Стипендіальна комісія

Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Порядок формування рейтингу успішності студентів ВНМУ ім. М.І. Пирогова для призначення академічних стипендій

Наказ про виплати та розміри академічних і соціальних стипендій

Наказ про затвердження складу стипендіальної комісії

Витяг з протоколу засідання стипендіальної комісії №2 від 28.01.2022 р.

 

Рейтинг успішності медичного факультету №1

Курс 1
Потік А, Б, В
Курс 2
Потік А, Б
Курс 2
Потік В
Курс 3
Потік А, Б
Курс 4
Потік А
Курс 4
Потік Б
Курс 5
Потік А
Курс 5
Потік Б
Курс 5
Потік В
Курс 6
Потік А
Курс 6
Потік Б
Курс 6
Потік В

 

Рейтинг успішності медичного факультету №2

Курс 1
Потік В
Курс 1
Потік П
Курс 2
Потік В
Курс 2
Потік П
Курс 3
Потік B
Курс 3
Потік П
Курс 4
Потік Г
Курс 4
Потік МП
Курс 4
Потік П
Курс 5
Потік Г
Курс 5
Потік МП
Курс 5
Потік П
Курс 6
Потік Г
Курс 6
Потік Д
Курс 6
Потік МП
 

 

Рейтинг успішності стоматологічного факультету

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

 

Рейтинг успішності фармацевтичного факультету

Курс 3
Потік Ф