Студенту

Master

Вибіркові курси

CLINICAL PARASITOLOGY AND  TROPICAL MEDICINE
The subject of study of the discipline are infectious diseases of mainly parasitic etiology and helminthiasis, due to the expansion of international relations, can pose an threat.
Modern treatment and prevention strategies for virus-associated pandemics
HIV and hepatitis B and C have become a major problem for medicine due to their rapid spread and lack of effective treatment. COVID-19 pandemic shows medical system\'s inability to fight virus-associated pandemics
Клінічна паразитологія та тропічна медицина (вибіркова дисципліна для студентів 5 курсу)
Метою предмету є навчити студентів здійснювати своєчасну діагностику паразитарних та тропічних інфекційних хвороб, їх лікування та профілактику. Через розширенням міжнародних зв᾽язків та світовим перерозподілом актуальність збільшується.
Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях (вибіркова дисципліна для студентів 5 курсу)
ВІЛ-інфекція та вірусні гепатит В та С стали великою проблемою для медицини через своє швидке поширення та відсутність ефективного лікування. Пандемія COVID-19 показала неспроможність медичної системи до протидії вірус-асоційованим пандеміям.

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

Основні етапи діяльності кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології

 

 

 

В 1935 році був створений доцентський курс інфекційних хвороб при кафедрі факультетської терапії, а в 1938 році заснована самостійна кафедра інфекційних хвороб, яку очолив лікар-інфекціоніст В.В. Масалов. Через 3 роки він захистив дисертацію на тему «Застосування сульфаніламіду та його дериватів при менінгококовій інфекції». В.В. Масалов очолював кафедру до Великої Вітчизняної війни і в перші роки звільнення м. Вінниці від німецької окупації. Першими асистентами кафедри були Н.М. Берг, Е.Ф. Гробман,    А.Г. Лойферман. Основним напрямком у науково-дослідній роботі було вивчення епідеміологічного цереброспінального менінгіту. Протягом 1945-1949 років кафедрою керував Е.Ф. Гробман, який захистив у 1947 році кандидатську дисертацію «Порівняльна оцінка лікування цереброспінального (менінгококового) менінгіту». З 1946р. до 1955р. асистентом кафедри працював Аполлон Миколайович Калишинський, який закінчив у 1914 р. медичний факультет французького університету в Бейруті.  

З січня 1949 року кафедру очолював кандидат медичних наук Ф.Ф. Юрчак – учасник партизанського руху в Україні (1941-1945 рр.). В 1948 році він захистив кандидатську дисертацію «Типизация очагов малярии басейна р. Иртыша и перспективы их оздоровления», а в 1962 р. – докторську дисертацію: «Етіопатогенетичне лікування гострої дизентерії». Під керівництвом Ф.Ф. Юрчика співробітники кафедри вивчали епідеміологію і клініку шигельозу (дизентерії) і висипного тифу.

         З 1953 року кафедра поповнилась новими викладачами. Так, працюючи на кафедрі, Л.І. Богачик захистила в 1956 році кандидатську дисертацію з проблеми висипного тифу і потім очолила кафедру інфекційних хвороб в Тернопільському медінституті.

         Я.П. Латенко, кандидат медичних наук, був обраний по конкурсу асистентом в 1956 році, в 1960 році – доцентом кафедри. В 1968 р. Я.П. Латенко захистив докторську дисертацію. Очолював кафедру інфекційних хвороб з 1963 р.

         Д.Ф. Кириченко в 1961 році після закінчення аспірантури в Київському медінституті був зарахований асистентом кафедри інфекційних хвороб. Кандидатську дисертацію Д.Ф. Кириченко захистив у 1963 році, а докторську – в 1970 році. З 1971 року очолив кафедру дитячих інфекцій, а з 1983 року – кафедру інфекційних хвороб № 2 з курсом тропічних інфекцій.

         Кафедра інфекційних хвороб, починаючи з 1983 року, двічі підпадала під реорганізацію: спочатку була розділена на дві кафедри – інфекційних хвороб №1 з курсом дитячих інфекцій – зав. Кафедрою проф. Я.П. Латенко, та інфекційних хвороб №2 з курсом тропічних інфекцій – зав. Кафедрою – проф. Д.Ф. Кириченко, а через 5 років знову проведено об’єднання двох кафедр в одну, яку очолив Д.Ф. Кириченко.

          У різні роки на кафедрі викладачами працювали: Н.М. Берг, А.Г. Лойферман, А.Н. Кавлишинський, Л.І. Богачик, А.В. Гайдамак, В.А. Бондаренко, І.Ф. Луцький, М.П. Никитюк, П.Д. Кириченко, А.Н. Головченко, В.К. Зіва, Н.Г. Корніліч, Є.І. Стогній, Є.Т. Юрець, Л.В. Разборський, П.П. Іванов, Г.П. Марченко, А.А. Шульгина, Т.О. Корчинська, М.Б. Коваль, Г.П. Марченко.

         З 2004 року кафедру інфекційних хвороб з курсом епідеміології очолює доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України Л.В. Мороз. Особлива увага приділяється базам кафедри, їх оснащенню. В даний час кафедра працює на базі Міської клінічної лікарні №1 (інфекційні відділення №1 та №2), Вінницького обласного центру по боротьбі зі СНІДом. Науково-дослідна лабораторія кафедри виконує необхідні біохімічні, імуно-ферментні дослідження за допомогою сучасної апаратури.

         Викладання здійснюється з таких дисциплін: інфекційні хвороби (медичні факультети №1 та №2 – V та VI курси, стоматологічний факультет – ІV курс); тропічні хвороби (V курс – іноземні студенти медичних факультетів); епідеміологія (медичні факультети №1 та №2 – V курс, стоматологічний факультет – ІV курс).

         Ще в 1971 році на кафедрі була розроблена і певний час застосовувалась методика без машинного програмного контролю знань за допомогою перфокарт, з 1977 року, як засіб навчання і контролю знань використовуються створені на кафедрі клініко-епідеміологічні задачі.

         Кафедрою проведена значна робота у зв’язку з переходом на викладання за кредитно-модульною системою. Лекторами своєчасно та згідно нової програми були підготовлені лекції по всім дисциплінам для читання їх студентам. Також своєчасно викладачами кафедри була підготовлена вся методична документація, необхідна для викладання за кредитно-модульною системою. Підготовлені і видані друкарським способом «Тести для самостійної підготовки та контролю знань студентів з інфекційних хвороб» та «Тести для самостійної підготовки та контролю знань студентів з епідеміології». Вказані видання використані для підготовки питань з, систематично здійснюваного, комп’ютерного контролю знань студентів з різних розділів обох дисциплін (інфекційних хвороб та епідеміології).

         Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення проблем хронічних вірусних гепатитів, ВІЛ/СНІДу та опортуністичних інфекцій. Як для надання практичної допомоги населенню, так і з метою вирішення різних наукових проблем на базі Міської клінічної лікарні №1 м. Вінниці створено гепатологічний центр. 

         За останні 10 років співробітниками кафедри було опубліковано значну кількість наукових робіт, захищено (під керівництвом Л.В. Мороз) 9 дисертацій (6 викладачів та 3 практичних лікаря). Професор Л.В. Мороз є членом Спеціалізованої Вченої Ради Д 26.614.01 по присудженню докторських та кандидатських ступенів.

         За редакцією проф. Л.В. Мороз Всеукраїнським видавництвом «Здоров’я України» було видано в 2011-2012 рр. довідник лікаря-інфекціоніста «Инфекционные болезни. Фармакотерапия». (автори – викладачі кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології: Мороз Л.В., Коробко А.П., Андросова О.С., Бєлякова Т.О., Войналович О.О., Давидюк І.О., Кириленко Т.В., Куляс С.М., Оліпер О.А., Попович О.О., Шкондіна О.Ф., Яцик І.В.).

         Проф. Мороз Л.В. є співавтором двох підручників: Інфекційні хвороби. За редакцією О.А. Голубовської. Київ, ВСВ «Медицина», 2012, 728 с.(затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації Міністерством охорони здоровя України та Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України); Епідеміологія. За редакцією Колеснікової І.П. В., Нова книга, 2012р., 570 с. (затверджено, як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації)

         Зусиллями ректорату ВНМУ (ректор – акад.. НАМН України, проф. В.М. Мороз), кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології (проф. Л.В. Мороз), кафедри дитячих інфекційних хвороб (проф. І.І. Незгода), інших членів оргкомітету 6-8 жовтня 2010 р. був успішно проведений в м. Вінниця VIII З’їзд інфекціоністів України: «Інфекційні хвороби: досягнення і проблеми в діагностиці та терапії».

ГЕРБ КАФЕДРИ

 

 

 

 

 

 

       Систематично організовуються і проводяться (Головний інфекціоніст Вінницького обласного управління охорони здоров’я облдержадміністрації проф. Л.В. Мороз) конференції з актуальних проблем інфектології.

       З 2020 року колектив кафедри на чолі проф. Мороз Лариси Василівни приймає активну участь у боротьбі проти пандемії COVID-19 у м. Вінниця на базі Міської клінічної лікарні №1

 Нині  викладацьку, наукову та лікувальну роботу на кафедрі здійснюють зав. кафедрою професор Л.В. Мороз, доц. С.М. Куляс, доц. О.О. Попович, доц. О.С. Андросова, доц.О.Ф. Шкондіна, доц. О.А. Гайдук, асистени: Л.С. Медведєва, О.О. Войналович, І.Ю. Бондарук, К.Ю Романчук, Т.В. Воронова, Д.В, Палій, Т.О. Мельник, Т.І. Бевз, К.Д. Чічірельо-Константинович, Т.В. Кириленко, старші лаборанти М.Я. Тлока, Н.П. Корч, О.В. Швед, Н.В. Житнюк.

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

Штат кафедри

Мороз Лариса Василівна


завідувачка кафедри, професор , доктор медичних наук, головний інфекціоніст Вінницького обласного управління охорони здоров’я облдержадміністрації

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-епідеміологічна характеристика та лікування ботулізму типу В".
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему "Хронічні вірусні гепатити В та С. Клініко-морфологічні паралелі".
Автор 247 наукових робіт.
Співукладачка довідника «Инфекционные болезни. Фармакотерапия» (К., 2011) та спів­авторка підручників «Інфекційні хвороби» (К., 2012), «Епідеміологія» (В., 2012). Наук. дослідж. – вірусні захворювання (хронічні вірусні гепатити, СНІД).
Лариса Василівна є учасником багатьох міжнародних конференцій.

Викладає у лікарів-інтернів із спеціальності "Інфекційні хвороби".

Українська C2
Google Scholar

Scopus

PUBLONS

Куляс Світлана Миколаївна


доцент, зав. навчальної частини кафедри, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, лікар-УЗД

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Інсектна алергія: поширеність, специфічна діагностика та лікування".
Автор 32 наукових робіт.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів 5 та 6 курсу.

Українська C2
Google Scholar


Попович Олександра Олександрівна


доцент, відповідальна за роботу з інтернами, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, лікар-УЗД

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Генетичні маркери крові у хворих на ХГС".
Автор 21 друкованої роботи.

Викладає у лікарів-інтернів суміжних спеціальностей.

Українська C2, англійська B2

Google Scholar

PUBLONS

Шкондіна Олена Феліксівна


доцент, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Особливості перебігу хронічного гепатиту С в залежності від генотипу вірусу".
Автор 20 наукових робіт.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних та іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Українська C2, англійська B2
Google Scholar

Гайдук Олена Анатоліївна


доцент, відповідальна за проведення спеціалізацій, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-морфологічні особливості перебігу гепатиту С у нон-респондерів та методи його медикаментозної корекції".
Автор 15 наукових робіт.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних та іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Українська C2, англійська B2

Андросова Ольга Сергіївна


доцент, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст, лікар-УЗД

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Морфофункціональні зміни стану печінки при синдромі набутого імунодефіциту людини".
Автор 12 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних 5 та 6 курсу.

Українська C2
Google Scholar

Scopus

Палій Дмитро Володимирович


асистент, профорг кафедри, відповідальний за цивільну оборону кафедри, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на тему "Сальмонельоз: особливості діагностики, фактори ризику та персоніфікація фармакотерапії."
Автор 38 наукових робіт.

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Українська C2, англійська С1
Google Scholar

Scopus

PUBLONS

Романчук Катерина Юріївна


асистент, відповідальна за роботу з інтернами, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Персоналізація фармакотерапії та її прогнозування у хворих на хронічний гепатит С."

Автор 17 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби у іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Українська C2, англійська B2
Google Scholar

Scopus

PUBLONS

Чічірельо-Константинович Кіаріна Даніелівна


асистент , PhD, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття звання доктора філософії на тему "Клініко-діагностичні особливості та прогнозування перебігу негоспітальної пневмонії у осіб молодого віку на тлі персистуючої цитомегаловірусної інфекції".
Відповідальна за вибіркову дисципліну "Клінічна паразитологія та тропічна медицина".
Автор 41 друкованої роботи.

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська B2
Google Scholar

Scopus

PUBLONS

Бондарук Ірина Юріївна


асистент, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Ефективність противірусної терапії у хворих на хронічний вірусний гепатит С з урахуванням маркерів фіброзоутворення".

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська B2
Google Scholar

Мельник Тетяна Олександрівна


асистент, куратор студентського наукового гуртка, кандидат медичних наук, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему "Моніторинг клінічного перебігу та динаміки лікування хронічного гепатиту В у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини".
Відповідальна за вибіркову дисципліну "ВІЛ-інфекція: антиретровірусна терапія, сучасні профілактичні стратегії".
Автор 20 друкованих робіт.

Викладає інфекційні хвороби в іноземних студентів 5 та 6 курсу.

Українська C2, англійська B2, французька B1
Google Scholar

PUBLONS

Бевз Тетяна Ігорівна


асистент, PhD, лікар-інфекціоніст

Дисертація на здобуття звання доктора філософії на тему "Особливості клінічного перебігу та прогнозу хронічного гепатиту С при поліморфізмі гену TLR-4"

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів на 5 курсі.

Українська C2
Google Scholar

Scopus

Войналович Олена Олександрівна


асистент, лікар-інфекціоніст

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему "Гліпікан 3, як предиктор формування ГЦК у хворих на цироз печінки HCV етіології".

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів 5 курсу.

Українська C2

Воронова Тетяна Вячеславівна


асистент, лікар-інфекціоніст

Працює над дисертацією на здобуття ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-діагностичні особливості та прогноз грипу типу AH1N1 в залежності від генетичного поліморфізму IFNL4".

Викладає інфекційні хвороби та епідеміологію у вітчизняних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська В2

Кириленко Тетяна Вадимівна


асистент, лікар-інфекціоніст

Працює асистентом кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології на базі міської клінічної лікарні №1.

Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська В2.
Google Scholar

Медведєва Лариса Степанівна


асистент, лікар-інфекціоніст

Працює асистентом кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології на базі міської клінічної лікарні №1.
Викладає інфекційні хвороби у вітчизняних студентів 5 курсу.

Українська C2

Матковський Ігор Анатолійович


асистент-сумісник, лікар-інфекціоніст, директор КНП ВОР "Клінічний центр інфекційних хвороб"

Лікар-інфекціоніст та директор КНП ВОР "Клінічний центр інфекційних хвороб".
Проводить практичні заняття з здобувачами 6 курсу за проблематикою "ВІЛ-інфекція / опортуністичні інфекції та інвазії".

Чорний Анатолій Миколайович


асистент-сумісник, лікар-інфекціоніст, завідувач інфекційного віділення кнп вмкл №1

Лікар-інфекціоніст та завідувач інфекційного віділення КНП "Вінницька міська клінічна лікарня №1".

Житнюк Ніна Володимирівна


асистент-стажист, аспірант , лікар-інфекціоніст

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття ступеня доктора філософії на тему "Коронавірусна хвороба (COVID-19): клініко-параклінічні характеристики та особливості гуморальної відповіді".

Викладає інфекційні хвороби та епідеміологію у іноземних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська В2.

Назаренко Наталія Іванівна


асистент-сумісник, лікар-інфекціоніст

Викладає епідеміологію у студентів 4 та 5 курсів медичного та стоматологічного факультетів.

Шостацька Марія Олександрівна


асистент-сумісник, аспірант, лікар-інфекціоніст

Працює над дисертаційним дослідженням на здобуття супеня доктора філософії на тему "Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій спричинених умовно-патогенною флорою у осіб похилого та старечого віку".
Автор 4 друкованих робіт. Патент на корисну модель 1.

Швед Олексій Вадимович


викладач-стажист, секретар кафедри, лікар-інфекціоніст

В 2021 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». З 2021 р. проходить інтернатуру за фахом «Інфекційні хвороби». З 2020 р. працює на посаді лаборанта кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології, а з 2021 року на посаді старшого лаборанта. З 2022 року працює викладачем-стажистом.

Викладає епідеміологію у вітчизняних студентів 5 курсу.

Українська C2, англійська В1.

Тлока Марія Яковлівна


старший лаборант

Займається проведенням імуноферментних аналізів на виявлення антитіл до вірусного гепатиту В і С. Відповідає за документацію кафедри.

Корчевна Наталія Петрівна


старший лаборант

Займається проведенням імуноферментних аналізів на виявлення антитіл до вірусного гепатиту В і С. Відповідає за документацію кафедри.
Працювали на кафедрі

Кириченко Дмитро Федорович


Роки роботи на кафедрі: 1961 - 2020

професор, доктор медичних наук

Народився 04 січня 1929 р. в селі Ометинці Немирівського р-н. Вінницької обл.
У 1955 р. з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут.
У 1956-1957 р.р. клінічний ординатор, а у 1957-1960 р.р. аспірант кафедри інфекційних хвороб Київського медичного інституту.
У 1960-1961 р.р.молодший науковий співробітник інституту інфекційних хвороб АМН СРСР.
1961-1697 р.р. асистент, 1967-1971 р.р. доцент, 1971-1988 р.р. завідувач кафедри інфекційних хвороб Вінницького медичного інституту.
1988-2003 р.р. завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології
У продовж 1989-2001 р.р. проректор з лікувальної роботи, з 2003 р.р. професор кафедри інфекційних хвороб, автор понад 200 наукових праць.

Гнатюк Олена Анатоліївна


Роки роботи на кафедрі: 0 - 2022

асистент-сумісник, лікар-інфекціоніст

Лікар-інфекціоніст та завідувач інфекційного віділення КНП "Вінницька міська багатопрофільна лікарня".

Банах Наталія Олександрівна


Роки роботи на кафедрі: 0 - 2022

асистент-сумісник, лікар-інфекціоніст

Лікар-інфекціоніст інфекційного віділення Вінницької міської клінічної лікарні №1.

Вжецон Таїса Василівна


Роки роботи на кафедрі: 0 - 2022

асистент-сумісник, лікар-інфекціоніст

Лікар-інфекціоніст інфекційного віділення Вінницької міської клінічної лікарні №1.

Моцна Аліна Анатоліївна


Роки роботи на кафедрі: 2021 - 2022

асистент-сумісник, лікар-інфекціоніст

Лікар-інфекціоніст інфекційного віділення Вінницької міської клінічної лікарні №1.

Давидюк Ірина Олександрівна


Роки роботи на кафедрі: 0 - 2020

асистент, кандидат медичних наук

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Клініко-діаностичні особливості перебігу хронічного гепатиту С у осіб, які інфіковані вірусом імунодефіциту людини".

Новини

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12.01.2023

УВАГА! УВАГА! УВАГА! НОВИЙ ФОРМАТ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СТУДЕНТСЬКОГО ГУРТКА!

 

                                            

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології та кафедра пропедевтики внутрішньої медицини запрошують студентів 5-6  курсів та лікарів інтернів на сумісний гурток нового формату «Clinical case discussion», що відбудеться 18.01.2023 о 16:30 у морфологічному корпусі ВНМУ ім.М.І. Пирогова, 4-й лекційній аудиторії.

 

Мова заходу: англійська.

Модератор: к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології ЗВО Катерина Романчук


Презентер: к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ЗВО Аліна Довгань

 

                                               

 

 

 

The chair of infectious diseases with a course of epidemiology and the chair of  propedeutic to internal medicine invite students of 5-6th years of study and intern doctors to join circle of the new format "Clinical case discussion", which will take place on the 18th of January 2023 at 4:30 p.m. o’clock in the morphological building of National Pirogov Memorial Medical University in the 4th lecture hall.

 

Moderator: assistant of the chair of infectious diseases with the course of epidemiology, PhD Kateryna Romanchuk

 

Presenter: associate professor of the chair of propedeutics to internal medicine, PhD Alina Dovgan

 

Language: English.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.01.2023

 

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології та кафедра пропедевтики
внутрішньої медицини запрошують студентів 5-6 курсів та лікарів інтернів
на сумісний гурток нового формату «Clinical case discussion», що
відбудеться 18.01.2023 о 16:30 у морфологічному корпусі ВНМУ ім.
М.І. Пирогова, 4-й лекційній аудиторії.
Мова заходу: англійська.
Модератор: к.мед.н., асистент кафедри інфекційних хвороб з курсом
епідеміології ЗВО Катерина Романчук
Презентер: к.мед.н., доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини ЗВО
Аліна До
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.01.2023

УВАГА ВІДПРАЦЮВАННЯ!

Згідно із розпорядженням 56 від 27.12.22 року «Щодо ліквідації академічної заборгованості ЗО» на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології з 03.01.12 до 16.01.12 (з 10:00 до 13:00) будуть організовані відпрацювання заборгованості.

⬛️відпрацювання «2» та нб буде відбуватися по домовленості із своїм викладачем у вільний для нього та для вас час.

⬛️якщо ви маєте індивідуальний графік підписаний деканом чи заступником декана ви повинні підійти до завідувача кафедри - підписати його та отримати інформацію щодо викладача, який буде у вас приймати відпрацювання.

⬛️відпрацювання «2» та нб із тестових контролів відбувається з 9:00 до 13:00 в будні дні.

⬛️графік відпрацювань негативних оцінок із диференційних заліків буде опублікований з 16.01.23 року.

З повагою
Колектив кафедри

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.12.2022

НФОРМАЦІЯ ЩОДО ТЕСТОВИХ КОНТРОЛІВ

 

⬛️Перескладання комп’ютерного тестового контролю з інфекційних хворою (фекально-оральний механізм) для ОПП «Медицина» та «Педіатрія» відбувається в дні проведення наступної пари на перервах (тобто здобувач, який не склав успішно контроль може його перескласти через 2 тижні під час наступної пари одноразово, якщо здобувач не пересклав і в цей раз, він може перескласти рівно через 2 тижні). 

 

⬛️Перескладання комп’ютерного тестового контролю з інфекційних хвороб (фекально-оральний, аерогенний, контактний, трансмісивний механізми передачі) для здобувачів ОПП «Медична психологія» по четвергам (в день проведення практичного заняття за розкладом) на перервах (для здобувачів, що вчаться в он-лайн форматі повинні написати проктору щодо он-лайн перескладання).

  

 

⬛️Перескладання тестового контролю з епідеміології для академічних "Б" підгруп відбувається в день перескладання заліку (перед заліком).

 

 

З повагою 

Колектив кафедри

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.12.2022

Міністерство охорони здоров’я України
Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології

Розподіл екзаменаторів на диференційний залік з епідеміології для здобувачів ОПП «Медицина» та «Педіатрія» та на диференційний залік з інфекційних хвороб ОПП «Медична психологія»

Проф. ЗВО., д.мед.н., завідувачка кафедри Лариса МОРОЗ 12а, 7а


Доц. ЗВО., к.мед.н., зав. навчальної частини кафедри Світлана КУЛЯС 95б, 96б, 2а, 61а


Доц. ЗВО., к.мед.н., Олександра ПОПОВИЧ 10а, 16а, 17а


Доц. ЗВО., к.мед.н., Ольга АНДРОСОВА 95а, 96а, 1а, 4а, 61б


Доц. ЗВО., к.мед.н., Олена ГАЙДУК 9а, 6а, 84а, 81а


Ас., ЗВО., к.мед.н., Дмитро ПАЛІЙ 89а, 34а, 87а, 91а, 33а, 86а, 37а


Ас., ЗВО., к.мед.н., Катерина РОМАНЧУК 11а, 36а, 31а, 32а, 90а


Ас., ЗВО., к.мед.н., Ірина БОНДАРУК 85а, 83а, 82а


Ас., ЗВО., PhD., Кіаріна ЧІЧІРЕЛЬО-КОНСТАНТИНОВИЧ 35а, 88а, 92а


Ас., ЗВО., PhD., Тетяна БЕВЗ 5а, 3а, 8а, 13а, 15а, 62а


Згідно із «Роз’ясненням щодо організації навчального процесу» кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології дає роз’яснення щодо дат проведення та механізму проведення диференційного заліку.


Диференційний залік з епідеміології для ОПП «Медицина» та «Педіатрія»

20 балів – теоретичне питання із загальної епідеміології
20 балів – теоретичне питання із спеціальної епідеміології
40 балів – ситуаційно-епідеміологічна задача
Згідно із 4 пунктом «Роз’яснення щодо організації навчального процесу» тестовий контроль як складова диференційного заліку скасовано.


Диференційний залік з інфекційних хвороб для ОПП «Медична психологія»

20 балів – теоретичне питання
20 балів – теоретичне питання
40 балів – ситуаційно-клінічна задача
Згідно із 4 пунктом «Роз’яснення щодо організації навчального процесу» тестовий контроль як складова диференційного заліку скасовано.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.12.2022

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ НБ! 

 

Перескладання нб на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології відбувається згідно із затвердженим графіком на кафедральних зборах. 

 

Через зміну часу закінчення навчання в цьому семестрі, графік перескладань нб також був змінений. 

 

03.12.22 рік - ас., к.мед.н Дмитро ПАЛІЙ (перескладання з інфекційних хвороб та епідеміології для вітчизняних та іноземних студентів) 

 

10.12.22 рік - ас. Олена ВОЙНАЛОВИЧ (перескладання з інфекційних хвороб та епідеміології для вітчизняних студентів) 

 

17.12.22 рік - ас., к.мед.н Катерина РОМАНЧУК (перескладання з інфекційних хвороб та епідеміології для вітчизняних та іноземних студентів) 

 

21.12.22 рік - ас., к.мед.н Ірина БОНДАРУК (перескладання з інфекційних хвороб та епідеміології для вітчизняних та іноземних студентів) 

 

З повагою 

Колектив кафедри

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.10.2022

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ! 

 

Перескладання диференційного заліку з епідеміології відбуватиметься по особистій домовленості із екзаменатором з 31.10.22 до 05.11.22. Домовитись ви можете по телефону чи через MT. 

 

Графік перескладань складатися не буде через збільшення активності «повітряних тривог». 

 

Перескладання тестів з епідеміології буде проводитись кожного дня 31.10.22 до 05.11.22 під перервами з 9:00 до 15:30.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.09.2022

 

Dear students! In accordance with the rector's order dated August 26, 2022 No. 73
"On the organization of the educational process in the fall-winter semester of the
2022-2023 academic year", we inform you that the rework of missed practical classes
at the Department of Infectious Diseases with the course of epidemiology will be
carried with a teacher who conducted a practical class at a convenient and free time
of the teacher by prior arrangement.

Dear students! In accordance with the rector's order dated August 26, 2022 No. 73 "On the organization of the educational process in the fall-winter semester of the2022-2023 academic year", we inform you that the rework of missed practical classesat the Department of Infectious Diseases with the course of epidemiology will becarried with a teacher who conducted a practical class at a convenient and free timeof the teacher by prior arrangement.

 

Schedule of retaking exams and differential credits of the Department of Infectious

Diseases with the course of epidemiology

21.09.22 - PhD Kateryna Romanchuk

05.10.22 - PhD Palii Dmytro

19.10.22 – PhD Chichirelo-Konstantynovych Kiarina

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
08.09.2022

РОЗПОДІЛ ГРУП МІЖ ВИКЛАДАЧАМИ 


ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 5 КУРС


Доц. ЗВО, к.мед.н. Світлана КУЛЯС 7а, 5б, 96а

Доц. ЗВО, к.мед.н. Ольга АНДРОСОВА 7б, 2а, 96б

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олена ГАЙДУК 35б

Ас. ЗВО, к.мед.н. Катерина РОМАНЧУК 84а, 86а, 89а, 88а, 92а, 90а, 33а

Ас. ЗВО, к.мед.н. Ірина БОНДАРУК 83а, 81а, 91а, 36а, 34а, 32а, 37а, 85а, 87а, 72а, 73а, 74а, 75а, 71а

Ас. ЗВО, PhD, Кіаріна ЧІЧІРЕЛЬО-КОНСТАНТИНОВИЧ 83б, 81б, 91б, 36б, 34б, 32б, 37б, 85б, 87б, 72б, 73б, 74б, 75б, 71б

Ас. ЗВО, PhD, Тетяна БЕВЗ 14а, 8а, 16а, 3а, 15а, 13а, 95а, 11а, 2б, 6а, 9а, 31а, 30а.

Ас. ЗВО Олена ВОЙНАЛОВИЧ 14б, 8б, 16б, 3б, 15б, 13б, 95б, 11б, 6б, 9б, 1б

Ас. ЗВО Лариса МЕДВЕДЄВА 17а, 4а, 61а, 12а, 5а, 10а

Ас. ЗВО Тетяна КИРИЛЕНКО 17б, 82а, 4б, 61б, 86б, 12б, 1а, 31а

Ас. ЗВО Тетяна ВОРОНОВА 33б

Ас. стажист Ніна ЖИТНЮК 84б, 82б, 35а, 89б, 88б, 92б, 90б

Ас. сумісниу Наталія НАЗАРЕНКО 62а


ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 5 курс

Ас. ЗВО Тетяна ВОРОНОВА 89а, 89б, 34а, 34б, 87а, 87б, 91а, 91б, 32а, 32б, 85а, 85б, 83а, 83б, 81а, 81б, 36а, 36б.

Ас. стажист Ніна ЖИТНЮК 90а, 90б, 35а, 35б, 88а, 88б, 92а, 92б, 33а, 33б, 86а, 86б, 84а, 84б, 82а, 82б, 37а, 37б.

Ас. сумісник Наталія НАЗАРЕНКО 5а, 5б, 2а, 2б, 31а, 9а, 9б, 95б, 8а, 8б, 4а, 4б, 17а, 17б, 15а, 15б, 96б.

Вк. сумісник Олексій ШВЕД 6а, 6б, 1а, 1б, 11а, 11б, 10а, 10б, 96а, 12а, 12б, 16а, 16б, 7а, 7б, 3а, 3б, 13а, 13б, 14а, 14б, 95а, 30а.


ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ 6 курс 

Доц. ЗВО, к.мед.н. Світлана КУЛЯС 15в, 12в, 3в, 1в, 2в, 5в, 17в, 7в, 9в, 8в.

Доц. ЗВО, к.мед.н. Ольга АНДРОСОВА 16в, 13в, 4в, 10в, 18в, 6в, 25в, 21в, 24в, 11в.

Доц. ЗВО, к.мед.н. Олена ГАЙДУК 2с, 4с, 3х, 8х, 5х, 23в, 20в, 26в, 14в, 19в, 2п, 3п.

Ас. ЗВО, к.мед.н. Катерина РОМАНЧУК 17хі, 18хі, 19хі, 45ві, 46ві, 6сі, 7сі, 5сі, 8аі, 9аі, 17хі, 18хі, 19хі.

Ас. ЗВО, к.мед.н. Дмитро ПАЛІЙ 44ві, 33ві, 35ві, 34ві, 29ві, 37ві, 38ві, 36ві, 30ві, 31ві, 32ві.

Ас. ЗВО, PhD, Тетяна БЕВЗ 10ар.

Ас. ЗВО Олена ВОЙНАЛОВИЧ 20хі, 10хі.

Ас. ЗВО Лариса МЕДВЕДЄВА 4п, 1п, 5п, 1хп, 1с, 4а, 1а, 6а, 2а, 5а, 3а.

Ас. ЗВО Тетяна КИРИЛЕНКО 15х, 13х, 14х, 16х, 11х, 12х, 1х, 2х, 9х, 4х, 6х, 22в.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.09.2022

Розподіл груп 5 курсу між викладачами  

на 05.09.2022

 

Понеділок  (05.09.2022)

І/II пара

Інфекційні хвороби

83а – ас., к.мед.н Бондарук І. Ю.,

83б – ас., PhD Чічірельо-Константинович К. Д.

84а – ас., к.мед.н Романчук К. Ю.

84б - ас.ст Житнюк Н. В.

Епідеміологія

5б – вк.ст. Швед О. В.

6б- ас. Назаренко Н. І.

 

ІІI/IV пара

Інфекційні хвороби

91а - ас., к.мед.н Бондарук І. Ю.

91б - ас., PhD Чічірельо-Константинович К. Д.

14 а - ас., PhD Бевз Т. І.

14 б – ас. Войналович О. О.

17 а – ас. Медведєва Л. С.

17б – ас. Кириленко Т. В.

Епідеміологія

89б – ас. Воронова Т. В.

90б – ас.ст. Житнюк Н. В. 

 

 

Повний розподіл груп між викладачами для здобувачів 5 та 6 курсу буде опублікований на сайті кафедри та на офіційній Telegram-сторінці кафедри.

Старости академічних підгруп повинні зателефонувати своїм викладачам, щоб дізнатися місце проведення заняття та інші деталі. Контакти викладачів ви можете знайти в Microsoft Teams.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
03.09.2022

Інструкція 

щодо порядку дій здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників та інших співробітників Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова під час дії сигналу «ПОВІТРЯНА ТРИВОГА!» в робочий час.

Перед початком 1 заняття викладач повинен детально розказати, як пройти в укриття.

Укриття кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології знаходиться за базі поліклінічного відділення КНП «Міська клінічна лікарня 1» та інфекційного відділення (детальна карта шляху до укриття Рис 1.)

 

Якщо під час проведення заняття пролунав сигнал «УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! ВСІМ ПРОЙТИ В НАЙБЛИЖЧЕ УКРИТТЯ!» (одна довга сирена з оголошенням про початок тривоги), треба:

1.   Негайно припинити заняття.

2.  Після оголошення викладачем: «Всім зібрати речі, швидко пройти в укриття» швидко зібрати речі та приготуватися виходити.

3.   Впевнитись, що в аудиторії нікого не залишилось.

4.   Вимкнути світло, зачинити двері (виконує викладач).

5.   За останнім студентом рухатись до укриття (виконує викладач).

6.  Перебувати в укритті до сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» (дві короткі сирени з оголошенням про відбій повітряної тривоги).

7. За сигналом «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» повернутись в аудиторію для продовження заняття.

8. Якщо сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!» не відбулось до закінчення пари, здобувачі продовжують перебувати там до сигналу «УВАГА! ВІДБІЙ ТРИВОГИ!».

9. Якщо сигнал «УВАГА! ПОВІТРЯНА ТРИВОГА! ВСІМ ПРОЙТИ В НАЙБЛИЖЧЕ УКРИТТЯ!» відбувся до початку заняття та прибуття здобувачів на базу кафедри, здобувачі повинні негайно пройти в найближче укриття (QR-код з посиланням на карту укриттів міста Вінниця розташовані на кожній зупинці громадського транспорту).

 

 

 

 

Здобувачі, що перебувають в інфекційному відділенні №1 ( викладачі ас. Медведєва та ас. Кириленко) спускаються в укриття інфекційного відділення №1.

Здобувачі інших викладачів йдуть в укриття на базі поліклінічного відділення КНП «Міська клінічна лікарня 1» за схемою Рис 1. 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.08.2022

УВАГА! ПЕРЕСКЛАДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ!


З 30 серпня 2022 року на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології починається перескладання академічної заборгованості для іноземних студентів. Перескладання буде відбуватися в онлайн форматі на базі програми Microsoft Teams. Перескладання проходить з 13.00 до 15.00. 


30.08.2022 рік - ас., к.мед.н. Палій Дмитро Володимирович 

31.08.2022 рік - ас., к.мед.н. Бондарук Ірина Юріївна 

01.08.2022 рік - ас., PhD Чічірельо-Константинович Кіаріна Даніелівна 

02.08.2022 рік - ас., Кириленко Тетяна Вадимівна 

05.08.2022 рік - викл.ст Житнюк Ніна Володимирівна 


Для того, щоб зв'язатися з викладачем ви повинні написати йому в особисті повідомленні в Microsoft Teams.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.06.2022

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ОПП "ПЕДІАТРІЯ", "МЕДИЦИНА", "ПЕДІАТРІЯ", "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"Перескладання диференційного заліку з епідеміології  та інфекційних хвороб буде проводитися викладачами, які приймали заліку у вас первиннно.Rework of the exam on epidemiology and infectious diseases is carrying out by the teacher who was on the exam for the first time.

Write to your teacher on MT.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.04.2022

РОЗПОДІЛ ЕКЗАМЕНАТОРІВ НА ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ОПП "СТОМАТОЛОГІЯ", ОПП "МЕДИЦИНА", ОПП "ПЕДІАТРІЯ", ОПП "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ"

 

                                      РОЗПОДІЛ НА ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

Доц. ЗВО Світлана КУЛЯС 31а, 2а, 18б, 14а, 20а, 26б, 96а, 6б, 7б, 28а, 9б, 23а, 16а.

Доц. ЗВО Ольга АНДРОСОВА 2б, 5а, 18а, 14б, 95а, 20б, 26а, 96б, 7а, 4б, 9а, 16б.

Доц. ЗВО Олена ШКОНДІНА  84б, 81а, 92а, 86б, 11б, 13а, 19а, 25б, 4а, 8б, 23б, 15а, 41, 42, 43.

Доц. ЗВО Олена ГАЙДУК 84а, 81б, 88б, 86а, 1б, 11а, 13б, 27а, 24б, 44, 45.

Ас., к.мед.н. Ірина БОНДАРУК 90а, 90б, 83б, 82а, 91а, 85б, 88а, 3б, 12б, 21б, 25а, 8а, 22а, 15б.

Ас., к.мед.н. Катерина РОМАНЧУК 89а, 92б, 87а, 91б, 1а, 6а, 97а, 19б, 28б, 10а, 24а, 17а, 40а, 40б, 48а.

Аа., PhD Кіаріна ЧІЧІРЕЛЬО-КОНСТАНТИНОВИЧ 89б, 83а, 82б, 85а, 87б, 3а, 12а, 95б, 21а, 22б, 27б, 10б, 17б

 

 

 

                                     РОЗПОДІЛ НА ЕПІДЕМІОЛОГІЮ

 

Доц. ЗВО Олена ГАЙДУК 61, 40а, 40б.

Доц. ЗВО Олена ШКОНДІНА 48а.

Ас., к.мед.н. Тетяна МЕЛЬНИК 41, 42, 43, 44, 45.


 


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29.04.2022

ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО ЗАЛІКУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ОПП "ПЕДІАТРІЯ", "МЕДИЦИНА", "МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ" ТА "СТОМАТОЛОГІЯ"

 

 


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.04.2022

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, КОЛЕГИ! НАМ ПОТРІБНІ ВАШІ ВІДГУКИ! 

 

Потрібна допомога від здобувачів ОПП «Медицина» та «Педіатрія», що в 1 семестрі 5 курсу ( 9 навчальний семестр ) проходили навчання на ВК «ВІЛ-інфекція: антиретровірусна терапія, сучасні профілактичні стратегії». 

 

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології турбується по якість викладання дисциплін, тому хоче отримати зворотній відгук від здобувачів. 

Проходити опитування можуть виключно студенти ВНМУ, які проходили цей курс, тому просимо заходити у форму через свою університетську (персоніфіковану) пошту. Форма не збирає пошти (така функція вимкнена). 

 

ПОСИЛАННЯ НА ФОРМУ 

 

Кожен відгук важливий для гарних змін новим здобувачам! 

 

З повагою 

Колектив кафедри

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21.03.2022

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 6 КУРСУ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ ТА ЗАЛІКУ З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ!


Перескладання іспиту та заліку для студентів 6 курсу буде відбуватися в он-лайн форматі на платформі Microsoft Teams. 

Дати перескладання:

23.03.22 


06.04.22


20.04.22


04.05.22


18.05.22


31.05.22


ПЕРЕЙТИ в команду на платформі MT можна за посиланням


Час перескладання іспиту чи заліку буде вказаний в команді MT в день перескладання зранку!

 

 

 

 

DEAR STUDENTS OF THE 6TH COURSE! RETAKE OF THE INFECTIOUS DISEASES EXAM AND THE EPIDEMIOLOGY EXAM!

 

 The retake of the exam for 6th year students will take place online on the Microsoft Teams platform.

  Recompilation dates:

 23/03/22


 06/04/22


 20/04/22


 04/05/22


 18/05/22


 31/05/22

 You can go to the team on the MT platform by following the link

 

 The time for retaking the exam will be specified in the MT team on the day of retaking in the morning!

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23.02.2022

ШАНОВНІ ЗДОБУВАЧІ 6 курсу! 

 

На кафедрі інфекційних хворою з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диф.заліку з епідеміології за 5 курс для здобувачів 6 курсу (здобувачі, що проходили дисципліну у 2019-2020, 2020-2021). 

 

Перескладання буде проходити очно чи дистанційно (в залежності від оновленого наказу з 28.02.2022 року). 

 

При собі здобувач повинен мати: 

- студентський квиток 

- дозвіл з деканату про перескладання іспиту чи заліку 

- халат, бахіли, маска (що закриває ніс і рот) чи респіратор без клапану

 

 

 


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
02.02.2022

Шановні студенти! Перескладання іспиту! 

 

04.02.2022 о 13.00 на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диференційного заліку з епідеміології.

Перескладання буде проходити в Microsoft Teams.

При собі потрібно мати студентський квиток.

Екзаменатори:

- ас., PhD Чічірельо-Константинович Кіаріна Даніелівна


Dear students! Retake of the exam!
04.02.2022 at 1 p.m. at the Department of Infectious Diseases with course of epidemiology you can re-take the infectious diseases exam and epidemiology differential test.

Retake will take place at  Microsoft Teams.

You need to have a student ticket.

Examiners:
- Ph.D. Chichirelo-Konstantynovych K.D.


________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10.12.2021

 

Шановні студенти! Перескладання іспиту!
15.12.2021 на кафедрі інфекційних хвороб з курсом
епідеміології буде проходити перескладання іспиту з
інфекційних хвороб та диференційного заліку з
епідеміології.
Перескладання буде проходити на кафедрі ( 2 поверх
над гепатологічним центром або в Microsoft Teams).
При собі потрібно мати студентський квиток.
Екзаменатори:
- к. мед. н. Мельник Тетяна Олександрівна
- к. мед. н Бондарук Ірина Юріївна
Dear students! Retake of the exam!
15.12.2021 at the Department of Infectious Diseases with
a course of epidemiology you can re-take the infectious
diseases exam and epidemiology differential test.
Retake will take place at the department (2nd floor above
the hepatology center or at Microsoft Teams).
You need to have a student ticket.
Examiners:
- Ph.D. Bondaruk Irina Yuriivna
- Ph.D. Melnyk Tetiana Olexandrivna

Шановні студенти! Перескладання іспиту!

15.12.2021 на кафедрі інфекційних хвороб з курсомепідеміології буде проходити перескладання іспиту зінфекційних хвороб та диференційного заліку зепідеміології.

Перескладання буде проходити на кафедрі ( 2 поверхнад гепатологічним центром або в Microsoft Teams).

При собі потрібно мати студентський квиток.

Екзаменатори:

- к. мед. н. Мельник Тетяна Олександрівна

- к. мед. н Бондарук Ірина Юріївна
Dear students! Retake of the exam!
15.12.2021 at the Department of Infectious Diseases witha course of epidemiology you can re-take the infectiousdiseases exam and epidemiology differential test.

Retake will take place at the department (2nd floor abovethe hepatology center or at Microsoft Teams).

You need to have a student ticket.

Examiners:
- Ph.D. Bondaruk Irina Yuriivna

- Ph.D. Melnyk Tetiana Olexandrivna

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.12.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ І ТЕСТУВАННЯ! 
Перескладання диференційного заліку з епідеміології буде відбуватися за наступним графіком: 
Зав. кафедри., проф., д.мед.н. Мороз Л.В.
4а, 14а, 18а, 12а 
16.12.21 року з 11:00 до 12:00 
Зав.навчальної частини кафедри, доц., к.мед.н. Куляс С.М.
17а, 13а, 6а, 22а, 5а, 15б, 27а, 24а, 2а
15.12.21 року з 13:00-15:00
доц., к.мед.н. Андросова О.С.
17б,13б, 6б, 22б, 5б, 25б, 27б, 24б, 2б
15.12.21 року з 13:00-15:00
доц., к.мед.н. Гайдук О.А.
4б, 19б, 9а, 18б, 7а, 11а, 10б, 23б, 8а
16.12.21 року з 13:00-14:00
доц., к.мед.н. Шкондіна О.Ф.
19а, 14б, 9б, 16а, 3а, 15а, 26а, 8б, 96а, 87б
16.12.21 року з 12:00-13:00
ас., к.мед.н. Романчук К.Ю.
28а, 90а, 21а, 16б, 11б, 20а, 97а, 82б, 87а
20.12.21 року з 13:00-14:00
ас., к.мед.н. Палій Д.В.
28б, 90б, 21б, 7б, 3б, 20б, 31а, 84а, 88а
13.12.21 року з 13:00-14:00
ас., к.мед.н. Мельник  Т.О.
25а, 10а, 26б, 23а, 1а, 12б, 1б, 96а, 96б
21.12.21 року з 13:00 до 15:00 
Перескладання буде проходити в нових командах куди вас запросять викладачі. Для того, щоб прийняти участь в перескладанні потрібно звернутися до викладача, який приймав у вас залік (написавши йому в день перескладання в Microsoft Teams. 
Перескладання підсумкового тестового контролю (останнє перескладання в 2021 році) буде проходити 10.12.21 (п‘ятниця) о 17:30 після реєстрації в спеціальній формі за наступним посиланням: 
ПЕРЕСКЛАДАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ ТИХ ХТО ОТРИМАВ НБ (на очному складанні) ЧИ НЕ ВСТИГ ВІДПРАВИТИ ФОРМУ (на дистанційному форматі складання)
https://docs.google.com/forms/d/15Q0uUplO2OhOiRAFi2ctI5UoKpDyKlYC-hnYxnZo0bo/edit
Перескладання тестового контролю з фекально-орального механізму передавання (інфекційні хвороби) буде відбуватися в очному форматі на кафедрі після поновлення очного формату навчання в університеті.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ І ТЕСТУВАННЯ! 


Перескладання диференційного заліку з епідеміології буде відбуватися за наступним графіком: 
Зав. кафедри., проф., д.мед.н. Мороз Л.В.4а, 14а, 18а, 12а 

16.12.21 року з 11:00 до 12:00 


Зав.навчальної частини кафедри, доц., к.мед.н. Куляс С.М.17а, 13а, 6а, 22а, 5а, 15б, 27а, 24а, 2а

15.12.21 року з 13:00-15:00


доц., к.мед.н. Андросова О.С.17б,13б, 6б, 22б, 5б, 25б, 27б, 24б, 2б

15.12.21 року з 13:00-15:00


доц., к.мед.н. Гайдук О.А.4б, 19б, 9а, 18б, 7а, 11а, 10б, 23б, 8а

16.12.21 року з 13:00-14:00


доц., к.мед.н. Шкондіна О.Ф.19а, 14б, 9б, 16а, 3а, 15а, 26а, 8б, 96а, 87б

16.12.21 року з 12:00-13:00


ас., к.мед.н. Романчук К.Ю.28а, 90а, 21а, 16б, 11б, 20а, 97а, 82б, 87а

20.12.21 року з 13:00-14:00


ас., к.мед.н. Палій Д.В.28б, 90б, 21б, 7б, 3б, 20б, 31а, 84а, 88а

13.12.21 року з 13:00-14:00


ас., к.мед.н. Мельник  Т.О.25а, 10а, 26б, 23а, 1а, 12б, 1б, 96а, 96б

21.12.21 року з 13:00 до 15:00 

Перескладання буде проходити в нових командах куди вас запросять викладачі. Для того, щоб прийняти участь в перескладанні потрібно звернутися до викладача, який приймав у вас залік (написавши йому в день перескладання в Microsoft Teams. 


Перескладання підсумкового тестового контролю (останнє перескладання в 2021 році) буде проходити 10.12.21 (п‘ятниця) о 17:30 після реєстрації в спеціальній формі за наступним посиланням: 
ПЕРЕСКЛАДАННЯ ПРОВОДИТЬСЯ ДЛЯ ТИХ ХТО ОТРИМАВ НБ (на очному складанні) ЧИ НЕ ВСТИГ ВІДПРАВИТИ ФОРМУ (на дистанційному форматі складання)
https://docs.google.com/forms/d/15Q0uUplO2OhOiRAFi2ctI5UoKpDyKlYC-hnYxnZo0bo/edit


Перескладання тестового контролю з фекально-орального механізму передавання (інфекційні хвороби) буде відбуватися в очному форматі на кафедрі після поновлення очного формату навчання в університеті.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.12.2021

 

ТЕСТУЙСЯ - ПІКЛУЙСЯ ПРО СВОЄ ЗДОРОВ‘Я 
В Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С. Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус. В останній тиждень осені — з 22 до 28 листопада — відзначається Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити.
 
Вірусні гепатити та ВІЛ не є вироком, якщо своєчасно розпочати лікування. Сучасні та ефективні лікарські засоби для людей із вірусними гепатитами та антиретровірусну терапію для пацієнтів із ВІЛ закуповують коштом державного бюджету.
 
В Україні тестування на ВІЛ і гепатити є доступним ⬇️
 
✅ Пройти швидкий тест на вірусні гепатити та ВІЛ можна безоплатно у свого сімейного лікаря, в кабінеті «Довіра», центрі боротьби з ВІЛ/СНІДом чи гепатологічному центрі. 
 
✅  Скористатись опцією швидкого тестування можна також на базі громадських організацій - https://cutt.ly/CTDCzBf.
 
✅ Найбільша пацієнтська організація «100% життя» - Мережа ЛЖВ разом із Центр громадського здоров’я України розробила карту пунктів тестування на гепатит - https://cutt.ly/lTDCFEY. 
У цих медичних закладах можна пройти безкоштовне тестування на ВІЛ та гепатит.
 
✅ Також можна замовити оральний тест на ВІЛ додому. Пройти скринінг, тобто визначити власні ризики інфікування ВІЛ, та замовити безкоштовний оральний тест на ВІЛ можна, скориставшись опцією «Хочу обстежитись» на сайті prozdorovia.in.ua.
 
Гепатит виліковний більш ніж у 90% випадків. ВІЛ є хронічною хворобою, і завдяки лікуванню можна жити, без втрати якості життя. Вчасне тестування — життєво важливе для початку лікування та зупинення передачі захворювання.
 
Кожен студент ВНМУ ім. М. І. Пирогова може звернутися за номером 0985278270 та анонімно пройти тест на ВІЛ-інфекцію/ гепатит В та С/ сифіліс на базі регіонального гепатологічного центру (кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології).
Все що вам потрібно це зателефонувати та записатися на тестування!!!

ТЕСТУЙСЯ - ПІКЛУЙСЯ ПРО СВОЄ ЗДОРОВ‘Я 

В Україні близько мільйона людей не знають про наявний у них гепатит С.

Кожен третій ВІЛ-позитивний українець не знає про свій статус. В останній тиждень осені — з 22 до 28 листопада — відзначається Міжнародний тиждень тестування на ВІЛ та вірусні гепатити. Вірусні гепатити та ВІЛ не є вироком, якщо своєчасно розпочати лікування.

Сучасні та ефективні лікарські засоби для людей із вірусними гепатитами та антиретровірусну терапію для пацієнтів із ВІЛ закуповують коштом державного бюджету. В Україні тестування на ВІЛ і гепатити є доступним ⬇️ 

✅ Пройти швидкий тест на вірусні гепатити та ВІЛ можна безоплатно у свого сімейного лікаря, в кабінеті «Довіра», центрі боротьби з ВІЛ/СНІДом чи гепатологічному центрі.  

✅  Скористатись опцією швидкого тестування можна також на базі громадських організацій - https://cutt.ly/CTDCzBf. 

✅ Найбільша пацієнтська організація «100% життя» - Мережа ЛЖВ разом із Центр громадського здоров’я України розробила карту пунктів тестування на гепатит - https://cutt.ly/lTDCFEY. У цих медичних закладах можна пройти безкоштовне тестування на ВІЛ та гепатит. 

✅ Також можна замовити оральний тест на ВІЛ додому. Пройти скринінг, тобто визначити власні ризики інфікування ВІЛ, та замовити безкоштовний оральний тест на ВІЛ можна, скориставшись опцією «Хочу обстежитись» на сайті prozdorovia.in.ua. Гепатит виліковний більш ніж у 90% випадків. ВІЛ є хронічною хворобою, і завдяки лікуванню можна жити, без втрати якості життя.

Вчасне тестування — життєво важливе для початку лікування та зупинення передачі захворювання. 
Кожен студент ВНМУ ім. М. І. Пирогова може звернутися за номером 0985278270 та анонімно пройти тест на ВІЛ-інфекцію/ гепатит В та С/ сифіліс на базі регіонального гепатологічного центру (кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології).Все що вам потрібно це зателефонувати та записатися на тестування!!!

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.11.2021

 

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ!
З 24.11.2021 до 07.12.2021 року на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити диф.залік з епідеміології. 
ВИМОГИ ДО СТУДЕНТА
1. Залік буде проходити в кімнатах Microsoft Teams де студенти здавали підсумковий тестовий контроль дистанційно (для тих хто складав очно будуть створені нові кімнати для заліку)
2. Початок заліку – початок пари згідно розкладу (за виключенням екстренної ситуації викладача);
3. Студенти викликаються викладачем по одному ЗА СПИСКОМ;
4. Студент сидить на відстані витягнутої руки до монітору, якщо це смартфон, то зафіксований на столі, руки знаходяться в кадрі. За іншого залік не приймається і студент отримує «2»;
5. Опитування починається після ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, де видно його фотографію і прізвище (студентський);
6. Якщо протягом 5 хвилин студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься в кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок і в цей час, він отримує «нб»;
7. Викладач має право припинити опитування, якщо чути сторонні голоси або студент користується додатковою літературою чи гаджетами;
8. Викладач має право попросити включити демонстрацію екрану пристрою з якого ви працюєте чи попросити переключити переключити камеру телефона з фронтальної та передню. 
9. Під час очного складання заліку група збирається зі своїм викладачем та йде до екзаменатора в кімнату.
10. Звертаємо увагу, що відомості про успішність здобувача заповнюється в день проведення заліку, а їх результати відправляються в той же день в деканати. 
Розподіл екзаменаторів на залік з епідеміології
Зав. кафедри., проф., д.мед.н. Мороз Л.В.
4а, 14а, 18а, 12а
Зав.навчальної частини кафедри, доц., к.мед.н. Куляс С.М.
17а, 13а, 6а, 22а, 5а, 15б, 27а, 24а, 2а
доц., к.мед.н. Андросова О.С.
17б,13б, 6б, 22б, 5б, 25б, 27б, 24б, 2б
доц., к.мед.н. Гайдук О.А.
4б, 19б, 9а, 18б, 7а, 11а, 10б, 23б, 8а
доц., к.мед.н. Шкондіна О.Ф.
19а, 14б, 9б, 16а, 3а, 15а, 26а, 8б, 96а, 87б
ас., к.мед.н. Романчук К.Ю.
28а, 90а, 21а, 16б, 11б, 20а, 97а, 82б, 87а
ас., к.мед.н. Палій Д.В.
28б, 90б, 21б, 7б, 3б, 20б, 31а, 84а, 88а
ас., к.мед.н. Бондарук І.Ю.
83а, 91а, 86а, 92а, 81а, 85а, 82а, 95а, 88б, 38а
ас., Ph.D Чічірельо-Константинович К.Д.
83б, 91б,86б, 92б, 81б, 85б, 84б, 95б, 89б, 89а
10.  
ас., к.мед.н. Мельник  Т.О.
25а, 10а, 26б, 23а, 1а, 12б, 1б, 96а, 96б
Детальну інформацію про проведення заліку ви зможете знайти в спеціальній методичній розробці, яка додається знизу. 
За всіма питаннями ви можете звернутися до старшого лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича.

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ!


З 24.11.2021 до 07.12.2021 року на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити диф.залік з епідеміології. 

 

ВИМОГИ ДО СТУДЕНТА
1. Залік буде проходити в кімнатах Microsoft Teams де студенти здавали підсумковий тестовий контроль дистанційно (для тих хто складав очно будуть створені нові кімнати для заліку)
2. Початок заліку – початок пари згідно розкладу (за виключенням екстренної ситуації викладача);
3. Студенти викликаються викладачем по одному ЗА СПИСКОМ;
4. Студент сидить на відстані витягнутої руки до монітору, якщо це смартфон, то зафіксований на столі, руки знаходяться в кадрі. За іншого залік не приймається і студент отримує «2»;
5. Опитування починається після ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, де видно його фотографію і прізвище (студентський);
6. Якщо протягом 5 хвилин студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься в кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок і в цей час, він отримує «нб»;
7. Викладач має право припинити опитування, якщо чути сторонні голоси або студент користується додатковою літературою чи гаджетами;
8. Викладач має право попросити включити демонстрацію екрану пристрою з якого ви працюєте чи попросити переключити переключити камеру телефона з фронтальної та передню. 
9. Під час очного складання заліку група збирається зі своїм викладачем та йде до екзаменатора в кімнату.
10. Звертаємо увагу, що відомості про успішність здобувача заповнюється в день проведення заліку, а їх результати відправляються в той же день в деканати. 


Розподіл екзаменаторів на залік з епідеміології
Зав. кафедри., проф., д.мед.н. Мороз Л.В.4а, 14а, 18а, 12а
Зав.навчальної частини кафедри, доц., к.мед.н. Куляс С.М.17а, 13а, 6а, 22а, 5а, 15б, 27а, 24а, 2а
доц., к.мед.н. Андросова О.С.17б,13б, 6б, 22б, 5б, 25б, 27б, 24б, 2б
доц., к.мед.н. Гайдук О.А.4б, 19б, 9а, 18б, 7а, 11а, 10б, 23б, 8а
доц., к.мед.н. Шкондіна О.Ф.19а, 14б, 9б, 16а, 3а, 15а, 26а, 8б, 96а, 87б
ас., к.мед.н. Романчук К.Ю.28а, 90а, 21а, 16б, 11б, 20а, 97а, 82б, 87а
ас., к.мед.н. Палій Д.В.28б, 90б, 21б, 7б, 3б, 20б, 31а, 84а, 88а
ас., к.мед.н. Бондарук І.Ю.83а, 91а, 86а, 92а, 81а, 85а, 82а, 95а, 88б, 38а
ас., Ph.D Чічірельо-Константинович К.Д.83б, 91б,86б, 92б, 81б, 85б, 84б, 95б, 89б, 89а
.  

ас., к.мед.н. Мельник  Т.О.25а, 10а, 26б, 23а, 1а, 12б, 1б, 96а, 96б


Детальну інформацію про проведення заліку ви зможете знайти в спеціальній методичній розробці, яка додається знизу. 
За всіма питаннями ви можете звернутися до старшого лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.11.2021

НАУКОВИЙ ГУРТОК!!!

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.11.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Перескладання підсумкового тестування з епідеміології (для тих хто не встиг відправити форму під час дистанційного складання чи для тих хто не зміг з‘явитися під час очного складання буде проводитись 23.11.21 о 17:30. Вас автоматично додадуть до команди на перескладання). 
Перескладання тестового контролю з інфекційних хвороб по фекально-оральному механізму буде відбуватися в очному форматі з 02.12.21 на кафедрі інфекційних хвороб з 9:00 до 16:00 (при собі потрібно мати студентський квиток та інформацію про вакцинацію чи негативний тест). Інформація про очне перескладання може змінюватися в залежності від форми навчання у ВНМУ. 
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Перескладання підсумкового тестування з епідеміології (для тих хто не встиг відправити форму під час дистанційного складання чи для тих хто не зміг з‘явитися під час очного складання буде проводитись 23.11.21 о 17:30. Вас автоматично додадуть до команди на перескладання). 
Перескладання тестового контролю з інфекційних хвороб по фекально-оральному механізму буде відбуватися в очному форматі з 02.12.21 на кафедрі інфекційних хвороб з 9:00 до 16:00 (при собі потрібно мати студентський квиток та інформацію про вакцинацію чи негативний тест). Інформація про очне перескладання може змінюватися в залежності від форми навчання у ВНМУ. 

З повагою 

Колектив кафедри

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
19.11.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
З 18.11.21 до 01.12.21 в ВНМУ ім. М. І. Пирогова починається дистанційно-очна форма навчання! 
Пари всі будуть відбуватися в програмі Microsoft Teams. 
Викладачі створять команди.
Студенти, що будуть здавати тестовий контроль в дистанційно-очному форматі інформацію отримають сьогодні до 19:00 в спеціально створених командах Microsoft Teams.

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
З 18.11.21 до 01.12.21 в ВНМУ ім. М. І. Пирогова починається дистанційно-очна форма навчання! 
Пари всі будуть відбуватися в програмі Microsoft Teams. Викладачі створять команди.
Студенти, що будуть здавати тестовий контроль в дистанційно-очному форматі інформацію отримають сьогодні до 19:00 в спеціально створених командах Microsoft Teams.

 

ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ, ЩО БУДЕ ПРОВОДИТИСЬ 18.11.21 з 13:00 до 15:00 буде в онлайн режимі!


 

Вам потрібно написати викладачам в особисті повідомлення.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11.11.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ! 
18.11.21 на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диференційного заліку з епідеміології. 
Перескладання буде проходити на кафедрі (2 поверх над гепатологічним центром). При собі потрібно мати студентський квиток.
Екзаменатори:
- к.м.н. Романчук Катерина Юріївна 
- к.м.н. Палій Дмитро Володимирович. 
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ! 
18.11.21 на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диференційного заліку з епідеміології. 
Перескладання буде проходити на кафедрі (2 поверх над гепатологічним центром). При собі потрібно мати студентський квиток.
Екзаменатори:
- к.м.н. Романчук Катерина Юріївна - к.м.н. Палій Дмитро Володимирович. 

 

Перескладання буде проходити з 13:00 до 15:00.

З повагою 

Колектив кафедри

 

 

DEAR STUDENTS!  RETAKE OF THE EXAM!


 18.11.21 at the Department of Infectious Diseases with a course of epidemiology you can  re-take the infectious diseases exam and epidemiology differential test.


 Retake will take place at the department (2nd floor above the hepatology center).  You need to have a student ticket.


 Examiners:


 - Ph.D.  Romanchuk Kateryna Yuriyivna

 - Ph.D.  Paliy Dmytro Volodymyrovych.

 

 

The exam will take place from 13:00 to 15:00.


 Regards

 

 Staff of the department

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
07.11.2021

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 5 КУРСУ!

 

 

З 10.11.21 починається тестовий контроль знань з епідеміології. Тестовий контроль буде проходити в лабораторії кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології. 

 

ПИТАННЯ ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ТЕСТУВАННЯ 

 

1. Предмет і задачі епідеміології.

2. Основні етапи розвитку епідеміології (Д.Самойлович, Д.К. Заболотний, Л.В. Громашевський, В.Д. Беляков).

3. Епідемічний процес та його складові.

4. Розділи вчення про епідемічний процес.

5. Рушійні сили епідемічного процесу.

6. Особливості епідемічного процесу при антропонозах та зоонозах, поняття про сапронози. 

7. Кількісні та якісні прояви епідемічного процесу.

8. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних захворювань.

9. Осередок інфекційної хвороби. Напрямки проведення епідеміологічного обстеження осередку.

10. Чим обумовлюються межі осередку інфекційної хвороби. Приклади.

11. Мета і завдання епідеміологічного обстеження осередку. Як проводиться виявлення інфекційних хворих і повідомлення про них.

12. Джерело і резервуар збудників інфекційних хвороб.

13. Хвора людина і носій та їх епідеміологічне значення.

14. Категорії носіїв збудників інфекційних хвороб.

15. Заходи щодо знезараження хворих та носіїв як джерел збудників інфекційних хвороб. 

16. Епідеміологічне значення тварин (гризуни, свійські тварини тощо).

17. Поняття про дератизацію, види і методи.

18. Визначення механізму передачі, його ланки. Чинники і шляхи передачі збудників інфекційних хвороб.

19. Типи механізмів передачі збудників інфекційних хвороб людини.

20. Епідеміологічне значення членистоногих (комарі, мухи, кліщі, воші, блохи тощо) як переносників збудників інфекційних хвороб. Види і методи дезінсекції.

21. Визначення дезінфекції, її види і методи. Контроль якості дезінфекції.

22. Стерилізація та її етапи, контроль якості.

23. Календар профілактичних щеплень України. Правові аспекти вакцинопрофілактики.

24. Основні нормативні документи в області епідеміології.

25. Епідеміологічний метод дослідження, його структура.

26. Епідеміологічна, соціальна та економічна значущість інфекційної захворюваності.

27. Рівні доказовості в медицині.

28. Аналіз територіального розподілу захворюваності.

29. Прояви епідемічного процесу в річній динаміці захворюваності та причини, що їх обумовлюють.

30. Прояви епідемічного процесу в багаторічній динаміці захворюваності та причини, що їх обумовлюють.

31. Структура та рівень захворюваності населення по колективам, групам та нозологічним формам.

32. Поняття про територію, групи, час та чинники ризику.

33. Значення соціального фактору в розвитку епідемічного процесу.

34. Значення природного фактору в розвитку епідемічного пронесу.

35. Мета і особливості організації скринінгових обстежень населення.

36. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.

37. Епідеміологічна класифікація інфекційних хвороб.

38. Епідеміологічні особливості групи кишкових інфекцій.

39. Епідеміологічні особливості групи інфекцій дихальних шляхів.

40. Епідеміологічні особливості групи кров’яних інфекцій.

41. Епідеміологічні особливості групи інфекцій зовнішніх покривів.

42. Епідеміологія та профілактика ВІЛ-інфекції.

43. Епідеміологія та профілактика внутрішньолікарняних інфекцій.

44. Епідеміологічні особливості особливо небезпечних інфекцій.

45. Профілактичні та протиепідемічні заходи щодо найбільш поширених інфекцій.

 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕСТУВАННЯ 

⬛️10 тестів за 13 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 

⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очно-дистанційного навчання).

⬛️50-60% тестових завдань з бази, яка знаходиться на Гугл-диску кафедри (тестові завдання не є вирішеними). 

⬛️Тестові завдання КРОК-2/кафедральні/STEP.

⬛️Тестові завдання тільки з одним варіантом відповіді.

⬛️Перескладання тестування не проводиться.

⬛️Обов‘язкове перескладання для тих хто отримав нб.

 

РОЗБАЛОВКА

N.B!!!

За тестовий контроль ви можете отримати максимум 10 балів (10 вірних тестів). Ці 10 балів є частиною диференційного заліку, тобто з 80 балів 10 ви отримаєте за тестовий контроль. 

Оцінки за тестовий контроль ви не отримуєте, тому що він є частиною диференційного заліку. 

N.B!!!

Основою підготовки до тестового контролю є повторення вище перерахованих

тем.

За всіма питання на рахунок тестів (вирішення, консультація, допомога) звертайтесь до старшого лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
17.10.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ВСІХ КУРСІВ ТА ФАКУЛЬТЕТІВ! 
З 18.10.21 року у Вінниці посилюють карантинні обмеження у громадському транспорті! 
Заходити в транспорт можливо тільки з передньої двері та тільки в засобах індивідуального захисту! Кількість людей, що може перевозити транспорт дорівнює кількості місць для сидіння. 
Будьте уважні та розраховуйте свій час!
Вінничини перебуває в жовтій зоні карантинних обмежень, тому навчання продовжується в очному форматі!
З повагою 
Колектив кафедри!

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ ВСІХ КУРСІВ ТА ФАКУЛЬТЕТІВ! 

 
З 18.10.21 року у Вінниці посилюють карантинні обмеження у громадському транспорті! 
Заходити в транспорт можливо тільки з передньої двері та тільки в засобах індивідуального захисту! Кількість людей, що може перевозити транспорт дорівнює кількості місць для сидіння. 
Будьте уважні та розраховуйте свій час!
Вінничини перебуває в жовтій зоні карантинних обмежень, тому навчання продовжується в очному форматі!

 

З повагою 

Колектив кафедри!

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.10.2021

 

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З КУРСОМ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ НАГАДУЄ!
Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології працює за дотриманням усіх положень Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 
Відповідно до пункту 4.4.1.  дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань і завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Тому при виявленні ознак того, що під час відповіді студент користується допоміжними джерелами інформації (читає чи слухає) викладач має право припинити опитування та призначити повторне проходження оцінювання!
З повагою 
Колектив кафедри

КАФЕДРА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ З КУРСОМ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ НАГАДУЄ!

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології працює за дотриманням усіх положень Кодексу академічної доброчесності та корпоративної етики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 
Відповідно до пункту 4.4.1.  дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань і завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Тому при виявленні ознак того, що під час відповіді студент користується допоміжними джерелами інформації (читає чи слухає) викладач має право припинити опитування та призначити повторне проходження оцінювання!


З повагою 

Колектив кафедри

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.10.2021

 

СТУДЕНТИ 5 курсу! 
ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ! 
З 27.10.21 до 09.11.21 на кафедрі буде проходити тестовий контроль з фекально-орального механізму передачі. 
Тестовий контроль буде проходити в лабораторії кафедри за затвердженим графіком згідно з розкладом груп. 
⬛️10 тестів за 13 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 
⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очно-дистанційного навчання).
⬛️50-60% тестових завдань з бази, яка знаходиться на Гугл-диску кафедри (тестові завдання не є вирішеними). 
⬛️Тестові завдання КРОК-2/кафедральні/STEP.
⬛️Тестові завдання тільки з одним варіантом відповіді.
⬛️Перескладання тестування в п’ятницю (з 16:00 до 17:30), суботу (з 9:00 до 13:00).
⬛️Обов‘язкове перескладання для тих, хто склав на 2 чи отримав нб.
⬛️Оцінка сумується з поточною успішностю за пару та є характеристикою до іспиту.
РОЗБАЛОВКА
◾️10-9 правильних тестів 5 балів 
◾️8-7 правильних тестів 4 бали 
◾️6 правильних тестів 3 бали 
◾️0-5 правильних тестів 2 бали 
Інфекції, що виносяться на тестування:
- Загальна інфектологія 
- Черевний тиф 
- Паратиф А і В
- Сальмонельоз 
- Холера 
- Харчові токсикоінфекції 
- Шигельоз 
- Амебіаз 
- Псевдотуберкульоз 
- Кишковий ієрсиніоз 
- Поліомієліт
- Ентеровіруси (Коксакі А / Консакі В / ЕСНО) 
- Ротавірусна інфекція 
- Лямбліоз 
- Балантидіаз 
- Ботулізм 
- Аскаридоз 
- Ентеробіоз 
- Трихоцефальоз 
- Анкілостомідоз
- Трихінельоз
- Дирофіляріоз 
- Токсокароз 
- Дифілоботріоз 
- Теніоз 
- Теніаринхоз 
- Гіменолепідоз 
- Ехінококоз 
- Альвеококоз 
- Опісторхоз 
За всіма питання на рахунок тестів (вирішення, консультація, допомога) звертайтесь до старшого лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича. 
Телефонувати у Viber з 17:00 до 20:00 за телефоном 0985278270 чи писати у Telegram @Gendelblanch
ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО ТЕСТУВАННЯ БУДУТЬ СКЛАДАТИ ВСІ ГРУПИ ЗА РОЗКЛАДОМ ЗАНЯТЬ!

 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 5 курсу! ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ З ФЕКАЛЬНО-ОРАЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ! 


З 27.10.21 до 09.11.21 на кафедрі буде проходити тестовий контроль з фекально-орального механізму передачі. 

Тестовий контроль буде проходити в лабораторії кафедри за затвердженим графіком згідно з розкладом груп. 
⬛️10 тестів за 13 хвилин (якщо тестування проводиться під час очного навчання). 

⬛️10 тестів за 12 хвилин (якщо тестування проводиться під час очно-дистанційного навчання).

⬛️50-60% тестових завдань з бази, яка знаходиться на Гугл-диску кафедри (тестові завдання не є вирішеними). 

⬛️Тестові завдання КРОК-2/кафедральні/STEP.

⬛️Тестові завдання тільки з одним варіантом відповіді.

⬛️Перескладання тестування проводиться за домовленістю з викладачем на наступній парі.

⬛️Обов‘язкове перескладання для тих, хто склав на 2 чи отримав нб.

⬛️Оцінка сумується з поточною успішностю за пару та є характеристикою до іспиту.


РОЗБАЛОВКА

◾️10-9 правильних тестів 5 балів 

◾️8-7 правильних тестів 4 бали 

◾️6 правильних тестів 3 бали 

◾️0-5 правильних тестів 2 бали 


Інфекції, що виносяться на тестування:

- Загальна інфектологія 

- Черевний тиф 

- Паратиф А і В

- Сальмонельоз 

- Холера 

- Харчові токсикоінфекції 

- Шигельоз 

- Амебіаз 

- Псевдотуберкульоз 

- Кишковий ієрсиніоз 

- Поліомієліт

- Ентеровіруси (Коксакі А / Консакі В / ЕСНО) 

- Ротавірусна інфекція 

- Лямбліоз 

- Балантидіаз 

- Ботулізм 

- Аскаридоз 

- Ентеробіоз 

- Трихоцефальоз 

- Анкілостомідоз

- Трихінельоз

- Дирофіляріоз 

- Токсокароз 

- Дифілоботріоз 

- Теніоз 

- Теніаринхоз 

- Гіменолепідоз 

- Ехінококоз 

- Альвеококоз 

- Опісторхоз 


За всіма питання на рахунок тестів (вирішення, консультація, допомога) звертайтесь до старшого лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича. 

Телефонувати у Viber з 17:00 до 20:00 за телефоном 0985278270 чи писати у Telegram @Gendelblanch

 

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, ЩО ТЕСТУВАННЯ БУДУТЬ СКЛАДАТИ ВСІ ГРУПИ ЗА РОЗКЛАДОМ ЗАНЯТЬ!

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.10.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ВИХІДНІ = ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕМ!
14-15.10.21 року офіційні вихідні до Дня захисників і захисниць України. 
Всі теми, що ви повинні були проходити в ці дні переносяться на наступну пару.
Епідеміологія
◾️Тема «Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.
Аналітичні та експериментальні методи в епідеміологічних дослідженнях.
Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі (шигельози, черевний тиф і паратифи, гепатит А)» об‘єднується з темою 
◾️ «Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з аерозольним механізмом передачі (дифтерія, менінгококова інфекція, кір, кашлюк, епідемічний паротит, грип, коронавірусна хвороба).
Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з трансмісивним (малярія, Лайм-бореліоз) та контактним механізмами передачі (гепатити В та С, ВІЛ- інфекція)».
Інфекційні хвороби
◾️Тема «Нематодози. Цестодози. Трематодози» об‘єднується з темою ◾️«Ботулізм.Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання.
Комп’ютерний контроль (детальна інформація про проведення комп‘ютерного контролю буде ближче до їх початку).
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ВИХІДНІ = ВІДПРАЦЮВАННЯ ТЕМ!
14-15.10.21 року офіційні вихідні до Дня захисників і захисниць України. Всі теми, що ви повинні були проходити 14.10.21 переносяться на наступну пару.

Пари за 15.10.21 переносяться на 23.10.21.

 

Епідеміологія

◾️Тема «Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів.Аналітичні та експериментальні методи в епідеміологічних дослідженнях.Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з фекально-оральним механізмом передачі (шигельози, черевний тиф і паратифи, гепатит А)» об‘єднується з темою ◾️ «Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з аерозольним механізмом передачі (дифтерія, менінгококова інфекція, кір, кашлюк, епідемічний паротит, грип, коронавірусна хвороба).Протиепідемічні заходи в осередках інфекцій з трансмісивним (малярія, Лайм-бореліоз) та контактним механізмами передачі (гепатити В та С, ВІЛ- інфекція)».

 

Інфекційні хвороби

◾️Тема «Нематодози. Цестодози. Трематодози» об‘єднується з темою ◾️«Ботулізм.Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання.Комп’ютерний контроль (детальна інформація про проведення комп‘ютерного контролю буде ближче до їх початку).

 

23.10.21 є робочим днем, а пари відбуваються за графіком!

 

З повагою 

Колектив кафедри

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-
09.10.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ОЗНАКИ ГРВІ МОЖЕ БУТИ COVID-19!
 
Просимо кожного студента, що думає йти на пари з ознаками ГРВІ задуматися. Ви створюєте небезпеку для своїх колег, оточення, викладачів та в першу чергу для себе. Легкий перебіг без лікування може ускладниться та призвести до летального закінчення! 
Як характеризується легкий перебіг захворювання:
▪️ Невисокою гарячкою (до 38° C), яка піддається корекції
▪️ Нежиттю та/або закладеністю носа
▪️ Головним болем
▪️ Болем у горлі
▪️ Міалгією (болем у м’язах)
▪️ Кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання)
▪️ Шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення
▪️ Відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)
▪️ Спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) та/або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія)
Водночас, цей перелік не є вичерпним, оскільки COVID-19 мутує, а тому перелік ознак може змінюватись. Через це потрібно робити тест при будь-яких ознаках гострої респіраторної інфекції. Це допоможе точно визначити: хворієте ви на коронавірусну хворобу чи у вас звичайна застуда. 
Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний видати сімейний лікар. У випадку, якщо у вас немає сімейного лікаря, або він з якихось причин не надав направлення на тестування, телефонуйте на гарячу лінію 0 800 60 20 19. 
Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватись. 
Тому необхідно консультуватись із сімейним лікарем та, у разі погіршення самопочуття, терміново йому про це повідомляти. У екстрених випадках необхідно телефонувати на 103 для виклику медичної бригади.
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ОЗНАКИ ГРВІ МОЖЕ БУТИ COVID-19! 

Просимо кожного студента, що думає йти на пари з ознаками ГРВІ задуматися. Ви створюєте небезпеку для своїх колег, оточення, викладачів та в першу чергу для себе. Легкий перебіг без лікування може ускладниться та призвести до летального закінчення! 

 

Як характеризується легкий перебіг захворювання:
▪️ Невисокою гарячкою (до 38° C), яка піддається корекції

▪️ Нежиттю та/або закладеністю носа

▪️ Головним болем

▪️ Болем у горлі

▪️ Міалгією (болем у м’язах)

▪️ Кашлем без ознак дихальної недостатності (таких як утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання)

▪️ Шлунково-кишковими проявами (нудота, блювання, діарея) без ознак зневоднення

▪️ Відсутністю змін психічного стану (порушення свідомості, млявість)

▪️ Спотворенням нюху (дизосмія), смаку (дизгевзія) та/або втратою нюху (аносмія), смаку (авгезія)
Водночас, цей перелік не є вичерпним, оскільки COVID-19 мутує, а тому перелік ознак може змінюватись. Через це потрібно робити тест при будь-яких ознаках гострої респіраторної інфекції. Це допоможе точно визначити: хворієте ви на коронавірусну хворобу чи у вас звичайна застуда. 
Направлення на безкоштовне тестування зобов’язаний видати сімейний лікар. У випадку, якщо у вас немає сімейного лікаря, або він з якихось причин не надав направлення на тестування, телефонуйте на гарячу лінію 0 800 60 20 19. 
Важливо, що симптоматика легкого перебігу захворювання не означає, що стан пацієнта не буде погіршуватись. 
Тому необхідно консультуватись із сімейним лікарем та, у разі погіршення самопочуття, терміново йому про це повідомляти. У екстрених випадках необхідно телефонувати на 103 для виклику медичної бригади.

З повагою 

Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27.09.2021

ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ!


30.09.2021 (четверг) на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диф. заліку з епідеміології. 

Перескладання буде проходити з 13:00 до 14:00 в очному режимі на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології.


При собі потрібно мати студентський квиток, що може підтвердити вашу особистість.


Екзаменатори:


доц. Шкондіна Олена Феліксівна

доц. Гайдук Олена Анатоліївна

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.09.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Через настання осінніх холодних днів всі студенти, що приходять на пари з інфекційних хвороб чи епідеміології повинні переодягатися НЕ НА ВУЛИЦІ, а в переході між першим і другим поверхом (де стоїть місце для обробки рук та бак для використаних масок та бахіл). 
Після того, як група переодягнулась вона повинна зв’язатися зі своїм викладачем для того, щоб уточнити де буде проходити пара. 
Студенти, у яких пари проходять не на основній базі відразу заходять і переодягаються на тій базі.
Що повинно бути на студенті ? 
⬛️Халат 
⬛️Маска (що закриває ніс і рот) 
⬛️Змінне взуття 
⬛️Бахіли (що знаходяться на змінному взутті) 
⬛️Шапочка 
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Через настання осінніх холодних днів всі студенти, що приходять на пари з інфекційних хвороб чи епідеміології повинні переодягатися НЕ НА ВУЛИЦІ, а в переході між першим і другим поверхом (де стоїть місце для обробки рук та бак для використаних масок та бахіл). 
Після того, як група переодягнулась вона повинна зв’язатися зі своїм викладачем для того, щоб уточнити де буде проходити пара. Студенти, у яких пари проходять не на основній базі відразу заходять і переодягаються на тій базі.
Що повинно бути на студенті ? 

⬛️Халат 

⬛️Маска (що закриває ніс і рот) 

⬛️Змінне взуття 

⬛️Бахіли (що знаходяться на змінному взутті) 

⬛️Шапочка 
З повагою 

Колектив кафедри

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.09.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Колектив кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології нагадує! Якщо у вас є прояви ГРВІ ви не повинні приходити на пари та ризикувати здоров’ям ваших одногрупників та викладачів! 
Якщо такі студенти будуть виявлені на парах, викладач буде змушений відправити їх додому на лікування до сімейного лікаря, а за цю пару студент отримає нб!

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
Колектив кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології нагадує! Якщо у вас є прояви ГРВІ ви не повинні приходити на пари та ризикувати здоров’ям ваших одногрупників та викладачів! 
Якщо такі студенти будуть виявлені на парах, викладач буде змушений відправити їх додому на лікування до сімейного лікаря, а за цю пару студент отримає нб!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22.09.2021

ІНСТРУКЦІЯ ПО ПЕРЕСКЛАДАННЮ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ

 

Перескладання пропущених занять на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології проводиться очно (під час очної форми навчання) та очно-дистанційно (під час запровадження дистанційної форми навчання). Для перескладання пропущеної пари вам НЕ ПОТРІБНО:

-         Писати заяву на ім’я завідувача кафедри

-         Брати дозвіл в деканаті з підписом декана чи зам.декана

 

При запровадженні ізоляції чи обсервації окремої групи чи окремих осіб, вони перескладають нб в дистанційно-очній формі в програмі Microsoft Teams.

 

Перескладання проходить з 9:00 до 13:00.

При вході на кафедру студент повинен переодягнутися (при в ході на кафедру). Студент повинен бути одягнутий в халат, шапочку та змінне взуття з одягнутими бахілами. Маска повинна закривати ніс та рот.

 

Розподіл викладачів

18.09.21 – доц., к.м.н. Куляс С.М.

25.09.21 – ас., к.м.н. Бондарук І.Ю.

2.10.21 – ас. Моцна А.А.

9.10.21 – доц., к.м.н. Андросова О.С.

16.10.21 – ас. Бевз Т.І.

23.10.21 – ас. Чорний А.М.

30.10.21 – доц., к.м.н. Попович О.О.

6.11.21 – ас., PhD Чічірельо-Константинович К.Д.

13.11.21 – ас. Назаренко Н.І.

20.11.21 – доц., к.м.н. Шкондіна А.Ф.

27.11.21 – ас., к.м.н. Палій Д.В.

4.12.21 – ас. Банах Н.О.

11.12.21 – доц., к.м.н. Гайдук О.А.

18.12.21 – ас., к.м.н. Романчук К.Ю.

22.01.22 – ас. Шостацька М.О.

29.01.22 – ас., к.м.н. Мельник Т.О.

5.02.22 – ас. Войналович О.О.

12.02.22 – ас. Гнатюк О.А.

19.02.22 – ас. Кириленко Т.В.

26.02.22 – ас. Медведєва Л.С.

05.03.22 – ас. Остапенко В.І.

12.03.22 – ас. Вжецон Т.В.

 

 

 

 

Звертаємо увагу студентів, що перескладання негативних оцінок відбувається у свого викладача. Перескладання диф.заліку чи іспиту відбувається за спеціально створеним графіком на кафедрі чи за індивідуальним графіком підписаним в деканаті.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15.09.2021

 

16.09.21 (четверг) на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диф.заліку з епідеміології. 
Перескладання буде проходити з 13:00 до 14:00. 
При собі потрібна мати студентський квиток, що може підтвердити вашу особистість.
Екзаменатори:
доц., завуч навчальної частини кафедри Куляс Світлана Миколаївна 
доц. Попович Олександра Олександрівна

УВАГА ПЕРЕСКЛАДАННЯ ІСПИТУ!


16.09.21 (четверг) на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити перескладання іспиту з інфекційних хвороб та диф.заліку з епідеміології. Перескладання буде проходити з 13:00 до 14:00. 
При собі потрібна мати студентський квиток, що може підтвердити вашу особистість.


Екзаменатори:
доц., завуч навчальної частини кафедри Куляс Світлана Миколаївна 
доц. Попович Олександра Олександрівна

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31.08.2021

 

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 6 курсу! 
Перескладання іспиту з інфекційних хвороб буде проходити в четверг з 12:00 на кафедрі інфекційних хвороб в очному режимі. 
Екзаменатори 
проф. Мороз Лариса Василівна 
доц. Андросова Ольга Сергіївна 
При собі потрібно мати студентський квиток та гарні знання! 
З повагою 
Колектив кафедри

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 6 курсу! 

 
Перескладання іспиту з інфекційних хвороб буде проходити в четверг з 12:00 на кафедрі інфекційних хвороб в очному режимі. 
Екзаменатори 


проф.Мороз Лариса Василівна 

доц. Андросова Ольга Сергіївна 


При собі потрібно мати студентський квиток та гарні знання! 

З повагою 

Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21.05.2021

ЗМІНИ У РОЗПОДІЛУ ВИКЛАДАЧІВ НА ІСПИТ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ!


доц. к.мед.н. Андросова О.С.
2а, 5, 8, 12, 16б, 20, 21а, 23б, 25

ас. к.мед.н. Палій Д.В.
3, 31а, 82, 84, 86, 87, 88, 90

ас. к.мед.н. Романчук К.Ю.
81, 83, 85, 10,  18, 22, 26, 7а

ас. к.мед.н Бондарук І.Ю.
2б, 6, 9, 17, 24, 30, 7б, 89

доц. к.мед.н. Шкондіна О.Ф.
13, 28, 11, 15а

доц. к.мед.н. Гайдук О.А.
1, 4, 14, 29, 27, 15б

зав.кафедри з навчальної роботи , доц. к.мед.н.
Куляс С.М.

16а, 19, 21б, 23а


З повагою
Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20.05.2021

УВАГА! ПЕРЕСКЛАДАННЯ «РІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ» !


21.05.2021 року буде проходити перескладання «Річного тестування» з інфекційних хвороб для студентів, що складали його на цьому тижні.

Хто може перескладати?
:black_large_square:Здобувачі вищої освіти, що не з‘явились на тестуванні;
:black_large_square:Здобувачі вищої освіти, що не встигли відправити форму вчасно (за 12 хвилин);
N.B!
Для тих хто отримав від 0 до 10 балів перескладання не проводиться, тому що це є частиною іспиту і свою оцінку ви зможете покращити усними відповідями та відповідями на ситуаційні задачі.

Як потрапити на перескладання?

Потрібно заповнити спеціальну гугл-форму для перескладання за та чекати поки вас додадуть.

 

 ПОСИЛАННЯ

Коли для мене почнеться перескладання?

Перескладання проходить в 1 зміну (17:30).
Вас автоматично додадуть в команду для перескладання.

З повагою
Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.05.2021

ІСПИТ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ!

З 27.05.2021 до 14.06.2021 року на кафедрі інфекційних хвороб з курсом епідеміології буде проходити іспит з інфекційних хвороб.

ВИМОГИ ДО СТУДЕНТА

1. Залік буде проходити в кімнатах де студенти здавали проміжні та підсумкові тестові завдання:

2. Початок заліку – початок пари згідно розкладу (за виключенням екстренної ситуації викладача);

3. Студенти викликаються викладачем по одному ЗА СПИСКОМ;

4. Студент сидить на відстані витягнутої руки до монітору, якщо це смартфон, то зафіксований на столі, руки знаходяться в кадрі. За іншого залік не приймається і студент отримує «2»;

5. Опитування починається після ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, де видно його фотографію і прізвище (студентський);

6. Якщо протягом 5 хвилин студент не виходить на зв'язок, його черга автоматично переноситься в кінець списку. Якщо студент не вийшов на зв'язок і в цей час, він отримує «нб»;

7. Викладач має право припинити опитування, якщо чути сторонні голоси або студент користується додатковою літературою чи гаджетами;

8. Викладач має право попросити включити демонстрацію екрану пристрою з якого ви працюєте.

Розподіл екзаменаторів на залік з епідеміології

доц., к.мед.н. Андросова О.С.
2а, 5, 8, 12, 16б, 20, 21а, 23б, 25

ас., к.мед.н. Палій Д.В.
3, 31а, 82, 84, 86, 87, 88, 90, 15

ас., к.мед.н. Романчук К.Ю.
81, 83, 85, 10, 18, 89, 22, 26, 29

ас., к.мед.н. Бондарук І.Ю.
2б, 6, 9, 11, 17, 24, 27, 30

доц., к.мед.н. Шкондіна О.Ф.
1а, 4б, 7б, 13, 28а

доц., к.мед.н. Гайдук О.А.
1б, 4а, 7а, 14, 28б

доц. к.мед.н. Куляс С.М.
16а, 19, 21б, 23а

Іспит складається з ситуаційних задач та усного опитування за білетом затвердженим засіданням кафедри. Перелік питать до іспиту є на сайті кафедри. Тестування входить в бал іспиту.

За всіма питаннями ви можете звернутися до лаборанта кафедри Шведа Олексія Вадимовича

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.05.2021

УВАГА! ПЕРЕСКЛАДАННЯ «РІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ» !


14.05.2021 року буде проходити перескладання «Річного тестування» з інфекційних хвороб для студентів, що складали його на цьому тижні.

Хто може перескладати?
:black_large_square:Здобувачі вищої освіти, що не з‘явились на тестуванні;
:black_large_square:Здобувачі вищої освіти, що не встигли відправити форму вчасно (за 12 хвилин);
N.B!
Для тих хто отримав від 0 до 10 балів перескладання не проводиться, тому що це є частиною іспиту і свою оцінку ви зможете покращити усними відповідями та відповідями на ситуаційні задачі.

Як потрапити на перескладання?

Потрібно заповнити спеціальну гугл-форму для перескладання та чекати поки вас додадуть.

 

 https://docs.google.com/forms/d/1vZDtxCicdmcl7EBB4ePasUtVR9r2MupIT_Ie59JIA0w/edit

Коли для мене почнеться перескладання?

Перескладання проходить в 3 зміни, для розвантаження програми ( І зміна - 17:30 (50 чоловік), ІІ зміна - 17:50 (50 чоловік), ІІІ зміна - 18:10 (50 чоловік)).
Вас автоматично додадуть в команду для перескладання.

 

 

 

З повагою
Колектив кафедри

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
04.05.2021

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! РІЧНЕ ТЕСТУВАННЯ!

З 10.05.2021 до 14.05.2021 року буде проходити річне тестування з інфекційних хвороб.
Перескладання тестування буде проходити за попереднім записом через гугл-форму 14.05.2021 року о 17:30.

 

  Для підготовки до тестування на гугл-диску кафедри знаходиться 4 документи з тестами по різним механізмам передачі інфекційних захворювань.

 :black_large_square:Тести тільки з одним варіантом правильної відповіді.
:black_large_square:10 тестів за 12 хвилин.
:black_large_square:Тестування є частиною іспиту, тому за тестування ви не будете отримувати оцінку від 2 до 5, а будете отримувати від 1 до 10 балів.
:black_large_square:Тести будуть надходити в спеціально створені команди в програмі Microsoft Teams (детальна інформація про час надходження тестів буде надіслана саме туди).
:black_large_square:Матеріали для підготовки до тестування є в папці «Перелік літературних джерел».

:black_large_squa

Хай удача та знання будуть завжди з вами!

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.04.2021

ШАНОВНІ УЧАСНИКИ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПЕРШИЙ КРОК В НАУКУ 2021»

Засідання секції Інфекційні хвороби та епідеміологія відбудеться 15.04.2021 р. о 13:00 на платформі Google Meet.

https://meet.google.com/coy-cjpb-kbb

Студентам, що презентують свої роботи обов‘язково потрібно мати:
- гарний зв‘язок
- камеру (для того, щоб увімкнути її під час виступу)
- кімнату, де вам ніхто не буде заважати плідно працювати під час засідання секції

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
05.04.2021

КЛІНІЧНИЙ КЕЙС - ІСТОРІЯ ХВОРОБИ

З 12.04.2021 р. до 16.04.2021 р. буде проходити написання клінічного кейсу з інфекційних хвороб в командах Microsoft Teams (де проводяться модульні тестування).
З 19.04.2021 р. до 23.04.2021 р. буде проходити захист клінічного кейсу зі своїм викладачем в командах Microsoft Teams (де у вас проходять практичні заняття).
Точний час надходження задачі буде написаний у вашу команду за 1 день до написання.

 

 

 

 

 

 

P.S. Написання та захист клінічного кейсу є частиною оцінки за іспит з інфекційних хвороб. Додаткова інформація знаходиться у відео.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
25.03.2021

ПЕРЕСКЛАДАННЯ ТЕСТУВАННЯ з контактного механізму передавання


Перескладання буде проходити в спеціально створеній команді Microsoft Teams 26.03.2021 р. о 17:30.

Хто може перескласти тестування?

:black_large_square:Склав тестуванння на «2».

:black_large_square:Не встиг відправити форму за 10 хвилин.

:black_large_square:Не з‘явився на тестування ( отримав «нб» ).

Як знайти цю кімнату для перескладання?

Перейдіть за
спеціальним посиланням та заповніть форму через яку вас додадуть.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13.03.2021

МОДУЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ З контактного механізму передавання!

З 22.03.2021 до 26.03.2021 буде проходити модульне тестування з контактного механізму передавання.

Особливості тестування:
:black_large_square: 10 тестів за 10 хвилин.
:black_large_square: 8-9 тестів з кафедральної бази тестів (знаходяться на гугл-диску кафедри: КРОК-2/IFOM/кафедральні).
:black_large_square: Тести тільки з одним варіантом відповіді.
:black_large_square: Перескладання тестів 26.03.2021 р. о 17:30 для тих хто склав на «2», не встиг відправити форму за 10 хвилин чи не з‘явився на тестування.
:black_large_square:Тести будуть надходити в спеціально створені класи в програмі Microsoft Teams (детальна інформація про час надходження тестів буде надіслана саме туди).

Хай удача та знання будуть завжди з вами!


 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.01.2021

УВАГА! УВАГА! УВАГА!

Розподіл викладачів для студентів 5 курсу медичного факультету (інфекційні хвороби), 4 курсу стоматологічного факультету (інфекційні хвороби та епідеміологія) буде розміщений на гугл-диску кафеди/сайті кафедри/сторінці Telegram 18.01.2021 року.

РОЗКЛАД НА 18.01.2021 (понеділок)

І-ІІ пари (інфекційні хвороби)
7а/7б  - Медведева/Шостацька
8а/8б  Мельник/Войналович
9а/9б  Бондарук/Бевз
81а/81б  Гайдук/Кириленко
ІІІ-ІV пари (інфекційні хвороби)
10а/10б   Медведева/Кириленко
11а/11б Палій /Романчук
12а/12б  Мельник/Войналович
ІІ пара (тропічні хвороби)
31а Воронова


Тема: «Дитячі» крапельні інфекції у дорослих.

 

ПОЯСНЕННЯ ЩОДО НОВОГО РОЗКЛАДУ

Питання

Що робити, якщо по розкладу в нас одна пара, а в тематичному плані 4 години і тема «Дитячі» крапельні інфекції у дорослих?

Відповідь
Якщо в розкладі у вас одна пара ( 2 години ) ви вчите пару з літерою «а», тобто пару 10а з темою «Дифтерія».
Якщо в розкладі у вас блок ( 4 години) ви вчите пару без літери, тобто 10 з темою «Дитячі» крапельні інфекції у дорослих.

 

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17.01.2021

СТУДЕНТАМ 5 КУРСУ мед.ф 1/2 


Зміна порядку складання модульного тестування з інфекційних хворобПерескладати тестування можуть:
:black_large_square:Особи, що не встигли відправити форму вчасно ( за 10 хвилин ).
:black_large_square:Особи, що не з’явилися на тестування за графіком.
:black_large_square:Особи, що склали тестування на негативну оцінку.


Студенти, що входять в цей перелік будуть автоматично додані в спеціальну команду для перескладання тестування за спеціальним графіком.

З повагою
Колектив кафедри!

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.11.2020

 ​УВАГА! УВАГА! УВАГА!

 

Закінчилось засідання секції інфекційних хвороб з курсом епідеміології науково-практичної студентської конференції «Перший крок в науку 2020»

РОЗПОДІЛ ПРИЗОВИХ МІСЦЬ

Перше місце
«Лабораторні, інструментальні та клінічні чинники, що впливають на виявлення нових випадків туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів Вінницької області»
Доповідач: О. В. Швед, 12 група 6 курс
Науковий керівник: ас. Т. О. Мельник


Друге місце
«Прогнозування перебігу тонзиліту при ЕБВ-мононуклеозі та лакунарної ангіни за лейкоцитарними індексами»
Доповідач: А. О. Гришина, 36 група, 6 курс
Науковий керівник: ас. К.Д. Чічірельо-Константинович

Третє місце
«Особливості перебігу кору у вагітних на ранніх термінах гестації»
Доповідач: В. В. Стрембіцька, 16 група 6 курс, Т. С. Нанівська 19 група 6 курс
Науковий керівник: ас. Л. С. Медведєва.

Третє місце
«Необґрунтоване і безконтрольне застосування антибактеріальних засобів серед
населення як провідні причини розвитку антибіотикорезистентності»
Доповідач: Я. І. Слюсар, 51 група 6 курс, Г. М. Казімірська 51 група 6 курс
Науковий керівник: к.м.н., ас. К. Ю. Романчук

Колектив кафедри висловлює подяку усім студентам, що приєдналися до обговорення наукових робіт.

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19.11.2020

ПІДСУМКОВЕ ТЕСТУВАННЯ З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ!


З 23.11.2020 до 11.12.2020 у студентів 5 курсу медичного факультету 1 та 2 буде проходити підсумкове тестування з епідеміології за весь курс епідеміології.

Особливості тестування:

10 тестів за 10 хвилин.

Тести з кафедральної бази і бази STEP-2.

Тести тільки з 1 варіантом правильної відповіді.

Перескладання тестів тільки для тих хто не встиг відправити форму чи не з’явився на парі.

Тести будуть надходити в спеціально створені класи в програмі Microsoft Teams.

 

Розбаловка тестувань залишається стара (як на проміжному тестуванні з епідеміології та інфекційних хвороб).

Хай удача та знання будуть завжди з вами!

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
30.10.2020

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!  ПРОМІЖНЕ ТЕСТУВАННЯ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ! 

 

ПРОМІЖНЕ ТЕСТУВАННЯ З ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ!

 

З 09.11.2020 до 27.11.2020 у студентів 5 курсу медичного факультету 1 та 2 буде проходити проміжне тестування з інфекційних хвороб по темах: 


1.Введення в курс інфектології. Загальна характеристика групи інфекційних хвороб із фекально-оральним механізмом передавання. Черевний тиф. Паратифи А та В.

2.Холера. Сальмонельоз. Харчові токсикоінфекції. 

3.Інфекційні хвороби вірусної етіології з переважно фекально-оральним механізмом передавання. Поліомієліт

4.Кишкові інфекційні хвороби з переважним ураженням товстої кишки: шигельоз, амебіаз. Єрсиніози. 

5.Нематодози.Цестодози. Трематодози

6.Ботулізм.Невідкладні стани у хворих на інфекційні хвороби з фекально-оральним механізмом передавання.

Особливості тестування:
1)10 тестів за 10 хвилин
2)Тести КРОК-2/STEP-2/IFOM та кафедральні тести 
3)Тести з одною та декількома варіантами правильних відповідей 
4)Тести з декількома варіантами відповіді зараховуються тоді, коли ви відповіли на 50% та більше правильних відповідей в цьому тесті 
5)Перескладати потрібно тільки якщо ви не встигли відправити чи не з'явилися на тестуванні
6)Тести будуть надходити в спеціально створених класи в Microsoft Teams.

10-9 правильний відповідей 5 балів 
8-7 правильних відповідей 4 бали 
6 правильних відповідей 3 бали 
5-0 правильних відповідей 2 бали 

Дякуємо за увагу!

  

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14.10.2020

Шановні студенти 5 та 6 курсу всіх медичних факультетів!

 

На гугл-диск кафедри були додані методичні рекомендації з інфекційних хвороб (для 5 курсу інфекції з фекально-оральним механізмом передачі, для 6 курсу за весь цикл інфекційних хвороб).

Також були додані методичні розробки з епідеміології на всі теми для 5 курсу (медичного факультету №1 та №2).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
09.10.2020

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! ПРОМІЖНЕ ТЕСТУВАННЯ З ЕПІДЕМІОЛОГІЇ! 

 

З 12.10.2020 до 23.10.2020 у студентів 5 курсу медичного факультету 1 та 2 буде проходити проміжне тестування з епідеміології по темах:

1)Вчення про епідемічний процес. Протиепідемічні заходи в осередках інфекційних хвороб. Протиепідемічна робота дільничного (сімейного) лікаря та лікаря-інфекціоніста.

2)Дератизація. Дезінсекція. Дезінфекція та стерилізація.

3)Імунопрофілактика інфекційних хвороб. Календар профілактичних щеплень. Правові аспекти вакцинопрофілактики. Організація та проведення щеплень. Оцінка ефективності імунопрофілактики. Термінова імунопрофілактика.

4)Епідеміологічний метод дослідження та його структура. Планування протиепідемічних та профілактичних заходів
Аналітичні та експериментальні методи в епідеміологічних дослідженнях.

Особливості тестування:
:black_large_square:10 тестів за 7 хвилин
:black_large_square:Тести КРОК-2/STEP-2/IFOM та кафедральні тести
:black_large_square:Тести з одною та декількома варіантами правильних відповідей
:black_large_square:Тести з декількома варіантами відповіді зараховуються тоді, коли ви відповіли більше ніж на 50% правильних відповідей в цьому тесті
:black_large_square:Перескладати проміжне тестування не потрібно
:black_large_square:Тести будуть надходити в спеціально створених класи в Microsoft Teams.

10-9 правильний відповідей 5 балів
8-7 правильних відповідей 4 бали
6 правильних відповідей 3 бали
5-0 правильних відповідей 2 бали

Дякуємо за увагу!

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27.09.2020

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 5 та 6 курсів медичного факультету 1 та 2 

 

На гугл-диск кафедри були додані інформаційні матеріали для підготовки до практичних занять. Тепер, перед початком заняття за тематичним планом на гугл-диск кафедри будуть додаватися протоколи BMG, протоколи МОЗ України та рекомендації по веденню хворих на цю інфекційну хворобу.

Де шукати ці матеріали?
Студентам 5 курсу


Сайт кафедри->Студенту->Очна форма навчання->Медицина->5 курс->Інфекційні хвороби->Матеріали до практичних занять.

Сайт кафедри->Студенту->Очна форма навчання->Медична психологія->5 курс->Інфекційні хвороби->Матеріали до практичних занять.

Студентам 6 курсу
Сайт кафедри->Студенту->Очна форма навчання->Лікувальна справа->6 курс->Матеріали до практичних занять.

N.B!
Зайти на Гугл-диск кафедри ви можете тільки через надану вам університетську скриньку.

Дякуємо за увагу!

 Шановні студенти 4, 5 та 6 курсу всіх факультетів.
16.09.2020

Шановні студенти 4, 5 та 6 курсу всіх факультетів.

Для можливості користування сховищем (Гугл-диском кафедри) необхідно виконати вхід з корпоративних акаунтів, тобто, зайти на Гугл-диск за допомогою логіна з доменом vnmu.edu.ua ( це ваші логіни від майкрсофт тімс, по типу s00000@vnmu.edu.ua) та для входу як пароль використати пароль від електронного журналу.
Якщо ви будете заходити через свій власний акаунт-Гугл, доступу до матеріалів мати не будете.
Тому першопочатково виконайте вхід з корпоративним логіном та паролем, і тоді вже працюйте!

Посилання на Гугл диск кафедри додається

 

Посилання на гугл-диск кафедри https://drive.google.com/drive/folders/1X3Krm6vFJCJBPJ2UbwGroiCircqTEZSL?usp=sharing

Шановні студенти 4, 5 та 6 курсів всіх факультетів
16.09.2020

Шановні студенти 4, 5 та 6 курсу всіх факультетів.

Для можливості користування сховищем (Гугл-диском кафедри) необхідно виконати вхід з корпоративних акаунтів, тобто, зайти на Гугл-диск за допомогою логіна з доменом vnmu.edu.ua ( це ваші логіни від майкрсофт тімс, по типу s00000@vnmu.edu.ua) та для входу як пароль використати пароль від електронного журналу.
Якщо ви будете заходити через свій власний акаунт-Гугл, доступу до матеріалів мати не будете.
Тому першопочатково виконайте вхід з корпоративним логіном та паролем, і тоді вже працюйте!

Посилання на Гугл диск кафедри додається

 

Посилання на гугл-диск кафедри https://drive.google.com/drive/folders/1X3Krm6vFJCJBPJ2UbwGroiCircqTEZSL?usp=sharing

Студентам 5 курсу медичного факультету 1 та 2
16.09.2020

Шановні студенти 4, 5 та 6 курсу всіх факультетів.

Для можливості користування сховищем (Гугл-диском кафедри) необхідно виконати вхід з корпоративних акаунтів, тобто, зайти на Гугл-диск за допомогою логіна з доменом vnmu.edu.ua ( це ваші логіни від майкрсофт тімс, по типу s00000@vnmu.edu.ua) та для входу як пароль використати пароль від електронного журналу.
Якщо ви будете заходити через свій власний акаунт-Гугл, доступу до матеріалів мати не будете.
Тому першопочатково виконайте вхід з корпоративним логіном та паролем, і тоді вже працюйте!

Посилання на Гугл диск кафедри додається

 

Посилання на гугл-диск кафедри https://drive.google.com/drive/folders/1X3Krm6vFJCJBPJ2UbwGroiCircqTEZSL?usp=sharing

Новини
08.09.2020

Шановні студенти 4, 5 та 6 курсів всіх факультетів

 

На гугл-диск кафедри були додані плани практичних занять з інфекційних хвороб та епідеміології.

 

Чекайте оновлення гугл-диску новими матеріалами.

Студентам 5 курсу медичного факультету 1 та 2
02.09.2020

Шановні студенти 4, 5 та 6 курсу всіх факультетів.

Для можливості користування сховищем (Гугл-диском кафедри) необхідно виконати вхід з корпоративних акаунтів, тобто, зайти на Гугл-диск за допомогою логіна з доменом vnmu.edu.ua ( це ваші логіни від майкрсофт тімс, по типу s00000@vnmu.edu.ua) та для входу як пароль використати пароль від електронного журналу.
Якщо ви будете заходити через свій власний акаунт-Гугл, доступу до матеріалів мати не будете.
Тому першопочатково виконайте вхід з корпоративним логіном та паролем, і тоді вже працюйте!

Посилання на Гугл диск кафедри додається

 

Посилання на гугл-диск кафедри https://drive.google.com/drive/folders/1X3Krm6vFJCJBPJ2UbwGroiCircqTEZSL?usp=sharing

Наукова діяльність

Публікації у матеріалах з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій.

 

1 Чічірельо-Константинович К. Д., Мороз Л. В., Константинович Т. В.                                                                                             Цитомегаловірусна інфекція як індуктор імунно-клітинної недостатності серед хворих на негоспітальну пневмонію                                  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи» (м. Кропивницький, 3-4 жовтня 2019).   

2 Чічірельо-Константинович К. Д., Мороз Л. В., Константинович Т. В.                                                                                                                                                                                                     Перебіг негоспітальної пневмонії в умовах цитомегаловірусної персистенції: акцент на генетичні предиктори (стендова доповідь)  Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря»

3 Д.В. Палій, Г. К. Палій, А. О. Дудар, А. В. Кулик                                                                                                                                                                           Дослідження формування резистентності стафілококів до антисептичних лікарських засобів                                                                                          
4  Д.В. Палій, С. В. Павлюк, А. О. Дудар, А. В. Кулик                                                                                                                                                     Антистафілококові властивості антисептичних лікарських засобів з декаметкосином®  В книзі: «Актуальні питання сучасної мікробіології та імунології, присвяченої 90-річчю А. Я. Циганенко. Харків, 2019. – С. 43-44. 
5  Д.В. Палій, О. А. Назарчук, Г. К. Палій, С. В. Павлюк, О. В. Яцула, Н. В. Задерей, А. О. Дудар, А. В. Кулик                                                 Протимікробні, фізико-хімічні властивості та формування в мікроорганізмів резистентності до лікарських препаратів на основі чотирьохвалентного азоту                                                                                                                                                                                                                            Сучасні проблеми антибіотикотерапії та формування антибіотикорезистентності. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. 29 січня, Чернівці, 2018. – С 130-131.
6  Мороз Л. В., Бондарук І. Ю.                                                                                                                                                                                                            Визначення рівня гіалуронової кислоти як прямого маркера фіброзу печінки у сироватці крові хворих на хронічний вірусний гепатит С.  Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря», 4-5 квітня - м. Київ, 2019р. С. 55-56.
7  Бевз Т.І., Мороз Л.В., Мартинюк Г.А.                                                                                                                                                                                                   Значення поліморфізму гена TLR4 як предиктора розвитку тяжкого фіброзу у хворих на хронічний гепатит С (стендова доповідь)  Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря», 4-5 квітня - м. Київ, 2019р. Актуальна інфектологія 7 (2), 2019: 83.
8  Т.І. Бевз, Л.В. Мороз, Г.А. Мартинюк
Залежність прогресування хронічного гепатиту С віл поліморфізму гену TLR4  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи» (м. Кропивницький, 3-4 жовтня 2019). 2019:9-10.

 

1 Чічірельо-Константинович К. Д., Мороз Л. В., Константинович Т. В.                                                                                             

Цитомегаловірусна інфекція як індуктор імунно-клітинної недостатності серед хворих на негоспітальну пневмонію                                 

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи» (м. Кропивницький, 3-4 жовтня 2019).   

2 Чічірельо-Константинович К. Д., Мороз Л. В., Константинович Т. В.                                                                                                                                                                                                   

Перебіг негоспітальної пневмонії в умовах цитомегаловірусної персистенції: акцент на генетичні предиктори (стендова доповідь)  Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря»3 Д.В. Палій, Г. К. Палій, А. О. Дудар, А. В. Кулик                                                                                                                                                                         

Дослідження формування резистентності стафілококів до антисептичних лікарських засобів                                                                                          

4  Д.В. Палій, С. В. Павлюк, А. О. Дудар, А. В. Кулик                                                                                                                                                     

Антистафілококові властивості антисептичних лікарських засобів з декаметкосином®  В книзі: «Актуальні питання сучасної мікробіології та імунології, присвяченої 90-річчю А. Я. Циганенко. Харків, 2019. – С. 43-44. 5  Д.В. Палій, О. А. Назарчук, Г. К.

5 Палій, С. В. Павлюк, О. В. Яцула, Н. В. Задерей, А. О. Дудар, А. В. Кулик                                                 

Протимікробні, фізико-хімічні властивості та формування в мікроорганізмів резистентності до лікарських препаратів на основі чотирьохвалентного азоту                                                                                                                                                                 

Сучасні проблеми антибіотикотерапії та формування антибіотикорезистентності. Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю. 29 січня, Чернівці, 2018. – С 130-131.

6  Мороз Л. В., Бондарук І. Ю.                                                           

Визначення рівня гіалуронової кислоти як прямого маркера фіброзу печінки у сироватці крові хворих на хронічний вірусний гепатит С. 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря», 4-5 квітня - м. Київ, 2019р. С. 55-56.7 

7 Бевз Т.І., Мороз Л.В., Мартинюк Г.А.                                                                                                                                                                                                   

Значення поліморфізму гена TLR4 як предиктора розвитку тяжкого фіброзу у хворих на хронічний гепатит С (стендова доповідь)  Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря», 4-5 квітня - м. Київ, 2019р. Актуальна інфектологія 7 (2), 2019: 83.8 

8 Т.І. Бевз, Л.В. Мороз, Г.А. Мартинюк

Залежність прогресування хронічного гепатиту С віл поліморфізму гену TLR4  Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів» «Діагностика, лікування і профілактика інфекційних хвороб у період медичної реформи» (м. Кропивницький, 3-4 жовтня 2019). 2019:9-10.

 

 

Перелік основних доповідей на з’їздах, конгресах, симпозіумах та науково-практичних конференціях, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України та НАМН України (за матеріалами досліджень за період виконання НДР із зазначенням назви заходу, теми доповіді, дат проведення заходу та організаторів).

 

1.  «Вірусний гепатит Е в Україні» (матеріали науково-практичної мультидисциплінарної конференції «Досягнення сучасної медицини на засадах медичної біохімії» до 70-річчя професора О. О. Пентюка, 17 жовтня - м. Вінниця, 2019р.).

2.  «Лікування хронічного гепатиту С: нові можливості та українські реалії» (матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної інфектології. Медицина подорожей» до 100-річчя з дня народження професора Сокол О.С., 9 жовтня – м.Київ, 2019р.).

3.  «Печінкова енцефалопатія в загальнолікарській практиці» (матеріали міжобласної науково-практичної конференції «XV Подільскі медичні зустрічі. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань», 5 листопада – м.Житомір, 2019р.).

4.  «НАЖХП та вірусний гепатит: диференціальна діагностика, лікувальні та дієтичні рекомендації на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги» (матеріали міжобласної науково-практичної конференції «XV Подільскі медичні зустрічі. Актуальні питання діагностики, лікування та профілактики найбільш поширених захворювань», 5 листопада – м.Житомір, 2019р.).

5.  Неалкогольна жирова хвороба печінки та вірусний гепатит: диференціальна діагностика, лікувальні та дієтичні рекомендації на етапі надання первинної медико-санітарної допомоги» (матеріали XІV міжрегіональної науково-практичної конференції «Загальна практика – сімейна медицина: організація, сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики», 29 жовтня – м. Вінниця, 2019р.)

6.  «Перебіг негоспітальної пневмонії в умовах цитомегаловірусної персистенції: акцент на генетичні предиктори» (матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря», 4-5 квітня - м. Київ, 2019р.). 

7.  «Гепатит Е в Україні» ( Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів «Інфекційні хвороби і біобезпека», 16-17 травня -  м. Хмельницький, 2019р.). 

8.  «Цитомегаловірусна інфекція: сучасний погляд на клінічні особливості перебігу в імунокомпетентних молодих осіб» (Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції інфекціоністів «Інфекційні хвороби і біобезпека», 16-17 травня - м. Хмельницький, 2019р.). 

9.  «Можлива роль поліморфізму rs11536889 гена TLR4 як пре диктора важкості перебігу не госпітальної пневмонії у пацієнтів з цитомегаловірусною персистенцією» (Матеріали Науково-практичної мультидисциплінарної конференції «Досягнення сучасної медицини на засадах медичної біохімії» до 70-річчя професора О. О. Пентюка, 17 жовтня - м. Вінниця, 2019р.). 

10.  «Нове лікування хвороб печінки» (Матеріали науково-практичної конференції «Особливості лікування комбінованої патології внутрішніх органів», ХІІІ-ті Поліські медичні зустрічі, 7 листопада - м. Житомир, 2018р.). 

11.  «Pneumonia severity index (PSI) at young patients and toll-like receptor 4 (TLR4) polymorphism interconnections: new diagnostic approach» (29th International Congress ERS, 28.09. – 02.10 - Paris, 2019.). 

12.  «Immunity status of community acquired pneumonia (CAP) young patients according concomitant cytomegalovirus persistence (CMVP)» (29th International Congress ERS, 28.09. – 02.10 - Paris, 2019.). Чічірельо-Константинович К. Д.

13.  «Цитомегаловірусна персистенція у пацієнтів з негоспітальною пневонією: клінічний випадок» (Матеріали науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Перший крок в науку-2019", 16 квітня – м. Вінниця, 2019 р.).

14.  «Дослідження формування резистентності стафілококів до антисептичних лікарських засобів» (матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю І національний форум імунологів, алергологів, мікробіологів, паразитологів. «Імунологія та алергологія: наука і практика», 16-17 травня м. Харків) 

15.  «Антистафілококові властивості антисептичних лікарських засобів з декаметкосином» / В книзі: «Актуальні питання сучасної мікробіології та імунології, присвяченої 90-річчю А. Я. Циганенко. Харків, 2019. – С. 43-44.  

16.  «Протимікробні, фізико-хімічні властивості та формування в мікроорганізмів резистентності до лікарських препаратів на основі чотирьохвалентного азоту» (Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні проблеми антибіотикотерапії та формування антибіотикорезистентності», 29 січня – м. Чернівці, 2018р.). 

17.  «Сучасні діагностичні, лікувальні і профілактичні технології у практиці інфекціоніста» (Матеріали науково-практичної конференції інфекціоністів і пленуму ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», 4 -5 жовтня - м. Чернівці, 2018 р.).

18.  «Загальна практика – сімейна медицина: сучасні стандарти діагностики, лікування та профілактики» (Матеріали ХІІІ міжрегіональної науково-практичної конференції, 17 жовтня – м. Вінниця, 2019 р.).

19.  «Перший крок в науку - 2019» (Матеріали ХVI науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю, 16 квітня – м. Вінниця, 2019 р.).

20.  «Сучасна гастроентерологія: актуальні питання діагностики, лікування та профілактики» (Матеріали ХІV науково – практичного симпозіума, 26 березня – м. Вінниця, 2019 р.).

21.  «Значення поліморфізму гена TLR4 як предиктора розвитку тяжкого фіброзу у хворих на хронічний гепатит С» (матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні інфекційні захворювання в практиці сімейного лікаря», 4–5 квітня - м. Київ, 2019).

 

Перелік захищених докторських та кандидатських дисертацій за тематикою НДР (із зазначенням назви дисертації, дати захисту, шифр і назва спеціальності).

 

Докторська дисертація: «Клініко-епідеміологічна характеристика, діагностика, лікування та прогноз гострого бруцельозу», 18.12.2019, 14.01.13, інфекційні хвороби.

 

Кандидатські дисертації: 

«Клініко-епідеміологічні особливості та потенційні чинники визначення прогнозу хронічного вірусного гепатиту В у ВІЛ-інфікованих осіб», 18.12.2019, 14.01.13, інфекційні хвороби.

«Ефективність противірусної терапії у хворих на хронічний вірусний гепатит С з урахуванням маркерів фіброзоутворення», 19.12.2019, 14.01.13, інфекційні хвороби.

Література, що видана кафедрою

Базова теоретична

 1. Інфекційні хвороби: підручник/ За ред.. О.А. Голубовської. – К.: ВСВ «Медицина», 2018 – 688с.
 2. Возіанова Ж.І. Інфекційні і паразитарні хвороби. – Київ: „Здоров’я”, 2002. – Т.1. – 854 с.
 3. Коробко А.П. Тести для самостійної підготовки та контролю знань студентів з інфекційних хвороб. Навчальний посібник. Вінниця, 2012, 74 с. (укр.).
 4. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases 9th edition. Elsevier, 2019, 4895 p.
 5. Oxford Handbook of infectious diseases and microbiology. Oxford University Press, 2017, 914 p.
 6. Essentials of clinical infectious diseases 2nd edition. William F. Wright. Daemos Medical, 2018 , 488 p.
 7. Netter’s Infectious diseases. Saunders, 2012, 623 p.
 8. Encyclopedia of Infectious Diseases, Michel Tibayrenc. Wiley, 2007, 806 p.
 9. Infectious Diseases: A Clinical Short Course, Fourth Edition. Frederick S. Southwick. McGraw-Hill Education, 2020, 735 p.
 10. Atlas of human infectious diseases. Heiman F L Wertheim. Wiley-Blackwell, 2012, 311 p.
 11. Pathology of Infectious Diseases, by Gary W. Procop. Saunders, 2014, 678 p.

 

Допоміжна

 1. Наказ МОЗ України за № 362 від 13.04.2016 р. «Про Перелік інфекційних захворювань, які мають прогресивно/поступово охоплюватися епідеміологічним наглядом»
 2. Наказ МОЗ України за № 551 від 2014 р. «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні».
 3. Наказ МОЗ України від 23.04.2019 № 958 "Про внесення змін до Календаря профілактичних щеплень в Україні"

 

Інформаційні ресурси

 

 1.Електронна адреса сайту університету:  http://vnmu.edu.ua

2.Електронна адреса сайту бібліотеки університету: http://library.vnmu.edu.ua

3.Центр тестування https://www.testcentr.org.ua/uk/

4. МОЗ України https://moz.gov.ua/

5. Центр громадського здоров’я МОЗ України https://phc.org.ua/kontrol-zakhvoryuvan

6. Міністерство освіти і науки України - http://www.mon.gov.ua

7. Міністерство охорони здоров'я України - http://www.moz.gov.ua

8. Державна служба України з надзвичайних ситуацій - http://www.dsns.gov.ua

9. Всесвітня організація охорони здоров'я - http://www.who.int

10. Centers for disefases control and prevention - http://www.cdc

11. Американське товариство фахівців з інфекційних хвороб (Infectious Diseases Society of America, IDSA) IDSA https://www.idsociety.org/practice-guideline/practice-guidelines/

12. Європейськt товариством з питань клінічної мікробіології та інфекційних хвороб (ESCMID) https://www.clinicalmicrobiologyandinfection.com/article/S1198-743X(16)00020-3/fulltext 

Контакти

Кафедра інфекційних хвороб з курсом епідеміології знаходиться на базі КНП "Міська клінічна лікарня №1". 

Хмельницьке шосе 96.

На базі інфекційного віділення знаходиться "Вінницький регіональний гепатологічний центр".

Від морфологічного корпусу ви можете доїхати на трамваї 5 та 2 (зупинка Технічний університет).

У здобувачів 6 курсу частина практичних занять проходять на базі КНП "Клінічний центр інфекційних хвороб".

Медмістечко, село Березино.

Від "книжки" ви можете доїхати на маршутному таксі 16А (кінцева зупинка).