Вітаємо Вас на сторінці Студентського самоврядування!

Студентське самоврядування – це самостійна громадська діяльність студентів, що реалізує функції управління вищим навчальним закладам, визнана Вченою Радою Університету, та здійснюється студентами відповідно до завдань. Сприяє максимальному виявленню і реалізації творчих здібностей особистості студента, формуванню його моральних якостей та відповідальності серед молоді.

Метою студентського самоврядування є, в першу чергу, забезпечення злагодженої роботи і конструктивного діалогу між студентством і адміністрацією, захист прав та інтересів студентів, проведення різного роду заходів, що сприятимуть різнобічному розвитку студента як особистості, формуванню у нього стійкої громадської позиції, спрямовання на покращення навчально-виховного процесу, побуту в гуртожитках, вирішення соціально-економічних проблем тощо.