Оголошення

Склад

С П И С О К

складу Вченої ради Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова

 1. Мороз Василь Максимович – голова вченої ради університету, ректор, академік НАМН України, професор;
 2. Власенко Олег Володимирович – проректор з наукової роботи, професор;
 3. Гумінський Юрій Йосипович – проректор з науково-педагогічної (навчальної) роботи, професор;
 4. Погорілий Василь Васильович – проректор з науково-педагогічної (лікувальної) роботи, професор;
 5. Заїка Сергій Володимирович  – проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки ), д.мед.н.;
 6. Серебреннікова Оксана Анатоліївна – учений секретар, к.мед.н., професор кафедри психіатрії, наркології та психотерапії з курсом ПО;
 7. Поліщук Сергій Степанович – декан стоматологічного факультету, професор;
 8. Шевчук Юрій Григорович – декан медичного факультету № 1, професор;
 9. Школьніков Володимир Семенович      – декан медичного факультету № 2, професор;
 10. Бобрук Володимир Петрович        – декан фармацевтичного  факультету, к.мед.н., доцент;
 11. Вакар Ольга Петрівна – головний бухгалтер університету;
 12. Власов Олег Іванович – проректор з АГЧ;
 13. Гнатюк Володимир Іванович – заступник ректора з кадрових питань;
 14. Матвійчук Микола Васильович – голова профспілкового комітету університету, к.мед.н., доцент;
 15. Настенко Галина Францівна – заступник ректора з економічних питань;
 16. Григоренко Анатолій Петрович – декан ФПО, професор;
 17. Федорченко Олег Володимирович – декан  по роботі з іноземними студентами, к.мед.н., доцент;
 18. Шевчук Віктор Іванович – директор НДІРІ, професор;
 19. Кравчук Неліна Миколаївна – директор наукової бібліотеки;
 20. Семененко Андрій Ігорович – директор університетської клініки, професор;
 21. Беляєв Едуард Вікторович – завідувач кафедри ортопедичної стоматології, к.мед.н., доцент;
 22. Бондар Сергій Анатолійович – завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, професор;
 23. Булавенко Ольга Василівна – завідувач кафедри акушерства і гінекології № 2, професор;
 24. Булат Леонід Мойсейович – завідувач кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, професор;
 25. Василенко Галина Леонідівна – завідувач кафедри українознавства, професор;
 26. Власенко Марина Володимирівна – завідувач кафедри ендокринології з курсом ПО, професор;
 27. Волощук Наталя Іванівна – завідувач кафедри фармакології, професор;
 28. Гомон Микола Лонгінович – завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, професор;
 29. Дмитренко Світлана Володимирівна – професор кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, секретар конкурсної комісії;
 30. Довгань Олександр Вікторович – директор освітніх центрів «Донбас-Україна» та «Крим -Україна», к.мед.н., доцент кафедри нормальної фізіології;
 31. Дудікова Лариса Володимирівна – завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, професор;
 32. Дудник Вероніка Михайлівна – завідувач кафедри педіатрії № 2, професор;
 33. Жебель Вадим Миколайович – завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного  факультету № 2, професор;
 34. Заічко Наталія Валентинівна – завідувач кафедри біологічної та загальної хімії, професор;
 35. Іванов Валерій Павлович – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, професор;
 36. Йолтухівський Михайло Володимирович     – завідувач кафедри нормальної фізіології, професор;
 37. Каніковський Олег Євгенійович – завідувач кафедри хірургії медичного  факультету № 2, професор;
 38. Кіщук Василь Васильович – завідувач кафедри ЛОР-хвороб, професор;
 39. Ковальчук Валентин Петрович – завідувач кафедри мікробіології, професор;
 40. Колісник Петро Федорович – завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, професор;
 41. Конопліцький Віктор Сергійович – завідувач кафедри дитячої хірургії, професор;
 42. Кордон Юлія Володимирівна – відповідальний секретар приймальної комісії, к.мед.н., доцент кафедри мікробіології;
 43. Костюк Олександр Григорович – завідувач кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології, професор;
 44. Кривов’яз Олена Вікторівна – завідувач кафедри фармації, д.фарм.н., професор;
 45. Кулик Анатолій Ярославович – завідувач кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики, професор;
 46. Малачкова Наталя Валентинівна – завідувач кафедри очних хвороб, к.мед.н.,  доцент;
 47. Мороз Лариса Василівна – завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології, професор;
 48. Московко Сергій Петрович – завідувач кафедри нервових хвороб, професор;
 49. Мостовой Юрій Михайлович – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, професор;
 50. Незгода Ірина Іванівна – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, професор;
 51. Осовська Наталя Юріївна – завідувач кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної медицини, професор;
 52. Очередько Олександр Миколайович – завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я, професор;
 53. Палій Ірина Гордіївна – завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини, професор;
 54. Петрушенко Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії, професор;
 55. Пипа Лариса Володимирівна – завідувач кафедри педіатрії, акушерства та гінекології ФПО, професор;
 56. Півторак Володимир Ізяславович – завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії, професор;
 57. Покидько Марія Іванівна – завідувач кафедри хірургії № 2 з курсом «Основи стоматології», професор;
 58. Прохоров Олег Дмитрович – начальник експлуатаційно-технічного відділу, який забезпечує технічні умови  навчального процесу університету;
 59. Пшук Наталія Григорівна – завідувач кафедри медичної психології та психотерапії, професор;
 60. Рикало Надія Анатоліївна – завідувач кафедри патофізіології, професор;
 61. Римша Софія Віталіївна – завідувач кафедри психіатрії, наркології та психотерапії, професор;
 62. Сарафинюк Лариса Анатоліївна – завідувач кафедри фізвиховання і ЛФК, професор;
 63. Сергета Ігор Володимирович – завідувач кафедри загальної гігієни та екології, професор;
 64. Станіславчук Микола Адамович – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, професор;
 65. Суходоля Анатолій Іванович – завідувач кафедри хірургії з курсом стоматології ФПО, професор;
 66. Тихолаз Віталій Олександрович – завідувач кафедри анатомії людини, професор;
 67. Філімонов Юрій Вікторович – завідувач кафедри стоматології дитячого віку, к.мед.н.,  доцент;
 68. Фіщенко Володимир Олександрович – завідувач кафедри травматології та ортопедії, професор;
 69. Фоміна Людмила Василівна – керівник навчального відділу, професор кафедри анатомії людини;
 70. Хіміч Сергій Дмитрович – завідувач кафедри загальної хірургії, професор;
 71. Чайка Григорій Васильович – завідувач кафедри акушерства і гінекології № 1, професор;
 72. Черкасов Святослав Васильович – завідувач кафедри філософії та суспільних наук, професор;
 73. Шапринський Володимир Олександрович – завідувач кафедри хірургії № 1 з курсом урології, професор;
 74. Шевчук Сергій Вікторович – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, професор;
 75. Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна – завідувач кафедри терапевтичної стоматології, професор;
 76. Шувалов Сергій Михайлович – завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, професор;
 77. Ющенко Тетяна Іванівна – завідувач кафедри фармацевтичної хімії, к.х.н., доцент;
 78. Яблонь Ольга Степанівна – завідувач кафедри педіатрії № 1, професор;
 79. Яковлева Ольга Олександрівна – завідувач кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології, професор;

 80. Здобувачі освіти:

 81. Бондаренко Тетяна Вікторівна – аспірант кафедри педіатрії № 1, заступник директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА;
 82. Назарчук Наталя Миколаївна – аспірант кафедри педіатрії № 1, голова ради молодих вчених;
 83. Петренко Анастасія Олександрівна – голова студентського наукового товариства студентка 5 курсу, медичного факультету № 2;
 84. Плавков Олег Миколайович – заступник голови студентського наукового товариства, студент 4 курсу медичного факультету № 1;
 85. Побережець Віталій Леонідович – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, голова студентського профкому;
 86. Агафонов Костянтин Михайлович – студент 4 курсу, медичного факультету № 2, член ГЕР НАЗЯВО, заступник голови студентського самоврядування;
 87. Давидюк Вікторія Олегівна – студентка 3 курсу, медичного факультету № 2, член студентського самоврядування;
 88. Єрмакова Вікторія Василівнастудентка 3 курсу фармацевтичного факультету, член студентського самоврядування.
 89. Лепетенко Олег Юрійович – студент 5 курсу, медичного факультету № 1, учасник художньої самодіяльності;
 90. Любченко Андрій Вячеславович – студент 4 курсу, стоматологічного факультету;
 91. Савенко Аміна Олександрівна – студентка 3 курсу, медичного факультету № 2 (Медична психологія);
 92. Ясенєва Анастасія Владиславівна – голова студентського самоврядування, студентка 4 курсу, медичного факультету № 1.

Попередні списки складу Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Контактна інформація

Вчений секретар:
Серебреннікова Оксана Анатоліївна
тел. 067 960 56 72

Інспектор Вченої ради:
Садковська Наталя Анатоліївна
тел. 097 258 91 08

Адреса: вул. Пирогова, 56, морфологічний корпус №1, каб. №24  

Контактний телефон: 0432-661-597

Контактний e-mail: acadcouncil@vnmu.edu.ua