Центр нових інформаційних технологій

Наприкінці 1992 р. наказом ректора інституту проф. В.М. Мороза був створений Центр нових інформаційних технологій (ЦНІТ). Метою створення ЦНІТ є проведення технічної політики з питань застосування ЕОМ в різних галузях вузівської діяльності. До складу ЦНІТ входять такі підрозділи: обчислювальний центр, редакційно-видавничий відділ, друкарня, відділ розмножувальної техніки, навчальний відділ з питань інформатики та обчислювальної техніки, телестудія.

В обчислювальному центрі розташовані найсучасніші персональні комп’ютери.

Основними завдання обчислювального центру є:

  • - створення навчальних програм з різних дисциплін;
  • - розробка та впровадження нових інформаційних технологій в навчальний процес;
  • - проведення технічної політики з питань застосування ЕОМ в різних галузях вузівської діяльності;
  • - створення спеціалізованих програм підтримки лікувально-діагностичного процесу в лікувально-профілактичних закладах.

Вперше серед навчальних закладів України працівниками ЦНІТу освоєні найсучасніші мультімедіа технології, які забезпечують роботу з нерухомими зображеннями і „живим” відео, анімаційною комп’ютерною графікою, текстом, мовою, високоякісним звуком, що вже в найближчому майбутньому приведе до революційних змін в таких галузях як освіта, комп’ютерне навчання та інших напрямках діяльності людини.

Крім завдань по інформаційній підтримці навчального процесу університету, в обчислювальному центрі розробляється програмне забезпечення по замовленню деяких відомих фірм США, Німеччини, Англії.

Видавницька діяльність координується редакційно-видавничим відділом. В цьому відділі за допомогою сучасної комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення готуються до друку оригінал-макети різних видань: навчальних та методичних посібників, наукових праць, монографій, журналів, рекламних проспектів, тощо.

Поліграфічна база інституту створена на основі комплексу поліграфічних машин виробництва Англії, Японії, Швеції з повним циклом виготовлення друкарської продукції. У 2002 році обсяг роботи друкарні становив 80 тис. друкованих аркушів. На базі університету організовані редакції журналів „Вісник морфології”, „Вісник вищої медичної школи”, „Вісник Вінницького державного медичного університету”. Перші два журнали мають статус державних, „Вісник вищої медичної освіти” підпорядковано МОЗ України. Видавництво журналів не залежатиме від діяльності видавництва „Здоров’я”.

Для тиражування оригінал-макетів невеликими партіями (до 300 прим.) використовуються високопродуктивні ксерокопіювальні апарати двокольорового і багатокольорового друку. Відділ розмножувальної техніки надає відповідні послуги викладачам та студентам університету.

У навчальному відділі з питань інформатики та обчислювальної техніки навчаються студенти, співробітники, наукові робітники навичкам користування комп’ютерною технікою. В цьому ж відділі підготовлена програма і відповідні методичні матеріали по вивченню інформатики та обчислювальної техніки в медичному університеті.

До складу телестудії входять професійні відеомагнітофони, комп’ютерна відео студія, телевізори, відеокамери. Комплекс дозволяє створювати навчальні відеофільми з різноманітними комп’ютерними та телевізійними ефектами. Виконання відеомонтажу у форматі Full HD дозволяє збільшити якість зображення у порівнянні з традиційними телевізійними форматами. Можливість швидкої зміни телевізійних ефектів за допомогою комп’ютера, широкі можливості високохудожнього оформлення готової відеопродукції - все це становить новий якісний рівень навчального процесу у Вінницькому національному медичному університеті.

Основними напрямами наукових досліджень Центру нових інформаційних технологій є розробка нових інформаційних технологій у навчальному процесі та діяльності лікувально-профілактичних закладів. За цією тематикою підготовлені 1 докторська та 1 кандидатська дисертації, видана одна монографія, опубліковано 60 наукових робіт, 5 навчальних посібників, 20 методичних рекомендацій.

Колишні працівники ЦНІТу, використовуючи надбаний досвід, плідно працюють в відомих фірмах США, Німеччини, Австралії.

З 1992 року науковий керівник ЦНІТу – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики, інформатики та мед апаратури Хаїмзон Ігор Йосипович.