Експертна комісія

 

Адреса: 21018, м. Вінниця,
вул. Пирогова, 56
тел. (0432) 55-37-55
E-mail: expert@vnmu.edu.ua

Голова експертної комісії: доцент Наталія Дмитрівна Корольова

Заступник голови експертної комісії – відповідальний секретар: доцент Микола Васильович Матвійчук

 

МОЗ УКРАЇНИ
Вінницький національний медичний університет
ім. М.І. Пирогова

 НАКАЗ

31.08.2020 р.

 

№ 95

Щодо організації роботи
експертної комісії Вінницького
національного медичного
університету ім. М.І.Пирогова

У зв’язку з кадровими змінами в складі експертної комісії Вінницького Національного медичного університету ім. М.І.Пирогова в сучасних умовах, для організації та забезпечення роботи комісії

НАКАЗУЮ:

1. Для здійснення експертизи матеріалів, призначених для опублікування, внести зміни в склад експертної комісії університету:

Голова комісії - доц. Н.Д.Корольова;

Заступник голови комісії  (відповідальний секретар) - доц. М.В. Матвійчук.

Члени комісії:

При необхідності проведення експертизи наукових досліджень спрямованих на особливості певної спеціальності в склад експертної комісії залучати: проф. В.П. Іванова (терапевтичний профіль), проф. І.В. Сергету (санітарно-гігієнічний профіль), проф. С.Д.Хіміча (хірургічний профіль), доц. О.В. Смірнову (фізико-хімічний профіль),  Л.С. Нетребчук (патентознавець), проф. О.М. Очередька (наукова інформація), О.Л. Старостіна (спецчастина).

1.1. Засідання експертної комісії проводити у середу з 14.30 до 17.30.

1.2. Прийом матеріалів на експертизу, видачу експертних висновків та висновків перевірки первинних матеріалів наукових досліджень здійснювати у вівторок та четвер з 14.45 до 17.00.

1.3. Тривалість проведення експертизи: статей та методрекомендацій, матеріалів для вивозу за кордон – тиждень; первинних матеріалів наукових досліджень, монографій, підручників, посібників – два тижні з моменту надходження до експертної комісії.

2. Голові, заступнику голови (відповідальному секретарю) експертної комісії дозволити проведення експертної роботи за рахунок їх педагогічного навантаження, що повинно бути відображено поряд з навчальною роботою та іншими видами діяльності в індивідуальному плані роботи, погодженому з проректором з наукової роботи (всього на роботу експертної комісії – 600 год. на рік). Місце розташування експертної комісії – на кафедрі медицини катастроф та військової медицини.

3. Експертний висновок наукових досліджень після перевірки первинних матеріалів перед затвердженням ректором видавати з погодження комісії у складі:

голова – проректор з наукової роботи проф. О.В. Власенко;

заступник голови – голова експертної комісії доц. Н.Д. Корольова;

члени комісії – рецензенти наукових досліджень;

секретар – заступник голови експертної комісії (відповідальний секретар) доц. М.В. Матвійчук

4. Вихід у світ друкованих видань без експертних висновків та вихідних даних не дозволяється. В разі порушення цих вимог видавнича продукція вважається рукописом.

5. Направлення матеріалів наукових досліджень, що видаються або виходять з грифом ВНМУ ім. М.І. Пирогова та направлення для опублікування у виданнях України та за кордоном здійснюється лише  за наявності висновка експертної комісії університету.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової роботи проф. О.В. Власенка.

7. Наказ довести до відома усьому особовому складу Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова (оприлюднити на сайті університету).

Ректор     

 

В.Мороз

Погоджено:
Начальник юридичного відділу       

 

 
С. Сергійчук

Супровідні документи

Вимоги до оформлення первинної документації НДР, дисертаційних робіт, статей