Перевід та поновлення на навчання

Наказ про затвердження Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти

Наказ про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 07 травня 2014 року № 556

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ ПИТАННЯ

ПРО ПОНОВЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕДЕННЯ

(документи подаються у навчальний відділ університету)

1. Особи, які навчалися у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова, були відраховані та бажають поновитися на навчання, повинні подати такі документи:

- заяву на ім'я ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з проханням про поновлення із зазначенням року відрахування;

- копію паспорта громадянина України.  

2. Особи, які навчалися в інших вищих медичних навчальних закладах, були відрахо­вані та бажають поновитися на навчання до Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, повинні подати такі документи:

- заяву на ім'я ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з проханням про зарахування на навчання;

- академічну довідку (оригінал);

- сертифікат про проходження ліцензійного іспиту «Крок» (оригінал);

- копію паспорта громадянина України. 

3.  Особи, які навчаються в інших вищих медичних навчальних закладах та бажають перевестися на навчання до Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, повинні подати такі документи:

-  заяву на ім'я ректора вищого медичного навчального закладу, в якому навчається студент, із зазначенням причини переводу та дозволом ректора на перевід, скріплену мокрою гербовою печаткою закладу;

-  заяву на ім'я ректора Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова з проханням про переведення;

- довідка про посеместрове виконання навчального плану із завершених дисциплін та результати зарахування поточного та підсумкового модульного контролю незавершених дисциплін (завірена деканатом), або індивідуальний навчальний план студента (чи його завірена копія);

-  сертифікат про проходження ліцензійного іспиту «Крок» (копію, завірену у встановленому порядку);

-  копію паспорта громадянина України.