Оголошення

Склад

С П И С О К

складу Вченої ради Вінницького національного медичного
університету ім. М.І. Пирогова

 1. Мороз Василь Максимович – голова Вченої ради університету, ректор закладу вищої освіти, академік НАМН України, професор;
 2. Андрушко Інна Іванівна – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної роботи і міжнародних зв’язків, професор;
 3. Власенко Олег Володимирович – проректор закладу вищої освіти з наукової роботи, професор;
 4. Погорілий Василь Васильович – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор;
 5. Серебреннікова Оксана Анатоліївна – проректор закладу вищої освіти з науково-педагогічної та навчальної роботи, професор;
 6. Кондратюк Алла Іванівна – учений секретар університету, доцент ЗВО кафедри психіатрії, наркології, загальної та медичної психології ФПО;
 7. Бобрук Володимир Петрович – декан факультету фармацевтичного факультету, к.мед.н., доцент;
 8. Григоренко Анатолій Петрович – декан факультету факультету післядипломної освіти, професор;
 9. Довгань Олександр Вікторович – декан факультету факультету підготовки іноземних громадян, доцент;
 10. Поліщук Сергій Степанович – декан факультету стоматологічного факультету, професор;
 11. Шевчук Юрій Григорович – декан факультету медичного факультету № 1, професор;
 12. Школьніков Володимир Семенович – декан факультету медичного факультету № 2, професор;
 13. Костіна Ірина Юріївна – головний бухгалтер університету;
 14. Власов Олег Іванович – проректор закладу вищої освіти з АГЧ;
 15. Гнатюк Володимир Іванович – заступник ректора закладу вищої освіти з кадрових питань;
 16. Матвійчук Микола Васильович – голова профспілкового комітету університету, к.мед.н., доцент;
 17. Настенко Галина Францівна – заступник ректора закладу вищої освіти з економічних питань;
 18. Шевчук Віктор Іванович – директор НДІРІ, професор;
 19. Кравчук Неліна Миколаївна – директор наукової бібліотеки;
 20. Семененко Андрій Ігорович – директор університетської клініки, професор;
 21. Бондаренко Тетяна Вікторівна – заступник директора департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОДА;
 22. Беляєв Едуард Вікторович – завідувач кафедри ортопедичної стоматології, к.мед.н., доцент;
 23. Бондар Сергій Анатолійович – завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, професор;
 24. Булавенко Ольга Василівна – завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2, професор;
 25. Василенко Галина Леонідівна – завідувач кафедри українознавства, професор;
 26. Власенко Марина Володимирівна – завідувач кафедри ендокринології з курсом ПО, професор;
 27. Волощук Наталя Іванівна – завідувач кафедри фармакології, професор;
 28. Гомон Микола Лонгінович – завідувач кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів, професор;
 29. Гунас Валерій Ігорович – завідувач кафедри судової медицини та права, доцент;
 30. Дмітрієв Микола Олександрович – завідувач кафедри стоматології дитячого віку, професор;
 31. Дмитренко Світлана Володимирівна – професор ЗВО кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО, секретар конкурсної комісії;
 32. Дудікова Лариса Володимирівна – завідувач кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, професор;
 33. Дудник Вероніка Михайлівна – завідувач кафедри педіатрії № 2, професор;
 34. Жебель Вадим Миколайович – завідувач кафедри внутрішньої медицини медичного факультету № 2, професор;
 35. Заічко Наталія Валентинівна – завідувач кафедри біологічної та загальної хімії, професор;
 36. Іванов Валерій Павлович – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 3, професор;
 37. Йолтухівський Михайло Володимирович – завідувач кафедри нормальної фізіології, професор;
 38. Каніковський Олег Євгенійович – завідувач кафедри хірургії медичного  факультету № 2, професор;
 39. Кіщук Василь Васильович – завідувач кафедри ЛОР-хвороб, професор;
 40. Ковальчук Валентин Петрович – завідувач кафедри мікробіології, професор;
 41. Колісник Петро Федорович – завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини, професор;
 42. Конопліцький Віктор Сергійович – завідувач кафедри дитячої хірургії, професор;
 43. Кордон Юлія Володимирівна – відповідальний секретар приймальної комісії, доцент кафедри мікробіології;
 44. Король Анатолій Петрович – завідувач кафедри гістології, доцент;
 45. Костюк Олександр Григорович – завідувач кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології, професор;
 46. Кривов’яз Олена Вікторівна – завідувач кафедри фармації, професор;
 47. Кулешов Олександр Вячеславович – завідувач кафедри пропедевтики дитячих захворювань та догляду за хворими дітьми, професор;
 48. Кулик Анатолій Ярославович – завідувач кафедри біологічної фізики, медичної апаратури та інформатики, професор;
 49. Малачкова Наталя Валентинівна – завідувач кафедри очних хвороб, професор;
 50. Мороз Лариса Василівна – завідувач кафедри інфекційних хвороб з курсом епідеміології, професор;
 51. Московко Сергій Петрович – завідувач кафедри нервових хвороб, професор;
 52. Мостовой Юрій Михайлович – завідувач кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, професор;
 53. Незгода Ірина Іванівна – завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб, професор;
 54. Осовська Наталя Юріївна – завідувач кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної медицини, професор;
 55. Очередько Олександр Миколайович – завідувач кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я, професор;
 56. Палій Ірина Гордіївна – завідувач кафедри внутрішньої та сімейної медицини, професор;
 57. Петрушенко Вікторія Вікторівна – завідувач кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії, професор;
 58. Пипа Лариса Володимирівна – завідувач кафедри педіатрії, акушерства та гінекології ФПО, професор;
 59. Півторак Володимир Ізяславович – завідувач кафедри клінічної анатомії та оперативної хірургії, професор;
 60. Піліпонова Вікторія Володимирівна – завідувач кафедри патофізіології, доцент;
 61. Покидько Марія Іванівна – завідувач кафедри хірургії № 2 з курсом «Основи стоматології», професор;
 62. Прохоров Олег Дмитрович – начальник експлуатаційно-технічного відділу, який забезпечує технічні умови  навчального процесу університету;
 63. Пшук Наталія Григорівна – завідувач кафедри медичної психології та психіатрії, професор;
 64. Римша Софія Віталіївна – завідувач кафедри психіатрії, наркології та психотерапії, професор;
 65. Сарафинюк Лариса Анатоліївна – завідувач кафедри фізвиховання та ЛФК, професор;
 66. Сергета Ігор Володимирович – завідувач кафедри загальної гігієни та екології, професор;
 67. Станіславчук Микола Адамович – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 1, професор;
 68. Суходоля Анатолій Іванович – завідувач кафедри хірургії з курсом стоматології ФПО, професор;
 69. Тихолаз Віталій Олександрович  – завідувач кафедри анатомії людини, професор;
 70. Фіщенко Володимир Олександрович – завідувач кафедри травматології та ортопедії, професор;
 71. Фоміна Людмила Василівна – начальник навчального відділу, професор ЗВО кафедри анатомії людини;
 72. Хіміч Сергій Дмитрович – завідувач кафедри загальної хірургії, професор;
 73. Чайка Григорій Васильович – завідувач кафедри акушерства та гінекології № 1, професор;
 74. Черкасов Святослав Васильович – завідувач кафедри філософії та суспільних наук, професор;
 75. Шапринський Володимир Олександрович – завідувач кафедри хірургії № 1 з курсом урології, професор;
 76. Шевчук Сергій Вікторович – завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2, професор;
 77. Шінкарук–Диковицька Марія Михайлівна – завідувач кафедри терапевтичної стоматології, професор;
 78. Шкарупа Володимир Миколайович – завідувач кафедри медичної біології, доктор біологічних наук;
 79. Шувалов Сергій Михайлович – завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії, професор;
 80. Ющенко Тетяна Іванівна – завідувач кафедри фармацевтичної хімії, к.х.н., доцент;
 81. Яблонь Ольга Степанівна – завідувач кафедри педіатрії № 1, професор;
 82. Яковлева Ольга Олександрівна – завідувач кафедри клінічної фармації та клінічної фармакології, професор;

 83. Здобувачі освіти:

 84. Бомбела Віталій Олексійович – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 1;
 85. Власенко Вікторія Олександрівна – аспірантка кафедри педіатрії № 1;
 86. Агафонов Костянтин Михайлович – студент 6 курсу, медичного факультету № 2, член ГЕР НАЗЯВО;
 87. Волинець Вікторія Василівна – студентка 5 курсу фармацевтичного факультету, член студентського самоврядування;
 88. Годун Катерина Михайлівна – студентка 4 курсу, медичного факультету №1;
 89. Давидюк Вікторія Олегівна – студентка 5 курсу, медичного факультету № 2, член студентського самоврядування;
 90. Дяченко Максим Іванович – студент 3 курсу, медичного факультету № 1;
 91. Йолдич Богдан Романович – студент 2 курсу, стоматологічного факультету;
 92. Колісник Вікторія Вікторівна – студентка 4 курсу, стоматологічного факультету;
 93. Мельник Богдан Леонідович – студент 4 курсу, медичного факультету № 1;
 94. Петренко Анастасія Олександрівна – голова студентського наукового товариства, студентка 6 курсу, медичного факультету № 2;
 95. Плавков Олег Миколайович – заступник голови студентського наукового товариства, студент 5 курсу медичного факультету № 1;
 96. Савенко Аміна Олександрівна – студентка 5 курсу, медичного факультету № 2 (Медична психологія);
 97. Ясенєва Анастасія Владиславівна – студентка 6 курсу, медичного факультету № 1.

Контактна інформація

Адреса: вул. Пирогова, 56, морфологічний корпус №1

Контактний e-mail: acadcouncil@vnmu.edu.ua

Нормативні документи

3.11 Mb
1.90 Mb
4.79 Mb
263.76 kb
438.33 kb
142.03 kb
527.70 kb
1.05 Mb
147.73 kb
321.76 kb
234.73 kb