Студенту

Master

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

  У 1948-1949 роках (всього протягом року) кафедру очолював доцент Костенко П.Г.
  З 1949 до 1964 року завідувачем кафедри був професор Микола Володимирович Константинович. В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С. Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховуються Ж.І. Жабін та М.П. Шрамко. З 1953 до 1963 року на кафедрі також працювали асистентами Е.О.Головновська, Г.І.Окайомова, М.М.Вакуленко, Б.В.Ядвіжин, І.М.Чернишов, С.В.Ладутько. У 1956 році Микола Володимирович захистив докторську дисертацію «О смешанном туберкулезном менингите». М.В. Константинович був гарним організатором, лектором, висококваліфікованим науковим працівником, користувався авторитетом серед студентів та лікарів. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена проблемам злоякісних пухлин, туберкульозу, питанням патоморфозу.
  З 1964 до 1987 року кафедру очолювала професор Єлизавета Іванівна Маковська. В цей період на кафедрі постійно або короткочасно працювали доценти: М.П. Шрамко, В.І. Жабін, В.Г. Козлов, П.Ф. Шамрай, М.С. Пушкар; асистенти: І.Я. Бритван, О.П. Безкоровайний, В.Т. Рауцкієне, В.М. Куденко, Л.А. Мацедонська, М.Р. Борейко, В.В. Біктіміров. В цей час кафедральні працівники займались дослідженням впливу пестицидів на організм людини і тварин. По цій тематиці було надруковано понад 250 наукових праць та вийшла монографія Є.І.Маковської «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами» (1967).
  З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент Володимир Григорович Козлов. Крім завідуючого на кафедрі працювали доценти М.Р. Борейко та В.Т. Рауцкієне, асистенти В.В. Щербанюк, В.П. Сорокоумов, М.М. Якубовський, О.В. Федорченко та В.О. Беньямінов (усі викладачі - випускники нашого інституту), лаборанти Л.В. Залізюк, М.К. Шатайло, Е.І. Шимко, П.С. Жупанова. Наукова робота кафедри була присвячена вивченню пневмоній та пневмопатій під впливом лікарських препаратів. Доцент В.Г.Козлов був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом. Він був деканом по роботі з іноземними студентами, завідував кафедрою в Замбійському університеті (1971-1976), був організатором Кабульського медінституту, а потім радником ректора цього інституту (1980-1984), нагороджений медаллю Афганістану «Вірність».
  З 1994 року до 2008 року кафедру очолював професор Віктор Васильович Біктіміров. На кафедрі працюють доценти М.Р. Борейко, О.В. Федорченко, В.Т. Рауцкієне, В.П. Сорокоумов, С.В. Вернигородський, А.О. Гаврилюк, П.С. Жученко, А.М. Березовський, асистенти Т.М. Король, А.Г. Скорук, В.В. Максимчук, З.П. Ніжинська-Астапенко, Н.В. Бенедіктова, Г.М. Галунко, лаборанти Л.В. Залізюк, Л.В. Кременська, О.В. Спрут, препаратор Ставнича О. Науково-дослідна робота кафедри присвячена патологічній анатомії медикаментозних пневмопатій, а також морфогенезу та медикаментозному патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту. Віктор Васильович Біктіміров був прекрасним організатором, лектором, висококваліфікованим патологом, талановитим вченим. Працював на посаді проректора з лікувальної роботи. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Морфогенез экспериментальной пневмонии при воздействии полихлорпинена и карбофоса». У 1995 році успішно захистив докторську дисертацію за двома спеціальностями (педіатрія та патологічна анатомія) на тему «Нові підходи до підвищення ефективності антибіотико терапії бронхолегеневих захворювань у дітей». 29 травня 1997 року йому було присвоєно вчене звання професора. Віктор Васильович є автором понад 190 наукових праць та 15 патентів на винахід і авторських свідоцтв. Під його керівництвом захищено 4 докторських та 11 кандидатських дисертацій. На великий жаль 29 листопада 2008 року Віктор Васильович Біктіміров передчасно пішов з життя після важкої хвороби.
    З січня по серпень 2009 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федорченко О.В.
   З вересня 2009 року виконує обов’язки завідувача кафедри доцент Гаврилюк Алла Олександрівна.
  Кафедру судової медицини Вінницького національного медичного університету було організовано в 1936 році. Спочатку обов’язки завідуючого кафедри виконував А.К.Судомир (завідуючий кафедрою психіатрії). У 1939-1941 р.р. кафедру очолював Я.Л.Лейбович, а потім І.В.Алмазов, Д.А.Галаєв (1945-1950). У 1950-1972 р.р. кафедру очолював професор В.П.Ципковський. Під його керівництвом було видано кілька наукових збірників, в яких опубліковано різні праці з теорії і практики судової медицини. У 1960 р. була видана його монографія «Осмотр трупа на месте его обнаружения». Після В.П.Ципковського кафедру очолювали доц. А.І.Крат (1972-1985, 1996-2000), доц. С.О.Козлова (1986-1996). В 2001 р. відбулося об’єднання кафедри судової медицини з кафедрою патологічної анатомії в єдину кафедру патологічної анатомії, судової медицини та правознавства.

     

Кафедра була організована в 1934 році. З 1934 до 1941 року займала різні приміщення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. В післявоєнні роки кафедрі виділяють чотири кімнати на території нинішньої кафедри мікробіології, а з 1959 року вона переводиться у відбудоване ліве крило морфологічного корпусу, де розміщується і в теперішній час. Перший завідувач кафедри Микола Опанасович Вакуленко (з 1934 до 1948 року) був висококваліфікованим патологом та фахівцем з бактеріології, успішно керував науковою роботою на кафедрі, мав 30 друкованих робіт. Тематика наукових досліджень кафедри була присвячена вивченню загальної патології і бактеріології. Асистентами працювали Г.П. Барановський та Г.І. Пашкевич. З 1945 року на кафедрі працювали Г.Я. Борачук, С.Х. Алімбек, П.І. Улянецька. У 1947 році на посаду доцента було обрано П.Г. Костенко. У 1948 році М.О. Вакуленко за власним бажанням залишив кафедру.  У 1948-1949 роках (всього протягом року) кафедру очолював доцент Костенко П.Г.


З 1949 до 1964 року завідувачем кафедри був професор Микола Володимирович Константинович. В 1953 році замість вибулих Г.Я. Борачук, С. Х. Алімбек і П.І. Улянецької асистентами зараховуються Ж.І. Жабін та М.П. Шрамко. З 1953 до 1963 року на кафедрі також працювали асистентами Е.О.Головновська, Г.І.Окайомова, М.М.Вакуленко, Б.В.Ядвіжин, І.М.Чернишов, С.В.Ладутько. У 1956 році Микола Володимирович захистив докторську дисертацію «О смешанном туберкулезном менингите». М.В. Константинович був гарним організатором, лектором, висококваліфікованим науковим працівником, користувався авторитетом серед студентів та лікарів. Науково-дослідна робота кафедри була присвячена проблемам злоякісних пухлин, туберкульозу, питанням патоморфозу.


 

З 1964 до 1987 року кафедру очолювала професор Єлизавета Іванівна Маковська. Науково-дослідною роботою кафедри були «Наукові основи гігієни і токсикології пестицидів, полімерних і пластичних мас”Під її керівництвом захищені докторські дисертації доц. Мазорчука Б.Ф. (акушерство та гінекологія), доц. Маленького В.П. (кафедра госпітальної терапії), доц. Шамрая П.Ф., (кафедра гістології), доц. Пушкаря М.С. (кафедра гістології). В цей час кафедральні працівники займались дослідженням впливу пестицидів на організм людини і тварин. По цій тематиці було надруковано понад 250 наукових праць та вийшла монографія Є.І.Маковської «Патологічна анатомія інтоксикації отрутохімікатами» (1967).


 

 

Співробітники кафедри патологічної анатомії зліва направо: доц. Рауцкієне В.Т., доц. Шрамко М.П., ас. Мацедонська Л.О., ас. Пушкарь М.С., зав. каф. проф. Маковська Є.І., ас. Безкоровайний О.П., ас. Бритван І.Я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З 1987 до 1994 року кафедрою керував доцент В.Г. Козлов. За роки педагогічної діяльності ним опубліковано більше 40 наукових праць, чудовий лектор, практик – патологоанатом, багато часу приділяв вдосконаленню навчального процесу. В 1994 році виїхав на роботу в Африку, спочатку в Адіс-Абебський університет, Ефіопія, а потім до університету Моі, Кенія.

 

 

 

 

 

З 1994 по 2008 рік кафедру очолював професор В. В. Біктіміров.Віктор Васильович Біктіміров – автор близько 174 наукових друкованих праць, мав 15 патентів на винаходи, особисто підготував 12 кандидатів і 4 доктора медичних наук. 

В цей період науковою роботою  кафедри стало вивчення патоморфозу і перебігу патології органів дихання на тлі тривалого введення експериментальним тваринам різноманітних лікарських препаратів та хвороб шлунково-кишкового тракту, вірусних гепатитів, зокрема гепатиту С. В 2001 році призначається проректором з лікувальної роботи Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова, якій приділяв велику увагу. Проводив консультативну роботу та працював за сумісництвом патогістологом в обласному бюро судово-медичної експертизи. З його точки зору на той чи інший патологічний процес рахувалися як практичні патологоанатоми так і клініцисти. В.В.Біктіміров переймався питаннями історії медицини. Так він багато зробив для того щоб дати сучасним медикам ім’я нашого земляка Степана Хомича Хотовицького.

 


З 1994 року до 2008 на кафедрі працюють: Маковська Є.І.,  Борейко М.Р., Федорченко О.В., Рауцкієне В.Т., Сорокоумов В.П., Якубовський М.М., Березовський А.М.Король Т.М.Вернигородський С.В.,  Жученко П.С., Гаврилюк А.О.Оболенський О.О., Скорук А.Г.,   Максимчук В.В.,  Ніжинська-Астапенко З.П., Щербанюк В.В.,  Смолко Д.Г., Бенедіктова Н.В., Галунко Г.М., Жупанова П.С.,  Зализюк Л.В., Кременська Л.В., Мордюк С.І.,  Спрут О.В., Ставнича О.І. 

  З січня по серпень 2009 року обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Федорченко О.В.

 

 

 

 

 

 

 

З серпня 2009 року по 2020 рік день завідувачем кафедри була призначена Гаврилюк А.О.

Співробітники кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права зліва направо: ас. Бевз В.О., ас.Скорук А.Г., доц. Сорокоумов В.П., ас. Стельмащук О.А., доц. Даценко Г.В., ас.Сухань Д.С., ас. Струц С.В.,  ас. Панасюк В.І.

 

 

  

У 2020 р. відбулася реорганізація кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права з роз’єднанням на кафедру патологічної анатомії та на кафедру судової медицини та права.

 З жовтня 2020 року в.о. завідувача кафедри, а з 4.01.2021 року завідувач кафедри патологічної анатомії призначений д.м.н., професор Вернигородський Сергій Вікторович. З 2017 року  кафедрою проводиться виконання планової НДР: "Рання діагностика диспластичних, метапластичних та неопластичних змін при патології шлунково-кишкового тракту, дихальної, сечостатевої та нейроендокринної системи." Вернигородський С.В. підготував 1 магістра (10.10.2013-31.07.2914) – Сухань Д. С., спеціальність 14.03.02 – патологічна анатомія. Керував виконанням кандидатських дисертацій аспірантів кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Сухань Д.С., спеціальність патологічна анатомія – 14.03.02 та кафедри гістології Рекун Т.О., спеціальність гістологія - 14.03.09, які були успішно захищені у 2021 році. Вернигородський С.В. є членом науково-методичної ради та Вченої ради медичного факультету університету. Також, він дійсний член  асоціації патологоанатомів України, Європейського Товариства Патології, Наукового Товариства Анатомів, Гістологів, Ембріологів та Топографоанатомів України, Міжнародної Академії Патології. Опублікував 180 наукових праць, з них 166 наукового та 14 навчально-методичного характеру.

 Основним напрямком наукової роботи кафедри патологічної анатомії на теперішній час є розробка критеріїв ранньої морфологічної діагностики дисплатичних, метапластичних, дисрегенераторних, неопластичних, інволютивно-дегенераційних і запально-деструктивних змін, прогнозу та патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту, сечостатевої, нейроендокринної та імунної системи. За результатами науково-дослідної роботи кафедри опубліковано близько 500 наукових праць.

З вересня 2022 року обов’язки завідувача кафедри виконує доцент Березовський Артур Миколайович.


Штат кафедри

Березовський Артур Миколайович


зав.кафедрою, доцент, к.м.н.

Закінчив в 1992 році педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1992 по 1994 року проходив інтернатуру за спеціальністю педіатрія. З серпня 1994 року по 2007 рік працював посаді асистента кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Морфогенез дипіридилфосфатної пневмонії в умовах метаболічної корекції".
В 2008 році отримав вчене звання доцент.
Виконував обов’язки відповідального за лікувальну роботу кафедри.
З 2021 року виконує обов’язки завідуючого учбовим відділом кафедри патологічної анатомії.
З серпня 2022 року виконує обов’язки завідуючого кафедрою патологічної анатомії. Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Контактний емейл: patanatomy@vnmu.edu.ua

Сертифікат з володіння іноземними мовами: В2 англійська.

Лікар вищої кваліфікаційної категорії з спеціальності патологічна анатомія
Додаткові спеціалізації: дитяча патологічна анатомія.

Google Scholar:
Web of Science:
Orcid:
Scopus:
Список патентів
Науковці України


Сорокоумов Валерій Павлович


зав.лік. роботою, доцент, к.м.н.

В 1980 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова. В 1980 році зарахований в клінічну ординатуру за фахом "патологічна анатомія". В 1982 році закінчив клінічну ординатуру та зарахований на посаду асистента кафедри патологічної анатомії. В 1991 році захистив кандидатську дисертацію по темі "Морфогенез і лікувальний патоморфоз експериментальної пневмонії". З 2001 року доцент кафедри патологічної анатомії.

Сертифікат з володіння іноземними мовами: – .

Лікар вищої кваліфікаційної категорії.

Google Scholar

Федорченко Олег Володимирович


доцент, к.м.н.

Відповідальний за вибіркові курси.
У 1991 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова. З 1 серпня 1991 року працює на кафедрі патологічної анатомії на посаді старшого лаборанта. З 1992 року по 2001 рік – асистент кафедри. В 2001 році отримав вчене звання доцент. З жовтня 2001 року до жовтня 2011 працював заступником декана по роботі з іноземними студентами. В 2007-2012 роках завідувач навчальною частиною кафедри. З січня по вересень 2009 року виконував обов’язки завідувача кафедри патологічної анатомії, судової медицини та права. З жовтня 2011 року до січня 2022 року – декан факультету підготовки іноземних громадян. З січня 2022 року заступник декана факультету підготовки іноземних громадян.
За вагомі досягнення у професійній діяльності та за багаторічну сумлінну працю нагороджений Подякою Міністра охорони здоров’я України у 2007 році.
Сертифікат з володіння іноземними мовами: – .

Лікар спеціаліст

Google Scholar
Orcid
Web of Science

Жученко Павло Сергійович


доцент, модератор, к.м.н.

Відповідальний за медичних психологів
В 1997 році закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова.
З 1997 по 1998 pp. - інтернатура на базі Вінницького обласного патологоанатомічного бюро по спеціальності патологічна анатомія.
З 1998 р. по теперішній час працюю на кафедрі патологічної анатомії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
В 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему „Морфофункціональний стан тонкої кишки після субтотальної резекції"
2001 р. отримав ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності патологічна анатомія.
2008 р. отримав вчене звання доцент.

Сертифікат з володіння іноземними мовами: –

Google Scholar
Orcid
Web of Science
Scopus
СПИСОК ПАТЕНТІВ

Даценко Галина Василівна


доцент, к.м.н.

відповідальна за педіатричний факультет
В 1997 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова, лікувальна справа
1997-1998 рр. Інтернатура за спеціальністю лікувальна справа.
Наукова діяльність:
2003 р. Захистила кандидатську дисертацію на тему "Вплив кріодеструкції на легені"
2006 р. Рішенням Вищої атестаційної комісії України, протокол № 25-09/3 на підставі рішення Вченої ради Вінницького національного медичного університету присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника.
Досвід роботи:
1998-1999 р.р. Лікар Військового клінічного госпіталю м.Вінниця
1999-2006 р.р. Науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім.М. Пирогова.
З 1999 - 2015 р.р. Старший науковий співробітник науково-дослідного центру Вінницького національного медичного університету ім.М. I. Пирогова, відповідальний секретар журналу Міжнародної академії антропології "Biomedical and Biosосial Anthropology", Секретар Апробаційної ради Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова з морфологічних дисциплін.
2015 р. по теперішній час - доцент кафедри патологічної анатоміі.
Пройшла міжнародне стажування у Франції 2017 р.

Сертифікат з володіння іноземними мовами: В2 англійська.

Лікар першої кваліфікаційної категорії.

Google Scholar

Скорук Андрій Григорович


асистент

Відповідальний за стоматологічний факультет

В 2002 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. В 2010 році пройшов спеціалізацію з патологічної анатомії.
Пройшов планування кандидатської дисертації.

Сертифікат з володіння іноземними мовами: – .

Лікар першої кваліфікаційної категорії.

Google Scholar

Бенедіктова Наталія Василівна


асистент

Відповідальна за наукову роботу кафедри та науковий гурток.
В 2007 році закінчила лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І.Пирогова. З 2009 року працює на кафедрі патологічної анатомії.

Сертифікат з володіння іноземними мовами: – .

Лікар - спеціаліст.

Google Scholar

Ставнича Оксана Іванівна


лаборант

Дущак Антоніна Олександрівна


лаборант

Новини

Об'ява гурток
25.03.2024

Запрошуємо на засідання наукового гуртка кафедри патологічної анатомії

Дата проведення 27 березня 2024 року. Час: 17:00. Формат: офлайн. Місце: 6 кімната.

Гурток 28.02.2024
26.02.2024

Запрошуємо на засідання наукового гуртка кафедри патологічної анатомії

Дата проведення 28 лютого 2024 року. Час: 17:00. Формат: офлайн. Місце: 6 кімната.

Перескладання іспиту з патоморфології для стоматологічного факультету
23.01.2024

Шановні здобувачі вищої освіти, перескладання іспиту з патоморфології стоматологічного факультету

відбудеться 26.01.2024 о 14:00.

Перескаладання іспита для стоматологічного факультету
19.01.2024

Шановні здобувачі вищої освіти, перескладання іспиту з патоморфології стоматологічного факультету відбудеться 22.01.2024 о 14:00.

консультація перед іспитами
09.01.2024

Графік проведення консультацій з патоморфології

для студентів 3 курсу стоматологічного факультету Початок консультації о 900

Консультації проводить викладач який проводив заняття

 

 

Патоморфологія

№ Група

09.01.24

 

41

42

 

12.01.24

43

44

 

18.01.24

45

46

40

 

 

 

Розклад іспитів
29.12.2023

РОЗКЛАД ІСПИТІВ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ

СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

2023-2024 н.р.

 

Патоморфологія

№ Група

 

10.01.24

09:00 год

41

 

42

 

15.01.24

09:00 год

       43

       44

 
 

                          19.01.24

09:00 год

 

13:00 год

 

               45

               46

               40

 
Перескладання
15.12.2023

Графік

проведення консультацій та відпрацювань

               на кафедрі патологічної анатомії та в онлайн режимі для студентів, що займаються онлайн згідно графіку

на передекзаменаційний період семестр 2023-2024 н. р.

з 900 до 1600 годин

ПІБ

Дата

Дата

ас. Бенедіктова Н.В.

18.12.2023

27.12.2023

доц. ЗВО Березовський А.М.

19.12.2023

28.12.2023

ас. Скорук А.Г.

20.12.2023

29.12. 2023

доц. ЗВО Сорокоумов В.П.

21.12.2023

 

доц. ЗВО Федорченко О. В.

22.12.2023

 

доц. ЗВО Жученко П.С.

25.12.2023

 

доц. ЗВО Даценко Г.В. eng.

26.12.2023

 

 

В.о. зав. кафедри

патологічної анатомії                            доц. ЗВО Артур БЕРЕЗОВСЬКИЙ

 

 

 

Перескладання
15.12.2023

Графік

проведення консультацій та відпрацювань

               на кафедрі патологічної анатомії та в онлайн режимі для студентів, що займаються онлайн згідно графіку

на передекзаменаційний період семестр 2023-2024 н. р.

 

ПІБ

Дата

Дата

ас. Бенедіктова Н.В.

18.12.2023

27.12.2023

доц. ЗВО Березовський А.М.

19.12.2023

28.12.2023

ас. Скорук А.Г.

20.12.2023

29.12. 2023

доц. ЗВО Сорокоумов В.П.

21.12.2023

 

доц. ЗВО Федорченко О. В.

22.12.2023

 

доц. ЗВО Жученко П.С.

25.12.2023

 

доц. ЗВО Даценко Г.В. eng.

26.12.2023

 

 

В.о. зав. кафедри

патологічної анатомії                            доц. ЗВО Артур БЕРЕЗОВСЬКИЙ

 

 

 

Об'ява за лекцію
05.12.2023

 

Увага! До відома викладачів і студентів!

 

Під патронатом Голови Вченої Ради

 7 грудня о 17.00, в приміщенні другої лекційної аудиторії Морфкорпусу відбудеться надзвичайно цікавий захід від фахівців провідної лабораторії CSD LAB.

Публічну лекцію на тему «Сучасна патоморфологія. Погляд на спеціальність та перспективи» виголосить провідний лікар-патологоанатом CSD LAB - Антоніна В’ячеславівна Калмикова.

 

Вхід на лекцію вільний.

Попередньо реєструватися не треба.

Гурток 16.11.2023 об'ява
07.11.2023

Шановні студенти!

16.11.2023 о 17.00 год

Відбудеться засідання студентського гуртка з Патоморфології.

Запрошуємо усіх бажаючих.

Об'ява гурток
26.09.2023

Доброго дня!!!

Шановні студенти засідання гуртка з Патоморфології

переноситься на 12.10.2023р на 17:00 год в четвер,в 6 кімнату.

розклад 2023-24
13.09.2023

РОЗКЛАД

занять для студентів 3 курсу медичних № 1 і № 2, стоматологічного факультетів на V семестр, 5 курсу медичного факультету № 1 і № 2 та 4 курсу медичних психологів

на ІХ семестр 2023-2024 н.р.

 

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

0845-1025

9  10

84

1  2

86

13  14  41

28  29  42

87  43  25

13  14  41

19  20  85

 3  4  83

17  18 44

15  16  82

1055-1235

3  4 

83

19  20 

85

26  27 

15  16  82

17  18  44

28 29  42

1  2  86

11  12  46 

9  10  84

25 87  43

1305-1445

7  8  40

 

61 62  63

64 46

95  81   1п

11  12 46 

5  6  45  3м

95  81

5  6   45 2п

26  27   4м

61  62  63  64 45

7  8  40

1515-1655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вересень

4 18

5  19

6  20

7  21

8  22

11  25

12  26

13  27

14  28

15  29

Жовтень

2 16  30

3  17  31

4  18

5  19

6  20

9  23

10  24

11  25

12  26

13  27

Листопад

13  27

14  28

1  15  29

2 16  30

3  17

6  20

7  21

8  22

9  23

10  24

Грудень

11  25

12  26

13  27

14  28

1  15  29

4  18

5  19

6  20

7  21

8  22

Січень

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

3 курс: А(1-5); Б(6-10); В(11-15); Г(16-20); П(95); К(25-29) 1ІА(81-87); МП(61-64) Стоматологічний факультет: СУ(41-44);Ск45,46 СА(40)

Викладач

3 курс

мед. ф-т 

3 курс,

стом.

ф-т

5 курс, мед. ф-т

секц. курс 

доц. Березовський А.М.

8б, 13а,82б

42

 

доц. Сорокоумов В.П.

1б, 4б, 6б, 7б, 9б, 15б, 17б, 19б,25б,29б,

 

доц. Федорченко О.В.

1а, 4а, 5а, 7а,  9а, 15а, 17а, 19а, 25а, 26б,

46

 

доц. Жученко П.С.

2а, 5б, 8а, 11а, 18а, 20а, 26а, 29а, 61

43

1п

доц. Король Т.М.

3а, 12б, 16а, 27б, 28б, 63, 95а

41

 

доц. Даценко Г.В.

12а, 14а, 27а, 81а, 82а, , 85а, 87а, 62

 

 

ас. Скорук А.Г

11б, 13б, 16б, 18б,20б, 28а, 95б, 83а,84а, 86а

45

 

ас. ст. Зайцева Т.О.

 

 

4і,5і

ас. Бенедіктова Н.В.

6а, 14б, 81б, 83б, 84б, 85б, 86б, 87б, 64

40, 44,

 

Урван О.Г.

3б, 10б,

 

2п 

Суходольська Н.П.

2б, 10а

 

 

В.о. зав. кафедри

патологічної анатомії                                                          доц. ЗВО Артур БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Звіт олімпіади
31.03.2023

Звіт

про проведення першого (вузівського) етапу олімпіади

на кафедрі патологічної анатомії від 29 березня 2023 р.

 

За результатами відповідей були визначені переможці олімпіади. Призові місця розподілено наступним чином:

І місце – Уриш Вікторія – 11 балів, студентка 11б групи, 3 курсу медичного факультету №1.

ІІ місце – Ряба Катерина – 10 балів, студентка 12б групи, 3 курсу медичного факультету №1

ІІІ місце – Латюк Руслан – 9 балів, студент 4а групи, 3 курсу медичного факультету №1.

Телеграм канал кафедри Патологічної анатомії.
24.11.2022

Наукова діяльність

Основним напрямком наукової роботи кафедри патологічної анатомії є розробка критеріїв ранньої морфологічної діагностики дисплатичних, метапластичних, дисрегенераторних, неопластичних, інволютивно-дегенераційних і запально-деструктивних змін, прогнозу та патоморфозу захворювань шлунково-кишкового тракту, сечостатевої, нейроендокринної та імунної системи.

За останні роки на основі отриманих даних співробітниками кафедри вивчені та встановлені чіткі критерії діагностики різних типів метапластичних та диспластичних змін слизової оболонки шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Вперше розроблений алгоритм морфологічної діагностики хронічного гастриту з метапластичними та диспластичними змінами епітелію. На основі вивчення ультраструктури слизової оболонки шлунка, дослідження кислотоутворювальної функції шлунка виявлений вплив камбіальних та ефекторних клітин у формуванні метаплазії, дисплазії та атрофії слизової оболонки. Встановлена корелятивна залежність між вираженістю клінічних, ендоскопічних та патоморфологічних особливостей у хворих з метапластичними та диспластичними змінами. Розроблена оригінальна програма клінічного спостереження за хворими з метапластичними та диспластичними змінами епітелію ШКТ.

Розроблений оптимальний метод гістохімічної діагностики метапластичних, дисрегенераторних, неопластичних, інволютивно-дегенеративних і запально-деструктивних змін слизової оболонки тонкої кишки в умовах опікового шоку середнього ступеня важкості та при корекції його колоїдно-гіперосмолярними розчинами. Вперше проведено аналіз змін структури, перебудови судин мікроциркуляторного русла та сполучної тканини тонкої кишки, активності відновлення клітин крипт тонкої кишки в умовах дії циклофосфаміду та його поєднання з бензофурокаїном і з метилурацилом у різні строки. Отримані нові дані щодо структури стінки тонкої кишки, що перебувала в умовах дії циклофосфаміду, та при стимуляції відновлення її бензофурокаїном та метилурацилом. Встановлено, що за умов дії циклофосфаміду товщина слизової оболонки, висота ворсинок, глибина крипт, висота стовпчастих епітеліоцитів, питома вага сполучної тканини, співвідношення питомої ваги складових (кровоносних та лімфатичних капілярів, інтерстиційних просторів) власної пластинки слизової оболонки та підслизового шару не відновлюються до тридцятої доби експерименту. Розширено уявлення про морфологічне підґрунтя впливу бензофурокаїну та метилурацилу на тканини стінки тонкої кишки через стимуляцію репаративної регенерації. Вперше доведено, що структура стінки тонкої кишки, яка знаходилася в умовах дії одноразового введення циклофосфаміду, під дією бензофурокаїну сягає контрольних значень швидше (більшість показників − до сьомої доби), ніж під дією метилурацилу (більшість показників ‑ до тридцятої доби).

Запропоновано для практичного використання алгоритм оцінки вірусобумовленого і імуноцитарного руйнування печінки та активація (або стабілізація) фіброзу печінки у хворих на хронічні вірусні гепатити, а також оптимальний перелік необхідних гістохімічних та імуногістохімічних (ІГХ) методик, необхідних для патоморфологічного визначення прогресування та стабілізації хронічного вірусного гепатиту в гепатобіоптатах.

Результати дослідження щодо морфологічних змін тонкої кишки в умовах дії циклофосфаміду та більш швидкого відновлення її при умові комбінованого введення вказаного цитостатика з бензофурокаїном, ніж з метилурацилом; активності відновлення ушкоджених циклофосфамідом тканин тонкої кишки, що зростає при комбінованому введенні цитостатика з бензофурокаїном та з метилурацилом, є основою для нових підходів до розробки способів стимуляції відновлення тканин після впливу цитостатичних засобів та служить підґрунтям для клінічних досліджень бензофурокаїну та метилурацилу у якості препаратів для стимуляції репаративної регенерації епітелію тонкої кишки після проведення хіміотерапевтичного лікування.

Впровадження в клінічну практику колоїдно - гіперосмолярних розчинів лактопротеїну з сорбітолом HAES-LX-5% для здійснення корекції порушеного гомеостазу при ендо- і екзогенних інтоксикаціях призведе до скорочених термінів лікування, періоду реабілітації та відновлення працездатності.

Вивчено гістохімічні зміни та проаналізовано топографоанатомічні співвідношення загрудинної залози (ЗЗ) зародків та передплодів людини в пренатальному періоді. Встановлено, що для органогенезу ЗЗ упродовж зародкового періоду характерним є: втрата зв’язків із глоткою, тісна взаємодія парних зачатків між собою, з топографоанатомічно прилеглими органами та із судинно-нервовими утвореннями цієї ділянки (щитоподібна та прищитоподібні залози, гортань, глотка, стравохід; аорта, сонні артерії; стовбури блукаючих нервів, нижньо- і верхньогортанні нерви).

Вивчено гістохімічні зміни та проведений порівняльній аналіз вмісту муцинів в епітеліоцитах стравохідно-шлункового переходу.

Розроблена скринінгова програма спостереження за хворими з передраковими станами слизової оболонки шлунка (СОШ), що сприятиме діагностуванню кишкової метаплазії (КМ) на ранніх стадіях її розвитку та упередженню трансформації метапластично зміненого епітелію в неопластичний. На основі отриманих даних встановлені чіткі критерії діагностики різних типів метаплазії СОШ. Розроблені критерії прогресування КМ СОШ, що уможливить прогнозування перебігу хронічного атрофічного метапластичного гастриту. Виявлені морфологічні критерії метаплазії СОШ сприятимуть покращенню її ранньої діагностики у хворих з гастроентерологічною патологією. Розроблений та запатентований оптимальний спосіб діагностики й оцінки тяжкості хронічного атрофічного метапластичного гастриту. Використання запропонованого алгоритму патоморфологічної діагностики КМ сприятиме виявленню ранніх етапів метапластичної трансформації СОШ, що забезпечить оптимізацію лікувальної і профілактичної тактик щодо хворих з передраковими змінами і станами шлунка.

За результатами науково-дослідної роботи кафедри опубліковано близько 500 наукових праць.

 

Гурток патологічної анатомії

Кафедра патологічної анатомії

Шановні студенти!

16.11.23 о 17.00 год

Відбудеться засідання студентського гуртка з Патоморфології. Запрошуємо усіх бажаючих.


 

Список стендових доповідей для обговорення конференція "Перший Крок в науку-2023":

1. Карцинома шийки матки. Доповідачі: А.О. Вітюхіна, 13б група, Р.Р. Трачук 12а група. Науковий керівник: ас. Н.В. Бенедіктова

2. Меланома у дітей. Доповідачі: К.В. Спрут 95б група.Науковий керівник: ас. Н.В. Бенедіктова

3. Патологічні зміни серцево-судинної системи у хворих дітей з синдромом Дауна. Доповідачі: Д.В. Коліжук, М.О. Осіпов, 95б група. Науковий керівник: ас. Н.В. Бенедіктова

4. Смерть від карієсу, Мельничук Поліни 9а група. Науковий керівник: доц. В.П. Сорокоумов

5. Сучасний погляд на захворювання кашлюком. Доповідачі: І.О. Неділько, С.А. Зароднюк,95б група.  Науковий керівник: ас. Н.В. Бенедіктова

6. Хвороба Крона. Доповідачі: А.Ю. Вербіцька, В.Р. Годлевська, 9а група. Науковий керівник: доц. В.П. Сорокоумов

7. Етіологічні і патоморфологічні прояви миготливої аритмії. Доповідачі: Я.С. Слободянюк, 4б група. Науковий керівник: доц. А.М. Березовський 

8. Вітамін D -дефіцитний рахіт. Доповідачі: А.В.Надольна, Є.В. Гончаренко. Науковий керівник: ас. Н.В. Бенедіктова.

9. Прогресування пухлинного процесу за останні 5 років.  Доповідачі: Н.В. Колейко, А.Р. Вітюк. Науковий керівник: доц. В.П. Сорокоумов

10. Амілоїдоз серця. Доповідачі: О.О. Шевчук, 13б група, М.І. Дяченко, 12а група.  Науковий керівник: ас. А.Г. Скорук

11. Патоморфрологічні зміни нирок при фібрилярному гломерулонефриті. Доповідачі: М.Г. Семенишен, С.О. Остроухова.  Науковий керівник: доц. В.П. Сорокоумов

Література, що видана кафедрою

Маковская Е.И. Патологическая анатомия отравления ядохимикатами. М.: Медицина, 1967. 347 с.

Фармакологическая коррекция радиационных и радиационно- химических поражений [Текст] / М. М. Якубовский. - Винница : Вінниця, 1997. - 221 с.


1. Robbins Basic pathology 10th edition/ [edited by] Vinay Kumar, Abul
K. Abbas, Jon C. Aster ; artist, James A. Perkins.
2. Robbins and Cotran Atlas of pathology / Edward C. Klatt. – Third
edition.
3. Rubin’s pathology : clinicopathologic foundations of medicine /
editor, David S. Strayer; founder and contributing editor, Emanuel
Rubin; associate editors, Jeffrey E. Saffitz, Alan L. Schiller.—Seventh
edition.
4. https://www.medscape.org/
5. http://www.pathologyoutlines.com/