Загальна інформація

На медичному факультеті №1 здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю:

- 222 «Медицина»
Кваліфікація– лікар.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.
Форма навчання – денна.
Форма фінансування – за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб.
Термін навчання – 6 років.

- 7.12010001 «Лікувальна справа»
Кваліфікація – лікар.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.
Форма навчання – денна.
Форма фінансування – за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб.

Термін навчання – 6 років.

У структурі медичного факультету №1 44 кафедри, в т.ч. 27 клінічних і 17 теоретичних. На кафедрах працює 736 викладачів, з них - 512 (69,5%) мають науковий ступінь, у тому числі - докторів наук 92 (12,5%), кандидатів наук 420 (57,06%), доцентів 320 (43,4%), професорів 74(10,05%). На факультеті працюють: Лауреати державної премії України професори О.І. Гнатюк, М.Б. Луцюк, доц. О.І. Штатько, доц. В.М. Ольхов, 4 заслужених діячів науки і техніки України, 3 заслужених винахідники і раціоналізатори України, 2 заслужених працівники освіти України, 16 членів міжнародних, зарубіжних та альтернативних академій, 8 заслужених лікарів України. Наказом Президента від 7 квітня 2017 року науковий проєкт «Створення засобів і технологій еферентної терапії на основі нанокремнезену» відзначений Державною премією України у галузі науки і техніки.

Лекція в актовій залі університету

Майже всі кафедри медичного факультету №1 очолюють доктора наук, а на двадцяти кафедрах працюють від 2 до 7 професорів. Висококваліфікованим професорсько-викладацький склад факультету забезпечує впровадження в навчальний процес і лікувальну практику нових технологій і методик. В 2005/2006 навчальному році на першому курсі впроваджено кредитно-модульну форму підготовки студентів, що вимагало від кафедр, керівництва проведення значної роботи з організаційного і навчально-методичного забезпечення.

1

2

3

4

5

6

Практичні заняття з анатомії людини, біохімії, патоморфології, дитячої хірургії, нормальної фізіології і судової медицини

Викладачі факультету активно працюють над створенням і виданням підручників і навчально-методичних посібників. Різними видавництвами видані підручники і навчально-методичні посібники, авторами яких були професори і доценти кафедр факультету О.І. Гнатюк, Б.Ф. Мазорчук, П.П. Шапаренко, В.М. Мороз, І.Й. Хаїмзон, М.В. Йолтухівський, Р.П. Піскун, В.І. Денисюк, І.В. Сергета, Б.М. Пухлик, Ю.М. Мостовой, С.П. Жученко, Т.В. Капітан, А.Н. Гайструк, Б.А. Болюх, Л.В. Мороз, В.С. Тарасюк, С.Д. Хіміч, О.В. Катілов, Ю.Й. Гумінський, В.С. Школьніков, Ю.Г. Шевчук, В.І. Півторак та ін.

Викладачі багатьох кафедр залучені до розробок навчальних програм з відповідних дисциплін та створення тестів, за якими проводяться ЄДКІ «Крок-1», «Крок-2» та ЄДКІ: іспит з англійської мови професійного спрямування.

Кафедри комп'ютеризовані, забезпечені програмами комп'ютерного контролю, необхідними навчально-методичними матеріалами та сучасною лікувально-діагностичною апаратурою.

Співробітники факультету задіяні у виконанні 5 державних програм з охорони здоров'я: національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД; програми „Онкологія", програми „Профілактики та лікування артеріальної гіпертензії", комплексної програми „Цукровий діабет", національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз.

7

8

9

10

11

12

Урочиста посвята першокурсників

На медичному факультеті №1 навчається 2456 студентів:

За спеціальністю „Медицина” навчається 1769 студентів, серед них державною формою підготовки охоплено 1328 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб - 441.

За спеціальністю „Лікувальна справа” навчається 687 студентів, серед них державною формою підготовки охоплено 406 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб - 281.

Кафедри базових дисциплін, теоретичні кафедри, розміщені в морфологічному корпусі і навчальному корпусі №2. Базами клінічних кафедр факультету в м. Вінниці є 10 лікувальних закладів міського і 13 - обласного підпорядкування, в яких розгорнуто майже 6000 лікарняних ліжок.

В цих закладах функціонують оснащені сучасним обладнанням спеціалізовані центри. Поліклінічні відділення лікарень, на базах яких навчаються студенти, розраховані на 3460 відвідувань на добу.

З врахуванням вкладу в навчально-методичну роботу кафедру загальної хірургії факультету МОЗ України затвердило в якості опорної серед відповідних кафедр медичних вузів країни.

13 14

Виступ художньої самодіяльністі університету

В організації науково-методичного забезпечення фахової підготовки враховуються пропозиції, одержані соціологічними дослідженнями за наслідками анкетування студентів та управлінців охорони здоров'я. На факультеті функціонує чітка система контролю навчальної діяльності кафедр, якості засвоєння студентами матеріалу; на кафедрах створені пакети програм та питань різної складності, які використовуються на етапах базового, поточного рубіжного і підсумкового контролю підготовки студентів на різних семестрах навчання.

Викладачі клінічних кафедр проводять лікувально-консультативну роботу у базових відділеннях лікарень, впроваджують в практику лікувальних закладів нові методики і технології лікування і діагностики, виконують найбільш складні операції.

 

Адреса деканату:   вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018
                                     тел. (0432) 55-39-18, (0432) 55-39-66, 66-03-42
                                     Еmаіl: med1@vnmu.edu.ua

Оголошення

09.02.2024 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/xsXeG2Ynpc4Zk9vAA

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/GhA6GZcR8bfE9tLS8

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/sri637QLCWHDTSqaA

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/icUFux7a9SQ3ZN7r7

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/A1CMHvGytYP8v41e9

Анонімність гарантуємо

Дякуємо за співпрацю!30.11.2023 Шановні студенти!

Нам важлива Ваша думка щодо навчальних дисциплін вибіркового циклу, тому проводимо анонімне опитування про те, наскільки цікавим та корисним для Вас був цей курс, щоб у подальшому враховувати Ваші враження та пропозиції.

Анкета доступна за посиланням https://forms.gle/nkKS8dnM7TDtTMTk6

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

З повагою відділ забезпечення якості освіти
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова11.10.2023 Оголошення на набір до школи тьютерів

Вельмишановні студенти 2-5 курсів! Університетський центр "МедВінСім" (http://surl.li/mapoi) запрошує вас доєднатися до школи тьютерів.

Школа тьютерів передбачає Ваше залучення при проведенні клінічних іспитів та участь в якості майбутніх інструкторів та фахівців у клінічній практиці на базі університетського симуляційного центру.                                   .         

Цей курс для Вас, якщо Ви прагнете розвинути:

 • навички креативності, харизму та індивідуальні творчі особливості;
 • відчуття впевненості під час публічних виступів та виконання клінічних навичок;
 • комунікабельність та командну роботу;
 • клінічну аналітику.

Вимоги до відбору зазначені у прикріпленому кліпі
https://youtu.be/HQbrY_mXQDo?si=IFuaYwTdS5WafJh3
03.07.2023 Шановні випускники медичного факультету №1

4 липня 2023 р. (вівторок) в актовому залі університету з 10.00 ранку до 12.00 буде проходити вручення пакету документів. Спочатку будуть вручатися дипломи відмінникам в алфавітному порядку, у нас таких 48 випускників, а потім студентам з прізвищем від літери «А» до літери «К».
З 12.30 до 14.30 в тому ж актовому залі будуть вручатись дипломи студентам з прізвищами від літери «Л» до літери «Я».

Деканат
15.06.2023 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості організації та проведення виробничої практики.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/2cqDs128ZCkJ9Pi27

Анкетування є анонімним та конфіденційним, інформація буде використана для аналізу у загальному вигляді.

Дякуємо за співпрацю!


20.04.2023 Роз’яснення щодо складання іспитів КРОК за кордоном

Шановні здобувачі вищої медичної освіти!

У зв’язку із питаннями, що виникають щодо складання іспитів КРОК за кордоном, інформуємо вас, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2023 № 269 «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» Центр тестування продовжує здійснювати організаційно-підготовчі заходи щодо проведення іспитів за межами території України.

За інформацією Центру тестування, для складання іспиту за межами території України здобувач має виконати наступний алгоритм дій:

 1. Повідомити заклад освіти, у якому навчається, назву країни, у якій складатимете іспит.
 2.  Відслідковувати на сайті ДНП «Центр тестування» інформацію щодо місць знаходження центрів сертифікаційного тестування в обраній країні:  https://www.testcentr.org.ua/uk/.
 3. Відслідковувати на сайті Центру тестування у розділі «Графік іспитів» інформацію щодо дати проведення іспитів у центрах сертифікаційного тестування за межами України.
 4. Отримати у закладі освіти свій унікальний ID-код здобувача для реєстрації    та складання іспитів. ID-код здобувача надається ДНП «Центр тестування» до закладу освіти.
 5.  Використовуючи унікальний ID-код, зареєструватися на сторінці центру  сертифікаційного тестування на складання іспиту, вибравши назву іспиту, локацію центру сертифікаційного тестування, дату та час складання.

У центрах сертифікаційного тестування (ЦСТ) здобувачі зможуть скласти іспити КРОК 1, КРОК 2 та іспит з англійської мови професійного спрямування (АМПС) у дати, що були визначені для складання цих іспитів на території України Графіком проведення ЄДКІ у 2023 році.

Відповідно до графіка затвердженого МОЗ України передбачає проведення іспитів КРОК 1, КРОК 2 та АМПС у наступні дати:

     
16.05.2023 – 17.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
23.05.2023 – 24.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
30.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
01.06.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
13.06.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
20.06.2023 – 21.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

29.06.2023 – 30.06.2023

ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

УВАГА! Відслідковуйте на сайті ЦЕНТРУ ТЕСТУВАННЯ інформацію щодо проведення іспитів КРОК 1, КРОК 2.

Інтерактивні карти географії проведення іспиту КРОК 2 (за кількістю здобувачів, які виявили бажання складати ЄДКІ за межами території України) можна переглянути за посиланням:

https://www.testcentr.org.ua/uk/component//?view=page&id=369

22.03.2023 Оголошення для студентів, які бажають проживати у гуртожиках університету у 2023/2024 н.р.

Шановні студенти усіх факультетів та усіх курсів!

Усі, хто бажає проживати у гуртожитках нашого університету у наступному навчальному році повинні до 1 квітня 2023 р. заповнити дану електронну форму.

Форма обов'язкова для заповнення як тими студентами, які вже проживають у гуртожитках, так і тими, хто хоче заявити про таке бажання вперше. Також, у разі необхідності, співробітник деканату може зв'язатись із вами та попросити надати підтверджуючий документ про вказану вами пільгу на проживання.

N.B.! Зверніть увагу, що ви несете персональну відповідальність за коректність та правдивість вказаної інформації.

Організатор - заступник декана Медичного факультету №1 Побережець В.Л. (poberezhets_vitalii@vnmu.edu.ua).

Посилання для заповнення форми: https://forms.gle/ci35yooWrqnGKkCb8
01.12.2022 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес

.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecfU0gBLA2mx1HALW_KFWP7h-5JhLyWftb-DwaxuUxBTOjGQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4AHBRmPOvpZX4NAJy33umqAq40iHxuBoSg13iAQ8yl0TVHw/viewform?usp=share_link

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe0FGznEpTkZVh_oLWy2ngh8jQ-JAUzBGidAweEj5WGN9cKBA/viewform?usp=share_link

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHWLY-hbXyUKBcvoZVm66_tkgb3-35Fr-CW4u1zApk5EhAag/viewform?usp=share_link

Для студентів 6 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQcE0785RpXwlFT0jZHlGjWAyM8Yid8HN9WUV6zhCaJOEz5Q/viewform?usp=share_link

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!

13.09.2022

Організаційні заходи для студентів зарахованих у 2022 р.
за спеціальністю «Медицина» на 1 та 2 курс
медичного факультету № 1
ВНМУ ім. М.І. Пирогова,
відбудуться 15.09.2022 р. о 16:00

1 курс, А потік (1-5 група) – аудиторія № 8 (фармацевтичний корпус, 1 поверх);
1 курс, Б потік (6-11 група) – Актова зала (морфкорпус, 1 поверх);
1 курс, В потік (12-17 група) – аудиторія № 1 (морфкорпус, 3 поверх);
2 курс, М2 потік (21-25 група) –аудиторія № 2 (морфкорпус, 3 поверх).


01.07.2022

Оголошується прийом заяв для переведення на вакантні місця на конкурсній основі із контрактної на бюджетну форму навчання студентів 2 - 6 курсів медичного факультету №1 за спеціальністю 222 «МЕДИЦИНА».

Першочергове право на переведення на вакантні місця державного замовлення (відповідно до чинного законодавства України та листа МОН України від 21.06.2022 р. № 1/7035-22) мають право здобувачі освіти з числа:

 1. Дітей загиблих захисників і захисниць України, які були зараховані до закладів вищої освіти в минулих роках на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.
 2. Дітей учасників бойових дій, які були зараховані до закладів вищої освіти в минулих роках на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
 3. Внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Заява про переведення подається з обґрунтуванням причин з додатком відповідних пільгових документів.

Заяви приймаються у канцелярії деканату медичного факультету №1 з 01.07.2022 р. до 21.07.2022 р. або на електронну адресу медичного факультету №1: med1@vnmu.edu.ua

Кінцевий термін подачі заяв 21.07.2022.


26.01.2022

Оголошується прийом заяв для переведення на конкурсній основі із контрактної на бюджетну форму навчання студентів 2 - 6 курсів медичного факультету №1 (спеціальність «Медицина»).

Переведення студентів здійснюється за умов наявності вакантних місць, а також досягнень у навчанні: середнього балу успішності за весь період навчання не менше 4,5 бала та вчасно і успішно складеної поточної сесії.

Першочергове право на переведення мають студенти пільгових категорій згідно чинного законодавства України, в іншому разі за рейтингом середнього балу за весь період навчання.

Якщо студент(ка) навчається за рахунок цільового пільгового державного кредиту, то переведення на бюджетну форму навчання можливе за умови повного погашення отриманого кредиту.

Заява про переведення подається з обґрунтуванням причин з додатком відповідних пільгових документів (при їх наявності). Заяви приймаються у канцелярії деканату медичного факультету №1 з 10.00 до 15.00.

Кінцевий термін подачі заяв 03.02.2022.


21.10.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1tNx_fs4Huv_9qc6rJDgcSIi2vKRTDbLoNEMWa3gSqBo/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1ul4xWX-fwEms6voeK4Fw2n5UakOYLYrpa1_Hx4Kgtlo/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1vGBJMn8Aq1rBlKPsw4s3V9aQJXj2v0HPCBNhenJoOMk/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1Uo0N2_uL-PpSSqWVH1LEGmMnsVBVVo3Gz--Awkwv7B8/edit?usp=sharing

Для студентів 6 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1WWDKJc_i_EsbladyvMyGk5rn1TDFzwNZzOCEgFk9eLA/edit?usp=sharing

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


28.09.2021 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

З 29.09.2021 РОКУ ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ НОВИЙ РОЗКЛАД.

Лекції для основних дисциплін читаються в реальному часі
в on-line режимі згідно розкладу
(лекції, які відсутні в розкладі виставлені на GOOGLE DRIVE кожної кафедри).

Для вибіркових дисциплін інформація розміщується
на Google drive.

ЛЕКЦІЇ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ В MICROSOFT TEAMS.

СТАРОСТАМ ПОТОКІВ БУДЕ НАДІСЛАНО КОД ВХОДУ ДЛЯ ПОТОКУ.

08.04.2021 Шановні роботодавці!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова проводить опитування з метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників, які працевлаштовані у Вашій установі.

Ваші відповіді є конфіденційними

https://docs.google.com/forms/d/1-Nw9dGKRWsuoKOQ8puYiwvsVC8nF_SBRLqtJUaoBgLM/edit?usp=sharing

Результати опитування будуть використані для удосконалення організації навчання та поліпшення якості освітніх послуг.

Дякуємо за співпрацю!


31.03.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/8toMchbTns5tnhp57
Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/Rnse3R4U1W4LnsCS6
Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/kGNmjVks72dTRjfKA
Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/4soaLwe6x7SknXHE8
Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/scNckDWbLzs5781AA

Для доступу до анкетування використовуйте
логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!28.01.2021 Прийом заяв для переведення із контрактної на бюджетну форму навчання студентів медичного факультету №1

Деканат медичного факультету №1 оголошує прийом заяв для переведення із контрактної форми навчання на бюджетну для студентів 1, 2 та 4 ,5 курсу - за спеціальністю «Медицина».

Першочергово мають право на переведення студенти пільгових категорій при наявності відповідних документів.

Документи подавати у канцелярію деканату.

Кінцевий термін прийому заяв - 26.02.2021.


14.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні оцінки забезпечення системи внутрішньої якості освіти та академічної доброчесності у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке проводиться в рамках міжнародного проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ)». Анкетування спрямоване на систематизацію загальних практик університету, що дозволить сформувати певні висновки й об’єктивно оцінити ключові виклики та виокремити сильні і слабкі сторони та на базі отриманих даних створити модель щодо покращення забезпечення академічної доброчесності та якості вищої освіти в університеті.
Опитування – анонімні, система не збирає ні імен-прізвищ, ні електронних адрес опитуваних! Просимо Вас відповідати відверто та об’єктивно.
Анкета доступна за посиланням:
https://www.research.net/r/PirogovMemorialMedicalVinnytsyaS


02.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо організації та проведення дистанційного навчання у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/eJEzb5Gnx4mBNpJ29
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо.
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.


30.11.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 6-ГО КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка, рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/81Lvf6bRFYobbcXG7
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.


08.10.2020 Прийом заяв для переведення з контрактної на бюджетну форму навчання медичного факультету №1

Деканат медичного факультету №1 оголошує прийом заяв для переведення із контрактної форми навчання на бюджетну для студентів 1,2, 3, 5 курсів - за спеціальністю «Медицина» та для студентів 6 курсу - за спеціальністю «Лікувальна справа».

Першочергово мають право на переведення студенти пільгових категорій при наявності відповідних документів

Документи подавати у канцелярію деканату з 12.10.2020.

Кінцевий термін розгляду заяв - 30.10.2020.

Положення

Положення про академічні відпустки здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію інклюзивного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на навчання за кошти державного бюджету і ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок проведення ОСКІ у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про проведення проміжної атестації здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про студентське самоврядування у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Іcторія факультету

Початок підготовки лікарів спеціальності «лікувальна справа» (лікар - лікувальник) і створення лікувально – профілактичного (надалі лікувального, медичного) факультету у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова пов’язані з 1930 роком коли на базі існуючого у м. Вінниці з 1921 року фармацевтичного інституту було організовано заочний медичний інститут – філію Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти. Набір студентів до інституту, тоді здійснювався з числа осіб, які мали середню медичну освіту.

В 1932 заочний медичний інститут було реорганізовано у вечірній виробничий медичний інститут з підготовкою на двох факультетах – лікувально – профілактичному і педіатричному. В 1934 році в м. Вінниці організовано стаціонарний медичний інститут з набором студентів на лікувально – профілактичний факультети.

Значний внесок в розбудову лікувального факультету внесли його колишні декани професори М.М. Болярський, Я.М. Бритван (декан факультету з 1948 по 1952 роки), В.П. Ципковський (декан факультету з 1952 по 1953 та з 1954 по 1959 роки), П.П. Кулик (декан факультету в 1953 - 1954 роках), доценти М.П. Рудюк (декан факультету з 1959 по 1965 роки), В.А. Корнійчук (декан факультету з 1965 по 1969 роки), А.І. Крат (декан факультету з 1976 по 1991 роки), П.Л. Потолочний (декан факультету з 1991 по 1994 роки), доц. П.К. Загниборода (декан факультету з 1994 по 2011 роки).

З 2011 року деканом медичного факультету №1 обрано за конкурсом професора Шевчука Юрія Григоровича.

20
Шевчук Ю.Г.

В зв’язку з суттєвими змінами в організації вищої медичної освіти і в практичній охороні здоров’я лікувальний факультет в 1994 році було реорганізовано в медичний факультет з підготовкою на ньому лікарів за спеціальностями: «Лікувальна справа» і «Педіатрія». У 2001році медичний факультет реорганізовано і на його основі створені медичний факультет №1 з підготовкою лікарів за спеціальністю «Лікувальна справа» і медичний факультет №2 з підготовкою лікарів за спеціальністю «Педіатрія».

З 2016 року медичний факультет №1 здійснює підготовку фахівців за спеціальністю  «Медицина». 

Вагомий внесок випускників медичного факультету в розвиток медичної науки і вищої медичної освіти. Фундатором української анестезіології є професор А.І. Трещинський, багато для становлення в Україні нейрохірургії зробив професор Ю.О. Зозуля, плідно в галузі розвитку вищої медичної освіти працює академік В.М. Козаков, значних успіхів в розвитку ортопедії і травматології досягли професори Петро і Віталій Фіщенки.

Свій шлях в науку на перших трьох курсах медичного факультету ВНМУ починав головний нейрохірург МОЗ України академік НАМН України Є. Педаченко – експерт ВАК України з нейрохірургії, почесний член багатьох міжнародних організацій.

Випускник медичного факультету В.Й. Зоря – академік російської академії медико – технічних наук, доктор медичних наук професор, завідувач кафедрою ортопедії і травматології Московської стоматологічної академії став фундатором Пироговської премії для аспірантів ВНМУ, зробив суттєвий внесок в оновлення парадного мундира М.І. Пирогова під час його ребальзамації.

 

Керівництво факультету

1

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

ШЕВЧУК ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

доктор медичних наук, професор

Тел. (0432) 52-03-22, e-mail: med1@vnmu.edu.ua; yurii.shevchuk.dean@gmail.com

У 1990 році закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». З 1990 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної анатомії, в жовтні 1991 року переведений на посаду асистента тієї ж кафедри, як обраний за конкурсом. В листопаді 2002 року переведений на посаду старшого викладача кафедри нормальної анатомії за контрактом.
У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив загальної вертикальної вібрації на морфологію серця інтактних, вагітних щурів та їх потомства» у спеціалізованій раді Харківського державного медичного університету.
З 2006 року переведений на посаду старшого наукового співробітника науково-дослідного центру ВНМУ імені М.І. Пирогова.
У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Параметри ліквороутримуючих структур головного мозку юнаків і дівчат у нормі та при синдромі повторних пароксизмальних станів (комп’ютерно-томографічне дослідження)» у спеціалізованій Вченій Раді при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця м. Київ.
У 2017 році Шевчуку Ю.Г. присвоєно вчене звання професора кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії.
З 2011 року – декан медичного факультету №1 ( спеціальності «Лікувальна справа» та «Медицина»), з погодинним викладанням оперативної хірургії та топографічної анатомії.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні здобутки в професійній діяльності нагороджений Почесними грамотами ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Вінницької міської ради.
Є автором 90 наукових праць, в тому числі без співавторів – 21 та 5 деклараційних патентів України на корисну модель, є співавтором 3 навчальних посібників: «Короткий курс топографічної анатомії та оперативної хірургії», «Клінічна анатомія сечостатевих органів», «Клінічна анатомія нижньої кінцівки». Підготував 2 кандидатів медичних наук.

 

                           ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

Смольський Леонід Павлович

кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини

(куратор з виховної роботи)

Тел. (0432) 52-46-38

Народився 21 вересня 1936 року в с. Нова Синявка Старосинявського району Хмельницької області. Закінчив Вінницький державний медичний ін­ститут ім. М.І. Пирогова (1960). Лікар-хірург Глинської лікарні Сумської області, Вінницької міської лікарні № 2 (1960-1961). В.о. асис­тента кафедри анатомії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова (1961-1963). Лікар здоровпункту Старосинявського цукрового заводу Летичівського ра­йону Хмельницької області (1963). Асистент (1963-1976), з 1977 року доцент кафедри анатомії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Заступник декана педіатричного факультету (1977-1980), декан по роботі з іноземними студентами (1980-1985), з 1987 року заступник декана медичного факультету № 1. Кандидат медичних наук (1970). Коло наукових пошуків - порівняльно-анатомічний аспект будови м'язів нижніх кінцівок людини та вплив екстремальних факторів на ре­продуктивні органи. Автор 65 наукових праць, 17 раціоналізаторських пропозицій, співавтор 2 методичних посібників і двотомного підручника для студентів медичних вищих навчальних закладів «Анатомія людини». Заслужений працівник освіти України (2003). Нагороджений значком «Відмінник охорони здоров'я» (1980), медаллю «Ветеран праці» (1988), Почесними грамотами Мі­ністерства охорони здоров'я України.

 

Фуніков Анатолій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії

(куратор студентів I курсу)

Тел. (0432) 53-35-82

1957 року народження, українець. В 1976 році закінчив з відзнакою Вінницьке медичне училище ім. Д.К.Заболотного. З 1976 по 1977 роки працював фельдшером в дитячому хірургічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1977 по 1979 роки проходив строкову службу у ВВ МВД СРСР в м.Києві (оперативний полк). З 1979 по 1985 роки навчався у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова, який закінчив з відзнакою. З 1985 по 1987 роки навчався у клінічній ординатурі при кафедрі хірургії педіатричного факультету ВМІ ім. М.І.Пирогова. З 1987 року асистент кафедри загальної хірургії ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 1993 році захистив кандидатську дисертацію. З 1994 по 1998 роки - депутат Вінницької міської Ради. З 1998 - доцент кафедри загальної хірургії ВДМУ ім. М.І.Пирогова. Заслужений винахідник СРСР (1990). В 2000 році нагороджений грамотою Міністерства охорони здоров’я Укураїни.

12

Шкарівський Юрій Леонідович

кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 1

(куратор студентів ІI курсу)

Тел. (0432) 53-35-82

Шкарівський Юрій Леонідович у 2009 р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа». З 2009 по 2011 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за фахом «Внутрішні хвороби», на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на кафедрі внутрішньої медицини №1. У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. З 2014 р. асистент кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2021 р. – заступник декана медичного факультету №1. Автор та співавтор 16 друкованих робіт.

14

 

Рокунець Ігор Леонідович

кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної фізіології

(куратор студентів ІІI курсу)

Тел. (0432) 52-46-38; ; e-mail: rokunets@vnmu.edu.ua

У 2000 році закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова. У 2013 році захистив кандидатську дисертацію «Роль гіпокампу в процесах організації та відтворення програм автоматизованих рухів». Очолює науково-дослідну лабораторію експериментальної нейрофізіології при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова. Член апробаційної ради, спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова. Член групи моніторингу відділу забезпечення якості освіти при Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова. Нагороджений знаком «Відмінник освіти України». У 2010 році став лауреатом стипендії імені М.І. Пирогова.

10

 

Скорук Роман Васильович

кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії

(куратор студентів ІV, V курсу)

Тел. (0432) 52-46-38

Скорук Роман Васильович у 2006 р закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа». З 2006-2009 рр. проходив інтернатуру по хірургії на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. Та працював за сумісництвом на посаді старшого лаборанта кафедри анатомії людини. В 2009 переведений на посаду асистента кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2017 році захистив дисертацію за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. У березні 2018 року присвоєне вчене звання доцента кафедри анатомії людини. З 2018 року - заступник декана медичного факультету №1. Має 22 публікації, з них 2 у періодичних виданнях, які включені до науко-метричної бази Web of Science.

 

Пархонюк Валерій Петрович

кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №1

(куратор студентів VI курсу)

Тел. (0432) 66-09-83

1952 року народження, українець. В 1979 році закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова, був рекомендований Вченою радою інституту на наукову роботу. З вересня 1979 року по червень 1981 року навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю: "внутрішні хвороби". Після закінчення ординатури - асистент кафедри факультетської терапії. В 1988 році захистив кандидатську дисертацію. З лютого 1999 року доцент кафедри факультетської терапії. З 1995 року - заступник декана медичного факультету №1. Нагороджений грамотами Міністерства охорони здоров’я Укураїни, облдержадміністрації та ректорату Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

                             

ДЕКАНАТ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

 • Кілівнік Іванна Сергіївна – старший інспектор, куратор студентів 1, 2 курсів, куратор студентів по соц. стипендіях, тел: (0432) 55-39-18
 • Джулинська Наталія Володимирівна -  старший інспектор, куратор студентів 3, 4 курсу, тел: (0432) 55-39-18
 • Рябоконь Тетяна Олексіївна – інспектор, куратор студентів 5, 6 курсу, тел: (0432)55-39-66
 • Юрченко Ірина Антонівна – старший інспектор факультету, тел: (0432) 55-39-18

 

КОМП’ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР ДЕКАНАТУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

Тел. (0432) 66-03-42

 • Борейко Світлана Леонідівна – інспектор факультету
 • Топчій Лілія Андріївна – інспектор факультету

Виробнича практика

Алгоритм дій студента для проходження виробничої практики:

 1. До початку виробничої практики надати дозвіл від головного лікаря на проходження виробничої практики по місцю проживання (крім лікувальних закладів м. Вінниці, районів Вінницької області, м. Житомира, м. Хмельницького з якими є угода про проходження практики).
 2. В відділі практики взяти програму, направлення на проходження практики і зразок звіту (на сайті університету ).
 3. Надати заповнений і завірений печаткою та підписом головного лікаря звіт про проходження практики на профільну кафедру, здати залік з виробничої практики на профільних кафедрах.

Деканати

Бази практики

Звіт про проходження виробничої практики 4 курс

Звіт про проходження виробничої практики 5 курс

Зразок клопотання (практика 4-5 курс)

Роз’яснення щодо проходження практик для 4 та 5 курсів спеціальностей «Медицина» та «Педіатрія» та зразок клопотання

Міжнародне стажування

Вибіркові дисципліни студенту

1 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

1 КУРС (10 КРЕДИТІВ) - вибрати 4 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 1.1
ВК 1.1 Історія медицини 2,5 Соціальна медицина та ООЗ https://vnmu.edu.ua/кафедра-суспільних-наук
ВК 1.2 Історія світової культури 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.3 Соціологія та медична соціологія 2,5
ВК 1.4 Ефективна комунікація як показник якісної взаємодії лікаря з пацієнтом 2,5 Українознавство https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства
ВК 1.5 Політологія 2,5 Кафедра філософії та суспільних наук  https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
Блок 1.2
ВК 1.6 Етика та деонтологія в медицині 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.7 Основи психології 2,5
ВК 1.8 Основи здорового способу життя 2,5 Фізвиховання та ЛФК  https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК 1.9 Основи економічних теорій 2,5 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК1.10 Естетика та теорія мистецтва 2,5

2 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

2 КУРС (6 КРЕДИТІВ)- вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 2.1
ВК 2.1 Логіка. Формальна логіка 2,0 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 2.2 Публічне мовлення: як стати успішним спікером 2,0 Українознавство https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства
ВК 2.3 (і) Практика соціокультурної комунікації українською мовою (для іноземних студентів) 2,0
ВК 2.4 Методика та технологія підготовки наукової роботи здобувача вищої освіти 2,0 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 2.5 Основи профілактики залежностей 2,0 Медична психологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії 
Блок 2.2
ВК 2.6 Ембріологія людини 2,0 Анатомія людини https://anatomy.vnmu.edu.ua/
ВК 2.7 Променева анатомія 2,0
Блок 2.3
ВК 2.8 Біохімія харчування 2,0 Біологічна та загальна хімія  https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 2.9 Нейрофізіологія 2,0 Нормальна фізіологія

https://vnmu.edu.ua/кафедра-нормальнії-фізіології

ВК 2.10 Сучасні аспекти молекулярної біології  2,0 Медична біологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-біології

3 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

3 КУРС (6 КРЕДИТІВ)- вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 3.1
ВК 3.1 Біохімія запалення та імунної системи 2,0 Біологічна та загальна хімія https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 3.2 Інфекційна імунологія 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології
ВК 3.3 Імунобіологічні препарати 2,0
Блок 3.2
ВК 3.4 Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 2,0 Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедра-філософії 
ВК 3.5 Основи фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів 2,0 Фармакології https://vnmu.edu.ua/кафедра-фармакології
ВК 3.6 Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни 2,0 Загальна гігієна та екологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології
Блок 3.3
ВК 3.7 Медична психологія 2,0 Медична психологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 3.8 Медична англійська мова 2,0 Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології https://vnmu.edu.ua/кафедра-іноземних-мов  
ВК 3.9 (і) Практика фахової українськомовної комунікації (для іноземних здобувачів) 2,0 Українознавство https://vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства

4 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

4 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
Блок 4.1
ВК 4.1 Вибрані питання сучасної педіатрії 2,0 Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 4.2 Побічна дія ліків 2,0 Клінічної фармації та клінічної фармакології

https://vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології 

ВК 4.3 Взаємодія ліків на етапах фармакокінетики 2,0
Блок 4.2
ВК 4.4 Основи мануальної терапії та масажу 2,0 Фізичної та реабілітаційної медицини

https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини 

ВК 4.5 Фізіотерапевтичні засоби в медичній реабілітації 2,0
ВК 4.6 Актуальні питання дієтології та нутриціології 2,0 Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2
Блок 4.3
ВК 4.7 Вибранні питання  клінічної нефрології 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1 
ВК 4.8 Ендоскопічні методи в гінекології 2,0 Акушерство та гінекологія №2  https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-2
ВК 4.9 Мікробіологічні засади антибактеріальної терапії 2,0 Мікробіологія, вірусологія та імунологія  https://vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології

5 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

5 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
Блок 5.1 (1 дисципліна з блоку)
ВК 5.1 Клінічна артрологія 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1
ВК 5.2 Клінічна вертебрологія 2,0 Фізичної та реабілітаційної медицини

https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізичної-та-реабілітаційної-медицини

ВК 5.3 Клінічна електрокардіографія 2,0 Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2
ВК 5.4 Невідкладні стани в кардіології 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1  
ВК 5.5 Сучасні лікувально-профілактичні стратегії при вірус-асоційованих пандеміях  2,0 Інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедра-інфекційних-хвороб
ВК 5.6 (і) Клінічна паразитологія та тропічна медицина (для іноземних студентів) 2,0
Блок 5.2
ВК 5.7 Диференційна діагностика ANCA-асоційованих васкулітів 2,0 Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-1
ВК 5.8 Біопсійно-секційний курс 2,0 Патологічна анатомія https://vnmu.edu.ua/кафедра-патологічної-анатомії-та-судової-медицини-з-курсом-основ-права
ВК 5.9 Захист прав та інтересів медичних та фармацевтичних працівників. Юридична відповідальність у сфері професійної діяльності 2,0 Судова медицина та право  https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58  
ВК 5.10 Допомога травмованим на догоспітальному етапі 2,0 Медицина катастроф та військова медицина  https://emergency.vnmu.edu.ua/
ВК 5.11 Організація роботи з ліквідації наслідків надзвичайних станів 2,0
ВК 5.12 Мініінвазивні технології в хірургії 2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія  http://endocvs.vn.ua/
Блок 5.3
ВК 5.13 УЗД в акушерстві та гінекології 2,0 Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-1
ВК 5.14 Недоношена дитина: проблеми догляду та лікування 2,0 Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-1
ВК 5.15 Орфанні захворювання в педіатрії 2,0 Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра- педіатрії-2
ВК 5.16 Вибрані питання в дитячій кардіології 2,0

6 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS та відповідну кількість дисциплін, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. У каталозі вибіркових дисциплін вибрати пропозиції на наступний навчальний рік Здобувачі 1-го року обирають на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й.
 3. Здобувачі 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6-й курс.
 4. Перед остаточним вибором дисципліни - ознайомитись з презентаціями та силабусами вибіркових дисциплін на сайтах кафедр.
 5. При анкетуванні відмітити вибрані Вами дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»).

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ECTS. Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання

Код
(в кат.)

Кількість кредитів ECTS за навч. рік

Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ)

Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

10

2,5

4

2-й

ВК

6

2,0

3

3-й

ВК

6

2,0

3

4-й

ВК

6

2,0

3

5-й

ВК

6

2,0

3

6-й
(професійне спрямування)

ВК

6

2,0

3

ВБ

50

50

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна)
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

 

ІІ. Вибіркові компоненти ОПП «Медицина»

6 КУРС (6 КРЕДИТІВ) - вибрати 3 ВК
Код Назва вибіркової дисципліни Кредити ECTS Кафедра ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ 
Блок 6.1
ВК 6.1 Клінічна біохімія (вибрані питання) 2,0 Біологічна та загальна хімія https://vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 6.2 Клінічна фармакологія в кардіології 2,0 Клінічної фармації та клінічної фармакології https://vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології 
ВК 6.3 Фармакотерапія в офтальмології 2,0 Очні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедра-очних-хвороб
ВК 6.4 Немедикаментозні методи лікування та реабілітації 2,0 Фізвиховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
Блок 6.2
ВК 6.5 Сучасні стратегії оперативної хірургії. 2,0 Оперативна хірургія https://vnmu.edu.ua/кафедра-оперативної-хірургії-та-топографічної-анатомії
BK 6.6 Практичний курс судово-медичної гістології. 2,0 Судова медицина та право https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58
ВК 6.7 Сучасні підходи мініінвазивного лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку 2,0 Дитяча хірургія   http://pediatricsurgery.vnmu.edu.ua/
ВК 6.8 Основи флебології 2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія http://endocvs.vn.ua/
ВК 6.9 Основи кардіохірургії 2,0
Блок 6.3
ВК 6.10 Гінекологія дітей та підлітків 2,0 Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедра-акушерства-і-гінекології-1
ВК 6.11 Основи дитячої онкогематології 2,0 Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-педіатрії-2
ВК 6.12 Правові засади створення та провадження власного медичного бізнесу 2,0 Судова медицина та право https://www.vnmu.edu.ua/department/department/58
ВК 6.13 Клінічні дослідження 2,0 Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньої-медицини-2 
АЛЬТЕРНАТИВНА ПРОПОЗИЦІЯ – замість 1 дисципліни із блоків 6.1, 6.2, 6.3 можна обрати 1 дисципліну (2,0 кредити) із спорідненої ОПП «Педіатрія» (6 курс)
ВК (П-1) Імунопрофілактика інфекційних хвороб у дітей 2,0 Дитячі інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедра-дитячих-інфекційних-хвороб
ВК (П-2) Дитяча ендокринологія 2,0 Ендокринологія https://vnmu.edu.ua/кафедра-ендокринології

 

Вибіркові блоки професійного спрямування – 6 курс (1 ВБ - 50 кредитів)

Вибірковий блок 1** «Загальна практика - сімейна медицина»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 1.1 Загальна практика (сімейна медицина). Практика   (підготовка до ОСП(К)І).  5,5  Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 1.2 Паліативна та хоспісна медицина  3,0  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 1.3 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  17,0  
ВБ 1.3.1  Внутрішня медицина 11,5 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 1.3.2 Інфекційні хвороби 3,5 Інфекційні хвороби
ВБ 1.3.3 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
  ВБ 1.3.4  Сучасна діабетологія. Невідкладні стани в ендокринології 1,0 Ендокринологія
ВБ 1.4 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами у загальній практиці. Практика  (підготовка до ОСП(К)І).  10,5  Педіатрія №2
ВБ 1.5 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія у загальній практиці. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  8,0  Хірургія №1, хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 1.6 Акушерство і гінекологія у загальній практиці. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  4,0  Акушерство та гінекологія №1 та  №2
ВБ 1.7 Ендоскопічні технології в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів 2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ 1  50  

 

Вибірковий блок 2** «Внутрішня медицина»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 2.1 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  22,0 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.1 Сучасна практика внутрішньої медицини 7,0 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.2 Методи інструментального дослідження в сучасній кардіологічній практиці  3,5  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.3 Ведення пацієнтів після оперативних втручань на серці  3,0  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.4 Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини  2,0  Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 2.1.5 Сучасна діабетологія. Невідкладні стани в ендокринології 1,0 Ендокринологія
ВБ 2.1.6 Інфекційні хвороби 4,5 Інфекційні хвороби
ВБ 2.1.7 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
ВБ 2.2 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  10,5 Педіатрія №2
ВБ 2.3 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 8,0 Хірургія №1, хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 2.4 Акушерство і гінекологія. Практика (підготовка до ОСП(К)І). 4,0 Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 2.5 Загальна практика (сімейна медицина). Практика (підготовка до ОСП(К)І). 3,5 Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 2.6 Ендоскопічні технології в діагностиці та лікуванні захворювань внутрішніх органів  2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ2 50  

 

Вибірковий блок 3** «Хірургія»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 3.1 Хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  12,0   
ВБ 3.1.1 Симптоми та синдроми в хірургії  3,0  Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
ВБ 3.1.2 Серцево-судинна хірургія    1,5  Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
ВБ 3.1.3 Травматологія  1,5  Травматологія і ортопедія
ВБ 3.1.4 Невідкладні стани в хірургії     1,5  Хірургія №2
ВБ 3.1.5 Мініінвазивне лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку  1,5  Дитяча хірургія
ВБ 3.1.6 Вади розвитку в дітей  1,5  Дитяча хірургія
ВБ 3.1.7 Клінічна онкологія  1,5  Онкологія
ВБ 3.2 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  17,0  
ВБ 3.2.1  Внутрішня медицина 11,5 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №2
ВБ 3.2.2 Інфекційні хвороби 3,5 Інфекційні хвороби
ВБ 3.2.3 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
  ВБ 3.2.4 Невідкладна ендокринологія 1,0 Ендокринологія
ВБ 3.3 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами.  Практика (підготовка до ОСП(К)І).  9,0 Педіатрія №2
ВБ 3.4 Акушерство і гінекологія. Практика (підготовка до ОСП(К)І).   5,0 Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 3.5 Загальна практика (сімейна медицина). Практика   (підготовка до ОСП(К)І).  3,5 Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 3.6 Клінічна мікробіологія 1,5 Мікробіологія, вірусологія та імунологія
ВБ 3.7 Ендоскопічна хірургія  2,0 Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ3 50  

 

Вибірковий блок 4 **«Акушерство і гінекологія»
Код Складові вибіркового блоку Кредити ECTS Кафедра
ВБ 4.1 Акушерство і гінекологія. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  У т.ч.  7,0  
ВБ 4.1.1 Сучасна практика в акушерстві та гінекології, оперативне акушерство 3,0 Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.2 Клінічна мамологія  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.3 Гінекологія дітей та підлітків  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.4 Естетична гінекологія  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.1.5 Онкогінекологія  1,0  Акушерство та гінекологія №1 та №2
ВБ 4.2 Сучасні стратегії невідкладної медичної допомоги  2,0 Анестезіологія, інтенсивна терапія та медицина невідкладниї станів
ВБ 4.3 Внутрішня медицина. Практика (підготовка до ОСП(К)І). У т.ч.  17,0  
ВБ 4.3.1  Внутрішня медицина 11,5 Внутрішня медицина №1, №3 та Внутрішня медицина мед. ф-ту №
ВБ 4.3.2 Інфекційні хвороби 3,5 Інфекційні хвороби
ВБ 4.3.3 Фтизіатрія 1,0 Фтизіатрія
ВБ 4.3.4 Невідкладна ендокринологія 1,0 Ендокринологія
ВБ 4.4 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами. Практика (підготовка до ОСП(К)І).  10,5  Педіатіря №2, дитячі інфекційні хвороби
ВБ 4.5 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І).    8,0  Хірургія №1, хірургія мед. ф-ту №2 та дитяча хірургія
ВБ 4.6 Загальна практика (сімейна медицина). Практика (підготовка до ОСП(К)І).  3,5  Загальна практика та сімейна медицина
ВБ 4.7 Ендоскопічна хірургія  2,0  Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія
  Всього за ВБ4 50  

Працевлаштування

Щодо інтернатури

Міністерство охорони здоров'я України
1545
Урядова гаряча лінія
Міністерство освіти і науки України

ВНМУ ім. М.І. Пирогова © 2024