Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Література. Аспірантура. Нервові хвороби.
Література. Аспірантура. Нервові хвороби.
Методичні вказівки Аспірантура. Нервові хвороби
Методичні вказівки Аспірантура. Нервові хвороби
Методичні вказівки навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти Робоча програма - аспірантура Нервові хвороби 2020-2021
Робоча програма - аспірантура Нервові хвороби 2020-2021
Робоча програма навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Робоча програма навчальної дисципліни з підготовки доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти
Силабус. PhD. Нервові хвороби
Силабус. PhD. Нервові хвороби
Список рекомендованої літератури для аспірантів спеціалізація «Нервові хвороби».docx Тематичні плани для аспірантів 2020-2021
Тематичні плани для аспірантів 2020-2021
Тематичний план практичних занять для аспірантів спеціалізація «Нервові хвороби».docx Тематичний план практичних занять та самостійної роботи для аспірантів спеціалізація «Нервові хвороби».pdf

Силабус

Вибіркові курси

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра нервових хвороб у Вінницькому медичному інституті була створена в 1935 році на базі психо-неврологічної лікарні ім. акад. О.І.Ющенка. Першим завідуючим кафедрою був професор Бедер В.Л., представник київської школи неврологів. 

проф. Бедер В.А.

В період Великої Вітчизняної війни, під час окупації, діяльність кафедри була припинена. Після звільнення міста кафедра відновила роботу. В 1946 році після смерті проф. Бедера В.Л. кафедрою тимчасово завідував лікар Поліщук В.Б. В 1947 році завідуючим кафедрою був обраний учень академіка Грінштейна А.М. доктор медичних наук Альперович П.М.

У повоєнні роки асистентами кафедри працювали Барабаш О.П., Забара А.І., Мамичев Р.Я., Поліщук В.Б.

 

Барабаш О.П.

 

Забара А.І.

 

Мамичев Р.Я.

 

 

В наступні роки асистентський склад кафедри змінився: на іншу роботу перейшли Р.Я. Мамичев та В.Б. Поліщук. В 1951 році раптово помер Забара А.І. На посаду асистентів були зараховані Білик В.Д. (1951 р.) та Пішель Я.В. (1954 р.). В подальші роки на кафедрі також працювали асистент Пшенична З.М. (1959-1966 рр.) і доцент курсу нейрохірургії Копяківський Ю.І. (1963-1965).

 

Копяківський Ю.І.

 

В 60-70 роки, у зв’язку із збільшенням набору студентів, відкриттям педіатричного факультету та факультету удосконалення лікарів, на кафедру прийшли нові викладачі: після закінчення клінічної ординатури та аспірантури – Демчук А.І. (1966 р.), Корнійчук А.Г. (1966 р.), Петрова Т.І. (1967-2013 рр.), Старинець Г.О. (1975 р.), практичні лікарі – Пшук Я.І. (1971-2014 рр.), Бурля В.І (1973-1996 рр.), Московко С.П. (1979 р.). В 1967 році наказом по міністерству охорони здоров’я України доц. Пішель Я.В. був призначений директором Харківського науково-дослідного інституту неврології та психіатрії ім. Протопопова.

Білик В.Д., Демчук А.І.

 

Московко, Петрова, Бурля

 

Ольхов, Корнейчук, Старинець, Желіба

 

Пшук Я.І.

 

Кириченко, Коваль, Бородій, Танасійчук

 

В 1962-1963 роках при кафедрі були створені нові доцентські курси – з дитячої неврології (доц. Пішель Я.В.) та нейрохірургії  (доц. Копяківський Ю.І.). Курс нейрохірургії протягом 1973-1994 рр. очолював доцент Бурля В.І. З 1968 по 1989 роки на кафедрі читався курс лекцій з медичної генетики. У 1979 році на кафедрі був створений доцентський курс з неврології та рефлексотерапії, який очолив доц. Корнійчук А.Г., викладачами стали доц. Старинець Г.О. та Коваль О.П. З 1986 по 1990 роки на базі цього курсу існувала кафедра неврології з рефлексотерапією факультету удосконалення лікарів (ФУЛ). Завідуючим кафедрою по курсу був обраний доц. Корнійчук А.Г., викладачами кафедри стали доц. Старинець Г.О., доц. Желіба О.В., к.м.н. Кириченко В.Д., Коваль О.П., Бородій О.М.

Кафедра 2006

 

 

14.01.2016 р. Наказом №3 кафедра Нервових хвороб з курсом нейрохірургії була розділена на кафедру Нервових хвороб та Кафедру неврології та нейрохірургії ФПО.

         Кафедру нервових хвороб очолює д.мед.н., проф. Московко С.П. У її складі працюють 10 викладачів на постійній основі та 4 зовнішніх сумісників. Основний склад кафедри нервових хвороб представляють: завідувач кафедри д.мед.н., проф. Московко С.П., зав. учбовою частиною кафедри к.мед.н., доц. Желіба Л.М., профорг кафедри, к.мед.н, доц. Смолко Н.М., відповідальний за лікувальну роботу кафедри к.мед.н., доц. Смолко Д.Г., к.мед.н., доц. Демчук А.І., к.мед.н., доц. Гордійчук О.О., к.мед.н., доц. Малик С.Л., к.мед.н., асистент Перова В.П., асистент Смотрицька Т.В., асистент Лета І.І. Допоміжний склад кафедри нервових хвороб представлений старшим лаборантом Андрієвська М.І. і лаборантом Поліщук Т.В.

За сумісництвом на кафедрі нервових хвороб працюють лікарі неврологічних відділень комунального некомерційного підприємства «Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні ім. О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради» к.мед.н., доц. Костюченко А.В., к.мед.н., доц. Височанський О.В., к.мед.н., асистент Ольхова І.В., асистент Фікс Д.О.

Кафедру неврології та нейрохірургії ФПО очолює к.мед.н., доцент Московко Г.С. У її складі працюють 5 викладачів на постійній основі та 4 зовнішніх сумісників. Основний склад кафедри неврології та нейрохірургії ФПО представляють: доц. Старинець Георгій Олескійович, доцент Старинець Наталя Георгіївна, доцент Свістільнік Руслан Вікторович та асистент Майструк Дмитро Сергійович. За сумісництвом на кафедрі неврології та нейрохірургії ФПО працюють лікарі нейрохірургічного  відділення № 20 Комунального некомерційного підприємства «Вінницької обласної клінічної психоневрологічної лікарні ім. О.І.Ющенка Вінницької обласної Ради» к.мед.н., доц. Ольхов Валерій Михайлович та  к.мед.н., асистент Горбатюк Костянтин Івнович, та лікарі Вінницької обласної клінічної дитячої лікарні к.мед.н., доцент Волощук Сергій Якович, к.мед.н., асистент Шведський Віталій Васильович.

 

Керівництво кафедрою нервових хвороб

 

Першим завідуючим кафедрою був професор Бедер В.Л., представник київської школи неврологів. В період Великої Вітчизняної війни, під час окупації, діяльність кафедри була припинена. Після звільнення міста кафедра відновила роботу. В 1946 році після смерті проф. Бедера В.Л. кафедрою тимчасово завідував лікар Поліщук В.Б. В 1947 році завідуючим кафедрою був обраний учень академіка Грінштейна А.М. доктор медичних наук Альперович П.М.

 

Альперовіч П.М.Альперовіч П.М.

 

Альперович Павло Маркович народився 08.05.1908 у м. Ві́льна, Віленська губернія Північно-Західного краю Російської імперії, тепер Вільнюс, Литва. Невролог, доктор медичних наук (з 1944), проф. (з 1949). Закінчив Харківський психоневрологічний інститут у 1933 р. У 1934 р. був зарахований аспірантом, а з 1935 р. асистентом Української психоневрологічної академії. З 1937 р., перебуваючи на військовій службі на Далекому Сході, виконував обов’язки начальника неврологічного відділення шпиталю, старшого інспектора польового евакуаційного пункту і, нарешті, головного невропатолога 1-ї Окремої Червонопрапорної армії. Як учасник Другої світової війни був відзначений державними нагородами СРСР. У цей час він також активно займався викладацькою та науковою діяльністю. Особливості контингенту хворих, епідемія японського енцефаліту на Далекому Сході зумовили тему наукових пошуків. Інфекційні хвороби нервової системи стали провідними у сфері його наукових інтересів. Сезонні енцефаліти склали базу наукових праць дослідника і принесли перше визнання серед фахівців галузі. Отримані наукові дані лягли в основу докторської дисертації. У 1946 р. вийшла в світ монографія «Енцефаліт Б», у якій ґрунтовно висвітлені проблеми патоморфології та клінічної картини японського енцефаліту. З 1947 по1977 рр. являвся завідувачем кафедри нервових хвороб, а у 1978–88 рр. – науковим консультантом кафедри Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. У цей період активно займався науковою роботою, основними напрямками якої були летаргічний енцефаліт, лейкоенцефаліти, ревматичні ураження та туберкульоз нервової системи. Крім того велика увага приділялася ураженням периферичної нервової системи, зокрема ураженням лицевого нерву, а також первинним та метастатичним пухлинам головного мозку. Всі роботи базувалися не лише на клінічних даних, але й ґрунтовному патологоанатомічному дослідженні. З 1949 р. був очільником наукової секції невропатологів та психіатрів Єдиного наукового медичного товариства Вінницької області, яке у подальшому переросло у товариство невропатологів та психіатрів Вінницької області. Особливу увагу приділяв просвітницькій діяльності, перетворюючи клінічні обходи пацієнтів на лекції для лікарів. Також активно сприяв залученню практичних неврологів до наукової діяльності. В червні 1995 року на 87 році життя проф. Альперович Павло Маркович помер, залишивши після себе значну наукову спадщину та добру пам’ять, як талановитий клініцист-невролог.

В 1977 році завідуючим кафедрою по сумісництву був обраний професор Білик В.Д., який з 1971 по 1974 рік працював проректором, а з 1974 по 1988 рік ректором інституту.

 

Білик В.Д.Білик В.Д.

 


Білик Василь Данилович народився 14 січня 1923 року в селі Вапнярка Томашпільського району Вінницької області у сім’ї робітника-залізничника. У 1940 році закінчив Вапнярську середню залізничну школу №62. У тому ж році вступив до Київського медичного інституту ім. Богомольця, де закінчив перший курс. З початку війни у липні 1941 року призваний до лав Червоної Армії. У лютому 1942 року закінчив Тюменське піхотне училище, отримав звання „лейтенант” і був направлений для проходження військової служби у 2 Тюменське піхотне училище на посаду командира взводу курсантів. У 1944 році йому було присвоєно військове звання „старший лейтенант”. Після закінчення війни у травні 1946 року звільнений в запас. З вересня 1946 року продовжив навчання з 2 курсу у Вінницькому медичному інституті, який закінчив з відзнакою у 1950 році. Після закінчення інституту навчався в клінічній ординатурі при кафедрі нервових хвороб (1950-51 рр.), у подальшому на цій же кафедрі працював асистентом (1951-1967 рр.), доцентом (1967-1973 рр.), професором (1973-1977 рр.), завідувачем кафедри (1977-2005 рр.), з лютого 2005 р. – професор кафедри. У 1971-1974 роках був проректором з навчальної роботи, у 1974-1988 роках – ректором Вінницького медичного інституту. У ці ж роки очолював Раду ректорів Вінницького вузівського центру, до якого входили вищі навчальні заклади Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей.

Основні напрямки наукової роботи: нейроінфекційні захворювання, хвороби екстрапірамідної системи, клінічна епідеміологія нервових хвороб.

З 1988 по 2005 роки Василь Данилович Білик повністю присвятив себе роботі на кафедрі, в клініці нервових хвороб. Лауреат державної премії України (1983), академік Міжнародної академії інтегративної антропології (1992), Заслужений працівник вищої школи України (1979), Почесний громадянин міста Вінниці (1998). 12 лютого 2006 року, після важкої хвороби В.Д.Білик помер. Багато людей, фахівців не тільки у галузі неврології мають за честь вважати себе учнями Василя Даниловича Білика.

У 2005 році кафедру очолив д.м.н. доц. Московко С.П.

 

 


Московко Сергій Петрович закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова (зараз Вінницький національний медичний університет ім М.І. Пирогова) у 1977р. з відзнакою. Працював ординатором неврологічного відділення Вінницької обласної психоневрологічної лікарні (1978-1979). З 1979 по 1995 рр. працював асистентом кафедри нервових хвороб, а з 1995 по 2004 на посаді доцента кафедри. У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Клінічні особливості та фактори формування синдрому паркінсонізму у хворих церебральною судинною патологією”, а у 2006 р. – докторську дисертацію на тему ”Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Паркінсона і синдрому паркінсонізму в Подільському регіоні України”. На основі матеріалів кандидатської дисертації були створені методичні рекомендації “Диференціальна діагностика та терапія тремору при судинній патології головного мозку”, Вінниця, 1988 р. У 2011 році Московко С.П. присвоєно звання професора, а в 2012 р. присвоєно завання заслуженого лікаря Украини. Є співавтором національного підручника «Неврологія», який видавався української та англійською мовами. Попри великий науковий та викладацький стаж, проф. Московко С.П. ніколи не залишав клінічну практику, є консультантом відділень ВОКПНЛ ім. О.І. Ющенка, міської клінічної лікарні №1 та лікарні швидкої медичної допомоги. Є членом науково-практичного товариства неврологів, психіатрів і наркологів України, Членом правління Української асоціації по боротьбі з інсультом, Член правління Української асоціації хвороби паркінсона та споріднених захворювань, Член правління ESO, EAN, MDS. У 2015 році Україна приєдналася до європейських проектів ESO-EAST (European Stroke Organisation – Європейська організація боротьби з інсультом; Enhancing and Accelerating Stroke Treatment – Оптимізація та прискорення лікування інсульту), зокрема до ініціативи Angels. Для забезпечення роботи цього міжнародного проекту створено спільний комітет фахівців-експертів, а національним координатором ініціативи Angels в Україні був обраний Московко С.П.

 

Керівництво кафедрою неврології та нейрохірургії ФПО

         У 2016 році завідуючим кафедри неврології та нейрохірургії ФПО був призначений Московко Геннадій Сергійович.

 

 

Московко Геннадій Сергійович закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2002 році. Кандидат медичних наук, доцент. У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи». Активно приймає участь у міжнародних клінічних дослідженнях.

Штат кафедри

Московко Сергій Петрович


Професор, д.м.н

Закінчив Вінницький медичний інституту у 1977, працює на кафедрі нервових хвороб почнинаючи з 1979 року. Захистив кандидатську дисертацію на тему “Клінічні особливості та фактори формування синдрому паркінсонізму у хворих церебральною судинною патологією” у 1988 році. Має вищу атестаційну категорію з неврології (2009 р). Доктор медичних наук, захистив докторську дисертацiю на тему ”Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Паркінсона і синдрому паркінсонізму в Подільському регіоні України” у 2006 р.

Смолко Дмитро Геннадійович


Доцент, к.мед.н.

Гордійчук Ольга Олександрівна


Доцент, к.мед.н.

Малик Світлана Леонідівна


Доцент, к.мед.н.

Височанський Олександр Вікторович


Доцент, к.мед.н.

Костюченко Андрiй Володимирович


Доцент, к.мед.н.

Костюченко Андрій Володимирович, закінчив медичний факультет ВНМУ ім. М.І.Пирогова у 2001 р. З 2001 по 2002 – інтернатура за спеціальністю «Неврологія», а згодом – клінічна ординатура з 2006 по 2008 р. У 2012р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Принципи клінічного ведення та організації диспансерного нагляду хворих на множинний склероз на регіональному рівні”. Володіє сучасними методами діагностики та лікування хвороб центральної та периферичної нервової системи; постійно приймає участь у лікарських конференціях, в т. ч. за кордоном. Автор «Малого українсько-польського та польсько-українського медичного словника», співавтор підручників для студентів медичних закладів 1, 2 рівня акредитації: «Клінічне медсетринство в педіатрії», «Клінічне медсетринство в інфекційних хворобах». Автор 36 наукових праць.

Цибульська Віта Павлівна


Асистент, к.мед.н.

Ольхова Ірина Валеріївна


Асистент, к.мед.н.

Смотрицька Тетяна Володимирівна


Асистент

Новини

Засідання студентського гуртка відбудеться на кафедрі 24.09.2022 об 11:00
19.09.2022

Наукова діяльність

В перші повоєнні роки кафедра була розміщена на базі єдиного в той час неврологічного відділення на 40 ліжок, що входило до складу обласної психіатричної лікарні ім. акад. О.І. Ющенка. В 50-60 роках клінічна база кафедри значно розширилась. Неврологічне відділення для дорослих збільшилось до 60 ліжок. В 1959 році було відкрите нейрохірургічне відділення на 50 ліжок, а через 3 роки вступило у дію дитяче неврологічне відділення на 50 ліжок.

Співробітники кафедри, на чолі з професором П.М. Альперовичем приділяли багато уваги розвитку практичної неврології. Щомісячні засідання товариства неврологів слугували підвищенню кваліфікації обласних та міських фахівців. Альперович П.М. та Файнгольд М.В. (завідувач неврологічного відділення обласної психіатричної лікарні ім. О.І.Ющенка) вважаються засновниками Вінницької неврологічної школи. Регулярно проводились планові виїзди співробітників кафедри в райони області, а також по напрямку невідкладної допомоги. Сьогодні ця робота продовжується у вигляді клінічних конференцій та майстер-класів.

В 1988 році на базі лікарні було відкрито відділення гострої судинної патології, а у 2005 – відділення реабілітації судинної патології, які також використовуються для навчання студентів.

Доценти Демчук А.І., Пшук Я.І. в 1989-1991 роках працювали в складі комплексних бригад по обстеженню дітей, що постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС в Коростенському, Народичиському, Лугінському районах Житомирської області.

У 1999 році клінічна база кафедри поширилась і на неврологічне відділення МКЛ №1. Розширилась і лабораторна база кафедри. Поряд з клінічною лабораторією з 1959 року функціонує електрофізіологічна лабораторія, в якій виконуються такі дослідження як електроенцефалографія, електроміографія, ехоенцефалографія, реоенцефалографія, пульсометрія, комп’ютеризоване дослідження функції ходи за допомогою системи GAITRite. При нейрохірургічному відділенні є рентгенкабінет, обладнаний сучасною апаратурою. У 1993 році відкрито кабінет комп’ютерної томографії, а у 2007році – кабінет спіральної комп’ютерної томографії. Через кілька років з'явилась МРТ-діагностика на базі підприємства «Нейромед». На кафедрі створено лабораторію комп’ютерної техніки, де встановлено комп’ютери, які використовуються в навчальному процесі та наукових дослідженнях.

Важливою частиною діяльності кафедри є лікувально-профілактична робота. В усіх базових клінічних відділеннях ця робота проводиться у відповідності до вимог “Положення про клінічну лікарню”. Поряд з цим професорсько-викладацький склад кафедри надає консультативну допомогу лікувальним установам міста та області.

Головним напрямком в діяльності кафедри є організація та проведення навчального процесу зі студентами. З цією метою створені всі необхідні навчально-методичні розробки для викладачів та студентів. Поряд з традиційним опитуванням застосовується тестовий контроль з можливим використанням ЕОМ.

Належна увага на кафедрі приділяється науково-дослідній роботі. В передвоєнний час співробітники кафедри займались вивченням симптомів ураження нервової системи при ішемії нижніх кінцівок (Бедер В.Л., Ліхтенштейн В.А.). Починаючи з 1947 року, коли кафедру очолив проф. Альперович П.М., науково-дослідна робота була спрямована на вивчення актуальних проблем того часу – інфекційних уражень нервової системи, нейроонкологічних захворювань. В подальші роки наукові інтереси співробітників кафедри були зосереджені на вивченні хвороб периферичної нервової системи, зокрема невритів лицевого нерву, а також хвороб з ураженням екстрапірамідної системи.

Вивчення нейроінфекції пов’язано в першу чергу з іменем Альперовича П.М. Працюючи на Далекому Сході проф. Альперович П.М. був серед перших дослідників японського енцефаліту, епідемічні спалахи якого з’явились в Приморському краї у 1938 році. На матеріалі цих досліджень від захистив докторську дисертацію, а в 1946 році видав монографію “Енцефаліт – Б”. Маючи великий досвід по вивченню нейроінфекції, проф. Альперович П.М. спрямував науково-дослідну роботу співробітників кафедри на вивчення інфекційних уражень нервової системи серед населення Подільського регіону України, зокрема сучасних форм епідемічного (летаргічного) енцефаліту Економо (Альперович П.М., Білик В.Д., Руда Б.Й.), ревматичних уражень нервової системи (Білик В.Д.), наслідків туберкульозного менінгіту (Альперович П.М., Віліхер М.М.), повільних нейроінфекцій – лейкоенцефаліту Ван-Богарта (Альперович П.М., Білик В.Д., В.І., Алімбек С.Х., Катранова К.В., Костовецький М.З.), множинного склерозу (Корнійчук А.Г., Желіба О.В., Смолко Н.М.). Поглиблене вивчення сучасних форм епідемічного (летаргічного) енцефаліту дало можливість виявити його клінічні форми, особливості гострого та хронічного перебігу хвороби, їх лікування. Кафедрою були видані методичні рекомендації “Діагностика та лікування сучасного епідемічного (летаргічного) енцефаліту”, Вінниця, 1975 р. (Альперович П.М., Білик В.Д, Руда Б.Й.). З ревматичних уражень нервової системи вивчалась найбільш поширена його форма – мала хорея. Вперше в нашій країні при цьому захворюванні була вивчена біоелектрична активність кори головного мозку (Сєрков П.М., Білик В.Д.). У 1958 році Біликом В.Д. була захищена кандидатська дисертація на тему: “Матеріали до патофізіології та лікування малої хореї”, в якій були описані патофізіологічні механізми основних симптомів хвороби, показана доцільність застосування в комплексному лікуванні хореї подовженого сну. В післявоєнні роки значного розповсюдження набув туберкульозний менінгіт. У зв’язку з цим виникла проблема наслідків цього захворювання у хворих, які тривалий час лікувались ендолюмбальним введенням стрептоміцину. Це питання було висвітлене у кандидатській дисертації Віліхера М.М. “Клініка та лікування холестеатом, спінальних лептопахіменінгітів і лептопахіменінгомієлітів, виникаючих як віддалені наслідки туберкульозного менінгіту”, 1966 р. Кафедра в числі перших у колишньому Радянському Союзі зайнялась вивченням однієї з форм повільних нейроінфекцій – лейкоенцефаліту Ван-Богарта. В статті Альперовича П.М., Білика В.Д., В.І., Алімбек С.Х., Катранової К.В., Костовецького М.З. “К клинике и патологической анатомии прогрессирующего лейкоэнцефалита Ван-Богарта”, надрукованій у збірнику наукових праць “Вопросы психиатрии и невропатологии”, Ленінград, 1966, детально описані клініка, патологічна анатомія, діагностика та перебіг цього важкого, смертельного захворювання. Кілька публікацій були присвячені клінічним проявам та патоморфологічним змінам, що спостерігаються при лейкоенцефаліті Шильдера (Альперович П.М., Алімбек С.Х. та ін.). З повільних нейроінфекцій співробітниками кафедри вивчались деякі питання множинного склерозу, який у Подільському регіоні України має значну поширеність. Проведені епідеміологічні дослідження та вивчення деяких біохімічних показників крові при множинному склерозі (Білик В.Д., Файнгольд М.В., Корнійчук А.Г., Желіба О.В., Бедрій І.І., Смолко Н.М.). Желібою О.В. захищена кандидатська дисертація на тему “Клініко-біохімічні співставлення у хворих з розсіяним склерозом (еластолітична активність та вміст церулоплазміну в сироватці крові)”, Москва, 1987 р. В цій роботі було показано, що у хворих розсіяним склерозом мають місце зміни еластолітичної активності та вмісту церулоплазміну у сироватці крові, які корелюють з активністю та важкістю патологічного процесу. Смолко Н.М. захищена кандидатська дисертація на тему: “Структурно-функційні порушення у хворих на множинний склероз”, Київ, 2001 р. В полі зору співробітників кафедри було також вивчення вірусних нейроінфекцій: полірадикулоневриту Гійєна-Барре (Черняк А.Й.), полінейропатій (Альперович П.М., Алімбек С.Х.).

З 2012 року співробітники кафедри приймають активну участь у роботі Обласного науково-практичного центру множинного (розсіяного) склерозу та споріднених демієлінізуючих захворювань. У 2012 році були захищені кандидатські дисертаційні роботи “Принципи клінічного ведення та організації диспансерного нагляду хворих на множинний склероз на регіональному рівні” Костюченко А.В. та «Динаміка розвитку неврологічного дефіциту, порушень функції ходьби та когнітивних функцій у хворих на множинний склероз» Гордійчук О.О. У 2016 році Малик С.Л. захистила кандидатську дисертацію за темою: “Особливості перебігу множинного склерозу у хворих Подільського регіону України з урахуванням рівня забезпеченості вітаміну D 3”.

Колектив кафедри плідно працював над вивченням пухлин головного мозку. Детально вивчалась клініка пухлин головного мозку різної локалізації: потиличних часток (Альперович П.М.), смугастого тіла (Кириченко І.А.), мозолистого тіла (Пшенична З.М.), шлуночків мозку (Білик В.Д.), вплив на перебіг пухлинного процесу екзогенних факторів (Альперович П.М., Файнгольд М.В.), питання диференційного діагнозу (Альперович П.М., Пішель Я.В., Файнгольд М.В., Бурля В.І., Ярославський Л.С., Трахтенберг Б.Ш., Ольхов В.М.). Ґрунтовне вивчення питань нейроонкології уможливило виконання ряду дисертаційних досліджень. Серед них докторська дисертація Пішеля Я.В. “Гліобластоми головного мозку”, Київ, 1970; кандидатські дисертації Файнгольда М.В., Трахтенберга Б.Ш. Колективом кафедри під редакцією проф. Альперовича П.М. був виданий тематичний збірник наукових праць “Первинні і метастатичні пухлини головного мозку”, Вінниця, 1961 р.

Значний внесок співробітники кафедри зробили у вивчення проблеми захворювань периферичної нервової системи, зокрема нейропатій лицьового нерву. З цієї тематики, під керівництвом проф. Альперовича П.М. було виконано 5 дисертаційних досліджень, в яких висвітлені питання епідеміології, патогенезу, клініки невритів лицьового нерву (Чечельницька-Медвідь О.А., 1959), контрактура мімічних м’язів, інервованих лицьовим нервом (Корнійчук А.Г., 1968), двосторонніх невритів лицьового нерву (Петрова Т.І., 1971), рецидивуючих невритів лицьового нерву (Старинець Г.О., 1974), невритів лицьового нерву в похилому та старечому віці (Пшук Я.І., 1980). Колективом кафедри видані методичні рекомендації “Лікування та профілактика невритів лицьового нерву і їх наслідків”, Вінниця, 1981.

В 1974 році у Вінницькому медичному інституті була створена проблемна лабораторія морфології та генетики розвитку. Одним із напрямків роботи цієї лабораторії було вивчення критеріїв адаптації організму під впливом радоново-вуглекислих вод курорту Хмільник (Вінницька область). Колектив кафедри прийняв участь у вивченні впливу радоново-вуглекислих вод на неврологічні прояви остеохондрозу хребта (Білик В.Д., Коган Б.Й., Корнійчук А.Г., Демчук А.І., Старинець Г.О., Бурля В.І., Пшук Я.І., Московко С.П., Петрова Т.І., Тельман Г.Й.). Заслуговує на увагу виконана Тельманом Г.Й. кандидатська дисертація на тему: “Конституційна характеристика та антигенний склад крові хворих поперековим остеохондрозом з неврологічними проявами”, Харків, 1989. Дисертант визначив конституційні особливості організму, які можуть впливати на виникнення та перебіг неврологічних проявів остеохондрозу.

У 2010-х роках традиція вивчення розладів периферичної нервової системи була продовжена дослідженнями хронічного больового синдрому спини і у 2016 році Перова В.П. захистила кандидатську дисертацію за темою: «Функціональні порушення при загостреннях хронічного поперекового больового синдрому та конституційні предиктори його формування».

Згадане вище вивчення сучасних форм епідемічного (летаргічного) енцефаліту, малої хореї, лейкоенцефаліту визначило ще один напрямок у наукових дослідженнях кафедри – вивчення патології екстрапірамідної системи. Цій темі була присвячена докторська дисертація Білика В.Д. “Питання клініки, патофізіології, та лікування екстрапірамідних гіперкінезів”, Львів, 1972 р. Патології екстрапірамідної системи присвячені також кандидатські дисертації Московко С.П. “Клінічні особливості та фактори формування синдрому паркінсонізму у хворих церебральною судинною патологією”, Харків, 1988, та громадянина Сірії Муавада Іссама “Спастична кривошия”, Москва, 1993, громадянина Тунісу Джамлі Фатхі «Повторні порушення мозкового кровообігу», Харків, 2002. По матеріалам дисертації Московко С.П. були видані методичні рекомендації “Диференціальна діагностика та терапія тремору при судинній патології головного мозку”, Вінниця, 1988 р. Доц. Корнійчук А.Г. видав методичні рекомендації “Лицеві дискінезії зрілого віку (класифікація, епідеміологія, клініка, лікування)”, Вінниця, 1993 р. Московко С.П. у 2006 році захищена докторська дисертація «Клініко-епідеміологічна характеристика хвороби Паркінсона та синдрому паркінсонізму в Подільському регіоні України». Характеристики розладів ходи при неврологічних захворюваннях були висвітлені Московко Г.С. у ході виконання кандидатської дисертації за темою: «Вікові та нозологічні особливості неврологічних розладів ходи», яка була успішно захищена у 2008 р.

Співробітниками кафедри також приділялась увага проблемі епілепсії дітей та підлітків. Желібою Л.М. була захищена кандидатська дисертація на тему: “Вітамінне забезпечення хворих епілепсією дитячого та юнацького віку при лікуванні їх антиконвульсантами”, Київ, 2002 р. У 1998 р. Була видана пам’ятка для хворих на епілепсію та їх близьких “Якщо у Вас епілепсія”, Вінниця, 1998р., Курляндчиков О.В., Желіба Л.М.

            Співробітники кафедри приймають активну участь у міжнародних дослідницьких проектах, присвячених проблемам лікування гострого порушення мозкового кровообігу та його профілактики, хвороби Паркінсона, епілепсії та розсіяного склерозу. Загалом більше 70 досліджень за 20 років.

Як підсумок – за роки існування кафедри її співробітники надрукували в журналах та збірниках більше 400 наукових праць, видано 6 збірників наукових праць, 5 методичних рекомендацій. У 1984 році на базі кафедри та ВОПНЛ був проведений VII з'їзд неврологів та психіатрів України. Виконано та захищено 3 докторських та 26 кандидатських дисертацій.

Подальші перспективи своєї роботи колектив кафедри вбачає у поглибленому вивченні структури неврологічної захворюваності серед населення області, поглибленні методичного рівня лікувальної та науково-дослідної роботи. Поряд з цим, головним завданням залишається удосконалення навчально-методичної роботи, підготовка лікарів загальної практики з необхідним рівнем неврологічних знань та практичних навичок.