Робота наукової комісії

Основні питання, винесені на засідання у 2022/23 н.р:

1. Розгляд рекомендації щодо затвердження Вченою радою тем кафедральних науково – дослідних робіт, тем докторських дисертацій і дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

вересень -червень. Завідувачі кафедр, наукові керівники, дисертанти

2. Розгляд клопотань наукових керівників, дисертантів про призначення рецензентів і опонентів дисертацій

вересень -червень. Наукові керівники, дисертанти

3. Рецензування і затвердження монографій, навчальних посібників, підручників.

вересень -червень. Наукові та науково-педагогічні працівники

4. Розгляд рекомендації щодо затвердження Вченою радою проєктів положень, програм, наказів, розпоряджень та інших документів, що регламентують наукову діяльність університету.

вересень -червень. Науковий відділ

5. Перегляд і рекомендація до затвердження Вченою радою освітньо-наукових і робочих програм для підготовки здобувачів на ІІІ рівні вищої освіти

квітень -червень. Науковий відділ

6. Розгляд результатів конкурсів з рекомендацією до затвердження Вченою радою переможців серед викладачів, здобувачів вищої освіти, проектів від Університету

вересень - грудень. Науковий відділ

7. Звіти про діяльність наукових лабораторій

жовтень. Завідувачі лабораторій

8. Основні функції та пріоритетні завдання комітету з етики університету

листопад. Голова комітету з етики

9. Особливості метрологічного забезпечення науково–дослідних робіт, що виконуються в університеті.

грудень. Керівник служби метрології

10. Про хід підготовки науково – педагогічних кадрів університету в аспірантурі

лютий. Завідувач відділу аспірантури та докторантури

11. Результати роботи патентно–інформаційного відділу

березень. Керівник відділу