UNICOM

Про проєкт

Університети – Громади: посилення співпраці

Тривалість проєкту: 4 роки (01.02.2023 – 31.01.2027)
Програма фінансування ЄС: Erasmus+: КА2 CBHE
Фінансування: 988,435.00 €вро 

Загальна мета:

підвищити соціальну роль університетів шляхом посилення взаємодії між університетами та громадами, що призведе до розробки національної політики з підтримки третьої місії університетів із забезпечення соціальної згуртованості, адаптивності, стійкості та процвітання в Україні.

 

Конкретизовані цілі:

  • розробити та обговорити національну політику щодо посилення третьої місії університетів і співпраці між університетами (індикатори: аналітичний документ; дорожня карта, національні рекомендації, опубліковане дослідження);
  • розробити типові стратегії  взаємодії  між університетами та громадами на основі їхніх потреб, спрямовані на підвищення громадянської активності та залучення громадян на основі принципів рівності, солідарності, недискримінації та інклюзії, а також пілотувати їх у закладах вищої освіти й залучених громадах (індикатори: 7 центрів співпраці українських університетів з громадами щодо їх соціальної відповідальності та стратегій розвитку університетів;
  • розвивати взаємодію між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадою на основі європейського досвіду та практик у сфері інклюзії та гендерної рівності, кібербезпеки та цифровізації, екології та громадянської освіти тощо (індикатори: програма розширення можливостей громади), 3 хакатони, 2 волонтерські програми);
  • підвищити соціальну відповідальність та залученість університетів до громад через підвищення їх спроможності у сфері розвитку громад та місцевого лідерства (індикатори: спільні звіти про потреби громад та їхні очікування від співпраці з закладами вищої освіти);
  • підсилювати взаємодію між цільовими групами проєкту та зацікавленими сторонами щодо співпраці між університетами та громадами на основі європейського досвіду та практики (індикатори: обмін дослідницькою діяльністю/обмін досвідом під час візитів до європейських та внутрішніх (українських) партнерів задля обміну досвідом та співпраці; кількість учасників в заходах проєкту та під час мобільності, навчальні програми та відповідні навчальні матеріали для навчального компоненту проєкту, майбутній саміт);
  • забезпечити якісну реалізацію проєкту відповідно до найкращих європейських практик щодо змісту навчання та управління проєктом;
  • забезпечити належну співпрацю між партнерськими інституціями, цільовими групами та зацікавленими сторонами з метою своєчасної реалізації проєкту та вчасного звітування перед європейськими та національними органами влади;

 Кнопка «Сайт проєкту» (link to https://unicom.community)

Консорціум проєкту 

З країн програми:

З країни – партнера (Україна):

 

Контакти

 

Гвідо Аморетті
guido.amoretti@unige.it

Діана Спулбер
diana.spulber@unige.it 


 

Контактна особа від ВНМУ

Ольга Драчук

drachuk@vnmu.edu.ua 

+380679194224  

 

Координатор дослідження

Олег Власенко

vlasenko@vnmu.edu.ua

+380677600062  

 

Фінансовий менеджер

Ольга Бєсєда

olhabeseda@gmail.com

+380977554043  

 

Менеджер з комунікації та  дисемінації

Руслана Харковенко

ruslanavnmu@gmail.com 

+380964671500  

Новини проєкту

Третя місія університету втілюватиметься ВНМУ у рамках програми UNICOM

16.07.2023

Роль сучасного університету – не лише забезпечувати навчання та виховання майбутніх спеціалістів. Для прищеплення молодому фахівцю відчуття соціальної відповідальності, а надто у медичній сфері, університети повинні усвідомити й свою третю місію. Ця місія  забезпечується ними після навчальної та наукової роботи й полягає у генерації та практичному застосуванні знань за межами академічного середовища, економічному застосуванні досліджень, патентів, у трансфері технологій та в експертизі соціально-економічного розвитку регіону, тісній взаємодії з громадськими організаціями в рамках ефективної реалізації виховної та соціальної роботи.

Саме з метою посилення своєї третьої місії Вінницький національній медичний університет імені М.І. Пирогова взяв участь разом із європейськими партнерами і переміг у конкурсі ERASMUS-EDU-2022-CBHE, що проводиться за підтримки Європейського союзу, з проєктом UNICOM «Університети – громади: зміцнення співпраці». 

Виконання проєкту спрямоване на посилення третьої місії українських університетів та сприяння кращим практикам співпраці між ЗВО та громадами на основі застосування відповідного досвіду країн ЄС: Італії, Німеччини, Швеції, Чехії та Латвії.

Участь ВНМУ у проєкті, який триватиме 48 місяців, стала можливою завдяки послідовній роботі групи з організації проєктної діяльності університету. 

Проєктом створюватиметься комплекс заходів з фокусом на підвищення соціальної ролі університетів та активізацію взаємодії університету й спільноти. Зокрема, розроблятимуться ефективні моделі взаємодії між громадами та університетами для забезпечення соціальної згуртованості, стійкості та сталого розвитку.

Програма, зокрема, передбачає вивчення європейського досвіду взаємодії університетів зі стейкхолдерами громад, створення настанов щодо розвитку третьої місії університетів, впровадження хакатонів та різних форм мобільності. Програма зосереджуватиметься на таких важливих аспектах співробітництва громади та університету, як, зокрема, інклюзивність, підприємливість, соціальна згуртованість, захист навколишнього середовища та громадського здоров'я.

Позаяк розвиток сфери громадського здоров’я є одним із пріоритетів сучасної візії ВНМУ, університет, з огляду на вимоги воєнного стану, зобов’язаний виконати почесну місію унікального навчально-науково-практичного закладу, котрий забезпечує життя та здоров’я жителів регіону. І саме завдяки проєкту UNICOM студенти та викладачі ВНМУ мають унікальну можливість усвідомити свою відповідальність перед громадою задля покращення якості життя в ній.

Водночас підвищення соціальної ролі університетів через активізацію взаємодії між ними та спільнотою, як один з результатів проєкту UNICOM, призведе до розробки державної політики підтримки третьої місії університетів задля забезпечення соціальної згуртованості, сталості та процвітання України.

Таким чином, формування знань та практичних навичок з реалізації третьої місії університету є внеском ВНМУ до становлення України як європейської держави з сучасними практиками взаємодії академічних закладів та суспільства.

Група з організації проєктної діяльності ВНМУ

Реалізація «третьої місії» в Університеті Латвії

31.08.2023

«Третя місія» це не лише про соціальну відповідальність та обов’язки, а ще й про розширення можливостей та зміцнення соціальної значущості університету. А секрет успіху – активність усієї університетської спільноти.

Черговий етап навчання у рамках проєкту UNICOM «Університети – громади: зміцнення співпраці» пройшов у Ризі 22-25 серпня 2023 року. Представники університету: Наталія Горбенко та Вікторія Коваленко отримали чудову можливість познайомитись з вдалими прикладами реалізації третьої місії в Університеті Латвії.

Представники Університету Латвії тепло приймали учасників тренінгу з України, кожен спікер висловлював підтримку нашій державі та народу, і це не лише слова. Усе місто Рига майорить прапорами України, у день Державного прапора України Монумент Свободи Латвії був підсвічений жовто-блакитним кольором. Ми мали можливість побачити наш прапор навіть у Сеймі Латвії, який встановили на трибуну у день повномасштабного нападу росії на Україну – 24 лютого 2022 року. Цей прапорець кожного засідання нагадує парламентарям цієї країни про Україну. І дійсно, влада Латвії та її народ різними шляхами надають величезну політичну, економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні.

Воркшоп «Національне регулювання та реалізація третьої місії ЗВО – досвід та співпраця з соціальними партнерами» був організований координатором проєткту Байбою Шаврінєю на базі Факультету бізнесу, менеджменту та економіки Латвійського університету. Цей семінар продемонстрував велику активність Університету Латвії у співпраці з владою, громадськими організаціями, приватними підприємствами, меценатами.

Колишній ректор університету Індрікіс Муйжнієкс розповів про досвід університету та бачення стратегії розвитку країни «Формула «Майбутнє Латвії 2050»». До 100-річчя Латвії університет вирішив зробити свій внесок у розвиток країни. Протягом двох років проводились форуми, на яких своїм досвідом та думками про майбутнє країни ділились представники різних сфер, зокрема вищих органів влади, керівники університетів та наукових установ, підприємці, представники неурядових організацій, доктори університетів та студенти.

Цікавим досвідом в рамках третьої місії університету поділився декан Факультету бізнесу, менеджменту та економіки проф. Г. Берзіньш. Науковці цього факультету провели наукове дослідження демографічного та соціально-економічного стану регіонів країни, яке стало фундаментом для проведення адміністративно-територіальної реформи у Латвії.

Про особливості менеджменту якості освіти та забезпечення неформальної освіти як частини третьої місії університету розповіли фахівці навчального відділу Менеджер з якості С. Бондаре та Я. Адміне. Корисним є досвід співпраці університету з роботодавцями, їх участь у навчальному процесі, програми менторства та підтримки.

Університет Латвії – найстаріший університет країни, який має високий авторитет  та активно працює з меценати щодо залучення додаткових інвестицій та фінансування. Важливим для впровадження є досвід співпраці Університету Латвії з випускниками, підтримки молодіжних проєктів, стартапів та безнес-інкубаторів. Цікавим прикладом залучення додаткового фінансування є проведення лабораторних досліджень на замовлення, а рамках підписаних договорів з косметичною компанією «Madara Cosmetics».

Загалом уся соціальна активність також є частиною третьої місії. Університет Латвії проводить активну соціокультурну діяльність, ініціює проведення різних заходів, тематичних івентів, представники університету беруть участь у фестивалях. Університетські приміщення, майданчики і зали надаються для проведення заходів організованих іншими соціальними інститутами.

З огляду на роботу бібліотеки нашого університету – діяльність в галузі медичного краєзнавства є частиною третьої місії університету. Яскравими прикладом є  підготовка видання «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова». Цей проєкт був реалізований в рамках міського конкурсу «Бюджет громадських ініціатив». Висвітлення історії у численних виданнях, краєзнавчі розвідки, укладання біобібліографічних покажчиків є прикладом соціальної активності університетської спільноти.

Навчання в Університеті Латвії розширило межі усвідомлення прикладних точок реалізації третьої місії, адже це неймовірно широкий спектр активностей, які вже працюють в нашому університеті і над реалізацією яких варто працювати в майбутньому.

Учасниця робочої групи проєкту UNICOM
Вікторія Коваленко

Представники ВНМУ взяли активну участь у роботі літньої школи в університеті Генуї за проєктом UNICOM

01.09.2023

«Третя місія університету має стати усвідомленою частиною його буття»: представники ВНМУ взяли активну участь у роботі літньої школи в університеті Генуї за проєктом UNICOM

Участь представниць ВНМУ внесла неабияке пожвавлення до роботи літньої школи у рамках проєкту UNICOM, яка проводилась 24-28 липня разом з навчальним візитом до Університету Генуї (Італія). Саме так цю участь, незалежно один від одного, оцінили двоє інших учасників: з Харкова та Києва.

Професорка кафедри фармації Вікторія Родінкова, учасниця робочої групи UNICOM, створеної у ВНМУ, та одна з координаторок проєкту в нашому університеті інспекторка міжнародного відділу Наталя Горбенко ставили гострі питання спікерам та іншим учасникам, ініціюючи дискусію з обговорюваних питань. А попри те, що основною темою літньої школи були культурні студії, культурний діалог та міжкультурне середовище, тем для обговорення було набагато більше.

Розмовляли й про оцінку якості освітніх програм університетів в Італії, про взаємодію університетів з громадою та необхідність надання освіти людям у так званому третьому віці – тому, що отримало людство завдяки продовженню тривалості життя.

На основі дискусії, що виникла після лекції професора Університету Генуї Гвідо Аморетті про третій вік та необхідність роботи університетів зі старшими людьми як з потенційними студентами професор Вікторія Родінкова приготувала для учасників проєкту власну презентацію щодо бачення проблеми старіння в світі.

Але ключовою темою декількох проєктних днів стали власне міжкультурний діалог, різниця між інклюзією (створенням умов іншими учасниками, коли людина з потребами, відмінними від потреб інших, включається у середовище без зайвих зусиль зі свого боку) та інтеграцією (коли людина докладає певних зусиль, щоб стати частиною середовища).

А також дискусії про культурний код України й те, чого бракує й бракуватиме нашій країні для налагодження нормального життя у середовищі, яке вимагатиме різних підходів до громадян з різними потребами після війни.

Втім, всі ці теми так чи інакше стосувалися третьої місії університетів – функції, яку заклади вищої освіти виконують в громаді поза межами навчальної та наукової роботи.

І щоб університет дійсно став частиною громади, йому не варто забувати і про корисні справи для тих, хто в ній живе.

Тому Вінницький національний медичний університет ім. М. Пирогова продовжить вчитися у кращих університетів Європи тому, як реалізовувати свою третю місію. Одним з її продовжень у ВНМУ може стати створення в майбутньому у рамках UNICOM центру освіти для людей третього віку. Адже окрім проблем з підтримкою на належному рівні здоровʼя люди похилого віку зазвичай відчувають брак комунікації, і такий центр міг би вирішувати, принаймні частково, й цю проблему.

Реалізація третьої місії може стати й однією зі складових роботи медіацентру ВНМУ, концепція якого розробляється в університеті. Медіацентр може виконувати такі задачі, як інформування населення про роботу окремих підрозділів та працівників університету над покращенням здоров'я громади.

—  Створення позитивного іміджу університету через зв'язок з громадою – це один з результатів реалізації третьої місії. Адже університети загалом мають брак якісної комунікації з суспільством. Тож якісна комунікація з суспільством для просування позитивного іміджу університету та його суспільно-активних дій у громаді має стати одним з пріоритетів діяльності ВНМУ в рамках реалізації його третьої місії, — говорить Вікторія Родінкова.

Схвальні відгуки в сенсі реалізації третьої місії отримав і сайт «Все про алергію», що його створюють працівники ВНМУ. Зокрема, роботу команди сайту позитивно оцінила координаторка проєкту та голова центру передового досвіду Жана Моне програми «Еразмус+» в Україні Марія Нестерова. Вона висловила думку, що в медицині подібні сайти, що транслюють в маси наукові питання тих чи інших захворювань, можна в принципі організувати з будь-якої тематики.

Також інформація щодо оцінювання якості навчання та освітньо-професійних програм в італійських університетах, якою ділилися італійські колеги, може стати помічною відділу контролю якості освіти ВНМУ.

За результатами участі представників ВНМУ у роботі літньої школи була досягнута домовленість щодо проведення тренінгу з комунікації на базі нашого університету. І, найголовніше: нинішніх учасників тренінгу запрошували брати участь у наступних. Тож міжкультурний діалог та реалізація третьої місії будуть продовжуватися ВНМУ й на міжнародному рівні.

Оксана Вітюк