Антикорупційні заходи

1.   Закон України «Про запобігання корупції»

2.   Наказ про визначення відповідальної особи з питань запобігання та виявлення корупції №138 від 11.11.2020 р.

3.   Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції

4.   Наказ про створення комісії з оцінки корупційних ризиків №162 від 30.12.2020 р.

      Наказ №45 від 18.05.2021 р. про внесення змін до наказу №162 

5.   Наказ про проведення оцінки корупційних ризиків №72 від 19.08.2021 р.

6.   Методологія оцінювання корупційних ризиків у діяльності ВНМУ ім. М.І. Пирогова

7.   Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

8.   Антикорупційна програма ВНМУ ім. М.І. Пирогова

9.   Положення про порядок запобігання і врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів в діяльності посадових осіб ВНМУ ім. М.І. Пирогова

10. Звіт про виконання плану заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, спрямованих на запобігання, виявлення та протидію корупції у 2020 р.

11. План заходів ВНМУ ім. М.І. Пирогова, спрямованих на запобігання та виявлення та протидію корупції у 2021 р.

12. Наказ №76 від 31.08.2021р. про затвердження звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності університету

13. Звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності ВНМУ ім. М.І. Пирогова за 2020 р.
      Додаток 1
      Додаток 2
      Додаток 3
      Додаток 4

 

АРХІВ

 

Про факти порушень антикорупційного законодавства у діяльності Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова, Ви можете повідомити на «лінію довіри» за адресою: anticorrupt@vnmu.edu.ua
Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» може бути здійснено без зазначення авторства (анонімно). Викладені факти підлягають розгляду, якщо наведена інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.
Анонімне повідомлення не розглядається як звернення громадян відповідно до Закону України «Про звернення громадян», а тому його надання не обумовлює обов’язкової підготовки відповіді.