Напрями діяльності

Навчальний відділ є структурним навчальним і науково-методичним підрозділом Вінницького національного медичного університету, що проводить планування, організацію та управління навчальною та науково-методичною діяльністю, впроваджує в діяльність навчальних підрозділів університету нові підходи до організації навчального процесу, здійснює контроль за якістю та ефективністю навчального процесу, облік та звітність з питань навчально-методичної роботи.

У своїй діяльності навчальний відділ керується Законами України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про мови" та іншими законодавчими і нормативними актами, наказами МОН і МОЗ України стосовно вищої та вищої медичної освіти, Статутом університету та наказами ректора.