Антикорупційні заходи

1.   Закон України «Про запобігання корупції»

2.   Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

3.   Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

4.   Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

5.   Антикорупційна програма ВНМУ ім. М.І. Пирогова

6.   Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб ВНМУ ім. М.І. Пирогова

7.   Звіт про виконання плану заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції у 2022 р.

8.   План заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, спрямованих на запобігання та виявлення та протидію корупції у 2023 р.

9.   До відома працівників!!! Щодо гарантій захисту трудових прав викривачів

10. До відома абітурієнтів!

 

 

АРХІВ

 

Відповідальна особа з питань запобігання та виявлення корупції - Юлія Лаврентьєва, тел.: 0432 55 37 60

Про факти порушень антикорупційного законодавства у діяльності Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, Ви можете повідомити на «лінію довіри» за адресою: anticorrupt@vnmu.edu.ua
Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно). Викладені факти підлягають розгляду, якщо наведена інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Анонімне повідомлення не розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді.