Громадське обговорення проєкту ОПП «Медицина»

Шановні викладачі, здобувачі вищої освіти, випускники та роботодавці!

Проводиться громадське обговорення проєкту ОПП «Медицина». На виконання наказу МОН України від 08.11.2021 р. № 1197 щодо введення в дію Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня, галузь знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 222 Медицина проєктною групою внесені зміни до ОПП «Медицина». Ознаймитись з проєктом та надати пропозиції можна за посиланням: https://www.vnmu.edu.ua /громадське-обговорення