Загальна інформація

1

Лікувальна робота, яка проводиться співробітниками клінічних кафедр в системі охорони здоров’я  Вінниччини є різноманітною і багатоплановою. Вона включає в себе: консультативну роботу, проведення заходів з підвищення кваліфікації лікарів практичної охорони здоров’я по всім спрямування – проведення ТУ, ПАЦів, лекцій з актуальних проблем, організацію і проведення науково-практичних конференцій, медичних нарад лікарів базових закладів, випуск методичних рекомендацій, експертні оцінки в веденні хворих тощо. Спільна робота кафедр та органів практичної охорони здоров'я сприяє як підвищенню кваліфікації лікарів первинної ланки охорони здоров'я, так і підвищенню якості надання кваліфікованої медичної допомоги населенню області.

Лікувальна робота співробітників клінічних кафедр здійснюється з метою підготовки фахівців на належному рівні з урахуванням сучасних досягнень медицини, відповідно до індивідуального плану роботи співробітників клінічних кафедр.

Мета лікувальної роботи співробітників клінічних кафедр ВНМУ - організація теоретичної і практичної підготовки тих, хто навчається на клінічних кафедрах, впровадження в практичну охорону здоров'я  передового досвіду із забезпечення здоров'я населення, створення умов для підвищення кваліфікації і перепідготовки медичних кадрів, участь в наданні населенню в зоні обслуговування клінічної бази діагностичних та лікувальних послуг на належному рівні.

У своїй діяльності лікувальний відділ керується цілою низкою нормативних документів:

– Закон України від 07.07.2011 № 3611-VI "Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров'я щодо удосконалення надання медичної допомоги";

– Постанова КМУ від 17.02.2010 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я";

– Закону України від 02.10.2012  № 5403-VI «Про екстрену медичну допомогу»,

– Закону України від 07.07.2011 № 3612-VI «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецьких областях та місті Києві»,

– Наказ МОЗ України від 05.06.1997 року № 174 «Про затвердження Положення про клінічний лікувально-профілактичний заклад охорони здоров’я»;

– Наказ МОЗ України від 02.10.2015 року за № 650  «Про внесення змін до Положення про порядок проведення атестації лікарів».

– Наказ МОЗ України  № 507 від 28.12.2002р. «Про затвердження нормативів надання медичної допомоги та показників якості медичної допомоги»;

– Наказ МОЗ України № 308/519 від 05.10.2005р. «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», який зареєстровано в міністерстві юстиції України 17 жовтня 2005 року за № 1209/11489;

– Наказ МОЗ України № 566 від 23.11.2004р. «Про затвердження Протоколів надання медичної допомоги за спеціальностями «ортопедична стоматологія», «терапевтична стоматологія», «хірургічна стоматологія», «ортодонтія», «дитяча терапевтична стоматологія», «дитяча хірургічна стоматологія»;

– Постанова Кабінету Міністрів України від 11.09.2013р. № 679 «Про здійснення протягом бюджетного періоду видатків на утримання деяких бюджетних установ одночасно  різних бюджетів»;

– Закону України від 20.10.2014 № 1708-VII "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки".

Історія відділу

Засновником   лікувального  відділу  та першим проректором з лікувальної роботи   по праву  можна вважати  доктора медичних наук, професора - ШЕВЕРДУ Михайла Григоровича.

Народився у 2021р. – лікар-терапевт, доктор медичних наук (1974р.), доцент (1974р.), професор (1976р.) Автор чисельних наукових праць та раціоналізаторських пропозицій.

Напрямком наукового дослідження  обрав  діагностику  та лікування внутрішніх органів.

Закінчив Роменську фельдшерсько – акушерську школу у 1940році, з відзнакою Вінницький медичний інститут ім. М. І. Пирогова  у 1957 р.

У 1940 році працював зав. федьдшерсько – акушерським пунктом у рідному селі.

З 1956 року  продовжив свій  трудовий шлях  у Вінницькому медичному інституті ім. М. І. Пирогова як лаборант. У  1957-1959 рр. навчався у аспірантурі. З 1959 по 1973 рік працював асистентом кафедри  факультетської терапії, доцент кафедри факультетської терапії  (1973-1975р.), професор кафедри  пропедевтичної терапії (1975-1977р.), зав. кафедри шпитальної терапії №2 (1997-1982), зав. кафедри внутрішніх хвороб №3 (1982-1988), зав. кафедри (1988-1991р.), професор кафедри шпитальної терапії №2  (1991-2003р.) Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Учасник бойових дій Великої вітчизняної війни, ст. лейтенант мед. служби, нагороджений знаком «Відмінник охорони здоров’я» (1972р.), орденами Червоної зірки (1944р.), Вітчизняної війни ІІ ступеня (1945р.), медалями «За відвагу»(1943р.) і багатьма іншими відзнаками.

З  1984–2003 проректор  з лікувальної роботи Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова доктор медичних наук, професор - КИРИЧЕ́НКО Дмитро Федорович, 1929  р.н. – лікар-інфекціоніст.

У 1974 році Дмитро Федорович отримав Державні нагороди СРСР. Був консультантом холерних шпиталів (1964–66 та 1976–78), працював радником міністра охорони здоров’я (1978–79) в Афганістані . Від 1971 року працював завідувачем кафедри, від 2003 – професор кафедри інфекційних  хвороб, де і працює по теперішній час. Досліджує зміни нерв. системи при черев. тифі, хворобі Боткіна, грипі та їхнє клінічного  значення. (1974),

З  2001 по 2008 рік проректор з лікувальної роботи - БІКТІМІ́РОВ Віктор Васильович (1953 – 2008) – лікар-патологоанатом.

Велику увагу професор В.В. Біктіміров приділяв лікувальній роботі. Протягом всього періоду перебування завідуючим кафедрою проводив кон- сультативну роботу та працював патогістологом за сумісництвом в обласному бюро судово-медичної експертизи. З його точкою зору на той чи інший патологічний процес рахувалися як практичні патологоанатоми, так і клініцисти. В 2001 році Віктор Васильович призначається про ректором з науково-педагогічної (лікувальної) роботи Вінницького державного медичного університету імені М.І. Пирогова.

На посаді проректора з лікувальної роботи В.В. Біктіміров немало зусиль доклав до поліпшення лікувально-діагностичної роботи викладачів кафедр університету, до удосконалення організації охорони здоров’я в області та за її межами.

Проводив наукові дослідження з історії медицини,вивчав  вплив пестицидів та лікарських засобів на органи дихання, особливості перебігу сальмонельозу у дітей.

З  2009 року по теперішній час  лікувальну роботу Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова очолює  проректор,  доктор медичних наук, професор - ПОГОРІЛИЙ Василь Васильович, дитячий хірург.

У 1992 році в м. Ростов-на-Дону Василь Васильович захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініка і лікування гематогенного остеомієліту у дітей у залежності від антигенів крові і середовищних факторів». У 2001 році в м. Москві Погорілий В.В.  захистив докторську дисертацію на тему: «Прогнозування виникнення варикоцеле і його хірургічна корекція у дітей».

У 2002 році  йому було присвоєно вчене звання доцента, а у 2006 професора кафедри дитячої хірургії.

З 2006 року завідував кафедрою  дитячої хірургії.

З 2009 року -  проректор з лікувальної роботи Вінницького національного медичного університеті ім. М.І. Пирогова.  

Має звання лікаря вищої кваліфікаційної категорії.

Є автором  148 друкованих робіт, 29 винаходів, 50 раціоналізаторських пропозицій та 3 науково-методичних посібників.

У 1997 році нагороджений Почесною грамотою МОЗ України.

Під керівництвом професора В.В. Погорілого виконано 3 кандидатські та 2 докторські дисертації.

Завдання лікувального відділу.

  • Проведення теоретичної і практична підготовки з професійних дисциплін, формування практичних навиків та розвиток клінічного мислення у тих, хто навчається;
  • Забезпечення удосконалення навчальних програм та відповідності навчального процесу протоколам надання медичної допомоги населенню з метою зниження захворюваності та смертності, підвищення професійного рівня лікарів відповідного профілю.
  • Здійснення спільної діяльності кафедр ВНМУ з медичними організаціями з надання профілактичної, лікувально-діагностичної та консультативної допомоги і реабілітації хворих, що знаходяться на лікуванні на клінічній базі та (або) в інших лікувальних закладах;
  • Розробка і впровадження в клінічну практику нових методів і технологій профілактики, діагностики, лікування і реабілітації;
  • Забезпечення належного рівня діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів відповідно до профілю кафедри та базового підрозділу лікувального закладу.
  • Підвищення рівню клінічної підготовки студентів та лікарів-інтернів за рахунок активізації їх участі в лікувально-діагностичній роботі клінік.
  • Надання рекомендацій щодо збереження і зміцнення здоров'я студентів та співробітників університету шляхом профілактичного медичного огляду.
  • Здійснення заходів щодо покращення результатів проведення щеплень студентам (ревакцинація проти дифтерії та правця, вірусного гепатиту В).
  • Здійснення комплексу заходів щодо покращення матеріально-технічного забезпечення клінічних структурних підрозділів університету.
  • Постійне висвітлювання досягнень фахівців кафедр університету в лікуванні хворих та популяризування результатів  своєї діяльності шляхом виступів співробітників клінічних кафедр в засобах масової інформації.

Діяльність лікувального відділу:

Лікувальна робота в університеті здійснюється на 41 клінічних кафедрах. Кафедри розташовані у 56 лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я обласного та міського підпорядкування. Крім цього клінічними базами університету є медичний центр повітряних сил Міністерства оборони України та клінічний санаторій «Хмільник». З 2008р. Український державний науково-дослідний інститут реабілітації інвалідів увійшов до складу університету як навчально-науково-лікувальний комплекс Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. Загальний ліжковий фонд клінічних баз складає 10432 ліжок. Загальна потужність поліклінічних баз становить 6560 відвідувань на добу. Контингент обслуговування – жителі міст та сільської місцевості (Вінницької та Хмельницької областей), а також постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС та інваліди.

На клінічних базах навчальний процес забезпечують 556 науково-педагогічних працівників.

Серед професорсько-викладацького складу 34 професорів та доцентів –  є членами  експертних груп  Департаменту охорони здоров’я та курортів Вінницької та Хмельницької ОДА. 

Провідні клініцисти університету входять до складу атестаційних комісій ДОЗ Вінницької та Хмельницької ОДА.

Співробітниками клінічних кафедр за 2017 рік та проконсультовано 21345 хворих, виконано 31725 оперативних втручань, проведено 1517 виїздів за лінію медицини катастроф.

На базах кафедр хірургічного профілю проводяться найбільш складні оперативні втручання на органах гепатопанкреатодуоденальної зони, тонкій та товстій кишках, герніопластики, абдомінальних гриж, органів малого тазу, у тому числі, невідкладних.

Активно розвивається лапароскопічнагерніопластика та ендоскопічна допомога при безплідді. Співробітники клінічних кафедр в рамках медицини невідкладних станів допомагають населенню області з питань акушерсько-гінекологічної, загальної та судинної хірургічної допомоги, торакальної хірургії, проктології, працюють у Центрі гострих шлунково-кишкових кровотеч. Постійно удосконалюються методи малоінвазивнихвтручань під ультразвуковим контролем при патології підшлункової залози, печінки, щитовидної та молочних залоз та інших органів. Слід відзначити, що бази кафедри оснащені сучасною лікувально-діагностичною апаратурою (лапароскопічна установка, гастродуоденоскоп з бічною оптикою, колоноскоп, апарат ультразвукової діагностики, астроскоп), які дозволяють виконувати діагностичні та лікувальні заходи на високому рівні, а також проводити навчання інтернів та слухачів ФПО.

На кафедрі травматології успішно виконуються ендопротезування кульшового та колінного суглобів.

В університеті ефективно функціонує діагностичний центр, основними підрозділами якого є: клініко-діагностична, біохімічна та імунологічна лабораторія, алергологічна лабораторія, гастроентерологічна, гістохімічна лабораторії, лабораторія  полімеразної ланцюгової реакції; центр ультразвукової діагностики; центр комп’ютерної томографії; центр спірографічних досліджень; центр медичної реабілітації та клінічної вертебрології; гепатологічний центр; центр підшлункової залози; центр репродуктивної медицини; медико-психологічний центр. Всі клінічні кафедри мають паспорти клінічних баз і навчальних кімнат, у яких відображені основні напрями діяльності кафедри, технічне та навчальне обладнання, навчально-методичне забезпечення. Площа навчальних кімнат на одного студента відповідає вимогам санітарних норм.

За участю вчених університету в 2017 році розроблені та затверджені План-схеми госпітальних округів, План етапності впровадження створення закладів нового типу на базі існуючих центральних районних лікарень  та План перспективного розвитку лікувально-профілактичних закладів вторинного рівня надання медичної допомоги.

Для покращення взаємодії між закладами, що надають медичну допомогу жителям області первинного, вторинного та третинного рівнів надання медичної допомоги співробітниками клінічних кафедр разом з головними спеціалістами Департаментів ОЗ розроблені маршрути пацієнтів, впроваджені новітні методи діагностики та лікування хворих, що дало відчутний позитивний результат. Так, відмічається зменшення показників дитячої та перинатальної смертності.

Підвищення кваліфікації лікарів

Співробітники клінічних кафедр постійно підвищують свій професійний рівень шляхом підтвердження та підвищення своєї кваліфікації. Окрім того, співробітники терапевтичних, хірургічних та педіатричних напрямків   мають кілька суміжних лікарських категорій.

Також співробітники університету проходять стажування за кордоном.

Співпраця університету

Проректор з лікувальної роботи разом з співробітниками клінічних кафедр приймають активну участь у засіданнях колегій міського та головного управління охорони здоров′я  при Вінницькій  обласній державній адміністрації, нарадах обласної державної адміністрації з питань охорони здоров′я, селекторних нарадах та колегіях МОЗ України.

Просвітницька діяльність

Співробітниками клінічних кафедр для забезпечення здоров’я та довголіття  громадян проводиться пропагандистська робота в різних сферах життєдіяльності людини.  Забезпечення цієї роботи відбувається шляхом проведення  лекцій, бесід, круглих столів та прес – конференцій.

Також для  покращення інформаційно-просвітницької роботи серед населення Вінниці, Вінницької  та Хмельницької  областей   надається  інформація щодо профілактики різних захворювань, спрямованих на підвищення обізнаності та компетентності громадян у засобах масової інформації. Зокрема у випусках новин місцевого телеканалу  програми «Лінія здоров’я».

Університетська клініка