група 74

11.   

Велічко В.

6 курс, група 75

12.   

Чемеринська О.В

6 курс, група 75

13.   

Черепанова Н.С.

5 курс, 26б група

14.   

Кришталь Д.О.

5 курс, 26б група

15.   

Миргородська А.О.

5 курс, 26б група

16.   

Романова К.О.

5 курс, 26б група

17.   

Журавська Ю.О.

6 курс, 73 група

18.   

Дерепапа Н.Г.

6 курс,  73 група

19.   

Пащенко Т.С.

5 курс, 10а група

20.   

Черпак А.Ю.

5 курс, 26а група

21.   

Сокол Г.О.

5 курс, 9а група

22.   

Матросова Ю.В.

5 курс, 2б група

23.   

Бережна Н.І.

5 курс, 2б група

24.   

Волков  І.А.

6 курс, 78 група

25.   

Пономаренко В.

6 курс, 1 група

26.   

Карбівнича М.А.

5 курс, 17а група

27.   

Дудкіна О.О.

5 курс, 4а група

28.   

Карпюк Л.А.

5 курс, 4а група

29.   

Mahmoud Nasser

5 курс, 86б група

30.   

Divya George

5 курс, 86б група

31.   

Товбух Л.П.

6 курс,  71 група

32.   

Джадан Я.В.

6 курс, 77 група

33.   

Зубрицька А.І.

5 курс, 10а група

 

Перелік виконуваних кандидатських дисертаційних робіт співробітниками кафедри


№ з/п

ПІБ

(повністю)

Назва теми

Терміни виконання за планом

Місце роботи виконавця

Шифр спеціальності

докторські

 

 

 

 

 

 

кандидатські

1.

Жмурчук

Василь

Миколайович

Клініко-патогенетичні особливості перебігу та прогноз  бронхіальної астми у дітей на фоні дефіциту заліза

 

2016-2020

Пошукач, асистент кафедри педіатрії №2 ВНМУ

ім. М.І. Пирогова

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина»

2.

Пасік Валентина Юріївна

Особливості ураження гепатобіліарної системи у дітей раннього віку хворих на позагоспітальну пневмонію

2016-2020

Пошукач, аспірант кафедри педіатрії №2 ВНМУ

ім. М.І. Пирогова

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»

3.

Демянишина В.В.

Клініко-патогенетичне значення кателіцидину та вітаміну Д3 для діагностики та прогнозування перебігу муковісцидозу у дітей

2017-2021

Пошукач, аспірант кафедри педіатрії №2 ВНМУ

ім. М.І. Пирогова

Галузь знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 228 «Педіатрія»

№ держреєстрації 0114u0032701

 

01 – прикладна

 

Підрозділ, що виконував НДР – кафедра педіатрії №2 ВНМУ ім.М.І.Пирогова

 

Керівник НДР – професор Дудник В.М.

Література, що видана кафедрою

 

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки)

 

 

проф.ДудникВ.М., проф.НезгодаІ.І., проф.ПухликБ.М., доц.МантакГ.І., доц.Андрікевич І.І.,доц.СінчукН.І., доц.ПоповВ.П.,

доц.Гончаров Л.І., доц. Ізюмець О.І., доц. Фурман В.Г., доц.ОнофрійчукО.С., доц.Кулик Л.Г.,

доц.Бондарчук О.Б., к.мед.н.ШангутоваЛ.А.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

 

для атестації студентів

6-го курсу

з використанням наскрізних програм навчання «Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами, фтизіатрією, клінічною імунологією та алергологією»

(спеціальність «Лікувальна справа» 7.120101) 

м. Вінница,

2015. – 104с.

 

Під редакцією

проф.Дудник В.М.

Співавтори

Сторожук І.В.,Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.,Шаламай М.О.

 

Educational-methodic textbook 

of Pediatrics  

for students 

м. Вінница,

2015. – 95с.

 

Під редакцією

Дудник В.М.

Співавтори

Мантак Г.І.,

Андрікевич І.І.

Хвороби системи крові та ендокринної системи у дітей

м. Вінниця, 2012р.- 245с.

 

Під редакцією

Дудник В.М.

 

Анемія при ювенільному ревматоїдному артриті

м. Вінниця ДП «ДКФ», 2008р.-124с.

 

Під редакцією

Гнатюк О.І.

Болезни органов пищеварения, печени, билиарной системы, поджелудочной железы у детей и подростков.

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 138с.

 

Під редакцією

Гнатюк О.І.

Неотложные состояния у детей

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 183с.

 

Під редакцією

Гнатюк О.І.

Кардиология детского и подросткового возраста. Диффузные заболевания соединительной ткани

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 162с.

 

Під редакцією

Гнатюк О.І.

Лечебное питание при заболеваниях детей и подростков

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 167с.

 

Під редакцією

Гнатюк О.І.

Клиническая нефрология детского и подросткового возраста

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2012. – 188с.

 

Під редакцією

Гнатюк О.І.

Онкогематология детского возраста

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2011. – 159с.

 

Під редакцією

Гнатюк О.І.

Співавтори

Гончаров Л.І.

Практическая эндокринология детского возраста

м. Вінниця, «Глобус-пресс», 2011. – 171с.