Загальна інформація

На медичному факультеті №1 здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю:

- 222 «Медицина»
Кваліфікація– лікар.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр.
Форма навчання – денна.
Форма фінансування – за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб.
Термін навчання – 6 років.

- 7.12010001 «Лікувальна справа»
Кваліфікація – лікар.
Освітньо-кваліфікаційний рівень – спеціаліст.
Форма навчання – денна.
Форма фінансування – за бюджетні кошти та кошти юридичних і фізичних осіб.

Термін навчання – 6 років.

У структурі медичного факультету №1 44 кафедри, в т.ч. 27 клінічних і 17 теоретичних. На кафедрах працює 736 викладачів, з них - 512 (69,5%) мають науковий ступінь, у тому числі - докторів наук 92 (12,5%), кандидатів наук 420 (57,06%), доцентів 320 (43,4%), професорів 74(10,05%). На факультеті працюють: заслужений діяч науки і техніки України, академік НАМН України, Герой України ректор університету професор В.М. Мороз, Лауреати державної премії України професори О.І. Гнатюк, М.Б. Луцюк, доц. О.І. Штатько, доц. В.М. Ольхов, 4 заслужених діячів науки і техніки України, 3 заслужених винахідники і раціоналізатори України, 2 заслужених працівники освіти України, 16 членів міжнародних, зарубіжних та альтернативних академій, 8 заслужених лікарів України. Наказом Президента від 7 квітня 2017 року науковий проєкт «Створення засобів і технологій еферентної терапії на основі нанокремнезену» відзначений Державною премією України у галузі науки і техніки.

Лекція в актовій залі університету

Майже всі кафедри медичного факультету №1 очолюють доктора наук, а на двадцяти кафедрах працюють від 2 до 7 професорів. Висококваліфікованим професорсько-викладацький склад факультету забезпечує впровадження в навчальний процес і лікувальну практику нових технологій і методик. В 2005/2006 навчальному році на першому курсі впроваджено кредитно-модульну форму підготовки студентів, що вимагало від кафедр, керівництва проведення значної роботи з організаційного і навчально-методичного забезпечення.

1

2

3

4

5

6

Практичні заняття з анатомії людини, біохімії, патоморфології, дитячої хірургії, нормальної фізіології і судової медицини

Викладачі факультету активно працюють над створенням і виданням підручників і навчально-методичних посібників. Різними видавництвами видані підручники і навчально-методичні посібники, авторами яких були професори і доценти кафедр факультету О.І. Гнатюк, Б.Ф. Мазорчук, П.П. Шапаренко, В.М. Мороз, І.Й. Хаїмзон, М.В. Йолтухівський, Р.П. Піскун, В.І. Денисюк, І.В. Сергета, Б.М. Пухлик, Ю.М. Мостовой, С.П. Жученко, Т.В. Капітан, А.Н. Гайструк, Б.А. Болюх, Л.В. Мороз, В.С. Тарасюк, С.Д. Хіміч, О.В. Катілов, Ю.Й. Гумінський, В.С. Школьніков, Ю.Г. Шевчук, В.І. Півторак та ін.

Викладачі багатьох кафедр залучені до розробок навчальних програм з відповідних дисциплін та створення тестів, за якими проводяться ЄДКІ «Крок-1», «Крок-2» та ЄДКІ: іспит з англійської мови професійного спрямування.

Кафедри комп'ютеризовані, забезпечені програмами комп'ютерного контролю, необхідними навчально-методичними матеріалами та сучасною лікувально-діагностичною апаратурою.

Співробітники факультету задіяні у виконанні 5 державних програм з охорони здоров'я: національної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД; програми „Онкологія", програми „Профілактики та лікування артеріальної гіпертензії", комплексної програми „Цукровий діабет", національної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз.

7

8

9

10

11

12

Урочиста посвята першокурсників

На медичному факультеті №1 навчається 2456 студентів:

За спеціальністю „Медицина” навчається 1769 студентів, серед них державною формою підготовки охоплено 1328 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб - 441.

За спеціальністю „Лікувальна справа” навчається 687 студентів, серед них державною формою підготовки охоплено 406 осіб, за кошти фізичних та юридичних осіб - 281.

Кафедри базових дисциплін, теоретичні кафедри, розміщені в морфологічному корпусі і навчальному корпусі №2. Базами клінічних кафедр факультету в м. Вінниці є 10 лікувальних закладів міського і 13 - обласного підпорядкування, в яких розгорнуто майже 6000 лікарняних ліжок.

В цих закладах функціонують оснащені сучасним обладнанням спеціалізовані центри. Поліклінічні відділення лікарень, на базах яких навчаються студенти, розраховані на 3460 відвідувань на добу.

З врахуванням вкладу в навчально-методичну роботу кафедру загальної хірургії факультету МОЗ України затвердило в якості опорної серед відповідних кафедр медичних вузів країни.

13 14

Виступ художньої самодіяльністі університету

В організації науково-методичного забезпечення фахової підготовки враховуються пропозиції, одержані соціологічними дослідженнями за наслідками анкетування студентів та управлінців охорони здоров'я. На факультеті функціонує чітка система контролю навчальної діяльності кафедр, якості засвоєння студентами матеріалу; на кафедрах створені пакети програм та питань різної складності, які використовуються на етапах базового, поточного рубіжного і підсумкового контролю підготовки студентів на різних семестрах навчання.

Викладачі клінічних кафедр проводять лікувально-консультативну роботу у базових відділеннях лікарень, впроваджують в практику лікувальних закладів нові методики і технології лікування і діагностики, виконують найбільш складні операції.

 

Адреса деканату:   вул. Пирогова, 56, м. Вінниця, Україна, 21018
                                     тел. (0432) 55-39-18, (0432) 55-39-66, 66-03-42
                                     Еmаіl: med1@vnmu.edu.ua

Оголошення


21.10.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1tNx_fs4Huv_9qc6rJDgcSIi2vKRTDbLoNEMWa3gSqBo/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1ul4xWX-fwEms6voeK4Fw2n5UakOYLYrpa1_Hx4Kgtlo/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1vGBJMn8Aq1rBlKPsw4s3V9aQJXj2v0HPCBNhenJoOMk/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1Uo0N2_uL-PpSSqWVH1LEGmMnsVBVVo3Gz--Awkwv7B8/edit?usp=sharing

Для студентів 6 курсу спеціальності «Медицина»:
https://docs.google.com/forms/d/1WWDKJc_i_EsbladyvMyGk5rn1TDFzwNZzOCEgFk9eLA/edit?usp=sharing

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


28.09.2021 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

З 29.09.2021 РОКУ ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ НОВИЙ РОЗКЛАД.

Лекції для основних дисциплін читаються в реальному часі
в on-line режимі згідно розкладу
(лекції, які відсутні в розкладі виставлені на GOOGLE DRIVE кожної кафедри).

Для вибіркових дисциплін інформація розміщується
на Google drive.

ЛЕКЦІЇ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ В MICROSOFT TEAMS.

СТАРОСТАМ ПОТОКІВ БУДЕ НАДІСЛАНО КОД ВХОДУ ДЛЯ ПОТОКУ.

08.04.2021 Шановні роботодавці!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова проводить опитування з метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників, які працевлаштовані у Вашій установі.

Ваші відповіді є конфіденційними

https://docs.google.com/forms/d/1-Nw9dGKRWsuoKOQ8puYiwvsVC8nF_SBRLqtJUaoBgLM/edit?usp=sharing

Результати опитування будуть використані для удосконалення організації навчання та поліпшення якості освітніх послуг.

Дякуємо за співпрацю!


31.03.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/8toMchbTns5tnhp57
Для студентів 2 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/Rnse3R4U1W4LnsCS6
Для студентів 3 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/kGNmjVks72dTRjfKA
Для студентів 4 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/4soaLwe6x7SknXHE8
Для студентів 5 курсу спеціальності «Медицина»:
https://forms.gle/scNckDWbLzs5781AA

Для доступу до анкетування використовуйте
логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!28.01.2021 Прийом заяв для переведення із контрактної на бюджетну форму навчання студентів медичного факультету №1

Деканат медичного факультету №1 оголошує прийом заяв для переведення із контрактної форми навчання на бюджетну для студентів 1, 2 та 4 ,5 курсу - за спеціальністю «Медицина».

Першочергово мають право на переведення студенти пільгових категорій при наявності відповідних документів.

Документи подавати у канцелярію деканату.

Кінцевий термін прийому заяв - 26.02.2021.


14.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні оцінки забезпечення системи внутрішньої якості освіти та академічної доброчесності у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке проводиться в рамках міжнародного проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ)». Анкетування спрямоване на систематизацію загальних практик університету, що дозволить сформувати певні висновки й об’єктивно оцінити ключові виклики та виокремити сильні і слабкі сторони та на базі отриманих даних створити модель щодо покращення забезпечення академічної доброчесності та якості вищої освіти в університеті.
Опитування – анонімні, система не збирає ні імен-прізвищ, ні електронних адрес опитуваних! Просимо Вас відповідати відверто та об’єктивно.
Анкета доступна за посиланням:
https://www.research.net/r/PirogovMemorialMedicalVinnytsyaS


02.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо організації та проведення дистанційного навчання у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/eJEzb5Gnx4mBNpJ29
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо.
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.


30.11.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 6-ГО КУРСУ МЕДИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка, рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/81Lvf6bRFYobbcXG7
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.


08.10.2020 Прийом заяв для переведення з контрактної на бюджетну форму навчання медичного факультету №1

Деканат медичного факультету №1 оголошує прийом заяв для переведення із контрактної форми навчання на бюджетну для студентів 1,2, 3, 5 курсів - за спеціальністю «Медицина» та для студентів 6 курсу - за спеціальністю «Лікувальна справа».

Першочергово мають право на переведення студенти пільгових категорій при наявності відповідних документів

Документи подавати у канцелярію деканату з 12.10.2020.

Кінцевий термін розгляду заяв - 30.10.2020.

Положення

Положення про академічні відпустки здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію інклюзивного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на навчання за кошти державного бюджету і ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок проведення ОСКІ у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про проведення проміжної атестації здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про студентське самоврядування у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Іcторія факультету

Початок підготовки лікарів спеціальності «лікувальна справа» (лікар - лікувальник) і створення лікувально – профілактичного (надалі лікувального, медичного) факультету у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова пов’язані з 1930 роком коли на базі існуючого у м. Вінниці з 1921 року фармацевтичного інституту було організовано заочний медичний інститут – філію Всеукраїнського інституту заочної медичної освіти. Набір студентів до інституту, тоді здійснювався з числа осіб, які мали середню медичну освіту.

В 1932 заочний медичний інститут було реорганізовано у вечірній виробничий медичний інститут з підготовкою на двох факультетах – лікувально – профілактичному і педіатричному. В 1934 році в м. Вінниці організовано стаціонарний медичний інститут з набором студентів на лікувально – профілактичний факультети.

Значний внесок в розбудову лікувального факультету внесли його колишні декани професори М.М. Болярський, Я.М. Бритван (декан факультету з 1948 по 1952 роки), В.П. Ципковський (декан факультету з 1952 по 1953 та з 1954 по 1959 роки), П.П. Кулик (декан факультету в 1953 - 1954 роках), доценти М.П. Рудюк (декан факультету з 1959 по 1965 роки), В.А. Корнійчук (декан факультету з 1965 по 1969 роки), А.І. Крат (декан факультету з 1976 по 1991 роки), П.Л. Потолочний (декан факультету з 1991 по 1994 роки), доц. П.К. Загниборода (декан факультету з 1994 по 2011 роки).

З 2011 року деканом медичного факультету №1 обрано за конкурсом професора Шевчука Юрія Григоровича.

20
Шевчук Ю.Г.

В зв’язку з суттєвими змінами в організації вищої медичної освіти і в практичній охороні здоров’я лікувальний факультет в 1994 році було реорганізовано в медичний факультет з підготовкою на ньому лікарів за спеціальностями: «Лікувальна справа» і «Педіатрія». У 2001році медичний факультет реорганізовано і на його основі створені медичний факультет №1 з підготовкою лікарів за спеціальністю «Лікувальна справа» і медичний факультет №2 з підготовкою лікарів за спеціальністю «Педіатрія».

З 2016 року медичний факультет №1 здійснює підготовку фахівців за спеціальністю  «Медицина». 

Вагомий внесок випускників медичного факультету в розвиток медичної науки і вищої медичної освіти. Фундатором української анестезіології є професор А.І. Трещинський, багато для становлення в Україні нейрохірургії зробив професор Ю.О. Зозуля, плідно в галузі розвитку вищої медичної освіти працює академік В.М. Козаков, значних успіхів в розвитку ортопедії і травматології досягли професори Петро і Віталій Фіщенки.

Свій шлях в науку на перших трьох курсах медичного факультету ВНМУ починав головний нейрохірург МОЗ України академік НАМН України Є. Педаченко – експерт ВАК України з нейрохірургії, почесний член багатьох міжнародних організацій.

Випускник медичного факультету В.Й. Зоря – академік російської академії медико – технічних наук, доктор медичних наук професор, завідувач кафедрою ортопедії і травматології Московської стоматологічної академії став фундатором Пироговської премії для аспірантів ВНМУ, зробив суттєвий внесок в оновлення парадного мундира М.І. Пирогова під час його ребальзамації.

 

Керівництво факультету

1

ДЕКАН МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

ШЕВЧУК ЮРІЙ ГРИГОРОВИЧ

доктор медичних наук, професор

Тел. (0432) 52-03-22, e-mail: med1@vnmu.edu.ua; yurii.shevchuk.dean@gmail.com

У 1990 році закінчив Вінницький медичний інститут імені М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія». З 1990 року працював на посаді старшого лаборанта кафедри нормальної анатомії, в жовтні 1991 року переведений на посаду асистента тієї ж кафедри, як обраний за конкурсом. В листопаді 2002 року переведений на посаду старшого викладача кафедри нормальної анатомії за контрактом.
У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вплив загальної вертикальної вібрації на морфологію серця інтактних, вагітних щурів та їх потомства» у спеціалізованій раді Харківського державного медичного університету.
З 2006 року переведений на посаду старшого наукового співробітника науково-дослідного центру ВНМУ імені М.І. Пирогова.
У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Параметри ліквороутримуючих структур головного мозку юнаків і дівчат у нормі та при синдромі повторних пароксизмальних станів (комп’ютерно-томографічне дослідження)» у спеціалізованій Вченій Раді при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця м. Київ.
У 2017 році Шевчуку Ю.Г. присвоєно вчене звання професора кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії.
З 2011 року – декан медичного факультету №1 ( спеціальності «Лікувальна справа» та «Медицина»), з погодинним викладанням оперативної хірургії та топографічної анатомії.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні здобутки в професійній діяльності нагороджений Почесними грамотами ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, Вінницької міської ради.
Є автором 90 наукових праць, в тому числі без співавторів – 21 та 5 деклараційних патентів України на корисну модель, є співавтором 3 навчальних посібників: «Короткий курс топографічної анатомії та оперативної хірургії», «Клінічна анатомія сечостатевих органів», «Клінічна анатомія нижньої кінцівки». Підготував 2 кандидатів медичних наук.

 

                           ЗАСТУПНИКИ ДЕКАНА МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

Смольський Леонід Павлович

кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини

(куратор студентів І курсу)

Тел. (0432) 52-46-38

Народився 21 вересня 1936 року в с. Нова Синявка Старосинявського району Хмельницької області. Закінчив Вінницький державний медичний ін­ститут ім. М.І. Пирогова (1960). Лікар-хірург Глинської лікарні Сумської області, Вінницької міської лікарні № 2 (1960-1961). В.о. асис­тента кафедри анатомії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова (1961-1963). Лікар здоровпункту Старосинявського цукрового заводу Летичівського ра­йону Хмельницької області (1963). Асистент (1963-1976), з 1977 року доцент кафедри анатомії Вінницького державного медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Заступник декана педіатричного факультету (1977-1980), декан по роботі з іноземними студентами (1980-1985), з 1987 року заступник декана медичного факультету № 1. Кандидат медичних наук (1970). Коло наукових пошуків - порівняльно-анатомічний аспект будови м'язів нижніх кінцівок людини та вплив екстремальних факторів на ре­продуктивні органи. Автор 65 наукових праць, 17 раціоналізаторських пропозицій, співавтор 2 методичних посібників і двотомного підручника для студентів медичних вищих навчальних закладів «Анатомія людини». Заслужений працівник освіти України (2003). Нагороджений значком «Відмінник охорони здоров'я» (1980), медаллю «Ветеран праці» (1988), Почесними грамотами Мі­ністерства охорони здоров'я України.

10

 

Скорук Роман Васильович

кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної анатомії

(куратор студентів I-ІІ курсу)

Тел. (0432) 52-46-38

Скорук Роман Васильович у 2006 р закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа». З 2006-2009 рр. проходив інтернатуру по хірургії на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. Та працював за сумісництвом на посаді старшого лаборанта кафедри анатомії людини. В 2009 переведений на посаду асистента кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2017 році захистив дисертацію за спеціальністю 14.03.01 – нормальна анатомія. У березні 2018 року присвоєне вчене звання доцента кафедри анатомії людини. З 2018 року - заступник декана медичного факультету №1. Має 22 публікації, з них 2 у періодичних виданнях, які включені до науко-метричної бази Web of Science.

10

Довгань Олександр Вікторович

кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної фізіології

(куратор студентів ІІІ курсу)

Тел. Тел. (063) 399-13-13; e-mail: dovgan@vnmu.edu.ua

Довгань Олександр Вікторович, 1980 р.н., закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова у 2004р за спеціальністю «Педіатрія» й отримав диплом з відзнакою, стипендіат Верховної Ради України. У 2004 зарахований на посаду асистента кафедри нормальної фізіології. 28 травня 2014 року захистив дисертаційну роботу на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 05.600.02 при Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова на тему «Функціональна активність нейронів гіпоталамуса та мигдалеподібного комплексу під час реалізації їжодобувних рухів у щурів» за спеціальністю 14.03.03 – нормальна фізіологія. У 2017р присвоєно вчене звання доцента. З 2006 по 2016 рр Голова профспілкової організації студентів ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; 2016 р.- по теперішній час Заступник декана медичного факультету №1. Член приймальної та відбіркової комісій, голова освітніх центрів “Донбас Україна” та “Крим-Україна”, член моніторингової групи та якості оцінювання ВНМУ.

Пархонюк Валерій Петрович

кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини №1

(куратор студентів ІV курсу)

Тел. (0432) 66-09-83

1952 року народження, українець. В 1979 році закінчив з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М.І.Пирогова, був рекомендований Вченою радою інституту на наукову роботу. З вересня 1979 року по червень 1981 року навчався в клінічній ординатурі за спеціальністю: "внутрішні хвороби". Після закінчення ординатури - асистент кафедри факультетської терапії. В 1988 році захистив кандидатську дисертацію. З лютого 1999 року доцент кафедри факультетської терапії. З 1995 року - заступник декана медичного факультету №1. Нагороджений грамотами Міністерства охорони здоров’я Укураїни, облдержадміністрації та ректорату Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

Фуніков Анатолій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної хірургії

(куратор студентів V-VI курсу)

Тел. (0432) 53-35-82

1957 року народження, українець. В 1976 році закінчив з відзнакою Вінницьке медичне училище ім. Д.К.Заболотного. З 1976 по 1977 роки працював фельдшером в дитячому хірургічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова. З 1977 по 1979 роки проходив строкову службу у ВВ МВД СРСР в м.Києві (оперативний полк). З 1979 по 1985 роки навчався у Вінницькому медичному інституті ім. М.І.Пирогова, який закінчив з відзнакою. З 1985 по 1987 роки навчався у клінічній ординатурі при кафедрі хірургії педіатричного факультету ВМІ ім. М.І.Пирогова. З 1987 року асистент кафедри загальної хірургії ВДМУ ім. М.І.Пирогова. В 1993 році захистив кандидатську дисертацію. З 1994 по 1998 роки - депутат Вінницької міської Ради. З 1998 - доцент кафедри загальної хірургії ВДМУ ім. М.І.Пирогова. Заслужений винахідник СРСР (1990). В 2000 році нагороджений грамотою Міністерства охорони здоров’я Укураїни.

12

Шкарівський Юрій Леонідович

кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини № 1

(куратор студентів ІІ курсу)

Тел. (0432) 53-35-82

Шкарівський Юрій Леонідович у 2009 р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа». З 2009 по 2011 рр. навчався в інтернатурі та магістратурі за фахом «Внутрішні хвороби», на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. 2011-2014 рр. навчався в аспірантурі Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на кафедрі внутрішньої медицини №1. У 2015 р. захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.02 – внутрішні хвороби. З 2014 р. асистент кафедри внутрішньої медицини №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2021 р. – заступник декана медичного факультету №1. Автор та співавтор 16 друкованих робіт.

                             

                          КАНЦЕЛЯРІЯ ДЕКАНАТУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

 • Мельник Наталія Іванівна – старший інспектор, куратор студентів І-ІIІ курсу, тел: (0432) 55-39-18
 • Джулинська Наталія Володимирівна -  старший інспектор, куратор студентів ІV-V курсу, тел: (0432) 55-39-18
 • Рябоконь Тетяна Олексіївна – інспектор, куратор студентів курсу, тел: (0432)55-39-66
 • Юрченко Ірина Антонівна – старший інспектор факультету, тел: (0432) 55-39-18
 • Рудинська Анна Валеріївна –інспектор факультету, куратор студентів по соц. стипендіях, тел: (0432) 55-39-18

                               

                           КОМП’ЮТЕРНИЙ ЦЕНТР ДЕКАНАТУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ №1

                                             Телефон комп’ютерного центру деканату (0432) 66-03-42

 • Загородня Еліза Віталіївна – інспектор факультету
 • Липовенко Тетяна Вікторівна – інспектор факультету

Виробнича практика

Алгоритм дій студента для проходження виробничої практики:

 1. До початку виробничої практики надати дозвіл від головного лікаря на проходження виробничої практики по місцю проживання (крім лікувальних закладів м. Вінниці, районів Вінницької області, м. Житомира, м. Хмельницького з якими є угода про проходження практики).
 2. В відділі практики взяти програму, направлення на проходження практики і зразок звіту (на сайті університету ).
 3. Надати заповнений і завірений печаткою та підписом головного лікаря звіт про проходження практики на профільну кафедру, здати залік з виробничої практики на профільних кафедрах.

Деканати

Бази практики

Звіт про проходження виробничої практики 4 курс

Звіт про проходження виробничої практики 5 курс

Зразок клопотання (практика 4-5 курс)

Міжнародне стажування

Вибіркові дисципліни студенту

1 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

5,1

1,7

3

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

ВК анотації для 1-5 курсу

 

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 222 «МЕДИЦИНА»
1-й РІК НАВЧАННЯ 
(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 24 Засади формування здорового способу життя Фізичного виховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедрафізвиховання 
ВК 29 Економіка та фінансування галузі охорони здоровʼя. Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедрафілософії
ВК 26 Політологія.
ВК 27 Історія світової культури.
ВК 30 Маркетинг в медицині та фармації.
ВК 3. Основи психології. Основи педагогіки. Медичної психології https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-тапсихіатрії

ВК 25

Ефективна комунікація як показник якісної взаємодії лікаря з пацієнтом

Українознавство

https://vnmu.edu.ua/кафедраукраїнознавства

2 курс

Списки студентів 1 курсу медичного факультету № 1,  розподілені на групи у відповідності з обраними вибірковими дисциплінами  на 2-й курс навчання (2021-2022 н.р.)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

3

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

ВК анотації для 1-5 курсу

 

2-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 1-го курсу)

КОД

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

ВК 34

Медична мембранологія

Біологічної та загальної хімії

http://biochem.vsmu.edu.ua/

ВК 35

Біохімія запалення

ВК 36

Біохімія гемостаза

ВК 37

Біохімія харчування

ВК 38

Основи здорового способу життя

Фізичного виховання та ЛФК

https://vnmu.edu.ua/кафедрафізвиховання 

ВК 39

Нейрофізіологія  

Нормальна фізіологія

https://vnmu.edu.ua/кафедранормальнії-фізіології 

ВК 40

Інфекційна імунологія

Мікробіології

https://vnmu.edu.ua/кафедрамікробіології 

ВК 41

Ембріологія людини

Анатомія людини

https://anatomy.vnmu.edu.ua/ 

ВК 42

Променева анатомія

ВК 43

Вікова анатомія

ВК 44

Етика та деонтологія в медицині.

Філософії та 
суспільних наук

https://vnmu.edu.ua/кафедрафілософії

ВК 4.

Логіка. Формальна логіка.

ВК 45

Академічна доброчесність

ВК 46

Філософія любові та милосердя

ВК 47

Естетика та теорія мистецтва.

ВК 48

Методика та технологія підготовки наукової роботи студента.

ВК 49

Сучасні проблеми молекулярної біології

Медичної біології

https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-біології   


3 курс

Списки студентів 2 курсу медичного факультету № 1,  розподілені на групи у відповідності з обраними вибірковими дисциплінами  на 3-й курс навчання (2021-2022 н.р.)

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

3

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

ВК анотації для 1-5 курсу

 

3-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 2-го курсу)

КОД

НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ

КАФЕДРА

ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ

ВК 50

Клінічна біохімія

Біологічної та загальної хімії

http://biochem.vsmu.edu.ua/

ВК 5

Етичні проблеми в медицині

Філософії та  суспільних наук

https://vnmu.edu.ua/кафедрафілософії

ВК 51

Основи фармакокінетики та фармакодинаміки лікарських засобів

Фармакології

https://vnmu.edu.ua/кафедрафармакології 

ВК 52

Клінічна мікробіологія

Мікробіологія

https://vnmu.edu.ua/кафедрамікробіології 

ВК 53

Імунобіологічні препарати

ВК 54

Медична англійська мова

Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології

https://vnmu.edu.ua/кафедраіноземних-мов 

ВК 8.

Іноземна мова

ВК 55

Основи профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії та таксикоманії

Психіатрії та наркології 

https://vnmu.edu.ua/кафедрапсихіатрії 

ВК 56

Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни

Загальна гігієна та екологія

https://vnmu.edu.ua/кафедразагальної-гігієни-та-екології 

ВК 7 

Основи біоетики та біобезпеки

ВК 6

Медична психологія

Медичної психології

https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-та-психіатрії 


4 курс

Списки студентів 3 курсу медичного факультету №1 спеціальність «Медицина». Вибіркові дисципліни на 4-й курс навчання

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

3

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

ВК анотації для 1-5 курсу

 

4-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 3-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 57 Мікробіологічні основи антибактеріальної терапії Мікробіологія https://vnmu.edu.ua/кафедрамікробіології
ВК 58 Клінічні дослідження Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-2
ВК 59 Актуальні питання дієтології та нутриціології
ВК 60 Актуальні питання ревматології (захворювання суглобів) Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-1
ВК 10 Актуальні питання нефрології
ВК 61 Основи мануальної терапії та масажу Фізична та реабілітаційна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрафізичної-та-реабілітаційноїмедицини
ВК 62 Фізіотерапевтичні засоби в медичній реабілітації
ВК 63 Гастроентерологія та основи здорового харчування з дієтологією Внутрішня та сімейна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-та-сімейноїмедицини
ВК 9. Актуальні питання гастроентерології
ВК 64 Інструментальна діагностика гострої хірургічної патології Хірургія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-2
ВК 65 Периопераційне ведення хворого з гострою абдомінальною патологією
ВК 66 Основи сексології та сексопатології  Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-1
ВК 67 Урогінекологія 
ВК 68 Ендоскопічні методи в гінекології Акушерство та гінекологія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-2
ВК 69 Вибрані питання педіатрії Педіатрія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедрапедіатрії-1
ВК 70 Захворювання дітей раннього віку
ВК 11 Побічна дія ліків Клінічна фармакологія https://vnmu.edu.ua/кафедраклінічної-фармації-з-курсомклінічної-фармакології
ВК 12 Біостатистика Соціальна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрасуспільних-наук


5 курс

Списки студентів 4 курсу медичного факультету №1, спеціальність «Медицина». Вибіркові дисципліни на 5-й курс навчання

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

3

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

ВК анотації для 1-5 курсу

 

5-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 4-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 71 Вибрані питання естетичної хірургії Хірургія медичного факульету №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-медичного-факультету-2
ВК 72 Екзантеми у дітей Дитячі інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедрадитячих-інфекційних-хвороб
ВК 73 Актуальні питання ревматології (системні васкуліти) Внутрішня медицина №1 https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-1
ВК 10 Актуальні питання нефрології
ВК 74 Клінічна вертербрологія Фізична та реабілітаційна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедрафізичної-та-реабілітаційноїмедицини
ВК 13 Вертебрологія
ВК 75 Санаторно-курортні засоби в медичній реабілітації
ВК 15 Фізична та реабілітаційна медицина
ВК 76 Основи неонатальної хірургії Дитяча хірургія http://pediatricsurgery.vnmu.edu.ua/
ВК 77 Актуальні питання дитячої гінекології
ВК 78 Інтерпретація сучасних лабораторноінструментальних методів діагностики  Внутрішня та сімейна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-та-сімейноїмедицини
ВК 79 Основи електрокардіографії Внутрішня медицина №2 https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-2
ВК 80 Актуальні питання практичної гематології
ВК 81 Практичні аспекти сучасної алергології Фтизіатрія з курсом клінічної імунології та алергології http://phthisiatry.blogspot.com/
ВК 82 Актуальні проблеми клінічної патоморфології Патологічна анатомія https://vnmu.edu.ua/кафедрапатологічної-анатомії-тасудової-медицини-з-курсомоснов-права
ВК 83 Біопсійно-секційний курс
ВК 84 Основи психоаналізу  Психіатрії та наркології  https://vnmu.edu.ua/кафедрапсихіатрії
ВК 85 Орфанні захворювання в педіатрії Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрапедіатрії-2
ВК 86 Складні генетичні кейси в педіатрії
ВК 87 УЗД в акушерстві та гінекології Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-1
ВК 88 Основи контрацепції
ВК 89 Сучасна перинатологія Акушерство та гінекологія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-2
ВК 90 Клінічна паразитологія та тропічна медицина Інфекційні хвороби з курсом епідеміології   https://vnmu.edu.ua/кафедраінфекційних-хвороб
ВК 91 ВІЛ-інфекція: антиретровірусна терапія, сучасні профілактичні стратегії
ВК 92 Мініінвазивні технології в хірургії Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія http://endocvs.vn.ua/
ВК 16 Комунікативні навички лікаря Медична психологія https://vnmu.edu.ua/кафедрамедичної-психології-тапсихіатрії
ВК 17 Основи стоматології Хірургії №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-2
ВК 18 Військова терапія Внутрішня медицина №2
Внутрішня медицина №1
https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-2
https://vnmu.edu.ua/кафедравнутрішньої-медицини-1
ВК 19 Військова хірургія Хірургія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-1
ВК 20 Екстрена та невідкладна медична допомога Медицина катастроф https://emergency.vnmu.edu.ua/


6 курс

Список студентів 5 курсу медичного факультету № 1 спеціальність «Медицина (магістр)». Вибіркові дисципліни на 6-й курс навчання

І. Алгоритм вибору дисципліни здобувачем

 1. Знайти в таблиці кількість кредитів ECTS, яку Ви повинні виконати за наступний навчальний рік по дисциплінам вільного вибору
 2. Знайти в таблиці кількість дисциплін, яку Ви повинні вибрати для виконання кредитів.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції на наступний навчальний рік (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го - на 3-й, 3-го на 4-й, 4-го – на 5-й). Студенти 5-го року вибирають - 1 блок професійного спрямування та окремі вибіркові дисципліни на 6й курс. 
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відмітити «свої» дисципліни в Гугл-формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік. 
 7. Більш детально щодо умов вибору та порядку зарахування на дисципліни вільного вибору – в «Положенні про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (сайт ВНМУ, вкладка «Основні документи»). 

Алгоритм дій: 

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік 
 • подивитись каталог і вибрати пропозиції
 • подивитись анотації на сайтах – переконатись, що це «Ваше»
 • відмітити «вподобання» в анкеті (Гугл-формі)

Таблиця розподілу кредитів ЕКТС.
Спеціальність 222 «Медицина»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч.рік Кількість кредитів за  1 ВК (*або ВБ) Кількість дисциплін на навчальний рік

1-й

ВК

8,5

1,7

3

2-й

ВК

7

1,75

4

3-й

ВК

6

1,5

4

4-й

ВК

7

1,4

5

5-й

ВК

9

1,5

6

6-й
(професійне спрямування)

ВК

16

2

8

ВБ

46

46

1

ВК – вибіркова компонента (дисципліна) 
ВБ – вибірковий блок професійного спрямування (вивчається лише на 6-курсі)

Вибіркові блоки – анотації (6 курс)

 

6-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 5-го курсу)
Частина 1. ВИБІРКОВІ БЛОКИ (ВБ)

НАЗВА БЛОКУ КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ БЛОКУ
Вибірковий блок «Загальна практикасімейна медицина» ВБ 2.1 Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
ВБ 2.2 Паліативна та хоспісна медицина
ВБ 2.3 Внутрішня медицина Внутрішньої медицини №3
Внутрішньої медицини медичного факультету №2
Внутрішньої медицини №1
ВБ 2.4 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами у загальній практиці Педіатрії №2
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ 2.5 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія у загальній практиці Хірургія №1
Хірургія медицини медичного факультету №2
Дитячої хірургії
ВБ 2.6 Акушерство і гінекологія у загальній практиці Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
ВБ 2.7 Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб
Вибірковий блок «Внутрішня медицина» ВБ 3.1 Внутрішня медицина: Внутрішньої медицини №3
Внутрішньої медицини №1 (англійська)
Внутрішньої медицини медичного факультету №2
ВБ 3.1.1 Методи інструментального дослідження в сучасній кардіологічній практиці
ВБ 3.1.2 Особливості ведення пацієнтів після оперативних втручань на серці
ВБ 3.1.3. Сучасна практика внутрішньої медицини
ВБ 3.1.4. Невідкладні стани в клініці внутрішньої медицини Анестезіології
ВБ 3.2 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами Педіатрії №2
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ 3.3 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія   Хірургія №1
Хірургія медицини медичного факультету №2
Дитячої хірургії
ВБ 3.4 Акушерство і гінекологія   Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
ВБ 3.5 Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб
ВБ 3.6 Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
Вибірковий блок «Хірургія» ВБ 4.1 Хірургія: Хірургія №1
Хірургія медицини медичного факультету №2
ВБ 4.1.1 Симптоми та синдроми в хірургії
ВБ 4.1.2 Серцево-судинна хірургія   Ендоскопічна та серцевосудинна хірургія
ВБ 4.1.3 Вади розвитку в дітей Дитячої хірургії
ВБ 4.1.4 Травматологія Травматології та ортопедії
ВБ 4.1.5 Екстрена та невідкладна медична допомога   Анестезіологія
ВБ 4.1.6 Сучасні підходи до міні-інвазивного лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку Дитячої хірургії
ВБ 4.1.7 Клінічна онкологія Онкології
ВБ 4.2 Внутрішня медицина Внутрішньої медицини №3
Внутрішньої медицини №1
Внутрішньої медицини медичного факультету №2
ВБ 4.3 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами Педіатрії №2
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ 4.4 Акушерство і гінекологія Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
ВБ 4.5 Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
ВБ 4.6 Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб
Вибірковий блок «Акушерство і гінекологія» ВБ 5.1 Акушерство і гінекологія   Акушерства та гінекології №1
Акушерства та гінекології №2
ВБ 5.1.1 Сучасні аспекти оперативного акушерства Акушерство та гінекологія №2
ВБ 5.1.2 Клінічна маммологія
ВБ 5.1.3 Гінекологія дітей та підлітків Акушерство та гінекологія №1
ВБ 5.1.4 Естетична гінекологія
ВБ 5.1.5 Онкогінекологія Акушерство та гінекологія №2
ВБ 5.2 Внутрішня медицина Внутрішньої медицини №3
Внутрішньої медицини №1
Внутрішньої медицини медичного факультету №2
ВБ 5.3 Педіатрія з дитячими інфекційними хворобами Педіатрії №2
Дитячих інфекційних хвороб
ВБ 5.4 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія   Хірургія №1
Хірургія медицини медичного факультету №2
ВБ 5.5 Загальна практика (сімейна медицина) Внутрішня та сімейна медицина
ВБ 5.6 Інфекційні хвороби Інфекційних хвороб

 

Частина 2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ (ВК)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК 1.8 Імунопрофілактика інфекційних хвороб у дітей Дитячі інфекційні хвороби https://vnmu.edu.ua/кафедрадитячих-інфекційних-хвороб
ВК 1.9 Медицина невідкладних станів Анестезіології, ІТ та МНС https://vnmu.edu.ua/курсанестезіології-і-реанімації
ВК 1.23 Сучасні підходи до мініінвазивного лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку Дитяча хірургі http://pediatricsurgery.vnmu.edu.ua/
ВК 1.2 Психіатрія з основами психотерапії в загальній лікарській практиці  Психіатрії та наркології https://vnmu.edu.ua/кафедрапсихіатрії
ВБ 1.29 Актуальні питання дитячої кардіології Педіатрія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрапедіатрії-2
ВБ 1.30 Основи дитячої гематології
ВК 1.3 Немедикаментозні методи лікування та реабілітації Фізичне виховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедрафізвиховання
ВК 1.10 Основні аспекти відновлення за допомогою апаратних методик реабілітації
ВК 1.27 Гінекологія дітей та підлітків Акушерство та гінекологія №1 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-1 
ВК 1.28 Естетична гінекологія
ВК 1.24 Сучасні аспекти оперативного акушерства Акушерство та гінекологія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедраакушерства-і-гінекології-2 
ВК 1.25 Клінічна мамологія 
ВК 1.26 Сучасна арт-терапія в комплексній корекції психоемоційного стану вагітних жінок
ВК 1.21 Невідкладні стани в хірургії   Хірургія №2 https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургії-2
ВК 1.11 Діабетологія Ендокринологія https://vnmu.edu.ua/кафедраендокринології
ВК 1.12 Орфанні захворювання в  ендокринології
ВК 1.13 Вікова ендокринологія
ВК 1.14 Невідкладна ендокринологія
ВК 1.15 Дитяча ендокринологія
ВК 1.16 Патофізіологія інфекційних процесів Патофізіології http://pathophysiology.vnmu.edu.ua/
ВК 1.17 Патофізіологія хвороб цивілізації
ВК 1.4 Основи клінічної патофізіології
ВК 1.19 Методи інструментального дослідження в сучасній кардіологічній практиці Внутрішня медицина №3 https://vnmu.edu.ua//кафедравнутрішньої-медицини-3
ВК 1.20 Особливості ведення пацієнтів після оперативних втручань на серці
ВК 1.22 Серцево-судинна хірургія   Ендоскопічна та серцево-судинна хірургія http://endocvs.vn.ua/
ВК 1.18 Ангіологія
ВК 1.1 Ендоскопічні технології в діагностиці захворювань внутрішніх органів
ВК 1.7 Соціальна медицина, громадське здоров’я Соціальна медицина та ООЗ https://vnmu.edu.ua/кафедрасуспільних-наук
ВК 1.6 Гігієна та екологія Загальна гігієна та екологія https://vnmu.edu.ua/кафедразагальної-гігієни-та-екології
ВК 1.5 Охорона праці в галузі