Оголошення

Склад

С П И С О К

складу Вченої ради Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова

 1. Мороз Василь Максимович – голова вченої ради університету, ректор закладу вищої освіти, академік НАМН України, професор;
 2. Андрушко Інна Іванівна  – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки ), д.мед.н.;
 3. Власенко Олег Володимирович – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи, професор;
 4. Погорілий Василь Васильович – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної (лікувальної) роботи, професор;
 5. Серебреннікова Оксана Анатоліївна – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор;
 6. Кондратюк Алла Іванівна – учений секретар університету, доцент ЗВО кафедри психіатрії, наркології, загальної та медичної психології ФПО;
 7. Бобрук Володимир Петрович – декан факультету фармацевтичного факультету, к.мед.н., доцент;
 8. Григоренко Анатолій Петрович – декан ФПО, професор;
 9. Довгань Олександр Вікторович – декан факультету факультету підготовки іноземних громадян, доцент;
 10. Поліщук Сергій Степанович – декан факультету стоматологічного факультету, професор;
 11. Шевчук Юрій Григорович – декан факультету медичного факультету № 1, професор;
 12. Школьніков Володимир Семенович – декан факультету медичного факультету № 2, професор;
 13. Костіна Ірина Юріївна – головний бухгалтер університету;
 14. Власов Олег Іванович – проректор з АГЧ;
 15. Гнатюк Володимир Іванович – заступник ректора закладу вищої освіти з кадрових питань;
 16. Матвійчук Микола Васильович – голова профспілкового комітету університету, к.мед.н., доцент;
 17. Настенко Галина Францівна – заступник ректора закладу вищої освіти з економічних питань;
 18. Шевчук Віктор Іванович – директор НДІРІ, професор;
 19. Кравчук Неліна Миколаївна – директор наукової бібліотеки;
 20. Семененко Андрій Ігорович – директор університетської клініки, професор;
 21. Беляєв Едуард Вікторович – завідувач кафедри ортопедичної стоматології, к.мед.н., доцент;
 22. Бондар Сергій Анатолійович – завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, професор;
 23. Булавенко Ольга Василівна – завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2, професор;
 24. Булат Леонід Мойсейович – завідувач кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, професор;
 25. Василенко Галина Леонідівна – завідувач кафедри українознавства, професор;
 26. Власенко Марина Володимирівна – завідувач кафедри ендокринології з курсом ПО, професор;
 27. Волощук Наталя Іванівна – завідувач кафедри фармакології, професор;
 28. Гомон Микола Лонгінович – завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, професор;
 29. Дмитренко Світлана Володимирівна – професор ЗВО кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, секретар конкурсної комісії;
 30. Дудікова Лариса Володимирівна – завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, професор;
 31. Дудник Вероніка Михайлівна – завідувач кафедри педіатрії № 2, професор;
 32. Жебель Вадим Миколайович – завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного  факультету № 2, професор;
 33. Заічко Наталія Валентинівна – завідувач кафедри біологічної та загальної хімії, професор;
 34. Іванов Валерій Павлович – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, професор;
 35. Йолтухівський Михайло Володимирович – завідувач кафедри нормальної фізіології, професор;
 36. Каніковський Олег Євгенійович – завідувач кафедри хірургії медичного факультету № 2, професор;
 37. Кіщук Василь Васильович – завідувач кафедри ЛОР-хвороб, професор;
 38. Ковальчук Валентин Петрович – завідувач кафедри мікробіології, професор;
 39. Колісник Петро Федорович – завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, професор;
 40. Конопліцький Віктор Сергійович  – завідувач кафедри дитячої хірургії, професор;
 41. Кордон Юлія Володимирівна – відповідальний секретар приймальної комісії, к.мед.н., доцент ЗВО кафедри мікробіології;
 42. Костюк Олександр Григорович – завідувач кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології, професор;
 43. Кривов’яз Олена Вікторівна – завідувач кафедри фармації, д.фарм.н., доцент;
 44. Кулик Анатолій Ярославович – завідувач кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики, професор;
 45. Малачкова Наталя Валентинівна – завідувач кафедри очних хвороб, професор;
 46. Мороз Лариса Василівна – завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології, професор;
 47. Московко Сергій Петрович – завідувач кафедри нервових хвороб, професор;
 48. Мостовой Юрій Михайлович – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, професор;
 49. Незгода Ірина Іванівна  – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, професор;
 50. Осовська Наталя Юріївна – завідувач кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної медицини, професор;
 51. Очередько Олександр Миколайович – завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я, професор;
 52. Палій Ірина Гордіївна – завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини, професор;
 53. Петрушенко Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії, професор;
 54. Пипа Лариса Володимирівна – завідувач кафедри педіатрії, акушерства та гінекології ФПО, професор;
 55. Півторак Володимир Ізяславович – завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії, професор;
 56. Покидько Марія Іванівна – завідувач кафедри хірургії № 2 з курсом «Основи стоматології», професор;
 57. Прохоров Олег Дмитрович – начальник експлуатаційно-технічного відділу, який забезпечує технічні умови  навчального процесу університету;
 58. Пшук Наталія Григорівна – завідувач кафедри медичної психології та психіатрії, професор;
 59. Рикало Надія Анатоліївна – завідувач кафедри патофізіології, професор;
 60. Римша Софія Віталіївна – завідувач кафедри психіатрії, наркології та психотерапії, професор;
 61. Сарафинюк Лариса Анатоліївна – завідувач кафедри фізвиховання і ЛФК, професор;
 62. Сергета Ігор Володимирович – завідувач кафедри загальної гігієни та екології, професор;
 63. Станіславчук Микола Адамович – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, професор;
 64. Суходоля Анатолій Іванович – завідувач кафедри хірургії з курсом стоматології ФПО, професор;
 65. Тихолаз Віталій Олександрович – завідувач кафедри анатомії людини, професор;
 66. Фіщенко Володимир Олександрович – завідувач кафедри травматології та ортопедії, професор;
 67. Фоміна Людмила Василівна – керівник навчального відділу, професор ЗВО кафедри анатомії людини;
 68. Хіміч Сергій Дмитрович – завідувач кафедри загальної хірургії, професор;
 69. Чайка Григорій Васильович – завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1, професор;
 70. Черкасов Святослав Васильович – завідувач кафедри філософії та суспільних наук, професор;
 71. Шапринський Володимир Олександрович – завідувач кафедри хірургії № 1 з курсом урології, професор;
 72. Шевчук Сергій Вікторович – завідувач кафедри внутрішньої медицини №2, професор;
 73. Шінкарук – Диковицька Марія Михайлівна – завідувач кафедри терапевтичної стоматології, професор;
 74. Шувалов Сергій Михайлович – завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, професор;
 75. Ющенко Тетяна Іванівна – завідувач кафедри фармацевтичної хімії, к.х.н., доцент;
 76. Яблонь Ольга Степанівна – завідувач кафедри педіатрії № 1, професор;
 77. Яковлева Ольга Олександрівна – завідувач кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології, професор;
 78. Здобувачі освіти:

 79. Бондаренко Тетяна Вікторівна – аспірант кафедри педіатрії № 1, заступник директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА;
 80. Назарчук Наталя Миколаївна – аспірант кафедри педіатрії № 1, голова ради молодих вчених;
 81. Побережець Віталій Леонідович – аспірант кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, голова студентського профкому;
 82. Агафонов Костянтин Михайлович – студент 5 курсу, медичного факультету № 2, член ГЕР НАЗЯВО, заступник голови студентського самоврядування;
 83. Давидюк Вікторія Олегівна – студентка 4 курсу, медичного факультету № 2, член студентського самоврядування;
 84. Єрмакова Вікторія Василівна – студентка – 4 курсу фармацевтичного факультету, член студентського самоврядування;
 85. Єфименко Олег Юрійович – голова студентського самоврядування, студент 6 курсу, медичного факультету № 1;
 86. Лепетенко Олег Юрійович – студент 6 курсу, медичного факультету № 1, учасник художньої самодіяльності;
 87. Любченко Андрій Вячеславович – студент 5 курсу, стоматологічного факультету;
 88. Петренко Анастасія Олександрівна – голова студентського наукового товариства, студентка 5 курсу, медичного факультету № 2;
 89. Плавков Олег Миколайович – заступник голови студентського наукового товариства, студент 4 курсу медичного факультету № 1;
 90. Савенко Аміна Олександрівна  – студентка 4 курсу, медичного факультету № 2 (Медична психологія);
 91. Ясенєва Анастасія Владиславівна – заступник голови студентського самоврядування, студентка 5 курсу, медичного факультету № 1.

Попередні списки складу Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Контактна інформація

Вчений секретар:
Кондратюк Алла Іванівна
тел. 097 350 79 22

Інспектор Вченої ради:
Садковська Наталя Анатоліївна
тел. 067 383 76 55

Адреса: вул. Пирогова, 56, морфологічний корпус №1

Контактний телефон: 0432-661-597

Контактний e-mail: acadcouncil@vnmu.edu.ua

Нормативні документи

3.11 Mb
1.90 Mb
4.79 Mb
263.76 kb
438.33 kb
142.03 kb
110.75 kb
171.87 kb
527.70 kb
1.05 Mb
147.73 kb