Загальна інформація

Стан організації стоматологічної допомоги населенню зони діяльності Вінницького національного університету ім. М.І.Пирогова (ВНМУ), розвитку соціальної інфраструктури та наявність ринку праці зумовили 1994 року відкриття стоматологічного факультету. Міністерством освіти було визначено обсяг ліцензованого прийому на перший курс в кількості 120 осіб з правом підготовки іноземних громадян. Біля витоків організаційного процесу стояв насамперед ректор університету академік НАМН України професор Мороз Василь Максимович.

1

Протягом перших 4 років від дня заснування на стоматологічному факультеті було створено 4 профілюючі кафедри (терапевтичної стоматології, стоматології дитячого віку, хірургічної стоматології, ортопедичної стоматології). Багато організаційних зусиль, значні кошти вкладено університетом в оснащення профільних кафедр факультету найсучаснішим обладнанням провідних вітчизняних та зарубіжних фірм. Оволодіння найновішими технологіями в галузі стоматології – саме цього принципу в підготовці стоматологів дотримуються в навчальному процесі кафедри стоматологічного факультету.

2

З часу заснування стоматологічного факультету деканом призначена к.м.н. доц. Постоловська Т.Т., яка з «відзнакою» у 1971 році закінчила Вінницький медичний інститут, з 1975р. працювала асистентом, а потім доцентом на кафедрі загальної гігієни та екології, з 1980 по 1994 роки виконувала обов’язки заступника декана педіатричного факультету.

Стаж педагогічної роботи 30 років. Має більше 130 друкованих наукових робіт. Співавтор офіційних видань галузевих стандартів освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації (Київ, 2003р.), багатьох методичних рекомендацій та посібників за спеціальністю. Отримано 3 авторських свідоцтва за результатами наукових досліджень, має зарубіжні публікації та виступи на міжнародних наукових конференціях. Напрямок наукових досліджень: дія іонізуючого випромінювання та токсичних речовин на організм людини. Голова вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів, член центрального та профільного методичного комітету. Відмінник «Охорони здоров’я», депутат багатьох скликань міської ради народних депутатів.

1994-1995н.р. на перший курс було зараховано всього 70 студентів.

3

 

Перший випуск лікарів-стоматологів відбувся у 1999 році.

4

Державною ліцензійною комісією була високо оцінено рівень їхньої підготовки. За підсумками медичного ліцензійного іспиту «Крок-2» оцінка знань була найвищою серед випускників стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України.

З 2014 року, в зв´язку зі значним збільшенням кількості студентів на стоматологічному факультеті, введена посада заступника декана, на яку призначено к.м.н. доцента Кордон Ю.В.

В 2017 році, згідно рішення Вченої Ради ВНМУ  ім. М. І. Пирогова, деканом стоматологічного факультету призначений лікар хірург-стоматолог вищої категорії, консультант ЛОР-щелепно-лицевого відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Поліщук С.С.

5

В 2006 році успішно захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук по темі: «Психоемоційний стан хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та методи його корекції». В 2008 році присвоєно звання доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.

6 7

На сьогодні на п’яти курсах факультету вже нараховується близько 500 осіб, в тому числі іноземні громадян з Росії, країн Азії, Африки, Близького Сходу, Європи та Латинської Америки.

8 9

Профільні кафедри факультету розташовані у приміщеннях, обладнаних з дотриманням необхідних спеціальних санітарно-гігієнічних вимог, мають сучасну матеріальну базу. У структурі університету стоматологічний факультет посів гідне місце, студенти факультету навчаються або проходять практику на всіх кафедрах ВНМУ.

Профільні кафедри

Кафедра терапевтичної стоматології

4

Завідувач кафедрою терапевтичної стоматології – доктор медичних наук, професор Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна

Кафедра терапевтичної стоматології створена у 1996 році. Основна база кафедри знаходиться по вул. Стуса 2/19. Тут є 6 клінічних залів на 12 установок, кабінет завідувача кафедри, асистентська та стерилізаційна. Також база кафедри знаходиться по вулиці Медведєва, 11, де є чотири клінічних зали та стерилізаційна. В клінічних залах організовано 4 робочих місця для роботи студентів. Крім цього навчальний процес організований на базі морфологічного корпусу університету (1 робоче місце).

Кафедра достатність укомплектована фантомами, муляжами, обладнанням, устаткуванням, навчально-наочними матеріалами тощо, необхідними для демонстрації практичних навичок.

10 11

На цій базі проводяться практичні заняття зі студентами ІІІ-V курсів.

Викладачі і студенти консультують та лікують хворих з одонтопатологією, захворюваннями тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота. На кафедрі студенти вивчають наступні дисципліни: пропедевтика терапевтичної стоматології, терапевтична стоматологія, ендодонтична техніка.

12 13
14 15

Стоматологічне обладнання кафедри: Стоматологічні установки Stomadent Impuls – 8 шт. Стоматологічна установка “ERGOSTAR” – 1 шт. Стоматологічні установки: “Практик-С” – 4 шт., “Сатва” – 2 шт. Стоматологічна установка «KADІ» - 1 шт. Стоматологічна установка «CHІRADENT» - 1 шт. Портативні бормашини БУС-02 – 10 шт., БЕПБ-01 – 7 шт., «Сатва» - 6 шт. Відпрацювання мануальних навичок студентами 2-5 курсів проводиться на фантомах-манекенах Сєверодонецького виробництва - 14 шт.

16

Студенти стоматологічного факультету проходять виробничу практику у лікувально-профілактичних стоматологічних закладах міста Вінниці, України та зарубіжжя під керівництвом викладачів кафедри.

Студентам, які виявляють зацікавленість до терапевтичної стоматології, кафедра допомагає приймати участь у науково-практичних конференціях та майстер-класах на місцевому та загальноукраїнському рівні на пільгових умовах. Кращі студенти приймають участь у студентському науковому товаристві, найкращі роботи представляються на студентських наукових конференціях. Результати найцікавіших робіт публікуються у збірках тез та стоматологічних журналах. Студенти мають можливість приймати участь у студентських наукових конференціях, організованих в інших медичних ВИШах України. Студенти, які мають гарні знання з дисципліни, мають можливість прийняти участь у першому та другому турі всеукраїнської олімпіади з стоматології.

Колектив кафедри опублікував більше 300 наукових праць в вітчизняних журналах і за кордоном, статті входять до різних науко-метричних баз, Web of Science, Scopus, отримано більше 20 патентів на винаходи, опублікований інформаційний лист, створена комп'ютерна програма. Вони регулярно беруть участь у роботі наукових, науково-практичних і методичних конференцій, з'їздів, майстер-класів та вебінарів по стоматології, відвідують стоматологічні виставки в Україні та за її межами, є членами ГО "Асоціації стоматологів України" та ГО "Асоціації лікарів - пародонтологів України".

Кафедра хірургічної стоматології

7

Завідуючий кафедри - доктор медичних наук, професор Шувалов Сергій Михайлович.

Хірургічна стоматологія – це клінічна дисципліна, яка вивчає хірургічні захворювання та пошкодження зубів, органів порожнини рота, обличчя, шиї та кісток лицьового скелету, які потребують комплексних методів лікування. Серед цього комплексу оперативне втручання є провідним.

Головним завданням кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії вищого навчального закладу ІІІ-IV рівнів акредитації на до дипломному етапі є підготовка лікаря, який засвоїв питання теорії й практики всіх розділів хірургічної  стоматології та основ щелепно-лицевої хірургії, починаючи з організації роботи хірургічного відділення стоматологічної поліклініки та щелепно-лицевого стаціонару до надання кваліфікованої хірургічної стоматологічної допомоги та невідкладної щелепно-лицевої хірургії.

17

На лекціях та практичних заняттях лектори висвітлюють досягнення науково-технічного прогресу, медицини, зокрема, хірургічної стоматології і щелепно-лицевої хірургії та їх впровадження в практику. З метою оволодіння мануальними навичками надання хірургічної стоматологічної допомоги, поряд з вивченням теоретичних питань, студенти під керівництвом та контролем викладача самостійно проводять амбулаторний прийом пацієнтів з різними захворюваннями. Маніпуляції спочатку відпрацьовують на фантомах і муляжах, студент на студентові, а потім приймають хворих.

18 8

Представники кафедри приймали участь в чемпіонаті стоматологічної майстерності-2012 в номінації «Знеболювання і надання невідкладної допомоги» з міжнародною участю, де магістрант кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії Кобяков О.В. зайняв 2 місце.

В 2010, 2016 роках студенти стоматологічного факультету ВНМУ ім. М.І. Пирогова, ставали найкращими серед факультетів України та країн СНД, перемагаючи на міжнародній інтелектуальній грі «Стоматологічний брейн-ринг» (Київ).

19 20
21 22

Співробітники кафедри активно приймають участь в всеукраїнських та міжнародних конференціях та з´їздах, конгресах та симпозіумах (Росія, Латвія, Літва, Австрія, Сербія).

Кафедра приймає участь у дослідженнях всеукраїнського масштабу по визначені методичного рівня розвитку студентів та їх професійного спрямування сумісно з НМУ ім.ОО.Богомольця та іншими медичними навчальними закладами України.

23 24

25

На кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії студенти стоматологічного факультету займалися на базі щелепно-лицевого відділення міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги та обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова, хірургічних стоматологічних кабінетів чотирьох стоматологічних поліклінік міста, відділення голови-шиї онкологічного диспансеру, стоматологічного кабінету стоматологічної клініки «Пріор». Працівники  кафедри надають амбулаторну та стаціонарну хірургічну стоматологічну допомогу населенню міста, планову та ургентну.

26

Кафедра має 4 учбових кімнат та 2 клінічні зали для прийому хворих в складі лікувального закладу та комп’ютерний клас для підготовки студентів. Комп’ютери використовуються у навчальному процесі для підготовки студентів 5 курсу до здачі ліцензійного іспиту «Крок – 2».

37

Кафедра укомплектована стоматологічною установкою «Satva-combi», хірургічними мобільними установками фірми «Adec» та манекенами фірми «Kavo». В обласній клінічній лікарні ім.М.І.Пирогова на базі кафедри в щелепно-лицевому відділенні в операційній та перев’язочній установлені телекамери, які дозволяють проводити телетрансляцію ходу операції чи маніпуляції в учбові кімнати.

Кафедра стоматології дитячого віку

Завідувач кафедри стоматології дитячого віку  -  доктор медичних наук, професор Дмітрієв Микола Олександрович.

Кафедра стоматології дитячого віку була заснована в 1998 доц. Філімоновим Ю.В. і знаходилась під його талановитим керівництвом майже 25 років.  Кафедра розташована на 4-х клінічних базах м.Вінниці. Основна база кафедри функціонує  за адресою вул. В. Стуса, 2/19 (2-й учбовий корпус ВНМУ ім. М. І.Пирогова) і складається з 7 клінічних залів, в яких розміщено 10 стоматологічних установок,  кабінету завідувача кафедри, асистентської та стерилізаційної.В клінічних залах проводиться викладання дитячої терапевтичної, дитячої хірургічної стоматології, профілактики стоматологічних захворювань, ортодонтії.

Існуюча зуботехнічна лабораторія надає можливість студентам наочно побачити та практично засвоїти основні етапи виготовлення дитячих зубних протезів та ортодонтичних апаратів. Фантомний клас містить 6 сучасних стоматологічних установок та обладнаний фантомною частиною на якій зручно відпрацьовувати мануальні навики. Наявні стерилізаційна, хол та додаткові приміщення.  Друга клінічна база розташовані за адресою вул. Маріупольська, 109. Терапевтичний, ортодонтичний та хірургічний зали дають можливість студентам засвоїти практичні навички з усіх розділів дитячої стоматології та ортодонтії.

Студенти мають можливість спостерігати за клінічним прийомом, асистувати практикуючим лікарям та разом з викладачем проводити консультування та лікування стоматологічних хворих.

Заняття що проводять на клінічній базі, розташованій на вул. Замостянська 18В, надають можливість майбутнім лікарям ознайомитися із сучасними стоматологічними технологіями та містить два клінічних зала та кімнату для лекцій, обговорення та розбору клінічних випадків.
На базі КНП «Вінницької міської клінічної лікарні №1» стоматологічного відділення  розташованого за адресою Хмельницьке шосе 92 студентам 3-го, 4-го та 5-го курсів проводять практичні заняття, виробничу практику, лікарі-інтерни проходять інтернатуру.Кафедра оснащена надійним освітленим та утепленим бомбосховищем, в якому активно продовжуються заняття студентів навіть під час тривог.


З моменту заснування кафедри було захищено: 1 дисертація на звання доктора мед.наук,10 дисертацій на звання кандидата мед.наук, Надруковано більше  статті 220 статей у фахових виданнях категорії В, 14 робіт у журналах що входять до міжнародної бази Web of Science, та 4 у Scopus. В своєму арсеналі досягнень кафедра має 1 патент на винахід, 15 -патентів на корисну модель, 3- нововведення, 4 - раціоналізаторських пропозицій, 3 діагностичні комп’ютерні програми з відповідними свідоцтвами, 1-монографію. На теперішній час ведеться активне виконання  науково-дослідної роботи в межах тематики: «Розробка та вдосконалення індивідуальних методів діагностики, лікування та профілактики зубощелепних аномалій, карієсу та його ускладнень у дітей та підлітків»2021-2025рр. Активно працює студентський науковий гурток. Кожен рік студенти приймають участь у Міжнародній науковій конференції студентів та молодих вчених (секція дитяча стоматологія), Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт.

Кафедра ортопедичної стоматології

15

Завідувач кафедри ортопедичної стоматології -кандидат медичних наук, доцент, лікар-стоматолог Едуард Вікторович Бєляєв.

У 2007 році Беляєв Е.В. захистив кандидатську дисертацію на тему “Антропо-генетичні фактори виникнення карієсу у практично здорових міських юнаків і дівчат Подільського регіону України”. У 2016 році запланована докторська дисертація на тему «Анатомо – топографічні та функціональні особливості діагностики, лікування і реабілітації вторинних деформацій зубощелепової системи». Кафедра ортопедичної стоматології створена розташована по вул. Блока, 34. Навчальна база кафедри включає: 9 навчальних клінічних залів на 16 стоматологічних установок, навчальні кімнати для проведення семінарських занять, 2 навчальні зали для проведення занять з пропедевтики ортопедичної стоматології, обладнані за сучасними вимогами зуботехнічну та ливарну лабораторії, стерилізаційний блок та набір приміщень для адміністраційно-господарських потреб персоналу.

Кафедра ортопедичної стоматології створена в жовтні 1996 року згідно рішення Вченої Ради ВНМУ  ім. М. І. Пирогова і розташована по вул. Блока, 34. Навчальна база кафедри включає: 9 навчальних клінічних залів на 16 стоматологічних установок, навчальні кімнати для проведення семінарських занять, 2 навчальні зали для проведення занять з пропедевтики ортопедичної стоматології, обладнані за сучасними вимогами зуботехнічну та ливарну лабораторії, стерилізаційний блок та набір приміщень для адміністраційно-господарських потреб персоналу.

30

В 2013 році закуплено обладнання та організована робота кабінету радіовізіографічних досліджень стоматологічних хворих з можливістю експортування радіовізіографічного зображення по локальній комп’ютерній мережі. Придбано стоматологічну установку укомплектовану інтраоральною камерою.

Окрім власної клінічної бази, для проведення практичних занять з ортопедичної стоматології, згідно угоди використовуються стоматологічні установи: „Вінницький міський клінічний стоматологічний центр” ,«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення», "Стоматологічний кабінет" вул. Келецька 78, "Стоматологічний кабінет" вул. Кропивницького 6/8.

31

Для відпрацювання мануальних навиків, згідно робочої програми, та підготовки студентів до складання комплексного професійно-орієнтованого державного іспиту з ортопедичної стоматології використовуються 12 навчальних фантомів вітчизняного виробництва та 2 фантоми фірми „Kavo” (Німеччина).

На факультеті функціонує чітка система контролю навчальної діяльності кафедр на підставі проведення атестації з кожної дисципліни.

Висококваліфікований професорсько-викладацький склад факультету забезпечує впровадження в навчальний процес і лікувальну практику нових технологій і методик.

32

На факультеті створено умови для науково-дослідної роботи, працюють студентські наукові гуртки, студенти беруть участь у наукових конференціях, студентських олімпіадах, які відбуваються в нашому університеті та інших ВНЗ  України.

35

Цікаве і багатогранне студентське життя органічно доповнюється діяльністю мистецьких колективів та спортивних секцій.

33 34 36

Оголошення09.02.2024 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 1 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://forms.gle/1foRDV29RMkfNm2c8

Для студентів 2 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://forms.gle/LU4tAG7YAUv9j5jEA

Для студентів 3 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://forms.gle/V2MYd2vQiMAFkoNXA

Для студентів 4 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://forms.gle/ApwYXm6wgsiosimq7

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!30.11.2023 Шановні студенти!

Нам важлива Ваша думка щодо навчальних дисциплін вибіркового циклу, тому проводимо анонімне опитування про те, наскільки цікавим та корисним для Вас був цей курс, щоб у подальшому враховувати Ваші враження та пропозиції.

Анкета доступна за посиланням https://forms.gle/nkKS8dnM7TDtTMTk6

Заздалегідь вдячні за співпрацю!

З повагою відділ забезпечення якості освіти
Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова


25.08.2023

Шановні здобувачі вищої освіти, 1 та 2 курсу стоматологічного факультету, що вступили до ВНМУ ім. М.І.Пирогова у 2023 році

Виробнича нарада буде проведена 29.08.2023 року, о 12.00 год в аудиторії №8 (фармацевтичний корпус, перший поверх, вхід зправа від приймальної комісії).

Деканат стоматологічного факультету
15.06.2023 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості організації та проведення виробничої практики.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/2cqDs128ZCkJ9Pi27

Анкетування є анонімним та конфіденційним, інформація буде використана для аналізу у загальному вигляді.

Дякуємо за співпрацю!20.04.2023 Роз’яснення щодо складання іспитів КРОК за кордоном

Шановні здобувачі вищої медичної освіти!

У зв’язку із питаннями, що виникають щодо складання іспитів КРОК за кордоном, інформуємо вас, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.03.2023 № 269 «Про внесення змін до Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальностями галузі знань «22 Охорона здоров’я» Центр тестування продовжує здійснювати організаційно-підготовчі заходи щодо проведення іспитів за межами території України.

За інформацією Центру тестування, для складання іспиту за межами території України здобувач має виконати наступний алгоритм дій:

 1. Повідомити заклад освіти, у якому навчається, назву країни, у якій складатимете іспит.
 2.  Відслідковувати на сайті ДНП «Центр тестування» інформацію щодо місць знаходження центрів сертифікаційного тестування в обраній країні:  https://www.testcentr.org.ua/uk/.
 3. Відслідковувати на сайті Центру тестування у розділі «Графік іспитів» інформацію щодо дати проведення іспитів у центрах сертифікаційного тестування за межами України.
 4. Отримати у закладі освіти свій унікальний ID-код здобувача для реєстрації    та складання іспитів. ID-код здобувача надається ДНП «Центр тестування» до закладу освіти.
 5.  Використовуючи унікальний ID-код, зареєструватися на сторінці центру  сертифікаційного тестування на складання іспиту, вибравши назву іспиту, локацію центру сертифікаційного тестування, дату та час складання.

У центрах сертифікаційного тестування (ЦСТ) здобувачі зможуть скласти іспити КРОК 1, КРОК 2 та іспит з англійської мови професійного спрямування (АМПС) у дати, що були визначені для складання цих іспитів на території України Графіком проведення ЄДКІ у 2023 році.

Відповідно до графіка затвердженого МОЗ України передбачає проведення іспитів КРОК 1, КРОК 2 та АМПС у наступні дати:

     
16.05.2023 – 17.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина», «Педіатрія», «Медична психологія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
23.05.2023 – 24.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальностей «Медицина» (іноземні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
30.05.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Стоматологія»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2»
01.06.2023 ЄДКІ, Етап 2 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 2» (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
13.06.2023 ЄДКІ, Етап 1 для спеціальності «Фармація, промислова фармація»
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування (для здобувачів спеціалізації «Промислова фармація» – апробація іспиту)
20.06.2023 – 21.06.2023 ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

29.06.2023 – 30.06.2023

ЄДКІ Етап 1 для спеціальностей «Медицина», «Медична психологія», «Педіатрія» (вітчизняні здобувачі)
Інтегрований тестовий іспит «Крок 1» та іспит з англійської мови професійного спрямування

УВАГА! Відслідковуйте на сайті ЦЕНТРУ ТЕСТУВАННЯ інформацію щодо проведення іспитів КРОК 1, КРОК 2.

Інтерактивні карти географії проведення іспиту КРОК 2 (за кількістю здобувачів, які виявили бажання складати ЄДКІ за межами території України) можна переглянути за посиланням:

https://www.testcentr.org.ua/uk/component//?view=page&id=369

11.04.2023

11.04.2023 року в актові залі ВНМУ ім. М.І.Пирогова відбудеться лекція спікера міжнародного класу Андрія ПОЛОВІНЩИКОВА.
Запрошуються всі бажаючі здобувачі вищої освіти та лікарі стоматологи.

Андрій Половінщиков – засновник та головний лікар стоматологічної клініки DentLife Ukraine. Директор учбового центру Dental Education Clinic. Організатор та ментор програми Endodontic Residency. Член Американської асоціації Ендодонтистів, закінчив стоматологічний факультет ВНМУ ім. М.І.Пирогова та міжнародну програму зі спеціалізації ендодонтія університету Пенсильванії США, член Американської Асоціації Стоматологів, автор публікацій та статей стоматологічних видань, редактор та переклад книги Мікрохірургічна ендодонтія, спікер міжнародного класу.


06.02.2023 Тиждень стоматологічного факультету ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Прийшов час познайомити наших студентів із лекторами цьогорічного тижня стоматологічного факультету ВНМУ.

Понеділок (06.02.)

 • 17.00 год – Урочисте відкриття заходу «Тиждень стоматологічного факультету ВНМУ ім. М.І. Пирогова»  ректор ВНМУ Петрушенко Вікторія Вікторівна та декан стоматологічного факультету ВНМУ Поліщук Сергій Степанович.

Вівторок (07.02.)

 • 15:00 - Олександр Гуменюк з темою : «Ідеально прогнозований відбиток. Або що потрібно, щоб зафіксувати коронку без примірок і корекцій».
 • 17:00 - Віталія ТОЦЬКА розповість нам про: «Елайнери- сучасний метод вирівнювання зубів».

Середа (08.02.)

 • 15:00 - Неля Кравчук - інформація з відеопрезентацією на тему: «Структура, значення та можливості бібліотеки ВНМУ ім. М.І.Пирогова».
 • 16:00 - Анна Колотніцька з доповіддю на тему «Місцева фторидопоофілактика - науково обґрунтований та клінічно доведений метод профілактики розвитку карієсу».
 • 17:00 - Проведення І туру студентської олімпіади Всеукраїнської олімпіади з терапевтичної, хірургічної, ортопедичної, стоматології дитячого віку для студентів 3, 4, 5, курсів.

Четвер (09.02.)

 • 15:00 - Андрій Жуйков : «Стоматологія в обмеженому часі»
 • 17:00 - Роман Гудима з темою: "Імплантація в критичних умовах. Все на 4. Все на 6. Нарощування кістки методикою кісткових ламін по Кюрі".

П'ятниця (10.02.)

 • 10.30-15.00 год. – хол університету – виставка бібліотечних видань по стоматології та репрезентаційний нарис про стоматологічний факультет. Важливо: щоб стати учасником всіх заходів тижня треба буде просто підключитись до них за посиланням в зазначений в програмі час

Ось посилання для приєднання: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:oU4OIMSkYZL8nOZ_baU0-gDVkm6UlpwD8Un-tsj4kZY1@thread.tacv2/1675427599001?context=%7B%22Tid%22:%227346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4%22,%22Oid%22:%22e38dc584-b70e-4804-913d-5adf833601fa%22%7D

Нагадаємо про можливість приєднатись до збору коштів на машину для ЗСУ (банка для донатів https://send.monobank.ua/jar/6j7zf673J8)

До зустрічі в понеділок на відкритті тижня.

О 17:00 просто перейди за цим посиланням

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:oU4OIMSkYZL8nOZ_baU0-gDVkm6UlpwD8Un-tsj4kZY1@thread.tacv2/1675427599001?context=%7B%22Tid%22:%227346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4%22,%22Oid%22:%22e38dc584-b70e-4804-913d-5adf833601fa%22%7D


01.12.2022 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT5bgzkcrED4KZiqVqZIAlYyFfXZGMnXs9D5XSR12XF1fXKg/viewform?usp=share_link

Для студентів 3 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSftfkp6LBdxo0GOTZRAQeqSErQzy_ORNfX88AEid625SjmXXg/viewform?usp=share_link

Для студентів 4 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyTB6qwfzzgU1xN40INhws04G3KdC869rnkz_UfEXIJ4wiVQ/viewform?usp=share_link

Для студентів 5 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEJAEHwCgyOXkT9Uta_aMsQABWBmIKJxIuYR4_7tdBgTnsVA/viewform?usp=share_link

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


11.11.2022

12.11.2022 року відбудеться лекційний благодійний день MEDSKILLS DENTAL для збору коштів на підтримку ЗСУ за участі лекторів нашої країни.
Початок заходу - 9.00 год.
Місце проведення - сховище фармакологічного корпусу ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Інформаційний лист
12.09.2022 Оголошення для здобувачів вищої освіти зарахованих на 1 та 2 курс стоматологічного факультету у 2022р.

Шановні здобувачі вищої освіти, що були зараховані на 1 та 2 курс стоматологічного факультету у 2022 р.!

Виробнича нарада буде проведена 16.09.2022 р. о 16 годині в аудиторії №8.


07.07.2022

Оголошується прийом заяв для переведення на вакантні місця на конкурсній основі із контрактної на бюджетну форму навчання студентів 2 - 5 курсів стоматологічного факультету.

Першочергове право на переведення на вакантні місця державного замовлення (відповідно до чинного законодавства України та листа МОН України від 21.06.2022 р. № 1/7035-22) мають право здобувачі вищої освіти з числа:

 1. Дітей загиблих захисників і захисниць України, які були зараховані до закладів вищої освіти в минулих роках на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб.
 2. Дітей учасників бойових дій, які були зараховані до закладів вищої освіти в минулих роках на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
 3. Внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні).

Заява про переведення подається з обґрунтуванням причин з додатком відповідних пільгових документів.

Заяви приймаються у канцелярії деканату стоматологічного факультету з 07.07.2022 р. до 22.07.2022 р. або на електронну адресу стоматологічного факультету: stomat@vnmu.edu.ua

Кінцевий термін подачі заяв 22.07.2022.


04.02.2022

Запрошення

Стоматологічний факультет запрошує усіх бажаючих доєднатися до Дня відкритих дверей
12 лютого 2022 року
о 12.00 год
в онлайн -режимі
На платформі Googl Meet за кодом приєднання
https://meet.google.com/kss-jovm-oet
Довідка за тел: +38(067) 383 76 55


21.10.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін, які Ви вивчали в минулому семестрі.

Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.

Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:

Для студентів 2 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1uFQla0TLKQqRo0Z5ceJeSCZAJcHiuGUw7lzqF8F3ggE/edit?usp=sharing

Для студентів 3 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1zh2GhwxvF77tezOWx0CpCSYSQiV7sl8yHeokzy2dn_c/edit?usp=sharing

Для студентів 4 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1vtfX_oXyRW3BwARl38aqhpdBpvHSm2QjeL602gRX9sU/edit?usp=sharing

Для студентів 5 курсу спеціальності «Стоматологія»:
https://docs.google.com/forms/d/1nQF_gE2uufnppVkIrJOfPjShWnZeWhZNFONf_olA3_M/edit?usp=sharing

Анонімність гарантуємо.

Дякуємо за співпрацю!


28.09.2021 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

З 29.09.2021 РОКУ ВВОДИТЬСЯ В ДІЮ НОВИЙ РОЗКЛАД.

Лекції для основних дисциплін читаються в реальному часі
в on-line режимі згідно розкладу
(лекції, які відсутні в розкладі виставлені на GOOGLE DRIVE кожної кафедри).

Для вибіркових дисциплін інформація розміщується
на Google drive.

ЛЕКЦІЇ БУДУТЬ ПРОВОДИТИСЬ В MICROSOFT TEAMS.

СТАРОСТАМ ПОТОКІВ БУДЕ НАДІСЛАНО КОД ВХОДУ ДЛЯ ПОТОКУ.


26.04.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.
Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.
Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
Для студентів 2-го курсу спеціальності 221 «Стоматологія»
https://forms.gle/JBHjQjY93NP2uK9C7
Для студентів 3-го курсу спеціальності 221 «Стоматологія»
https://forms.gle/dVifrBCR2GSQUovk6
Для студентів 4-го курсу спеціальності 221 «Стоматологія»
https://forms.gle/krPA7T98cWNLY3xx6
Для доступу до анкетування
використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу

Анонімність гарантуємо.
Дякуємо за співпрацю!
19.03.2021 Шановні студенти!

Відділ забезпечення якості освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова в рамках моніторингового дослідження освітнього процесу в університеті проводить анкетування студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін.
Ваші відповіді допоможуть вдосконалити навчальний процес.
Пропонуємо Вам відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням
https://docs.google.com/forms/d/1n3b1rhTNrkWOogbqJJ_XrNd5bygnqsp-5ySZ_yHQJ04/edit?usp=sharing
Для доступу до анкетування
використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.

Анонімність гарантуємо.
Дякуємо за співпрацю!


01.02.2021 Шановні роботодавці!

Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова проводить опитування з метою об’єктивного оцінювання якості професійної підготовки випускників, які працевлаштовані у Вашій установі.

Ваші відповіді є конфіденційними.

Анкета доступна за посиланням https://forms.gle/jffexn1pQCDKncja8

Результати опитування будуть використані для удосконалення організації навчання та поліпшення якості освітніх послуг.

Дякуємо за співпрацю!


14.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні оцінки забезпечення системи внутрішньої якості освіти та академічної доброчесності у ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке проводиться в рамках міжнародного проекту «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» (Academic IQ)». Анкетування спрямоване на систематизацію загальних практик університету, що дозволить сформувати певні висновки й об’єктивно оцінити ключові виклики та виокремити сильні і слабкі сторони та на базі отриманих даних створити модель щодо покращення забезпечення академічної доброчесності та якості вищої освіти в університеті.
Опитування – анонімні, система не збирає ні імен-прізвищ, ні електронних адрес опитуваних! Просимо Вас відповідати відверто та об’єктивно.
Анкета доступна за посиланням:
https://www.research.net/r/PirogovMemorialMedicalVinnytsyaS


02.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо організації та проведення дистанційного навчання у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/eJEzb5Gnx4mBNpJ29
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо.
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.


01.12.2020 ШАНОВНІ СТУДЕНТИ 5-ГО КУРСУ СТОМАТОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ!

Запрошуємо Вас взяти участь в анонімному опитуванні та поділитися своїми думками щодо внутрішнього забезпечення якості освіти у ВНМУ імені М.І. Пирогова.
Оцініть, будь ласка, рівень Вашої задоволеності освітнім процесом.
Просимо Вас відповідати максимально відверто та об’єктивно.
Для цього Вам потрібно відповісти на питання анкети, яка доступна за посиланням:
https://forms.gle/DnSTZTTEpmcFmfsA8
Для доступу до анкетування використовуйте логін від Microsoft Teams та пароль від електронного журналу.
Анонімність гарантуємо
Анкетування спрямоване на розробку заходів для вдосконалення забезпечення якості освіти.

Положення

Положення про академічні відпустки здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про запровадження елементів дистанційного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію інклюзивного навчання у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію заочної форми навчання здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію освітнього процесу у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, за напрямом підготовки «Медицина» спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія» у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про переведення, відрахування та поновлення здобувачів вищої освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок переведення осіб, які навчаються на договірній основі, на навчання за кошти державного бюджету і ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці Положення про порядок призначення і виплат стипендій студентам, аспірантам, докторантам ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок проведення ОСКІ у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок створення та організацію роботи Державної екзаменаційної комісії у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про порядок та умови обрання вибіркових дисциплін у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про проведення проміжної атестації здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про розгляд звернень здобувачів вищої освіти у ВНМУ ім. М.І. Пирогова Положення про студентське самоврядування у ВНМУ ім. М.І. Пирогова

Керівництво факультету

Декан стоматологічного факультету

Поліщук Сергій Степанович 

доктор медичних наук, доцент

тел. 0432-52-48-56, e-mail: stomat@vnmu.edu.ua
 

4

Поліщук Сергій Степанович народився 1975 року на Хмельниччині. В 1999 році закінчив з «відзнакою» стоматологічний факультет Вінницького національного медичного інституту ім. М.І. Пирогова. Був рекомендований для наукової роботи кафедри хірургічної стоматології. Працював старшим лаборантом, а з 2000 по 2007 рр. - асистентом кафедри хірургічної стоматології. Починаючи з 2000 року був технічним секретарем ДЕК стоматологічного факультету, а з 2009 до 2016 року – відповідальним секретарем ДЕК. З 2005 по 2017 рр. виконував обов’язки завуча кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії.
В 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук по темі: «Психоемоційний стан хворих з травматичними пошкодженнями щелепно-лицевої ділянки та методи його корекції». В 2008 році присвоєно вчене звання доцента кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. В 2017 році був обраний Вченою радою ВНМУ ім. М.І. Пирогова деканом стоматологічного факультету. В 2019 році успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук по темі «Патогенетичне обґрунтування комплексного лікування хворих з травмами щелепно-лицевої ділянки на фоні патології гепатобіліарної системи».
Входить до авторського колективу по складанню тестових питань для ліцензійного іспиту «Крок-2» - Стоматологія. Був членом фахової експертизи банку даних ліцензійного іспиту «Крок-3» - Стоматологія (2014, 2016 рр.). Входить в моніторингову групу університету по оцінюванню якості освіти. Є Головою Вченої Ради стоматологічного і фармацевтичного факультетів, є членом Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Автор понад 125 друкованих робіт. Є співавтором 2 інформаційних листів, 7 деклараційних патентів на корисну модель. Має зарубіжні публікації (Web of science, Scopus) та виступи на міжнародних конференціях, конгресах, з’їздах. Продовжує виконувати наукові дослідження та лікувальну роботу на кафедрі хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії. Лікар хірург-стоматолог вищої категорії, являється куратором щелепно-лицевої служби МКЛ ШМД.
За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні здобутки в професійній діяльності нагороджений Почесними грамотами ректорату ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації та обласної Ради, грамотою Вінницької міської ради.
Являється членом асоціації стоматологів України. Віце-президент Асоціації стоматологічної освіти України південного регіону, Вінницького осередку Асоціації імплантологів України.

 

3

Інспектор стоматологічного факультету

Рябоконь Людмила Василівна

тел. 0432-55-39-66

4

Інспектор комп’ютерного центру стоматологічного факультету

Ланова Тетяна Вікторівна

 тел. 0432- 66-03-42

Бази практик

Назва клінічного
лікувально-профілактичного закладу

Назва структурного
підрозділу ВНМУ
кафедри, розміщені на базі практики

ПрАТ "Обласна стоматологічна поліклініка" 

Кафедри дитячої, терапевтичної, ортопедичної та хірургічної стоматології

МКП "Медичний стоматологічний центр" 

Кафедри хірургічної, терапевтичної, ортопедичної стоматології та стоматології дитячого віку

КНП Вінницька міська клінічна стоматологічна поліклініка

Кафедри дитячої, терапевтичної, ортопедичної та хірургічної стоматології

 

Примітка: Студенти, які бажають проходити виробничу практику на інших базах, звертаються з відповідним Клопотанням від адміністрації лікувальної установи, на базі якої планують проходження практики. (зразок Клопотання)

Вибіркові дисципліни студенту

1 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік.
 2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитися каталог і вибрати пропозиції
 • подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»
 • відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)

Інформація по дисциплінах вільного вибору
Спеціальність 221 «Стоматологія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч. рік Кількість кредитів
за 1 ВК
Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15 3 5
2-й ВК 12 3 4
3-й ВК 15 3 5
4-й ВК 14 2 7
5-й ВК 8 2 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»
1-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають вступники, зараховані на 1-й курс)

Назва дисципліни Кількість кредитів Мови (укр/англ) Кафедра Посилання на кафедру
ВК 1.1 Історія світової культури 3 Укр. Філософії та суспільних наук www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 1.2 Соціологія та медична соціологія 3 Укр.
ВК 1.3 Основи економічної теорії 3 Укр.
ВК 1.4 Основи психології. Основи педагогіки 3 Укр.
ВК 1.5 Ефективна комунікація як показник якісної взаємодії лікаря з пацієнтом 3 Укр. Українознавство www.vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства
ВК 1.6 Основи  здорового способу життя 3 Укр. Фізвиховання та ЛФК www.vnmu.edu.ua/кафедра-фізвиховання
ВК 1.7 Європейський стандарт комп’ютерної компетентності 3 Укр. Біофізика, медична апаратура та інформатика www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-фізики
ВК 1.8 Основи профілактики залежностей 3 Укр. Медична психологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 1.9 Психологія здоров’я 3 Укр.
ВК 1.10 Променева анатомія 3 Укр. Анатомія людини https://anatomy.vnmu.edu.ua/

2 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік.
 2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитися каталог і вибрати пропозиції
 • подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»
 • відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)

Інформація по дисциплінах вільного вибору
Спеціальність 221 «Стоматологія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч. рік Кількість кредитів
за 1 ВК
Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15 3 5
2-й ВК 12 3 4
3-й ВК 15 3 5
4-й ВК 14 2 7
5-й ВК 8 2 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»
2-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 1-го курсу)

Назва
дисципліни
Кількість
кредитів
Мови
(укр/англ)
Кафедра Посилання
на кафедру
ВК 2.1  Психогігієна та актуальні проблеми університетської гігієни 3 Укр. Загальна гігієна та екологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-загальної-гігієни-та-екології
ВК 2.2 Основи біоетики та біобезпеки 3 Укр.
ВК 2.3 Етика та деонтологія в медицині 3 Укр. Філософії та суспільнихнаук www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 2.4 Логіка. Формальналогіка 3 Укр.
ВК 2.5 Публічне мовлення: як стати успішним спікером (для вітчизняних здобувачів/ Практика соціокультурної комунікації українською мовою (для іноземних здобувачів) 3 Укр. Українознавство www.vnmu.edu.ua/кафедра-українознавства
ВК 2.6 Біохімія харчування 3 Укр. Загальна та Біохімія www.vnmu.edu.ua/кафедра-біохімії-та-загальної-хімії
ВК 2.7 Основні аспекти оперативних втручань в щелепно-лицевійділянці 3 Укр. Хірургічна стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-хірургічної-стоматології
ВК 2.8 Анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевоїділянки 3 Укр.
ВК.9 Нюанси в підходах до ізоляції та використанні пломбувальних матеріалів на прийомі дитячого лікаря-стоматолога. 3 Укр. Стоматологія дитячого віку www.vnmu.edu.ua/кафедра-стоматології-дитячого-віку
ВК 2.10 Ендодонтичні аспекти в стоматології дитячого віку. 3 Укр.
ВК 2.11 Матеріалознавство як основа відновлювальної стоматології 3 Укр. Терапевтична стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-терапевтичної-стоматології
ВК 2.12 Обладнання для роботи стоматологічного кабінету 3 Укр.
ВК 2.13 Матеріалознавство та стоматологічнео бладнання 3 Укр. Ортопедична стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-ортопедичної-стоматології
ВК 2.14 Фантомний курс з моделюванням зубів 3 Укр.

3 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік.
 2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитися каталог і вибрати пропозиції
 • подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»
 • відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)

Інформація по дисциплінах вільного вибору
Спеціальність 221 «Стоматологія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч. рік Кількість кредитів
за 1 ВК
Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15 3 5
2-й ВК 12 3 4
3-й ВК 15 3 5
4-й ВК 14 2 7
5-й ВК 8 2 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»
3-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 2-го курсу)

Назва дисципліни Кількість кредитів Мови (укр/англ) Кафедра Посилання на кафедру
ВК 3.1 Етичні проблеми в медицині 3 Укр. Філософії та суспільних наук www.vnmu.edu.ua/кафедра-філософії
ВК 3.2 Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 3 Укр.
ВК 3.3 Інформаційні технології прогнозування захворювань 3 Укр. Біофізика, медична апаратура та інформатика www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-фізики
ВК 3.4 Медична англійська мова 3 Укр. Іноземні мови з курсом латинської мови та медичної термінології www.vnmu.edu.ua/кафедра-іноземних-мов
ВК 3.5 Мікробіологічні основи антибактеріальної терапії 3 Укр. Мікробіологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-мікробіології
ВК 3.6 Етіопатогенетичні аспекти запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота 3 Укр.
ВК 3.7 Місцеві анестетики для знеболення в клініці хірургічної стоматології 3 Укр. Хірургічна стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-хірургічної-стоматології
ВК 3.8 Основні механізми запальних процесів щелепно-лицевій ділянки 3 Укр.
ВК 3.9 Дисколорити: діагностика та лікування 3 Укр. Терапевтична стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-терапевтичної-стоматології
ВК 3.10 Технології лікування карієсу 3 Укр.
ВК 3.11 Основні технології виготовлення зубних протезів 3 Укр Ортопедична стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-ортопедичної-стоматології
ВК 3.12 Методи обстеження в клініці ортопедичної стоматології 3 Укр.
ВК 3.13 Ортодонтичне лікування аномалій прикусу у дітей. 3 Укр. Стоматологія дитячого віку www.vnmu.edu.ua/кафедра-стоматології-дитячого-віку
ВК 3.14 Професійна гігієна порожнини рота у пацієнтів різних вікових груп. Практичні аспекти 3 Укр.

4 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік.
 2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитися каталог і вибрати пропозиції
 • подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»
 • відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)

Інформація по дисциплінах вільного вибору
Спеціальність 221 «Стоматологія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч. рік Кількість кредитів
за 1 ВК
Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15 3 5
2-й ВК 12 3 4
3-й ВК 15 3 5
4-й ВК 14 2 7
5-й ВК 8 2 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»
4-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 3-го курсу)

Назва дисципліни Кількість кредитів Мови (укр/англ) Кафедра Посилання на кафедру
ВК 4.1 Правові засади створення та провадження власного медичного бізнесу 2 Укр. Судова медицина та медичне право   www.vnmu.edu.ua/department/department/58
ВК 4.2 Комунікативні навички лікаря 2 Укр. Медична психологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-медичної-психології-та-психіатрії
ВК 4.3 Побічна дія ліків 2 Укр. Клінічна фармація та клінічної фармакології www.vnmu.edu.ua/кафедра-клінічної-фармації-з-курсом-клінічної-фармакології
ВК 4.4 Взаємодія ліків на етапах фармакокінетики 2 Укр.
ВК 4.5 Особливості хірургічного лікування переломів кісток обличчя 2 Укр. Хірургічна стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-хірургічної-стоматології
ВК 4.6 Методи діагностики захворювань скронево-нижньощелепового суглобу та слинних залоз 2 Укр.
ВК 4.7 Клінічна ендодонтія 2 Укр. Терапевтична стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-терапевтичної-стоматології
ВК 4.8 Професійна гігієна та комплексна реабілітація в терапевтичній стоматологія 2 Укр.
ВК 4.9 Дентальна імплантологія 2 Укр. Ортопедична стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-ортопедичної-стоматології
ВК 4.10 Методи рентгенологічної діагностики в ортопедичній стоматології 2 Укр.
ВК 4.11 Методи лікування карієсу та його ускладнень в тимчасових та постійних зубах з несформованим коренем. 2 Укр. Стоматологія дитячого віку www.vnmu.edu.ua/кафедра-стоматології-дитячого-віку
ВК 4.12 Хірургічно-ортодонтичне лікування аномалій прикусу у дітей. 2 Укр.

5 курс

І. Алгоритм вибору дисципліни

 1. Знайти в таблиці, яку кількість кредитів ECTS за дисципліну Ви повинні виконати за наступний навчальний рік.
 2. Знайти в таблиці, яку кількість дисциплін Ви повинні для цього вибрати.
 3. По каталогу дисциплін вільного вибору вибрати пропозиції (студенти 1-го року – на 2-й, 2-го – на 3-й, 3-го – на 4-й, 4-го – на 5-й).
 4. Вибрати назви «своїх» дисциплін з каталогу. Переглянути анотації дисциплін на сайтах кафедр. Зробити остаточний вибір.
 5. При анкетуванні відзначити «свої» дисципліни в гугл формі.
 6. Після опрацювання результатів анкетування деканат сформує групи для проходження вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

Алгоритм дій:

 • визначити кількість дисциплін на наступний рік
 • подивитися каталог і вибрати пропозиції
 • подивитися анотації на сайтах – переконатися, що це «Ваше»
 • відзначити «вподобання» в анкеті (гугл формі)

Інформація по дисциплінах вільного вибору
Спеціальність 221 «Стоматологія»

Рік навчання Код
(в кат.)
Кількість кредитів ECTS за навч. рік Кількість кредитів
за 1 ВК
Кількість дисциплін на навчальний рік
1-й ВК 15 3 5
2-й ВК 12 3 4
3-й ВК 15 3 5
4-й ВК 14 2 7
5-й ВК 8 2 4
ВК – вибіркова компонента (дисципліна)

 

КАТАЛОГ ДИСЦИПЛІН ВІЛЬНОГО ВИБОРУ
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 221 «СТОМАТОЛОГІЯ»
5-й РІК НАВЧАННЯ
(вибирають студенти 4-го курсу)

Назва дисципліни Кількість кредитів Мови (укр/англ) Кафедра Посилання на кафедру
ВК 5.1 Прикладна топографічна анатомія голови і шиї 2 Укр. Хірургічна стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-хірургічної-стоматології
ВК 5.2 Хірургічні методи лікування захворювань пародонту 2 Укр.
ВК 5.3 Хірургічні аспекти зубної та щелепно-лицевої імплантації 2 Укр.
ВК 5.4 Фармакотерапія в терапевтичній стоматології 2 Укр. Терапевтична стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-терапевтичної-стоматології
ВК 5.5 Основи естетичної реставрації зубів 2 Укр
ВК 5.6 Особливості ведення пацієнтів із загально-соматичною патологією в клініці терапевтичної стоматології 2 Укр.
ВК 5.7 Функціональна патологія зубо-щелепної системи 2 Укр. Ортопедична стоматологія www.vnmu.edu.ua/кафедра-ортопедичної-стоматології
ВК 5.8 Цифрові технології протезування 2 Укр.
ВК 5.9 Діагностика захворювань СНЩС у дітей 2 Укр. Стоматологія дитячого віку www.vnmu.edu.ua/кафедра-стоматології-дитячого-віку
ВК 5.10 Рентгенологічні методи в ортодонтичній діагностиці. 2 Укр.
ВК 5.11 Допомога травмованим на догоспітальному етапі 2 Укр. Медицина катастроф та військова медицина https://emergency.vnmu.edu.ua/