Загальна інформація

Стан організації стоматологічної допомоги населенню зони діяльності Вінницького національного університету ім. М.І.Пирогова (ВНМУ), розвитку соціальної інфраструктури та наявність ринку праці зумовили 1994 року відкриття стоматологічного факультету. Міністерством освіти було визначено обсяг ліцензованого прийому на перший курс в кількості 120 осіб з правом підготовки іноземних громадян. Біля витоків організаційного процесу стояв насамперед ректор університету академік НАМН України професор Мороз Василь Максимович.

1

Протягом перших 4 років від дня заснування на стоматологічному факультеті було створено 4 профілюючі кафедри (терапевтичної стоматології, стоматології дитячого віку, хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології). Багато організаційних зусиль, значні кошти вкладено університетом в оснащення профільних кафедр факультету найсучаснішим обладнанням провідних вітчизняних та зарубіжних фірм. Оволодіння найновішими технологіями в галузі стоматології – саме цього принципу в підготовці стоматологів дотримуються в навчальному процесі кафедри стоматологічного факультету.

2

З часу заснування стоматологічного факультету деканом призначена к.м.н. доц. Постоловська Т.Т., яка з «відзнакою» у 1971 році закінчила Вінницький медичний інститут, з 1975р. працювала асистентом, а потім доцентом на кафедрі загальної гігієни та екології, з 1980 по 1994 роки виконувала обов’язки заступника декана педіатричного факультету.

Стаж педагогічної роботи 30 років. Має більше 130 друкованих наукових робіт. Співавтор офіційних видань галузевих стандартів освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації (Київ, 2003р.), багатьох методичних рекомендацій та посібників за спеціальністю. Отримано 3 авторських свідоцтва за результатами наукових досліджень, має зарубіжні публікації та виступи на міжнародних наукових конференціях. Напрямок наукових досліджень: дія іонізуючого випромінювання та токсичних речовин на організм людини. Голова вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів, член центрального та профільного методичного комітету. Відмінник «Охорони здоров’я», депутат багатьох скликань міської ради народних депутатів.

1994-1995н.р. на перший курс було зараховано всього 70 студентів.

3

 

Перший випуск лікарів-стоматологів відбувся у 1999 році.

4

Державною ліцензійною комісією була високо оцінено рівень їхньої підготовки. За підсумками медичного ліцензійного іспиту «Крок-2» оцінка знань була найвищою серед випускників стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України.

З 2014 року, в зв´язку зі значним збільшенням кількості студентів на стоматологічному факультеті, введена посада заступника декана, на яку призначено к.м.н. доцента Кордон Ю.В.

В 2017 році, згідно рішення Вченої Ради ВНМУ  ім. М. І. Пирогова, деканом стоматологічного факультету призначений лікар хірург-стоматолог вищої категорії, консультант ЛОР-щелепно-лицевого відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Поліщук С.С.

5

В 2006 році успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук по темі: «Психоемоційний стан хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та методи його корекції». В 2008 році присвоєно звання доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

6 7

На сьогодні на п’яти курсах факультету вже нараховується близько 500 осіб, в тому числі іноземні громадян з Росії, країн Азії, Африки, Близького Сходу, Європи та Латинської Америки.

8 9

Профільні кафедри факультету розташовані у приміщеннях, обладнаних з дотриманням необхідних спеціальних санітарно-гігієнічних вимог, мають сучасну матеріальну базу. У структурі університету стоматологічний факультет посів гідне місце, студенти факультету навчаються або проходять практику на всіх кафедрах ВНМУ.

Профільні кафедри

Кафедра терапевтичної стоматології

4

Завідувач кафедрою терапевтичної стоматології – доктор медичних наук, професор Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна

Кафедра терапевтичної стоматології створена у 1996 році. Основна база кафедри знаходиться по вул. Стуса 2/19. Тут є 6 клінічних залів на 12 установок, кабінет завідувача кафедри, асистентська та стерилізаційна. Також база кафедри знаходиться по вулиці Медведєва, 11, де є чотири клінічних зали та стерилізаційна. В клінічних залах організовано 4 робочих місця для роботи студентів. Крім цього навчальний процес організований на базі морфологічного корпусу університету (1 робоче місце).

Кафедра достатність укомплектована фантомами, муляжами, обладнанням, устаткуванням, навчально-наочними матеріалами тощо, необхідними для демонстрації практичних навичок.

10 11

На цій базі проводяться практичні заняття зі студентами ІІІ-V курсів.

Викладачі і студенти консультують та лікують хворих з одонтопатологією, захворюваннями тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота. На кафедрі студенти вивчають наступні дисципліни: пропедевтика терапевтичної стоматології, терапевтична стоматологія, ендодонтична техніка.

12 13
14 15

Стоматологічне обладнання кафедри: Стоматологічні установки Stomadent Impuls – 8 шт. Стоматологічна установка “ERGOSTAR” – 1 шт. Стоматологічні установки: “Практик-С” – 4 шт., “Сатва” – 2 шт. Стоматологічна установка «KADІ» - 1 шт. Стоматологічна установка «CHІRADENT» - 1 шт. Портативні бормашини БУС-02 – 10 шт., БЕПБ-01 – 7 шт., «Сатва» - 6 шт. Відпрацювання мануальних навичок студентами 2-5 курсів проводиться на фантомах-манекенах Сєверодонецького виробництва - 14 шт.

16

Студенти стоматологічного факультету проходять виробничу практику у лікувально-профілактичних стоматологічних закладах міста Вінниці, України та зарубіжжя під керівництвом викладачів кафедри.

Студентам, які виявляють зацікавленість до терапевтичної стоматології, кафедра допомагає приймати участь у науково-практичних конференціях та майстер-класах на місцевому та загальноукраїнському рівні на пільгових умовах. Кращі студенти приймають участь у студентському науковому товаристві, найкращі роботи представляються на студентських наукових конференціях. Результати найцікавіших робіт публікуються у збірках тез та стоматологічних журналах. Студенти мають можливість приймати участь у студентських наукових конференціях, організованих в інших медичних ВИШах України. Студенти, які мають гарні знання з дисципліни, мають можливість прийняти участь у першому та другому турі всеукраїнської олімпіади з стоматології.

Колектив кафедри опублікував більше 300 наукових праць в вітчизняних журналах і за кордоном, статті входять до різних науко-метричних баз, Web of Science, Scopus, отримано більше 20 патентів на винаходи, опублікований інформаційний лист, створена комп'ютерна програма. Вони регулярно беруть участь у роботі наукових, науково-практичних і методичних конференцій, з'їздів, майстер-класів та вебінарів по стоматології, відвідують стоматологічні виставки в Україні та за її межами, є членами ГО "Асоціації стоматологів України" та ГО "Асоціації лікарів - пародонтологів України".

Кафедра хірургічної стоматології

7

Завідуючий кафедри - доктор медичних наук, професор Шувалов Сергій Михайлович.

Хірургічна стоматологія – це клінічна дисципліна, яка вивчає хірургічні захворювання та пошкодження зубів, органів порожнини рота, обличчя, шиї та кісток лицьового скелету, які потребують комплексних методів лікування. Серед цього комплексу оперативне втручання є провідним.

Головним завданням кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації на до дипломному етапі є підготовка лікаря, який засвоїв питання теорії й практики всіх розділів хірургічної  стоматології та основ щелепно-лицевої хірургії, починаючи з організації роботи хірургічного відділення стоматологічної поліклініки та щелепно-лицевого стаціонару до надання кваліфікованої хірургічної стоматологічної допомоги та невідкладної щелепно-лицевої хірургії.

17

На лекціях та практичних заняттях лектори висвітлюють досягнення науково-технічного прогресу, медицини, зокрема, хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії та їх впровадження в практику. З метою оволодіння мануальними навичками надання хірургічної стоматологічної допомоги, поряд з вивченням теоретичних питань, студенти під керівництвом та контролем викладача самостійно проводять амбулаторний прийом пацієнтів з різними захворюваннями. Маніпуляції спочатку відпрацьовують на фантомах і муляжах, студент на студентові, а потім приймають хворих.

18 8

Представники кафедри приймали участь в чемпіонаті стоматологічної майстерності-2012 в номінації «Знеболювання і надання невідкладної допомоги» з міжнародною участю, де магістрант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Кобяков О.В. зайняв 2 місце.

В 2010, 2016 роках студенти стоматологічного факультету ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ставали найкращими серед факультетів України та країн СНД, перемагаючи на міжнародній інтелектуальній грі «Стоматологічний брейн-ринг» (Київ).

19 20
21 22

Співробітники кафедри активно приймають участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях та з´їздах, конгресах та симпозіумах (Росія, Латвія, Літва, Австрія, Сербія).

Кафедра приймає участь у дослідженнях всеукраїнського масштабу по визначені методичного рівня розвитку студентів та їх професійного спрямування сумісно з НМУ ім.ОО.Богомольця та іншими медичними навчальними закладами України.

23 24

25

На кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії студенти стоматологічного факультету займалися на базі щелепно-лицевого відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, хірургічних стоматологічних кабінетів чотирьох стоматологічних поліклінік міста, відділення голови-шиї онкологічного диспансеру, стоматологічного кабінету стоматологічної клініки «Пріор». Працівники  кафедри надають амбулаторну та стаціонарну хірургічну стоматологічну допомогу населенню міста, планову та ургентну.

26

Кафедра має 4 учбових кімнат та 2 клінічні зали для прийому хворих в складі лікувального закладу та комп’ютерний клас для підготовки студентів. Комп’ютери використовуються у навчальному процесі для підготовки студентів 5 курсу до здачі ліцензійного іспиту «Крок – 2».

37

Кафедра укомплектована стоматологічною установкою «Satva-combi», хірургічними мобільними установками фірми «Adec» та манекенами фірми «Kavo». В обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова на базі кафедри в щелепно-лицевому відділенні в операційній та перев’язочній установлені телекамери, які дозволяють проводити телетрансляцію ходу операції чи маніпуляції в учбові кімнати.

Кафедра стоматології дитячого віку

9

Завідує кафедрою стоматології дитячого віку Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова з моменту її заснування доцент, кандидат медичних наук - Філімонов Юрій Вікторович. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Лікування зубо-щелепових аномалій незнімним дуговим апаратом”. Згідно плану проводиться виконання докторської дисертації “Біопрогресивна технологія діагностики, прогнозування та лікування зубо-щелепних деформацій ”.

10

Основна база кафедри функціонує  за адресою вул. В. Стуса, 2/19 (2-й учбовий корпус ВНМУ ім. М. І.Пирогова). Є 7 клінічних залів, в яких розміщено 11 стоматологічних установок. У цих кімнатах проводиться викладання терапевтичної, хірургічної стоматології і профілактики стоматологічних захворювань, зал ортодонтичний, зуботехнічна лабораторія, кімната для централізованої стерилізації інструментарію, матеріалів, 2 фантомні класи і методичний кабінет.

Матеріальне забезпечення кафедри : 6 стоматологічних установок "Gnatus", 4 стоматологічних установки "Satva" роботові яких забезпечує компресор місткістю в 110 літрів, обладнаний кабінет для стерилізації інструментарію. Бормашина переносна – портативна 15 штук. Фантоми стоматологічні ФСПР-КС – 12 штук.

Практичні заняття проводяться в клініці під наглядом викладача кафедри і шляхом самостійної роботи студентів, які забезпечені тестами, контрольними роботами, ситуаційними завданнями, фантомами, муляжами, рентгенівськими знімками. Студенти користуються  слайдами, ведуть прийом тематичних хворих, що дозволяє здійснювати повний контроль знань. Учбовий  процес проводиться  згідно  системи Болонской, програми по дитячій стоматології для студентів вищих медичних (стоматологічних) закладів утворення ІІІ - ІУ рівнів акредитації Міністерства охорони здоров'я України.

27 28

На базі кафедри стоматології дитячого віку студенти вивчають наступні дисципліни: пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології, профілактика стоматологічних захворювань, дитяча терапевтична стоматологія, дитяча хірургічна стоматологія, ортодонтія.

Кафедра ортопедичної стоматології

15

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології -кандидат медичних наук, доцент, лікар-стоматолог Едуард Вікторович Бєляєв.

У 2007 році Беляєв Е.В. захистив кандидатську дисертацію на тему “Антропо-генетичні фактори виникнення карієсу у практично здорових міських юнаків і дівчат Подільського регіону України”. У 2016 році запланована докторська дисертація на тему «Анатомо – топографічні та функціональні особливості діагностики, лікування і реабілітації вторинних деформацій зубощелепової системи». Кафедра ортопедичної стоматології створена розташована по вул. Блока, 34. Навчальна база кафедри включає: 9 навчальних клінічних залів на 16 стоматологічних установок, навчальні кімнати для проведення семінарських занять, 2 навчальні зали для проведення занять з пропедевтики ортопедичної стоматології, обладнані за сучасними вимогами зуботехнічну та ливарну лабораторії, стерилізаційний блок та набір приміщень для адміністраційно-господарських потреб персоналу.

Кафедра ортопедичної стоматології створена в жовтні 1996 року згідно рішення Вченої Ради ВНМУ  ім. М. І. Пирогова і розташована по вул. Блока, 34. Навчальна база кафедри включає: 9 навчальних клінічних залів на 16 стоматологічних установок, навчальні кімнати для проведення семінарських занять, 2 навчальні зали для проведення занять з пропедевтики ортопедичної стоматології, обладнані за сучасними вимогами зуботехнічну та ливарну лабораторії, стерилізаційний блок та набір приміщень для адміністраційно-господарських потреб персоналу.

30

В 2013 році закуплено обладнання та організована робота кабінету радіовізіографічних досліджень стоматологічних хворих з можливістю експортування радіовізіографічного зображення по локальній комп’ютерній мережі. Придбано стоматологічну установку укомплектовану інтраоральною камерою.

Окрім власної клінічної бази, для проведення практичних занять з ортопедичної стоматології, згідно угоди використовуються стоматологічні установи: „Вінницький міський клінічний стоматологічний центр” ,«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення», "Стоматологічний кабінет" вул. Келецька 78, "Стоматологічний кабінет" вул. Кропивницького 6/8.

31

Для відпрацювання мануальних навиків, згідно робочої програми, та підготовки студентів до складання комплексного професійно-орієнтованого державного іспиту з ортопедичної стоматології використовуються 12 навчальних фантомів вітчизняного виробництва та 2 фантоми фірми „Kavo” (Німеччина).

На факультеті функціонує чітка система контролю навчальної діяльності кафедр на підставі проведення атестації з кожної дисципліни.

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету забезпечує впровадження в навчальний процес і лікувальну практику нових технологій і методик.

32

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ВНЗ  України.

35

Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

33 34 36

Оголошення


04.02.2022

Запрошення

Стоматологічний факультет запрошує усіх бажаючих доєднатися до Дня відкритих дверей
12 лютого 2022 року
о 12.00 год
в онлайн -режимі
На платформі Googl Meet за кодом приєднання
https://meet.google.com/kss-jovm-oet
Довідка за тел: +38(067) 383 76 55


21.10.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1uFQla0TLKQqRo0Z5ceJeSCZAJcHiuGUw7lzqF8F3ggE/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1zh2GhwxvF77tezOWx0CpCSYSQiV7sl8yHeokzy2dn_c/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1vtfX_oXyRW3BwARl38aqhpdBpvHSm2QjeL602gRX9sU/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1nQF_gE2uufnppVkIrJOfPjShWnZeWhZNFONf_olA3_M/edit?usp=sharing

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


28.09.2021 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

З 29.09.2021 РОКУ ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ НОВИЙ РОЗКЛАД.

Лекції для основних дисциплін читаються в реальному часі
в on-line режимі згідно розкладу
(лекції, які відсутні в розкладі виставлені на GOOGLE DRIVE кожної кафедри).

Для вибіркових дисциплін інформація розміщується
на Google drive.

ЛЕКЦІЇ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ В MICROSOFT TEAMS.

СТАРОСТАМ ПОТОКІВ БУДЕ НАДІСЛАНО КОД ВХОДУ ДЛЯ ПОТОКУ.


26.04.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.
Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.
Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
Для студентів 2-го курсу спеціальності 221 «Стоматологія»
https://forms.gle/JBHjQjY93NP2uK9C7
Для студентів 3-го курсу спеціальності 221 «Стоматологія»
https://forms.gle/dVifrBCR2GSQUovk6
Для студентів 4-го курсу спеціальності 221 «Стоматологія»
https://forms.gle/krPA7T98cWNLY3xx6
Для доступу до анкетування
використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу

Анонімність гарантуємо.
Дякуємо за співпрацю!
19.03.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.
Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.
Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/1n3b1rhTNrkWOogbqJJ_XrNd5bygnqsp-5ySZ_yHQJ04/edit?usp=sharing
Для доступу до анкетування
використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.

Анонімність гарантуємо.
Дякуємо за співпрацю!


01.02.2021 Шановні роботодавці!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова проводить опитування з метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників, які працевлаштовані у Вашій установі.

Ваші відповіді є конфіденційними.

Анкета доступна за посиланням https://forms.gle/jffexn1pQCDKncja8

Результати опитування будуть використані для удосконалення організації навчання та поліпшення якості освітніх послуг.

Дякуємо за співпрацю!


14.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні оцінки забезпечення системи внутрішньої якості освіти та академічної доброчесності у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке проводиться в рамках міжнародного проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ)». Анкетування спрямоване на систематизацію загальних практик університету, що дозволить сформувати певні висновки й об’єктивно оцінити ключові виклики та виокремити сильні і слабкі сторони та на базі отриманих даних створити модель щодо покращення забезпечення академічної доброчесності та якості вищої освіти в університеті.
Опитування – анонімні, система не збирає ні імен-прізвищ, ні електронних адрес опитуваних! Просимо Вас відповідати відверто та об’єктивно.
Анкета доступна за посиланням:
https://www.research.net/r/PirogovMemorialMedicalVinnytsyaS


02.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо організації та проведення дистанційного навчання у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/eJEzb5Gnx4mBNpJ29
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо.
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.


01.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 5-ГО КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка, рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/DnSTZTTEpmcFmfsA8
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.

Положення

Положення про академічні відпустки здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію інклюзивного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію заочної форми навчання здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, за напрямом підготовки «Медицина» спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на навчання за кошти державного бюджету і ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок проведення ОСКІ у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про проведення проміжної атестації здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про студентське самоврядування у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Керівництво факультету

Декан стоматологічного факультету

Поліщук Сергій Степанович 

доктор медичних наук, доцент

тел. 0432-52-48-56, e-mail: stomat@vnmu.edu.ua
 

4

Поліщук Сергій Степанович народився 1975 року на Хмельниччині. В 1999 році закінчив з «відзнакою» стоматологічний факультет Вінницького національного медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Був рекомендований для наукової роботи кафедри хірургічної стоматології. Працював старшим лаборантом, а з 2000 по 2007 рр. - асистентом кафедри хірургічної стоматології. Починаючи з 2000 року був технічним секретарем ДЕК стоматологічного факультету, а з 2009 до 2016 року – відповідальним секретарем ДЕК. З 2005 по 2017 рр. виконував обов’язки завуча кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.
В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук по темі: «Психоемоційний стан хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та методи його корекції». В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. В 2017 році був обраний Вченою радою ВНМУ ім. М.І. Пирогова деканом стоматологічного факультету. В 2019 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук по темі «Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки на фоні патології гепатобіліарної системи».
Входить до авторського колективу по складанню тестових питань для ліцензійного іспиту «Крок-2» - Стоматологія. Був членом фахової експертизи банку даних ліцензійного іспиту «Крок-3» - Стоматологія (2014, 2016 рр.). Входить в моніторингову групу університету по оцінюванню якості освіти. Є Головою Вченої Ради стоматологічного і фармацевтичного факультетів, є членом Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Автор понад 125 друкованих робіт. Є співавтором 2 інформаційних листів, 7 деклараційних патентів на корисну модель. Має зарубіжні публікації (Web of science, Scopus) та виступи на міжнародних конференціях, конгресах, з’їздах. Продовжує виконувати наукові дослідження та лікувальну роботу на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Лікар хірург-стоматолог вищої категорії, являється куратором щелепно-лицевої служби МКЛ ШМД.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні здобутки в професійній діяльності нагороджений Почесними грамотами ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, грамотою Вінницької міської ради.
Являється членом асоціації стоматологів України. Віце-президент Асоціації стоматологічної освіти України південного регіону, Вінницького осередку Асоціації імплантологів України.

Заступник декана стоматологічного факультету

Кордон Юлія Володимирівна

кандидат медичних наук, доцент

тел. 0432-66-17-99, e-mail: stomat@vnmu.edu.ua; ykordon83@gmail.com

5

Кордон Юлія Володимирівна, 1983 року народження. Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа» у 2005 році. З 2005 по 2007 рр. працювала старшим лаборантом кафедри мікробіології ВНМУ ім. М.І. Пирогова й займалась науковою роботою. З 2007 р. переведена на посаду асистента цієї ж кафедри. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за темою дисертаційного дослідження «Мікробіологічне обґрунтування розробки та медичного застосування антимікробного препарату горостену®». У 2012 році присвоєно вчене звання доцента. Приймає участь у наукових дослідженнях згідно планової НДР кафедри, є співавтором 2 патентів України на корисну модель, більше 70 наукових робіт. Має зарубіжні публікації та виступи на міжнародних конференціях, конгресах, з’їздах. З 2014 року працює на посаді заступника декана стоматологічного факультету ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Є членом Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова та Вченої Ради стоматологічного і фармацевтичного факультетів.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Інспектор стоматологічного факультету

Рябоконь Людмила Василівна

тел. 0432-55-39-66

4

Інспектор комп’ютерного центру стоматологічного факультету

Ланова Тетяна Вікторівна

 тел. 0432- 66-03-42

Бази практик

Назва клінічного
лікувально-профілактичного закладу

Назва структурного
підрозділу ВНМУ
кафедри, розміщені на базі практики

ПрАТ "Обласна стоматологічна поліклініка" 

Кафедри дитячої, терапевтичної, ортопедичної та хірургічної стоматології

МКП "Медичний стоматологічний центр" 

Кафедри хірургічної, терапевтичної, ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку

КНП Вінницька міська клінічна стоматологічна поліклініка

Кафедри дитячої, терапевтичної, ортопедичної та хірургічної стоматології

 

Примітка: Студенти, які бажають проходити виробничу практику на інших базах, звертаються з відповідним Клопотанням від адміністрації лікувальної установи, на базі якої планують проходження практики. (зразок Клопотання)

Вибіркові дисципліни студенту

1 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік.
 2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитися каталог і вибрати пропозиції
 • подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»
 • відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)

Інформація по дисциплінах вільного вибору
Спеціальність 221 «Стоматологія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS  за навч. рік Кількість кредитів
за 1 ВК
Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15,5 2,55 6
2-й ВК 10 2 5
3-й ВК 16 2 8
4-й ВК 18 3 6
5-й ВК 28 2,8 10
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»
1-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
ВК Основи титриметричного аналізу Біологічної та загальної хімії http://biochem.vsmu.edu.ua/
ВК Поверхневі явища в біології та медицині
ВК Основи здорового способу життя Фізичного виховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедрафізвиховання
ВК Ембріологія людини Анатомія людини https://anatomy.vnmu.edu.ua/
ВК Променева анатомія
ВК Вікова анатомія
ВК Ефективна комунікація як показник якісної взаємодії лікаря з пацієнтом Українознавства https://vnmu.edu.ua/кафедраукраїнознавства
ВК Соціологія та медична соціологія Філософії та суспільних наук https://vnmu.edu.ua/кафедрафілософії
ВК Політологія
ВК Історія світової культури
ВК Медицина та мистецтво
ВК Етика та деонтологія в медицині
ВК Логіка. Формальна логіка
ВК Академічна доброчесність
ВК Філософія любові та милосердя
ВК Естетика та теорія мистецтва
ВК Методика та технологія підготовки наукової роботи студента
ВК Основи психології. Основи педагогіки Медичної психології https://vnmu.edu.ua/кафедра медичної-психології та психіатрії
ВК Матеріалознавство та стоматологічне обладнання Ортопедична стоматологія https://vnmu.edu.ua/кафедраортопедичної-стоматології
ВК Особливості іннервації та кровопостачання ділянки обличчя та шиї Кафедра хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-хірургічної-стоматології

2 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік.
 2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитися каталог і вибрати пропозиції
 • подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»
 • відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)

Інформація по дисциплінах вільного вибору
Спеціальність 221 «Стоматологія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS  за навч. рік Кількість кредитів
за 1 ВК
Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15,5 2,55 6
2-й ВК 10 2 5
3-й ВК 16 2 8
4-й ВК 18 3 6
5-й ВК 28 2,8 10
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»
2-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 1-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
«Загально медичний напрям»
ВК Біохімія харчування Біологічної та загальної хімії http://biochem.vsmu.edu.ua/
ВК Інфекційна імунологія  Мікробіології https://vnmu.edu.ua/кафедра мікробіології
ВК Медична англійська мова Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології https://vnmu.edu.ua/кафедраіноземних-мов
«Професійний напрям»
ВК Актуальні питання загальної хірургії Хірургія медичного факультету №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра хірургії-медичногофакультету2
ВК Сучасне матеріалознавство   Терапевтична стоматологія https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-терапевтичної-стоматології
Сучасне обладнання для роботи стоматологічного кабінету
ВК Сучасні підходи  в ізоляції та використанні пломбувальних матеріалів на прийомі лікаря стоматолога-дитячого   Стоматологія дитячого віку https://vnmu.edu.ua/кафедрастоматології дитячого-віку/
ВК Сучасні ендодонтичні погляди в стоматології дитячого віку
ВК Сучасні методи обстеження в клініці ортопедичної стоматології Ортопедична стоматологія https://vnmu.edu.ua/кафедраортопедичної-стоматології
ВК Основні технології виготовлення зубних протезів
ВК Основні аспекти оперативних втручань в щелепно-лицевій ділянці Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургічної-стоматології
ВК Анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої ділянки

3 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік.
 2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитися каталог і вибрати пропозиції
 • подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»
 • відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)

Інформація по дисциплінах вільного вибору
Спеціальність 221 «Стоматологія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS  за навч. рік Кількість кредитів
за 1 ВК
Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15,5 2,55 6
2-й ВК 10 2 5
3-й ВК 16 2 8
4-й ВК 18 3 6
5-й ВК 28 2,8 10
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»
3-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 2-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
«Загально медичний напрям»
ВК Клінічна біохімія Біологічної та загальної хімії http://biochem.vsmu.edu.ua/
ВК Етіопатогенегичні аспекти запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота Мікробіології https://vnmu.edu.ua/кафедра мікробіології
ВК Військово-польова хірургія Хірургія медичного факультету №2 https://vnmu.edu.ua/кафедра хірургії-медичногофакультету2
ВК Іноземна мова Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології https://vnmu.edu.ua/кафедраіноземних-мов
ВК Основи біоетики та біобезпеки Загальна гігієна та екологія https://vnmu.edu.ua/кафедраз загальної-гігієни-та-екології
ВК Військово-польова терапія Внутрішня медицина мед. факультету №2 https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньоїмедицини-медичногофакультету-2
ВК Фізична реабілітація, спортивна медицина Фізичного виховання та ЛФК https://vnmu.edu.ua/кафедрафізвиховання
«Професійний напрям»
ВК Сучасні методи лікування дисколоритів зубів Терапевтична стоматологія https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра-терапевтичної-стоматології
Сучасні технології лікування одонтопатології
ВК Професійна гігієна в різних вікових категоріях пацієнтів. Практичні аспекти Стоматологія дитячого віку https://vnmu.edu.ua/кафедрастоматології дитячого-віку/
ВК Сучасні підходи ортодонтичного лікування у постійному прикусі
ВК Фантомний курс з моделювання зубів Ортопедична   стоматологія https://vnmu.edu.ua/кафедраортопедичної-стоматології
Сучасні методи рентген діагностики в ортопедичній стоматології
ВК Сучасні місцеві анестетики для знеболення в клініці хірургічної стоматології Хіургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургічної-стоматології
ВК Основні механізми запальних процесів щелепно-лицевої ділянки

4 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік.
 2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитися каталог і вибрати пропозиції
 • подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»
 • відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)

Інформація по дисциплінах вільного вибору
Спеціальність 221 «Стоматологія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS  за навч. рік Кількість кредитів
за 1 ВК
Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15,5 2,55 6
2-й ВК 10 2 5
3-й ВК 16 2 8
4-й ВК 18 3 6
5-й ВК 28 2,8 10
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»
4-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 3-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
«Загально медичний напрям»
ВК Мікробіологічні основи антибактеріальної терапії Мікробіології https://vnmu.edu.ua/кафедра мікробіології
ВК Гастроентерологія та основи здорового харчування з дієтологією Внутрішня та сімейна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедра внутрішньої-та-сімейної медицини
ВК   Професійні хвороби Внутрішня медицина мед. факультету №2 https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-внутрішньоїмедицини-медичногофакультету-2
ВК   Комунікативні навички лікаря Медична психологія та психіатрія з курсом післядипломної освіти https://vnmu.edu.ua/кафедра медичної-психології та психіатрії
«Професійний напрям»
ВК Ендодонтична техніка в стоматології Терапевтична стоматологія https://www.vnmu.edu.ua/ кафедра-терапевтичної-стоматології
Професійна гігієна та комплексна реабілітація в терапевтичній стоматології
ВК Хірургічно-ортодонтичне лікування аномалій прикусів у дітей Стоматологія дитячого віку https://vnmu.edu.ua/кафедрастоматології дитячого-віку/
ВК Сучасні методи лікування карієсу та його ускладнень в тимчасових та постійних зубах з несформованими коренями зубів
ВК Функціональна патологія зубощелепної системи Ортопедична стоматологія https://vnmu.edu.ua/кафедраортопедичної-стоматології
ВК Дентальна імплантологія
ВК Сучасний стан проблеми хірургічного лікування переломів кісток обличчя Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургічної-стоматології
ВК Сучасна діагностика захворювань скронево-нижньощелепового суглобу та слинних залоз

5 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік.
 2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитися каталог і вибрати пропозиції
 • подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»
 • відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)

Інформація по дисциплінах вільного вибору
Спеціальність 221 «Стоматологія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS  за навч. рік Кількість кредитів
за 1 ВК
Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15,5 2,55 6
2-й ВК 10 2 5
3-й ВК 16 2 8
4-й ВК 18 3 6
5-й ВК 28 2,8 10
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»
5-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 4-го курсу)

КОД НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРА ПОСИЛАННЯ НА САЙТ КАФЕДРИ
«Загально медичний напрям»
ВК Інтерпретація сучасних лабораторно-інструментальних методів діагностики Внутрішня та сімейна медицина https://vnmu.edu.ua/кафедравну трішньої-та-сімейноїмедицини
ВК Практичні аспекти сучасної алергології Фтизіатрія з курсом клінічної імунології та алергології http://phthisiatry.blogspot.com/
ВК Екстрена та невідкладна медична допомога Медицини катастроф та військової медицини https://emergency.vnmu.edu.ua/
«Професійний напрям»
ВК Сучасні рентгенологічні методи в ортодонтичній діагностиці. Стоматологія дитячого віку https://vnmu.edu.ua/кафедрастоматології дитячого-віку/
ВК Сучасний погляд на прояви вірусних інфекцій в порожнині рота.
ВК Сучасна діагностика захворювань СНЩС
ВК Сучасні технології виготовлення протезів на суцільнолитій основі Ортопедична стоматологія https://vnmu.edu.ua/кафедраортопедичної-стоматології
ВК Гнатологічні основи протезування
ВК Сучасні технології протезування
ВК Особливості ведення пацієнтів із загально-соматичною патологією в клініці терапевтичної стоматології Терапевтична стоматологія https://vnmu.edu.ua/кафедратерапевтичної-стоматології
ВК Фармакотерапія в стоматології
ВК Основи естетичної реставрації зубів
ВК Хірургічні методи лікування захворювань пародонту Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія https://vnmu.edu.ua/кафедрахірургічної-стоматології
ВК Хірургічні аспекти зубної та щелепно-лицевої імплантації
ВК Прикладна топографічна анатомія голови і шиї