Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Література та інформаційні ресурси з дисципліни "Генетика" Література та інформаційні ресурси з дисципліни "Основи біології людини" Література та інформаційні ресурси з дисципліни "Основи сучасної біомедицини" Методичні вказівки \"Основи біології людини, спеціальність \"Біологія\", 2019-2020 н.р. Методичні вказівки для практичних занять з навчальної дисципліни \"Генетика\", 2020-2021 н.р. Методичні вказівки до практичних занять з навчальної дисципліни \"Генетика\", 2019-2020 н.р. Методичні вказівки з дисципліни \"Основи сучасної біомедицини\", спеціальність \"Біологія\", 2020-2021н.р. Робоча програма з дисципліни \"Основи біології людини\", спеціальність \"Біологія\", 2019-2020 н.р. Робоча програма з навчальної дисципліни \"Генетика\", спеціальність \"Біологія\" 2019-2020 н.р. Робоча програма з навчальної дисципліни \"Генетика\", спеціальність \"Біологія\", 2020-2021н.р. Робоча програма з навчальної дисципліни \"Основи сучасної біомедицини\", спеціальність \"Біологія\", 2020-2021 н.р. Силабус з навчальної дисципліни "Основи сучасної біомедицини", спеціальність "Біологія", 2020-2021 н.р. Слабус з навчальної дисципліни \"Генетика\", спеціальність \"Біологія\", 2020-2021 н.р. Тематичний план біологічної практики з навчальної дисципліни \"Генетика\", спеціальність \"Біологія\" 2020-2021 н.р. Тематичний план лабораторної практики з навчальної дисципліни \"Генетика\", спеціальність \"Біологія\", 2019-2020 н.р. Тематичний план лекцій з дисципліни \"Основи біології людини\", спеціальність \"Біологія\", 2019-2020 н.р. Тематичний план лекцій з навчальної дисципліни \"Основи сучасної біомедицини\", спеціальність \"Біологія\". 2020-2021н.р. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни \"Основи Біології людини, спеціальність \"Біологія\", 2019-2020 н.р.\" Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни \"Основи сучасної біомедицини\", спеціальність \"Біологія\" 2020-2021 н.р. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни «Генетика», спеціальність \"Біологія\" 2020-2021 н.р. Тематичний план практичних занять з навчальної дисципліни «Генетика», спеціальність \"Біологія\", 2019-2020 н.р. Тематичний план самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Генетика\", спеціальність \"Біологія\" 2020-2021 н.р. Тематичний план самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Основи біології людини\", спеціальність \"Біологія\", 2019-2020 н.р. Тематичний план самостійної роботи з навчальної дисципліни \"Основи сучасної біомедицини\", спеціальність \"Біологія\" 2020-2021 н.р. Тематичний план самостійної роботи навчальної дисципліни \"Генетика\" спеціальності \"Біологія\" 2019-2020 н.р.

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Період 1934-1941 рр.

Кафедра була організована в 1934 році на базі кафедр фармацевтичного інституту і тому була достатньо забезпечена наочними посібниками, препаратами, колекціями, реактивами, таблицями тощо.

Першим завідуючим кафедрою був професор Севастьянов А., а першими асистентами кафедри були: А.У Новицький (вивчав молюски річки Південний Буг), М.І. Ельперина, яка почала займатись вивченням опісторхозу, М.В. Івасик, виконував роботу «Практикум з фармакогнозії» (для фармінститутів) і В.Н. Пихтіна, яка в 1940 році захистила дисертацію на ступінь кандидата біологічних наук на тему: «Роль кори наднирників у розвитку рефрактерного стану щитоподібної залози».

Період 1944-1952 рр.

Після звільнення Вінниці від німецько-фашистських окупантів у 1944 році завідуючою кафедри була призначена доцент Пихтіна В.Н. Єдиного напрямку наукової роботи на кафедрі не було, хоча дослідження проводились досить цікаві. Так асистент О.О. Власенко вивчала біологію  цвітіння первоцвіту і умови накопичення в ньому вітаміну "С". Разом з доц. А.Д. Бейкіною і ас. М.В.Івасиком брала участь в створенні фізико-географічного опису м.Хмільника і його околиць.

Пізніше колектив починає вивчати питання паразитології. Асистент М.В.Івасик вивчав умови поширення глистних інвазій серед населення м. Вінниці. Асистент С.А. Худа вивчав поширення підвидів звичайного і малярійного комарів у Вінницькій області.

До 1949 року були виконані дві на­укові роботи, які мали медичне значення: "Глистні інвазії у дітей дитячих закладів м. Вінниці" і "Дія екстрактів кори наднирників на нор­мальну щитоподібну залозу".

Період 1952-1958 рр.

З 1952 року до вересня 1958 року кафедрою завідувала доцент А.Д.Бейкіна; нею були виконані роботи по вивченню джуту довгоплідного. Асистент П.Т. Зозуля проводить санітарно-гідробіологічне вивчення річки Південний Буг на ділянці Хмільник-Сабарів.

На території інституту кафедрою була створена ділянка лікарських рослин площею 0,2 га. На ній було представлено до 20 груп рослин, серед яких відхаркуючі, вітамінні, сечогінні, блювотні, кровозупиняючі, інсектицидні, гіркі, глистогінні, потогінні, в’яжучі та інші - всього більше 130 видів у відкритому ґрунті і більше 60 видів, розміщених в навчальних кімнатах та коридорі.

В 1957-58 навчальному році ка­федра отримала нове приміщення, де створюється біологічний музей. В ньому було зосереджено багато рідкісних рослин: гінкго, женьшень, тис, соромлмива мімоза, живородячий папоротник, араукарія, криптомерія, монстери, різні види кактусів, агав, пальм і ін. Крім рослин у біологічному музеї були представлені колекції тварин у вигляді опудал, му­ляжів, скелетів та вологих препаратів. Тварини розміщувалися в еволюційному порядку у виставкових шафах. Тут, крім представників місцевої фауни, були наявні морські форми, що завезені з інших країн та континентів. Окремо був створений куточок з медичної паразитології, де були представлені гельмінти людини: ціп'яки, стьожаки, котячий і печінковий сисун, ехінокок, гострики, аскариди, трихінели та ін. В ті роки музей поповнювався багатьма експонатами. З молюсків, крім прісноводних форм, були каракатиці, восьминоги, тридакна, морське вушко, мурекс, морські гребінці. З членистоногих – різноманітні ракоподібні, особливо цікаві краби – самурайський, камчатський розміром до 60 см., та інші отруйні тварини і переносники захворювань: скорпіони, павуки, кліщі, сколопендри та ін. Нижчі хордові були представлені в музеї ланцетниками і асцидіями. З хребетних викликають особливий інтерес варани, біла чапля, глухарі, альбатрос, єнотовидний собака, опосум (сумчаста тварина).

Доглядала і оберігала музей препаратор М.П.Дорошкевич, але активну участь у створенні музею і поповненні його новими експонатами брали всі співро­бітники кафедри і студенти. В музеї проводились не лише заняття зі студентами, екскурсії зі шкіл, але й семінари вчителів-біологів, рибоводів міста і області. Біологічний музей і ділянка лікарських рослин стали свого роду допоміжним навчальним пунктом для студентів 1-го курсу по біології і 3-го курсу по фармакології. Були розпочаті роботи по паркових насадженнях на присадибній ділянці морфологічного корпусу (оксамитове дерево, платани, клени, горіхи та ін.).

В зв'язку з переслідуванням учених, які були не згодні з погля­дами академіка Т.Д.Лисенка, доцент А.Д.Бейкіна була звільнена з інституту і обов'язки завідуючого кафедрою біології в 1958-59 навчальному році виконував асистент П.Т.Зозуля, який працював на кафедрі з 1939 року. Він і доц. К.Д.Пилипенко (з Київського медичного інституту) читали лекційний курс.

Період 1959-1963 рр.

В 1959 році завідуючим кафедрою біології було обрано професора, до­ктора біологічних наук Г.А.Машталера, який на цій посаді працював 4 роки. Під його керівництвом колектив кафедри займався розробкою питань вегетативної гібридизації тварин. Досліджувався вплив ембріональної тканини організмів на зміни морфогенезу, загоєння ран та ін. Проф. Г.А.Машталер працював над темою «Морфогенетичні зміни сільськогосподарських птахів під впливом тканин зародків інших видів». Проводились роботи по вивченню взаємодії щитоподібної і прищитоподібної залоз, вплив пантокріоніду на загоєння ран та ін. До підручника "Дарвінізм" під редакцією П.Л.Іванченка проф. Г.А.Машталер написав три розділи: «Досягнення мічурінської біології за кордоном», «Головні напрямки еволюційного процесу» і «Походження життя на Землі».

Асистент П.Т.Зозуля виконав дослідження по темі: «Морфологічні зміни у курей під впливом тканин зародка інших порід». Були отримані особини з морфологічними ознаками інших порід. Ним також проводились експерименти по заміні частини білка яєць різних порід курей, качок. Були отримані особини з морфологічними ознаками, характерними для породи донора, вони відрізнялись більшим ростом.

В 1961 році на кафедру прийшла асистентом Н.А.Лиса, яка розробляла тему: "Біологічна дія радіоактивної води Хмільникського курорту на організм деяких безхребетних".

З 1963 до 1964 року обов'язки завідуючого кафедрою викону­вала к.м.н. Н.П. Лізогуб.

Період 1964-1976 рр.

З 1964 року кафедрою завідував доцент М.А.Палій, який вніс новий напрямок в наукову роботу кафедри по вивченню найнебезпечніших гельмінтозних захворювань людини і тварин (опісторхозу, ехінококозу, трихінельозу), паразитофауни риб, санітарно-гідробіологічного дослідження водойм і різностороннього дослідження осередку опісторхозу в басейні р. Південний Буг. Асистент П.Т.Зозуля вивчав фіто- і зоопланктон ставків рибгоспів Вінницької області і їх санітарний стан. Асистент С.Д.Волощук досліджувала ехінококоз тварин і людини Вінницької області. В 1966 році асистентом кафедри була зачислена кандидат біологічних наук Н.Г.Коломієць.

В 1972 році асистент Н.А.Лиса захистила кандидатську дисертацію на тему: "Розповсюдження стовбняка і сибірської виразки у зв'язку з ґрунтово-кліматичними умовами лісостепової і Поліської зон України". Кафедра поповнюється новими викладачами: з 1969 року - асистент Р.В.Балевська, з 1974 року - асистент Богачук Г.П., з 1968 року - доцент Н.П.Лізогуб, з 1975 року - асистент А.А.Ващук, з 1976 року - асистент Л.В.Тіндаре.

Період 1977-1992 рр.

З 1977 року, після виходу доцента М.А.Палія на пенсію, завіду­ючим кафедрою було обрано доцента М.Г.Поливоду. Наукова робота з того часу на кафедрі виконувалася по кількох темах. До 1983 року велися дослідження по вивченню впливу вібрації і шуму на організм, який росте, а з 1984 до 1989 року вивчалися питання схильності до дерматомікозів на основі кореляції з генетичними маркерами. В 1978 році доцент А.А.Ващук захистив кандидатську дисертацію на тему: "Застосування пониженого барометричного тиску для виявлення наслід­ків променевого ураження", в 1987 році Л.В.Тіндаре - на тему: "Морфофункціональна перебудова печінки імбредних щурів при дозованих фізичних навантаженнях в умовах гіпокінезії". У цей час на кафедрі працюють молоді викладачі: О.Л.Севєрова, В.О.Беньямінов, О.В.Пала­марчук. Кафедру в 1987 році перевели в учбовий корпус 2. На жаль, для музею тут місця не знайшлося, і він був розформований.

З 1948 року на кафедрі працює студентський науковий гурток. Члени гуртка виступали на засіданнях і загальноінститутських студентських конференціях нашого інституту та інших вузів України з до­повідями з різних питань досягнень біологічної науки і з результатами власних досліджень по гіпотермії, гельмінтам та ін. під керівництвом викладачів кафедри.

Період 1993-2016 рр.

В 1993 році завідуючою кафедрою обрано доктора біологічних наук Р.П. Піскун. Доцентами кафедри працюють: Н.О. Лиса, Н.Г. Коломієць, А.А. Ващук. Старший викладач - кандидат біологічних наук Л.В.Тіндаре, асистенти - кандидат біологічних наук Т.О.Болоховська і О.О.Резнюк, ст. лаборанти – Г.П. Микитюк, О.В. Міщенко і лаборант І.В.Моспан. У зв'язку з переходом на нову програму і циклову форму вивчення предмета основні зусилля співробітників спрямовані на учбово-методичну роботу. Удосконалення учбового процесу іде різними напрямками, як шляхом підвищення якості викладання, так і шляхом технічного оснащення навчального процесу.  Велика увага приділяється індивідуальній роботі зі студентами. Особливо це стосується розділу "Медична генетика", де до кожного заняття для студентів розроблені індивідуальні завдання, куди входять як теоретичні питання, так і задачі, що мають конкретну клінічну спрямованість. Виходячи з того, що за останні 20 років учбова програма кафедри змінювалася 6 разів і викладачі кафедри нагромадили немалий досвід у розробці методичних рекомендацій і вказівок, на поточні роки кафедрою розробляються науково-методичні планові теми для створення методичних вказівок, посібників, рекомендацій, а також інших дидактичних і методичних матеріалів для вітчизняних і іноземних студентів українською, російською та англійською мовами.

Сучасний період

В 2016 році завідувачем кафедрою обрано кандидата біологічних наук, старшого наукового співробітника Шкарупу В.М. Професором кафедри працює доктор біологічних наук Р.П. Піскун. Доцентами кафедри працюють: к.мед.н. Шевчук Т.І., к.біол.н. Горбатюк С.М., к.біол.н. Полеся Т.Л., к.пед.н. Хлєстова С.С., к.біол.н. Гринчак Н.М., к.мед.н. Білошицька А.В.,   асистенти - к. біол.н. Галузіна Л.О., Климчук І.М., Спрут О.В., Мусатова К.В., Васенко Т.Б., ст. лаборант – Скрибан Т.В., лаборанти Борисенко Г.І., Нетребіна Н.В.

Штат кафедри

Шкарупа Володимир Миколайович


Завідувач кафедри, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник

Google Scholar
Scopus
Publons

У 1993 р. закінчив Державний Львівський університет ім. І.Франка, біологічний ф-т;
У 2003 р.закінчив аспірантуру кафедри загальної та молекулярної генетики біологічного факультету Київського Національного університету ім. Т. Шевченка.
У 2009 році захистив кандидатську дисертацію „Кількісний аналіз цитогенетичних ефектів діоксидину, тіофосфаміду та мітоміцину С в клітинах Allium cepa L.” за спеціальністю 03.00.15 –генетика.
З 2010 по 2106 рр. старший науковий співробітник відділу медичної генетики ДУ „Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України”.
У 2020 р. захистив докторську дисертацію "Гумінові речовини як модифікатори мутагенезу" за спеціальністю 03.00.15 –генетика.
На посаді зав. каф. медичної біології з 2016 р. по тепер. час

Піскун Раїса Петрівна


професор кафедри, доктор біологічних наук, професор

Google Scholar
Scopus

У 1971 році закінчила Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. У 1980 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю – фармакологія. У 1992 році захистила докторську дисертацію за спеціальністю 14.00.23 – гістологія та ембріологія людини, 14.00.02 – анатомія людини на тему: «Функціональна морфологія внутрішніх органів при експериментальному холестеринозі і його корекції препаратами різного механізму дії». З 1993 року є завідувачкою кафедри медичної біології Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. Є автором і співавтором понад 300 наукових праць, у т.ч. монографії «Вінборон – лікарський засіб з політропними фармакологічними ефектами», підручника «Медична біологія», 10 посібників та 5 практикумів, має 5 патентів на винаходи. Під її керівництвом захищено 5 кандидатських дисертацій. Очолює обласне товариство клітинних біологів, працює членом спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та докторських дисертацій при Тернопільському державному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського, є членом редакційної колегії фахових журналів «Вісник Вінницького національного медичного університету» та «Вісник морфологія», членом правління міжнародної асоціації паразитоценологів. Брала участь в міжнародних наукових зібраннях у Тель-Авіві, Санкт-Петербурзі, Москві, Кишеневі, Любліні. Піскун Раїса Петрівна – Заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Шевчук Тетяна Ігорівна


доцент, кандидат медичних наук

Google Scholar
Scopus
Publons
ORCID


У 2002 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. З 2003 року працює на кафедрі медичної біології. У 2007 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія на тему: «Структурно-функціональні зміни серця при експериментальній дисліпопротеїдемії та її фармакокорекція». З 2005 року – асистент кафедри медичної біології.

Горбатюк Світлана Михайлівна


доцент, кандидат біологічних наук

Google Scholar
Scopus
У 2000 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М Коцюбинського. З 2004 року аспірант кафедри Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія, на тему: «Морфофункціональні особливості головного мозку при експериментальній дисліпопротеїдемії».

Полеся Тетяна Леонідівна


доцент, кандидат біологічних наук

Scopus
Publons

В 1994 році захистила кандидатську дисертацію на тему „Экспериментальное исследование гиполипидемического действия и безвредности энтеросорбента полисорба” у Московському науково-дослідницькому інституті фармакології, де в 1992 році разом з співробітниками цього інституту (керівник проекту - д. мед. н. професор Яворський А.М., який в ті роки очолював редколегію журналу «Экспериментальная и клиническая фармакология») приймала участь в складанні методичних рекомендацій по доклінічному вивченню сорбентів нового покоління по заказу Фармкомітету МОЗ Росії, а в 1993 і 1995 р.р. приймала участь в підготовці та оформленні документації для подачі в Фармкомітет МОЗ Росії (Москва), та МОЗ України (Харків) для отримання дозволу на використання сорбента багатопланової дії «Полісорб», «Силлард П», «Силікс» для аплікаційного та ентерального застосування у дорослих і дітей.

Гринчак Наталія Миколаївна


доцент, завуч кафедри, кандидат біологічних наук

Google Scholar
Publons
ORCID

у 2012 році захистила кандидатську дисертацію
на тему:"Особливості структурно-функціональних змін серця при експериментальному атеросклерозі та за умов генної корекції"

Хлєстова Світлана Святославівна


доцент, завуч кафедри, кандидат педагогічних наук

Google Scholar
Scopus
Publons
ORCID

у 2011 році захистила кандидатьску дисертацію на тему: «Формування деонтологічної культури студентів вищих навчальних закладів у процесі соціально-виховної роботи»

Білошицька Аліна Василівна


доцент, кандидат медичних наук

Google Scholar
Scopus
Publons


у 2013 році захистила кандидатську дисертацію
на тему:"Особливості структурно-функціональних змін печінки при експериментальному атеросклерозі та за умов генної корекції"

Спрут Ольга Володимирівна


старший викладач

Васенко Тетяна Борисівна


асистент

Климчук Ірина Миколаївна


асистент

Працювали на кафедрі

Старинець Катерина Василівна


Роки роботи на кафедрі: 2012 - 2022

Старший викладач

Галузіна Людмила Олегівна


Роки роботи на кафедрі: 2014 - 2023

асистент, кандидат біологічних наук

Роки роботи 2014 -листопад 2023 рр.


У 2012 році захистила кандидатьску дисертацію на тему: "Особливості морфофункціональних змін шлунка щурів після інгаляційного впливу толуолу та в умовах застосування антиоксиданту"

Новини

ОГОЛОШЕННЯ!
10.06.2024

Шановні студенти, кафедра медичної біології запрошує вас долучитись до онлайн курсу "Мікроскопія та інструментальні методи в біології"


З більш детальною інформацією онлай курсу «Мікроскопія та інструментальні методи в біології»  ви зможете ознайомитись на сторінці проєкту

http://lifesciencescourse.org/mikroskopiya-ta-instrumentalni-metody-v-biolohiyi-07-2024?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3LHBfpNl3muPRsmrFFIf5qHuJcLie4vgVVqs9koLAjAJQDzMaVYnsD69M_aem_AUOol6MTLt858qrPIhtLTney-iG_9WApJZAT5_rP-8VY8a_-SLtWf9ga1a7M1cg5ixpCrRmsoCfhzmKqVJMbJJ1_


Реєстрація триватиме до 23 червня року за посиланням:

https://lifesciencescourse.utrigg.net/f/rejestratsiya-na-onlayn-kurs-mikroskopiya-ta-instrumentalni-metodi-v-biologiji-2024?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR0fsFd098boAxuVxfCmd1vDhNnsuqd9Nw1Y17kEyNh5P9TDjpfJFPIWWpg_aem_AUPO8w3FLJsDr9tWzR21lg5Ao3tQ5QUYctiW3Cbnxd72iKpe7FLmZNYm7Uf2Ld0blFaSdZ1gGTT_dU218-EV_7BA

Розклад іспитів з медичної біології для студентів медичних факультетів №1 та №2
29.05.2024

Підсумки проведення XХІ студентської наукової конференції з міжнародною участю “Перший крок в науку – 2024”
24.04.2024

Підсумки проведення І туру Всеукраїнської олімпіади 2023-2024 н.р.
15.04.2024

Оголошення про студентську олімпіаду
18.03.2024

26 березня 2024 року о 17.00 на кафедрі медичної біології буде проведено І тур Всеукраїнської олімпіади з «Медичної біології» для студентів 1 та 2 (з нормативним терміном навчання) курсів  медичних факультетів №1 та №2

ОГОЛОШЕННЯ!
13.02.2024

Шановні студенти! Перескладання іспиту з медичної біології для студентів І та ІІ курсів

медичного та стоматологічного факультетів відбудеться 15.02. 2024р.

о 15.00 та о 17.00 на кафедрі медичної біології

Оголошення!
27.08.2023

Шановні студенти, кафедра медичної біології запрошує вас долучитись до інтегрованого курсу «Науки про життя»

З більш детальною інформацією інтегрованого курсу «Науки про життя»  ви зможете ознайомитись на сторінці проєкту: http://lifesciencescourse.org/
Реєстрація триватиме до 5 вересня 2023 року   посиланням: https://lifesciencescourse.utrigg.net/.../rejestratsiya...


Оголошення!
27.08.2023

Шановні студенти, кафедра медичної біології запрошує вас долучитись до курсу «Біоінформатика» 

З більш детальною інформацією курсу «Біоінформатика»  ви зможете ознайомитись на сторінці проєкту: http://lifesciencescourse.org/bioinformatyka-10-2023

Реєстрація триватиме  до 20 вересня 2023 року за посиланням: https://lifesciencescourse.utrigg.net/.../rejestratsiya...

Інструкція для авторизації на Google диск
06.04.2021

Шановні студенти!

Ознайомитись з матеріалами з медичної біології можна на сайті університету (сторінка кафедри медичної біології з посиланням на Google диск).

Для входу в Google диск необхідно зробити наступне:

Зайти за посиланням:

Для студентів (по різних курсах і спеціальностях) є посилання на сторінці кафедри.

Ввести свій логін (як в Microsoft Teams): t000000@vnmu.edu.ua (у кожного свій), пароль (з електронного журналу)

Підтвердити акаунт номером телефону і ел. поштою.

І ви входите в Google диск кафедри медичної біології.

Наукова діяльність

Вітаємо переможців XX Наукової коференціі студентів та молодик вчених «Перший крок в науку-2023» секції "Медична біологія"


І місце – Мороз Назар Іванович, 21-а група, І курс.

 

ІІ місце – Мельник Ольга Сергіївна, 2-б група, І курс.

ІІ місце – Біда Анжеліка Олександрівна та Заремба Анастасія В’ячеславівна, 13б група, І курс.

 

ІІІ місце – Шекера Максим Юрійович, 96а група, І курс

ІІІ місце – Коновалова Світлана Юріївна, 6а група, І курс.

 

Краща стендова доповідь – Шоханов Нікіта Андрійович та Лісовець Віталій Володимирович, 8-б, І курс

 

 

Підсумки засідання секції медичної біології XX Наукової коференціі студентів та молодик вчених з міжнародною участю

«Перший крок в науку-2023»

        Cписок доповідачів:

1. М.Ю. Шекера – 96а група, І курс «Освітня діяльність М.І. Пирогова на території України та філософія його політико-педагогічних поглядів»

2. Н.І. Мороз – 21а група, І курс «Взаємозв’язок груп крові і захворюваності у людини»

3. Т.М. Ожоганич – 13а група, І курс «Стовбурові клітини – основа регенеративної медицини майбутнього»

4. Л.А. Старовойт – 11б група, І курс «Вода і людина»

5. М.Ю. Першин – 11а група, І курс, В.С. Левицький – 17а група, І курс «Вплив алкоголю та наркотичних препаратів на розвиток розумових здібностей»

6. В.С. Кушта – 22-а група, І курс «Еволюція ротового апарату та значення еволюційно-обумовлених механізмів щелепно-лицьового розвитку в дослідженні патології людини»

7. С.Ю. Коновалова – 6а група, І курс «Утворення людських рас, закономірності їх географічного розташування»

8. А.І. Гінгін – 7а група, І курс «Значення порушень сигнальної трансдукції Wnt у розвитку онкопатології і резистентності до протипухлинної терапії»

9. А.О. Біда, А.В. Заремба – 13б група, І курс «Біологія кохання»

10. А.О. Бичкова – 7а група, І курс «Медичне значення вірусів»

11. О.С. Мельник – 2б група, І курс «Чи є спадковими психічні захворювання?»

12. А.В. Колодницький – 7а група, І курс «Перспективи застосування штучного інтелекту в генетичних дослідженнях хвороби Альцгеймера»

13. А.С.Коченко, А. Д. Скрибченко - 8 б, І курс «Індустрія краси та проблемні питання застосування інвазійних методів ревіталізації»

14. С. Р. Якименко – 17а група, 1 курс «Важливість медико-генетичного консультування для попередження спадкових захворювань людини»

15. В. Ткачук, Н. Люта - 15б, 1 курс «Вплив відключень світла на організм людини»

16.  А.Ю. Могильов - 8б група, 1 курс «Фастфуд. Проблеми чи переваги?»

17. П.В. Лутченко – 96а група, І курс «Володимир Вернадський – перший президент української академії наук»

 

       Список стендових доповідей для обговорення:

1. Вплив групи крові людини на сприйнятливість до COVID-19 та перебіг хвороби.

Доповідач: С.А. Шабелян – 22а група, І курс

2. Ефект «засновника» мутацій BRCA1 і BRCA2 в Європейских популяціях.

Доповідач: В.Г. Петришин – 7а група, І курс

3. Роль генної інженерії у боротьбі з хворобами, що передаються комарами. Новітня технологія генної інженерії – CRISPR.

Доповідач: В.М. Лашкевич, В.В. Лопаткін – 95а група, І курс

4. Можливості біологічного дослідження особливостей волосся методом трихоскопії.

Доповідач: В.С. Левчук – 23б група, І курс

5. Вивчення механізмів регенерації епітеліальних клітин шкіри після опіків: роль стовбурових клітин та молекулярні механізми регуляції  процесу.

Доповідач: І.Л. Лемець – 12а група, І курс

6. Наслідки сучасних засобів паління для людини.

Доповідач: Марчук Є. С.  - 95 б, І курс

7. Кореляційний зв'язок IQ та EQ у рівні успішності в навчанні студентів-медиків першого курсу.

Доповідач: В.М. Бондар, В.М. Стадник – 9б група, І курс

8. Як сон впливає на якість навчання? 

Доповідач: З.В. Ростикус -  95а група, 1 курс

9. Геймерство та комп’ютерні ігри: актуальні питання.

Доповідач: Н. І. Шоханов – 8б група 1 курс, В.В. Лісовець– 8б група 1 курс

10. Сучасні засоби комунікації та їх вплив на стан здоров,я молоді.

Доповідач: Т.В. Тишкевич – 8б група, 1 курс

11. Фастфуд. Проблеми чи переваги?

Доповідач: Могильов А.Ю. - 8б група, 1 курс

 

 

Література, що видана кафедрою