Програма роботи акредитаційної комісії

 

В університеті 05−07.04.2021 року проводиться дистанційна акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми «Стоматологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 221 «Стоматологія» групою експертів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. З програмою візиту можна ознайомитись за посиланням: Акредитація - розділ «Стоматологія».