Наукові лабораторії

ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ЛАБОРАТОРІЙ
ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ім. М.І. ПИРОГОВА (01.03.2021 р.)


п/п
Назва науково-дослідної лабораторії Адреса розташування Інформація про атестацію (підтв. компетентності) Керівники
лабораторій
Розробки
1 Клініко-діагностична лабораторія НДІ реабілітації осіб з інвалідністю НДІ реабілітації осіб з інвалідністю (навчально науково лікувальний комплекс) ВНМУ
вул.Хмельницьке ш., 104
Свідоцтво про атестацію № 24/13
Зав. лаб. - Томащук Л.В.
(0432) 51-11-23 098-462-64-82
Лаб №1
2 Науково-дослідна клініко-діагностична лабораторія ВНМУ ім. М.І.Пирогова   Кафедра біологічної та загальної хімії
вул. Пирогова, 56
Свідоцтво про атестацію № 04915
Зав.лаб. - к.мед.н., доц. Штатько О.І
068-209-63-93
Лаб №2
3 Науково-дослідна лабораторія функціональної морфології та генетики розвитку   Науково-дослідний центр
вул. Пирогова, 56
Свідоцтво про атестацію № 050/15
Зав.лаб. - к.мед.н., ст.н.с. Прокопенко С.В.
097-330-86-83
Лаб №3
4 Навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія полімеразно-ланцюгової реакції   Учбово-лабораторний корпус
вул. М. Амосова, 11
Свідоцтво про атестацію № 051/15 Зав. лаб. - Людкевич Г.П.
096-429-33-45
Лаб №4
5 Науково-дослідна лабораторія експериментальної нейрофізіології   Кафедра нормальної фізіології
вул. Пирогова, 56
Свідоцтво про атестацію № 057/15 Зав.лаб. - к.мед.н, доц. Рокунець І.Л.
063-647-95-20
Лаб №5
6 Клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія   Кафедра поліклінічної терапії та сімейної медицини
вул. 1 Травня, 44
Свідоцтво про атестацію № 055/15
Зав.лаб. - к.мед.н., доц. Мелащенко С.Г.
097-391-21-08
0432) 69-00-43
Лаб №6
7 Бактеріологічна лабораторія Кафедра мікробіології, вірусології та імунології
вул. Пирогова, 56  
Свідоцтво про атестацію № 056/15
Зав.лаб. - к.мед н., доц. Сорокоумова Л.К.
067-972-26-73
Лаб №7
8 Навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної оцінки лікарських засобів та біологічно-активних речовин «Фармадар» Науково-дослідний центр
вул. Пирогова, 56
Свідоцтво про техн. компетентність  № 031/18
Зав. лаб. - д. мед. н., проф. Ходаківський О.А.
098-791-05-33
Лаб №8
9 Науково-дослідна лабораторія доклінічного вивчення фармакологічних речовин Кафедра фармакології
вул. Пирогова, 56
Свідоцтво про техн. компетентність № 030/18
Зав. лаб. - к. мед. н. Таран І.В.
097-450-97-70
Лаб №9
10 Навчально-наукова клініко-діагностична (патоморфологічна) лабораторія Учбово-лабораторний корпус 
вул. М. Амосова, 11
Свідоцтво про техн. компетентність  № 027/18 Зав. лаб. - д.мед.н., професор Гаврилюк А.О.
097-791-28-63
Лаб №10
11 Навчально-науково-дослідна лабораторія вивчення алергенних факторів довкілля   Науково-дослідний центр
вул. Пирогова, 56
Свідоцтво про техн. компетентність № 029/18
Зав.лаб.- д.б.н., прф. Родінкова В.В.
063-774-99-54
Лаб №11
12 Навчально-наукова лабораторія хіміко-фармакогностичних досліджень Кафедра фармацевтичної хімії
вул. Пирогова, 56
Свідоцтво про техн. компетентність  № 028/18 Зав. лаб. - асист. Рогова О.Ю.
097-711-05-90
Лаб №12

 

Галузь акредитації на право проведення науково-дослідних, діагностичних та доклінічних досліджень наукових лабораторій Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова

 1. Клініко-діагностична лабораторія науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю
  Проведення клініко-діагностичних біохімічних досліджень на експериментальних тваринах та клінічних матеріалах (сироватка крові, цільна кров, плазма крові, гомогенати тканин, сеча, мікросоми, суспензія мітохондрій, еритроцити, тощо).
 2. Науково-дослідна лабораторія функціональної морфології та генетики розвитку
  Проведення діагностичних та доклінічних досліджень (кров, сироватка крові, електрокардіографія, оцінка морфофункціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, тіло людини, кисть, внутрішні органи (лінійні розміри, площа, кути, тощо).
 3. Навчально-наукова клініко-діагностична лабораторія ПЛР
  Проведення  досліджень поліморфізму генів, наявності мутацій, виявлення  транскрипційної РНК, визначення молекулярних механізмів резистентності мікроорганізмів до антимікробних засобів, діагностика інфекційних хвороб, визначення епідемічної значимості збудника на підставі виявлення генетичних маркерів вірулентності, індикація нуклеїнових кислот біологічних патогенних агентів в пробах з об’єктів довкілля, індикація нуклеїнових кислот біологічних патогенних агентів в продуктах харчування, виявлення модифікованої нуклеїнової кислоти в харчових продуктах.
 4. Науково-дослідна лабораторія експериментальної нейрофізіології
  Проведення науково-дослідних нейрофізіологічних досліджень на експериментальних тваринах, експериментальних макетах (нейрони головного мозку, рухи кінцівок, опір електродів, відстань між електродами, розміри електродів, занурення електродів, електрокардіографія, тощо).
 5. Клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія
  Проведення науково-дослідних, діагностичних та клінічних досліджень (стравохідний, шлунковий, дуодентальний вміст (кислотність), концентрація стабільних ізотопів в повітрі, що видихається).
 6. Бактеріологічна лабораторія
  Проведення науково-дослідних, діагностичних та доклінічних досліджень (мікроорганізми ІІІ-ІV груп патогенності, антисептики, дезінфектанти, антибіотики, сироватки).
 7. Науково-дослідна лабораторія доклінічного вивчення фармакологічних речовин
  Здійснення експериментальних до клінічних досліджень фармакологічної ефективності сучасних фармацевтичних препаратів та лікарських засобів (спазмолітики, вазоактивні речовини, проти аритмічні засоби, гепатопротектори, анальгетики, ноотропи, анестетики, засоби, які впливають на метаболічні процеси, тощо).
 8. Науково-дослідна клініко-діагностична лабораторія
  Проведення  клініко-діагностичних  біохімічних  досліджень  на  експериментальних тваринах та клінічних матеріалах (сироватка крові, цільна кров, плазма крові, гомогенати тканин, сеча, мікросоми,  суспензія  мітохондрій,  еритроцити, тощо).
 9. Навчально-науково-дослідна лабораторія з доклінічної оцінки лікарських засобів та біологічно-активних речовин «Фармадар»
  Здійснення науково-дослідних експериментальних доклінічних загально-фармакологічних  досліджень (визначення гострої та хронічної токсичності нових фармакологічних сполук, дослідження впливу фармакологічних сполук на різні органи і системи здорових лабораторних тварин і тварин зі змодельованими патологічними станами), фізичних(визначення маси, об’єму, лінійних розмірів, часових інтервалів), електрофізіологічних (електрокардіографія).
 10. Навчально-наукова клініко-діагностична (патоморфологічна) лабораторія
  Проведення гістологічних, гістохімічних, імуногістохімічних, цитологічних, імуноцитологічних,  молекулярно-генетичних  досліджень  різного біологічного матеріалу від людей та експериментальних тварин (біопсійний, операційний, трупний матеріал, тканини тварин).
 11. Навчально-науково-дослідна лабораторія вивчення алергенних факторів довкілля
  Проведення наукових досліджень: аеробіологічних (моніторинг вмісту алергенних чинників біологічного походження у атмосферному повітрі та у повітрі приміщень), мікроскопічних (приготування мікроскопічних зразків та визначення морфологічних характеристик й кількості алергенних чинників біологічного походження кожного типу у отриманому зразку), математичних (аналіз та обробка отриманих даних, їх моделювання та прогноз).
 12. Навчально-наукова лабораторія хіміко-фармакогностичних досліджень
  Проведення наукових досліджень: макро- та мікроскопічних, рефрактометричних, потенціометричних, титриметричних, спектрофотометричних та фотоколометричних із застосуванням  для  проведення  аналізу  методик  екстрагування, оголення  та  висушування.