Студенту

Інтерну

Master

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова заснована в 1934 році.

Початок діяльності кафедри пов'язаний з ім' ям професора А. Г. Васютинського, який приїздив із Києва читати студентам лекції.

З 1937 року до 1941 року кафедру очолював доцент І. Д. Данілевський. Клініка була розташована в обласній лікарні ім. М. І. Пирогова і мала 36 ліжок.

Після визволення міста Вінниці від фашистської окупації кафедру організував доцент Л.Г.Генес. На той час діяло тільки 16 очних ліжок.

 

Професор Г.А.Літинський з колективом

В 1946 році очолив професор Г. А. Літинський - відомий учений і клініцист.

 

Професор В.О.Паньова та колектив кафедри

З 1953 до 1969 року кафедрою очних хвороб завідувала професор В. О. Паньова. В 1958 році вона захистила докторську дисертацію на тему : “Оцінка методів обробки проникаючих поранень рогівки і рогівково-склеральних ран в клінічному і морфологічному висвітленні”.

В 1963 році було засновано обласне наукове товариство офтальмологів. Клініка на цей час була розширена на 60 ліжок.

 

Професор Л. Л. Устименко

З 1970 до 1987 року керував кафедрою професор Л. Л. Устименко.

У 1976 році на базі клініки очних хвороб був організований обласний травматологічний центр.

З 1980 року операції в клініці проводяться на мікрохірургічному рівні.

Професор Й.Р.Салдан завідував кафедрою з 1988 по 2015 рік. В штат кафедри входили доценти: В.Ю.Раїнчик, Т.М.Антонюк, Т.М.Шелінговська, асистенти: к.м.н. Ю.П.Довгалюк, к.м.н О.О.Андрушкова.

З 2016 по 2023 рік кафедру очолювала доцент, к. мед. н. Малачкова Наталія Валентинівна.

У 2017 році кафедрою була організована науково-практична конференція офтальмологів з міжнародною участю «Retina Podillya 2017», яка була присвячена актуальним питанням лікування сітківки і зорового нерва.

 

У 2019 році на базі університетської клініки відкрито офтальмологічне відділення де співробітники кафедри на сучасному обладнанні проводять обстеження та оперативні втручання.

Вінницький національний університет ім. М. І. Пирогова в травні 2019 року та в березні 2020 року, мав честь приймати на своїй університетській базі учасників Європейської школи передового навчання в офтальмології (ESASO- European School for Advanced Studies in Ophthalmology). Координатором проекту була завідувач кафедри очних хвороб доцент, к. мед. н. Малачкова Н. В. З 13.05.19 по 17.05.2019 р. вперше в Україні  був проведений модуль «Сornea and Corneal Refractive Surgery» за участі провідних світових офтальмологів. У проекті приймали участь лікарі з таких країн світу: Україна, Казахстан, Білорусія, Йорданія, Ірак, Грузія, Польща. 11-12 березня 2020 року проведений модуль «Uveitis and Laser training». Участь приймали практичні лікарі офтальмологи, викладачі кафедр очних хвороб навчальних закладів, клінічні ординатори та аспіранти.  В березні 2021 року завідувач кафедри Малачкова Н. В. отримала вчене звання професора.  Під її керівництвом було захищено дві кандидатські дисертації та дві дисертації доктора філософії.

З квітня 2023 р. обов'язки завідувача кафедри виконує доцент Гріжимальська Катерина Юріївна. На кафедрі проводяться курси тематичного удосконалення лікарів за темами:

  • «Захворювання поверхні ока»
  • «Зміни органа зору при загальних захворюваннях на тлі COVID-19»
  • «Основи зорової реабілітації та тифлопедагогіки»
  • «Сучасні методи лікування захворювань сітківки»
  • «Сучасні методи лікування та діагностики глаукоми» 
  • «Сучасні підходи до оптометрії»
  • «Фармакотерапія в офтальмології»

 Кафедра активно займається науковою роботою та співпрацює з міжнародними науковими організаціями (European School for Advanced Studies in Ophthalmology, European Society Of Cataract & Refractive Surgeons, European Association for Vision and Eye Research & Refractive Surgeons, Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft, Open Medical Institute та ін.), регулярно приймає участь в їх засіданнях,  симпозіумах, конгресах.

Штат кафедри

Гріжимальська Катерина Юріївна


Доцент, зав. кафедри, К.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2005 році з відзнакою. 2005–2007 роки проходила інтернатуру з сімейної медицини, під час якої написала та захистила магістерську роботу на відмінно.
З 2007 року працювала лікарем офтальмологом Вінницької міської клінічної лікарні №2. У 2008 року отримала спеціалізацію лікаря офтальмолога, під час проходження курсів підвищення кваліфікації у КМАПО ім. Шупика.
2009–2012 роки навчання в очній аспірантурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В цей же час працювала старшим лаборантом кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Етіопатогенетичне обґрунтування клініки, діагностики, профілактики та лікування гнійно-запальних захворювань кон’юнктиви новонароджених" в КМАПО ім. Шупика, м. Київ. З 2014 по 2020 рік працювала асистентом на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2020 року - доцент кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Є автором 45 наукових праць, та співавтором 2-х задекларованих патентів, регулярно приймає участь у республіканських та міжнародних конференціях як доповідач, так і слухач.
В 2016 році пройшла стажування ESASO в Швейцарії, м. Лугано по темі "Патологія рогівки".
З квітня 2023 року по лютий 2024 року виконувала обов'язки завідувача кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В травні 2023 р. пройшла стажування в Open Medical Institute в м. Зальцбург.
З 1 березня 2024 року - завідувач кафедри.

Веретельник Світлана Петрівна


Доцент, PhD

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2013 році за спеціальністю "лікувальна справа". У 2015 році закінчила магістратуру за спеціальністю "очні хвороби". Отримала диплом з відзнакою. З 2015 р. по 2016 р. працювала старшим лаборантом кафедри очних хвороб. З 2016 р. працює асистентом кафедри. У 2020 році захистила дисертацію на тему "Оптимізація діагностики та прогнозування первинної відкритокутової глаукоми" та отримала ступінь доктора філософії. Постійно вдосконалює професійні навички; проходила закордонне стажування:
3 травня 2019 р. — European School for Advanced Studies in Ophthalmology, Cornea and Corneal Refractive surgery module, курс «Патологія рогівки та рефракційна хірургія рогівки» Європейської школи підвищення кваліфікації з офтальмології;
4 березня 2020 р. — European School for Advanced Studies in Ophthalmology, Uveitis and Laser training.
Приймає участь у роботі міжнародних та республіканських офтальмологічних конференцій та з’їздів.

Андрушкова Ольга Олександрівна


Доцент, К.мед.н

З відзнакою закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова в 1983 році.
З 1983р. по 1984р. проходила інтернатуру по офтальмології на базі очного відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова.
В 1988р. поступила в очну аспірантуру при Одеському науково-дослідному інституті ім. акад. В.П. Філатова, яку закінчила в 1991р. і захистила кандидатську дисертацію на тему: «Роль белковых компонентов роговицы в патогенезе ожоговой болезни глаз и методы их коррекции».
З 1991р. асистент, а з 2008 р. – доцент кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Лікар вищої категорії. Загальний стаж в офтальмології 36 рік.
Автор більше 150 наукових праць, 5 авторських свідоцтв на винаходи.
Активний учасник міжнародних конференцій, конгресів та з'їздів. Займається хірургією катаракти, глаукоми, комбінованими операціями з приводу останніх, лікуванням патології сітківки, захворювань придатків та передньої поверхні ока.
Співавтор 2-х науково-методичних посібників.

Салдан Юлія Йосипівна


Доцент, К.мед.н

Закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю лікувальна справа в 1996 році. Отримала диплом з відзнакою.
З 01.08.1996 р. по 01.09.2000 р. навчалась в інтернатурі та аспірантурі на кафедрі очних хвороб ВДМУ на базі Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова
В 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Віаферон в комплексному лікуванні герпетичних кератитів і аденовірусних керато-кон’юнктивітів”.
З 2002 року асистент, а з 2012 року – доцент кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Автор 34 публікації в фахових виданнях, 9 патентів, співавтор двох навчально-методичних посібників.

Черешнюк Ігор Леонідович


Доцент, К.мед.н.

Має науковий ступінь кандидата медичних наук та вчене звання старшого наукового співробітника. Кваліфікаційний рівень з офтальмології – вища категорія.
У 1995 р. закінчив Вінницький національний медичний університет за спеціальністю лікувальна справа, а в подальшому інтернатуру, клінічну ординатуру та аспірантуру за спеціальністю «офтальмологія».
У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук в Одеському державному медичному університеті на тему: «Лікувально-профілактична ефективність вінборону при експериментальній ішемії сітківки та зорового нерва».
Працює на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І.Пирогова, а також лікарем офтальмологічного травмцентра на базі відділення мікрохірургії ока Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, старшим науковим співробітником науково-дослідного центру ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Брав участь у науково-дослідних роботах університету з державним фінансуванням, в одній із яких як відповідальний виконавець. На даний час є відповідальним виконавцем двох науково-дослідних робіт. Виконує тему дисертації на здобуття доктора медичних наук та є керівником дисертації на здобуття кандидата медичних наук, які були заплановані на Вченій раді ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Має численні публікації у фахових журналах, 4 патенти України, 2 інформаційні листи про нововведення в систему охорони здоров’я України. Пріоритетний напрямок наукових досліджень – офтальмофармакологія, експериментальна медицина.

Салдан Йосип Романович


Професор, Д.мед.н,

Автор 196 наукових праць, 32 авторських свідоцтв та патентів, 30 раціоналізаторських пропозицій.

Член Міжнародного офтальмохірургічного товариства, удостоєний звання “Відмінник охорони здоров'я СРСР”, за винахідницьку діяльность нагороджений Дипломом виставки досягнень народного господарства УРСР.

З 1989 року розроблена програма вивчення патології органа зору при цукровому діабеті. Написано і вийшли з друку методичні рекомендації :” Лікування хворих з діабетичними змінами очного дна” (1988), “Профілактика і лікування посттравматичної субатрофії ока” (1991), монографія “Діабетичні захворювання очей” (2003), навчально-методичний посібник “Раптові захворювання органа зору” (2005).

Член редколегії чотирьох всеукраїнських медичних журналів, членом Київської спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій, членом міжнародного офтальмологічного товариства, членом Асоціації офтальмологів України. Неодноразово виступав за кордоном на конференціях та симпозіумах з питань офтальмології (Італія, Швейцарія, Болгарія, Швеція, США).

Кукуруза Тетяна Юріївна


Асистент, К.мед.н.

Закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова в 1987р. за спеціальністю лікувальна справа. Отримала диплом з відзнакою.
Після закінчення інтернатури на базі кафедри очних хвороб, працювала лікарем-ординатором у відділенні мікрохірургії ока Вінницької обласної лікарні ім. М.І.Пирогова.
З 1996 по 1999р. навчалась в аспірантурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
В 2000 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Оптимізація комплексного лікування хімічних опіків очей застосуванням сорбційної терапії”.
З 2001 року працює асистентом кафедри очних хвороб.
Має 14 публікацій в фахових виданнях, 1 патент.

Жмудь Тетяна Михайлівна


Доцент, К.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2003 році. Після закінчення інтернатури навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова 3 2005 по 2007 рік.
2007 - 2010 роки навчання в очній аспірантурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В цей же час працювала лікарем-офтальмологом в міській поліклініці №2 м. Вінниця.
У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Експериментально-клінічне обгрунтування застосування комплексонів при кератитах внаслідок травм рогівки залізовмісними сторонніми тілами" в ДУ "Інститут очних хвороб та тканинної терапії ім.В.П. Філатова АМН України", м.Одеса. З 2012 по 2020 рік працювала асистентом на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. Пирогова. З 2020 року - доцент кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Лікар першої кваліфікаційної категорії.
Є автором 36 наукових праць, 2-х задекларованих патентів.
Постійно приймає участь у роботі республіканських та міжнародних офтальмологічних конференцій та з’їздів.

Назарчук Галина Григорівна


Доцент, К.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний університет ім. М.І.Пирогова у 2008 році з відзнакою. Під час навчання в інтернатурі та магістратурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова (2008-2010рр) захистила магістерську роботу на тему «Індивідуальний підбір місцевої гіпотензивної терапії при лікуванні первинної відкритокутової глаукоми». 3 2011 по 2014 рік навчалась в очній аспірантурі на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В цей же час працювала лікарем-офтальмологом офтальмологічного відділення Вінницького обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни, де і продовжує працювати на даний час. У 2015 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка та застосування шовних матеріалів з антимікробними властивостями в офтальмології» м.Київ. З 2016 по 2021 рік працювала асистентом на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. Пирогова. З 2021 року – доцент кафедри кафедри очних хвороб ВНМУ ім. Пирогова. Лікар другої кваліфікаційної категорії. Є автором 52 наукових праць, 4 задекларованих патентів. Вільно володіє англійською мовою, викладає в групах студентів іноземного факультету. Постійно бере участь у роботі республіканських та міжнародних офтальмологічних конференцій та з’їздів.

Кривецька Неля Володимирівна


Асистент

Закінчила Вінницький медичний інститут ім. М. І. Пирогова у 1993р. Після інтернатури з офтальмології (1993-1996 рр.) навчалася в клінічній ординатураі з офтальмології на кафедрі очних хвороб ВДМУ ім. М.І. Пирогова (1996-1998 рр.) У 1995-1996 рр.- старший лаборант кафедри очних хвороб ВДМУ ім. М.І. Пирогова. Працювала в напрямку пластики післяенукліаційної кукси очного яблука.
1998-2001 рр. - лікар-офтальмолог поліклініки № 2 МКЛ № 1 м. Вінниці. 1999-2005рр.- лікар-офтальмолог Вінницького УВП УТОС.
З 2005 по 2016р. – викладач кафедри медицини катастроф та військової медицини ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З вересня 2018р.- ассистент кафедри очних хвороб.
У 2020 р. успішно закінчила аспірантуру на кафедрі очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Дисертаційна робота на тему «Особливості перебігу та лікування експериментального псевдомонадного кератиту».
Співавтор більше 50 друкованих робіт, 4 патентів на корисну модель та 4 рацпропозицій, 2 навчально-методичних посібників.
Педагогічний стаж 18 років. Керівник 32 студентських наукових робіт. Куратор студентського наукового гуртка кафедри очних хвороб.
Загальний офтальмологічний стаж 30 років. Лікар вищої кваліфікаційної категорії з офтальмології. У 2020 пройшла спеціалізацію «Дитяча офтальмологія». Член Асоціації дитячих офтальмологів та оптометристів України.
Співавтор більше 50 друкованих робіт, 4 патентів на корисну модель та 4 рацпропозицій, 2 навчально-методичних посібників.
Протягом 25 років активно працює в напрямку медико-соціальної реабілітації інвалідів по зору. Член ГО «Хвиля життя» та ГО «Вінницька територіальна первинна організація УТОС».
Нагороджена Почесною Грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради (листопад 2019р.) та Почесною Грамотою Вінницької обласної військової адміністрації та обласної Ради за сумлінну працю, активну життєву і громадянську позицію та з нагоди 90-ї річниці створення Українського товариства сліпих (жовтень 2023р.).

Комаровська Інна Василівна


Асистент, К.мед.н.

У 2009 році з відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. У 2009-2011 роках під час проходження інтернатури за спеціальністю «офтальмологія» навчалася в магістратурі та з відзнакою закінчивши її захистила магістерську роботу.
З 2011 по 2014 проходила навчання в клінічній ординатурі на базі Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова. Одночасно за сумісництвом, а з 2014 року на постійній основі працювала лікарем-офтальмологом клінічного високоспеціалізованого центру мікрохірургії ока з блоком очної травми та гострої патології органів зору Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.
З 2014 по 2018 роки навчалася в заочній аспірантурі при ВНМУ ім. М.І. Пирогова, яку успішно завершила захистом кандидатської дисертації на тему: «Прогностична цінність дослідження адипонектину, резистину та сексстероїд зв’язуючого глобуліну на різних стадіях діабетичної ретинопатії у хворих на ЦД 2 типу».
У 2016 році отримала Першу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Офтальмологія».
З 2017 року за сумісництвом, а з 2020 року на постійній основі працює асистентом кафедри очних хвороб.
Автор понад 20 наукових публікацій: статей, тез, посібників.
Учасник вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференцій. Постійно вдосконалює навики консервативного ведення пацієнтів та хірургічних втручань проходячи вітчизняні та міжнародні курси підвищення кваліфікації та технічного удосконалення.
Навчальну роботу поєднує з консультуванням пацієнтів на базі університетської клініки.
Напрямки хірургічної активності: глаукома, інтравітреальні ін’єкції, катаракта, операції на придатках.

Комнацька Катерина Миколаївна


Асистент, К.мед.н.

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2011 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2013 року, після закінчення інтернатури, працювала старшим лаборантом кафедри очних хвороб. У 2014 році переведена на посаду асистента кафедри очних хвороб. З 2016 по 2020 рік була відповідальна за наукову роботу на кафедрі. У 2018 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук в Інституті фармакології та токсикології НАМН України на тему: «Нейропротективні ефекти мелатоніну при контузійній травмі ока (експериментальне дослідження)». Брала участь у трьох науково-дослідних роботах університету як співвиконавець. Є автором 12 наукових праць, співавтор 2 задекларованих патентів на корисну модель України.
Наразі знаходиться у декретній відпустці по догляду за дитиною.

Пшенична Ірина Юріївна


старший лаборант

З відзнакою завершила навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2021 році за спеціальністю «Лікувальна справа» (державна форма навчання) та за спеціальністю «Фармація» (заочна форма навчання).
У лютому 2022 року завершила інтернатуру за спеціальністю «Загальна фармація» та отримала кваліфікаційну категорію: провізора-спеціаліста.
У травні 2023 року стала сертифікованим спеціалістом із постановки ортокератологічних лінз Paragon.
У червні 2023 року завершила інтернатуру за спеціальністю «Офтальмологія» 2021-2023 р. (державна форма навчання). Здобула кваліфікаційну категорію: лікар-офтальмолог.
Як член ESCRS пройшла практичний курс навчання на факоемульсифікаційному тренажері (ESCRS Moving Simulator) 21 of August, 2023, Rzeszów, Poland
У вересні 2023 року пройшла спеціалізацію «Дитяча офтальмологія».
З 2021 року і на даний момент працює на посаді старшого лаборанта кафедри очних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Працювали на кафедрі

Малачкова Наталія Валентинівна


Роки роботи на кафедрі: 2016 - 2023

Завідувач кафедри, професор, К.мед.н.

Закінчила у 1999 році Вінницький медичний державний університет ім. М.І. Пирогова, пройшла інтернатуру за спеціальністю дитяча офтальмологія.
З 2000 по 2005 роки працювала лікарем-офтальмологом у Вінницькій обласній клінічній лікарні, лікарем-офтальмологом неонатологічного центру та відділення патології новонароджених дітей де працювала над проблемою ретинопатії недоношених.
Отримала спеціалізації: мікрохірургія ока, оптометрія та контактна корекція, корекція слабкозорих, очне протезування.
Впровадила використання контактної корекції у дітей різного віку у Вінницькій області.
З 2005 року працює у Вінницькому національному медичному університеті імені М.І.Пирогова.
У 2007 році захистила дисертацію на тему: «Гігієнічні принципи корекції функціональних зрушень з боку зорової сенсорної системи у підлітків 14-16 років в умовах сучасних інформаційних навантажень».
Працюючи на кафедрі займається проблемами збереження зору у дітей та підлітків, комп’ютерним зоровим синдромом, питаннями рефракції та акомодації, косоокості та амбліопії.
Приймала участь (згідно договору №19 від 4.02.2010 року) у всеукраїнській науково-дослідній роботі сумісно з ДУ «Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМНУ) по темі «Гігієнічне обґрунтування системи контролю за показниками безпеки підручників на паперових та електронних носіях» з метою визначення реального зорового навантаження.
Загальна кількість наукових статей близько 60 у вітчизняних та зарубіжних виданях та збірках конференцій, є деклараційний патент.
У 2009 році видано монографічне видання російською мовою: «Офтальмо-гигиенические аспекты современного визуального окружения детей, подростков и молодежи». Сергета И.В., Подригало Л.В., Малачкова Н.В.).
Є співавтром методичних рекомендацій затверджених МОЗ України:
-Оцінка ступеня ризику виникнення зрушень у функціональному стані органу зору серед підлітків, що перебувають в умовах високих візуальних та інформаційних навантажень – 2009 рік.
-Сучасні підходи до корекції зору (корекція окулярами) – 2010 рік
-Сучасні підходи до корекції зору (корекція за допомогою контактних лінз) – 2010 рік
Проводить консультації та оперативні втручання на базі ВОДКЛ, університетської клініки ВНМУ ім. М. І. Пирогова (https://uc.vnmu.edu.ua/),
а також Центру зору «Оптимал» (https://optimalclinic.com/).
Перелік оперативних втручань, які виконуються:
- операціїї на сльозних органах та повіках;
- катаракта;
- глаукома;
- виправлення косоокості;
- птози;
- блефаропластики;
- косметичні операції на повіках
Facebook: https://www.facebook.com/natali.malachkova
Instagram: https://www.instagram.com/malachkova_nataliia/

Яценко Дмитро Анатолійович


Роки роботи на кафедрі: 2019 - 2022

Асистент, К.мед.н.

Закінчив ВНМУ у 2011 році.
Одержав сертифікат спеціаліста – 2013р.
З 09.2013 р. - 08.2015 р. – навчався в клінічній ординатурі на кафедрі очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 12.2015 р. – 11.2018 р. – навчався в аспірантурі на кафедрі очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 09.2019 р. по 2022 – асистент кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У 2019 році захистив дисертацію на тему: «Ефективність новітніх методів прогнозування розвитку міопії високого ступеня на підставі клінічних та біомолекулярних зв’язків».

Антонюк Тамара Миколаївна


Роки роботи на кафедрі: 1975 - 2021

Доцент, К.мед.н

Закінчила ВДМУ в 1956 році. Працювала в м. Лисичанськ Луганської області. З 1961 по 1970 роки завідувала очним відділенням м. Вінниці. З 1970 по 1974 роки – асистент кафедри очних хвороб Львівського державного медичного інституту.
В 1974 році захистила дисертацію на тему: «Клинико-морфологическое изучение цилиарного тела при контузии и проникающем ранении глаза».
З 1975 року – асистент, а з 1987р. – доцент кафедри ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З 1988 по 1992 роки була членом учбово-методичної ради з очних хвороб при Міністерстві охорони здоров'я СРСР.
Співавтор монографії “Микрохирургия первичной глаукомы”, підручника "Офтальмологія" для студентів медичних інститутів, співавтор навчально-методичних рекомендацій для студентів та інтернів.
Автор 173 наукових праць в фахових виданнях, приймала участь в міжнародних конференціях.

Новини

Засідання студентського наукового гуртка
11.03.2024

Засідання студентського наукового гуртка
19.02.2024

Засідання студентського наукового гуртка
22.01.2024

Засідання студентського наукового гуртка
13.12.2023

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:0f8ac47b149146a783f58a9691c658c1@thread.tacv2/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96?groupId=a228f72f-9043-4dc0-b6d4-7ab268d3d593&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

 

https://teams.microsoft.com/l/channel/19:0f8ac47b149146a783f58a9691c658c1@thread.tacv2/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96?groupId=a228f72f-9043-4dc0-b6d4-7ab268d3d593&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Конгрес EVER-2023
01.11.2023

Співробітники кафедри разом з молодими науковцями-студентами представили на міжнародному Європейському конгресі EVER-2023 результати досліджень поверхні ока при різних станах. Було зроблено дві доповіді (Олександра Гріжимальська та Ольга Мельник; Владислав Тетарчук) англійською мовою студентами-науковцями під керівництвом доцентів Жмудь Т.М. і Андрушкової О.О. Роботи були відмічені нагородами конкурсу TROPHY та отримані з рук президента TROPHY. Зацікавленість роботами виявив всесвітньо відомий професор Дюа.

 

Засідання студентського наукового гуртка
17.10.2023

Засідання студентського наукового гуртка
22.09.2023

Засідання студентського наукового гуртка
12.05.2023

Відкрита лекція
01.05.2023

 

Об’ява!
09.05.2023р о 15.00 відбудеться відкрита лекція
на тему: «Діагностика і лікування запальних
захворювань ока і захисного апарату»
Лектор доцент кафедри очних хвороб
доктор філософії Світлана Веретельник
Запрошуються всі бажаючі!!!

Обява!


09.05.2023р о 15.00 відбудеться відкрита лекція в онлайн-режимі 

на тему: «Діагностика і лікування запальних захворювань ока і захисного апарату»

 

Лектор доцент кафедри очних хвороб

доктор філософії Світлана Веретельник

 

 

Запрошуються всі бажаючі!!!

Засідання студентського наукового гуртка
18.04.2023

Студентська конференція
12.04.2023

Шановні студенти та молоді вчені!

 

Засідання секції "Офтальмологія" конференції "Перший крок в науку - 2023" відбудеться 21.04.2023 р. о 12:30 на 6-му поверсі фармкорпусу в аудиторії Ф6.

Засідання студентського наукового гуртка
15.03.2023

Засідання студентського наукового гуртка
21.02.2023

Студентська олімпіада з офтальмології
14.02.2023

До уваги студентів!

Студентська олімпіада відбудеться 20 березня 2023р. о 17.00 на 6 поверсі фармацевтичного корпусу, аудиторія Ф6.

 

UPDATE: Просими попередньо зареєструватися за посиланням https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbNKOlHJ07tlhIjO04Yka9HNtCtrgM9KN3UUf8gBz-x4RZdg/viewform?usp=sf_link

До уваги студентів університету!
07.02.2023

Консультації студентів з приводу захворювань органа зору проводитимуться викладачами кафедри у вільний від занять час (між першим та другим блоком) з 11.00 до 13.00 год. (черговий викладач).

Засідання студентського наукового гуртка
10.12.2022

Засідання студентського наукового гуртка
28.11.2022

Засідання студентського наукового гуртка
04.11.2022

Засідання студентського наукового гуртка
11.10.2022

Засідання студентського наукового гуртка 12.10.2022 відбудеться онлайн.

Засідання студентського наукового гуртка
05.10.2022

Засідання студентського наукового гуртка
27.09.2022

Засідання студентського наукового гуртка
17.05.2022

Формат проведення диференційованого заліку в умовах воєнного часу згідно розпорядження №19 від 21.04.22
06.05.2022

1. Диференційований залік проводиться на останньому занятті з дисципліни згідно розкладу, у дистанційній формі (на платформі MS Teams). 

 

2. Формат проведення диференційного заліку: відповіді на 2 теоретичні запитання та розбір клінічної задачі.

Студенти, які мають нб або «2» допускаються до здачі дифзаліку, але викладач має задати додаткове питання з даних тем.

Студенти, які показали стабільний рівень навчання, отримають оцінку за середнім балом з можливістю підвищити оцінку за рахунок опитування.

 

3. Все матеріально-методичне забезпечення для підготовки до диф. заліку є на гул-диску кафедри.

 

4. Додаткові бали за індивідуальну роботу студента додаються виключно згідно положення про організацію освітнього процесу та робочої програми.

 

5. Сумарна оцінка за дисципліну включає поточну успішність (за 120 бальною шкалою), оцінку за диференційний залік (від 50 до 80 балів) та бали за ІСР.

 

6. У випадку повітряної тривоги у викладача проведення диференційованого заліку призупиняється та відновлюється після завершення повітряної тривоги. 

Якщо повітряна тривога звучить у місці перебування студента, він повинен зв'язатись з викладачем у Microsoft Teams після закінчення повітряної тривоги, але до 18:00 поточного дня. 

 

7. Якщо ЗВО немає змоги приєднатись до складання ПК під час заняття, у зв'язку з технічними проблемами, він може зв'язатись з викладачем у Microsoft Teams до 18:00 поточного дня. Якщо студент не вийде на зв'язок з екзаменатором до 18:00,  він зв’язується зі своїм викладачем та отримує можливість скласти ПК з іншою групою.  

 

8. Якщо ЗВО із запізненням ліквідував академічну заборгованість та допустився до складання ПК, він також має можливість здавати ПК з іншою групою, проінформувавши свого викладача.

Засідання студентського наукового гуртка
04.05.2022

Засідання студентського наукового гуртка
04.05.2022

I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з офтальмології
11.02.2022

Посилання на форму реєстрації: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddjwenQ2mktOYwroRvIrzkO1e9KFn0mwFXPiMcNoUXOMfkPw/viewform?usp=sf_link

Засідання студентського наукового гуртка
10.02.2022
Засідання студентського наукового гуртка
24.01.2022

Новорічне засідання студентського наукового гуртка
19.12.2021

Запрошуємо на чергове засідання студентського наукового гуртка
23.10.2021

Запрошуємо на засідання студентського наукового гуртка!
26.09.2021

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри пов'язана з вивченням травматизму органа зору і надання невідкладної допомоги при цій патології.

Вперше в офтальмології експериментально і клінічно доведена можливість збереження райдужки, що випала в рану, та її трансплантації. (Кукряцька В. І., 1963 – 1967 рр.).

За час завідування кафедрою професором Салданом Й. Р. в клініці впроваджено імплантацію штучних кришталиків (1989), нові антиглаукоматозні операції, розроблена система лікування бактеріальних і герпетичних кератитів із застосуванням сорбційної місцевої терапії та лікувальної кератопластики.

В теперішній час кафедра займається змінами мікроциркуляції органа зору при загальній патології та вивченням місцевого імунітету при запальних захворюваннях переднього відділу ока. Розробляються методи неінвазивної діагностики паталогічних змін очного дна (спектрозональна денситометрія) та оксигенації тканин ока.

Основними напрямками наукової роботи кафедри є проблема травм органа зору, глаукома, запальні процеси (вірусні та бактеріальні) органа зору, патологія сітківки та зорового нерва, розробка нових методів дослідження органа зору. На теперішній час кафедра має три бази: відділення мікрохірургії ока в обласній лікарні ім. М.І.Пирогова, база в обласній дитячій лікарні в стаціонарі та на базі очного відділення міської клінічної лікарні №3.

Через клінічну ординатуру пройшли підготовку 53 практичних лікаря, 396 лікарів закінчили інтернатуру та одержали сертифікати офтальмолога. На теперішній час в клінічній ординатурі навчається 5 лікарів. Для іноземних країн підготовлені через клінічну ординатуру 10 лікарів і навчаються нині 2 клінічних ординатори. На кафедрі проходять підготовку з офтальмології лікарі-інтерни, сімейні лікарі, лікарі невідкладних станів. За останні 16 років співробітниками кафедри одержано 28 авторських свідоцтв і патентів та 32 рацпропозиції. Співробітники кафедри є співаторами 14 методичних рекомендацій, підручника по очних хворобах (проф. Салдан Й.Р.), підручника "Офтальмологія" (доц. Антонюк Т.М.), монографії "Мікрохірургія первинної глаукоми" (доц. Антонюк Т.М.). За останні 16 років на базі кафедри підготовлено і захищено 9 кандидатських дисертацій, виконується 2. Співробітниками надруковано 713 наукових робіт.

З 2016 по 2022 рік під керівництвом зав. кафедрою Малачкової Н.В. була виконана НДР «Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань органа зору травматичного, запального та дегенеративного характеру».

У 2023 р. під керівництво в. о. зав. кафедри доц. Гріжимальської К.Ю. розпочато НДР «Комплексний підхід до вивчення ланок патогенезу, удосконалення діагностики, профілактики, лікування та реабілітації пацієнтів з патологією переднього сегменту ока».

 

 


«Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики захворювань органа зору травматичного, запального та дегенеративного характеру»

Контакти