Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Експеримент в медицині. Монографія КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 2020-2021_Асп_Заочн КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 2020-2021_Асп_Очн КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 2020-2021_Пр_Викл КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспЗаочн_Біол_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспЗаочн_Біол_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспЗаочн_Біол_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспЗаочн_ГрЗд_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспЗаочн_ГрЗд_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспЗаочн_ГрЗд_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспЗаочн_Мед_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспЗаочн_Мед_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Біол_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Біол_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_ГрЗд_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_ГрЗд_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_ГрЗд_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Мед_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Мед_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Мед_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Педіатр_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Педіатр_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Педіатр_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Стомат_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Стомат_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_АспОчн_Стомат_Сем КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Біол_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Біол_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Біол_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_ГрЗд_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_ГрЗд_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_ГрЗд_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Мед_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Мед_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Мед_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Педіатр_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Педіатр_Пр КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Педіатр_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Стомат_Лекц КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Стомат_Сам КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН _2020-2021_ПрВикл_Стомат_Сем МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ_СІТ_Біол_Пр МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ_СІТ_Біол_Сам МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ_СІТ_Мед_Пр МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ_СІТ_Мед_Сам МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ_СІТ_Стомат_Сам СІТ_роб_прогр_biol СІТ_роб_прогр_gromad СІТ_роб_прогр_med СІТ_роб_прогр_pediatr СІТ_роб_прогр_stomat Силабус_СІТТМ_Біол_Фізика Силабус_СІТТМ_Громад_Фізика Силабус_СІТТМ_Мед_Фізика Силабус_СІТТМ_Педіатр_Фізика Силабус_СІТТМ_Стомат_Фізика Схемотехніка електр_мед_апаратури. Монографія Телемедицина. Монографія

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри


       Історія кафедри крокує разом з історією університету і почалась в далекому 1934 році.

Доц. Яворський О.М.

 

З 1933 по 1937 роки кафедру очолював Кожухівський О.М., асистентами тоді працювали Кожухівський О.М., Яворський О.М., Глуховська Ф.Є.


Ст. викл. Лопатюк Л.М.

 


З 1937 по 1941 і  з 1944 по 1958 роки обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Яворський О.М.

 З 1958 по 1967 роки кафедрою керував старший викладач Лопатюк Л.М.


 


З 1963 по 1964, а потім з 1967 по 1979 роки кафедру очолював доцент Ткач В.К.

 

 

Доц. Ткач В.К.

 

 З 1979 по1996 роки  обов’язки завідувача кафедри виконував доцент Дяков В.А.  

 

Доц. Дяков В.А.

 

 

 


В 1982 році кафедра біофізики була перейменована на кафедру біофізики, медичної апаратури та інформатики.

 

 

 

 


 

 

 

  Починаючи з 1985 року проводилась значна робота по впровадженню у навчальний процес дисциплін з інформатики та обчислювальної техніки.

При кафедрі було створено комп`ютерні класи. 

Проф. Хаймзон І.І.

 

 

 

З 1996 по 2014 роки обов’язки завідувача кафедри виконував проф. Хаймзон І.І.

 

 


З 2014 року кафедру очолює професор Кулик А.Я.

Проф. Кулик А.Я.


  

 

 


Матеріальна база кафедри постійно нарощується. На сьогодні до її складу входять чотири комп’ютерні класи та чотири навчальні аудиторії, обладнані сучасною технікою.

 

 

 

Заняття проводяться з дисциплін, пов’язаних з біофізикою, інформатикою, математикою, методами аналізу, інформаційними технологіями тощо для студентів всіх факультетів, інтернів та аспірантів українською, англійською та російською мовами за бажанням.

 


На кафедрі працює 27 співробітників, серед яких:

1 доктор технічних наук, професор – Кулик А.Я.;

14 кандидатів наук (біологічних, фізико-математичних, технічних та педагогічних): Вуж Т.Є., Гульчак Ю.П., Дідич В.М., Добровольська К.В., Іващук О.В., Мисловська С.К., Мотигін В.В., Нікольський О.І., Пудова С.С., Ревенок В.І., Ременяк О.В., Серпак Н.Ф., Теренчук А.Т., Юрій Р.Ф.

5 старших викладачів: Коваль Б.Ф., Ковальчук П.П., Назаренко Н.С., Остапенко Е.М., Ревіна Т.Г.;

4 асистенти: Боднар М.В., Коваль Л.Д., Тарчинець О.І., Тарчинець Ю.В.;

3 старші лаборанти: Вайн Р.М., Матюшевська О.П., Овчаренко В.А.

 


Ст. викл.

Коваль Б.Ф. та

Ревіна Т.Г.

проводять заняття

з інформатики

на ІІ курсі
   Науково-дослідна робота розвивається на кафедрі в декількох напрямках, які стосуються медичної та біологічної фізики, сучасних методів збирання і аналізу медичних даних, в тому числі зображень, математичного моделювання біологічних систем, побудови інформаційно-вимірювальних засобів різного функціонального призначення тощо.

 

Ст. викл.

Назаренко Н.С.

проводить

практичне заняття

з біофізики

для студентів

І курсу

   

Це стосується не лише викладачів кафедри. Студенти приймають участь в наукових дослідженнях, доповідають їх результати на конференціях різного рівня у провідних вищих навчальних закладах України, приймають активну участь в семінарах. Лише в останньому році на наукових конференціях відзначились нагородами за доповіді студенти Лугіна К.В., Чубак А.А., Пасічник О.А., Ахмед Хаммуд. На міжнародному конкурсі наукових робіт в Казахстані студенти Чорний Є. та Лукашенко А. зайняли ІІ місце. Команда студентів під керівництвом доц. Ревенка В.І. виборола І місце на регіональній Олімпіаді з програмування.

Mетодична робота спрямована на оновлення змісту і впровадження нових методик і технічних засобів навчання. Тільки за останні два роки на кафедрі підготовлено і видано 6 монографій та 9 навчальних посібників, задіяних для навчання як українських, так і іноземних студентів всіх факультетів, інтернів та аспірантів.

Штат кафедри

Кулик Анатолій Ярославович


Завідувач кафедрою БІтаМА ВНМУ ім. М.І. Пирогова, професор кафедри АІВТ ВНТУ

Біографія
1960 – народився в м. Вінниця
1977 – поступив у Вінницький політехнічний інститут (ФАВТ)
1982 – закінчив Вінницький політехнічний інститут по спеціальності "Автоматика і телемеханіка"
1982 – інженер-технолог заводу ім. 60-річча "Жовтня" ВО "Жовтень" (м. Вінниця)
1982-1984 – служба в лавах Радянській Армії
1984 – інженер інституту проблем управління АН СРСР (м. Москва)
1984 – інженер кафедри автоматики та інформаційно-вимірювальної техніки Вінницького політехнічного інституту
1986 – асистент кафедри АІВТ
1992 – захистив кандидатську дисиртацію на тему "Дослідження і розробка засобів контролю різниці частот обертання електромеханічних перетворювачів енергії" по спеціальності 05.11.13 - "Методи і засоби контролю речовини, матеріалів, виробів та навколишнього середовища"
1993 – старший викладач кафедри АІВТ ВНТУ
1994 – доцент кафедри АІВТ ВНТУ
1996 – присвоєно вчене звання доцента по кафедрі АІВТ ВНТУ
2001 – заступник першого проректора з комп’ютерної техніки
2004-2006 – директор загальноуніверситетського комп’ютерного центру, заступник першого проректора ВНТУ
2009 – професор кафедри АІВТ ВНТУ
2009 – захистив докторську дисертацію на тему "Методи та засоби адаптивного передавання інформації у проблемно-орієнтованих розподілених комп'ютерних системах" за спеціальністю 05.13.05 - "Комп'ютерні системи та компоненти"
2009 – обраний академіком Академії наук прикладної радіоелектроніки
2011 – присвоєно вчене звання професора по кафедрі АІВТ ВНТУ
2014 – завідувач кафедри біофізики, інформатики та медапаратури ВНМУ ім. М.І. Пирогова
професор кафедри АІВТ ВНТУ (за сумісництвом)

Нікольський Олександр Іванович


доцент, кандидат технічних наук

У 1986р. закінчив навчання ВПІ (Вінницький політехнічний інститут).
З 1988р. по 1996р. закінчив аспірантуру і працював на посадах асистента та старшого викладача у ВПІ.
У 1996р. захистив кандидатську дисертацію по спеціальності "Елементи та пристрої обчислювальної техніки та систем управління"
З 2001р. – член SPIE (Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers — SPIE) — професійне некомерційне міжнародне об'єднання вчених, інженерів і студентів в області оптики та фотоніки.
2002р присвоєно вчене звання доцента кафедри проектування комп'ютерної та телекомунікаційної апаратури Вінницького національного технічного університету (ВНТУ).
2016р доцент кафедри радіотехніки ВНТУ.
2018р доцент кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики ВНМУ.
Опублікував понад 90 наукових робіт, у тому числі 26 наукових робіт з цитуванням в Scopus, співавтор в двох колективних монографіях видавництва InTech, 4 патенти України та 6 авторських свідоцтв, 4 навчальних посібники.
Основні напрямки науково-технічної діяльності: розробка елементів нейробіологіки та моделей нейронних мереж, побудова схемотехніки нейронних мереж, розпізнавання та обробка медичних образів.

Мотигін Володимир Вячеславович


доцент, к.т.н.

1982 - закінчив з відзнакою Вінницький політехнічний інститут.
1996 - захистив кандидатську дисертацію на тему «Дослідження термоадресованого рідиннокристалічного транспаранта для проекційних пристроїв відображення інформації» за спеціальністю 05.13.08 - обчислювальні машини, системи та мережі, елементи обчислювальної техніки і систем управління.
2000 - присвоєно вчене звання доцента кафедри проектування комп'ютерної техніки ВНТУ.
2016 - доцент кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики ВНМУ ім. Н. І. Пирогова

Теренчук Анатолій Тимофійович


доцент, К.т.н.

Народився 1959, Закінчив Вінницький політехн. ін-тут у 1981р. Канд. дис.. 1991р.

Гульчак Юрій Петрович


доцент, к.т.н.

У 1981 р. закінчив з відзнакою Вінницький політехнічний інститут (ВПІ). По закінченні навчання залишений науковим співробітником кафедри радіотехніки ВПІ. Після служби в армії закінчив аспірантуру і працював на посадах асистента та старшого викладача у ВПІ. В 1996 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка і дослідження програмно – апаратних методів вимірювання часових параметрів сигналів у пристроях фазометричних систем». В подальшому – доцент кафедри захисту інформації Вінницького національного технічного університету.
Працював в Інституті автоматики і прикладної інформатики Варшавської політехніки.
У ВНМУ з 2004 року і по теперішній час працює на посаді доцента кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики.

Ревенок Віктор Іванович


доцент, к.т.н.

У 1979 році закінчив Вінницький політехнічний інститут (ВПІ), радіотехнічний факультет. В 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка пристрою зондового контролю технологічного процесу травлення матеріалів у низькотемпературній плазмі». В 1998 році отримав звання доцента кафедри мікроелектроніки, оргтехніки та зв’язку. У 2004 році закінчив Вінницький інститут регіональної економіки та управління за спеціальністю «Менеджмент організацій».
Крім ВПІ працював у Вінницькому фінансово-економічному університеті та Вінницькому торговельно-економічному інституті на посадах доцента, завідувача кафедри, декана.
Кількість наукових і науково-методичних праць – 74, з яких, 3 авторських свідоцтва, 2 навчальних посібника, 10 наукових праць опубліковані у фахових виданнях.
Приймав участь в якості керівника і виконавця науково-дослідних тем, зокрема, «Ремонт і модернізація ендоскопічного обладнання», «Впровадження сучасних інформаційних технологій у сферу діяльності регіональної системи охорони здоров’я».
Викладав дисципліни: «Web-дизайн», «Web-дизайн і web- програмування», «Електронна комерція», «Об’єктно-орієнтоване програмування», «Інструментальні засоби прикладних програм», «Технологія створення програмних систем в управлінні», «Економічна інформатика», «Інформаційні війни», «Чисельні методи» та інші. На даний час викладаю дисципліни «Медична інформатика» і «Медична і біологічна фізика».
E-mail: vrevenok@ukr.net

Юрій Раїса Федорівна


доцент, Кандидат фізико-математичних наук

Закінчила у 1999 році фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету за спеціальністю “математика та інформатика”. З 1999 по 2003 рік працювала вчителем математики та основ інформатики Загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів. В 2002 році закінчила аспірантуру при Вінницькому державному педагогічному університеті за спеціальністю 01.01.06 –алгебра і теорія чисел. В 2006 році на засіданні спеціалізованої Вченої ради Д 26.206.01 Інституту математики НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему “Класифікація функційних рівнянь малої довжини на квазігрупових операціях ”.

Іващук Олена Володимирівна


доцент, кандидат фіз-мат. н.

Закінчила з відзнакою у 1996 році Вінницький держаний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика та фізика». З 1998р. по 2001 р. навчалась в аспірантурі Вінницького державного педагогічного університету імені М.Коцюбинського за спеціальністю 01.01.06 «Алгебра і теорія чисел». У 2006 році на засіданні спеціалізованої Вченої ради Інституту математики НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук на тему «Багатомісна асоціативність і пов’язані з нею групоїди». З 2014 року має вчене звання доцента.

Добровольська Катерина В'ячеславівна


доцент, к.п.н.

У 2000 році закінчила фізико-математичну гімназію №17 у м. Вінниці. У 2005 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Математика і фізика» та здобула кваліфікацію вчителя математики, фізики та астрономії. У 2006 році закінчила з відзнакою магістратуру Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського за спеціальністю «Фізика» та здобула кваліфікацію магістра-дослідника фізики. У 2012 присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Викладає предмети: “Вища математика”, “Медична інформатика”, “Медична та біологічна фізика” – для іноземних студентів з англійською мовою навчання.

Мисловська Світлана Констянтинівна


доцент, к.п.н.

Про себе
У 1996 р. закінчила Україно-американський технічний ліцей із срібною медаллю. У 1996-2001 рр. навчалась на фізико-математичному факультеті Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського Отримала диплом з відзнакою за спеціальністю «Фізика та основи інформатики». У цьому ж навчальному закладі здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика» (диплом з відзнакою).
Працювала на посаді вчителя математики та фізики у ЗОШ І-ІІІ ступеня №9 і № 32.
З 2002 року по 2005 рік навчалась в аспірантурі на кафедрі методики фізики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ). У 2008 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.02-теорія та методика навчання фізики на тему «Методика використання електронних додатків до підручника фізики в основній школі».
З 2006 року по 2014 рік асистент кафедри біофізики, медичної апаратури та інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 2014 року працюю на посаді доцента кафедри.
Впродовж роботи на кафедрі викладала наступні дисципліни: "Інформаційні технології у фармації", "Вища математика", "Метрологія", "Медична інформатика".
Зараз викладаю дисципліну "Медична інформатика".
Наукові інтереси: питання застосування засобів інформаційно-комунікаційних технологій для організації навчального процесу у ВНЗ.
Контакти: svetlanamyslov@mail.ru.

Дідич Володимир Миколайович


доцент, к.т.н.

Закінчив фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету, закінчив магістратуру при кафедрі фізики ВДПУ та отримав диплом магістра-дослідника. На посаді асистента кафедри біофізики ВНМУ працюю з 2004 року.

Пудова Світлана Сергіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

1 вересня 1999 – 7 липня 2003 – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, фізико-математичний факультет, напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 7010103 Педагогіка і методика середньої освіти, кваліфікація бакалавра педагогічної освіти, вчителя математики, диплом з відзнакою BH № 23486314.
1 вересня 2003 – 25 червня 2004 – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, інститут математики, фізики та технологічної освіти, напрям підготовки 0101 Педагогічна освіта, спеціальність 7010103 Педагогіка і методика середньої освіти, кваліфікація вчителя математики та основ економіки, диплом з відзнакою BH № 25703308.
30 жовтня 2008 – 31 жовтня 2012 – Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, аспірантура без відриву від виробництва, спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти.
9 березня 2010 – 26 березня 2010 – Національний медичний університет імені О.О Богомольця, факультет підвищення кваліфікації викладачів, назва циклу (семінару) та фаху: “Сучасні інноваційні технології вищої медичної освіти” Медична і біологічна фізика.
30 червня 2015 – Хмельницький національний університет, захист дисертації “Формування професійної культури майбутніх лікарів у процесі вивчення медичної та біологічної фізики”, спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти.
29 вересня 2015 – затверджено рішення Атестаційної колегії МОН України про присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти та видано диплом кандидата наук (прирівнюється до диплома доктора філософії) ДК № 031283.
Кількість наукових публікацій – 25 (станом на 1 липня, 2017 року), включаючи одну статтю у співавторстві. Кількість навчально-методичних робіт – 3 (станом на 1 липня, 2017 року), всі у співавторстві. Кількість конференцій, у яких прийнято участь – 15 (станом на 1 липня, 2017 року), включаючи 8 міжнародних конференцій, 2 всеукраїнські конференції з міжнародною участю, 5 всеукраїнських конференцій.

E-mail: svetlana_pudova@hotmail.com

Вуж Тетяна Євгенівна


доцент, к.т.н.

Біографія
2000 р. – закінчила Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».
2004 р. – методист навчального відділу Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова
2010 р. – асистент кафедри Біологічної фізики, медичної інформатики та медичної апаратури ВНМУ.
З 2013 р. є здобувачем кафедри комп’ютерного еколого-економічного моніторингу та інженерної графіки (КЕЕМІГ) Вінницького національного технічного університету.
2014 р. – затверджена тема кандидатської дисертації "Інформаційна технологія ідентифікації, аналізу та оптимізації просторово-хронологічних інформаційних моделей динамічних об’єктів та систем".
Викладає курси:
Дисципліна «Медична інформатика» для студентів 2-го курсу медичного №1 та №2, стоматологічного факультетів.
Контакти:
E- mail: tasya_v@inbox.ru

Ременяк Ольга Володимирівна


доцент, к.б.н.

У 2004 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію бакалавра біології. У 2006 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка, отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію магістр біології, біофізик, викладач біології. З 2006 року по 2007 рік працювала асистентом на кафедрі біофізики, медичної апаратури та інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 2007 року по 2010 рік навчалася в аспірантурі на кафедрі біофізики біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 03.00.02 ¬– біофізика на тему “Генерування активних форм кисню фотозбудженими вуглецевими нанотрубками та їхня гіпертермічна дія в системі in vitro”. З 2010 року асистент кафедри біофізики, медичної апаратури та інформатики Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Ковальчук Петро Петрович


старший викладач

Працюю на кафедрі з 1980 р. Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут,
фізико-математичний факультет, 1970 р. Викладаю дисципліни «Біофізика», «Фізичні методи аналізу та метрологія».
З 2002 по 2014 р. виконував обов`язки завуча кафедри, відповідав за розподіл груп між викладачами кафедри та їх навантаженням.

Назаренко Надія Степанівна


старший викладач, -

1970 – 1975р. – навчання в Вінницькому державному педагогічному інституті ім. М.М.Коцюбинського на фізико-математичному факультеті. З 1975 р. по теперішній час працюю на кафедрі біофізики, медичної апаратури та інформатики ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Викладаю дисципліни «Біологічна фізика», «Медична та біологічна фізика» та «Фізичні методи аналізу у фармації» на різних факультетах. Відповідальна за методичну роботу з біофізики і ФМА на фармацевтичному факультеті.

Коваль Борис Федорович


старший викладач, -

У 1995 році закінчив Вінницький державний педагогічний інститут імені Михайла Коцюбинського та отримав повну вищу освіту зі спеціальності ”Фізика та інформатика” і здобув кваліфікацію вчителя фізики, інформатики та обчислювальної техніки. З вересня 1994 року працював на посаді вчителя фізики та математики Гавришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. З серпня 2002 року – асистент кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. Викладав дисципліни ”Медична та біологічна фізика”, ”Вища математика”, ”Інформаційні технології у фармації”, ”Медична інформатика”. В даний момент викладає дисципліну ”Медична інформатика”, є відповідальним за даний напрямок роботи на кафедрі. Володіє різними методиками навчання і коригує їх залежно від індивідуальних потреб кожного студента.

Остапенко Емілія Миколаївна


доцент., к.пед.н.

У 1999р. закінчила фізико-математичний факультет Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського за спеціальністю “математика та основи інформатики”.
1999р. – старший лаборант кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2001р. - асистент кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2015р. – старший викладач кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2021р. - захист дисертації на тему “Формування інформаційної культури майбутнього лікаря засобами математичного моделювання”, спеціальність 13.00.04 Теорія та методика професійної освіти; затвердження рішення Атестаційної колегії МОН України про присудження наукового ступеня кандидата педагогічних наук.
2022р. – доцент кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
2023р. – присвоєння вченого звання доцента кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Викладає дисципліну «Медична інформатика» та курс за вибором «Європейський стандарт комп’ютерної компетентності».
Наукові інтереси: використання сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій в навчальному процесі ЗВО та практичній медицині.
Контакти: t000094@vnmu.edu.ua

Ревіна Тетяна Григорівна


ст. викладач

Вища освіта. В 1992 році закінчила Вінницький державний політехнічний інститут, факультет обчислювальної техніки. З 1997 року працюю в Вінницькому національному університеті ім. М.І. Пирогова. На кафедрі біофізики та медичної інформатики працюю з 2014 року.

Коваль Людмила Дмитрівна


асистент, -

У 2007 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського та отримала повну вищу освіту зі спеціальності ”Трудове навчання та основи швейного і харчового виробництва”, здобула кваліфікацію вчителя трудового навчання У 2007 році закінчила магістратуру Вінницького державного педагогічного університету зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання» та здобула кваліфікацію викладача технічних дисциплін, вчителя основ швейного і харчового виробництва. З січня 2008 року – асистент кафедри біофізики, інформатики та медичної апаратури Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. В даний момент викладає дисципліну ”Медична інформатика”. Володіє різними методиками навчання і коригує їх залежно від індивідуальних потреб кожного студента.

Боднар Марія Вікторівна


асистент

У 2009р. закінчила Шаргородську ЗОШ № 2.
З 2009-2014р. навчалася в ВДПУ імені М.М. Коцюбинського, інституту математики, фізики та технологічної освіти, здобула кваліфікацію вчителя математики та інформатики.
З 2015р. працювала старшим лаборантом, з 2017р. працюю асистентом кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики, ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Волосович Олександр Сергійович


асистент-стажист, ст.лаборант

Біографія
2014 році закінчив фізико-математичну гімназію №17 у м. Вінниці
2018 р. – закінчив Вінницький національний технічний університет за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія».
2022 р. – асистент-стажист кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики, ВНМУ ім. М.І. Пирогова..

Вайн Ріта Михайлівна


лаборант

Матюшевська Олена Петрівна


лаборант

Сизов Валерiй Олександрович


інженер

Новини

Результати всеукраїнської студентської олімпіади з «Медичної та біологічної фізики»
09.05.2024

ПРОТОКОЛ

засідання журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з «Медичної та біологічної фізики»

 

06 травня 2024 рік

 

Голова журі: проф. Анатолій КУЛИК

Члени журі: доц. Володимир ДІДИЧ

доц. Катерина ДОБРОВОЛЬСЬКА

доц. Світлана МИСЛОВСЬКА

 

Список здобувачів освіти, що отримали призові місця

Прізвище, ім’я, по-батькові

Місце

Кількість балів

Керівник

1

Починок Олександр Дмитрович

1

16

доц. Мисловська С.К.

2

Торчук Софія Вікторівна

2

15

доц. Мисловська С.К.

3

Журенко Олексій Юрійович

3

14

ст. викл. Назаренко Н.С.

 

Список здобувачів освіти, що брали участь, але не отримали призового місця та електронний протокол засідання журі в цьому посиланні:

Результати всеукраїнської студентської олімпіади з «Медичної інформатики»
09.05.2024

ПРОТОКОЛ засідання журі І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

з «Медичної інформатики» 2024

18 квітня 2024 рік

Голова журі: проф. Анатолі КУЛИК

Члени журі: доц. Олександр НІКОЛЬСЬКИЙ

доц. Володимир МОТИГІН

ст. викл. Борис КОВАЛЬ

 

Список здобувачів освіти, що отримали призові місця

Прізвище, ім’я, по-батькові

Місце

Кількість балів в ІРС

Керівник

1

Салюк Євгенія Володимирівна

1

11

Доц. Мотигін В. В.

2

Загородній Андрій Сергійович

2

10

Доц. Остапенко Е.М.

3

Колодницький Андрій Валерійович

3

9

Доц. Нікольський О.І.

 

Список здобувачів освіти, що брали участь, але не отримали призового місця та електронний протокол засідання журі в цьому посиланні:

https://drive.google.com/file/d/15i45od3dtWUbh_EiqSYojzYdks46jJgP/view?usp=sharing

ХХI Студентська наукова конференція з міжнародною участю
13.02.2024

Вельмишановні колеги!

 

Повідомляємо, що 18-19 квітня відбудеться ХХI Студентська наукова конференція з міжнародною участю «Перший крок в науку – 2024»! 

 

Звертаємо увагу, що останній термін прийому тез та списку доповідачів – 22.02.2024 року. 

XXI Студентська наукова конференція "Перший крок в науку - 2024" секція "БІОФІЗИКА" | Общий | Microsoft Teams

ХХI Студентська наукова конференція «Перший крок в науку – 2024» СЕКЦІЯ: Медична інформатика та інформаційні технології в медицині | Общий | Microsoft Teams