Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Дисципліна на вибір_Мова сучасного наукового тексту Лекція 1_Мова сучасного наукового тексту Лекція 2_Мова сучасного наукового тексту Лекція 3_Мова сучасного наукового тексту Лекція 4_Мова сучасного наукового тексту Методичні вказівки_Практичні заняття_Мова сучасного наукового тексту Методичні вказівки_Самостійна робота_Мова сучасного наукового тексту Методичні вказівки_Українська мова як іноземна (в науковій сфері) Рекомендована література_Мова сучасного наукового тексту Рекомендована література_Українська мова як іноземна ( в науковій сфері) Робоча програма_Мова сучасного наукового тексту Робоча програма_Українська мова як іноземна (в науковій сфері) Самостійна робота_Мова сучасного наукового тексту Самостійна робота_Українська мова як іноземна (в науковій сфері) Силабус_Мова сучасного наукового тексту Силабус_Українська мова як іноземна (в науковій сфері) Тематичний план лекцій_Мова сучасного наукового тексту Тематичний план практичних занять_Мова сучасного наукового тексту Тематичний план_Українська мова як іноземна (в науковій сфері)

Силабус

СИЛАБУС навчальної дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\"_спеціальність 221 \"Стоматологія\" СИЛАБУС навчальної дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\"_спеціальність 222 \"Медицина\" СИЛАБУС навчальної дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\"_спеціальність 225 \"Медична психологія\" СИЛАБУС навчальної дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\"_спеціальність 226 \"Фармація, промислова фармація\" СИЛАБУС навчальної дисципліни \"Українська мова (за професійним спрямуванням)\"_спеціальність 228 \"Педіатрія\" СИЛАБУС навчальної дисципліни \"Українська мова як іноземна\" (англомовні студенти)_спеціальність 221 \"Стоматологія\" СИЛАБУС навчальної дисципліни \"Українська мова як іноземна\" (англомовні студенти)_спеціальність 222 \"Медицина\" СИЛАБУС навчальної дисципліни \"Українська мова як іноземна\" (англомовні студенти)_спеціальність 226 \"Фармація, промислова фармація\" СИЛАБУС навчальної дисципліни \"Українська мова як іноземна\" (україномовні студенти)_спеціальність 221 \"Стоматологія\" СИЛАБУС навчальної дисципліни \"Українська мова як іноземна\" (україномовні студенти)_спеціальність 222 \"Медицина\"

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

 

 Адреса

вул. В. Стуса, 2

21018 м. Вінниця

Телефон (0432) 56-24-94

e-mail: ukraine@vnmu.edu.ua


Вас вітає кафедра українознавства!

 

                                

 

Три зброї є у лікаря: слово, рослина, ніж.

Авіценна

 

1978 рік увійшов в історію університету тим, що тут почали навчатися іноземні громадяни - майбутні фахівці медичної галузі.

З метою поглиблення зв'язку змісту навчання з майбутньою професійною діяльністю, продовження формування комунікативної, мовної, соціокультурної компетентностей іноземних студентів на кафедрі іноземних мов була створена секція російської мови як іноземної під керівництвом викладача Петрушенко О. Ф. 

У 1979 році було створено підготовчий факультет для іноземних громадян, на якому розпочала роботу кафедра російської мови під керівництвом доцента, кандидата філологічних наук Василенко Галини Леонідівни.

1980 року була організована кафедра російської мови основних факультетів, завідувачем якої була призначена ст. викладач Клімова Л. М.; пізніше кафедру очолила доцент, кандитат філологічних наук Баранова Л. А.

1993 року відбулося злиття двох кафедр основного та підготовчого факультетів для іноземних громадян у кафедру російської мови на чолі з професором, кандидатом філологічних наук Василенко Г. Л

 

В історії кафедри можна виділити такі етапи:

1979-1991 рр. У цей період відбувалося створення системи навчально-виховної роботи зі студентами підготовчого факультету, що приїхали з країн Європи, Азії, Африки та Латинської Америки для опанування професії лікаря. Одночасно і в органічному зв’язку з навчальною роботою було розпочато науково-дослідну роботу кафедри: вивчалися проблеми адаптації  іноземних громадян до життя і навчання в умовах нового соціального середовища; розроблялися питання мовної підготовки студентів підготовчого факультету для іноземних громадян з метою оволодіння загальноосвітніми дисциплінами та навчання на старших курсах медичного університету. Багато уваги приділялося координації роботи викладачів-мовників і викладачів природничих наук. Було теоретично обґрунтовано й створено систему контролю рівня сформованості мовних знань, навичок і умінь студентів підготовчого факультету для іноземних громадян. 

Доречно згадати викладачів, що сприяли формуванню колективу кафедри та започаткували її кращі традиції: Бєлякова Н. Б., Біла Т. Л., Білоконь Т. П., Богдан Т. М., Баранова Л. А., Васюра І. Г., Главацька Л. І., Гончарова І. П., Знахаренко О. І., Калябіна Т. І., Клоконосова Л. В., Козачук А. А., Кондратович С. О., Крижанівський С. А., Крюкова Г. П., Левадна В. А.,  Малінковська Т. В., Мацко О. О., Мінчакова Л. О., Нестеренко Л. В., Ничипорук О. М., Петрук Г. Б., Петрушенко О. Ф., Писаренко Л. М., Пономарьова Л. М., Рябоконь О. В., Свободний О. П., Стратійчук Н. С., Тищенко Л. Т., Чернякевич С. І., Шелягова Н. М., Шитова Т. В., Ядвіжина Н. І.

1979 р. Перший випуск 

 

  

Під час літніх канікул 1980-1991 р. р. викладачі та лаборанти кафедри (Білоконь Т. П., Бєлякова Н. Б., Гарбар Л. Д., Громовий В. Ю., Губанов Ю. Д., Гринь Л. Д., Васюра І. Г., Клоконосова Л. В., Петрук Г. Б., Писаренко Л. М., Рябоконь О. В., Стратійчук Н. С., Тищенко Л. Т., Чернякевич С. І.) організовували роботу в інтертаборі праці та відпочинку "Дружба", розташованому на базі радгоспу села Шипинки Барського району Вінницької області, де разом з українськими та іноземними студентами не лише допомагали селянам збирати урожай ягід і фруктів, а й знайомилися з побутом і традиціями українського села. 

1992-2004 рр. Кафедра була перейменована в кафедру української і російської мов. Навчально-методична робота у цей період була зосереджена на розробці й впровадженні робочих програм, лекцій, методичних рекомендацій для проведення практичних занять, різноманітних видів контрольних робіт та екзаменаційних матеріалів зі щойно введених дисциплін «Практичний курс української мови» (у подальшому «Ділова українська мова», нині – «Українська мова (за професійним спрямуванням)») і «Вступ до педагогіки» для українських та іноземних студентів.

Набуття Україною суверенітету та державності внесло суттєві зміни у характер змісту і методів навчально-виховної роботи з іноземними студентами. Виникла нагальна потреба у пропагуванні кращих надбань української науки й культури. Перепрограмування освіти на нові демократичні цінності знайшло втілення у нових методичних розробках і посібниках. Особливу увагу було приділено краєзнавчим матеріалам, питанням виховання майбутніх лікарів, фаховій мові медика.

1995 року викладач Тищенко Л. Т. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук.

У ці ж роки кафедра поповнилася викладачами-випускниками не лише філологічних факультетів, а й спеціалістами у викладанні російської мови як іноземної: Богачук В. В., Гринь Л. Д., Губанов Ю. Д., Губанова Н. М., Дудник О. М., Івашкевич Н. М., Калашнік Н. В., Коваль І. Є., Коваль Ю. О., Краєвська Г. П., Крижанівська Н. С., Кукуруза Ю. В., Лісова В. М., Лісовий М. І., Лисенко О. М., Матусевич Л. М., Панченко С. В., Слободянюк Л. Ф., Ткаченко Л. А., Щур Н. Г.


 

У 2004 році кафедра отримала назву українознавства.

У цей період було здійснено:

 • вивчення шляхів оптимізації викладання предметів мовного циклу у вищих медичних закладах освіти;
 • планування, організацію та здійснення безперервної мовної підготовки іноземних громадян;
 • визначення функцій автора сучасного підручника та умов їхньої реалізації.

Лісовий М. І. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (2006 р.).

З 2009 року кафедра значно поповнилася новими викладачами, а саме: канд. пед. н., викл. Балтремус В. Є., доц. Білик Я. С., канд. філ. н., викл. Дмитрук Л. І., викл. Врублевська Т. В., викл. Гром Н. А., викл. Гулевич А. М., викл. Ланова Т. В., викл. Лисогора В. В., викл. Полиця Т. Д., викл. Полянська К. С.

Науковий ступінь кандидата філологічних наук здобули такі викладачі кафедри: Краєвська Г. П., 2010 р.; Полиця Т. Д., 2016 р.;  Врублевська Т. В., 2018 р.; Матусевич Л. М., 2019 р. та науковий ступінь кандидата педагогічних наук Калашнік Н. В., 2015 р.

Об’єктом навчально-методичної і науково-дослідної роботи кафедри, а також джерелом мовної підготовки студентів медичного університету як складової їхньої неперервної професійної освіти стали життя і професійна діяльність видатних українських і зарубіжних постатей, зокрема учених-лікарів.

У зв’язку із запровадженням курсу «Українська мова як іноземна» і з метою забезпечення навчального процесу методичними матеріалами було створено декілька груп викладачів для написання посібників та підручників. Зокрема, авторськими колективами викладачів кафедри (Василенко Г. Л., Тищенко Л. Т., Дудник О. М., Краєвська Г. П., Писаренко Л. М., Чернякевич С. І., Крижанівська Н. С.) було укладено навчальні посібники для початкового рівня оволодіння мовою (А1, А2), її фонетичною системою з елементарним лексико-граматичним наповненням.  

Для набуття студентами-іноземцями мовної компетенції базового рівня (А2) викладачі кафедри (Тищенко Л. Т., Дудник О. М., Кукуруза Ю. В., Лисогора В. В., Полиця Т. Д., Чернякевич С. І., Краєвська Г. П., Слободянюк Л. Ф., Крижанівська Н. С.) розробили та видали посібники для вивчення української мови у сферах побутової, соціально-культурної та навчальної комунікації.

 

У межах середнього рівня (В1) розвивати здатність спілкуватися українською мовою в навчально-професійному середовищі допоможуть розроблені матеріали наукового стилю мови авторства Тищенко Л. Т., Лісового М. І., Дудник О. М., Матусевич Л. М., Дмитрук Л. І., Кукурузи Ю. В., Краєвської Г. П., Василенко Г. Л., Лисогори В. В., Мацко О. О., Стратійчук Н. С., Ткаченко Л. А.

  

Нині в структурі кафедри функціонують 2 секції:

 • Українська мова (за професійним спрямуванням);
 • Українська (російська) як іноземна.

До складу секції «Українська мова (за професійним спрямуванням)» входять 6 викладачів (доц. Білик Я. С., доц. Дмитрук Л. І., доц. Краєвська Г. П., доц. Лісовий М. І., старший викладач Писаренко Л. М., викладач Лисенко О. М.). Викладачі секції є авторами монографії «Народновиробнича термінологія центральноподільських говірок: матеріали до Лексичного атласу української мови» (доц. Краєвська Г. П.), навчальних посібників та підручників з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Викладачами секції доц. Лісовим М. І. і ст. викладачем Писаренко Л.М. були написані розділ 2, параграфи 2.6 і 2.7 до національного підручника «Українська мова за професійним спрямуванням», що вийшов друком 2017 року у видавництві «Медицина». Доц. Лісовий М. І. є автором підручника «Культура професійного мовлення», що був виданий у 2010 р.

    

Методичні рекомендації, створені викладачами секції, мають на меті допомогти студентам цілеспрямовано підготуватися до практичних занять, сприяти ефективному засвоєнню програмового матеріалу з навчальної дисципліни, удосконалити культуру писемного й усного ділового та професійного мовлення майбутніх фахівців галузі охорони здоров'я.

Викладачі секції беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах-нарадах, що присвячені сучасним проблемам викладання української мови у вищих медичних закладах України, актуальним питанням функціонування сучасної літературної української мови. Щороку студенти беруть участь у Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика, у Міжнародному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (2017 р. І місце посіла студентка 7а групи медичного факультету №1 Крохмалюк О., 2018 р. – ІІІ місце студентка 6а групи медичного факультету №1 Патлатюк А.), у Всеукраїнській олімпіаді з української мови. Завжди цікавими є доповіді, повідомлення, презентації студентів на Міжнародній університетській науковій конференції студентів та молодих учених «Перший крок у науку», яка традиційно проходить у нашому університеті.

    

З 2011 року на кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Культура професійного мовлення» під керівництвом доцента Лісового М. І. 

  

Щороку студенти перших курсів разом з викладачами кафедри беруть участь у написанні Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності до Дня української писемності і мови, який традиційно відзначається 9 листопада на вшанування пам’яті Нестора Літописця.

Справжнє міжнародне свято відбувається щорічно 21 лютого, у Міжнародний день рідної мови, за сприяння викладачів кафедри та співробітників наукової бібліотеки університету.

     

У секції «Української (російської) мови як іноземної» є 23 викладачі, з них 1 професор, 10 кандидатів філологічних і педагогічних наук, 8 доцентів, 5 старших викладачів і 6 викладачів. Крім того, 10 викладачів кафедри мають сертифікати про володіння англійською мовою на рівні В2 та дипломи про вищу освіту за спеціальністю "Англійська мова".

Викладачі секції систематично виступають з доповідями, повідомленнями на семінарах-нарадах, міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, працюють над укладанням словників, написанням монографій та навчальних посібників. Так, колективом авторів (проф. Василенко Г. Л., доц. Дмитрук Л. І., доц. Тищенко Л. Т., доц. Полиця Т. Д., ст. викл. Чернякевич С. І., викл. Кукуруза Ю. В., викл. Лисогора В. В., доц. Матусевич Л. М.) був створений підручник для іноземних студентів, що починають вивчати українську мову. Мета підручника – форсування комунікативно-мовленнєвих компетенцій для реалізації елементарних комунікативних намірів у межах актуальної для студентів тематики.

2018 року авторською групою викладачів секції проф. Василенко Г. Л., доц. Тищенко Л. Т., доц. Полицею Т. Д. були написані 5-10 розділи національного (міжкафедрального) підручника із дисципліни «Українська мова як іноземна (книга 1)». Вийшов друком посібник "Крокуємо разом" (початковий курс української мови як іноземної для студентів-іноземців підготовчих факультетів закладів вищої освіти), написаний колективом авторів: проф. Василенко Г. Л., ст. викл. Ничипорук О. М., викл. Лісова В. М., ст. викл. Чернякевич С. І.

   

Вивчаючи українську мову, іноземні студенти одночасно знайомляться з культурою, історією, традиціями нашої країни. Відвідуючи різноманітні заходи, які проводяться не лише в університеті, але й у місті, вони є не просто пасивними спостерігачами, а й активними учасниками заходів. Так, уже традиційною стала участь іноземних студентів у Міжуніверситетській студентській науково-практичній конференції «Етнос. Мова. Культура», яку проводить факультет філології й журналістики імені Михайла Стельмаха Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського.

   

Із задоволенням беруть участь іноземні студенти в екскурсіях містом, що організовують викладачі кафедри.

 Музей вінницького трамваю

  

  Відвідування музею М.І. Пирогова

   

Великодня писанка

    

 Побачення з бібліотекою

 Побачення з бібліотекою

На все життя залишаються приємні враження у студентів від туристичних мандрівок пам’ятними місцями України.

     

Незмінним успіхом користується хор та вокальний ансамбль іноземних студентів під керівництвом викладача Білої Н.Є.

 У репертуарі цих співочих колективів багато українських народних і сучасних пісень.

Творчі доробки цих колективів самодіяльності знають не лише в університеті, а й за його межами.

 Новорічний концерт

  

На сьогодні штат кафедри складається з 1 професора; 10 кандидатів наук, із них 8 доцентів; 5 старших викладачів; 6 викладачів; 2 старших лаборантів та 3 лаборантів.

 

 Навчальні дисципліни, що викладаються на кафедрі:

 • Українська мова (за професійним спрямуванням)
 • Українська мова як іноземна

Вибіркові курси:

 • Ефективна комунікація як показник якісної взаємодії лікаря з пацієнтом (доц. Краєвська Г. П.);
 • Мова сучасного наукового тексту (доц. Білик Я. С., доц. Краєвська Г. П.)

На кафедрі навчаються українські та іноземні студенти:

 • медичного факультету №1 (спеціальність «Медицина»);
 • медичного факультету №2 (спеціальності «Педіатрія», «Медична психологія і реабілітація», «Медицина»);
 • фармацевтичного факультету (спеціальності «Фармація, промислова фармація»);
 • стоматологічного факультету (спеціальність «Стоматологія»).

За формою навчання:

 • денна;
 • заочна.

Штат кафедри

ВАСИЛЕНКО ГАЛИНА ЛЕОНІДІВНА


професор, кандидат філологічних наук

Завідувач кафедри українознавства ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Закінчила філологічний факультет Вінницького педагогічного інституту, аспірантуру Ленінградського педагогічного інституту ім. О. І. Герцена. Захистила кандидатську дисертацію (1979).
Викладає дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Українська мова як іноземна", "Російська мова як іноземна".

БІЛИК ЯНА СТЕПАНІВНА


доцент, кандидат філологічних наук

Закінчила Донецький національний університет за спеціальністю «Українська мова і література», кваліфікація – філолог, викладач української мови і літератури. Кандидат філологічних наук (10.02.01. – Українська мова).
Викладає навчальні дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Українська мова як іноземна".

ВРУБЛЕВСЬКА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА


доцент, кандидат філологічних наук

У 2011 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури. З 2012 року продовжує навчання як здобувач кафедри української мови ВДПУ ім. М. Коцюбинського.
Із вересня 2011 року – старший лаборант кафедри українознавства Вінницького національного медичного університету ім. М. І.Пирогова, а з січня 2014 р. — викладач кафедри українознавства ВНМУ. Викладає такі навчальні дисципліни: "Українська мова як іноземна".

ДМИТРУК ЛІІЛІЯ ІВАНІВНА


доцент, кандидат філологічних наук

В 2001 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. З 2002 по 2006 рік навчалася в аспірантурі при Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата філологічних наук на тему «Епічна творчість Олексія Кундзіча в українському літературному процесі 20-50-х років ХХ століття». Викладає дисципліни «Українська мова як іноземна».

КАЛАШНІК НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА


доцент, кандидат педагогічних наук

У 2003 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література (англійська)" та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови, зарубіжної літератури.
2004-2008 р.р. навчалася в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського.
У 2013 році проходила стажування в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.
2015 року захистила кандидатську дисертацію "Формування міжкультурної комунікативної компетенції іноземних студентів у вищих навчальних закладах України" (13.007 - Теорія і методика виховання) та здобула науковий ступінь кандидата педагогічних наук (присвоюється до диплома доктора філософії). Основні положення дослідження впроваджено в навчально-виховному процесі ВНМУ ім.М. І. Пирогова, ТДМУ ім. І. Я. Горбачевського, ЛНМУ ім. Д. Галицького, КДМУ ім. С. І. Георгієвського.

КРАЄВСЬКА ГАННА ПАВЛІВНА


доцент, кандидат філогічних наук

2005 року закінчила Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Зарубіжна література». 2006 року закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література».
Коло наукових зацікавлень – діалектологія, лексикологія. З 2006 до 2010 року була здобувачем відділу діалектології Інституту української мови НАН України. 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Народна виробнича термінологія центральних говірок Поділля» (спеціальність – українська мова (10.02.01).
Викладає дисципліну «Українська мова за професійним спрямування».

ЛІСОВИЙ МИКОЛА ІВАНОВИЧ


доцент, кандидат педагогічних наук

1983 р. закінчив філологічний факультет ВДПІ ім. М. Островського за спеціальністю "Вчитель російської мови та літератури", 1994 р. закінчив філологічний факультет ВДПІ за спеціальністю "Вчитель української мови та літератури". 2006 р. захистив дисертацію "Формування професійного мовлення майбутніх медичних працівників у вищих медичних навчальних закладах". З 1983 р. працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова. Викладає навчальні дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)", "Українська мова як іноземна", "Російська мова як іноземна".

МАТУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА


доцент, кандидат філологічних наук, завуч кафедри

2002 року закінчила училище ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2005 року – Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Зарубіжна література».
2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовленнєвий жанр дозволу в українськомовному діалогічному дискурсі: комунікативно-прагматичний та структурно-семантичний аспекти» в Інституті мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук (доктора філософії) за спеціальністю 10.02.01 – українська мова.

ПОЛИЦЯ ТЕТЯНА ДМИТРІВНА


доцент, кандидат філологічних наук

Закінчила ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського, здобула спеціальність «Викладач української мови та літератури, учитель англійської мови», ОКР «магістр». Закінчила аспірантуру НПУ ім. М.П. Драгоманова, спеціальність: 10.02.01 «Українська мова». Захистила кандидатську дисертацію на тему «Фразеологічна та паремійна об’єктивація концепту «думка» в українській мові» та здобула науковий ступінь кандидата філологічних наук. Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, вербалізація концептосфери внутрішнього світу людини. З квітня 2015р. працює на посаді викладача. Викладає дисципліни «Українська мова як іноземна».

ТИЩЕНКО ЛЮДМИЛА ТИХОНІВНА


доцент, кандидат філологічних наук

Закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту, аспірантуру Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
Викладає дисципліни "Російська мова як іноземна", "Українська мова як іноземна".

БАЛТРЕМУС ВОЛОДИМИР ЄВГЕНІЙОВИЧ


викладач, кандидат педагогічних наук

У 2001 році закінчив Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. З 2013 року - кандидат педагогічних наук. З 2014 року - викладач кафедри українознавства. Викладає такі навчальні дисципліни: "Українська мова як іноземна", "Російська мова як іноземна".

ГУЛЕВИЧ АЛІНА МИКОЛАЇВНА


старший викладач

В 1992 року закінчила філологічний факультет Вінницького державного педагогічного інституту імені М. Островського. З 01.09.2011 р.– 28.12.2018 р. – зав. методкабінетом навчального відділу ВНМУ ім. М.І.Пирогова. З 02.01.2019 р. – старший інспектор навчального відділу (за сумісництвом). З 01.09.2012 р. – викладач кафедри українознавства . З 05.04. 2019 р. – старший викладач кафедри українознавства. Викладає дисципліну "Українська мова як іноземна".

НИЧИПОРУК ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА


старший викладач

1986 року закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Російська мова та література».
1992 року закінчила Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського за спеціальністю «Українська мова та література».
2000 року закінчила Кам’янець-Подільський педагогічний університет ім. І.Огієнка за спеціальністю «Дефектологія та практична психологія».
З 1988 року працює викладачем, а з 2006 року – старшим викладачем кафедри українознавства. Викладає такі дисципліни: «Російська мова як іноземна», «Українська мова як іноземна», «Українська мова за професійним спрямуванням для вітчизняних студентів».

ПЕТРУШЕНКО ОЛЕНА ФЕДОРІВНА


старший викладач

Завідувач підготовчого відділення для українських громадян. У 1971 році закінчила ВДПІ ім. М. Островського. З 1974 року працювала викладачем підготовчого відділення ВНМУ ім. М. І. Пирогова. З 1978 року - викладач кафедри українознавства. З 1981 року - старший викладач цієї ж кафедри. З березня 2000 року займає посаду завідувача підготовчого відділення для українських громадян. Викладає дисципліни: "Українська мова та література", "Російська мова як іноземна".

ПИСАРЕНКО ЛЕСЯ МЕФОДІЇВНА


старший викладач

Керівник секції «Українська мова «за професійним спрямуванням». 1975 року закінчила філологічний факультет ВДПІ ім. М. Островського за фахом «Учитель російської мови та літератури», 1994 року закінчила філологічний факультет ВДПІ ім. М. Островського за фахом «Учитель української мови та літератури». Викладає навчальні дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна».

ЧЕРНЯКЕВИЧ СВІТЛАНА ІВАНІВНА


старший викладач

Заступник декана підготовчого факультету.
1985 року закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського.
З вересня 1985 року працює на кафедрі українознавства спочатку на посаді викладача, а з 2002 року на посаді старшого викладача.
Викладає дисципліни «Російська мова як іноземна» і «Українська мова як іноземна».

ГРОМ НАТАЛІЯ АНДРІЇВНА


викладач

Закінчила ВДПУ ім. М.М. Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Англійська мова та зарубіжна література» та здобула кваліфікацію спеціаліста філології.
З грудня 2012 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної фізіології, а з квітня 2015 року – на посаді викладача кафедри українознавства. Викладає дисципліну – «Українська мова як іноземна».

ДУДНИК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА


викладач

У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського (диплом з відзнакою), отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література та мова і література англійська» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, англійської мови та зарубіжної літератури.
У 2006 році з відзнакою закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію магістра-дослідника української мови і літератури.
Із березня 2005 року – старший лаборант кафедри українознавства Вінницького національного медичного університету ім. М. І.Пирогова, а з вересня 2005 — викладач кафедри українознавства ВНМУ. Викладає такі навчальні дисципліни: "Українська мова як іноземна", “Українська мова (за професійним спрямуванням)”.

ЛАНОВА ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА


викладач

У 1999 році закінчила училище ВДПУ ім. М. Коцюбинського, в 2006 році ― Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література. Зарубіжна література».
З лютого 2015 року працює на посаді викладача кафедри українознавства. Викладає дисципліни «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна».

ЛИСЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА


викладач

У 2002 році закінчила училище Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Початкове навчання» і здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, вчителя іноземної мови в початкових класах та керівник дитячого художнього (хорового) колективу. У 2005 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література», здобула кваліфікацію вчителя української мови та літератури, та зарубіжної літератури. З 2005 року викладач кафедри українознавства ВНМУ ім. М. .І. Пирогова. Викладає такі дисципліни: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова (як іноземна) »,« Російська мова (як іноземна) ».

ПОЛЯНСЬКА КАТЕРИНА СТЕПАНІВНА


викладач

Закінчила факультет іноземних мов ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного університету ім. Г.С. Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова і література (німецька)», здобула кваліфікацію філолог, ОКР «магістр». Закінчила філологічний факультет ДВНЗ Переяслав-Хмельницького державного університету ім. Г.С. Сковороди і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Українська мова і література». Здобула кваліфікацію філолог, викладач української мови та літератури. З 2018 року продовжує навчання як здобувач кафедри педагогіки, професійної освіти та управління освітніми закладами Навчально-наукового інституту педагогіки, психології, підготовки фахівців вищої кваліфікації Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Викладає дисципліну "Українська мова як іноземна".

ЦИМБАЛЮК ВІКТОРІЯ МИХАЙЛІВНА


старший лаборант

У 2010 році закінчила Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж (диплом з відзнакою), в 2014 році ― Інститут філології й журналістики Вінницького державного педагогічного університету імені М. Коцюбинського за спеціальністю « Українська мова та література. Англійська мова. Зарубіжна література ». В 2015 році закінчила магістратуру при факультеті української філології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини за спеціальністю « Українська мова та література ».
З жовтня 2015 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри українознавства.

Новини

Календарно-тематичний план засідань СНГ «Культура професійного мовлення» на 2021 – 2022 н. р.
06.09.2021

Календарно-тематичний план засідань СНГ

«Культура професійного мовлення»

на 2021 – 2022 н. р.

№ з/п

Т е м а

 

Д а т а

Примітки

1.

 

 

 

 

    2.

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

6.

 

 

 

7.

 

 

 

8.

 

 

 

Мова професійного спілкування як функціональний різновид сучасної української літературної мови. Значення слова в діяльності медичного працівника

 

 

Українські правописні системи. Новий український правопис: за і проти.

 

 

Культура мовлення медика – невід’ємна частина лікарської деонтології. Термін як основний елемент медичної професійної мови

 

 

Роль лікарів-письменників у популяризації медичних знань і пропаганді високої мовленнєвої культури

 

 

Невербальні засоби спілкування. З історії і теорії ораторського мистецтва

 

 

Взаємодія функціональних стилів сучасної української літературної мови у сфері фахового мовлення

 

 

Жанри наукового стилю. Оформлення наукового тексту, цитат, посилань, бібліографії

 

 

Діловодство у медичних закладах

22.09

 

 

 

 

20.10

 

 

24.11

 

 

 

15.12

 

 

 

26.01

 

 

23.02

 

 

 

23.03

 

 

 

20.04

 

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ
13.05.2021

18 травня 2021 р. відбудеться відкрите практичне заняття

з дисципліни «Українська мова як іноземна»

у групі 87а ІІ курсу медичного факультету

Тема: М. І. Пирогов

Час: 13.00-14.30

Інтернет платформа: Microsoft Teams

Відвідати заняття можна за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ac5cbfc78f57845a48708776b5ffd2d72%40thread.tacv2/conversations?groupId=94227ddf-c46f-49bc-be8c-88ec9dc2fd75&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Викладач: к.філол.н., доцент кафедри українознавства Полиця Т.Д.

Порядок проведення диференційного заліку з української мови як іноземної для студентів ІІ курсу медичного, стоматологічного і фармацевтичного факультетів (мова навчання – українська)
11.05.2021

1. Допущеними до складання диференційного заліку є студенти, які до його проведення ліквідували академічну заборгованість з української мови як іноземної (склали всі підсумкові контролі за І–ІІІ семестри і не мають заборгованості за поточну успішність у ІV семестрі).

2. Диференційний залік проводиться на останньому занятті відповідно до розкладу, який розміщений на офіційній сторінці кафедри.

3. Диференційний залік проводиться в дистанційному режимі в програмі Microsoft Teams із записом наради.

4. Викладач академічної групи додає екзаменатора до учасників команди Microsoft Teams напередодні заліку або приєднує до наради за допомогою виклику у Microsoft Teams до початку проведення заліку.

5. Під час опитування студент має надати відповіді на 3 запитання з переліку лексичних тем для підготовки до диференційного заліку, а також на додаткові запитання викладача або екзаменатора.

6. Часу для підготовки до відповіді на запитання не передбачено, відповідати на запитання викладача/екзаменатора необхідно відразу.

7. Під час заліку камера студента знаходиться на відстані витягнутої руки, якщо це смартфон – зафіксований на столі, руки знаходяться в кадрі.

8. За потреби викладач може надати запит на демонстрацію студентського квитка/залікової книжки для ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, де видно його фотографію і прізвище).

9. Якщо студент не вийшов на зв’язок протягом часу, виділеного на проведення підсумкового контролю одній академічній підгрупі, він отримує «не з’явився».

10. За наявності підозри у порушенні студентом академічної доброчесності, викладач має право припинити опитування.

11. Викладач має право попросити включити демонстрацію екрана пристрою, з якого студент працює.

12. Результати складання заліку викладач вносить в електронний журнал у день проведення заліку.

13. Бали за підсумковий контроль (диференційний залік) відповідають шкалі оцінок:

оцінка «3» - 50-60 балів

оцінка «4» - 61-70 балів

оцінка «5» -  71-80 балів

14. Загальна оцінка з дисципліни виставляється як сума балів оцінки за поточну успішність (72–120 балів) та диференційний залік (50–80 балів). Отримані бали (сума балів поточної успішності та диференційного заліку) відповідають фіксованій шкалі оцінок:

оцінка «5» -  180-200 балів

оцінка «4» - 160-179 балів

оцінка «3» - 122-159 бали.


Критерії оцінювання усної/письмової відповіді під час підсумкового контролю (диференційованого заліку) з української мови як іноземної

 

 «Відмінно»: – знання 90–100% навчального матеріалу;

–       відповідність нормам української літературної мови;

–       рівень розуміння прочитаного або прослуханого – 90–100% інформації;

–       вміння виділити головну інформацію та передати її у певній послідовності;

–       різноманітність мовних засобів;

–       інтенсивність мовлення;

–       вміння передати своє ставлення, вміння оцінити повідомлені факти та аргументувати свою точку зору.

«Добре»: – знання 80–90% навчального матеріалу;

–     відповідність мовним нормам: дозволяється незначна кількість помилок, що не заважають комунікативним намірам;

–     рівень розуміння прочитаного або прослуханого – 80–90% інформації; вміння виділити головну інформацію та передати її у певній послідовності;

–     різноманітність мовних засобів;

–     інтенсивність мовлення;

–     вміння передати своє ставлення, вміння оцінити повідомлені факти та аргументувати свою точку зору.

«Задовільно»: – знання 70–80% навчального матеріалу;

–  відповідність мовним нормам: помилки не заважають комунікативним намірам;

–  рівень розуміння прочитаного або прослуханого – 70–80% інформації; вміння виділити головну інформацію та передати її у певній послідовності;

–  вміння передати своє ставлення.

«Незадовільно»: недостатній рівень володіння комунікативними навичками, необхідними для усного й письмового професійно орієнтованого спілкування українською мовою.

 

Графік проведення диференційованих заліків

з дисципліни «Українська мова як іноземна»

для студентів, що навчаються українською мовою

(2 курс, ІV семестр 2020/2021 н.р.)

 

дата

 

пара

групи

екзаменатор

 

Медичний факультет

 

25.05.21

 

3 пара

 

1, 2, 3

 

проф. Василенко Г. Л.

 

25.05.21

 

4 пара

 

4, 5

 

доц. Матусевич Л. М.

 

Стоматологічний факультет

 

28.05.21

 

4 пара

 

41, 43, 45

 

доц. Білик Я. С.

 

Фармацевтичний факультет

 

28.05.21

 

4 пара

 

51, 54

 

доц. Матусевич Л. М.

Порядок проведення диференційного заліку з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів І курсу медичного №2 і фармацевтичного факультетів
06.05.2021

1. Допущеними до складання диференційного заліку є студенти, які до його проведення ліквідували академічну заборгованість з української мови (за професійним спрямуванням).

2. Диференційний залік проводиться на останньому занятті відповідно до розкладу, який розміщений на офіційній сторінці кафедри.

3. Диференційний залік проводиться в дистанційному режимі в програмі Microsoft Teams із записом наради.

4. Під час опитування студент має надати відповіді на 3 запитання, зазначених у білетах до диференційного заліку.

5. Часу для підготовки до відповіді на перше теоретичне запитання – 10 хвилин.

6. Під час заліку камера студента знаходиться на відстані витягнутої руки, якщо це смартфон – зафіксований на столі, руки знаходяться в кадрі.

7. За потреби викладач може надати запит на демонстрацію студентського квитка/залікової книжки для ідентифікації особи студента (студент демонструє в камеру документ, де видно його фотографію і прізвище).

8. Якщо студент не вийшов на зв’язок протягом часу, виділеного на проведення підсумкового контролю одній академічній підгрупі, він отримує «не з’явився».

9. За наявності підозри у порушенні студентом академічної доброчесності, викладач має право припинити опитування.

10. Викладач має право попросити включити демонстрацію екрана пристрою, з якого студент працює.

11. Результати складання заліку викладач вносить в електронний журнал у день проведення заліку.

12. Бали за підсумковий контроль (диференційний залік) відповідають шкалі оцінок:

оцінка «3» - 50-60 балів

оцінка «4» - 61-70 балів

оцінка «5» -  71-80 балів

13. Загальна оцінка з дисципліни виставляється як сума балів оцінки за поточну успішність (72–120 балів) та диференційний залік (50–80 балів). Отримані бали (сума балів поточної успішності та диференційного заліку) відповідають фіксованій шкалі оцінок:

оцінка «5» -  180-200 балів

оцінка «4» - 160-179 балів

оцінка «3» - 122-159 бали.

Оцінювання усної відповіді під час підсумкового контролю (диференційний залік)

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який грамотно та в логічній послідовності відповідає на питання екзаменаційного білету. Під час відповіді демонструє здатність аналізувати теоретичний матеріал, робить ґрунтовні висновки щодо значення теоретичного матеріалу, надає чіткі правильні відповіді на додаткові нестандартні запитання, може пояснити специфіку функціонування однозначних і багатозначних слів, особливості семантичних явищ в термінології, знає джерела медичних термінів.

Оцінка «добре» виставляється студенту, який добре володіє теоретичним матеріалом та в логічній послідовності надає відповіді на питання екзаменаційного білету, але допускає незначні неточності, які швидко виправляє при відповіді на конкретизуючі запитання екзаменатора. Під час відповіді на питання про особливості мовленнєвого етикету лікаря може пояснити, де найчастіше помиляються лікарі під час бесіди з пацієнтом, але не завжди може передбачити помилки.

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який при відповіді на питання екзаменаційного білету демонструє знання базових понять та визначень, допускає значні неточності або має труднощі при відповіді на додаткові запитання для деталізації відповіді.

Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не знає відповіді на одне із питань екзаменаційного білету, допускає грубі помилки і не знає відповіді на додаткові запитання екзаменатора.

XVІІІ наукова конференція студентів та молодих учених «Перший крок у науку - 2021»
15.04.2021

15 квітня 2021 року на кафедрі українознавства відбулася  XVІІІ наукова конференція студентів та молодих учених «Перший крок у науку - 2021»

 

У конференції взяли участь такі студенти:

1.

Пономаренко Елизавета Олександрівна 

62А 1 курс мед. фак. №2

«Емоції на письмі: смайлик як невід’ємний атрибут віртуально-візуального інтернет-спілкування»

2.

Ліваковська Анастасія Петрівна

63А1 курс мед фак. №2

«Психологічні аспекти спілкування: соціальна сумісність»

3.

Артеменко Владислава Олександрівна

1Б 1 курс мед. фак. №1

«Популяризація вітчизняної підліткової літератури на прикладах власної літературної діяльності»

4.

Бідзіля Назарій Владиславович

54 1 курс фарм. фак.

«Медична термінологія країн Європи на прикладі Словацької республіки»

5.

Казмірчук Яна Ігорівна

17Б 2 курс мед. фак.№1

«Літературна творчість Миколи Амосова крізь призму часу»

6.

Абдула Вадіа

45 2 курс стомат.фак.

«Мова й мовлення в житті людини»

 

 Переможці XVІІІ наукової конференції студентів та молодих учених

«Перший крок у науку - 2021»

  

І місце – Казмірчук Яна Ігорівна                                     17Б 2 курс мед. фак. №1

ІІ місце – Артеменко Владислава Олександрівна             1Б 1 курс мед. фак. №1

ІІІ місце – Бідзіля Назарій Владиславович                      54 1 курс фарм. фак.

Краща стендова доповідь – Пономаренко Елизавета Олександрівна 62А 1 курс мед. фак. №2

 

Матеріали для 2020-2021 навчального року
01.04.2021

Шановні студенти!

 

Всі навчально-методичні матеріали для студентів містяться на Google диску кафедри https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ydddiILINKBq4jEJgiuq38dV2PB1Pttq. Для отримання інформації необхідно скористатися корпоративним акаунтом: логін з доменом vnmu.edu.ua (це ваш логін від Microsoft Teams, такого вигляду s00000@vnmu.edu.ua) та пароль, який ви використовуєте для входу до електронного журналу.

 

Доступ до Google Drive зі стороннього акаунта наданий не буде!

XVІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Перший крок у науку - 2020»
07.12.2020

28 листопада 2020 року відбулася XVІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих учених «Перший крок у науку - 2020».

У засіданні секції «Українська мова (за професійним спрямуванням)» виступили студенти з такими доповідями:

1. Медична термінологія крізь призму літератури світу

Доповідач: Є. С. Гончарова, 1а група, 1 курс

Науковий керівник : к. філол. н., доц. Г. П. Краєвська

 

2. Структурно-семантична організація термінів-епонімів кардіологічної терміносистеми

Доповідач: У. А. Тітарова, 10а група, 1 курс

Науковий керівник : к. філол. н., доц. Г. П. Краєвська

 

3. Молодіжні сленгізми на позначення характеристики людини (на матеріалі інтернет-ресурсів)

Доповідач: А. С. Яковенко, 41 група, 1 курс

Науковий керівник : к. філол. н., доц. Я. С. Білик

 

4. Генеалогічна класифікація поширення мов

Доповідач: Н. В. Белінська, 1б група, 1 курс

Науковий керівник : к. пед. н., доц. М. І. Лісовий

 

5. Шевченко – це той, хто живе в кожному з нас

Доповідач: К. П. Степанець, 6б група, 1 курс

Науковий керівник : к. філол. н., доц. Л. І. Дмитрук

 

Переможці конференції:

І місце – Тітарова Уляна Андріївна  10а група 1 курс мед. ф. №1

ІІ місце – Яковенко Анна Сергіївна  41 група 1 курс стомат. ф-т

ІІІ місце – Степанець Катерина Павлівна 6б група 1 курс мед. ф. №1

Гончарова Елизавета Сергіївна 1а група 1 курс мед. ф. №1

Краща стендова доповідь – Белінська Наталія Вадимівна 1б група 1 курс мед. ф. №1

 

 

ІІІ етап XI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка
07.12.2020

27 листопада 2020 року відбувся ІІІ етап XI Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка.

 

Вітаємо наших переможців:

 

 1. Вітюхіну Анастасію Олександрівну, студентку 13 б групи І курсу медичного факультету №1 – ІІ місце.
 2. Степанець Катерину Павлівну, студентку 6 б групи І курсу медичного факультету №1 – ІІІ місце.
 3. Шкондіна Станіслава Віталійовича, студента 8 а групи І курсу медичного факультету №1 – ІІІ місце.
Музей вінницького трамваю
25.11.2020

Відвідування Національного музею-садиби М.І. Пирогова
25.11.2020

        

Матеріали для 2020-2021 навчального року
22.10.2020

Шановні студенти!

 

Всі навчально-методичні матеріали для студентів містяться на Google диску кафедри https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1ydddiILINKBq4jEJgiuq38dV2PB1Pttq. Для отримання інформації необхідно скористатися корпоративним акаунтом: логін з доменом vnmu.edu.ua (це ваш логін від Microsoft Teams, такого вигляду s00000@vnmu.edu.ua) та пароль, який ви використовуєте для входу до електронного журналу.

Доступ до Google Drive зі стороннього акаунта наданий не буде!

День рідної мови 21.01.2020
26.02.2020

«СЛОВО ЯК ГОЛОС ДУШІ НАРОДУ»

         Уже традиційно на День рідної мови кафедра спільно з науковою бібліотекою університету збирає тих, хто любить слово.

         Ось і цього року студенти фармацевтичного і медичного № 2 факультетів говорили про красу і милозвучність української мови. Вірші відомих поетів майстерно прочитали студентки Порхун Анастасія, Кравець Валерія, Парасунько Ольга, Тодоренко Людмила, Заєць Діана, Герман Аліна і Колісник Віталіна.

         А яке ж свято без гумору? Гумореска Павла Глазового «Здрастє, мама родная!»  в артистичному виконанні Ольги Парасунько сподобалася всім присутнім у залі.

         Гаряче аплодували глядачі Дідківській Олександрі, Совпенець Анастасії, Погуцькій Анні, Дацко Ользі (стомат., мед.№1,2 фак.). Здавалося, що то не просто дівчата співали, а співала їхня душа.

         Зацікавлено сприйняли присутні і виступи іноземних студентів. Уперше побачили глядачі арабський національний інструмент УД і почули його звучання у виконанні Саіди Абу Снейне; ще раз переконалися у красі пісень про кохання французькою і англійською мовами (Мікаель Домінік Джумессі, Камерун і Ібра Хемс Ондзі, Конго); власний вірш англійською мовою прочитав студент з Нігерії Роберт Кванга; ще раз усі пересвідчилися, як гарно звучить зізнання в коханні іспанською мовою студентки з Еквадору Деяніри Александри Таіне Куньяс.

         А родзинкою вечора було виконання ансамблем «Веселка» пісні Володимира Івасюка «Мальви» і попурі українських пісень.

         Ведучими вечора були студентки фармацевтичного факультету Бородай Вікторія, Шмаль Анастасія, Дегтяренко Віталіна, Парасунько Ольга.

         Вечір підготували Гулик І.В., Лізановська Л.Ф., Біла Н.Є. Писаренко Л.М.


         

День української писемності та мови
11.11.2019

8 листопада 2019 року на кафедрі українознавства відзначили День української писемності та мови написанням ХІX Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.


Міжнародне свято «Шануймо мову над усі боги, якщо ми хочем зватися народом» у бібліотеці
11.03.2019

 

Справжнє міжнародне свято «Шануймо мову над усі боги, якщо ми хочем зватися народом» відбулося у бібліотеці за сприяння викладачів кафедри українознавства ВНМУ ім. М. І. Пирогова Писаренко Л. М. і Білої Н.Є. У заході взяли участь студенти першого курсу фармацевтичного факультету 51 групи та іноземні студенти, а також доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Липко М. Р.

.

Про історію виникнення свята рідної мови, її значення у житті кожної нації розповіли ведучі вечора – Заводюк Аня, Капітанчук Наталія, Тітарчук Євген. Безмежну силу слова передали присутнім читці поезій – Коротка Юлія, Лащенко Катерина, Сандуляк Ірина та Махова Олена. «Молитву до Мови» прочитали Орел Наталія та Чикотун Олена. Красу, мелодійність української мови глядачі відчули завдяки ліричному виконанню пісень Дмитренко Наталії, Коломієць Миколі, Бойчуку Володимиру і Баран Наталії.

 Можливість насолодитися ритмічністю, колоритом і відтінками інших мов світу подарували  Ахвіренг Єнох з Гани, Віктор Радж з Індії, декламуючи вірші рідною мовою. Алі Саїф (Індія) зворушливо виконав пісню про кохання, а Сімес Юкка (Фінляндія) заворожив глядачів своїм голосом та грою на гітарі. Святковий настрій підтримав ансамбль студентів-іноземців «Веселка» під керівництвом Білої Н.Є.

 На завершення свята  до присутніх звернувся доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб Липко М. Р. Пісню «Рідна мати моя» в його виконанні підхопив увесь зал.

Сподіваємося, що проведений захід стане пам’ятною подією у житті студентства.

 

                    

Засідання наукового гуртка 22.11.2018 р.
28.11.2018

 Тема засідання : Українські правописні системи 

Науковий керівник : доцент Лісовий М.І.

 

          

День української писемності та мови
14.11.2018

9 листопада 2018 року на кафедрі українознавства відзначили День української писемності та мови написанням ХVІІІ Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

 

        

 

XV Міжнародна студентська наукова конференція «Перший крок в науку -2018»
17.05.2018

19 квітня 2018 року в ВНМУ відбулася XV Міжнародна студентська наукова конференція "Перший крок в науку - 2018", секція «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Талановита молодь, студенти І курсу взяли участь у конференції. На секції було заслухано 15 доповідей. Всі учасники конференції представили цікаві роботи. Вони плідно попрацювали зі своїми керівниками. В процесі роботи секції відбулося жваве обговорення кожної доповіді. Переможцями стали:

 

1 місце – Павло Миколайович Душенок,  29-а, 1 курс, мед. ф-т № 2.

                Частотність вживання назв медичного інструментарію в  професійному дискурсі.                                                                                                        

2 місце – Анжеліка Віталіївна Мисан, 28-а, 1 курс, мед. ф-т № 2

               Вербальні й невербальні елементи графічного роману М. Прасолова, О. Чебикіна, О. Колова «Даогопак»

 

3 місце – Катерина  Олександрівна Кошова, 28-а, 1 курс, мед. ф-т № 2.

                Сленгова лексика у молодіжному мовленні.

 

Диплом переможця – Оксана Олегівна Панасенко, 25-б, 1 курс, мед. ф-т № 2.

                                    Професійні медичні жаргонізми.

 

Стендові доповіді – Ольга Русланівна Белінська, 29-а, 1 курс, мед. ф-т № 2.

                                  Історичні перекази рідного краю (поетика, персоналії, традиції виконання.

 

                              -  Анастасія Вікторівна Боженко 25-б, 1 курс, мед. ф-т № 2.

                                Міжмовні омонізми.

 

                                - Ангеліна Вячеславівна Соломко, 22-б, 1 курс, мед. ф-т № 2.

                                    Письменники-лікарі Поділля.

 

Всеукраїнська студентська олімпіада
17.05.2018

18-20 квітня 2018 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни "Українська мова" (за професійним спрямуванням).

 

Студентка 28-а групи І курсу медичного факультету №2 МИСАН АНЖЕЛІКА ВІТАЛІЇВНА була нагороджена Грамотою в номінації "Вправний стиліст". Вітаємо!

 


Вітання з перемогою у Міжнародному мовно-літературному конкурсі
17.05.2018

Вітаємо ПАТЛАТЮК АНАСТАСІЮ МАКСИМІВНУ, студентку 6-а групи І курсу медичного факультету №1, з перемогою (Диплом ІІІ ступеня) у Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської  та студентської молоді імені Тараса Шевченка серед закладів вищої освіти (університети й академії, негуманітарний профіль).

 

 


Свято писанки
17.05.2018

      

Міжнародний День захисту прав людини
04.01.2018

                  

Конференція "Українське слово в контексті сучасних соціально-культурних змін"
22.05.2017

  11 травня 2017 року у Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулася конференція "Українське слово в контексті сучасних соціально-культурних змін". На науковому зібранні виступили студенти-іноземці:

 

 

 

  

 

1. Саре Шаріф-дін Осман виступив з доповіддю "Мовна особистість сучасної людини: погляд студента-медика"

 

2. Фідудусола Домінік Фісаліє та Табірі Менсах Ліза - "Українська мова в житті іноземного студента"

 

3. Амр Абу Сненах доповідав на тему: "Мова - місток порозуміння між народами"

 

4. Мажд Тамими "Особенности формирования языковой культуры студента-иностранца"

 

 

 

 

 

За цікаві доповіді декан факультету філології та журналістики професор І.Я.Завальнюк вручили сертифікати учасникам конференції.

 

 

   

XIV Міжнародна студентська наукова конференція "Перший крок у науку - 2017"
06.05.2017

Засідання секції "Українська мова (за професійним спрямуванням)"


26-28 квітня 2017 року в нашому університеті відбулася XIV Міжнародна студентська наукова конференція "Перший крок у науку - 2017". Студенти-медики показали чудове володіння мистецтвом слова, теми доповіді були актуальними та цікавими не лише з професійного мовлення, зокрема медичної термінології, але й з лінгвістичних питань, що викликало жваву дискусію.

 

Переможцями були визнані такі учасники:

 

1 місце - Коваленко Катерина, мед.ф-т. №2, 1 курс, група 21-б


2 місце - Євтушенко Анастасія, мед.ф-т. №2, 1 курс, група 20-а

 

3 місце - Тагеєв Валентин, мед.ф-т. №2, 1 курс, група 22-б

 

 

 

 Вітання з перемогою у Міжнародному конкурсі
21.04.2017

Вітаємо КРОХМАЛЮК ОЛЬГУ, студентку 7-а групи І курсу медичного факультету, з перемогою у Міжнародному конкурсі студентської  та учнівської молоді імені Т.Г.Шевченка. Бажаємо, щоб "на сторожі" здоров'я Ваших пацієнтів стояли, не лише знання лікаря, а й цілющі Шевченкові слова.

 


«Великодня писанка»
21.04.2017

11.04.2017 на базі ЦМБ імені І. Бевза зі студентами І курсі 89-б групи (викл. Лисенко О.М.) проведено захід «Великодня писанка». Студенти познайомилися з традиціями українського народу щодо святкування Пасхи. Долучилися до майстер-класу з писанкарства, дізналися про зміст закодованих символів писанки та навчилися розписувати їх, використовуючи традиційні українські методи розпису.

 


 

 

12.04.2017 студенти І курсі 84-а групи (викл. Полиця Т.Д.) взяли участь у фестивалі «Писанка-мальованка».Свято відбувалося на базі Вінницької дитячої школи мистецтв

 

 

 


«Бути здоровим – бути сучасним»
21.04.2017

06.04.2017 із залученням іноземних студентів 89б групи І курсу (викл. Лисенко О. М.) та учнів 3–А класу школи-гімназії №2, на базі ЦМБ імені І. Бевза, напередодні Всесвітнього Дня здоров’я проведено конкурсно-розважальну програму «Бути здоровим – бути сучасним». Учасники дізналися про історію виникнення свята, познайомилися з літературою щодо здорового способу життя, а на завершення були проведені змагання між учасникам заходу.

 


Святкуємо День рідної мови
13.03.2017

ХІІІ Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2016"
08.04.2016

Засідання секції "Українська мова (за професійним спрямуванням)"

 під час проведення ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2016"

Щорічна студентська наукова конференція зібрала талановитих молодих науковців, які представляли результати своїх робіт у галузі українознавства. Без сумніву, усі доповіді були цікавими та актуальними, а учасники конференції продемонстрували відмінні знання української мови та культури.

Президія: зав.кафедри українознавства проф. Г.Л.Василенко, доц. Я.С.Білик, доц. Г.П.Краєвська, доц. М.І.Лісовий, ст.викл. Л.М.Писаренко.

Призові місця були розподілені таким чином:
 
1 місце - А.О. Коробоненко, мед.ф-т. №1, 1 курс, група 25-а
2 місце - Б.І.Рижко, мед.ф-т. №1, 1 курс, група 25-а
3 місце - Н.Ю.Ковач, мед.ф-т. №2, 1 курс, група 95-а

 

Стендова доповідь - С.І.Парикаш, О.С.Северинов, мед.ф-т. №2, 1 курс, група 96-а

 

Усього в засідання секції "Українська мова (за професійним спрямуванням)" взяли участь 37 студентів.

 

Наукова діяльність

 

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота кафедри українознавства здійснюється з часу її заснування. На різних етапах ця робота зосереджувалася на таких питаннях:

- адаптація студентів з країн Азії, Африки та Латинської Америки до життя й навчання в умовах нового соціального середовища;

- мовна підготовка студентів підготовчого відділення для іноземних громадян до оволодіння загальноосвітніми дисциплінами та навчання на першому курсі медичного університету;

- координація роботи викладачів-мовників і викладачів-предметників;

- система контролю рівня сформованості мовних знань, навичок і умінь студентів підготовчого факультету для іноземних громадян;

- навчання ділової української мови вітчизняних студентів першого курсу медичного університету;

- мовна підготовка англомовних студентів до навчання в медичному університеті; навчання ділової української мови вітчизняних студентів першого курсу медичного університету;

- мовна підготовка студентів із зарубіжних країн пізнього прибуття на навчання в медичному університеті;

- життя і професійна діяльність видатних людей України та інших країн (в тому числі лікарів) як джерело мовної підготовки вітчизняних студентів і студентів-іноземців медичного університету;

- мовна підготовка студентів медичного університету як складова їхньої безперервної професійної освіти.

Ця робота здійснюється під керівництвом завідувача кафедри українознавства, кандидата філологічних наук, професора Василенко Г.Л. 

На кафедрі працює 10 кандидатів наук, з них 1 професор, 4 доценти; 4 старших викладачі.

Викладачі кафедри працюють над кандидатськими дисертаціями.

 

Співробітники кафедри беруть постійну участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, семінарах, нарадах:

1. Міжнародна наукова конференція «Актуальные проблемы современной медицины и фармации 2016». Мінськ.

2. Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю, присвячена 120 річниці з дня народження М. О. Бернштейна «Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія». Вінниця.

3. Семінар-нарада «Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни «Українська (російська) мова як іноземна» у вищих навчальних закладах МОЗ України». Івано-франківськ.

4. ХХV Міжнародна наукова конференція "Мова і культура" імені Сергія Бураго. Київ.

5. Регіональна науково-практична конференція «Українська професійна мова: Історія і сучасність».  Тернопіль.

6. Дистанційна Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Гуманітарна складова у світлі сучасних освітніх парадигм». Харків.  

7. Семінар-нарада завідувачів кафедр (курсів) української мови ВНЗ «Сучасні тенденції викладання фахової української мови та споріднених вибіркових дисциплін у медичних і фармацевтичних вишах». Харків

8. Міжнародна науково практична конференція «Україна і світ: діалог мов та культур». Київ.

9. Міжнародна наукова конференція «Теорія і практика викладання української мови як іноземної та мови професійного спрямування». Львів.

10. III Міжнародна науково практична конференція «Теоретична і дидактична філологія: надбання, проблеми, перспективи розвитку». Переяслав Хмельницький.

11.Людина та ліки : Міжнародний конгрес . Київ.

12. Всеукраїнська науково-практична конференція викладачів та студентів «Мова, культура та освіта». Вінниця.

13. VІI Міжнародна  науково-методична конференція «Лінгвістична підготовка студентів нефілологічних спеціальностей вищих навчальних закладів у контексті Болонського процесу та Загальноєвропейських Рекомендацій з вивчення, викладання та оцінювання мов». Одеса.

14. Регіональна наукова конференція «Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи». Вінниця.

15. ІІІ Міжнародна науково-практична конференції «Етнос, мова та культура: минуле, сьогодення, майбутнє». Львів - Люблін.

16. ІІІ Міжнародна конференція «Українська мова та сфера сакрального». Чернівці.

17. Науково-практична конференція з міжнародною участю з нагоди 15-річчя кафедри українознавства «Сучасна українська нація: мова, історія, культура». Львів.

Викладачі публікують результати своїх досліджень як у вітчизняних фахових так і закордонних виданнях, зареєстрованих у міжнародних науково-метричних базах даних: «Linguistic Studies» (Index Copernicus); «Etnolingvistyka I komunikacja między kulturowa» (Index Copernicus), «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» (Google Scholar, РИНЦ); «Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка» (Google Scholar, РИНЦ, Index Copernicus).

 

 

 

 

                                         Студентська науково-дослідна робота

На кафедрі діє студентський науковий гурток, члени якого регулярно беруть участь у студентських науково-практичних конференціях та олімпіадах.

 

      
 

 Література, що видана кафедрою

 Підручники, які видані викладачами кафедри та за їхньої участі:

           

 

Методичні посібники:

 

        

   

 

Монографії: