Концепція ВНМУ ім. М.І. Пирогова з надання освітньої послуги підготовки фахівців магістерського рівня, спеціальність 225 «Медична психологія»


Завантажити цей документ