Загальна інформація

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова є самостійним структурним підрозділом, головною метою якого є управління реалізацією стратегічних цілей закладу щодо внутрішнього забезпечення якості надання освітніх послуг.

Діяльність відділу спрямована на успішне впровадження системи гарантії якості надання освітніх послуг здобувачам освіти різних рівнів, здійснення координації та вдосконалення роботи підрозділів університету з питань дотримання вимог державних і міжнародних стандартів освітнього процесу у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова, безперервного цілеспрямованого моніторингу функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності та поліпшення усіх показників для реалізації місії та стратегічних цілей закладу.

Положення про відділ забезпечення якості
Наказ про затвердження складу групи моніторингу забезпечення якості освіти на 2020-2021 н.р.
Наказ про затвердження складу групи моніторингу забезпечення якості освіти на 2021-2022 н.р.
Наказ про затвердження складу групи моніторингу забезпечення якості освіти на 2022-2023 н.р.
Наказ про затвердження складу групи моніторингу забезпечення якості освіти на 2023-2024 н.р.