Основні положення з організації навчального процесу

Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова