Разові ради

Документи

Перелік документів для початку процедури захисту здобувача Ph.D

Постанова КМУ від 06.03.2019 року №167 про порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії
    1. Науковий керівник (наукові керівники) при підготовці свого висновку керується (керуються) п.13 Постанови №167.
    2. Рецензенти для надання висновку керуються п.14 Постанови №167.
    3. Після проведення фахової експертизи здобувач готує до ради перелік документів відповідно до п.16 Постанови №167.

Вимоги до оформлення дисертацій (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 року за №155/30023)

Довідка про перевірку на плагіат підписана проректором з наукової роботи

Довідка про перевірку на плагіат підписана науковим керівником (керівниками)

Зразок файлу Ph.D

Ph.D

Зразок переліку публікацій здобувача Ph.D за темою дисертаційної роботи

Зразок переліку публікацій здобувача Ph.D за темою дисертаційної роботи (подача документів після 21 жовтня 2020 року)

Зразок переліку усіх публікацій здобувача Ph.D

Контактна інформація Ph.D