Студенту

Інтерну

І рік навчання Спеціальність Дитяча хірургія Тематичний план лекцій, практичних занять І рік навчання Тематичний план за спеціальністю Педіатрія (онкологія) І рік навчання Тематичний план за спеціальністю Хірургія ІІ рік навчання Тематичний план за спеціальністю Педіатрія ІІ рік навчання Тематичний план за спеціальністю Педіатрія (онкологія) ІІ рік навчання Тематичний план за спеціальністю Педіатрія (травматологія) ІІ рік навчання Тематичний план за спеціальністю Хірургія ІІІ рік навчання Тематичний план за спеціальністю Хірургія Білети спеціальність Дитяча хірургія База стажування Банк тестів підготовки до ліцензійного іспиту КРОК -3 (Хірургічний профіль) Лекції Методичні рекомендації спеціальність Педіатрія Методичні розробки для практичних занять Доброякісні та злоякісні новоутворення м'яких тканин Методичний комплекс з спеціальності Дитяча хірургія Навчальний лекційний план спеціальність Дитяча хірургія (очна частина) Обов'язковий мінімум теоретичних та практичних питань Перелік практичних навичок Перелік тем для самостійного вивчення лікарями-інтернами на заочній формі навчання (1-й рік) Практичні навики Програма підготовки в інтернатурі Робочий план спеціальність Дитяча хірургія Силабус Дитяча хірургія Ситуаційні задачі Список рекомендованої літератури Тематичний план практичних занять спеціальність Дитяча хірургія Тематичний план самостійної роботи спеціальність Дитяча хірургія Тематичний та календарний план лекцій інтернів-хірургів ІІ року Теми семінарів спеціальність Дитяча хірургія

Master

Силабус

Силабус навчальної дисципліни Міні-інвазивне лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку 6 курс, "Педіатрія 228" Силабус навчальної дисципліни Вади розвитку у дітей 6 курс, "Педіатрія 228" Силабус навчальної дисципліни ВБ 1.2 Хірургія, у тому числі дитяча хірургія. Практика (підготовка до ОСП(К)І) вибіркового блоку 1 «Педіатрія) 6 курс, \ Силабус навчальної дисципліни Дитяча хірургія 5 курс, "Педіатрія 228" Силабус навчальної дисципліни Клінічна онкологія у дітей 6 курс, "Педіатрія 228" Силабус навчальної дисципліни Невідкладні стани в дитячій хірургії 6 курс, "Педіатрія 228" Силабус навчальної дисципліни Хірургія, у тому числі дитяча хірургія у загальній практиці. Практика (підготовка до ОСП(К)І), профіль Акушерство та гінекологія 6 курс, "Медицина 222" Силабус навчальної дисципліни Хірургія, у тому числі дитяча хірургія у загальній практиці. Практика (підготовка до ОСП(К)І), профіль Внутрішня медицина 6 курс, "Медицина 222" Силабус навчальної дисципліни Хірургія, у тому числі дитяча хірургія у загальній практиці. Практика (підготовка до ОСП(К)І), профіль Загальна практика-сімейна медицина 6 курс, "Медицина 222"

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Колектив кафедри дитячої хірургії, 2021 р.

Колектив кафедри дитячої хірургії, 2021 н.р.

У Вінниці, згідно наказу головного лікаря № 44 від 13.02.1960 року, на базі дитячого відділення обласної Пироговської лікарні вперше було відкрито дитяче хірургічне відділення. Його очолила фронтовий лікар, ординатор хірургічного відділення, за сумісництвом асистент кафедри шпитальної хірургії Вінницького медичного інституту, ерудована, високопорядна, інтелігентна людина – Клавдія Степанівна Белецька. До штату відділення були переведені: Фіщенко О.Я. (майбутній завідувач опорної кафедри загальної хірургії в Україні), Кедик А.Н., Мазур Ф.П., Пасічник В.П. У серпні 1960 р. до них приєднався І.І. Києвський, який працює дитячим хірургом і донині.

Відділення базувалось на 40 ліжках (20 хірургічних, 10 ортопедо-травматологічних, 10 урологічних). Умови праці були важкими для кожного члена колективу. Станом на 1964 р. у відділенні працювало 37 чоловік. Ще багато років зберігався масочний ефірний, пізніше фторотановий наркоз. Лише в середині 1960-х років почали пробиватися перші паростки інфузійної терапії, яка тривалий час проводилася підшкірно. Майже кожний випадок гострого гематогенного остемієліту закінчувався хронізацією, інвалідізацією або смертю хворого.

У серпні 1966 р. з Кримського медичного інституту до Вінниці для відкриття новоствореного доцентського курсу хирургії дитячого віку приїхав дитячий хірург, к.мед.н. Ю.П. Кукуруза.

З моменту організації курсу дитячої хірургії при кафедрі хірургії педіатричного факультету (ректор і зав.каф. проф. С.І. Корхов) і розпочинається історія клініки дитячої хірургії на Вінниччині.

Через 3 роки після закінчення клінординатури з хірургії до них приєдналися одразу двоє асистентів, майбутніх доцентів - А.В. Левківський та І.Г. Назаренко.Поступово утворився доцентський квартет дитячих хірургів – перших к.мед.н. на Вінниччині, а його керівник Ю.П. Кукуруза у 1986 р. став професором.Наступні 11 років до 1977-го основним куратором клініки дитячої хірургії була кафедра хірургії педіатричного факультету на базі Вінницької ЦРЛ.

У різні роки кафедру очолювали: професори С.П. Корхов, В.М. Нечипорук, В.Г. Зоря, Т.А. Кадощук.

Науковою тематикою кафедри стала розробка проблем холецисто-панкреатиту, перитоніту, пахових гриж.

 У 1968 році при ректорові ВМІ доц. М.П. Рудюку та головному лікареві ВОКЛ Ю.І. Островському дитяче хірургічне відділення знову повернулося до історичного хірургічного корпусу (1 поверх).

Темпи хірургічного прогресу помітно прискорилися.

Вперше розпочалося оперативне лікування хвороби Гіршпрунга (доц. Ю.П. Кукуруза), інших видів вродженої кишкової непрохідності.

Все це відбувалося паралельно різнобарв’ю маніфестації всіх проявів ″стафілококової чуми″ у новонароджених і дітей першого року життя.

Колеги переконалися в необхідності та важливості дитячої хірургії як науки і спеціальності. .

Вже при ректорові ВМІ проф. В.Д. Білику та головному лікареві А.П. Коляденку (1931-2006) навесні 1973 р. з переходом до новозбудованого урологічного корпусу (нині корпус №17, ІІІ поверх, гінекологічне відділення) вперше з’явилися самостійні відділення і служби: дитяча хірургія та дитяча ортопедо-травматологія, розпочалися самостійні ургентні чергування.Але планова та гнійна хірургія ще знаходилися в одному відділенні (зав.від. Ю.М.Коцюбинський).

Наприкінці 1980-х років вперше у відділенні був відкритий блок інтенсивної терапії. А К.С. Белецька та ортопед В.П. Пасічник перейшли на консультативний прийом до обласної поліклініки.

Подальший приток молоді (В.А. Тлоки, В.Г. Павлішина, В.В.Корнійчука, В.О. Алєксєва, В.Т. Савицького, асистентів Навроцького В.А., В.П. Франчука, Є.Є. Лойка, М.М. Ситника) сприяв впровадженню в практику нових підходів до інфузійної терапії та розвитку напрямків спеціалізованої хірургічної допомоги дітям.

Продовжувала розбудовуватись кримська мрія доц. Ю.П. Кукурузи – дитяча торакальна хірургія.

У стінах відділення впроваджувались перші бронхоскопії і бронхооклюзії, розпочалися радикальні операції на легенях (проф. І.І. Мітюк), БДЛ (доц. В.І. Мокрик), продовжувались операції при діафрагмальних грижах у дітей різного віку.

Ортопеди продовжували оперативне лікування вродженого вивиху стегна, переломів кісток в ліктьовому суглобі за допомогою запропонованих металоконструкцій.У зв’язку з поступовим розширенням програми підготовки студентів з дитячої хірургії, у 1976 році курс дитячої хірургії реорганізований в самостійну кафедру (зав. – доц. Ю.П. Кукуруза). Було розпочато викладання дитячої хірургії на 4-му та 5-му курсах педіатричного факультету, 5-му курсі лікувального факультету.

У 1980 р. лікувальною базою клініки дитячої хірургії стала Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня. На той час це була шоста обласна дитяча установа в Україні. Це значно покращило лікувальну, педагогічно-наукову та матеріальну базу кафедри. Можливості клінічної бази дозволяли викладати планову і невідкладну хірургію, ортопедію і травматологію, хірургію новонароджених, урологію, онкологію дитячого віку.

Ще з відкриттям курсу дитячої хірургії за конкурсом на педіатричному факультеті була створена перша група субординаторів-дитячих хірургів, що дало можливість підготувати кваліфікованих спеціалістів для розширення складу кафедри і забезпечення практичної ланки охорони здоров’я дитячими хірургами. Співробітниками кафедри за конкурсом були обрані Навроцький В.А., Лойко Є.Є., Швець В.О., Вронський А.Ф., Фіщенко В.О., Погорілий В.В., Ситник М.М., Фомін О.О.

За перші 10 років колектив кафедри проробив надзвичайну велику роботу, щоб виконати нагальні завдання: створити повноцінні спеціалізовані хірургічні бази для надання висококваліфікованої допомоги дітям і навчанню студентів всім розділам дитячої хірургії на належному рівні.

Весною 1981 р. у Вінницькому медичному інституті та клініці дитячої хірургії була вперше проведена Всесоюзна наукова студентська конференція і симпозіум з актуальних питань дитячої хірургії.

Всі роки, починаючи з 1966-го і до липня 2006 року, клініку незмінно очолював д.мед.н., професор Ю.П. Кукуруза.

З липня 2006 року по вересень 2016 року кафедру дитячої хірургії очолював д.мед.н., професор В.В. Погорілий.

В клініці вперше в повному об’ємі розпочалось надання оперативної допомоги новонародженим з різними вадами розвитку (проф. Погорілий В.В.). Вперше в регіоні були виконані корегуючи операції при обструктивних ураженнях шлунково-кишкового тракту сечовидільної сиситеми, міхурово-уретеральному рефлюксі (д.мед.н. Фомін О.О.).

Значно розширився об’єм операцій при інших захворюваннях хірургічного профілю (тора кальна хірургія, онкологія, ортопедія, травматологія, гематологія та ін.).

Паралельно збільшувався об’єм і вдосконалювався педагогічний процес. Колектив кафедри працював буквально “день і ніч”, так як, окрім обов’язкової педагогічної і лікувальної роботи, приходилося приймати участь в усуненні всіх складних хірургічних ситуацій, допомагати лікарям оволодівати спеціалізованими розділами хірургії. В теперішній час кафедра дитячої хірургії працює на базі 6 відділень (162 ліжка) обласної дитячої клінічної лікарні і надає всі види хірургічної допомоги дітям м. Вінниці і області.

Наша робота – це наша данина професії – хірургії, яка потребує не тільки підкріплювати теорію практикою, але і розумінню глибокого переконання в тому, що навчати може лише той, хто досконало володіє як даром педагога, так і своєю професію. В клініці навчає не лише викладач, навчають всі – завідувачі відділенням, ординатори, сестри, санітарки своїм вмінням та організацією. В той же час високий професіоналізм в навчально-лікувальному процесі повинен бути обумовлений також і сучасним устаткуванням, постійною розробкою і впровадженням нового в практику охорони здоров’я.. Основні направлення наукових досліджень кафедри базувались на потребах практичної медицини. Серед основних наукових проблем велику питому вагу займала проблема гнійної хірургії, особливо дітей молодшого віку. За цією темою були проведені фундаментальні комплексні наукові дослідження і захищені дисертації професора Кукурузи Ю.П., доцентів Левківського О.В., Назаренка І.Г., Лойка Є.Є., Навроцького В.А., Погорілого В.В., Якименка О.Г., Конопліцького В.С., Русака П.С., Паламарчука Ю.П., Погребняка І.О., аспірантів - іноземних громадян Алі-Важиха, Аммара Фаллаха, Башара Шмайссані.

Кафедра дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова на чолі з її тодішнім завідувачем професором Погорілим В.В. стала ініціатором та організатором проведення І-го Конгресу дитячих хірургів України з міжнародною участю, який відбувся у березні 2007 року у м.Хмільнику. В роботі цього наукового форуму прийняли участь понад 700 учасників із 9 країн світу. Влітку 2010 року у Вінниці на базі медичного університету відбулись VI міжнародні Пироговські читання з нагоди 200-річчя видатного хірурга М.І. Пирогова. Секція дитячої хірургії була організована та проводилась з участю співробітників кафедри дитячої хірургії, які прийняли саму активну участь в організації та проведенні цього масштабного міжнародного форуму, що прийняв понад 2300 делегатів із 18 країн світу.

З вересня 2016 року завідувачем кафедри став д.мед.н., професор Конопліцький В.С.

Сьогодні кафедра дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова – це багатопрофільний науковий підрозділ, який вносить вагомий внесок в розвиток вітчизняної дитячої хірургії та надає допомогу практичній охороні здоров’я. Результатом наукових досліджень кафедри є захист 20 дисертацій, із них 4 докторські, більш 480 друкованих робіт, 5 монографій. В активі кафедри 65 свідоцтв на винахід і патенти, 137 раціоналізаторських пропозицій, більш 50 місцевих конференцій, участь в роботі міжнародних конгресів. Кафедра дитячої хірургії проводить курси спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення підвищення кваліфікації лікарів дитячих хірургів, урологів, ортопедів-травматологів, лікарів загальної практики сімейної медицини.

За науковими темами кафедри працює студентський науковий гурток, члени якого приймають активну участь в наукових конференціях з дитячої хірургії міжнародного, республіканського, регіонального і місцевого значення. Підготовку по дитячій хірургії почали в науковому студентському гуртку більшість співробітників кафедри.

 

Студентський науковий гурток на кафедрі хірургії дитячого віку ВНМУ ім. М.І. Пирогова був заснований у 1966 році, в який прийшли 11 студентів 3-4 курсів педіатричного факультету. Ініціатором створення гуртка був у той час ще доцент Ю.П. Кукуруза. З перших років існування гуртка студенти-гуртківці прийняли активну теоретичну та практичну участь в розробці наукових тем, пов’язаних з гнійно-запальними захворюваннями у дітей. Першими гуртківцями були: А.В. Філик, Т.Д. Плескун, В.О. Єрмольєв, М.В. Йолтухівський, П.І. Дмитрук та ін. Засідання гуртка в клініці дитячої хірургії проводились щотижня під керівництвом керівника та старости гуртка. У 1971 році в роботі ХІІІ Всесоюзної студентської наукової конференції що проходила у м. Донецьку наші гуртківці прийняли участь та представили свої наукові розробки і здобули перші нагороди та почесні грамоти. Доповідь В.О. Єрмольєва з колегами завоювала золоту медаль. В подальшому участь у всесоюзних наукових конференціях стала доброю традицією для студентського наукового гуртка ВМІ. На ХІV Всесоюзній студентській науковій конференції, що проходила в м. Ризі наші гуртківці знову були серед призерів. У 1973р. на конференцію у м. Тбілісі гуртківці також представили цікаві доповіді і завоювали срібну медаль (Лойко Є.Є.). А на наступній, ХVІ Всесоюзній студентській науковій конференції у 1974 році в м. Кишиневі, доповідь Є.Є. Лойко та В.П. Франчука отримала бронзову медаль. Успіх супроводжував членів гуртка і в наступних конференціях, а саме: м. Єревані – 1975 р. В.П. Франчук та В.В. Бондаренко з доповіддю на тему „Моделювання гострого гематогенного остеомієліту на тваринах ” здобули золоту медаль. В середині 70-х років на кафедрі тривало виконання наукових досліджень з питань гострого гематогенного остеомієліту (доц. Ю.П. Кукуруза, ас. В.О. Левківський), абдомінальній хірургії (ас. Назаренко І.Г.) і гуртківці приймали  саму активну участь у вивченні клінічних та експериментальних аспектів гнійної патології у дітей. У 1978 році на ХХ Всесоюзній студентській науковій конференції в м. Душанбе наших гуртківців знову чекав успіх, і як результат – призові місця та почесні грамоти: доповідь В. Векліча, Д.Шульги та В. Войцехівського була удостоєна срібної медалі. Наші гуртківці здобули все нові й нові призові місця та почесні грамоти і на наступних всесоюзних конференціях. На початку 80-х років гуртківцями були О.К. Толстанов, О.А. Моравська, Г.А. Бойко, С.М. Бондар, вони приймали участь та завойовували призові місця на конференціях, які проходили у 1979р.- м. Ростов на Дону, у 1980 році – м. Махачкалі, у 1983 році – м. Тбілісі, у 1985 році – м. Ташкент.

У 1981 році Вінниця прийняла почесну естафету проведення студентських наукових форумів. На базі нашого медичного інституту та кафедрі дитячої хірургії була проведена Всесоюзна наукова студентська конференція і симпозіум з актуальних питань дитячої хірургії, на яких були присутні студентські наукові колективи та видатні дитячі хірурги: академік Ю.Ф. Ісаков, проф. Е.О. Степанов, проф. Г.А. Баїров, завідувачі кафедр дитячої хірургії із провідних клінік Радянського Союзу.

Нові й нові покоління гуртківців дитячих хірургів приходили на кафедру, але завжди їх роботи відрізнялись науковою новизною та практичною направленістю і це давало змогу отримувати високу оцінку професорського журі. Так у 1986р. в місті Івано-Франківську доповідь П.С. Русака «Особливості профілактики травматизму у дітей м. Вінниці»була удостоєна золотої медалі; а доповідь І.Кухарчука та Ю.Миська удостоєна бронзової медалі). У 1987р. – м. Кишинів доповідь С. Богачука, В. Конопліцького, І. Кухарчука та М. Довгаля завоювала срібну медаль. В 1989р. - у м. Дніпропетровську золоту та срібну медалі отримали доповіді А. Ольхомяка, А. Барвінка і В. Конопліцького. У 1987 році студентська наукова робота Богачука С.Г. «Діагностика та лікування післяопераційного лімфаденіту у дітей» була визнана гідною медалі і премії Академії Наук УРСР.

Після розвалу Радянського Союзу студентська наука опинилась у важких умовах, що було обумовлено економічними проблемами, проте науковий гурток не припиняв свою діяльність. Щорічно проводились внутрішньовузівські наукові конференції, гуртківці наполегливо та старанно працювали, підтримували традиції старших поколінь і вже у 2004 році на студентській науковій конференції в м. Одесі доповідь Є.М. Сахаревич «Оцінка больового симптому у новонароджених» була удостоєна диплому ІІ ступеню. У 2005 році на студентській науковій конференції у м. Львові доповідь Є.М. Сахаревич та Т.В. Мітюк «Закрита травма у дітей Вінницького регіону» удостоєна диплому І ступеню. 

За наукову новизну представлених доповідей та презентацію свого університету, студентський науковий гурток кафедри дитячої хірургії Вінницького медичного університету ім. М.І. Пирогова був визнаний одним з найкращих серед гуртків із 46 ВУЗів країн СНД та нагороджений Дипломом І ступеню.

Студентська наука завжди є критерієм актуальності наукових напрямків діяльності кафедри і відображає рівень її наукової зрілості.

У різні роки науковими керівниками студентського гуртка були: професор Ю.П. Кукуруза 1966-1976рр., доцент О.В. Левківський 1976-1980 рр., доцент І.Г. Назаренко 1980-1990 рр.,  доцент Є.Є. Лойко 1990-1994 рр., професор В.В. Погорілий 1994-2001 рр., професор О.О. Фомін 2001-2005 рр., з 2005 року кпо 2017 керівником гуртка був к.мед.н., доцент О.Г. Якименко. У 2018 році роботу гуртка курує к.мед.н. Сасюк А.І.

Старостами гуртка були: В.О. Єрмольєв (1966-1968 рр.), В.В. Худов (1968-1971рр.), Є.Є. Лойко (1971-1974рр.), В.В.Бондаренко (1975-1976рр.), І.Г. Шульга (1976-1980рр.), Г.А. Бойко (1981-1985рр.), В.С. Конопліцький (1985-1989рр.), С.П. Лисянський (1990-1991рр.), А.В. Балухіна (1991-1993рр.), Д.В. Конопліцький (2005-2009рр.), Н.Ю. Косеченко (2009-2010рр.), О.І. Шишчук (2010-2011рр.), С.В. Химера (2011-2012рр.), Р.В. Шавлюк (2012-2014рр.). Овчарук Т.(2015-2017), Неймановський Є.(2018-2020).

Перспективними є напрацювання з розробки оперативних втручань при деформаціях грудної клітки та крипторхізмі.

 

Штат кафедри

Конопліцький Віктор Сергійович


Завідувач кафедри, професор, д.мед.н.

Народився у 1962 році у м. Вінниці. Після проходження військової служби у 1980-1982 роках вступив до Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова, по закінченню якого у 1989 - 1990 роках проходив інтернатуру з дитячої хірургії у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. З 1990 року працював старшим лаборантом, з 2006 асистентом кафедри дитячої хірургії. У 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лечение гемангиом у детей. Оптимимизация профилактики их рецидивов». У 2012 році отримав вчене звання доцента. Автор 110 наукових публікацій, 122 раціоналізаторських пропозицій, 43 винаходів, двох монографії та двох навчально-методичних посібників.

Погорілий Василь Васильович


Проректор ЗВО з лікувальної роботи, професор, д.мед.н.

Народився у 1955 році в с.Станіславчик Київської області. У 1970-1974 роках навчався в Уманському медичному училищі. У 1974-1976 роках проходив військову службу. У 1982 році закінчив педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. 1982 - 1983 роках навчався в інтернатурі з дитячої хірургії. З 1983 по 1985 рік працював старшим лаборантом кафедри дитячої хірургії. З 1985 по 2002 рік працював асистентом кафедри дитячої хірургії. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Клініка і лікування гематогенного остеомієліту у дітей у залежності від даних антигенів крові і середовищних факторів». У 2001 році захистив докторську дисертацію на тему: «Прогнозування виникнення варикоцеле і його хірургічна корекція у дітей». У 2002 році присвоєно вчене звання доцента, а у 2006 професора кафедри дитячої хірургії. З 2006 року завідувач кафедри дитячої хірургії. З 2009 року проректор з лікувальної роботи Вінницького національного медичного університеті ім. М.І. Пирогова. Лікар вищої кваліфікаційної категорії. Автор 148 друкованих робіт, 29 винаходів, 50 раціоналізаторських пропозицій. У 1997 році нагороджений Почесною грамотою МОЗ України. Під керівництвом професора В.В. Погорілого виконано 3 кандидатські та 2 докторські дисертації.

Фомін Олександр Олександрович


професор, д.мед.н.

Професор кафедри, доктор медичних наук Фомін Олександр Олександрович народився у 1957 році в с.Барабаш Хасанського району Приморського краю. У 1981 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. У 1981-1982 роках проходив інтернатуру з дитячої хірургії. З 1982 по 1985 рік працював лікарем ординатором дитячим хірургом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. У 1985-1988 роках навчався в аспірантурі. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Лечение крупных и обширных гемангиом головы, лица и шеи у детей». З 1988 року працював асистентом кафедри дитячої хірургії. У 1997 році присвоєно звання доцента кафедри дитячої хірургії. У 1998 році захистив докторську дисертацію на тему «Метод лечения гемангиом критической анатомической локализации». У 2006 році присвоєно вчене звання професора кафедри дитячої хірургії. З 2011 року працює професором кафедри за сумісництвом, очолюючи Вінницьку міську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Лікар вищої кваліфікаційної категорії, автор 134 наукових публікацій, 76 раціоналізаторських пропозицій, 22 винаходів, та одного науко-методичного посібника.

Якименко Олександр Григорович


доцент, к.мед.н.

У 1992 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. У 1992-1995 роках проходив інтернатуру з дитячої хірургії. У 1995-1996 роках навчався в магістратурі, потім з 1996 по 1999 в очній аспірантурі на кафедрі дитячої хірургії. З 2000 по 2006 рік працював старшим лаборантом кафедри дитячої хірургії. У 2003 році у м. Києві захистив кандидатську дисертацію на тему «Особливості гострого гематогенного остеомієліту кісток кульшового суглобу у новонароджених». 3 2006 року працював асистентом кафедри. У 2012 році отримав вчене звання доцента кафедри. Лікар вищої кваліфікаційної категорії, автор 197 наукових публікацій, 48 раціоналізаторських пропозицій, 35 винаходів та 7 наукових посібників. Керівник університетського центру комп’ютерного тестування, заступник декана факультету післядипломної освіти.

Лойко Євген Євгенович


доцент, к.мед.н.

Народився у 1948 році у м. Коростень Житомирської області. У 1974 році закінчив Вінницький медичний інституту ім. М.І. Пирогова. У 1974-1975 роках проходив інтернатуру по дитячій хірургії у Житомирській обласній лікарні, а з 1975 по 1978 рік працював лікарем ординатором дитячим хірургом у Житомирській обласній лікарні. У 1978-1980 роках навчався в клінічній ординатурі на кафедрі дитячої хірургії Вінницького медичного інституту. З 1980 по 1983 рік працював завідувачем тора кального відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. З листопада 1983 року по теперішній час працює на кафедрі дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова. У 1987 році у м.Києві захистив кандидатську дисертацію на тему: «Диагностика и лечение бактериальной деструкции легких у детей». У 1990 році отримав вчене звання доцента. Лікар вищої кваліфікаційної категорії. Автор 42 наукових публікацій, 39 раціоналізаторських пропозицій, 12 винаходів, 3 монографій.

Навроцький Володимир Анатолійович


доцент, к.мед.н.

Народився у 1944 році в с.Деражня Хмельницької області. У 1970 році закінчив Одеський медичний інститут. У 1970-1971 роках навчався в інтернатурі з дитячої хірургії в Чернівецькій міській лікарні, по закінченні інтернатури працював лікарем ординатором дитячим хірургом з 1971 по 1975 рік в Калинівській районній лікарні. З 1975 по 1977 рік навчався в клінічній ординатурі на кафедрі дитячої хірургії Одеського медичного інституту. З 1977 року і по теперішній час працює асистентом кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Особенности клиники и лечения гнойно-септических заболеваний осложненных дисбактериозом, у детей раннего возраста». Лікар вищої кваліфікаційної категорії. Автор 50 наукових публікацій, 20 раціоналізаторських пропозицій.

Моравська Оксана Аркадіївна


доцент, к.мед.н.

Народилась у 1959 році в м.Городок Хмельницької області. У 1984 році закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. У 1984-1985 роках навчалась в інтернатурі з дитячої хірургії, по закінченні якої працювала лікарем ординатором дитячим хірургом у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. З 1998 року заступник головного лікаря ВОДКЛ з медичних питань. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Клініко-експериментальне обґрунтування застосування шовного матеріалу, імпрегнованого декаметоксином», з цього ж року працює асистентом кафедри дитячої хірургії за сумісництвом. Лікар вищої кваліфікаційної категорії. Автор 27 наукових публікацій.

Михальчук Тетяна Іванівна


зав.учбовою частиною, асистент

В 1990р. закінчила Вінницький медичний інститут імені М.І. пирогова.
В 1990-1991р. навчалась в інтернатурі з дитячої хірургії на базі Вінницької обласної клінічної лікарні. В 2007-2009р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі дитячої хірургії ВНМУ імені М.І. Пирогова. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.
До 2015р. працювала лікарем дитячим урологом поліклініки ВОДКЛ.
З вересня 2015 року – асистент кафедри дитячої хірургії.

Димчина Юлія Анатоліївна


асистент

Народилась у 1968 році в м. Вінниця. В 1991р. закінчила педіатричний факультет Вінницького медичнго інституту імені М.І. пирогова.
В 1991-1992р. навчалась в інтернатурі з дитячої хірургії на базі Вінницької обласної клінічної лікарні. В 1992-1994р. працювала лікарем-хірургом поліклініки І МКЛ м. Вінниці. З 1994р. – лікар - дитячий хірург консультативної поліклініки ВОДКЛ, в 2004 р. переведена на посаду лікаря-дитячого хірурга у відділення гнійної хірургії.
В 2006-2008р. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі дитячої хірургії ВНМУ імені М.І. Пирогова. Лікар вищої кваліфікаційної категорії.
З вересня 2015 року – асистент кафедри дитячої хірургії.

Солейко Дмитро Сергійович


доцент, к.мед.н.

1993-1999 р.р. – студент факультету Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова, спеціальність «лікувальна справа».
2001-2011 р.р – дитячий хірург відділення гнійної хірургії та відділення вроджених вад розвитку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
1999-2001 рр. – інтернатура зі спеціальності «дитяча хірургія».
1999-2001 рр. магістратура зі спеціальності «дитяча хірургія» на кафедрі дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
2001 р. – здобув ступінь магістра зі спеціальності «дитяча хірургія».
2001-2006 рр. – аспірант кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
2006 р. – захистив дисертацію для здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук зі спеціальності «дитяча хірургія».
2007 р. – здобув науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності «дитяча хірургія».
2009-2021 р.р. – асистент кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
2021 р. – доцент кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
2011 р. – стажування на кафедрі дитячої хірургії медичного університету м. Катовіце в університетській клініці ім. Іона Павла ІІ центру дитячого здоров`я Верхньої Сілезії.
Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «дитяча хірургія» з 2012 р.
Є автором 45 наукових та навчально-методичних публікацій.
Має 2 деклараційних патенти України на винахід, 1 деклараційний патент України на корисну модель, 1 свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Має рівень володіння англійською мовою B2.
ORCHID: https://orcid.org/0000-0002-8663-990X

Сасюк Анатолій Іванович


доцент, к.мед.н.

Народився 13 березня 1976 року в сім’ї службовців у м. Погребищі Вінницької області. У 1991 році вступив до Погребищенського медичного училища, відділення лікувальна справа.
У 1995 році закінчив повний курс названого медичного училища за спеціальністю лікувальна справа та здобув кваліфікацію фельдшера.
З квітня 1995року по квітень 2004 року працював на посаді завідуючого фельдшерсько-акушерським пунктом в с. Кур’янці, Погребищенського району, Вінницької області.
З квітня 2004 року по серпень 2004 року працював на посаді фельдшера відділення швидкої медичної допомоги Погребищенської ЦРЛ.
У 2004 році вступив до Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, медичний факультет №2.
У 2010 році закінчив повний курс названого університету, отримавши диплом з відзнакою, за спеціальністю педіатрія та здобув кваліфікацію лікаря.
З 2010 року до 2013 року навчався в інтернатурі на базі кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова по закінченні якої отримав сертифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю дитяча хірургія.
З 2010 року до 2013 року паралельно з інтернатурою навчався в магістратурі на базі кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова по закінченні якої отримав диплом з відзнакою та здобув кваліфікацію магістра медицини з дитячої хірургії.
З серпня 2013 року по листопад 2013 року працював на посаді лікаря дитячого хірурга Комунального закладу Луцька міська дитяча поліклініка.
З грудня 2013 року по грудень 2016 року навчався в очній аспірантурі на кафедрі дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова, по закінченню якої успішно захистив дисертацію на тему: «Особливості діагностики та хірургічного лікування вродженої кілеподібної деформації грудної клітки у дітей», результатом чого стало присудження наукового ступеня кандидата медичних наук (що прирівняний до ступеня доктора філософії) за спеціальністю 14.01.09 – дитяча хірургія.
З січня 2016 року по липень 2016 року навчався на курсах первинної спеціалізації при національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України по закінченню яких присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю торакальна хірургія.
З вересня 2015 року зарахований на посаду асистента кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.
З 2021 року прийнятий на посаду доцента кафедри дитячої хірургії ВНМУ ім М.І. Пирогова

Orcid ID 0000-0001-7454-2986

Лукіянець Олег Олександрович


асистент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова в 2012р. Завершив інтернатуру в 2015р. Отримав магістерський ступінь в 2015р. Вступив на аспірантуру, яку завершив у 2018р. Отримав ступінь кандидата медичних наук в 2018р. з темою дисертації: «Хірургічна корекція функції дистальних відділів товстої кишки у дітей». Працює асистентом кафедри дитячої хірургії з 2016р. Автор 14 наукових статей, 5 винаходів, 1 корисної моделі.

Солейко Наталія Петрівна


асистент

1969-1975 р.р.. – студентка лікувального факультету Вінницького медичного інституту ім. М. І. Пирогова.
1975-1976 р. – інтернатура зі спеціальності «загальна хірургія».
1976-1980 – лікар дитячий хірург хірургічного відділення у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І. Пирогова.
1980-1988 р.р. – лікар дитячий хірург відділення гнійної хірургії Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні (ВОДКЛ), позаштатна завідувачка операційного блоку.
1988-2010 р.р. – завідувачка відділення гнійної хірургії ВОДКЛ.
1991-2014 р.р. – обласний позаштатний дитячий хірург УОЗ Вінницької ОДА.
2010-2014 р.р. – голова комісії з питань охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної Ради.
2014-2015 р.р. – заступник голови Вінницької обласної Ради.
З 2015 р. – до цього часу – дитячий хірургі відділення гнійної хірургії ВОДКЛ, асистент кафедри дитячої хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
Має вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «дитяча хірургія» з 1990 р.
Є автором 52 фахових, наукових та навчально-методичних публікацій.
Має 2 деклараційних патенти України на винахід, 2 деклараційних патенти України на корисну модель, 4 свідоцтва на раціоналізаторські пропозиції Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
ORCHID: https://orcid.org/0000-0002-6072-2633

Пасічник Олег Вадимович


асистент, к.мед.н.

2015р. - закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за фахом "Педіатрія".
2018р. - пройшов інтернатуру за фахом "Дитяча хірургія".
З 2018 по 2020р. – дитячий хірург відділення онкогематології Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
З 2020р. - асистент кафедри дитячої хірургії. У 2022 р. захистив дисертацію на тему "Клініко-епідеміологічні особливості пігментних новоутворень шкіри у дітей та удосконалення їх методів діагностики і хірургічного лікування (експериментально-клінічне дослідження)".
Співавтор 17 наукових робіт.

Коробко Юрій Євгенійович


асистент, к.мед.н.

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2016 році, у 2019 р. – інтернатуру з дитячої хірургії. З 2019 по 2023 рр. навчався в аспірантурі на базі кафедри дитячої хірургії. У 2023 р. захистив дисертацію на тему "Діагностика, лікування та профілактика ускладнень хірургічної патології тазових органів у дівчат (експериментально-клінічне дослідження". За сумісництвом – дитячий хірург хірургічного відділення №1 КНП «ВОДКЛ ВОР».
Опубліковано 25 наукових робіт, отримано 2 патенти на винахід.
ORCID ID: 0000-0002-3299-878X

Сучок Світлана Олександрівна


асистент-стажист, аспірант

2018р. закінчила з відзнакою Медичний факультет №1 ВНМУ ім.М.І.Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».
2018-2021рр. – лікар-інтерн дитячий хірург (клінічна база – КНП «ВОДКЛ ВОР»).
2018-2021рр. – старший лаборант кафедри дитячої хірургії за сумісництвом.
2019р. – склала міжнародний іспит IELTS Academic Module - CERF -C1 (Advanced).
З 2021р. – аспірант кафедри дитячої хірургії.
2021-2023 - асистент кафедри дитячої хірургії.
Автор 15 публікацій тез, 5 наукових статей.
ORCID ID:0000-0002-9507-7849
Scopus Author ID: 57225215856

Гаврилюк Андрій Валерійович


аспірант, старший лаборант

Старший лаборант кафедри дитячої хірургії, Гаврилюк Андрій Валерійович народився у 1993 році у м. Чернігів. З 2000р. по 2010р. здобував повну середню освіту у Чернігівській гімназії гуманітарно-естетичного профілю №31. З 2010р. по 2011р. навчався у Чернігівському національному педагогічному університеті ім. Т.Г.Шевченка у хіміко-біологічному відділенні природничо-математичного факультету. З 2011р. здобував вищу освіту у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова, який з відзнакою закінчив за спеціальністю лікувальна справа у 2017р. З 2017р. працюю на посаді старшого лаборанта кафедри дитячої хірургії. У 2020р. успішно завершив інтернатуру за спеціальністю дитячій хірургії. З 2020 р. навчається в аспірантурі на кафедрі дитячої хірургії ВНМУ ім.. М.І.Пирогова.

Мазуренко Олег Олександрович


старший лаборант

2021р. закінчив з відзнакою Медичний факультет №2 ВНМУ ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія».
З 2021р. – лікар-інтерн дитячий хірург (клінічна база – КНП «ВОДКЛ ВОР»).
З 2021р. – старший лаборант кафедри дитячої хірургії за сумісництвом.

Огородник Оксана Володимирівна


лаборант кафедри

Лаборант кафедри дитячої хірургії. Народилась у 1975 році в с.Кусиківці, Літинського району, Вінницької області. У 1993 році закінчила Вінницьке медичне училище. З 1993 року і по теперішній час працює на кафедрі дитячої хірургії.

Сумленна Валентина Федорівна


лаборант кафедри

Лаборант кафедри дитячої хірургії. Народилась у 1962 році в с.Сахарна, Різінського району, Республіка Молдова. З 2012 року працює на кафедрі дитячої хірургії.

Новини

Розклад занять з ВК Мініінвазивне лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку для студентів 6 курсу на 2022-2023 н.р.
08.05.2023

РОЗКЛАД

Занять з ВК  Мініінвазивне лікування в плановій та ургентній хірургії дитячого віку для студентів 6 курсу на 2022-2023 н.р.

 

08.05 – 11.05.23 –    Доц. Лойко Є.Є.

08.05 – 11.05.23 – 54м   Ас. Димчина Ю.А.

12.05 – 18.05.23 – 8м     Ас. Пасічник О.В.

12.05 – 18.05.23 – 55м  Доц. Лойко Є.Є.

19.05 – 24.05.23 – 56м   Ас. Пасічник О.В.

19.05. – 24.05.23 –     Доц. Солейко Д.С.

25.05 – 30.05.23 –     Доц. Солейко Д.С.

 

Доц. Лойко Є.Є. – м.т. 0674248857

Доц. Солейко Д.С. – м.т. 0938878611

Ас. Димчина Ю.А. – м.т.0675498142

Ас. Пасічник О.В. -  м.т. 0934603996

 

 

Зав. кафедри дитячої хірургії

д.мед.н., професор ЗВО                                        Віктор КОНОПЛІЦЬКИЙ

Додатковий графік відробок (2022-2023)
01.01.2023

Додатковий графік відробок

академічної заборгованості з предмету дитяча хірургія

 

Асистент Михальчук Тетяна Іванівна – 26.12.22, 27.12.22, 28.12.22.

Асистент Димчина Юлія Анатоліївна – 29.12.22, 30.12.22

Доцент Сасюк Анатолій Іванович – 02.01.23, 03.01.23, 04.01.23

Асистент  Лукіянець Олег Олександрович – 05.01.23, 06.01.23

Асистент Пасічник Олег Вадимович – 09.01.23, 10.01.23

Доцент Солейко Дмитро Сергійович – 11.01.23, 12.01.23, 13.01.23

 

 

Відробки приймаються 9.00 до 15.00.

 

Примітка:

Відробки у іноземних студентів приймають:

 - доц. Солейко Д.С. – м.т.0938878611;

- доц. Сасюк А.І. – м.т.0982225004;

- ас. Пасічник О.В. – м.т. 0934603996

Відкрита лекція - доц.Сасюк А.І. (14.10.22)
12.10.2022

Оголошення!

На Google диску кафедри дитячої хірургії ВНМУ ім. М.І. Пирогова буде розміщено відкриту лекцію, викладену англійською мовою, для студентів 5 курсу, які навчаються на факультеті підготовки іноземних громадян.

Тема лекції: «Гнійні запальні захворювання легенів та плеври. Травми органів грудної клітки та пошкодження стравоходу».

 

Лектор: к. мед. н., доцент кафедри дитячої хірургії Сасюк Анатолій Іванович.

 

Рецензент: д.мед.н., професор, завідувач кафедри загальної хірургії ВНМУ ім. М.І. Пирогова Хіміч С.Д.

 

Лекція відбудеться 14.10.2022 р.

Перегляд лекції вільний для всіх бажаючих.

Посилання на перегляд лекції:

https://drive.google.com/file/d/12rcAsP6A_3oCOjw-w8U-8EMy9Ru32mBQ/view?usp=sharing

 

 

 

 

Засідання студентського гуртка
05.04.2022

Наукова діяльність

                                                                         ЗВІТ

ПРО НАУКОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

ЗА 2022 рік

Профілі науково-педагогічних працівників

 

ПІБ + англ.прізвище

Посада

Профіль в

Google Scholar

Профіль в

Scopus

Профіль в

WoScience

1

Конопліцький В.С.

Konoplitskiy

професор

https://scholar.google.com/citations?user=CvaICEkAAAAJ&hl=uk&authuser=3

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57189007905

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/CAG-6400-2022

2

Погорілий В.В.

Pogorily

професор

https://scholar.google.com/citations?user=RVf-s4kAAAAJ&hl=uk&authuser=3

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6504060436

 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-9833-2018

 

3

Якименко О.Г.

Yakymenko

доцент

https://scholar.google.com/citations?user=yZUe_T0AAAAJ&hl=uk&authuser=3

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7004104570

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-2938-2018

4

Солейко Д.С.

Soleiko

доцент

https://scholar.google.com/citations?user=tHY0FXkAAAAJ&hl=uk&authuser=3

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219771325

 

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AAB-3158-2021

 

5

Лойко Є.Є.

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?user=d8_odSwAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57389033600

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK-9821-2022

6

Навроцький В.А.

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?user=1viYw8kAAAAJ&hl=uk

немає

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK-9751-2022

7

Сасюк А.І.

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=l273DJAAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57695245700

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK-3306-2022

8

Моравська О.А.

Moravska

доцент

https://scholar.google.com/citations?user=9ejAgqIAAAAJ&hl=uk&authuser=3

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57204461643

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK-9856-2022

9

Лукіянець О.О.

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?user=onb31V0AAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57565022900

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57841090400

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK -8110-2022

10

Пасічник О.В.

асистент

https://scholar.google.com/citations?user=l2JlvkcAAAAJ&hl=ru

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57491353800

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK-9932-2022

11

Михальчук Т.І.

асистент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=A7SARLsAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225217721

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZK-9969-2022

12

Димчина Ю.А.

асистент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=r-61RIkAAAAJ

немає

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZL-0003-2022

13

Солейко Н.П.

Soleiko

доцент

https://scholar.google.com.ua/citations?user=iBvhzxIAAAAJ&hl=uk

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219769989

 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/GZL-0068-2022

14

Гаврилюк А.В.

аспірант

 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zM4bGsUAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57565071800

https://www.webofscience.com/wos/author/record/AEE-1049-2022

15

Коробко Ю.Є.

асистент

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OtRzpQgAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57287447500

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57494294800

https://www.webofscience.com/wos/author/record/ADI-7843-2021

16

Сучок С.О.

аспірант

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AqwPqAYAAAAJ

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225215856

https://www.webofscience.com/wos/author/record/D-4346-2019

Науково-дослідні роботи, виконувані на кафедрі у 2022 р.

№ з/п

Найменування науково-дослідної роботи (НДР), номер держреєстрації, прикладна чи фундаментальна, підрозділ, що виконував НДР, керівник НДР

Строки виконання НДР

(рік початку і закінчення)

Наукові результати (наукова продукція) НДР (перелік нововведень, методичних рекомендацій, інформаційних листів, патентів, монографій, навчальних посібників, наказів МОЗ України та інших нормативних документів; кількість опублікованих наукових праць, в т.ч. у незалежних міжнародних експертних виданнях тощо, до яких включені результати проміжних НДР). Місце впровадження. Ефективність (медична, соціальна, економічна)

1

Розробка та вдосконалення  сучасних  технологій діагностики, лікування, профілактики та реабілітації хірургічних захворювань у дітей

0118U003918, ініціативна, кафедра дитячої хірургії.

Керівник НДР  - проф. Конопліцький В.С.

 

2017-2022

Опубліковано наукових праць: 15 статей, 26 тез, 1 колективна монографія

  1. Патенти на винахід:  Експериментальне моделювання перекруту яєчника у самиць щурів

Пат. №125048

Номер заявки а заявки а 2020 00010// Конопліцький В.С., Коробко Ю Є., Конопліцький Д.В., Гаврилюк А.В.

,/ МПК G09В 23/28 (2006.01). Дата подання 02.01.2020. Дата, з якої є чинними права на права інтелектуальної власності: 29.12.2021. Дата публікації відомостей про заявку та номер бюлетеня 26.10.2020 Бюл. №20. Дата публікації відомостей про державну реєстрацію 29.12.2021, бюлетень №52.

2.Спосіб визначення рівня ендогенної інтоксикації організму при гострих запальних процесах черевної порожнини у дітей. Пат. №126504 С2.

Номер заявки а заявки а 2020 02720// Конопліцький В.С., Коробко Ю Є., Мотигін В.В.

,/ МПК G01N 33/48 (2006.01), G01N 33/49 (2006.01) . Дата подання 05.05.2020. Дата, з якої є чинними права на винахід: 20.10.2022. Дата публікації відомостей про заявку та номер бюлетеня 12.10.2020 Бюл. №19. Дата публікації відомостей про державну реєстрацію 19.10.2022, бюлетень №42.

Авторське право на твір:

 1.Методика визначення гострої хірургічної патології черевної порожнини та органів тазу у дітей шляхом визначення ступеню скорочення м’язів передньої черевної стінки

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №114611. Дата реєстрації 1 вересня 2022 р.

Конопліцький В.С., Коробко Ю.Є.

2.Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика моделювання Стрептозотоцинового діабету І типу у щурів» Сучок С.О., Якименко О.Г . // Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №113806 від 15.07.2022р

Ефективність:

*Медична - освоєні нові методики обстеження та діагностики, патології опорно-рухової системи. Оптимізовано відео зв'язок для проведення сеансів телемедицини.

* Економічна – впровадження нових методик дозволить зменшити витрати на організацію діагностичного процесу та впровадити дистанційну візуалізацію, проведення консультацій без виїзду фахівців.

*Соціальна – зменшиться кількість деформацій хребта та їх ускладнень. Стане доступнішою телемедицина за рахунок впровадження відеочатів.

Місце впровадження Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня. 

Кількісні показники участі співробітників у наукових форумах

№ з/п

Назва наукового форуму та місце проведення

Участь співробітників кафедри у наукових форумах (чол.)

Термін проведення

Конгресах

З’їздах

Конференціях

1

Всеукраїнська науково-практична конференція «Медико-соціальні проблеми дитячого віку». м.Тернопіль

 

 

2

21-22 жовтня 2021р.

2

ІІ міжнародна науково-практична конференція « Education and science of today: intersectoral issues and development of scienses» м. Кембрідж. Англія.

 

 

2

29 жовтня 2021р.

3

Конференція «Клінічні протоколи та персоналізована медицина: як знайти золоту середину». м.Вінниця

 

 

3

12 листопада 2021р.

4

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання дитячої хірургії». м.Львів.

 

 

4

18 листопада 2021р.

5

Інтернет-конференція «Інноваційні технології та методики в освітньому середовищі: теорія та практика». м.Харків.

 

 

2

25-26 листопада 2021р.

6

Всеукраїнська науково-практична конференція «Медична наука -2021». м. Полтава

 

 

4

3 грудня 2021 р.

7

IV Міжнародна конференція «Іноваційні технології в науці та освіті. Європейський досвід» м. Гельсінкі. Фінляндія

 

 

2

6-8 грудня 2021р.

8

5-та конференція з сімейно орієнтованої медицини «Інформаційна компетентність»

 

 

2

9 грудня 2021

9

Науковий симпозіум з міжнародною участю «Проблемні питання функціональних розладів органів травлення та комбірдності у загальнолікарській практиці, особливості фармацевтичної опіки»

 

 

4

16-17 грудня 2021р.

10

Навчально-методична конференція «Актуальні проблеми якісної підготовки медичних фахівців в умовах глобального конкуретного середовища», м.Вінниця.

 

 

6

9 лютого 2022 р.

 

11

5th Baltic Paediatric Congress and the 23rd Estonian Paediatric Congress. Таллін. Естонія.

2

 

 

2-4 червня 2022 р.

12

IV Конгрес Української академії педіатричних спеціальностей PRIME PEDIATRICS 2022

 

 

 

3-5 червня 2022 р.

13

IV Congress of the Ukrainian Academy of Pediatric Specialties
PRIME Pediatrics 2022
June 3-5, 2022, Ukraine

2

 

 

3-4 липня 2022р.

14

Attended radiopaedia 2022 virtual radiology conference

 

 

 

25-29 липня 2022 р

15

ІІ Науково-практична конференція з міжнародною участю з онлайн-трансляцією «Охмадитівські читання»

 

 

4

15-16 вересня

16

V з’їзд колопроктологів України за міжнародною участю

 

 

2

20-22 жовтня 2022р.

Перелік публікацій

№ з/п

Автори

Назва

Вихідні дані (місце, видавництво, рік, сторінки, друковані аркуші, тираж)

Монографії

1.

Конопліцький В.С.

Лукіянець О.О

Сасюк А.І.

Саприга І.В. 

Морфологічне дослідження будови стінки прямоїт кишки у плодів різного гестаційного віку. 

The role of medical science in implementing innovative medical technologies in the eu cquntries and Ukraine. -  National University of Water and Environmetal Engineering– 2022.-с.88-104. 

Підручники

1.

Конопліцький В., Катілов О., Дмітрієв Д. і ще 83 співаатора 

Педіатрія

м. Вінниця: Нова Книга, 2022. – 530с. 

Посібники

 

 

 

 

Методичні рекомендації

 

 

 

 

Інформаційні листи

 

 

 

 

 

 

Статті в журналах за 2022 р., включених до баз Scopus або Web of Science (треба вказати також статті, які не увійшли у минулорічний звіт)

Факультет (інститут)

Кафедра,

відділ

тощо

Автори

Назва роботи

Електрона адреса

Бібліо-графія

 

Медичний .факультет

Каф. дитячої хірургії

Конопліцький В.С.

Коробко Ю.Є.,

Ольхомяк О.О.

Значення комплексної оцінки інтегрального показника ендогенної інтоксикації організму та ультразвукової візуалізації апенжиксу в діагностиці гострого апендициту у дитячому віці

https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/

Хірургія дитячого віку - №4(73) – 2021.

59-65

 

Медичний .факультет

Каф. дитячої хірургії

Пасічник О.В.,

Конопліцький В.С.

Коробко Ю.Є.,

 

Порівняльний аналіз структури шкіри експериментальних тварин при різних видах енергетичного впливу

https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/

Хірургія дитячого віку - №4 (73) – 2021. – с.13-23

 

Медичний .факультет

Каф. дитячої хірургії

Конопліцький В.С.

Коробко Ю.Є.,

Федусь В.П.

Ультра-сонографія  в діагностиці гострого апендициту у дівчат

https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/

Хірургія дитячого віку - №1 (74) – 2022

40-44

 

Медичний .факультет

Каф. дитячої хірургії

Конопліцький В.С.

Пасічник О.В.

Коробко Ю.Є.

Назарчук О.

Дмітрієв Д.В.

Бабіна Ю.

Determination of CCL2/MCP-1 levels in the serum of children  with melanocytic nevus in the postoperative period after using different methods of surgical treatment.

https://mattioli1885journals.com/index.php/actabiomedica

Acta Biomed, 2022. Vol.93. №2

1-8

 

Медичний .факультет

Каф. дитячої хірургії

Конопліцький В.С.

Пасічник О.В.

Добронравов О.,

Дмітрієв Д.В.,

Відісак В..

The degree of radicalism in the removal of pigmented nevi in children.

 

https://www.lekarsky.herba.sk

Lekarsky obzor. –71, 2022.191-195

 

Медичний .факультет

Каф. дитячої хірургії

Погорілий В.В.

Конопліцький В.С.

Фомін О.О.

Відісак В.

Лукіянець О.О.

Сасюк А.І.

Августін Прохоцький

Евеліна Ковацсова

 

 

Importance of determination of serum cholinesterase level in the diagnostics of intestinal motility disorders in children

 

https://www.lekarsky.herba.sk

Lekarsky obzor. – 71, 2022.  155-157

 

Медичний .факультет

Каф. дитячої хірургії

Берцун К.Т.,

Рубіна О.С.,

Горбатюк

О.М., Лукіянець О.О.,

Сасюк А.І.

Вроджені дефекти передньої черевної стінки у новонароджених:традиції і нові тенденції.

http://neonatology.bsmu.edu.ua/index

 Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина 2022. — Т.ХІІ, № 2 (44). 13-18

 

Медичний .факультет

Каф. дитячої хірургії

Якименко О.Г.

Сучок С.О.

Лукіянець О.О.

Гаврилюк А.В.

Macroscopic and

histopathological

features of acute

peritoneal infection id

diabetic and

euglycemic Wistar rats

http://www.biotechnologia-journal.org/Journal/Pediatric_Endocrinology_Diabetes_and_Metabolism-

Pediatr Endocrinol Diabetes

Metabolism. 2022; 28(1):30-31

 

Разом: n=1

Контакти

 

Department of Pediatric Surgery is located in the setting of
Regional Children’s Clinical Hospital, Vinnytsia.
Address: Khmel'nyts'ke Shose st. 108(6th floor).

Кафедра дитячої хірургії ВНМУ ім. М.І.Пирогова знаходиться за адресою: вул.Хмельницьке шосе, 108, 6-ий поверх корпусу стаціонарних відділень. 
Клінічна база: КНП "Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня Вінницької Обласної Ради"

Студентський науковий гурток "IDEA": Microsoft Teams (код: ex20x8a).