Студенту

Інтерну

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ Кален.-тем. план практ занять дитяча стоматологія Календ.-тем план. практ занять ортодонтія Кваліфікаційні характеристики КРОК 3 Лекція №1 Дитяча стоматологія Лекція №1 Ортодонтія Лекція №2 Дитяча стоматологія Лекція №3 Дитяча стоматологія Перелік літератури 2023 ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК Реферати Робоча програма 2023 Розклад занять інтерни 2023 Тема : Клініка, діагностика, диференційна діагностика гострих і хронічних форм запалення періодонта постійних і тимчасових зубів у дітей .Принципи лікування періодонтиту тимчасових і постійних зубів у дітей. Фізичні методи лікування ускладненого карієсу. Тема : Некаріозні ураження. Діагностика, лікування і профілактика Тема : Профілактика карієсу в дітей.Значення факторів ризику в розвитку каріозного процесу в дітей різного віку Перебіг карієсу, особливості діагностики і лікування в різні вікові періоди в дітей. Помилки й ускладнення в діагностиці та лікуванні карієсу т Тема : Фізичні методи місцевого знеболювання(постійной струм, діадинамічні струми, флуктуючі струми тощо). Помилки й ускладнення в проведенні знеболювання Тема: Етіологія і патогенез вроджених вад обличчя. Класифікація незрощень верхньої губи. Особливості клініки і функціональні порушення при вроджених вадах обличчя Тема: Зміни слизової оболонки порожнини рота при деяких системних і специфічних хворобах Тема: Основи маркетингу, менеджменту і права в стоматології. Тема: Післяопераційні деформації губи і носа. Дефекти піднебіння Тема: Помилки й ускладнення лікування періодонтиту, запобігання та їх усунення Тема: Алергічні хвороби слизової оболонки Тема: Аномалії та самостійні хвороби язика і губ Тема: Вірусні хвороби слизової оболонки рота. Прояви гострих вірусних інфекцій на слизовій оболонці порожнині ротової порожнини. Тема: Визначення характеру місцевих і загальних порушень при вертикальних аномаліях прикусу. Планування лікування залежно від віку пацієнта Тема: Грибкові хвороби Тема: Діагностика і невідкладна допомога при комах (гіпо-,гіперглікемічній) Ознаки клінічної смерті та методика проведення непрямого масажу серця і штучно вентиляції легенів Проведення інтенсивної терапії та реанімаціїних заходів при травмі та запальних п Тема: Діагностика, диференційна діагностика різних форм пульпіту тимчасових і постійних зубів у дітей Тема: Залежність розвитку хвороб слизової оболонки рота в дітей залежно від вікових особливостей її структури Тема: Клінічна і топографічна анатомія порожнини рота і зубощелепної системи. Оперативна хірургія і хірургічні маніпуляції щелепно-лицьової ділянки. Топографо-анатомічні обгрунтування провідникової анестезії гілок трійчастого нерва Тема: Класифікація хвороб слизової оболонки порожнини рота. Ушкодження слизової оболонки ротової порожнини Тема: Методи і засоби профілактики зубощелепних аномалій і деформацій у різні вікові категорії Тема: Методи лікування хвороб тканин парадонта в дітей. Фізичні методи лікування хвороб тканин парадонта Тема: Морфологічна і функціональна характеристика фізіологічного прикусу в різні вікові періоди. Сучасні уявлення про чинники і патогенез зубощелепно-лицевих аномалій. Тема: Морфофункціональні зміни зубощелепного апарату при вроджених вадах розвитку обличчя і щелеп. Стоматологічна реабілітація хворих Тема: Основи профілактики стоматологічних хвороб. Комплексна програма профілактики. Санітарно-просвітна робота серед населення Тема: Особливисті ортопедичного лікування зубів і зубних рядів у дітей та підлітків Тема: Особливості гігієни порожнини рота за наявності ортодонтичних конструкцій у порожнині рота Тема: Особливості діагностики зубо-щелепних аномалій у різні вікові періоди (клінічний метод, біометрія діагностичних моделей щелеп, рентгенологічний метод, фото,- антропометрія, функціональні методи). Загальні принципи і засоби ортодонтичного лікування д Тема: Особливості клініки, лікування і профілактики сагітальних аномалій прикусу в різні вікові періоди. Тема: Особливості профілактики ,діагностики, клініки, лікування аномалій окремих зубів залежно від віку. Характер місцевих порушень при аномаліях форми зубних рядів, оцінка психосоматичного стану. Методи лікування і профілактики Тема: Порушення мовлення при патології прикусу, методи корекції Тема: Санація і диспансеризація дітей у стоматології Тема: Тактика ортодонтичного лікування підлітків і дорослих. Показання до використання еджуайз-техніки. Реабілітація хворих Тема: Хірургічне лікування незрощень верхньої губи. Хірургічне лікування незрощень піднебіння Тема: Характер порушень при травмах зубів і щелеп у дітей, особливості їх ортопедичного лікування. Тема: Хвороби тканин пародонта в дітей. Значення факторів ризику хвороб тканин парадонта в дітей. Клініка, діагностика, диференційна діагностика хвороб тканин парадонта в дітей Тематичні плани практ зан дитяча стоматологія Тематичні плани практ занять ортодонтія Тематичний план лекцій

Master

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія Кафедра стоматології дитячого віку

 

Була заснована у вересня 1998 року на базі стоматологічного факультету Вінницького національного медичного університету ім. М. І.Пирогова.

З 1.10.99 року кафедра почала функціонувати на новій базі за адресою вул. В. Стуса, 2/19 (2-й учбовий корпус ВНМУ ім. М.І. Пирогова). На сьогоднішній день загальна площа 831м². Площа аудиторно-лабораторних приміщень кафедри, що знаходяться на балансі лікувально-профілактичних закладів станом на 1.09.2020 складає 466м², площа приватних стоматологічних клінік 365м2 . На базі кафедри розподілено 7 клінічних залів, в яких розміщено 11 стоматологічних установок, також на кафедрі є фантомний клас площею 60м2 , оснащений 6 стоматологічними установками та комп’ютером.

У цих кімнатах проводяться практичні заняття з пропедевтики дитячої терапевтичної стоматології, профілактики стоматологічних захворювань, терапевтичної, хірургічної стоматології, ортодонтичний зал, зуботехнічна лабораторія, кімната для централізованої стерилізації інструментарію, матеріалів, фантомний клас і методичний кабінет.

Завідувачем кафедри стоматології дитячого віку Вінницького національного університету ім. М.І Пирогова з моменту її заснування і до лютого 2022р був доцент, кандидат медичних наук - Філімонов Юрій Вікторович. У 1978 році він закінчив Донецький медичний інститут, а з 1981 по 1998 рік працював в Івано-Франківській медичній академії. За час роботи було написано 50 статей з актуальних питань ранньої діагностики і лікування зубо-щелепних аномалій апаратами власного винаходу. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію "Лікування зубо-щелепних аномалій незнімним дуговим апаратом" м. Київ. Зареєстровано 4 патенти, 11 раціоналізаторських пропозицій, 12 доповідей на науково-практичних міжнародних конференціях, входив до чотирьох редколегій фахових видань. Ю.В.Філімоновим була розроблена комп'ютерна програма по діагностиці зубо-щелепних деформацій, також  був розроблений оклюдатор для планування етапів лікування ортодонтических пацієнтів.

Штат кафедри на сьогоднішній день складає 17 співробітників. Під керівництвом завідувача успішно працює колектив кафедри.

Дмітрієв Микола Олександрович  професор, д. мед. н. Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2000 році з відзнакою.

З серпня 2000р працює на кафедрі стоматології дитячого віку: спочатку старшим лаборантом, з вересня 2004р – асистентом кафедри, з березня 2008– доцентом кафедри, з жовтня 2023 - завідувач кафедри. В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Особливості одонто- та кефалометричних показників у підлітків з ортогнатичним прикусом”. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. У грудні 2019р захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Антропо-одонтологічне обґрунтування корекції та профілактики деформацій зубощелепної системи”. Є автором 47 патентів України та більш ніж 70 опублікованих наукових праць. Під керівництвом були успішно захищені кандидатська дисертація та три магістерські роботи дві з яких на англійській мові. В теперішній час здійснює керівництво підготовкою аспірантів і здобувачів. Проходив закордонне стажування в університетах США та Польщі. Входить до складу делегації стоматологів під егідою Вінницької обласної Ради у сфері зовнішніх зв`язків та промоції, з метою налагодження співпраці у сфері охорони здоров`я. Є активним учасником більше ніж 55 світових фахових тренінгів та конференцій. За активну наукову та навчальну діяльність нагороджений Почесною грамотою від Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради.

Попова Олена Іванівна  доцент, завуч, к. мед. наук, закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 1999 році з відзнакою. Лікар-стоматолог вищої категорії. В 2007 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обгрунтування застосування амізону та біфіформу у комплексному лікуванні герпетичних стоматитів у дітей та дорослих» за фахом стоматологія – 14.01.22. Постійно займається науково-дослідною роботою, друкує результати досліджень у фахових виданнях, ліцензованих ДАК України, науково- метричних базах SCOPUS, відвідує науково-практичні конференції, майстер-класи. Надруковано 53 наукових робіт, з них 8 навчально-методичних, отримано 1 патент на корисну модель, 1 нововведення, 2 раціоналізаторські пропозиції. Приймала участь у 18 науково-практичних конференціях – м. Київ, м. Луганськ, м. Запоріжжя, м. Полтава, м. Вінниця. Приймала участь у доклінічних та клінічних випробуваннях противірусних препаратів «Амізон» та «Альтабор» в інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського м. Київ. Приймає участь в епідеміологічних дослідженнях щодо розповсюдженості захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей та дорослих м. Вінниці та Вінницької області. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста.

Браженко Юрій Федорович доцент, к. мед. наук, 1954 р.н., закінчив Донецький медичний інститут ім. М. Горького в 1977 році за фахом стоматологія. На кафедрі стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М. І.Пирогова працює з 2000 року. Кандидат наук з 1989 року,доцент. Дисертацію захистив в спеціалізованій вченій раді Львівського державного медичного інституту на тему "Суцільнолиті мостовидні протези на парапульпарних штифтах". Є автором 35 друкарських статей з них 5 монографій, 30 раціоналізаторських пропозицій, 5 патентів, 15 виступів.

Ісакова Наталія Михайлівна доцент, к. мед. наук, закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 1999 році з відзнакою. Лікар-стоматолог вищої категорії. Кандидатська дисертація “Комплексне лікування хворих на гнійно – запальні процеси щелепно – лицевої ділянки антибіотиками та препаратом із імуномодулюючими властивостями” за фахом: 14.01.22 – cтоматологія була захищена і затверджена ДАК України 25 грудня 2005 року. Отримала атестат доцента ДЦ № 031626 від 26.09.2012р. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри. Постійно займається науково-практичною роботою, відвідує науково-практичні конференції, майстер-класи. Надруковано 67 наукових праць, з них 30 статей у виданнях, ліцензованих ДАК, 3 статті у науково-метричній базі Veb of Sciense. Отримано 1 деклараційний патент, 1 раціоналізаторську пропозицію, 1 нововведення. Доповідала на 21 науково-практичних конференціях у м.Вінниця, м. Івано- Франківськ, м. Запоріжжя, Донецьк, Одеса, Дніпро. Проводила доклінічні та клінічні випробування лікарських засобів на базі ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Приймала участь у клінічних випробуваннях препарату «Амізон» в інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського, м. Київ. Проводить наукову роботу серед студентів стоматологічного факультету, друкує наукові роботи сумісно зі студентами, які займали I, II місця. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста.

Касьяненко Дмитро Михайлович доцент, к. мед. наук, 1983 року народження, у 2006 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова. Одружений. Має сина та доньку. З 2006 по 2008 рік працював старшим лаборантом кафедри, з 2008 по 2015 рік працював на посаді асистента, з 2015 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри. В повному обсязі виконує педагогічне навантаження, проводить практичні заняття у студентів 3-5 курсів - українською та англійською мовою. Читає лекції для студентів 3, 4 курсу з ортодонтії. У 2014 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лікування дистального прикусу у дітей з порушенням функції жувальної та мімічної мускулатури», під керівництвом завідуючого кафедрою ортодонтії і пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця д. мед. н. професора Фліса Петра Семеновича. Має 18 друкованих праць, один патент України на корисну модель. Член асоціації ортодонтів України. Відповідальний за виконання лікувальної роботи кафедри.

Дудік Олена Петрівна доцент, к. мед. наук, закінчила Дніпропетровську державну медичну академію у 1997 році. Лікар вищої категорії. Відповідальна по роботі з іноземними студентами. В 2011 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування силера на основі біокераміки» за фахом стоматологія – 14.01.22. Має 35 друкованих робіт, з них 19 статей у виданнях, ліцензованих ДАК України, 1 стаття у науково- метричній базі SCOPUS. Отримано 3 деклараційних патенти.

Чугу Тетяна Вікторівна доцент, к. мед. наук. Закінчила ВНМУ ім. М. І.Пирогова в 2004 році з відзнакою. Працює на кафедрі з 2004 року. В 2011 році захистила дисертаційну роботу «Зв’язки сонографічних показників щитоподібної залози з параметрами тіла юнаків та дівчат різних соматотипів». Опублікувала 35 друкованих роботи, отримала 2 деклараційних патента, прийняла участь у 22 науково-практичних з’їздах та конференціях. Виступала на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів. Продовжує займатися науковими дослідженнями, що присвячені новітнім методикам ранньої діагностики та профілактики стоматологічних захворювань в рамках кафедральної науково-дослідної роботи. Є  керівником студентського гуртка. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста. Постійно підвищує свій професіональний рівень на конференціях та майстер-класах, про що свідчать численні сертифікати.

Закалата Тетяна Ростиславівна доцент, к. мед. 2002 - закінчила ВНМУ ім. М.І. Пирогова. 2006 - одержала сертифікат лікаря-стоматолога за спеціальністю «Ортодонтія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. 2011 - пройшла ПАЦ за фахом «Ортодонтія» на базі Української медичної стоматологічної академії Полтави. У 2016 році захистила дисертацію за спеціальністю 14.01.22 «Клініко-лабораторне обґрунтування сучасних методів лікування та профілактики трансверзальних аномалій зубощелепної системи у осіб різних вікових груп» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук, що прирівнюється до диплома доктора філософії. Постійно займається науково-дослідною роботою, друкує результати досліджень у фахових виданнях, ліцензованих ДАК України, науково-метричних базах SCOPUS. Приймала участь у 15 наукових конференціях – м. Київ, м. Вінниця, м. Львів, Прага (Чехія), Краків (Польща), Турку(Фінляндія), Мінськ (Білорусь), надруковано 15 наукових статтей, активно приймає участь у наукових форумах, 40 міжнародних науково-практичних конференціях і 15 доповідях, проводить майстер-класи. Також проходила стажування та приймала участь у наукових конференціях в країнах, що входять до ОЕСР/ЄС. Лікар-стоматолог вищої категорії. Дійсний член Європейської і Євразійської Асоціації Ортодонтів. Член Асоціації Ортодонтів України. Член редакційної колегії журналу «Сучасна ортодонтія». Лектор міжнародного рівня. Ведучий лектор в «Учбовий центр СП «Промед».

Пачевська Аліса Валеріївна доцент кафедри. Закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 2009 році з відзнакою. З 2014 по 2017 проходила навчання у аспірантурі під керівництвом к.мед.н. доц. Філімонова Ю.В. Тема аспірантської роботи «Реактивність біохімічного складу слини при використанні знімної та незнімної ортодонтичної апаратури у дітей» виконана в рамках наукової роботи кафедри. У 2019 році захистила дисертаційну роботу та отримала ступінь кандидата медичних наук. Є автором 40 друкованих робіт, 9 статей у виданнях, ліцензованих ДАК та 4 статті у науково- метричних базах SCOPUS.

Васильчук Олександр Семенович асистент. В 1993 закінчив Івано-Франківську державну медичну академію. Запланована дисертація на отримання наукового ступеня кандидат медичних наук "Клинико-експериментальне обгрунтування застосувань термопластів при ортодонтическому лікуванні дітей".

Драчук Надія Вікторівна асистент, закінчила Вінницький національний університет ім. М. І.Пирогова 2005 року і працює на кафедрі асистентом. Є автором 16 друкованих публікацій, приймала участь у 8 наукових конференціях для студентів та молодих вчених з міжнародною участю, виступала з доповідями на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів. Регулярно відвідує практичні лекції та майстер-класи зі стоматології. Бере активну участь в науковій роботі кафедри. Займається збором літератури для планування наукової роботи.

Попов Максим Володимирович асистент, закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова в 2001 році. На кафедрі працює з 2014 року,  проводить практичні заняття для студентів 3 та 5 курсів, приймав участь в обласній конференції практикуючих лікарів- стоматологів. Опублікував 7 наукові роботи.

Драчевська Ірина Юріївна асистент. Закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова в 2014 р. У 2014-2016 рр. проходила інтернатуру. З 2017 р. працювала на кафедрі стомотологіі дитячого віку на посаді старшого лаборанта. З 2018р-асистент кафедри, з вересня 2023 року доцент кафедри. . Має сертифікати лікаря-спеціаліста зі спеціальностей "Стоматологія", " Стоматологія дитяча". З 2019 р була прикріплена до аспірантури ВНМУ ім .М. І. Пирогова. Захистила дисертаційну роботу на тему: «Особливості телерентгенографічних показників, визначених за методами Steiner, Ricketts та Downs у осіб із ортогнатичним прикусом в залежності від типу обличчя» , під керівництвом д.мед.н Дмітрієва М.О.

 

У 2003 році проф. Е.Я.Варес впроваджував на нашій кафедрі технологію виготовлення протезів і ортодонтической апаратури з поліпропілену.

Співробітники кафедри – доц. Філімонов Ю.В. та доц. Закалата Т.Р. є членами редакційної колегії журналу «Сучасна ортодонтія».

На базі кафедри були заплановані та успішно захищені докторські дисертаційні роботи проф. Шувалова С.М. в 1999 р. на тему «Злоякісні пухлини ротоглотки» (м. Київ), та докторська дисертаційна робота Шинкарук-Диковицької М.М.  на тему «Показники захворюваності зубів та їх залежність від фенотипічних особливостей соматично здорових чоловіків із різних регіонів україни» у 2016 року за спеціальністю 14.01.22 - "Стоматологія" в спеціалізованій вченій раді Д 26.613.09 НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Виконана наукова тема кафедри «Клініко експериментальне обґрунтування застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування дітей та підлітків із аномаліями зубощелепної системи та ускладеннями карієсу». За темою кафедри було надруковано 95 робіт наукових статей у  виданнях, ліцензованих ДАК України, науково- метричних базах SCOPUS та у збірниках конференцій.

Запланована нова наукова тема кафедри: «Розробка та удосконалення індивідуальних методів діагностики, лікування та профілактики зубощелепних аномалій, карієса та його ускладень у дітей та підлітків». На сьогодні нами триває робота у напрямі накопичення клінічного матеріалу, удосконалення діагностичних методик і стандартизованих алгоритмів постановки діагнозу, систематизації, аналізу і узагальненню отриманих результатів.

За останні 5 років було захищено 4 дисертаційних робіт, у тому числі докторська дисертація Дмітрієвим М. О.

Серед викладачів кафедри 6 співробітників склали іспит з іноземної мови та отримали сертифікат рівня В2.

Щороку на базі кафедри проводяться науково-практичні конференції для студентів та молодих вчених, викладачі щороку допомагають студентам приймати учать у всеукраїнських конкурсах наукових робіт та олімпіадах.

 

В зв`язку зі світовою пандемією 2020-го ріку, конференція студентів та молодих вчених « Перший корок в науку» проходила в он-лайн режимі, але це не завадило молодим науковцям з інших міст прийняти участь та показати високий рівень власних досліджень.

 

Крім того, на базі кафедри проходять навчання клінічні ординатори, аспіранти.

Кафедра оснащена 3 сучасними комп'ютерами і копіювальною технікою. Наявність учбових слайдів - 640 шт.; відеофільми. На кафедрі є в повному об'ємі методичні розробки практичних занять для викладачів з профілактики стоматологічних захворювань, дитячої терапевтичної стоматології, дитячої хірургічної стоматології, ортодонтії програми на українській, російській та англійській мовах.

Підготовка студентів до "Крок-2" проводиться за допомогою тестових і ситуаційних завдань і завдань комп'ютерного тестування у кількості 2900. Щороку здійснюєтьсяа розробка нових тестових завдань викладачами кафедри.

Практичні заняття проводяться в клініці під наглядом викладача кафедри і шляхом самостійної роботи студентів, які забезпечені ситуаційними завданнями, фантомами, муляжами, рентгенівськими знімками. Студенти користуються слайдами, ведуть прийом тематичних хворих, що дозволяє здійснювати повний контроль знань. Учбовий процес проводиться згідно робочих програм, програми по дитячій стоматології (пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології, профілактики стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія) для студентів вищих медичних (стоматологічних) закладів ІІІ - ІУ рівнів акредитації Міністерства охорони здоров'я України.

 

На базі кафедри діє гурток під керівництвом доц. Чугу Тетяни Вікторіни. Діяльність гуртка допомагає розширити горизонти теоретичних знань та практичних навичок студентів 2-5 курсів.

 

У неепідемічний період студентами, під керівництвом викладача, проводяться уроки здоров'я серед учнів вінницьких шкіл та дошкільних закладів різної форми властосні. Пропагування здорового способу життя, раціонального харчування та профілактики стоматологічних захворювань є одним з основних напрямків діяльності педагогічного колективу.

 

 

Важливе місце в діяльності кафедри займає навчально-методична робота. На кафедрі дитячої стоматології займаються студенти 2, 3, 4, 5 курсів. За час вивчення предмета студенти здають диференційовані заліки, перевідний і державний іспити, пишуть історію хвороби.

Колектив кафедри є практикуючими лікарями, про що свідчать лікарські категорії, постійно намаються підвищувати звій рівень приймаючи участь у численних конференціях, майстер класах та симпозіумах. Колектив кафедри опублікував більше 350 наукових праць в вітчизняних журналах і за кордоном, статті входять до різних науко-метричних баз, Web of Science, Scopus, простійно працюють над вдосконаленням своєї педагогічної та лікувальної діяльності.

Штат кафедри

Дмітрієв Микола Олександрович


Завідувач кафедри, професор, доктор медичних наук

доцент, д. мед.наук. Закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2000 році з відзнакою.
З серпня 2000р працює на кафедрі стоматології дитячого віку: спочатку старшим лаборантом, з вересня 2004р – асистентом кафедри, з березня 2008 по теперішній час – доцентом кафедри. В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: “Особливості одонто- та кефалометричних показників у підлітків з ортогнатичним прикусом”. У 2011 році присвоєно вчене звання доцента. У грудні 2019р захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: “Антропо-одонтологічне обґрунтування корекції та профілактики деформацій зубощелепної системи”. Є автором 47 патентів України та більш ніж 70 опублікованих наукових праць. Під керівництвом були успішно захищені кандидатська дисертація та три магістерські роботи дві з яких на англійській мові. В теперішній час здійснює керівництво підготовкою аспірантів і здобувачів. Проходив закордонне стажування в університетах США та Польщі. Входить до складу делегації стоматологів під егідою Вінницької обласної Ради у сфері зовнішніх зв`язків та промоції, з метою налагодження співпраці у сфері охорони здоров`я. Є активним учасником більше ніж 55 світових фахових тренінгів та конференцій. За активну наукову та навчальну діяльність нагороджений Почесною грамотою від Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської ради.

https://scholar.google.com/citations?user=L9nRAjIAAAAJ&hl=ru

Попова Олена Іванівна


Доцент, завуч, К. мед. наук, доцент

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 1999 році з відзнакою.
Лікар-стоматолог вищої категорії.

В 2007 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обгрунтування застосування амізону та біфіформу у комплексному лікуванні герпетичних стоматитів у дітей та дорослих» за фахом стоматологія – 14.01.22.
Постійно займається науково-дослідною роботою, друкує результати досліджень у фахових виданнях, ліцензованих ВАК України, відвідує науково-практичні конференції, майстер-класи. Надруковано 45 наукових робіт, з них 8 навчально-методичних, отримано 1 патент на корисну модель, 1 нововведення, 2 раціоналізаторські пропозиції. Приймала участь у 18 науково-практичних конференціях – м. Київ, м. Луганськ, м. Запоріжжя, м. Полтава, м. Вінниця.
Приймала участь у доклінічних та клінічних випробуваннях противірусних препаратів «Амізон» та «Альтабор» в інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського м. Київ. Приймає участь в епідеміологічних дослідженнях щодо розповсюдженості захворювань слизової оболонки порожнини рота у дітей та дорослих м. Вінниці та Вінницької області. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=XhWYjkEAAAAJ&view_op=list_works

Ісакова Наталія Михайлівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила ВДМУ ім. М.І. Пирогова в 1999 році з відзнакою. Відповідальна за наукову роботу кафедри.
Лікар-стоматолог вищої категорії.
Кандидатська дисертація “Комплексне лікування хворих на гнійно – запальні процеси щелепно – лицевої ділянки антибіотиками та препаратом із імуномодулюючими властивостями” за фахом: 14.01.22 – cтоматологія була захищена і затверджена ДАК України 25 грудня 2005 року. Отримала атестат доцента ДЦ № 031626 від 26.09.2012р. Відповідальний виконавець науково-дослідної роботи кафедри. Постійно займається науково-практичною роботою, відвідує науково-практичні конференції, майстер-класи. Надруковано 56 наукових праць, з них 22 статті у виданнях, ліцензованих ДАК, 1 стаття у науково- метричній базі WoScience. Отримано 1 деклараційний патент, 1 раціоналізаторську пропозицію, 1 нововведення. Доповідала на 21 науково-практичних конференціях у м.Вінниця, м. Івано- Франківськ, м. Запоріжжя, Донецьк, Одеса, Дніпро. Проводила доклінічні та клінічні випробування лікарських засобів на базі ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Приймала участь у клінічних випробуваннях препарату «Амізон» в інституті епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського, м. Київ. Проводить наукову роботу серед студентів стоматологічного факультету, друкує наукові роботи сумісно зі студентами, які займали I, II місця. Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед населення міста.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=vVr4lo8AAAAJ&hl=uk

Браженко Юрій Федорович


Доцент, К. мед. наук, доцент

Браженко Юрій Федорович, 1954 р. н.
К. мед. н., доцент.
На кафедрі стоматології дитячого віку ВНМУ ім. М. І. Пирогова працює з 2000 року.

Кандидат мед. наук з 1989 року. Тема дисертації: “Суцільнолиті мостоподібні протези на парапульпарних штифтах”.
З 2004 року доцент.
Є автором 46 друкованих праць, з них 5 монографій, 30 раціоналізаторських пропозицій, 5 патентів, 15 виступів на науково-практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EK4dJiQAAAAJ&hl=uk

Дудік Олена Петрівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила Дніпропетровську державну медичну академію у 1997 році.
Відповідальна по роботі з іноземними студентами на кафедрі.

В 2011 році захистила дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування силера на основі біокераміки» за фахом стоматологія – 14.01.22. Має 27 друкованих робіт, з них 16 статей у виданнях, ліцензованих ВАК України. Отримано 3 деклараційних патенти.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=3IqmOZwAAAAJ&hl=uk

Чугу Тетяна Вікторівна


Доцент, К. мед. наук, доцент

Закінчила ВНМУ ім. М. І.Пирогова в 2004 році з відзнакою.

В 2011 році захистила дисертаційну роботу «Зв’язки сонографічних показників щитоподібної залози з параметрами тіла юнаків та дівчат різних соматотипів». Опублікувала 24 друкованих роботи, отримала 2 деклараційних патента, прийняла участь у 8 науково-практичних з’їздах та конференціях. Виступала на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів.
Продовжує займатися науковими дослідженнями, що присвячені новітнім методикам ранньої діагностики та профілактики стоматологічних захворювань в рамках кафедральної науково-дослідної роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=laXVGYsAAAAJ&view_op=list_works

Касьяненко Дмитро Михайлович


Доцент, К. мед. наук, доцент

1983 р. н.
У 2006 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова.
Одружений. Має сина та доньку. З 2006 по 2008 рік працював старшим лаборантом кафедри, з 2008 по 2015 рік працював на посаді асистента, з 2015 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри. В повному обсязі виконує педагогічне навантаження, проводить практичні заняття у студентів 3-5 курсів - українською та англійською мовою. Читає лекції для студентів 3, 4 курсу з ортодонтії. У 2014 році успішно захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лікування дистального прикусу у дітей з порушенням функції жувальної та мімічної мускулатури», під керівництвом завідуючого кафедрою ортодонтії і пропедевтики ортопедичної стоматології НМУ ім. О.О. Богомольця д. мед. н. професора Фліса Петра Семеновича. Має 18 друкованих праць, один патент України на корисну модель. Член асоціації ортодонтів України. Відповідальний за виконання лікувальної роботи кафедри.
Зареєстровано один патент на корисну модель, опубліковано вісім друкованих робіт, три доповіді на науково практичних конференціях.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=KUIFAggAAAAJ&view_op=list_works

Закалата Тетяна Ростиславівна


Доцент, К. мед. наук

. У 2002 році закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Стоматологія». 2006р. - одержала сертифікат лікаря-стоматолога за спеціальністю «Ортодонтія» на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. Лікарь-ортодонт вищої категорії. У 2014 році пройшла навчання на факультеті підвищення кваліфікації викладачів на базі Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У 2015 році атестувалася та отримала звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Стоматологія дитяча». У 2016 році захистила дисертацію за спеціальністю 14.01.22 «Клініко-лабораторне обґрунтування сучасних методів лікування та профілактики трансверзальних аномалій зубощелепної системи у осіб різних вікових груп» та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук, що прирівнюється до диплома доктора філософії. Постійно займається науково-дослідною роботою, друкує результати досліджень у фахових виданнях, ліцензованих ДАК України, науково-метричних базах SCOPUS. Приймала участь у 15 наукових конференціях – м. Київ, м. Вінниця, м. Львів, Прага (Чехія), Краків (Польща), Турку(Фінляндія), Мінськ (Білорусь), надруковано 15 наукових статтей, активно приймає участь у наукових форумах, 40 міжнародних науково-практичних конференціях і 15 доповідях, проводить майстер-класи. Також проходила стажування та приймала участь у наукових конференціях в країнах, що входять до ОЕСР/ЄС. Лікар-стоматолог вищої категорії. Дійсний член Європейської і Євразійської Асоціації Ортодонтів. Член Асоціації Ортодонтів України. Член редакційної колегії журналу «Сучасна ортодонтія». Лектор міжнародного рівня. Ведучий лектор в «Учбовий центр СП «Промед».
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Fll1ngsAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Пачевська Аліса Валеріївна


доцент, к. мед. наук

Закінчила ВНМУ ім. М. І. Пирогова у 2009 році з відзнакою.
З 2009 по 2011 роки - магістр на кафедрі стоматології дитячого віку.
. З 2011 по 2013 рік навчалась у клінічній ординатурі на кафедрі стоматології дитячого віку.
З 2014 по 2017 проходила навчання у аспірантурі під керівництвом к.мед.н. доц. Філімонова Ю.В. Тема аспірантської роботи «РЕАКТИВНІСТЬ БІОХІМІЧНОГО СКЛАДУ СЛИНИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ ЗНІМНОЇ ТА НЕЗНІМНОЇ ОРТОДОНТИЧНОЇ АПАРАТУРИ У ДІТЕЙ» виконана в рамках наукової роботи кафедри.
У 2019 році захистила дисертаційну роботу та отримала ступінь кандидата медичних наук.
Є автором 40 друкованих робіт, 9 статей у виданнях, ліцензованих ДАК та 4 статті у науково- метричних базах SCOPUS.
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fstSOMEAAAAJ&hl=ru

Драчевська Ірина Юріївна


доцент,, к.мед.наук

Закінчила ВНМУ ім. М.І.Пирогова в 2014 р. У 2014-2016 рр. проходила інтернатуру. З 2017 р. працювала на кафедрі стоматологіі дитячого віку на посаді старшого лаборанта. З 2018р-асистент кафедри.
Має сертифікати лікаря-спеціаліста зі спеціальностей "Стоматологія", " Стоматологія дитяча".
В 2023 році захистила дисертаційну роботу на тему: «Особливості телерентгенографічних показників, визначених за методами Steiner, Ricketts та Downs у осіб із ортогнатичним прикусом в залежності від типу обличчя» , під керівництвом д.мед.н Дмітрієва М.О., та була обрана на посаду доцента.

Васильчук Олександр Семенович


Асистент

1959 р. н.
В 1993 закінчив Івано-Франківську державну медичну академію.

В 2006 заплановано дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук “Клініко-експериментальне обґрунтування застосування термопластів при ортодонтичному лікуванні дітей” Кількість друкованих статей-42, виступів на науково-практичних конференціях-9.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=X_kwh-gAAAAJ

Драчук Надія Вікторівна


Асистент

Закінчила ВНМУ iм. М. I.Пирогова у 2005 році.

Є автором 16 друкованих публікацій, приймала участь у 8 наукових конференціях для студентів та молодих вчених з міжнародною участю, виступала з докладами на обласних науково-практичних конференціях для практикуючих лікарів. Регулярно відвідує практичні лекції та майстер-класи зі стоматології. Бере активну участь в науковій роботі кафедри. Займається збором літератури для планування наукової роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?user=dU9R0XkAAAAJ&hl=uk

Попов Максим Володимирович


Асистент

1976 р. н.
Закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова в 2001 році.
Приймав участь в обласній конференції практикуючих лікарів- стоматологів.
На кафедрі працює з 2014 року, проводить практичні заняття для студентів 3 та 5 курсів, приймав участь в обласній конференції практикуючих лікарів- стоматологів. Опублікував 7 наукові роботи.
Приймав участь в обласній конференції практикуючих лікарів- стоматологів. Опублікував 4 наукові роботи.

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=CXkU6KYAAAAJ&view_op=list_works&authuser=1

Хлуплянець Лілія Володимирівна


старший лаборант та асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2022 році з відзнакою.

Густ Ірина Юріївна


Старший лаборант

Закінчила Вінницький державний педадогічний університет за спеціальністю "Хімія та Біологія"

Колесниченко Людмила Василівна


Лаборант

Закінчила Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування за спеціальністю "Хімічна технологія" у 1985 році. Працює на кафедрі з 2014 року на посаді лаборанта.

Вітенко Віктор Анатолійович


Лаборант

Закінчив ВМУ за спеціальностю "зубний технік" , працює на кафедрі з 2002 року

Окружко Сергій Іванович


лаборант

Закінчив ВМУ за спеціальностю "зубний технік" у 1991 році, працює на кафедрі з 2004 року

Новини

ОГОЛОШЕННЯ!!!
25.03.2024

ОГОЛОШЕННЯ!
11.03.2024

РЕЗУЛЬТАТИ СТУДЕНТСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ 2024.
20.02.2024

 

За результатами олімпіади з дитячої стоматології
1 місце - Яковенко А.С. , 41а група 4 курс
2 місце - Логунова Е.М. 9 група 5 курс
3 місце  - Носульська А.В. , 42а група, 4 курс
Олійник О.В. 44 група, 4 курс

Результати  олімпіади з дитячої стоматології:

1 місце - Яковенко А.С. , 41а група 4 курс
2 місце - Логунова Е.М. 9 група 5 курс
3 місце  - Носульська А.В. , 42а група, 4 курс      Олійник О.В. 44 група, 4 курс

 

Графік виробничої практики
08.01.2024

ГРАФІК

студентів 5 курсу стоматологічного факультету

 

для проходження виробничої практики за програмою «Стоматологія дитячого віку»

 

з 08.01.2024 по 27.01.2024 року.

 

№ п/п

Викладач

Група

1.   

доц. Чугу Т.В.

1 група

2.   

ас. Драчук Н.В.

2 група

3 група

3.   

ас. Хлуплянець Л.В.

4 група

4.   

доц. Драчевська І.Ю.

5 група

5.   

доц. Попова О.І.

6 група

6.   

ас. Попов М.В.

7 група

8 група

7.   

доц. Пачевська А.В.

9 група

8.   

доц. Ісакова Н.М.

10 група

9.   

проф. Дмітрієв М.О.

11 група

 

 

Завідувач кафедрою                                                    Микола ДМІТРІЄВ

стоматології дитячого віку

 

 

Розклад іспитів для ЗВО 4 курсу!
12.06.2023

Результати ХХ Міжнародної конференції студентів і молодих вчених
18.05.2023

21 квітня на кафедрі стоматології дитячого віку була проведена ювілейна ХХ Міжнародна конференція студентів і молодих вчених "Перший крок в науку - 2023» . В секції дитяча стоматологія 1 місце посіла ас. Надія Драчук ( керівник - доц. Наталія Ісакова)

 

     


Найкраща стендова доповідь у студента 3 курсу Бурлаки Ростислава (керівник- доц. Тетяна Закалата)


     

 

 

2 місце розділили : 
студент 4 курсу 41 групи Богдан Ружанський ( керівник- ас.Олександр Васильчук)
студентка 4 курсу 43 групи Логунова Емма ( керівник - доц. Аліса Пачевська)

 

 

      

Виробнича практика студентів 3 курсу 2022-2023 н.р.
12.05.2023

Посилання на студентську наукову конференцію "Перший крок в науку 2023".
21.04.2023

ОГОЛОШЕННЯ! 21.04.2023 на платформі Google meet буде проведено  конференцію "Перший крок в науку 2023".

Посилання на конференцію: https://meet.google.com/cnm-yyer-pux?hs=224

Початок о 13.00.СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
20.04.2023

ОГОЛОШЕННЯ! 21.04.2023 під час 3 і 4 пари на платформі Google meet буде проведено студентську наукову конференцію "Перший крок в науку 2023". Посилання на конференцію буде розміщено  додатково в розділі "Новини".

ОГОЛОШЕННЯ!Перший крок в науку 2023!Конференція!
17.04.2023

Конференція "Перший крок в науку 2023р." відбудеться 21.04.2023 о 13.00 в 5 аудиторії (морфкорпус). Запрошуються всі викладачі та студенти.

РЕЗУЛЬТАТИ ОЛІМПІАДИ!
10.02.2023

Результати І туру студентської олімпіади зі стоматології дитячого віку,

що відбулась 8.02.2023 серед студентів 3,4,5 курсів.

Нагороджується:

І місце- Крещук Ольга 5 курс 10 група

І місце – Вахновський Владислав 5 курс 1 група

ІІ місце – Логунова Емма 4 курс 43 група

ІІ місце – Яковенко Анна 3 курс 41 група

ІІІ місце – Коваль Наталія 5 курс 1 група

Ліквідація академічної заборгованості
03.01.2023

Відпрацювання академічної заборгованості здобувачами освіти відбувається за домовленістю з  викладачем академічної підгрупи в змішаній формі.

Відпрацювання боргів за минулі семестри відбуваються за індивідуальним графіком з дозволу деканату.

Студентський гурток!
02.11.2022

Завідувач кафедри – проф., д.мед.н. Микола ДМІТРІЄВ

Керівник гуртка – доцент, к.мед.н. Аліса ПАЧЕВСЬКА

Місце проведення засідань – кафедра стоматології дитячого віку, вул.Стуса 2/19

Періодичність проведення засідань – 1 раз на місяць.

Засідання гуртка відбуваються по вівторках першого навчального тижня з 16:00 до 18:00

 

Основні напрямки роботи студентського гуртка:

  • вдосконалення основних та нових методів діагностики зубощелепних аномалій та деформацій;
  • клінічний прийом тематичних хворих;
  • профілактика стоматологічних захворювань.

На кожному засіданні обговорюються актуальні теми сучасної стоматології та відпрацьовуються практичні навички у фантомному чи клінічному класі. Доповіді базуються на сучасних науково-доказових джерелах.

Гуртківці працюють над різними науковими проблемами в дитячії стоматології, беруть активну участь у конференціях, олімпіадах та інших науково-освітніх заходах. Кращі гуртківці готуються наукові доповіді на міжвузівські конференції. Студенти-гуртківці приймають активну участь в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю «Стоматологія.

Було започатковано гарну традицію, запрошувати на гурток провідних стоматологів України, котрі охоче діляться зі студентами своїми знаннями та досвідом, під час лекцій та майстер-класів. Щороку проводяться олімпіади між студентами стоматологічних факультетів.

 

 

План засідань СНГ кафедри на осінньо-весняний семестр 2022/2023 н.р.

 

Тема засідання

Орінтовні дати проведення

Місце проведення

1.

Принципи діагностики тканин пародонту у дітей (теоретична частина).

Вересень 2022

На базі on-line ресурсу ZOOM

2.

Принципи діагностики тканин пародонту у дітей (практична частина).

Жовтень 2022

3.

Екзогенна профілактика карієсу у дітей.

Листопад 2022

4.

Кофердамологія. Все про ізоляцію робочого поля.

Грудень 2022

5.

Професійна гігієна порожнини рота. Практичне застосування.

Лютий 2023

 

6.

Можливості застосування “оклюзійного штампа” в різних клінічних ситуаціях. Модифіковані підходи.

Березень  2023

 

7.

Особливості препарування зубів під композитні реставрації. Матеріально технічне забезпечення.

Квітень  2023

 

8.

Принципи діагностики ортодонтичної патології в клініці дитячої стоматології. Підсумкове заняття.

Травень  2023

 

ОГОЛОШЕННЯ! ВІДПРАЦЮВАННЯ ПРОПУЩЕНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ
29.08.2022

 

Відпрацювання пропущених практичних занять  у іноземних студентів 2-4 курсів на кафедрі стоматології дитячого віку проводяться з 29.08.22 по 18.09.22  в режимі онлайн. 
1. Доц. Пачевська А.В.  2-3 курс ( профілактика стоматологічних захворювань, пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології)
2. Доц. Касьяненко Д.М. , Професор Дмітрієв М.О. 3-4 курс ( ортодонтія) 
3. Доц. Дудік О.П. 4 курс (дитяча терапевтична стоматологія)
4. Доц. Ісакова  Н.М. 4 курс ( дитяча хірургічна стоматологія)
Оголошення
20.11.2021

ОГОЛОШЕННЯ

 

Практичні заняття під час дистанційного навчання проводяться на платформах Microsoft Teems та Google Meet.

 

 
   

 

Зав. кафедри  

стоматології дитячого віку                              доц. Філімонов Ю.В.

 

Наукова діяльність

 

Вітаю. Керівник наукового проекту зав.каф. стоматолгії дитячого віку проф. Дмітрієв Микола Олександрович дякує за Вашу участь у науковому дослідженні.
Пропонуємо Вам взяти участь у другій частині нашого дослідження.
Переваги та бонуси:
В результаті дослідження Ви отримаєте 3D зображення зубощелепної системи та гайморових порожнин.  Приклад у відео. 
https://youtu.be/2NvBmsKrub4
Дослідження вартістю 900 грн. повністю спонсорується кафедрою і для вас БЕЗКОШТОВНЕ!!!  Результати дослідження будуть дуже корисними для вашого стоматолога чи ЛОРа. При бажанні  також безкоштовно можемо провести діагностику прихованих або ранішніх проблем ( прихований початковий або середній апроксимальний  карієс, вторинний карієс, хронічний періодонтит,  питання щодо положення зубів мудрості, аналіз попереднього ендодонтичного лікування, кісти, поліпи в гайморових порожнинах та інш.).
Це безпечно та потребує мінімум вашого часу. Більш детально з дослідженням можна ознайомитися за посиланням: https://drive.google.com/file/d/1wACuvqYPEgtvl3e9CIi0vol53Iyz6Qah/view?usp=sharing
Як власник приватної стоматологічної клініки «Парацельс», в якості вдячності за ваш час та участь надаємо 20% знижку на лікування карієсу та професійну гігієну., а також безкоштовне консультування для вас та членів вашої родини щодо будь яких стоматологічних послуг. З клінікою та нашими лікарями можна ознайомитися на сайті https://paracelsus.com.ua/

 

 

Співробітниками успішно завершено наступні наукові теми кафедри:

1. "Профілактика, діагностика, лікування основних стоматологічних захворювань жителів Вінницької області і потерпілих від Чорнобильської аварії", реєстраційний номер: 0102v003631.

Термін виконання: 2002 – 2006 рр.

В рамках наково-дослідної роботи було проведене епідеміологічне обстеження  учнів середніх класів шкіл м. Вінниця.

 2. «Профілактика, діагностика, лікування стоматологічних захворювань у дітей та підлітків Поділля», реєстраційний номер: 0111U008681;

Результатами роботи стали розробка і впровадження нової методики об'єктивної діагностики діагностичних моделей ортодонтичних хворих з використанням індексної оцінки і побудовою діаграми зубного ряду, що відповідає нормі; розроблена відповідна комп'ютерна програма. Впроваджено лікування зубощелепних аномалій з використанням апарату Філімонова Ю. В., а також нові методики глибокого фторування зубів, профілактики і лікування пародонтологічних  хворих, електрофульгурації при лікуванні ортодонтичних аномалій.

3. «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування нових методів профілактики, діагностики, лікування дітей та підлітків із аномаліями зубощелепної системи та ускладненнями карієсу».

Термін виконання: 2016 – 2020 рр.

Методи лікування ортодонтичної патології у дітей впроваджено в лікувальну практику міської дитячої стоматологічної поліклініки м. Вінниця, центральної стоматологічної поліклініки МО України м. Київ, МКП «Медичний стоматологічний центр» м. Київ, медичний центр ЛНМУ ім. Д. Галицького, Київської міської стоматологічної поліклініки, НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Запланована нова тема кафедри «Розробка та удосконалення індивідуальних методів діагностики, лікування та профілактики зубощелепних аномалій, карієсу та його ускладнень у дітей та підлітків», термін виконання: 2021 – 2025 рр.

 

Перелік отриманих патентів, свідоцтв авторського права та інших досягнень:

Зареєстровано 2 нововведення, близько 30 патентів, 10 рац. пропозицій, 1 інформаційний лист, близько 50 виступів на науково- практичних конференціях у тому числі Німеччині, Туреччині і Росії, опубліковано більше 100 наукових праць.

Останні, з яких:

  1. Патент на корисну модель № 130411 Україна, МПК (2018.01) А61В 5/00. Спосіб діагностики та контролю лікування зубощелепних аномалій за методами Бурстоуна, Рікетса та Харвольда / Черниш А. В., заявник та патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова. – № u 2018 05787; заявл. 24.05.18; опубл. 10.12.18, Бюл .№23 . Патент діє. https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=253472
  2. Патент на корисну модель №  122583 Україна Спосіб діагностики та лікування аномалій положення оклюзійної площини /Черниш А. В., заявник та патентовласник Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова.-10.01.2018 https://base.uipv.org/searchINV/search.php? . Патент діє.
  3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №86112 «Комп’ютерна программа «UniqCeph» для визначення індивідуальних нормальних цефалометричних показників зубощелепної системи». Дмітрієв М.О., Костенко М.П. 19.02.2019. Патент діє.
  4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. Комп’ютерна програма для визначення нормативних індивідуальних параметрів положення зубів BiteNorm / А. В. Черниш, М. П. Костенко. – № 88972; опубл. 27.05.19. 

Наукові досягнення співробітників:

11 співробітників кафедри мають наукові звання кандидатів медичних наук, 1 – доктора медичних наук.

Співробітники кафедри, які виконують науково-дослідні роботи для отримання наукового ступеня доктора філософії:

  1. Назарій Броцький     «Взаємозв’язки цефалометричних показників визначених за методами Ricckets та Burstone та метричних характеристик зубів та зубних рядів у осіб із фізіологічним прикусом», термін завершення : 2025р.
  2. Степанюк Максим «Антропо-одонтологічне обгрунтування біомеханіки ортодонтичного переміщення зубів», термін завершення : 2026р.
  3. Тодорюк Андрій «Оцінка характеру змін рухливості зубів при ортодонтичному лікуванні брекет-системою та елайнерами», термін завершення : 2026р. 

Захистила дисертацію доктора філософії:  Ірина Драчевська    «Особливості телерентгенографічних показників,визначених за методами Steiner, Ricketts та Downs у осіб із ортогнатичним прикусом в залежності від типу обличчя», 2023 р.

Контакти

Проф. Дмітрієв М.О. – клінічна база кафедри стоматології дитячого віку, вул. Маріупольська 109.

Доц. Касьяненко Д.М. – клінічна база кафедри стоматології дитячого віку  стоматологічна клініка «ORTOVIN», вул. Замостянська 18В.

Доц. Браженко Ю.Ф., доц. Дудік О.П. – вул. Амосова каф. тер. стом. навчальна кімната №2

Доц. Чугу Т.В., ас. Драчук Н.В. – стимуляційний центр 2 навчального корпусу

ВНМУ ім. М.І. Пирогова по вул. В.Стуса 2/19.

Доц. Попова О.І., доц. Ісакова Н.М., доц. Пачевська А.В., ас. Васильчук О.С.,  ас. Попов М.В., ас. Драчевська І.Ю., 2 навчальний корпус ВНМУ  ім. М.І. Пирогова по вул. В.Стуса 2/19, 1 поверх – каб. 107, 4 поверх – каб. 409, 410,411,413 

Ас. Сидорук М.М. -КНП "ВОДКЛ" Хмельницьке шосе 108.

Ас. Овчарук М.С.- Хмельницьке шосе 108.

Ас. Бурлака Володимир Леонідович -

Ас. Стрій Володимир Віталійович  -


Номери телефонів:

Дмітрієв Микола Олександрович - 0636283178

Попова Олена Іванівна - 0677214170

Ісакова Наталія Михайлівна - 0972199097

Браженко Юрій Федорович - 0974303328

Дудік Олена Петрівна - 0968533337

Чугу Тетяна Вікторівна - 0974019085

Касьяненко Дмитро Михайлович - 0674308156

Пачевська Аліса Валеріївна- 0632868978

Васильчук Олександр Семенович - 0677587592

Драчук Надія Вікторівна - 0972695742

Попов Максим Володимирович- 0672199860

Драчевська Ірина Юріївна- 0960000426

Сидорук Микола Миколайович - 0674307771

Овчарук Максим Сергійович - 0972456405

Хлуплянець Лілія Володимирівна- 0987423653

Бурлака Володимир Леонідович -  0673979811

Стрій Володимир Віталійович - 0978575251

Густ Ірина Юріївна - 0979762875