Студенту

Master

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

  У 1948-1949 роках (всього протягом року) кафедру очолював доцент Костенко П.Г.
  З 1949 до 1964 року завідувачем кафедри був професор Микола Володимирович Константинович. В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С. Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховуються Ж.І. Жабін та М.П. Шрамко. З 1953 до 1963 року на кафедрі також працювали асистентами Е.О.Головновська, Г.І.Окайомова, М.М.Вакуленко, Б.В.Ядвіжин, І.М.Чернишов, С.В.Ладутько. У 1956 році Микола Володимирович захистив докторську дисертацію «О смешанном туберкулезном менингите». М.В. Константинович був гарним організатором, лектором, висококваліфікованим науковим працівником, користувався авторитетом серед студентів та лікарів. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена проблемам злоякісних пухлин, туберкульозу, питанням патоморфозу.
  З 1964 до 1987 року кафедру очолювала професор Єлизавета Іванівна Маковська. В цей період на кафедрі постійно або короткочасно працювали доценти: М.П. Шрамко, В.І. Жабін, В.Г. Козлов, П.Ф. Шамрай, М.С. Пушкар; асистенти: І.Я. Бритван, О.П. Безкоровайний, В.Т. Рауцкієне, В.М. Куденко, Л.А. Мацедонська, М.Р. Борейко, В.В. Біктіміров. В цей час кафедральні працівники займались дослідженням впливу пестицидів на організм людини і тварин. По цій тематиці було надруковано понад 250 наукових праць та вийшла монографія Є.І.Маковської «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами» (1967).
  З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент Володимир Григорович Козлов. Крім завідуючого на кафедрі працювали доценти М.Р. Борейко та В.Т. Рауцкієне, асистенти В.В. Щербанюк, В.П. Сорокоумов, М.М. Якубовський, О.В. Федорченко та В.О. Беньямінов (усі викладачі - випускники нашого інституту), лаборанти Л.В. Залізюк, М.К. Шатайло, Е.І. Шимко, П.С. Жупанова. Наукова робота кафедри була присвячена вивченню пневмоній та пневмопатій під впливом лікарських препаратів. Доцент В.Г.Козлов був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом. Він був деканом по роботі з іноземними студентами, завідував кафедрою в Замбійському університеті (1971-1976), був організатором Кабульського медінституту, а потім радником ректора цього інституту (1980-1984), нагороджений медаллю Афганістану «Вірність».
  З 1994 року до 2008 року кафедру очолював професор Віктор Васильович Біктіміров. На кафедрі працюють доценти М.Р. Борейко, О.В. Федорченко, В.Т. Рауцкієне, В.П. Сорокоумов, С.В. Вернигородський, А.О. Гаврилюк, П.С. Жученко, А.М. Березовський, асистенти Т.М. Король, А.Г. Скорук, В.В. Максимчук, З.П. Ніжинська-Астапенко, Н.В. Бенедіктова, Г.М. Галунко, лаборанти Л.В. Залізюк, Л.В. Кременська, О.В. Спрут, препаратор Ставнича О. Науково-дослідна робота кафедри присвячена патологічній анатомії медикаментозних пневмопатій, а також морфогенезу та медикаментозному патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту. Віктор Васильович Біктіміров був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом, талановитим вченим. Працював на посаді проректора з лікувальної роботи. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфогенез экспериментальной пневмонии при воздействии полихлорпинена и карбофоса». У 1995 році успішно захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями (педіатрія та патологічна анатомія) на тему «Нові підходи до підвищення ефективності антибіотико терапії бронхолегеневих захворювань у дітей». 29 травня 1997 року йому було присвоєно вчене звання професора. Віктор Васильович є автором понад 190 наукових праць та 15 патентів на винахід і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій. На великий жаль 29 листопада 2008 року Віктор Васильович Біктіміров передчасно пішов з життя після важкої хвороби.
    З січня по серпень 2009 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федорченко О.В.
   З вересня 2009 року виконує обов’язки завідувача кафедри доцент Гаврилюк Алла Олександрівна.
  Кафедру судової медицини Вінницького національного медичного університету було організовано в 1936 році. Спочатку обов’язки завідуючого кафедри виконував А.К.Судомир (завідуючий кафедрою психіатрії). У 1939-1941 р.р. кафедру очолював Я.Л.Лейбович, а потім І.В.Алмазов, Д.А.Галаєв (1945-1950). У 1950-1972 р.р. кафедру очолював професор В.П.Ципковський. Під його керівництвом було видано кілька наукових збірників, в яких опубліковано різні праці з теорії і практики судової медицини. У 1960 р. була видана його монографія «Осмотр трупа на месте его обнаружения». Після В.П.Ципковського кафедру очолювали доц. А.І.Крат (1972-1985, 1996-2000), доц. С.О.Козлова (1986-1996). В 2001 р. відбулося об’єднання кафедри судової медицини з кафедрою патологічної анатомії в єдину кафедру патологічної анатомії, судової медицини та правознавства.

     

Кафедра була організована в 1934 році. З 1934 до 1941 року займала різні приміщення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. В післявоєнні роки кафедрі виділяють чотири кімнати на території нинішньої кафедри мікробіології, а з 1959 року вона переводиться у відбудоване ліве крило морфологічного корпусу, де розміщується і в теперішній час. Перший завідувач кафедри Микола Опанасович Вакуленко (з 1934 до 1948 року) був висококваліфікованим патологом та фахівцем з бактеріології, успішно керував науковою роботою на кафедрі, мав 30 друкованих робіт. Тематика наукових досліджень кафедри була присвячена вивченню загальної патології і бактеріології. Асистентами працювали Г.П. Барановський та Г.І. Пашкевич. З 1945 року на кафедрі працювали Г.Я. Борачук, С.Х. Алімбек, П.І. Улянецька. У 1947 році на посаду доцента було обрано П.Г. Костенко. У 1948 році М.О. Вакуленко за власним бажанням залишив кафедру.  У 1948-1949 роках (всього протягом року) кафедру очолював доцент Костенко П.Г.


З 1949 до 1964 року завідувачем кафедри був професор Микола Володимирович Константинович. В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С. Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховуються Ж.І. Жабін та М.П. Шрамко. З 1953 до 1963 року на кафедрі також працювали асистентами Е.О.Головновська, Г.І.Окайомова, М.М.Вакуленко, Б.В.Ядвіжин, І.М.Чернишов, С.В.Ладутько. У 1956 році Микола Володимирович захистив докторську дисертацію «О смешанном туберкулезном менингите». М.В. Константинович був гарним організатором, лектором, висококваліфікованим науковим працівником, користувався авторитетом серед студентів та лікарів. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена проблемам злоякісних пухлин, туберкульозу, питанням патоморфозу.


 

З 1964 до 1987 року кафедру очолювала професор Єлизавета Іванівна Маковська. Науково-дослідною роботою кафедри були «Наукові основи гігієни і токсикології пестицидів, полімерних і пластичних мас”Під її керівництвом захищені докторські дисертації доц. Мазорчука Б.Ф. (акушерство та гінекологія), доц. Маленького В.П. (кафедра госпітальної терапії), доц. Шамрая П.Ф., (кафедра гістології), доц. Пушкаря М.С. (кафедра гістології). В цей час кафедральні працівники займались дослідженням впливу пестицидів на організм людини і тварин. По цій тематиці було надруковано понад 250 наукових праць та вийшла монографія Є.І.Маковської «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами» (1967).


 

 

Співробітники кафедри патологічної анатомії зліва направо: доц. Рауцкієне В.Т., доц. Шрамко М.П., ас. Мацедонська Л.О., ас. Пушкарь М.С., зав. каф. проф. Маковська Є.І., ас. Безкоровайний О.П., ас. Бритван І.Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент В.Г. Козлов. За роки педагогічної діяльності ним опубліковано більше 40 наукових праць, чудовий лектор, практик – патологоанатом, багато часу приділяв вдосконаленню навчального процесу. В 1994 році виїхав на роботу в Африку, спочатку в Адіс-Абебський університет, Ефіопія, а потім до університету Моі, Кенія.

 

 

 

 

 

З 1994 по 2008 рік кафедру очолював професор В. В. Біктіміров.Віктор Васильович Біктіміров – автор близько 174 наукових друкованих праць, мав 15 патентів на винаходи, особисто підготував 12 кандидатів і 4 доктора медичних наук. 

В цей період науковою роботою  кафедри стало вивчення патоморфозу і перебігу патології органів дихання на тлі тривалого введення експериментальним тваринам різноманітних лікарських препаратів та хвороб шлунково-кишкового тракту, вірусних гепатитів, зокрема гепатиту С. В 2001 році призначається проректором з лікувальної роботи Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова, якій приділяв велику увагу. Проводив консультативну роботу та працював за сумісництвом патогістологом в обласному бюро судово-медичної експертизи. З його точки зору на той чи інший патологічний процес рахувалися як практичні патологоанатоми так і клініцисти. В.В.Біктіміров переймався питаннями історії медицини. Так він багато зробив для того щоб дати сучасним медикам ім’я нашого земляка Степана Хомича Хотовицького.

 


З 1994 року до 2008 на кафедрі працюють: Маковська Є.І.,  Борейко М.Р., Федорченко О.В., Рауцкієне В.Т., Сорокоумов В.П., Якубовський М.М., Березовський А.М.Король Т.М.Вернигородський С.В.,  Жученко П.С., Гаврилюк А.О.Оболенський О.О., Скорук А.Г.,   Максимчук В.В.,  Ніжинська-Астапенко З.П., Щербанюк В.В.,  Смолко Д.Г., Бенедіктова Н.В., Галунко Г.М., Жупанова П.С.,  Зализюк Л.В., Кременська Л.В., Мордюк С.І.,  Спрут О.В., Ставнича О.І. 

  З січня по серпень 2009 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федорченко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

З серпня 2009 року по 2020 рік день завідувачем кафедри була призначена Гаврилюк А.О.

Співробітники кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права зліва направо: ас. Бевз В.О., ас.Скорук А.Г., доц. Сорокоумов В.П., ас. Стельмащук О.А., доц. Даценко Г.В., ас.Сухань Д.С., ас. Струц С.В.,  ас. Панасюк В.І.

 

 

  

У 2020 р. відбулася реорганізація кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права з роз’єднанням на кафедру патологічної анатомії та на кафедру судової медицини та права.

 З жовтня 2020 року в.о. завідувача кафедри, а з 4.01.2021 року завідувач кафедри патологічної анатомії призначений д.м.н., професор Вернигородський Сергій Вікторович. З 2017 року  кафедрою проводиться виконання планової НДР: "Рання діагностика диспластичних, метапластичних та неопластичних змін при патології шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи." Вернигородський С.В. підготував 1 магістра (10.10.2013-31.07.2914) – Сухань Д. С., спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія. Керував виконанням кандидатських дисертацій аспірантів кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Сухань Д.С., спеціальність патологічна анатомія – 14.03.02 та кафедри гістології Рекун Т.О., спеціальність гістологія - 14.03.09, які були успішно захищені у 2021 році. Вернигородський С.В. є членом науково-методичної ради та Вченої ради медичного факультету університету. Також, він дійсний член  асоціації патологоанатомів України, Європейського Товариства Патології, Наукового Товариства Анатомів, Гістологів, Ембріологів та Топографоанатомів України, Міжнародної Академії Патології. Опублікував 180 наукових праць, з них 166 наукового та 14 навчально-методичного характеру.

 Основним напрямком наукової роботи кафедри патологічної анатомії на теперішній час є розробка критеріїв ранньої морфологічної діагностики дисплатичних, метапластичних, дисрегенераторних, неопластичних, інволютивно-дегенераційних і запально-деструктивних змін, прогнозу та патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту, сечостатевої, нейроендокринної та імунної системи. За результатами науково-дослідної роботи кафедри опубліковано близько 500 наукових праць.

З вересня 2022 року обов’язки завідувача кафедри виконує доцент Березовський Артур Миколайович.


Штат кафедри

Березовський Артур Миколайович


в.о. завідувач кафедри, доцент, к.м.н.

З 1986 по 1987 роки працював санітаром Військового клінічного госпіталю м. Вінниця З 1987 по 1992 рік вчився на педіатричному факультеті Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1993 по 1994 року проходив інтернатуру за спеціальністю педіатрія. З серпня 1994 року по 2007 рік працював посаді асистента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Морфогенез дипіридилфосфатної пневмонії в умовах метаболічної корекції".
В 2008 році отримав вчене звання доцент.
З цього часу і по 2021 рік працював на посаді доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З 2021 року працював на посаді доцента кафедри патологічної анатомії. З 2007 по 2020 рік виконував обов’язки відповідального за лікувальну роботу кафедри. З 2021 року виконує обов’язки завідуючого учбовим відділом кафедри патологічної анатомії. З серпня 2022 року виконує обов’язки завідуючого кафедрою патологічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Сорокоумов Валерій Павлович


зав.лік. роботою, доцент, к.м.н.

В 1980 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. В 1980 році зарахований в клінічну ординатуру за фахом "патологічна анатомія". В 1982 році закінчив клінічну ординатуру та зарахований на посаду асистента кафедри патологічної анатомії. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію по темі "Морфогенез і лікувальний патоморфоз експериментальної пневмонії". З 2001 року доцент кафедри патологічної анатомії. Має 32 рац. пропозиції, 5 авторських свідоцтв на винаходи. Автор 16 наукових публікацій.

Федорченко Олег Володимирович


доцент, к.м.н.

У 1991 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1 серпня 1991 року працює на кафедрі патологічної анатомії на посаді старшого лаборанта. З 1992 року по 2001 рік асистент кафедри. В 2001 році отримав вчене звання доцент. З цього часу і по сей день працює на посаді доцента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З жовтня 2001 року працював заступником декана по роботі з іноземними студентами. В 2007-2012 роках завідувач навчальною частиною кафедри. З січня по вересень 2009 року виконував обов’язки завідувавча кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З жовтня 2011 року - декан по роботі з іноземними студентами.
Є членом Вченої ради університету, членом Вченої ради медичних факультетів №1 та №2, навчально-методичної ради по роботі з іноземними студентами.
За вагомі досягнення у професійній діяльності та за багаторічну сумлінну працю нагороджений Подякою Міністра охорони здоров’я України у 2007 році.

Король Тетяна Михайлівна


доцент, к.м.н.

В 1992 році закінчила Вінницький державний медичний інститут ім. М.І.Пирогова. В 1992-1994 роках - інтернатура за спеціальністю лікарська справа на базі обласної клінічної лікарні ім. Пирогова. З 1994 року працює на кафедрі патологічної анатомії. В 2001 році захистила кандидатську дисертацію. Автор 45 наукових публікацій.

Жученко Павло Сергійович


модератор, доцент, кандидат медичних наук

В 1997 році закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова. З 1997 по 1998 pp. - інтернатура на базі Вінницького обласного патологоанатомічного бюро по спеціальності патологічна анатомія. З вересня 1998 р. по теперішній час працюю на кафедрі патологічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. В жовтні 2000 року захистив кандидатську дисертацію на тему „Морфофункціональний стан тонкої кишки після субтотальної резекції", 17 січня 2001, року отримав ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності патологічна анатомія.

Даценко Галина Василівна


доцент, кандидат медичних наук

1991-1997 рр. Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова, лікувальна справа
1997-1998 рр. Інтернатура за спеціальністю лікувальна справа.
Наукова діяльність:
2003 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему "Вплив кріодеструкції на легені"
2006 р. Рішенням Вищої атестаційної комісії України, протокол № 25-09/3 на підставі рішення Вченої ради Вінницыкого національного медичного університету присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
2012 р. Робота над докторською дисертацією.
Досвід роботи:
1998-1999 р.р. Лікар Військового клінічного госпіталю м.Вінниця
1999-2006 р.р. Науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім.М. Пирогова.
З 1999 - 2015 р.р. Старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім.М. I. Пирогова, відповідальний секретар журналу Міжнародної академії антропології "Biomedical and Biosосial Anthropology", Секретар Апробаційної ради Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова з морфологічних дисциплін.
2015 р. по теперішній час - Доцент кафедри патологічної анатоміі.
Пройшла міжнародне стажування у Франції 2017 р.
Наукові праці:
Написано 42 наукових статей у фахових наукових вітчизняних та іноземних виданнях
3 патенти на винаходи
Підготовлений 1 кандидат медичних наук

Скорук Андрій Григорович


асистент

в 2002 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. В 2010 році пройшов спеціалізацію з патологічної анатомії. Лікар-патологоанатом 2-ої кваліфікаційної категорії. Пройшов планування кандидатської дисертації.

Бенедіктова Наталія Василівна


асистент, старший лаборант

В 2007 році закінчила лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова. З 2009 року працюю на кафедрі патологічної анатомії.

Ставнича Оксана Іванівна


лаборант

В 2009 році закінчила Вінницький медичний коледж імені ак. Д.К. Заболотного.

Дущак Антоніна Олександрівна


лаборант

Новини

Графік консультацій іспитів 2023
02.06.2023