Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Силабус

Історія психології та сучасні напрямки психології (1 курс) Введення в клінічну психологію (3 курс) Генетична психологія (3 курс) Девіантна поведінка (6 курс) Експериментальна психологія та психодіагностика (2 курс) Загальна психологія (1 курс) Загальна психологія (2 курс) Медична психологія (3 курс, спеціальність \"Медицина\") Медична психологія (4 курс) Медична психологія з особливостями дитячого віку (3 курс, спеціальність \"Педіатрія\") Медична психологія. Вступ до спеціальності (1 курс) Медична та психологічна експертиза (5 курс) Нейропсихологія (4 курс) Основи психосоматичної медицини (2 курс) Основи психотренінгу (3 курс) Основи сексуальної культури (6 курс) Професійна комунікація в медицині (6 курс) Психіатрія. Наркологія (5 курс) Психологічна реабілітація (6 курс) Психологічне консультування та психокорекція (4 курс) Психологія здоров\'я людини (2 курс) Психологія мовної діяльності (6 курс) Психологія сім\'ї (5 курс) Психологія спілкування (2 курс) Психоонкологія та хоспісна медицина (6 курс) Психосоматична медицина (6 курс) Психотерапія (6 курс) Психотренінг (6 курс)

Вибіркові курси

Інтегративна психотерапія. (5 курс. Спеціальність \"Медична психологія\") Актуальні проблеми профілактики тютюнопаління, алкоголізму, токсикоманії та наркоманії (1 курс. Спеціальність \"Медична психологія\") Введення в клінічну психологію. (3 курс. Спеціальність \"Медична психологія\") Комунікативні навички лікаря (5 курс. Спеціальність \"Медицина\") Медична психологія (3 курс. Спеціальність \"Медицина\") Основи педагогіки. (1 курс. Спеціальність \"Медична психологія\") Основи психології. Основи педагогіки (1 курс. Спеціальність \"Медицина\") Основи психосоматичної медицини. (2 курс. Спеціальність \"Медична психологія\") Основи сексуальної культури. (3 курс. Спеціальність \"Медична психологія\") Основи травмофокусованої терапії. (4 курс. Спеціальність \"Медична психологія\") Психолінгвістика. (2 курс. Спеціальність \"Медична психологія\") Психологічний тренінг. (6 курс. Спеціальність \"Медична та психологічна реабілітація\") Психологія сім\\\'ї. (5 курс. Спеціальність \"Медична психологія\") Психоонкологія. (6 курс. Спеціальність \"Медична та психологічна реабілітація\")

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти розпочала роботу у  вересні 2008 року як базова випускаюча кафедра для студентів, які навчаються за спеціальністю «медична психологія» та «медична та психологічна реабілітація», а також  для підготовки  студентів стоматологічного факультету з навчальних дисциплін «психіатрія та наркологія», «основи психології та педагогіки», «медична психологія», «комунікативні навички лікаря". Студенти, які навчаються за спеціальністю медицина, вивчають на кафедрі основи психології та педагогіки, медичну психологію, комунікативні навички лікаря, психіатрію. Навчання на післядипломному етапі освіти проводиться для лікарів-інтернів зі спеціальності «медична психологія», лікарів-інтернів, які здійснюють навчання з медицини, а також для лікарів-психологів, психіатрів, наркологів, психотерапевтів, лікарів загальної практики сімейної медицини щодо підвищення їх професійного рівня шляхом навчання на курсах тематичного удосконалення. Кафедра розташована на території КНП «Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад. О.І. Ющенка» та обласного КНП «Соціотерапія».

     Завідувачкою кафедри з дня її заснування (2008р.)  є доктор медичних наук, професор Пшук Наталія Григорівна, академік Академії наук Вищої освіти України. Н.Г.Пшук закінчила Вінницький державний медичний інститут у 1980 році. Навчалась у інтернатурі з психіатрії на базі Вінницької обласної психіатричної лікарні ім.акад.О.І.Ющенка. З 1981 по 1983 рік працювала лікарем-ординатором психіатричного відділення №1, наркологічного відділення №5. З 1984 по 1987 роки була завідувачкою психіатричного відділення №17. З 1987 по 1989 рік навчалась в клінічній ординатурі, а з 1989 по 1991 рік в аспірантурі на кафедрі психіатрії Вінницького медичного інституту. В 1991 році захистила кандидатську дисертацію «Кріопунктура в комплексному лікуванні алкогольного абстинентного синдрому» (науковий керівник проф.І.Л.Сосін)  у ВНЦ наркології, в 1996 році – докторську дисертацію на тему «Соматизовані депресії в загальномедичній практиці (науковий консультант проф.Кутько І.І.). З 1991 по 1998 рік працювала на посаді асистента кафедри психіатрії, з 1999 по 2001 рік  - на посаді доцента кафедри. Вчене звання професора було присвоєно в 2002 році.  Набутий науковий та практичний досвід  дозволив продовжити плідну науково-педагогічну  та практичну роботу. З 2002 по 2004 рік член ЦМК з Вищої медичної освіти МОЗ України,  з 1998 по 2019 рік – член спеціалізованої Вченої ради при Українському інституті соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України.  Під її керівництвом на кафедрі виконано науково-дослідні роботи «Розробка психокорекційних, психопрофілактичних та лікувально-реабілітаційних програм при ендогенних та екзогенних психічних розладах з метою підвищення якості життя психічно хворих»,  «Психічна дезадаптація (клінічна феноменологія, механізми формування, комплексна терапія)». Захищено  3 докторських та 16 кандидатських дисертацій з психіатрії та медичної психології. У науковому доробку Н.Г.Пшук понад 300 наукових публікацій, 8 монографій, 5 підручників у тому числі 1 англійською мовою (з медичної психології, психіатрії та наркології, психологічного консультування), 27 навчальних посібників. Вона є  фахівцем високо рівня в психіатрії, медичної психології та наркології, володіє значним науковим та лікарським, комунікативним  потенціалом, що дало змогу згуртувати надійний та професійно-компетентний колектив співробітників кафедри. В 2017 році нагороджена Академією наук Вищої освіти України медаллю О.О.Бомольця, очолює Вінницький осередок ГО «Асоціація неврологів, психіатрів та наркологів України», член редакційної ради низки фахових журналів: «Український вісник психоневрології», «Архів психіатрії», «Медична психологія», дійсний член Всесвітньої та Європейської асоціацій психіатрів.

          Навчально-педагогічний процес на кафедрі (викладається 42 навчальних дисципліни) забезпечують 2 доктора медичних наук, 6 кандидатів медичних наук, 3 кандидати психологічних наук, завдячуючи професійному керівництву завідувача навчальною частиною кафедри доцента Стукан Людмили В'ячеславівни. Викладачами кафедри був створений новий блок навчально-методичної документації з урахуванням сучасних вимог Стандартів вищої освіти та освітньо-професійних  програм.

  Студенти, які навчаються за спеціальністю «медична психологія», починаючи з 2009 року, постійно є переможцями та призерами багатьох міжвузівських олімпіад, що свідчить про високий професіоналізм викладацького складу кафедри. Викладачами кафедри, після закінчення навчання у вузі, стали кращі випускники-відмінники навчання: Камінська А.О., Рибінська В.А., Корява Н.Г., Ільніцький О.Г. Лемещук М.В.

     Співробітники кафедри активно займаються науково-дослідною роботою. В 2010-2013 роках були проведені Всеукраїнські науко-практичні конференції за темою «Інтегративні підходи в діагностиці та лікуванні психічних розладів», опубліковані тези доповідей в наукових збірниках.  Напрямки наукових досліджень охоплюють широкий спектр вивчення порушень психічного здоров'я серед населення нашого краю, за результатами яких виконані дисертаційні дослідження: Коваленко І.В « Клінічні аспекти депресивної фази маніакально-депресивного психозу та нові підходи до їх комплексної терапії», Золотаренко Р.М. «Клініко-психопатологічні особливості невротичних розладів», Кривоніс Т.Г. «Оптимізація лікування терапевтично резистентних депресій», Гнатишин М.С. (докторська дисертація)«Невротичні розлади у жінок», Стукан Л.В.«Соціальні фобії у підлітків», Пшук Є.Я. «Копін-поведінка при алкогольній залежності», Слободянюк П.М. «Інтегративна психотерапія при алкогольній залежності»,  Слободянюк Д.П. «Соціальні фобії у студентської молоді», Мартинова Ю.Ю. « Клініко-психологічні особливості дезадаптації жінок, які перенесли мастектомію та її психокорекція», Лемещук М.В. «Феномен перфекціонізму  в генезі формування дезадаптивних станів у студентів вищого навчального медичного закладу»,  Демченко М.І «Клініко-психопатологічні особливості депресивних розладів у хворих, які перенесли ішемічний інсульт», Потоцька І.С «Психологічні умови розвитку педагогічної обдарован6ості у майбутніх вчителів», Буздиган О.Г «Оптимізація психосоціальної реабілітації хворих на шизофренію з урахуванням клініко-функціональних гендерних особливостей», Савка С.Д. «Структурно-динамічна характеристика непсихотичних психічних розладів  у хворих на ревматоїдний артрит», Белов О.О «(Порівняльний аналіз медико-психологічних аспектів професійної патології на моделях різної органно-системної приналежності», Рибінська В.А «Особливості стрес-долаючої поведінки дружин, чоловіки яких страждають на шизофренію», Камінська А.О. (кандидатська дисертація) «Професійна дезадаптація лікарів хірургічного та терапевтичного профілю (клінічна феноменологія, механізми формування, психокорекція), докторська дисертація «Комплексна система медико-психологічного супроводу сімей, де проживають хворі з ендогенними психічними розладами». Виконуються дві докторських дисертації доцентом Кривоніс Т.Г та доцентом Беловим О.О. Результати наукових здобутків співробітників кафедри висвітлені у  багаточисельних   публікаціях у фахових виданнях, у виданнях, які індексуються в наукометричних базах Scopus,  Web of Science.

      Викладачі кафедри вдосконалюють не лише фахові компетентності студентів,  а й наукові,  допомагають у проведенні наукових експериментів, формують знання з питань академічної доброчесності. Студенти мають змогу відвідувати   тематичні групи з різних напрямків психотерапії та клінічної психології,  оволодіти навичками психодіагностики, психокорекції, психотерапії,  які є необхідними для майбутньої професійної діяльності.  Результати наукових досліджень студенти доповідають на засіданнях наукового гуртка, який функціонує при кафедрі на постійній основі та на щорічній вузівській конференції «Перший крок в науку»,  на міжвузівських конференціях.  Тенденцією останніх років є активна участь у наукових  дослідженнях не лише майбутніх психологів, а й студентів медичного та стоматологічного факультетів, які демонструють глибокі знання і розуміння різних аспектів психіки людини.

      Викладачі кафедри  активно займаються консультативно-діагностичною та лікарською діяльністю, надають допомогу пацієнтам з психічними розладами, хворобами залежності, змінами психологічного адаптивного ресурсу особистості. На базі кафедри медичної психології та психіатрії створений і активно функціонує Центр психологічної підтримки, який надає безкоштовну психологічну, психокорекційну та психотерапевтичну допомогу студентам і викладачам Вінницького національного медичного університету. Так доценти Стукан Л.В. та Камінська А.О. є сертифікованими тренерами міжнародного рівня з когнітивно- поведінкової психотерапії, доцент Мартинова Ю.Ю. з гештальт-орієнтованої психотерапії, Белов О.О. з тілесно-орієнтованої психотерапії,  Кривоніс Т.Г. з психоаналізу.  Вирішенням питань психологічної адаптації у студентському середовищі займаються доценти Кондратюк А.І., Потоцька І.С., асистенти Рибінська В.А., Мацько Н.Г., Ільніцький Г.О., Руденко Г.С., Мазур О.В., Лемещук М.В., Ордатій Н.М. та старший лаборант кафедри Чечельницька Г.В.

      Викладачі кафедри із задоволенням передають свої знання й досвід майбутнім лікарям. Для студентів та інтернів проводяться майстер-класи та заняття з різних напрямків психотерапії (психоаналіз, гештальт-терапія, психодрама, арт-терапія, тілесна терапія та інших), а також проводять активну роботу у підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі медицини. На базі кафедри проводяться  цикли спеціалізації з фаху «медична психологія», цикли  тематичного удосконалення для лікарів-психологів, психіатрів, наркологів, лікарів загальної практики сімейної медицини. Співробітники кафедри постійно беруть участь у вітчизняних та зарубіжних конференціях в онлайн- та офлайн-форматах, постійно вдосконалюють власний професійний рівень,є дійсними членами ряду міжнародних фахових організацій.

      "Неможливо лікувати тіло, не лікуючи душу". Ці слова мудрого Сократа сьогодні набувають особливої актуальності. Колектив кафедри медичної психології та психіатрії робить усе, аби сучасний лікар гармонійно поєднував високий професійний рівень з глибоким розумінням душевного стану пацієнта, прагнув і вмів надавати йому не лише вузькоклінічну, а й необхідну психологічну допомогу.

               

 

                  

 

                       

 

                   

                   

 

Штат кафедри

Пшук Наталія Григорівна


завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор

З відзнакою закінчила лікувальний факультет Вінницького державного медичного інституту.
З 1980 по 1983 рік працювала лікарем-ординатором, а з 1984 по 1987 рік – завідувачем відділення Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка. З 1987 по 1989 рік навчалась в клінічній ординатурі, а з 1989 по 1991 рік – в очній аспірантурі на кафедрі психіатрії Вінницького медичного інституту. В 1991 році захистила кандидатську, а у 1996 – докторську дисертацію.
З 1991 по 2001 рік працювала на посадах асистента та доцента кафедри психіатрії Вінницького медичного інституту, з 2002 року – професор кафедри.
У 2008 році очолила кафедру медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти.
З ім’ям Н.Г. Пшук пов’язане становлення системи медико-психологічної освіти у ВНМУ. Після створення у 2008 році профільної кафедри медичної психології та психіатрії під керівництвом проф. Н.Г. Пшук був проведений величезний обсяг роботи з науково-методичного забезпечення викладання 39 предметів, що вивчаються на кафедрі, створення необхідної методичної та клінічної бази, впровадження сучасних стандартів освіти з медичної психології.
Проф. Н.Г. Пшук очолює науково-методичну раду навчальних дисциплін медико-психологічного спрямування, є членом науково-методичної комісії з охорони здоров’я та соціального забезпечення Міністерства охорони здоров'я України. Брала участь у створенні стандартів освіти, акредитування та ліцензування з медичної психології та психологічної реабілітації.
Н.Г. Пшук є автором двох Національних підручників з медичної психології, понад 30 підручників та навчальних посібників, майже 300 статей з актуальних питань медичної психології, психіатрії та наркології.
Під керівництвом проф. Н.Г. Пшук підготовлено і успішно захищено 3 докторських і 19 кандидатських дисертацій, виконується одна докторська та ряд кандидатських дисертацій.
Проф. Н.Г. Пшук бере активну участь у діяльності європейських психологічних інституцій, є дійсним членом Європейської Ліги клінічних психологів.
Н.Г. Пшук є фундатором проведення міжрегіональних науково-практичних конференцій з актуальних проблем медико-психологічної та психіатричної науки і практики. Під її керівництвом успішно впроваджуються у практику інноваційні наукові розробки з психіатрії, наркології, медичної психології та психологічної реабілітації.
Проф. Н.Г. Пшук є членом атестаційної комісії щодо визначення кваліфікаційної спроможності Департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації.
Очолює обласний осередок Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA)..
Проф. Н.Г. Пшук провадить активну консультативну діяльність на теренах Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей, є лікарем-психіатром та медичним психологом вищої кваліфікаційної категорії.

Стукан Людмила Вячеславівна


доцент, завідувач учбовою частиною кафедри, кандидат медичних наук

Лікар-психіатр І категорії, клінічний психолог.
Автор понад 30 наукових робіт, методичних матеріалів та навчальних посібників.
Основні наукові дослідження присвячені невротичним та соціально-стресовим розладам, розробці сучасних методів психокорекції та психотерапії при непсихотичних розладах психіки, а також профілактичних програм для молоді і студентів.
Є сертифікованим психотерапевтом за напрямком "когнітивно-біхевіоральна терапія".
Член Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України.
Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).
Організатор психотерапевтичних груп для студентів ВНМУ з соціально-фобічними розладами.

Камінська Анна Олексіївна


доцент, доктор медичних наук

Автор понад 40 наукових робіт з актуальних питань медичної психології, психокорекції та психотерапії, включаючи публікації у виданнях, що індексуються у міжнародній наукометричній базі Scopus.
Співавтор навчального посібника з психодіагностики.
Основні напрями наукової та практичної діяльності – сучасні методи психотерапії: психоаналітична психотерапія, психодинамічна психотерапія, арт-терапія, сендплей-терапія, символдрама (катативно-імажинативна терапія), когнітивно-біхевіоральна терапія.
Має понад 1000 годин особистого досвіду індивідуальної та групової психотерапії.
Є сертифікованим психотерапевтом з групового психоаналізу за стандартами Європейської федерації психоаналітичної психотерапії.
Дійсний член Асоціації психотерапевтів та психоаналітиків України.
Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).

Белов Олександр Олександрович


доцент, кандидат медичних наук

Лікар-психіатр, клінічний психолог.
Голова обласного осередку Асоціації психіатрів України, член Науково-практичного товариства неврологів, психіатрів та наркологів України, дійсний член Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).
Автор понад 50 наукових публікацій, у тому числі у виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз Scopus та Web of Science, навчальних посібників і науково-популярних книг з психіатрії та психології.
Основні наукові дослідження присвячені вивченню клініко-психологічних аспектів різних форм соматичної патології, а також психіатричних та медико-психологічних аспектів афективної патології, кризової психіатрії та психології.
Сферою наукових та практичних інтересів є інтеграція сучасних методів психокорекції та психотерапії в комплексному лікуванні та реабілітації хворих на психічні, психосоматичні та соматичні захворювання.
Відповідає за лікувальну роботу на кафедрі.
Нагороджений двома Почесними грамотами обласної державної адміністрації та обласної Ради, а також двома Почесними грамотами Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Потоцька Ірина Сергіївна


доцент, кандидат психологічних наук

Автор понад 50 наукових робіт у галузях педагогічної та вікової психології, психології організацій, соціальної та медичної психології, в тому числі публікацій у журналах, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of Science.
Системний сімейний психотерапевт, практичний психолог.
Співпрацює з Вінницьким обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань супроводу та підготовки прийомних батьків та батьків-вихователів.
Є членом громадської організації "Центр громадського здоров'я «Незалежність»", що займається профілактикою ВІЛ/СНІДу серед вразливих верств населення міста Вінниці та Вінницької області.
Реалізує спільні проекти з Вінницьким обласним навчально-методичним центром галузі культури, мистецтв та туризму.

Герасимук Валерія Анатоліївна


асистент, кандидат медичних наук

Автор понад 10 наукових робіт у галузі медичної психології, методичних матеріалів.
Сфера наукових інтересів - вивчення психологічних особливостей мікросоціального оточення психічно хворих з ендогенними розладами психіки, якості життя психічно хворих та їх родичів, розробка методів адаптації та соціалізації хворих на різні розлади психіки, а також профілактичних підходів.
Є сертифікованим психотерапевтом з напрямків "Когнітивно-біхевіоральна терапія", лікарем-психологом І категорії.
Дійсний член Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).

Борисенко Олександр Іванович


асистент, кандидат психологічних наук

Автор ряду наукових робіт у галузі практичної психології, а також методичних посібників із загальної психології і педагогіки та медичної психології.
Основні наукові дослідження присвячені проблемам психофізіологічних методів оцінки функціонального стану, вивченню психологічних особливостей хворих на туберкульоз, стану психологічної адаптації студентів-іноземців у вищих медичних закладах освіти, методологічним підходам до викладання психологічних дисциплін студентам-медикам, аналізу психологічних критеріїв адаптації та її оптимізації.

Руденко Галина Сергіївна


асистент

Автор ряду наукових робіт, присвячених вивченню органічної патології нервової системи, а також методичних матеріалів з нейропсихології, сексології та сексопатології.
Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).
Основні напрямки наукових досліджень - вивчення якості життя хворих на неврологічну патологію, зокрема, на хворобу Паркінсона, а також розробка сучасних методів лікування та реабілітації при цій патології.

Мацько Наталія Григорівна


асистент

Автор понад 10 наукових робіт у галузі клінічної психології.
Основний напрямок наукових досліджень присвячений вивченню особливостей психоемоційного реагування в учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб, розробці шляхів корекції та профілактики посттравматичних розладів психіки.
Провадить психологічне консультування та психодіагностику, надає медико-психологічну допомогу пацієнтам клінічних відділень Вінницької обласної психоневрологічної лікарні ім. О.І. Ющенка та студентам Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).

Мазур Олена Вікторівна


асистент

Автор 18 наукових статей у галузі психіатрії та медичної психології. Основним напрямком наукових досліджень є особливості діагностики та лікування депресивних розладів органічного походження.
Провадить психіатричне консультування пацієнтів обласного Центру психосоматичної медицини.
Є дійсним членом Всесвітньої Психіатричної Асоціації (WPA).

Ільницький Генріх Олегович


Асистент

Лікар-психолог. Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.
Неодноразовий переможець і призер Всеукраїнських студентських олімпіад з медичної психології та психіатрії, а також наукових конференцій студентів та молодих вчених.
Сферою наукових та практичних інтересів є застосування сучасних методів психотерапії та психокорекції у дитячій та дорослій практиці.
Дійсний член Всесвітньої психіатричної асоціації (WPA).
Працює над виконанням дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.

Ордатій Наталія Миколаївна


асистент

Лікар-психіатр І категорії, має понад 15 років стажу в практичній психіатрії.
Сферою наукових та практичних інтересів є діагностика, лікування та реабілітація при психічних розладах.
Є дійсним членом Всесвітньої психіатричної асоціації (WPA).

Новини

Вінницька малеча вчиться працювати з власними емоціями
28.10.2021

З нагоди дня психічного здоров’я, студенти медичні психологи і викладачі кафедри медичної психології та психіатрії провели тренінг розвитку емоційного інтеленкту серед школярів на базі загальноосвітньої школи №18 м. Вінниці. 

 

Репортаж: 1) https://youtu.be/fjyORG4t16o

                  2) https://www.youtube.com/watch?v=JX_kvm9-x1s

Куратори курсів
27.10.2021

Шановні студенти!

Згідно з "Положенням про освітню, організаційну та інформаційно-просвітницьку роботу кураторів академічних груп" Вінницького національного медичного університету від 28.08.2020 р., курторами студентів, що навчаються за спеціальністю "Медична психологія" та "Медична та психологічна реабілітація" є викладачі кафедри медичної психології та психіатрії:


1 курс - асистент Ільницький Генріх Олегович

2 курс - асистент Мацько Наталія Григорівна

3 курс - доцент Потоцька Ірина Сергіївна 

4 курс - асистент Рибінська Валерія Анатоліївна

5 курс - доцент Камінська Анна Олексіївна

6 курс - доцент Стукан Людмила Вячеславівна

Науковий гурток кафедри медичної психології та психіатрії
27.10.2021

Шановні студенти!

Науковий гурток з медичної психології буде проходити на базі кафедри, навчальна аудиторія №2, початок о 17:30.

У випадку запровадження карантинних обмежень, засідання буду проводитись в online-режимі на платформі Google-meet.


План роботи проведення засідань гуртка з медичної психології на 2021/2022 н.р.

28.10.21 р. - Тема: «Когнітивно-поведінкова терапія в лікуванні обсесивно-компульсивних розладів». Ведучий - асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Ільницький Генріх Олегович.

17.11.21 р. -  Тема: «Боротьба з прокрастинацією у КПТ-підході». Ведуча - доцент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, лікар-психолог, кандидат медичних наук Камінська Анна Олексіївна.

14.12.21 р. - Тема: «Майстер-клас у КПТ- підході». Ведуча - доцент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, Стукан Людмила В’ячеславівна.

11.01.22 р. - Тема: «Робота із залежностями у КПТ-підході». Ведуча - асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, лікар-психолог Мацько Наталя Григорівна.

8.02.21 р. - Тема: «Майстер-клас в підході тілесно-орієнтованої психотерапії». Ведучий - асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, кандидат медичних наук Белов Олександр Олександрович.

15.03.22 р. - Тема: «Фактори ефективної комунікація в медичному середовищі». Ведуча - асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти Руденко Галина Сергіївна

5.04.22 р.- Тема: «Розбір розладів психіки представлених в сучасній кінематографії». Ведуча - асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, лікар-психолог Рибінська Валерія Анатоліївна. 

10.05.22 р.- Тема: «Як справити позитивне перше враження, або прояви афіліації». Ведуча - доцент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, кандидат психологічних наук Потоцька Ірина Сергіївна.

7.06.22 р.- Тема: «Емоційний інтелект та методики його розвитку». Ведуча - асистент кафедри медичної психології та психіатрії з курсом післядипломної освіти, лікар-психіатр Мазур Олена Вікторівна.

Віта
07.08.2019
Вітаємо призера Всеукраїнської
27.04.2017

Література, що видана кафедрою