Служба метрології

Служба метрології

Адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
тел. (0432) 66-12-77,
моб. тел. (098) 710 77 36
e-mail: terepa8@ukr.net

Штат служби метрології:

Головний метролог:
Терепа Микола Михайлович


 

           Основні завдання та напрямки діяльності:

 • метрологічне забезпечення науково-дослідної діяльності та навчального процесу в університеті;
 • проведення метрологічної експертизи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на всіх етапах їх виконання;
 • організація та проведення робіт, що необхідні для забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення відповідно до затверджених нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 • визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювання та їх подальше впровадження з метою забезпечення ефективності вимірювань;
 • надання консультативної та практичної допомоги з питань підготовки науково-дослідних діагностичних лабораторій до процедури підтвердження їх технічної компетентності;
 • організація в установленому порядку своєчасного та якісного ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювання;
 • створення нормативної бази з метою забезпечення діючими стандартами та іншими нормативними документами в галузі метрології, що необхідні для виконання науково-дослідних робіт і оформлення звітних матеріалів;
 • організація контролю за дотриманням вимог діючих стандартів та інших нормативних актів у сфері метрології в усіх підрозділах університету;
 • метрологічне забезпечення підрозділів університету шляхом вибору, застосування та підтримання в процесі експлуатації метрологічних характеристик засобів вимірювання, організація в установленому порядку їх державної метрологічної атестації, повірки, а також контролю за їх технічним станом на робочих місцях (на місцях застосування);
 • проведення консультацій та обґрунтування рекомендацій щодо оснащення наукових і навчальних структурних підрозділів засобами вимірювальної техніки;
 • розробка пропозицій щодо оснащення наукових структур засобами вимірювання та заміни застарілих моделей, виходячи із завдань, які виконуються науковими структурами університету;
 • здійснення комплексних заходів з підготовки та проведення метрологічної атестації придбаних імпортних засобів вимірювальної техніки в організаціях, які на це уповноважені;
 • взаємодія з науковими метрологічними організаціями і територіальним органами Держспоживстандарту України з питань метрологічного забезпечення;
 • виконання вказівок органів Держспоживстандарту України щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок;
 • планування та участь у підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі метрології;
 • участь у роботі з міжнародного співробітництва в галузі метрології та метрологічної діяльності;
 • організація робіт щодо підвищення ефективності заходів метрологічного забезпечення в галузі безпеки праці (за наявності небезпечних та шкідливих чинників);
 • впровадження сучасних методів і засобів вимірювань, автоматизованого контрольно-вимірювального обладнання, вимірювально-інформаційних систем, а також стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;
 • впровадження державних стандартів та інших нормативних документів, які регламентують метрологічні норми і правила;
 • участь у роботі комісій Міністерства охорони здоров’я України з акредитації лікувальних закладів та підтвердження технічної компетентності  клініко-діагностичних лабораторій;
 • ведення обліку засобів вимірювальної техніки, аналізу їх технічного стану та доцільності їх застосування в науковій і навчальній діяльності;
 • контроль і аналіз правильності застосування та зберігання засобів вимірювання в підрозділах університету;
 • укладання договорів з технічного нагляду, обслуговування, ремонту, державній атестації і повірці засобів вимірювання з підприємствами та організаціями, які на це уповноважені;
 • здійснення звітності щодо діяльності служби метрології університету.

           Нормативно-правова база:

 • Закон України Про метрологію та метрологічну діяльність №1314-VII від 05.06.2014 р. (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008)

         {Із змінами, внесеними згідно із Законами
         № 124-VIII від 15.01.2015, ВВР, 2015, № 14, ст.96
         № 2119-VIII від 22.06.2017, ВВР, 2017, № 34, ст.370
         № 2189-VIII від 09.11.2017, ВВР, 2018, № 1, ст.1
         № 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, № 28, ст.116
         № 1060-IX від 03.12.2020, ВВР, 2021, № 22, ст.196
         № 1089-IX від 16.12.2020}

 • ПОСТАНОВА КМУ від 13 січня 2016 р. № 94

         «Про затвердження Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки»
         {Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
         № 852 від 03.10.2018
         № 598 від 10.07.2019
         № 102 від 12.02.2020
         № 1123 від 28.10.2021}

 • Постанова Кабінету Міністрів України від 4 червня 2015 року № 374  "Про затвердження переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці"{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
  № 852 від 03.10.2018
  № 1123 від 28.10.2021}
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 330«Про визначення наукових метрологічних центрів»
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2017 р. № 68 «Про внесення змін у додатки 1 і 2 до Порядку акредитації закладу охорони здоров’я».
 • НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ від 08.02.2016  № 193 «Про затвердження Порядку проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України24 лютого 2016 р.за  № 278/28408 

         {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
         № 2129 від 23.12.2016
         № 642 від 16.04.201

 • НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ від 13.10.2016 № 1747 «Про затвердження міжповірочних інтервалів законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за категоріями» Зареєстровано в Міністерстві  юстиції України 01 листопада 2016 р. за № 1417/29547

         {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
         № 77 від 22.01.2020}

 • НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ від 23.12.2015  № 1747 «Про затвердження Типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств, установ та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики». Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 р. за № 79/28209
 • ДСТУ ISO/IEC 17025-2001, ДСТУ ISO 9001-2001 щодо вимог до вимірювальних лабораторій;
 • НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ від 30.06.2020  № 1242  «Деякі питання щодо видачі свідоцтва про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології» Зареєстровано в Міністерстві
  юстиції України 08 вересня 2020 р. за № 862/35145
 • {Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
  № 350-21 від 03.08.2021}
 • НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ від 04.08.2015  № 914 «Про затвердження визначень основних одиниць SI, назв та визначень похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначень та Правил застосування одиниць вимірювання і написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин» Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 серпня 2015 р. за № 1022/27467

          {Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі
          № 1941 від 18.11.2016
          № 1362 від 24.09.2018
          № 1938 від 18.12.2018
          Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства
          № 1176 від 20.06.2020}

 • ЗАКОН УКРАЇНИ «Про наукову і науково-технічну діяльність» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 3, ст.25)

         {Із змінами, внесеними згідно із Законами
         № 922-VIII від 25.12.2015, ВВР, 2016, № 9, ст.89
         № 1774-VIII від 06.12.2016, ВВР, 2017, № 2, ст.25
         № 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, № 38-39, ст.380
         № 2148-VIII від 03.10.2017, ВВР, 2017, № 40-41, ст.383
         № 2269-VIII від 18.01.2018, ВВР, 2018, № 12, ст.68
         № 2704-VIII від 25.04.2019, ВВР, 2019, № 21, ст.81
         Кодексом
         № 2597-VIII від 18.10.2018, ВВР, 2019, № 19, ст.74
         Законами
         № 114-IX від 19.09.2019, ВВР, 2019, № 45, ст.289
         № 124-IX від 20.09.2019, ВВР, 2019, № 46, ст.295
         № 524-IX від 04.03.2020, ВВР, 2020, № 38, ст.279
         № 720-IX від 17.06.2020, ВВР, 2020, № 47, ст.408
         № 870-IX від 03.09.2020, ВВР, 2020, № 50, ст.468 - вводиться в дію з 03.01.2021, див. пункт 1 розділу II
         № 1369-IX від 30.03.2021}

 • МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ 12.01.2017 № 40 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2017 р. за № 155/30023 Про затвердження Вимог до оформлення дисертації Відповідно до пунктів 10, 11 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 року № 567, НАКАЗУЮ: 1. Затвердити Вимоги до оформлення дисертації, що додаються. 2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування (Шевцов А.Г.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України в установленому законодавством порядку. 3. Цей наказ набирає чинностіз дня його офіційного опублікування. 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Ковтунця В.В. Міністр Л.М. Гриневич.
 • СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ МЕТРОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТА ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ. НОРМОКОНТРОЛЬ ЗВІТІВ Порядок проведення та оформлення СОУ 74.9-02010830-002:2018 Тернопіль ГОМС МОЗУ ТДМУ.
 • СТАНДАРТ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ВИМІРЮВАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЛАБОРАТОРІЙ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИМІРЮВАНЬ (ДОСЛІДЖЕНЬ) В СФЕРІ ЗАКОНОДАВЧО РЕГУЛЬОВАНОЇ МЕТРОЛОГІЇ. Загальні вимоги та порядок проведення СОУ 74.9-02010830-001:2018 Тернопіль ГОМС МОЗУ ТДМУ.
 • Державні стандарти України та інші нормативно-правові акти, чинні в структурі державної метрологічної системи України.
Головний метролог ВНМУ

Терепа М.М.
тел.: (0432) 66 12 77;  (098) 710 77 36
terepa8@ukr.net