Студенту

Інтерну

Master

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова заснована в 1934 році.

Початок діяльності кафедри пов'язаний з ім' ям професора А. Г. Васютинського, який приїздив із Києва читати студентам лекції.

З 1937 року до 1941 року кафедру очолював доцент І. Д. Данілевський. Клініка була розташована в обласній лікарні ім. М. І. Пирогова і мала 36 ліжок.

Після визволення міста Вінниці від фашистської окупації кафедру організував доцент Л.Г.Генес. На той час діяло тільки 16 очних ліжок.

 

Професор Г.А.Літинський з колективом

В 1946 році очолив професор Г. А. Літинський - відомий учений і клініцист.

 

Професор В.О.Паньова та колектив кафедри

З 1953 до 1969 року кафедрою очних хвороб завідувала професор В. О. Паньова. В 1958 році вона захистила докторську дисертацію на тему : “Оцінка методів обробки проникаючих поранень рогівки і рогівково-склеральних ран в клінічному і морфологічному висвітленні”.

В 1963 році було засновано обласне наукове товариство офтальмологів. Клініка на цей час була розширена на 60 ліжок.

 

Професор Л. Л. Устименко

З 1970 до 1987 року керував кафедрою професор Л. Л. Устименко.

У 1976 році на базі клініки очних хвороб був організований обласний травматологічний центр.

З 1980 року операції в клініці проводяться на мікрохірургічному рівні.

Професор Й.Р.Салдан завідував кафедрою з 1988 по 2015 рік. В штат кафедри входили доценти: В.Ю.Раїнчик, Т.М.Антонюк, Т.М.Шелінговська, асистенти: к.м.н. Ю.П.Довгалюк, к.м.н О.О.Андрушкова.

З 2016 року кафедру очолює доцент к. мед. н. Малачкова Наталія Валентинівна.

В 2019 році на базі університетської клініки відкрито офтальмологічне відділення де співробітники кафедри на сучасному обладнанні проводять обстеженння та оперативні втручання.

 

 

Штат кафедри

Малачкова Наталія Валентинівна


Завідувач кафедри, професор, К.мед.н.

Закінчила у 1999 році Вінницький медичний державний університет ім. М.І. Пирогова, пройшла інтернатуру за спеціальністю дитяча офтальмологія.
З 2000 по 2005 роки працювала лікарем-офтальмологом у Вінницькій обласній клінічній лікарні, лікарем-офтальмологом неонатологічного центру та відділення патології новонароджених дітей де працювала над проблемою ретинопатії недоношених.
Отримала спеціалізації: мікрохірургія ока, оптометрія та контактна корекція, корекція слабкозорих, очне протезування.
Впровадила використання контактної корекції у дітей різного віку у Вінницькій області.
З 2005 року працює у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І.Пирогова.
У 2007 році захистила дисертацію на тему: «Гігієнічні принципи корекції функціональних зрушень з боку зорової сенсорної системи у підлітків 14-16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень».
Працюючи на кафедрі займається проблемами збереження зору у дітей та підлітків, комп’ютерним зоровим синдромом, питаннями рефракції та акомодації, косоокості та амбліопії.
Приймала участь (згідно договору №19 від 4.02.2010 року) у всеукраїнській науково-дослідній роботі сумісно з ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМНУ) по темі «Гігієнічне обґрунтування системи контролю за показниками безпеки підручників на паперових та електронних носіях» з метою визначення реального зорового навантаження.
Загальна кількість наукових статей близько 60 у вітчизняних та зарубіжних виданях та збірках конференцій, є деклараційний патент.
У 2009 році видано монографічне видання російською мовою: «Офтальмо-гигиенические аспекты современного визуального окружения детей, подростков и молодежи». Сергета И.В., Подригало Л.В., Малачкова Н.В.).
Є співавтром методичних рекомендацій затверджених МОЗ України:
-Оцінка ступеня ризику виникнення зрушень у функціональному стані органу зору серед підлітків, що перебувають в умовах високих візуальних та інформаційних навантажень – 2009 рік.
-Сучасні підходи до корекції зору (корекція окулярами) – 2010 рік
-Сучасні підходи до корекції зору (корекція за допомогою контактних лінз) – 2010 рік
Проводить консультації та оперативні втручання на базі ВОДКЛ, університетської клініки ВНМУ ім. М. І. Пирогова (https://uc.vnmu.edu.ua/),
а також Центру зору «Оптимал» (https://optimalclinic.com/).
Перелік оперативних втручань, які виконуються:
- операціїї на сльозних органах та повіках;
- катаракта;
- глаукома;
- виправлення косоокості;
- птози;
- блефаропластики;
- косметичні операції на повіках
Facebook: https://www.facebook.com/natali.malachkova
Instagram: https://www.instagram.com/malachkova_nataliia/

Веретельник Світлана Петрівна


Асистент, PhD

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2013 році за спеціальністю "лікувальна справа". У 2015 році закінчила магістратуру за спеціальністю "очні хвороби". Отримала диплом з відзнакою. З 2015 р. по 2016 р. працювала старшим лаборантом кафедри очних хвороб. З 2016 р. працює асистентом кафедри. У 2020 році захистила дисертацію на тему "Оптимізація діагностики та прогнозування первинної відкритокутової глаукоми" та отримала ступінь доктора філософії. Постійно вдосконалює професійні навички; проходила закордонне стажування:
3 травня 2019 р. — European School for Advanced Studies in Ophthalmology, Cornea and Corneal Refractive surgery module, курс «Патологія рогівки та рефракційна хірургія рогівки» Європейської школи підвищення кваліфікації з офтальмології;
4 березня 2020 р. — European School for Advanced Studies in Ophthalmology, Uveitis and Laser training.
Приймає участь у роботі міжнародних та республіканських офтальмологічних конференцій та з’їздів.

Андрушкова Ольга Олександрівна


Доцент, К.мед.н

З відзнакою закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова в 1983 році.
З 1983р. по 1984р. проходила інтернатуру по офтальмології на базі очного відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова.
В 1988р. поступила в очну аспірантуру при Одеському науково-дослідному інституті ім. акад. В.П. Філатова, яку закінчила в 1991р. і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль белковых компонентов роговицы в патогенезе ожоговой болезни глаз и методы их коррекции».
З 1991р. асистент, а з 2008 р. – доцент кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Лікар вищої категорії. Загальний стаж в офтальмології 36 рік.
Автор більше 150 наукових праць, 5 авторських свідоцтв на винаходи.
Активний учасник міжнародних конференцій, конгресів та з'їздів. Займається хірургією катаракти, глаукоми, комбінованими операціями з приводу останніх, лікуванням патології сітківки, захворювань придатків та передньої поверхні ока.
Співавтор 2-х науково-методичних посібників.

Салдан Юлія Йосипівна


Доцент, К.мед.н

Закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю лікувальна справа в 1996 році. Отримала диплом з відзнакою.
З 01.08.1996 р. по 01.09.2000 р. навчалась в інтернатурі та аспірантурі на кафедрі очних хвороб ВДМУ на базі Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова
В 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Віаферон в комплексному лікуванні герпетичних кератитів і аденовірусних керато-кон’юнктивітів”.
З 2002 року асистент, а з 2012 року – доцент кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Автор 34 публікації в фахових виданнях, 9 патентів, співавтор двох навчально-методичних посібників.

Черешнюк Ігор Леонідович


Доцент, К.мед.н.

Має науковий ступінь кандидата медичних наук та вчене звання старшого наукового співробітника. Кваліфікаційний рівень з офтальмології – вища категорія.
У 1995 р. закінчив Вінницький національний медичний університет за спеціальністю лікувальна справа, а в подальшому інтернатуру, клінічну ординатуру та аспірантуру за спеціальністю «офтальмологія».
У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук в Одеському державному медичному університеті на тему: «Лікувально-профілактична ефективність вінборону при експериментальній ішемії сітківки та зорового нерва».
Працює на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, а також лікарем офтальмологічного травмцентра на базі відділення мікрохірургії ока Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, старшим науковим співробітником науково-дослідного центру ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Брав участь у науково-дослідних роботах університету з державним фінансуванням, в одній із яких як відповідальний виконавець. На даний час є відповідальним виконавцем двох науково-дослідних робіт. Виконує тему дисертації на здобуття доктора медичних наук та є керівником дисертації на здобуття кандидата медичних наук, які були заплановані на Вченій раді ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Має численні публікації у фахових журналах, 4 патенти України, 2 інформаційні листи про нововведення в систему охорони здоров’я України. Пріоритетний напрямок наукових досліджень – офтальмофармакологія, експериментальна медицина.
Лікувальний стаж – 20 років, науковий – 15 років.

Салдан Йосип Романович


Професор, Д.мед.н,

Автор 196 наукових праць, 32 авторських свідоцтв та патентів, 30 раціоналізаторських пропозицій.

Член Міжнародного офтальмохірургічного товариства, удостоєний звання “Відмінник охорони здоров'я СРСР”, за винахідницьку діяльность нагороджений Дипломом виставки досягнень народного господарства УРСР.

З 1989 року розроблена програма вивчення патології органа зору при цукровому діабеті. Написано і вийшли з друку методичні рекомендації :” Лікування хворих з діабетичними змінами очного дна” (1988), “Профілактика і лікування посттравматичної субатрофії ока” (1991), монографія “Діабетичні захворювання очей” (2003), навчально-методичний посібник “Раптові захворювання органа зору” (2005).

Член редколегії чотирьох всеукраїнських медичних журналів, членом Київської спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій, членом міжнародного офтальмологічного товариства, членом Асоціації офтальмологів України. Неодноразово виступав за кордоном на конференціях та симпозіумах з питань офтальмології (Італія, Швейцарія, Болгарія, Швеція, США).

Яценко Дмитро Анатолійович


Асистент, К.мед.н.

Кукуруза Тетяна Юріївна


Асистент, К.мед.н.

Закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова в 1987р. за спеціальністю лікувальна справа. Отримала диплом з відзнакою.
Після закінчення інтернатури на базі кафедри очних хвороб, працювала лікарем-ординатором у відділенні мікрохірургії ока Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.
З 1996 по 1999р. навчалась в аспірантурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Оптимізація комплексного лікування хімічних опіків очей застосуванням сорбційної терапії”.
З 2001 року працює асистентом кафедри очних хвороб.
Має 14 публікацій в фахових виданнях, 1 патент.

Жмудь Тетяна Михайлівна


Доцент, К.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2003 році. Після закінчення інтернатури навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова 3 2005 по 2007 рік.
2007 - 2010 роки навчання в очній аспірантурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В цей же час працювала лікарем-офтальмологом в міській поліклініці №2 м. Вінниця.
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Експериментально-клінічне обгрунтування застосування комплексонів при кератитах внаслідок травм рогівки залізовмісними сторонніми тілами" в ДУ "Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім.В.П. Філатова АМН України", м.Одеса. З 2012 року працює асистенотом на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. Пирогова. Лікар першої кваліфікаційної категорії.
Є автором 36 наукових праць, 2-х задекларованих патентів.
Постійно приймає участь у роботі республіканських та міжнародних офтальмологічних конференцій та з’їздів.

Назарчук Галина Григорівна


Асистент, К.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2008 році з відзнакою. Під час навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова (2008-2010рр) захистила магістерську роботу на тему «Індивідуальний підбір місцевої гіпотензивної терапії при лікуванні первинної відкритокутової глаукоми». 3 2011 по 2014 рік навчалась в очній аспірантурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В цей же час працювала лікарем-офтальмологом офтальмологічного відділення Вінницького обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни, де і продовжує працювати на даний час. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка та застосування шовних матеріалів з антимікробними властивостями в офтальмології» м.Київ. З 2016 року працює асистентом на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. Пирогова. Лікар другої кваліфікаційної категорії. Є автором 52 наукових праць, 4 задекларованих патентів. Вільно володіє англійською мовою, викладає в групах студентів іноземного факультету. Постійно бере участь у роботі республіканських та міжнародних офтальмологічних конференцій та з’їздів.

Комнацька Катерина Миколаївна


Асистент, К.мед.н.

Закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2011 р. за спеціальністю «Лікувальна справа». Після закінчення інтернатури – старший лаборант кафедри очних хвороб. У 2012 році переведена на посаду асистента кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2016 р. запланувала тему дисертаційної роботи «Патогенетичне обґрунтування доцільності використання мелатоніну в якості цитопротектора при контузійній травмі ока (експериментальне дослідження)». За сумісництвом працює у Науково-дослідному центрі. Є автором 6 наукових праць, співавтор 2 задекларованих патентів. Вільно володіє англійською мовою, викладає в групах студентів іноземного факультету. Проводить лікувально-консультативну роботу на базі «Центр мікрохірургії ока» при МКЛ №3.

Кривецька Неля Володимирівна


Асистент

Гріжимальська Катерина Юріївна


Доцент, К.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2005 році з відзнакою. 2005-2007 роки проходила інтернатуру з сімейної медицини, під час якої написала та захистила магістерську роботу на відмінно.
З 2007 року працювала лікарем офтальмологом Вінницької міської клінічної лікарні №2. У 2008 року отримала спеціалізацію лікаря офтальмолога, під час проходження курсів підвищення кваліфікації у КМАПО ім..Шупика.
2009 - 2012 роки навчання в очній аспірантурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В цей же час працювала старшим лаборантом кафедри очних хвороб ВНМУ ім..М.І.Пирогова.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Етіопатогенетичне обґрунтування клініки, діагностики, профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань кон’юнктиви новонароджених»" в КМАПО ім..Шупика, м.Київ. З 2014 року працює асистентом на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. Пирогова. .
Є автором 45 наукових праць, та співавтором 2-х задекларованих патентів, регулярно приймає участь у республіканських та міжнародних конференціях як доповідач, так і слухач.
В 2016 році пройшла стажування ESASO в Швейцарії,м.Лугано по темі "Патологія рогівки"

Комаровська Інна Василівна


Асистент, К.мед.н.

У 2009 році з відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. У 2009-2011 роках під час проходження інтернатури за спеціальністю «офтальмологія» навчалася в магістратурі та з відзнакою закінчивши її захистила магістерську роботу.
З 2011 по 2014 проходила навчання в клінічній ординатурі на базі Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова. Одночасно за сумісництвом, а з 2014 року на постійній основі працювала лікарем-офтальмологом клінічного високоспеціалізованого центру мікрохірургії ока з блоком очної травми та гострої патології органів зору Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
З 2014 по 2018 роки навчалася в заочній аспірантурі при ВНМУ ім. М.І. Пирогова, яку успішно завершила захистом кандидатської дисертації на тему: «Прогностична цінність дослідження адипонектину, резистину та сексстероїд зв’язуючого глобуліну на різних стадіях діабетичної ретинопатії у хворих на ЦД 2 типу».
У 2016 році отримала Першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Офтальмологія».
З 2017 року за сумісництвом, а з 2020 року на постійній основі працює асистентом кафедри очних хвороб.
Автор понад 20 наукових публікацій: статей, тез, посібників.
Учасник вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій. Постійно вдосконалює навики консервативного ведення пацієнтів та хірургічних втручань проходячи вітчизняні та міжнародні курси підвищення кваліфікації та технічного удосконалення.
Навчальну роботу поєднує з консультуванням пацієнтів на базі університетської клініки.
Напрямки хірургічної активності: глаукома, інтравітреальні ін’єкції, катаракта, операції на придатках.

Антонюк Тамара Миколаївна


Доцент, К.мед.н

Закінчила ВДМУ в 1956 році. Працювала в м. Лисичанськ Луганської області. З 1961 по 1970 роки завідувала очним відділенням м. Вінниці. З 1970 по 1974 роки – асистент кафедри очних хвороб Львівського державного медичного інституту. В 1974 році захистила дисертацію на тему: «Клинико-морфологическое изуче-ние цилиарного тела при контузии и проникающем ранении глаза». З 1975 року – асистент, а з 1987р. – доцент кафедри ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 1988 по 1992 роки була членом учбово-методичної ради з очних хвороб при Міністерстві охорони здоров'я СРСР. Співавтор монографії “Микрохи-рургия первичной глаукомы”, підручника "Офтальмологія" для студентів медичних інститутів, співавтор навчально-методич-них рекомендацій для студентів та інтернів. Автор 173 наукових праць в фахових виданнях, приймала участь в міжнародних конференціях.

Новини

Засідання студентського наукового гуртка
14.12.2020

Червоне око

ЗАЛІК
23.06.2020

Здача заліку для україномовних студентів відбудеться 25.06.2020 о 11:00 в Microsoft Teams

Перескладання іспиту
25.05.2020

Перескладання іспиту відбудеться 27.05.2020 з 11:00 - 15:00 в

Microsoft Teams

Всім студентам 4-го курсу ознайомитись!
16.03.2020

 

Шановні студенти!

 

Зважаючи на обставини, в яких ми всі опинилися кафедра очних хвороб не зупиняє роботу і продовжує працювати та спілкуватися з вами в он-лайн режимі.

Студенти 4-го курсу лікувального факультету 1та 2 в цей час мають проходити тему «ГЛАУКОМА». Це надзвичайно важлива тема, так як наслідками є незворотня сліпота та втрата непрацездатності.

Для отримання відповідних балів вам необхідно на заняття згідно розкладу після карантину принести власно створені клінічні кейси за наступними темами у роздрукованому та електронному вигляді своєму викладачеві.

 

Студенти в кожній групі готують відповідно свого списку групи номер теми.

 

 

 1. Первинна відкритокутова глаукома (стадія Іа, випадкове виявлення під час

профогляду)

 1. Первинна відкритокутова глаукома (стадія ІІа)
 2. Первинна відкритокутова глаукома (стадія ІІІа)
 3. Термінальна глаукома
 4. Вроджена глаукома (дитина новонароджена)
 5. Закритокутова глаукома хронічна
 6. Гострий напад глаукоми
 7. Офтальмогіпертензія
 8. Офтальмогіпертензія внаслідок травми (контузія важкого ступеням)

10.  Факогенна глаукома

11.  Нормотензивна глаукома

12.  Ювенільна глаукома

13.  Первинна відкритокутова глаукома (стадія ІІв)

14.  Первинна відкритокутова глаукома (стадія ІІІв)

 

Студент має створити клінічний випадок на задану тему і розкрити наступні розділи:

 1. Скарги з якими пацієнт може звернутися до лікаря
 2. Анамнез (вказати можливі генетичні фактори ризику)
 3. Методи обстеження, які необхідно провести пацієнту в даному випадку і вказати результати цих обстежень. Обстеження необхідно поділити на основні та додаткові

 

 1. Обгрунтувати результати змін, що отримані в результаті обстежень і коротко пояснити патогенетичну картину змін

 

 1. Призначити лікування, описати свої дії, як сімейного лікаря для подальшого спостереження пацієнта

 

 

З повагою,

Зав. каф. Очних хвороб                                                                                   доц. Малачкова Н.В.

 

ОЛІМПІАДА
05.02.2020

____________

ОЛІМПІАДА

З ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

__________________

Відбудеться:

20 Лютого

НАГОРОДИ ЗА 1,2,3 МІСЦЯ:

10 балів + ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ЗАЛІКУ

Всім учасникам:

5 балів

Для участі потрібно попередньо записатись!!!

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри пов'язана з вивченням травматизму органа зору і надання невідкладної допомоги при цій патології.

Вперше в офтальмології експериментально і клінічно доведена можливість збереження райдужки, що випала в рану, та її трансплантації. (Кукряцька В. І., 1963 – 1967 рр.).

За час завідування кафедрою професором Салданом Й. Р. в клініці впроваджено імплантацію штучних кришталиків (1989), нові антиглаукоматозні операції, розроблена система лікування бактеріальних і герпетичних кератитів із застосуванням сорбційної місцевої терапії та лікувальної кератопластики.

В теперішній час кафедра займається змінами мікроциркуляції органа зору при загальній патології та вивченням місцевого імунітету при запальних захворюваннях переднього відділу ока. Розробляються методи неінвазивної діагностики паталогічних змін очного дна (спектрозональна денситометрія) та оксигенації тканин ока.

Основними напрямками наукової роботи кафедри є проблема травм органа зору, глаукома, запальні процеси (вірусні та бактеріальні) органа зору, патологія сітківки та зорового нерва, розробка нових методів дослідження органа зору. На теперішній час кафедра має три бази: відділення мікрохірургії ока в обласній лікарні ім. М.І.Пирогова, база в обласній дитячій лікарні в стаціонарі та на базі очного відділення міської клінічної лікарні №3.

Через клінічну ординатуру пройшли підготовку 53 практичних лікаря, 396 лікарів закінчили інтернатуру та одержали сертифікати офтальмолога. На теперішній час в клінічній ординатурі навчається 5 лікарів. Для іноземних країн підготовлені через клінічну ординатуру 10 лікарів і навчаються нині 2 клінічних ординатори. На кафедрі проходять підготовку з офтальмології лікарі-інтерни, сімейні лікарі, лікарі невідкладних станів. За останні 16 років співробітниками кафедри одержано 28 авторських свідоцтв і патентів та 32 рацпропозиції. Співробітники кафедри є співаторами 14 методичних рекомендацій, підручника по очних хворобах (проф. Салдан Й.Р.), підручника "Офтальмологія" (доц. Антонюк Т.М.), монографії "Мікрохірургія первинної глаукоми" (доц. Антонюк Т.М.). За останні 16 років на базі кафедри підготовлено і захищено 9 кандидатських дисертацій, виконується 2. Співробітниками надруковано 713 наукових робіт.

З 2016 року під керівництвом зав. кафедрою Малачкової Н.В. розпочато НДР «Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань органа зору травматичного, запального та дегенеративного характеру».

 


«Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань органа зору травматичного, запального та дегенеративного характеру»