Нормативно-правова база

Порядок підготовки інформаційних листів

Наказ про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні № 707 від 23 червня 2016 р.

Про затвердження рішень Ліцензійної комісії Міністерства від 23.06.2016 р.. Витяг з Наказу МОН України від 23 червня 2016 р. № 707

Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах). Постанова КМУ від 23 березня 2016 р. № 261

Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів. Постанова КМУ від 01 березня 1999 р. № 309

Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність

Положення про клінічну ординатуру. Наказ МОЗ № 12 від 29 січня 1998 р.

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у ВНМУ ім. М.І Пирогова (зі змінами)

Про затвердження Вимог до оформлення дисертації. Наказ МОН № 40 від 12.01.2017 р.

Постанова КМУ від 22 листопада 2017 р. № 912 "Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного, підтвердження чи позбавлення цього статусу"

Вимоги до клопотань для вступу до клінічної ординатури, аспірантури, докторантури

ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання

Перелік друкованих і електронних фахових видань України

Положення про прикріплення до ВНМУ ім. М.І. Пирогова для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (зі змінами)

Положення PhD про присудження ступеня доктора філософії

Положення PhD2 про порядок видачі диплома доктора філософії у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення PhD3 про порядок розгляду апеляції у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про наукову комісію ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про освітньо-наукові програми з підготовки докторів філософії у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Положення про організацію освітнього процесу для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Наказ МОН №1220 від 23.09.2019 р. про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

МОН: завершення підготовки кандидатів наук (Наказ МОН №946 від 22 липня 2020 р.)

Постанова про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії