Патентний відділ

 

Адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
тел. (0432) 66-12-77

Штат патентної служби:

Керівник відділу:
старший інженер Нетребчук Лілія Степанівна

заступник керівника відділу:
інженер Прус Галина Петрівна

 

Основні завдання та напрямки діяльності:

 • патентно-інформаційне супроводження основних етапів виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини та фармації;
 • аналіз науково-дослідних робіт, що виконуються, прогнозування їх результатів для визначення патентноздатності об’єктів інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони як в Україні, так і в іноземних державах;
 • надання допомоги в оцінці технічного рівня розробок, захисту національного пріоритету на науково-дослідні, конструкторські, проектні та інші роботи, що виконані на винаходів, проведення їх попередньої експертизи на новизну;
 • підготовка та подання документів об’єктів інтелектуальної власності у визначені законодавством органи в Україні та в іноземних державах, а також контроль за їх подальшим просуванням;
 • організація роботи з перевірки патентної “чистоти” об’єктів інтелектуальної власності, створених у вищому медичному навчальному закладі;
 • здійснення звітності у сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності;
 • проведення відповідної роботи з розвитку творчої активності винахідників та раціоналізаторів університету.

 

Нормативно-правова база:

 • Положення про підрозділ патентно-ліцензійної роботи, що затверджений Міністерством охорони здоров’я України, 1992 р.;
 • Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ;
 • Постанова Верховної Ради України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 7.06.2000 р. № 1771-ІІІ;
 • Методичні рекомендації Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Міністерства охорони здоров’я України від 7.03.2006 р. “Науково-інформаційні і патентні дослідження на етапах планування та виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини”;
 • Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Державного департаменту інтелектуальної власності та інших відомств;
 • Положення про відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Інформація
про патентно-ліцензійну діяльність
Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за 2022 рік

 

Перелік поданих заявок на об’єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріорітету, винахідники) Перелік одержаних охоронних документів на об’єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)
Посилання на електронний ресурс
Відомості про НОУ-ХАУ Відомості про об’єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори) Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат) НДР, в процесі виконання якої створено об’єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, керівник, строки завершення, джерела фінансування)
1 2 3 4 5 6
1. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06044, 28.10.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 150963, Україна.
Бюлетень № 20, 18.05.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=281535
      «Розкрити закономірності формування післяампутаційного больового синдрому»;
д.мед.н., професор
Шевчук В.І.;
(2020-2022 рр.); Держбюджет
2. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06045, 28.10.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 150964, Україна.
Бюлетень № 20, 18.05.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=281536
      - « -
3. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06047, 28.10.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 150965, Україна.
Бюлетень № 20, 18.05.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=281537
      - « -
4. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06048, 28.10.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 151439, Україна.
Бюлетень № 30, 27.07.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=282309
      - « -
5. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06049, 28.10.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Джіанг Янкай кай
Патент на корисну модель
№ 151440, Україна.
Бюлетень № 30, 27.07.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=282310
      - « -
6. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06104, 01.11.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Шевчук Н.С.
Патент на корисну модель
№ 151441, Україна.
Бюлетень № 30, 27.07.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=282311
      - « -
7. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06105, 01.11.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Шевчук Н.С.
Патент на корисну модель
№ 151442, Україна.
Бюлетень № 30, 27.07.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=282312
      - « -
8. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06106, 01.11.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Шевчук Н.С.
Патент на корисну модель
№ 151443, Україна.
Бюлетень № 30, 27.07.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=282313
      - « -
9. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06107, 01.11.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Шевчук Н.С.
Патент на корисну модель
№ 150966, Україна.
Бюлетень № 20, 18.05.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=281538
      - « -
10. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06109, 01.11.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Шевчук Н.С.
Патент на корисну модель
№ 151444, Україна.
Бюлетень № 30, 27.07.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=282314
      - « -
11. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06115, 01.11.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Шевчук Н.С.
Патент на корисну модель
№ 151445, Україна.
Бюлетень № 30, 27.07.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=282315
      - « -
12. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06135, 01.11.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Шевчук Н.С.
Патент на корисну модель
№ 151446, Україна.
Бюлетень № 30, 27.07.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=282316
      - « -
13. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06136, 01.11.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Шевчук Н.С.
Патент на корисну модель
№ 151447, Україна.
Бюлетень № 30, 27.07.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=282317
      - « -
14. Спосіб прогнозування розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2021 06137, 01.11.21
Безсмертний Ю.О., Безсмертний О.Ю., Шевчук Н.С.
Патент на корисну модель
№ 150967, Україна.
Бюлетень № 20, 18.05.22.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=281539
      - « -
   ІНІЦІАТИВНІ  (ПОШУКОВІ) ТЕМИ        
15. Експериментальне моделювання перекруту яєчника у самиць щурів.
Україна. №202000010, 02.01.20
Конопліцький В.С., Коробко Ю.Є.,
Конопліцький Д.В., Гаврилюк А.В.
Патент на винахід №125048,
Україна. Бюлетень №52, 29.12.21.
ВНМУ ім..М.І.Пирогова
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=279949
      Розробка та вдосконалення  сучасних  технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей
Проф.Конопліцький В.С.
2017-2022 рр.  
16. Нанокомпозитний матеріал з антимікробними властивостями для медичного застосування.
Україна. №2020 07868, 09.12.20
Геращенко І.І., Нагайчук В.І.,
Чорнопищук Р.М., Куколевська О.С.
Патент на винахід
№125133, Україна.
Бюлетень №2, 12.01.22.
ВНМУ ім..М.І.Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280162
      Ушкодження: механічні, фізичні, хімічні та біологічні причини. Механізми розвитку, діагностика та лікування.
професор Хіміч С.Д.
2021-2025 рр.
17. Спосіб визначення щільності клітин в шарах утворів центральної нервової системи у пренатальному періоді онтогенезу людини.
Україна. №2019 11417, 25.11.19.
Школьніков В.С., Тихолаз В.О.,
Залевський Л.Л., Стельмащук П.О.
Приходько С.О., Грищенко Ю.В.
Патент на винахід
№125315, Україна.
Бюлетень №7, 16.02.22.
ВНМУ ім..М.І.Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280577
      Встановлення морфологічних змін утворів центральної нервової системи людини протягом пренатального періоду онтогенезу (макроскопічне, гістологічне, морфометричне, імуногістохімічне дослідження) 
проф. Школьніков В.С.
2017-2022 рр.
18. Спосіб визначення рівня  ендогенної інтоксикації організму при гострих запальних процесах черевної порожнини у дітей.
Україна. №2020 02720, 05.05.20.
Конопліцький В.С., Коробко Ю.Є.,
Мотигін В.В.
Патент на винахід
№126504, Україна.
Бюлетень №42, 19.10.22.
ВНМУ ім..М.І.Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=283381
      Розробка та вдосконалення  сучасних  технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей
проф. Конопліцький В.С.
2017-2022 рр.
19. Спосіб визначення ефективності акту ковтання.
Україна. №2019 11764, 09.12.19.
Кушта А.О., Шувалов С.М.,
КлючковськаО.А.
Патент на корисну модель
№150521, Україна.
Бюлетень №9,02.03.22.
ВНМУ ім..М.І.Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=280807
      Розробка методів хірургічного лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки з урахуванням корекції супутніх захворювань
проф.Шувалов С.М.
2018-2022 рр.
20. Свідоцтво №110645 від 28.12.21.   Прогнозування ризику розвитку  пошкоджень рогівки
(по типу кератопатії)
у пацієнтів з хворобою сухого ока при цукровому діабеті 2 типу.
Жмудь Т.М.,
Малачкова Н.В.,
Дрожжина Г.І.
   
21. Свідоцтво № 110646 від 28.12.21.   Вагінальні свічки
«Е-Строна» з набором  ефірних олій doTERRA для лікування жінок з атрофічним кольпітом.
Дубас Л.Г.,
Дубас О.А.
  Встановлення сучасних аспектів збереження та відновлення здоров'я жінок різних вікових груп
проф. Булавенко О.В.
2020-2024 рр.
22. Свідоцтво № 110215 від 13.12.21.   Комп’ютерна програма для прогнозування можливості
захворювання на екзему «Ekzema Test»
Дмитренко С.В.,
Костенко М.П.
  Новітні аспекти діагностики, перебігу та розробка і впровадження у практику сучасних методів комплексного лікування хронічних дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом
проф. Бондар С.А.
2017-2023 рр.
23. Свідоцтво №110340 від 14.12.21.   Комп’ютерна програма для визначення нормальних
індивідуальних цефалометричних показників зубощелепної системи з урахуванням типу обличчя «Steiner Norm»
Драчевська І.Ю.,
Дмітрієв М.О.,
Костенко М.П.
  «Розробка та удосконалення індивідуальних методів діагностики, лікування та профілактики зубощелепних аномалій, карієсу та його ускладнень у дітей та підлітків
проф. Дмітрієв М.О.
2021-2025 рр.
24. Свідоцтво №111695 від 09.02.22.   Комп’ютерна програма для прогнозування можливості захворювання на псоріаз «Psoriasis Test»
Дмитренко С.В.,
Костенко М.П.
  Новітні аспекти діагностики, перебігу та розробка і впровадження у практику сучасних методів комплексного лікування хронічних дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом
проф. Бондар С.А.
2017-2023 рр.
25. Свідоцтво №111700 від 17.02.22.   Комп’ютерна програма для визначення нормативних індивідуальних черепно-лицьових параметрів «BjoJarNorm”
Ваховський В.В.,
Шінкарук-Диковицька М.М.,
Костенко М.П.
  Сучасні тенденції та новітні технології в діагностиці та лікуванні одонтопатології, захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота
проф. Шінкарук-Диковицька М.М.
2019-2023 рр.
26. Свідоцтво № 111263 від 24.01.22.   Динаміка перебігу та зміни стану слизової оболонки шлунково-кишкового тракту у пацієнтів з Covid-19 на тлі застосування інгібіторів протонної помпи.
Ярославська О.О.,
Покидько М.І.,
Балабуєва В.В.
  Патоморфофункціональні, патоморфометричні та біохімічні паралелі механізмів розвитку ускладнень гострої хірургічної патології: прогнозування, діагностика, індивідуалізація вибору лікувальної тактики
проф. Покидько М.І.
2021-2025 рр.
27. Свідоцтво № 111067 від 14.01.22.   Методика інстиляції
сечового міхура комбінованими розчинами в експерименті.
Гончарук В.В.,
Гончарук О.А.,
Костюк О.Г.
  Оптимізація методів діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення
проф. Костюк О.Г.
2019-2023 рр.
28. Свідоцтво №111070 від 14.01.22.   Методика введення лікарських речовин в порожнину сечового міхура в експерименті у щурів.
Гончарук В.В.,
Гончарук О.А.,
Костюк О.Г.
  Оптимізація методів діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення
проф.Костюк О.Г.
2019-2023 рр.
29. Свідоцтво № 111069 від 14.01.22.   Методика визначення безпечної концентрації суміші димексиду при інстиляції сечового міхура.
Гончарук В.В.,
Гончарук О.А.,
Костюк О.Г.
  Оптимізація методів діагностики та лікування хворих на злоякісні новоутворення
проф. Костюк О.Г.
2019-2023 рр.
30. Свідоцтво №111441 від 28.01.22.   Методика видалення каменя вічка сечоводу при одномоментній  залобковій простатектомії.
Горовий В.І.,
Шапринський В.О.,
Барало І.В., Капшук О.М., Лонський Л.Л.,
Дмитришин С.П.,
Дубовий А.В.,
Балацький О.Р.,
Вознюк Т.О.,
Горовий О.В.
  Розробка оптимальних методів хірургічного лікування та профілактика післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини з використанням мініінвазивних технологій
проф. Шапринський В.О.
2019-2023 рр.
31. Свідоцтво № 111941 від 21.02.22.   Методика проведення імпресійної цитології бульбарної кон’юнктиви у пацієнтів з хворобою сухого ока при цукровому діабеті 2 типу.
Жмудь Т.М.,
Малачкова Н.В.,
Дрожжина Г.І.
   
32. Свідоцтво № 111944 від 21.02.22.   Методика лікування клімактеричних симптомів, що супроводжуються тривожністю у жінок постменопаузального віку.
Горбатюк О.Г.,
Григоренко А.П.,
Шатковська А.С.
  Клініко-метаболічні та імуно-генетичні особливості перебігу органічних захворювань та соматоформних розладів у дітей
проф. Пипа Л.В.
2020-2024 рр.
33. Свідоцтво №112119 від 23.02.22.   Скринінговий опитувальник як сучасний авторський метод оцінювання психологічної та фізичної готовності до вакцинації у реаліях світової пандемії.
Гайструк Н.А.,
Павлікевич А.В.
  Встановлення сучасних аспектів збереження та відновлення здоров'я жінок різних вікових груп
проф. Булавенко О.В.
2020-2024 рр.
34. Свідоцтво № 112118 від 23.02.22.   Методика введення троакарів при проведенні лапароскопічних втручань при  
лікуванні   
ускладнених форм жовчно-кам’яної хвороби у пацієнтів з цирозом печінки та асцитом.
Хіміч С.Д., Муравйов Ф.Т., Корнійчук В.І.      
  Ушкодження: механічні, фізичні, хімічні та біологічні причини. Механізми розвитку, діагностика та лікування.
проф. Хіміч С.Д.
2021-2025 рр.
35. Свідоцтво №112985 від 18.05.22.   Методика визначення прогностичного індексу ефективності проведення лапараскопічної холецистектомії у лікуванні ускладнених форм ЖКХ у пацієнтів із супутнім цирозом печінки.
Муравйов Ф.Т.,
Хіміч С.Д.,
Корнійчук В.І.,
Рауцкіс В.П.
  Ушкодження: механічні, фізичні, хімічні та біологічні причини. Механізми розвитку, діагностика та лікування.
проф. Хіміч С.Д.
2021-2025 рр.
36. Свідоцтво № 112728 від 21.04.22.   Сучасний скринінг актуальної проблеми «Імунітет і стопа» в рамках світової пандемії.
Гайструк Н.А.,
Хамдун М.Н.,
Павлікевич А.В.
  Встановлення сучасних аспектів збереження та відновлення здоров'я жінок різних вікових груп
проф. Булавенко О.В.
2020-2024 рр.
37. Свідоцтво №112870 від 05.05.22.   Критерії ефективного ацидоінгібування при проведенні антигелікобактерної фармакотерапії (за результатами експрес-гастро-рН-моніторингу.
Палій І.Г., Заїка С.В.,
Чернова І.В.,
Кондратюк Н.М.
  Езофагогастродуоденальна пептична (кислотозалежна) та Helicobacter pylori-асоційована патологія з коморбідним перебігом: можливості езофагогастро-імпеданс-рН-моніторингу в покращенні діагностики, лікування та профілактики
проф.Палій І.Г.
2018-2023 рр.
38. Свідоцтво № 113407 від 22.06.22.   Комп’ютерна програма «Вивчення в’язкості рідини».
Кулик А.Я.,
Ревенок В.І.,
Кулик Я.А.,
Нікольський О.І.,
Побережняк О.Р.,
Добровольська К.В.
  Інформаційні технології навчання в медичних закладах освіти України, 0119U101907, каф.біофізики.
доц. Пудова С.С.
2019-2028 рр.
39. Свідорцтво № 114228 від 16.08.22.   Методика лікування жінок постменопаузального віку зі склеро- атрофічним ліхеном вульви.
Горбатюк О.Г.,
Шатковська А.С.,
Григоренко А.П.,
Біньковська А.М.
  Клініко-метаболічні та імуно-генетичні особливості перебігу органічних захворювань та соматоформних розладів у дітей.
проф. Пипа Л.В.
2020-2024 рр.
40. Свідоцтво № 114229 від 16.08.22.   Методика терапії клімактеричних розладів у жінок постменопаузального віку.
Горбатюк О.Г.
Шатковська А.С.
Григоренко А.П.
Біньковська А.М.
  Клініко-метаболічні та імуно-генетичні особливості перебігу органічних захворювань та соматоформних розладів у дітей.
проф. Пипа Л.В.
2020-2024 рр.
41. Свідоцтво № 114088 від 11.08.22.   Нетрадиційні підходи щодо діагностики та лікування хворих з різними проявами нозологій нез’ясованої етіології.
Кривонос Ж.П.,
Полеся Т.Л.,
Остапенко О.М.
  Новітні аспекти діагностики, перебігу та розробка і впровадження у практику сучасних методів комплексного лікування хронічних дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом
проф. Бондар С.А.
2017-2023 рр.
42. Свідоцтво № 114419 від 23.08.22.   Методика об’єктивізації клінічної оцінки дисфагії порожнни  рота та ротоглотки.
Кушта А.О.,
Шувалов С.М.
  Розробка методів хірургічного лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки з урахуванням корекції супутніх захворювань
проф. Шувалов С.М.
2018-2022 рр.
43. Свідоцтво № 113806 від 15.07.22.   Методика моделювання стрептозотоцинового діабету 1 типу у щурів.
Сучок С.О.,
Якименко О.Г.
  Розробка та вдосконалення  сучасних  технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей
проф. Конопліцький В.С
2017-2022 рр.
44. Свідоцтво № 114580 від 01.09.22.   Комп’ютерна програма «Дослідження спектрів випромінювання з допомогою спектроскопа.
Кулик А.Я.,
Ревенок В.І.,
Кулик Я.А.,
Нікольський О.І.,
Подоляник В.І.
  Інформаційні технології навчання в медичних закладах освіти України, 0119U101907, каф.біофізики,
доц. Пудова С.С.
2019-2028 рр.
45. Свідоцтво № 114579 від 01.09.22.   Комп‘ютерна програма «Вивчення закономірностей гемодинаміки на фізичній моделі».
Кулик А.Я.,
Ревенок В.І.,
Кулик Я.А.,
Нікольський О.І.,
Якимчук М.М.,
Добровольська К.В.
  Інформаційні технології навчання в медичних закладах освіти України, 0119U101907, каф.біофізики,
доц. Пудова С.С.
2019-2028 рр.
46. Свідоцтво № 114578 від 01.09.22.   Комп’ютерна програма «Вивчення поверхневого натягу рідини».
Кулик А.Я.,
Ревенок В.І.,
Кулик Я.А.,
Нікольський О.І.,
Салецький О.В.
  Інформаційні технології навчання в медичних закладах освіти України, 0119U101907, каф.біофізики,
доц. Пудова С.С.
2019-2028 рр.
47. Свідорцтво № 114582 від  01.09.22.   Поняття фасціально-зв’язкового футляру ротоглотки як анатомічна структура та його обґрунтування.
Кушта А.О.,
Шувалов С.М.
  Розробка методів хірургічного лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки з урахуванням корекції супутніх захворювань
проф.Шувалов С.М.
2018-2022 рр.
48. Свідоцтво № 114581 від 01.09.22.   Язиково-піднебінний рефлекс як суттєвий фактор успішного ковтання в людини.
Кушта А.О.,
Шувалов С.М.,
Криничних Г.І.
  Розробка методів хірургічного лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки з урахуванням корекції супутніх захворювань
проф.Шувалов С.М.
2018-2022 рр.
49. Свідоцтво №114611 від 01.09.22.   Методика визначення гострої хірургічної патології черевної порожнини та органів тазу у дітей шляхом визначення ступеню скорочення м’язів передньої черевної стінки.
Конопліцький В.С.,
Коробко Ю.Є.
  Розробка та вдосконалення  сучасних  технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей
проф. Конопліцький В.С.
2017-2022 рр.
50. Свідоцтво № 115363 від 19.10.22.   Методика клінічного застосування фібрину, збагаченого тромбоцитами та фотонної терапії для активізації репаративних  процесів в лунці видаленого зуба у хворих на цукровий діабет.
Канішина Т.М.  
  Розробка методів хірургічного лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки з урахуванням корекції супутніх захворювань
проф. Шувалов С.М.
2018-2022 рр.
51. Свідоцтво № 115176 від 11.10.22.   Експериментальна модель хронічного панкреатиту у щурів із подальшим моделюванням цукрового діабету стрептозотоцином.
Усенко О.Ю.,
Суходоля С.А.,
Суходоля А.І.
  Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладнених формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту.
проф. Суходоля А.І.
2016-2026 рр.
52. Свідоцтво № 114856 від 19.09.22.   Методика інтраопераційної біопсії підшлункової залози.
Суходоля С.А.,
Суходоля А.І.,
Савчук І.І.
  Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладнених формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту.
проф. Суходоля А.І.
2016-2026 рр.
53. Свідоцтво № 115178 від 11.10.22.   Методика інтраопераційної множинної біопсії підшлункової залози.
Суходоля С.А.,
Суходоля А.І.,
Савчук І.І.
  Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладнених формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту.
проф. Суходоля А.І.
2016-2026 рр.
54. Свідоцтво № 115474 від 27.10.22.   Пристрій для пролонгованої комбінованої блокади кореня легень в поєднанні з однобічною ваго симпатичною блокадою.
Суходоля А.І.,
Суходоля Л.І.
  Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладнених формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту.
проф. Суходоля А.І.
2016-2026 рр.  
55. Свідоцтво № 115597 від 02.11.22.   Методика визначення жувальної ефективності у пацієнтів з пухлинами порожнини рота та ротоглотки.
Кушта А.О.,
Шувалов С.М.
  Розробка методів хірургічного лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки з урахуванням корекції супутніх захворювань
проф. Шувалов С.М.
2018-2022 рр.