Прес-конференція проєкту UNICOM - Press conference of the UNICOM project

Прес-конференція проєкту UNICOM

31 жовтня 2023 року в Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова відбулась унікальна подія – пресконференція в рамках активностей першого року Еразмус+ KA2 проєкту «Університети-Громади: посилення співпраці» “Universities-Communities: strengthening cooperation / UNICOM”, до складу консорціуму якого увійшов наш заклад. Сучасне формулювання місії університету засновуються на тріаді: навчання–дослідження–громадське служіння. Мета проєкту UNICOM - визначити пріоритети третьої ролі університетів, підвищити їх соціальну функцію шляхом посилення взаємодії між університетами та громадою.

Під час заходу зробили доповіді співробітники ВНМУ – учасники робочої групи проєкту. До зустрічі дистанційно долучилась професор Університету Генуї Діана Спулбер, координатор проєкту UNICOM. На запрошення відгукнулися та також взяли активну участь у заході представники влади, громадських організацій, навчальних закладів міста, ЗМІ. 

https://youtu.be/M-CG_6OXHp4?si=CkWcxiejdo5h3XgJ 

Детальний звіт буде розміщено у вкладці ERASMUS+: UNICOM https://www.vnmu.edu.ua/unicom https://www.vnmu.edu.ua/en/unicom на сайті університету.

Олег Власенко, координатор проєкту від ВНМУ

«Фінансується Європейським Союзом. Однак висловлені погляди та думки належать лише автору (авторам) і не обов’язково відображають погляди Європейського Союзу чи Європейського виконавчого агентства з освіти та культури (EACEA). Ні Європейський Союз, ні орган, що надає гранти, не можуть нести за них відповідальності».

 

Press conference of the UNICOM project

On October 31, 2023, National Pirogov Memorial Medical University hosted a unique event - the presentation of an international project, the consortium of which included our institution. The modern formulation of the university's mission is based on the triad: teaching – research - public service. The goal of the UNICOM project is to determine the priorities of the third role of universities, to increase their social function by strengthening the interaction between universities and the community.

The press conference and the reports were held by VNMU employees - members of the project's working group. Professor of University of Genoa Diana Spulber, coordinator of the UNICOM project, joined the meeting remotely. Representatives of authorities, public organizations, educational institutions of the city, mass media responded to the invitation and also took an active part in the event.

https://youtu.be/M-CG_6OXHp4?si=CkWcxiejdo5h3XgJ

A detailed report will be posted in the ERASMUS+: UNICOM tab on the university's website https://www.vnmu.edu.ua/unicom https://www.vnmu.edu.ua/en/unicom

Oleg Vlasenko, project coordinator from VNMU

“Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them".