Патентний відділ

 

Адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
тел. (0432) 66-12-77

Штат патентної служби:

Керівник відділу:
старший інженер Нетребчук Лілія Степанівна

заступник керівника відділу:
інженер Прус Галина Петрівна

 

Основні завдання та напрямки діяльності:

 • патентно-інформаційне супроводження основних етапів виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини та фармації;
 • аналіз науково-дослідних робіт, що виконуються, прогнозування їх результатів для визначення патентноздатності об’єктів інтелектуальної власності, доцільності їх правової охорони як в Україні, так і в іноземних державах;
 • надання допомоги в оцінці технічного рівня розробок, захисту національного пріоритету на науково-дослідні, конструкторські, проектні та інші роботи, що виконані на винаходів, проведення їх попередньої експертизи на новизну;
 • підготовка та подання документів об’єктів інтелектуальної власності у визначені законодавством органи в Україні та в іноземних державах, а також контроль за їх подальшим просуванням;
 • організація роботи з перевірки патентної “чистоти” об’єктів інтелектуальної власності, створених у вищому медичному навчальному закладі;
 • здійснення звітності у сфері правової охорони об’єктів інтелектуальної власності;
 • проведення відповідної роботи з розвитку творчої активності винахідників та раціоналізаторів університету.

 

Нормативно-правова база:

 • Положення про підрозділ патентно-ліцензійної роботи, що затверджений Міністерством охорони здоров’я України, 1992 р.;
 • Закон України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 15.12.1993 р. № 3687-ХІІ;
 • Постанова Верховної Ради України “Про внесення змін до Закону України “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі” від 7.06.2000 р. № 1771-ІІІ;
 • Методичні рекомендації Українського центру науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи Міністерства охорони здоров’я України від 7.03.2006 р. “Науково-інформаційні і патентні дослідження на етапах планування та виконання науково-дослідних робіт з проблем медицини”;
 • Укази Президента України, Постанови Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України, Державного департаменту інтелектуальної власності та інших відомств;
 • Положення про відділ комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.

Інформація
про патентно-ліцензійну діяльність
Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова за 2021 рік

 

Перелік поданих заявок на об’єкти промислової власності (назва, держава, до якої подано заявку, № заявки, дата пріорітету, винахідники) Перелік одержаних охоронних документів на об’єкти промислової власності (назва, вид та № документа, держава патентування, винахідники, патентовласник)
Посилання на електронний ресурс
Відомості про НОУ-ХАУ Відомості про об’єкти авторського права (назва, № свідоцтва, автори) Відомості про передачу прав та ліцензійні договори (№ охоронного документа, назва, № договору, дата укладання, ліцензіар, ліцензіат) НДР, в процесі виконання якої створено об’єкт інтелектуальної (промислової) власності (назва, керівник, строки завершення, джерела фінансування)
1 2 3 4 5 6
1. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04284, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145262, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272676
 
 
 
«Розкрити закономірності формування післяампутаційного больового синдрому»;
д.мед.н., професор
Шевчук В.І.;
(2020-2022 рр.);
Держбюджет
2. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04285, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145263, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272677
 
 
 
- « -
3. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04286, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145264, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272678
 
 
 
- « -
4. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04289, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145267, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272681
 
 
 
- « -
5. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04294, 06.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145269, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272683
 
 
 
- « -
6. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04295, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145270, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272684
 
 
 
- « -
7. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04296, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145271, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272685
 
 
 
- « -
8. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04297, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145272, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272686
 
 
 
- « -
9. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04299, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145273, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272687
 
 
 
- « -
10. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04300, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145274, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272688
 
 
 
- « -
11. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04332, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145283, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272697
 
 
 
- « -
12. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04334, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145284, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272698
 
 
 
- « -
13. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04335, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145285, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272699
 
 
 
- « -
14. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04336, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145286, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272700
 
 
 
- « -
15. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04337, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145287, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272701
 
 
 
- « -
16. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04338, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145288, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272702
 
 
 
- « -
17. Спосіб ампутації стегна.
Україна. № u 2020 04563, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай, Шевчук В.І.
Патент на корисну модель
№ 145303, Україна.
Бюлетень № 22, 25.11.20.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=272717
 
 
 
- « -
18. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04278, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145816, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273532
 
 
 
- « -
19. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04279, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145817, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273533
 
 
 
- « -
20. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04280, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145818, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273534
 
 
 
- « -
21. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04281, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145819, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273535
 
 
 
- « -
22. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04282, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145820, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273536
 
 
 
- « -
23. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04325, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145821, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273537
 
 
 
- « -
24. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04326, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145822, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273538
 
 
 
- « -
25. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04369, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145825, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273541
 
 
 
- « -
26. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04370, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145826, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273542
 
 
 
- « -
27. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04371, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145827, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273543
 
 
 
- « -
28. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04372, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145828, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273544
 
 
 
- « -
29. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04373, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145829, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273545
 
 
 
- « -
30. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04376, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145830, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273546
 
 
 
- « -
31. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04547, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145842, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273558
 
 
 
- « -
32. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04548, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145843, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273559
 
 
 
- « -
33. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04550, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145844, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273560
 
 
 
- « -
34. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04554, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145845, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273561
 
 
 
- « -
35. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04555, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145846, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273562
 
 
 
- « -
36. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04556, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145847, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273563
 
 
 
- « -
37. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04557, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145848, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273564
 
 
 
- « -
38. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04558, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145849, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273565
 
 
 
- « -
39. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04564, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145851, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273567
 
 
 
- « -
40. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04565, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145852, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273568
 
 
 
- « -
41. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04567, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145853, Україна.
Бюлетень № 1, 06.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273569
 
 
 
- « -
42. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04374, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145969, Україна.
Бюлетень № 2, 13.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273719
 
 
 
- « -
43. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04375, 13.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145970, Україна.
Бюлетень № 2, 13.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273720
 
 
 
- « -
44. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04545, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145974, Україна.
Бюлетень № 2, 13.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273724
 
 
 
- « -
45. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04551, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145975, Україна.
Бюлетень № 2, 13.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273725
 
 
 
- « -
46. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04568, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 145976, Україна.
Бюлетень № 2, 13.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=273726
 
 
 
- « -
47. Спосіб моделювання розвитку патологічної перебудови кісток.
Україна. № u 2020 04552, 20.07.20
Шевчук В.І., Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 146193, Україна.
Бюлетень № 4, 27.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274048
 
 
 
- « -
48. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04560, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 146194, Україна.
Бюлетень № 4, 27.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274049
 
 
 
- « -
49. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04561, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 146195, Україна.
Бюлетень № 4, 27.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274050
 
 
 
- « -
50. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04569, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 146196, Україна.
Бюлетень № 4, 27.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274051
 
 
 
- « -
51. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04570, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 146197, Україна.
Бюлетень № 4, 27.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274052
 
 
 
- « -
52. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04573, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 146198, Україна.
Бюлетень № 4, 27.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274053
 
 
 
- « -
53. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04574, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 146199, Україна.
Бюлетень № 4, 27.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274054
 
 
 
- « -
54. Спосіб діагностики розвитку післяампутаційного больового синдрому.
Україна. № u 2020 04576, 20.07.20
Безсмертний Ю.О., Джіанг Янкай
Патент на корисну модель
№ 146200, Україна.
Бюлетень № 4, 27.01.21.
ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274055
 
 
 
- « -
ІНІЦІАТИВНІ(ПОШУКОВІ ТЕМИ)
55.Спосіб формування колостоми.
 Україна. № 201911760 , 09.12.19.
Керничний В.В.,Суходоля А.І.,Суходоля С.А.,Балицький В.В.,Малоголовко О.А.
Патент на винахід
№123255, Україна.
Бюл.№9 , 03.03.21р. ВНМУ.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274663
 
 
 
Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладнених формах колоректального раку.Хірургічні ускладнення.
Проф.Суходоля А.І.
2016-2026рр.
56.Спосіб хірургічного лікування сполучної водянки яєчка у дітей без апоневротичної пластики.
Україна. №201910741, 30.10.19.
Конопліцький В.С.,Гаврилюк АВ
Гончарук В.Б.,Конопліцький Д.В
Патент на винахід
№123254, Україна.
Бюл.№9, 03.03.21р.
ВНМУ.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274662 
 
 
 
Розробка та вдосконалення  сучасних  технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей
Проф.Конопліцький В.С
2018-2022рр. 
57.Спосіб лікування гострої ішемії головного мозку із використанням парантеральної трансплантації стовбурових клітин різного походження.
Україна. №201903602, 09.04.19.
Мороз В.М.,Коновалов С.В., Ходаківський О.А.,Черешнюк ІЛ,
Дерябіна О.Г.,Шувалова Н.С.
Патент на винахід
№123557, Україна.
Бюл.№16,21.04.21р.
ВНМУ.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=275583
 
 
 
Патогенетичне обгрунтування доцільності використання стовбурових клітин різного походження при терапії гострої ішемії головного мозку (експериментальне дослідження)
Проф..Мороз В.М
2020-2024рр.
58.Спосіб визначення діагностичної тріади симптомів при ускладненому перебігу апендициту у дітей.  Україна.
№201901875, 25.02.19.
Конопліцький В.С.,Коробко Ю.Є.
Патент на винахід
№124239, Україна.
Бюл.№ 32, 11.08.21р.
ВНМУ.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277527
 
 
 
Розробка та вдосконалення  сучасних  технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей
Проф.Конопліцький В.С.
2018-2022рр
59.Спосіб створення хронічної рани у експериментальних тварин. Україна. №202000027, 02.01.20.  Слободяник С.В.,
Хіміч С.Д.,Желіба М.Д., Школьніков В.С.
Патент на винахід
№123694, Україна.
Бюл.№19,12.05.21р.
ВНМУ.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276007
 
 
 
Ушкодження: механічні, фізичні, хімічні та біологічні причини. Механізми розвитку, діагностика та лікування .
Проф.Хіміч С.Д.
2021-2025рр.
60.Спосіб моделювання експериментальної опікової рани.
Україна. №202001413, 02.03.20.
Нагайчук В.І.,Власенко О.В.,
Чорнопищук Р.М.,
Назарчук О.А.,Ларін О.О. 
Патент на винахід
№123653, Україна.
Бюл.№18,05.05.21р.
ВНМУ.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=275869 
 
 
 
Ушкодження: механічні, фізичні, хімічні та біологічні причини. Механізми розвитку, діагностика та лікування
Проф..Хіміч С.Д.
2021-2025рр.
61.Спосіб ендоназальної орбітотомії як метод розкриття ретробульбарної гематоми при наданні первинної хірургічної допомоги хворим з посттравматичними внутрішньо орбітальними крововиливами, поєднаними з фронтобазальною травмою. Україна.
№202001416, 02.03.20.
Кіщук В.В.,Бондарчук О.Д.,
Дмитренко І.В.,Максимчук В.В.
Патент на винахід
№124404, Україна.
Бюл.№36, 08.09.21р.
ВНМУ.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=277946
 
 
 
Новітні технології діагностики та лікування травм і запальних захворювань ЛОР-органів
Проф..Кіщук В.В.
2021-2025рр.
62.Спосіб діагностики гастроптозу. Україна.
№201901173, 05.02.19.
Колісник П.Ф.,Колісник С.П.,
Вітрова Ю.О.
Патент на корисну модель
 №146553, Україна.
Бюл.№9, 03.03.21р.
ВНМУ..
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274666
 
 
 
Розробка комплексних реабілітаційних програм з використанням мультидисциплінарного підходу при різних станах здоров'я.
Проф.Колісник П.Ф.
2021-2025рр.
63. Спосіб експериментального моделювання  аліментарної дистрофії.  Україна.
№202007534, 28.11.20.
Кушта А.О.,Шувалов С.М..
Таран І.В.
Патент на корисну модель
№147539, Україна.
Бюл.№20,19.05.21р.
ВНМУ.
https://base.uipv.org/searchinv/search.php?action=viewdetails&IdClaim=276119
 
 
 
Розробка методів хірургічного лікування хворих з патологією щелепно-лицевої ділянки з урахуванням корекції супутніх захворювань
Проф.Шувалов С.М.
2018-2022рр.
64.
Авт.свідоцтво
№103400 від  24.03.21р.
Україна.
 
Методика комбінованої аналгезії з використанням катетеризації круглої зв язки печінки при синдромі інтраабдомінальної гіпертензії при гострих хірургічних захворюваннях черевної порожнини.
Суходоля А.І., Креньов К.Ю.
 
Комбіновані, розширені,поєднані,циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладнених формах колоректального раку.Хірургічні ускладнення.
Проф.Суходоля А.І.
2016-2026рр.
65.
Авт.свідоцтво
№104612 від18.05.21р.
Україна.
 
Методика медикаментозної зупинки післяпологової кровотечі.
СілінГ.А., Сіліна С.Г.
 
Прогнозування та профілактика  порушень розвитку та функції жіночої репродуктивної системи в різні вікові періоди та корекція виявлених порушень
Проф..Чайка Г.В.
2017-2021рр.
66.
Авт.свідоцтво
№105020 від 31.05.21р.
Україна.
 
Методика діагностики біліарного сепсису, шляхом визначення  вмісту каталецидину- LL-37  як одного з  основних протимікробних пептидів.
Вовчук І.М..
Шкребтієнко В.М.,
Слесарчук Я.В.
Гурбич М.М.
 
Патоморфофункціональні, патоморфометричні та біохімічні паралелі механізмів розвитку ускладнень гострої хірургічної патології: прогнозування, діагностика, індивідуалізація вибору лікувальної тактики
Проф..Покидько М.І.
2021-2925рр.
67.
Авт.свідоцтво
№105013 від 31.05.21р
Україна.
 
 
Методика лікування паралітичної кишкової непрохідності при гострому панкреатиті.
Покидько М.І.
Богачук М.Г.
Вовчук І.М.,
Гудзь М.А.
 
Патоморфофункціональні, патоморфометричні та біохімічні паралелі механізмів розвитку ускладнень гострої хірургічної патології: прогнозування, діагностика, індивідуалізація вибору лікувальної тактики
Проф.Покидько М.І.
2021-2025рр.
68.
Авт.свідоцтво
№104315 від 06.04.21р.
Україна.
 
Методика реабілітації хворих після ураження легень, спричиненого вірусом SARS-CoV2.
Баранова І.В.,
Семененко А.І
 
Розробка комплексних реабілітаційних програм з використанням мультидисциплінарного підходу при різних станах здоров'я
Проф..Колісник П.Ф.
2021-2025рр
69.
Авт.свідоцтво
№105012 від 31.05.21р.
Україна.
 
Методика лікування фетоплацентарної дисфункції у вагітних жінок з гестаційною гіпертензією.
Васьків О.В.,
Григоренко А,
Горбатюк О.Г.,
Шатковська А.
 
Клініко-метаболічні та імуно-генетичні особливості перебігу органічних захворювань та соматоформних розладів у дітей
Проф.Пипа Л.П.
2020-2024рр.
70.
Авт.свідоцтво
№105011 від 31.05.21р.
Україна.
 
Методика лікування жінок з запальними захворювання ми органів малого тазу.
ГорбатюкО.Г.,
Шатковська А.
 
Клініко-метаболічні та імуно-генетичні особливості перебігу органічних захворювань та соматоформних розладів у дітей
Проф.Пипа Л.П.
2020-2024рр.
71.
Авт.свідоцтво
№104618 від 18.05.21р.
Україна.
 
Методика визначення набряку мошонки при оперативній корекції патології пахового каналу у дітей.
Гаврилюк А.В.,
Конопліцький В.С.
 
Розробка та вдосконалення  сучасних  технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей
Проф.Конопліцький В.С.
2018-2022рр
 
72.
Авт.свідоцтво
№106070 від 12.07.21р.
Україна.
 
Скринінг тривожно- депресивних розладів в період пандемії Covid-19.
Гайструк Н.А.,
Гайченя І.О.,
Миронченко К.О.
 
Встановлення сучасних аспектів збереження та відновлення здоров'я жінок різних вікових груп
Проф..Булавенко О.В.
2021-2-24рр.
73.
Авт.свідоцтво
№107634 від 30.08.21р.
Україна.
 
Гіпертензивні розлади під час вагітності, пологів та у післяпологовому періоді.
Коньков Д.Г.,
Медведь В.І.,
Жилка Н.Я.,
Жук С.І.,
Ткаченко Р.О.
 
Прогнозування та профілактика  порушень розвитку та функції жіночої репродуктивної системи в різні вікові періоди та корекція виявлених порушень
Проф..Чайка Г.В.
2017-2021рр.
74.
Авт.свідоцтво
№107635 від 30.08.21р.
Україна.
 
Методика комбінованого гемостазу при кровотечах із ложа простати після простатектомії
Горовий В.І.,
Шапринський В.О., Барало І.
Капшук О.М.,
Дубовий А.В.
 
Розробка оптимальних методів хірургічного лікування та профілактика післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини з використанням мініінвазивних технологій.
Проф.Шапринський В.О.
2019-2023рр.
 
75.
Авт.свідоцтво
№107640 від 30.08.21р.
Україна.
 
Шкала оцінки показників психомоторного розвитку у дітей дошкільного віку.
Назарчук Н.М.,
Яблонь О.С.
 
Удосконалення діагностики, лікування та визначення прогнозу різних соматичних та орфанних захворювань у дітей
Проф.Дудник В.М.
2019-2023рр
 
76.
 
Авт.свідоцтво
№105612 від 18.06.21р.
Україна.
 
Спосіб класифікації легеневої недостатності у хворих туберкульозом легень і плеври та неспецифічними ураженнями легень та плеври.
Осійський І.Ю.
 
Медикаментозно-стійкий туберкульоз легень: нові технології діагностики резистентності мікобактерій туберкульозу та поширеність вторинної стійкості до ключових протитуберкульозних препаратів
Доц..Кулик Л.Г.
2019-2023рр.
77.
Авт.свідоцтво
№109375 від 11.11.21р.
Україна.
 
 
Методика визначення  ступеня ураження коронарних артерій при інфаркті міокарда без елевації сегмента ST.
Масловський В.Ю.,
Іванов В.П.,
Межієвська ІА
 
Прогнозування перебігу та ефективності лікування різних серцево-судинних захворювань у поєднанні з патологією інших органів
Проф..Іванов В.П.
2020-2024рр.
78.
Авт.свідоцтво
№109374 від 11.11.21р.
Україна
 
Методика визначення градації рівнів
стимулюючого фактору росту, що експресується геном 2(ST2)
при інфаркті міокарда без елевації сегмента ST.
Масловський В.Ю..
Іванов В.П..
Межієвська І.А.
 
Прогнозування перебігу та ефективності лікування різних серцево-судинних захворювань у поєднанні з патологією інших органів
Проф..Іванов В.П.
2020-2024рр.
79.
Авт.свідоцтво
№109797 від 25.11.21р.
Україна
 
Методика видалення дивертикула сечового міхура при виконанні за лобкової простатектомії
Горовий В.І.
Шапринський В.О.,
Барало І.В.,
Капшук О.М.
Лонський Л.Й.
 
Розробка оптимальних методів хірургічного лікування та профілактика післяопераційних ускладнень у хворих з захворюваннями органів черевної та грудної порожнини з використанням мініінвазивних технологій.
Проф.Шапринський В.О.
2019-2023рр.
80.
Авт.свідоцтво
№104985 від 31.05.21р.
Україна
 
Методика визначення радикалізму видалення пігментних невусів у дітей.
Конопліцький
В.С.,
Пасічник О.В.,
Конопліцький
Д.В.,
Коробко Ю.Є.
 
Розробка та вдосконалення  сучасних  технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей
Проф.Конопліцький В.С.
2018-2022рр. 
81.
Авт. Свідоцтво
№104687 від 20.05.21р.
Україна
 
Bioorganic  chemistry (ТЕСТ)
Смірнова О.В.,
Заічко Н.В.,
Мельник А.В.
Шунков В.С.
 
Роль екзогенних та ендогенних сірковмісних сполук в механізмах ураження внутрішніх органів та цитопротекції за різних патологічних станів
Проф..Заічко Н.В.
2019-2023рр.
82.
Авт.свідоцтво
№108095 від 21.09.21р.
Україна.
 
 
Вивчення радіоактивного випромінювання   за допомогою радіометра.
Кулик А.Я.,
Ревенок В.І.,
Нікольський О.І.,Кулик Я.А.
 
 
 
Інформаційні технології навчання в медичних закладах освіти України
Доц..Пудова С.С.
2019-2028рр.
83.
Авт.свідоцтво
№107616 від 26.08.21р.
Україна
 
Методика лікування хворих з гострими синовіітами колінних суглобів.
Бевз Л.В.
 Бевз Р.І.,
Комарницька Н.Т.
 
Розробка комплексних реабілітаційних програм з використанням мультидисциплінарного підходу при різних станах здоров'я
Проф..Колісник П.Ф.
2021-2025рр.