Служба метрології

Служба метрології

Адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
тел. (0432) 32-58-29

Штат служби метрології:

Головний метролог:
Терепа Микола Михайлович
Інженер–метролог:
Стрелков-Серга Юрій Петрович

 

Основні завдання та напрямки діяльності:

 • метрологічне забезпечення науково-дослідної діяльності та навчального процесу в університеті;

 • проведення метрологічної експертизи науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт на всіх етапах їх виконання;

 • організація та проведення робіт, що необхідні для забезпечення єдності та необхідної точності вимірювань, підвищення рівня метрологічного забезпечення відповідно до затверджених нормативно-правових актів у сфері метрології та метрологічної діяльності;

 • визначення оптимальної номенклатури засобів вимірювання та їх подальше впровадження з метою забезпечення ефективності вимірювань;

 • надання консультативної та практичної допомоги з питань підготовки науково-дослідних діагностичних лабораторій до проведення державної атестації;

 • організація в установленому порядку своєчасного та якісного ремонту і технічного обслуговування засобів вимірювання;

 • створення нормативної бази з метою забезпечення діючими стандартами та іншими нормативними документами в галузі метрології, що необхідні для виконання науково-дослідних робіт і оформлення звітних матеріалів;

 • організація контролю за дотриманням вимог діючих стандартів та інших нормативних актів у сфері метрології в усіх підрозділах університету;

 • метрологічне забезпечення підрозділів університету шляхом вибору, застосування та підтримання в процесі експлуатації метрологічних характеристик засобів вимірювання, організація в установленому порядку їх державної метрологічної атестації, повірки, а також контролю за їх технічним станом на робочих місцях (на місцях застосування);

 • проведення консультацій та обґрунтування рекомендацій щодо оснащення наукових і навчальних структурних підрозділів засобами вимірювальної техніки;

 • розробка пропозицій щодо оснащення наукових структур засобами вимірювання та заміни застарілих моделей, виходячи із завдань, які виконуються науковими структурами університету;

 • здійснення комплексних заходів з підготовки та проведення метрологічної атестації придбаних імпортних засобів вимірювальної техніки в організаціях, які на це уповноважені;

 • взаємодія з науковими метрологічними організаціями і територіальним органами Держспоживстандарту України з питань метрологічного забезпечення, сприяння органам Державного стандарту України під час здійснення ними Державного метрологічного нагляду;

 • виконання вказівок органів Держспоживстандарту України щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірок;

 • планування та участь у підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі метрології;

 • участь у роботі з міжнародного співробітництва в галузі метрології та метрологічної діяльності;

 • організація робіт щодо підвищення ефективності заходів метрологічного забезпечення в галузі безпеки праці (за наявності небезпечних та шкідливих чинників);

 • впровадження сучасних методів і засобів вимірювань, автоматизованого контрольно-вимірювального обладнання, вимірювально-інформаційних систем, а також стандартних зразків складу і властивостей речовин та матеріалів;

 • впровадження державних стандартів та інших нормативних документів, які регламентують метрологічні норми і правила;

 • участь у роботі комісій Міністерства охорони здоров’я України з атестації лікувальних закладів та клініко-діагностичних лабораторій;

 • ведення обліку засобів вимірювальної техніки, аналізу їх технічного стану та доцільності їх застосування в науковій і навчальній діяльності;

 • контроль і аналіз правильності застосування та зберігання засобів вимірювання в підрозділах університету;

 • укладання договорів з технічного нагляду, обслуговування, ремонту, державній атестації і повірці засобів вимірювання з підприємствами та організаціями, які на це уповноважені;

 • здійснення звітності щодо діяльності служби метрології університету.

Нормативно-правова база:

 • Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” (в редакції Закону № 1765-ІV від 15.06.2004 р.);

 • Постанова Кабінету Міністрів № 528 від 01.04.1999 р. “Про внесення змін до Положення про особливості метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок”;

 • Наказ МОЗ України № 116 від 07.05.1999 р. “Про заходи щодо удосконалення робіт з метрології Міністерства охорони здоров’я”;

 • Лист МОЗ України № 1904-10/53 від 10.12.1999 р. “Про метрологічне забезпечення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт”;

 • Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики № 53 від 28.02.2005 р. “Про затвердження типового положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, органів управління, об’єднань підприємств, підприємств та організацій;

 • Наказ Держспоживстандарту України № 71 від 29.03.2005 р. “Правила уповноваження та атестації у державній метрологічній системі”;

 • ДСТУ ISO/IEC 17025-2001, ДСТУ ISO 9001-2001 щодо вимог до вимірювальних лабораторій;

 • Державні стандарти України, ГОСТ СРСР та інші нормативно-правові акти, чинні в структурі державної метрологічної системи України.