Студенту

Master

Силабус

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

 

Історія кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів.

Знеболювання при хірургічних втручаннях на теренах Вінничини  вперше застосовано в обласній лікарні ім. М.І. Пирогова – основній базі медичного інституту – в 1933 році хірургом із Петербурзької Обухівської лікарні д.мед.н. Болярським М.М. За всю службу знеболювання відповідали два фельдшера : Ткач К.А. та Матвійчук К.Т., які з великою майстерністю проводили знеболювання дітям і дорослим. До 1964 року за знеболювання юридично ніс відповідальність хірург, який проводив операцію. В 1964 році вперше було відкрито анестезіологічне відділення в обласній лікарні. Очолив відділення лікар Вронскьий Анатолій Федорович. У відділенні працювали ще два штатних лікаря, які проводили знеболювання в усіх хірургичних клініках (хірургічній, травматологічній, урологічній, гінекологічнй та ін.).

Вперше ендотратрахеальний наркоз використав доцент клініки травматології Слюсар Я.В., а під керівництвом професора Даніленка М.В. вперше було застосовано наркозну-дихальну апаратуру при проведені знеболювання. Операції виконувалися в більшості під ефірним наркозом та провідниковим знеболюванням.

 В 1975 році вперше організовано курс анестезіології та реаніматології при кафедрі госпітальної хірургії Вінницького медичного інституту ім..М.І.Пирогова, який очолив д.мед.н., професор Міщук Іван Ількович. На той час в клініці при обласній лікарні ім. М.І.Пирогова нараховувалось 6, а згодом 12 ліжок інтенсивної терапії.

В різний період часу співробітниками курсу були Вронскьий А.Ф., Березовська З.Б., Оссовська А.Б., Гомон М.Л., Козловський Ю.К., Тереховський Ю.К., Бевз Г.В., Дацюк О.І., Ходаковський А.Й., Стародуб А.І., Берцун К.Т., Хлєбовська Л.М. та ін.

На базі курсу захищені докторська дисертація Міщуком І.І. (1985), кандидатська та докторська дисертації Гомоном М.Л. (1998; 2015), докторська дисертація Дацюком О.І. (2015), кандидатська дисертація Козловським Ю.К.(2008), кандидатська дисертація Бевзом Г.В.(2013), кандидатська дисертація Сергійчук О.В.(2010).

26 січня 2018 року вперше організовано кафедру анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова, яку очолив д.мед.н., професор Гомон Микола Лонгінович. На цей час кафедра була розташована на 9 клінічних базах м.Вінниці та нараховувала 25 співробітників.

  На даний час на кафедрі працюють професор Гомон М.Л, професор  Дацюк О.І., професор Дмитрієв Д.В., д.мед.н., професор Семененко А.І., доцент Тереховський А.І., доцент Козловський Ю.К., доцент Бевз Г.В., доцент Сергійчук О.В., доцент Столярчук О.В., доцент Тітаренко Н.В.,доцент Берцун К.Т., ас.Куцик О.В, ас.Мазур Г.М.,  ас.Дмитрієва Е.М., ас.Слободян П.П.,  ас.Гончарук О.С, ас.Залєцький Б.В., ас.Стародуб А.І., ас.Берцун К.Т., ас.Слінченко-Рускіх К.В.,  ас.Шапринська Л.В., ас. Козловська І.Ю., ас.Ходаковський М.А., ас.Томчук С.І., ст.лаборант Доценко В.В., ст. лаборант Почата Т.О.

Штат кафедри

Гомон Микола Лонгінович


Завідувач кафедрою, професор, д.мед.н

Народився в 1962році. Після закінчення середньої школи вступив до Вінницького медичного інституту ім.М.І.Пирогова, який закінчив в 1985р. З 1985 по 1990 закінчив інтернатуру та працював лікарем в практичній охороні здоров'я. В 1990-92рр. навчався в клінічній ординатурі по анестезіології, а згодом в заочній аспірантурі. В 1998р захистив кандидатську дисертацію по фаху "анестезіологія". З 2005р. доцент кафедри хірургії з курсом анестезіології-реаніматології. В 2015р захистив дисертацію на звання д.мед.н по фаху "анестезіологія". З 2013р в.о.зав.курсом анестезіології. В 2016р. вибраний на посаду професора кафедри хірургії №1 по курсу анестезіології.
Дисертація по фаху "анестезіологія" на звання к.мед.н: "Зміни та корекція реологічних властивостей крові при оклюзійних захворуваннях артерій кінцівок". Дисертація по фаху "анестезіологія" на звання д.мед.н: "Мультимодальна анестезія з використанням регіонарної аналгезії в комплексі антиноцицептивної протекції хірургічних втручань". 137 друкованих праць, 15 патентів.

Дацюк Олександр Іванович


професор, д.мед.н

Почесне звання – заслужений лікар України
Професор каф.хірургії №1 з курсом анестезіології та урології на 0,5 посади за сумісництвом.
Закінчив ВМІ ім..М.І.Пирогова в 1983 р., інтернатура з анестезіології - реаніматології в 1984 р., з того часу працюю в Вінницькій обласній лікарні ім.М.І.Пирогова – спочатку лікарем- анестезіологом, а з 2000 року – завідувачем відділенням анестезіології та інтенсивної терапії та обласним позаштатним анестезіологом.
З 1991 року почав працювати асистентом курсу анестезіології та реаніматології ВМІ ім..М.І.Пирогова за сумісництвом.
Захистив кандидатську дисертацію в 1992 році на тему: «Фармакологічний ефект та гепатотоксичність засобів для неінгаляційного наркозу в умовах модулювання активності монооксигеназної ферментативної системи». Обраний на посаду доцента в 2005 р.
Захистив докторську дисертацію на тему: «Оптимізація інфузійної підтримки та модуляція системної запальної реакції в комплексі інтенсивної терапії хворих на гострий панкреатит в ранній фазі» в 2015 році. В цьому ж році був обраний на посаду професора, а в 2017р. отримав звання професора.
Наукова діяльність: автор більш ніж 120 наукових друкованих праць, в тому числі в науково-метричних базах даних (включаючи «Scopus»), маю авторське свідоцтво на винахід та 8 патентів на винахід. Автор та співавтор 9 навчально-методичних посібників та підручників з анестезіології та інтенсивної терапії невідкладних станів.
Основне коло наукових пошуків і розробок – діагностика та інтенсивна терапія сепсису, гострого панкреатиту, поліорганної недостатності, а також розлади когнітивних функцій та їх корекція після загальної анестезії.

Дмитрієв Дмитро Валерійович


професор, д.мед.н

Анестезіолог та дитячий анестезіолог, репрезентативний член Європейської асоціації дитячих анестезіологів від України ESPA ACORNS member, дійсний член Міжнародної асоціації з лікування болю (IASP active member), дійсний член Європейської асоціації анестезіологів (ESA active member). Автор понад 270 наукових статей ( в тому числі і Scopus) і трьох підручників під грифом МОЗ України, редактор журналу "Медицина болю" та «Періопераційна медицина».

Стажування: CША, Техас, Темпл, клініка Scot & White (дитяча анестезіологія) Німеччина, Берлін, клініка Шаріте (медицина болю) Австрія, Клагенфурт, Університетська клініка (медицина болю) Австрія, Зальцбург (дитяча анестезіологія) Польща, Краків, Університетська клініка (медицина болю, регіонарна анестезія) Сербія. Белград, Університетська клініка (дитяча анестезіологія, регіонарна анестезія і медицина болю), Братислава European Pain Clinic (медицина болю, регіонарна анестезія) та Paraplegic Paracels Centrum, Щвейцария , Люцерн (анестезіологія та ІТ, медицина болю)Член редакційної ради та рецензент - EC Anaesthesia (UK, London) , Nursing and Palliative care International Journal (NPCIJ) (Hungary, Budapest) , Scimaze Anaesthesia & Pain Management (India) , Moldovan Journal of Health Sciences (Moldova) , Journal of US-China Medical Science (NY, USA), Journal of Child Science (Turkey).

Семененко Андрій Ігорович


професор, д.мед.н

З 2001 по 2007 рік навчався в Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова.
З 2007 по 2009 рік навчався в інтернатурі за спеціальністю «анестезіологія».
З 2007 по 2009 рік навчався в магістратурі та здобув кваліфікацію магістр медицини з анестезіології та інтенсивної терапії.
З 2010 по 2012 рік навчався в заочній аспірантурі на кафедрі клінічної фармації та клінічної фармакології.
29.02.2012 захистив кандидатську дисертацію.
19.09.2017 захистив докторську дисертацію.
З 2012 по 2017 рік проходив стажування в клініках Польщі, Словакії, Чехії.
За період роботи в університеті опубліковано 82 друкованих праці: 55 статей, 20 тез у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, 4 патенти на корисну модель, три інформаційні листи про нововведення в системі охорони здоров’я. Є співавтором підручника «Фармакотерапія».
Наукові та педагогічні інтереси:
ГПМК, нозокоміальні інфекції, ЧМТ, політравма, інфузійно-трансфузійна терапія, когнітивні порушення після анестезії.


Тереховський Анатолій Іванович


доцент, к.мед.н.

доцент, кандидат медичних наук
дисертація на тему: “Експериментальне обґрунтування доцільності використання тіотриазоліну при опіковій хворобі”, захистив у 2003р.
в теперішній час займається дослідженням питань ендотоксикозу, регіональних методів знеболення та анестезіологічного забезпечення в геріатрії.

Козловський Юрий Казимірович


доцент, к.мед.н

З 1983 до 1989 р. навчався у Вінницькому медичному інституті, на лікувальному факультеті. З 1997 до 1999 р. навчався на клінічній ординатурі за спеціальністю анестезіологія та ІТ. З 1998 р. працює на курсі анестезіології.
В 2008 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Порушення та корекція реологічних властивостей крові в гострий період опікової хвороби”. В 2015 р. став доцентом кафедри.

Сергійчук Олена Віталієвна


доцент , к.мед.н

У 1998 р. закінчив лікувальний факультет Вінницького медичного університету імені М.І.Пирогова, спеціальність «лікувальна справа».
У 1998-200 рр. навчалась в інтернатурі на кафедрі хірургії №1з курсом анестезіології та реаніматології Вінницького медичного університету ім. М.І.Пирогова, в 2004-2010 рр. – в очній аспірантурі на тій же кафедрі. Кандидат медичних наук з 2010 р., дисертацію захистила у спеціалізованій вченій раді Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України Стаж науково-педагогічної роботи – 8 років у Вінницькому національному медичному університеті IV рівня акредитації.
01.12.2009 р. – 24.11.2015 р. – асистент кафедри хірургії №1 з курсом анестезіології та реаніматології;
З 24.11.2015 р. – по теперішній час доцент кафедри хірургії №1 з курсом анестезіології та реаніматології;
наукова робота-має 16 публікацій, із них 12 наукових (з них у фахових виданнях ВАК - 11) та 1 навчально-методичного характеру. Співавтор навчального посібника для лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації та закладів (факультетів) післядипломної освіти «Анестезіологія та інтенсивна терапія», затвердженого МОЗ України.

Бевз Генадій Вікторович


доцент, к.мед.н.

В 1987 році закінчив Запорізький медичний інститут. З 1998 року по 2000 рік навчався в клінічній ординатурі по анестезіології у ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2013 році захистив дисертацію на тему: «Клініка, інтенсивна терапія хворих на правець важкого ступеня». З 2017 року доцент кафедри. Опублікував 29 наукових праць.

Столярчук Олександр Володимирович


доцент, к.мед.н.

Титаренко Наталія Василівна


асистент, к.мед.н

головний спеціаліст "Акушерська реанімація" ДОЗ Вінницької ОДА, лікар-анестезіолог Вінницького обласного перинатального центру.
Автор 2 підручників, співавтор 7 підручників та 3 методичних рекомендацій, автор 36 статей та 4 патентів України

Дмитрієва Елла Миколаївна


асистент

Куцик Олександр Володимирович


асистент

Працював у МКЛ ШМД, де очолював відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Вища категорія за фахом.
Співавтор 1 підручника, 18 статей, 2 винаходи, 6 рацпропозицій

Мазур Галина Миколаївна


асистент

Слободян Петро Павлович


асистент

Гончарук Оксана Сергіївна


асистент

анестезіологом у відділені АІТ, у ВОДКЛ.
З 2016 року працює на посаді асистента кафедри хірургії №1 з курсом анестезіології та інтенсивної терапії.

Залецький Богдан Васильович


асистент

Закінчив ВНМУ ім.. М.І. Пирогова у 2015р , за фахом педіатрія.
У 2015-2017 рр. проходив інтернатуру за спеціальністю дитяча анестезіологія
З 2017р .- дитячий анестезіолог відділення АІТ ВОДКЛ , дійсний член ESPA. Автор 5 наукових статей (Scopus , WoS).
У 2018 році заплановано дисертаційну роботу.
Стажування та участь в міжнародних конгресах :
Братислава,Словаччина European Pain Clinic (медицина болю, регіонарна анестезія).
Будапешт , Угорщина (Pain management)
Барселона , Іспанія ( Anesthesiology and pain manegment)
Брюсель, Бельгія ( Pediatric anesthesiology)
Кишинів, Молдова (CEEA, regional anesthesia and pain management)

Козловська Ірина Юріївна


асистент

У 2015 році закінчила медичний факультет Вінницького національного медичного університету ім. Пирогова. З 2015 до 2017 проходила інтернатуру за спеціальністю Анестезіологія та інтенсивна терапія на базі ВОКЛ ім. Пирогова. Захистила магістерську роботу на тему: "Периопераційна гіпотермія: діагностика та методи профілактики". З 2017 до 2019 навчалася в клінічній ординатурі. З 2019 року працює асистентом на кафедрі Анестезіології, ІТ та МНС.

Почата Тетяна Олександрівна


Старший лаборант

У 2004 році закінчила Бердичівське медичне училище, спеціальність «Сестринська справа».
У 2010 році закінчила Кам’янець – Подільський Національний Університет, спеціальність «Психологія. Психологія праці та управління»
Трудова діяльність:
З 2004 – 2019р. – Козятинська ЦРЛ, медична сестра анестезіст, відділення
анестезіології та палати інтенсивної терапії.
З 2019р. – ВНМУ ім. М. І. Пирогова, кафедра анестезіології, ІТ та МНС

Новини

Програма III Подільської всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю:
25.09.2019

 

    


ПРОГРАМА

 

III Подільська всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: «Невідкладна допомога, інтенсивна терапія  та анестезіологічне забезпечення важкохворих».

03-04 жовтня 2019 року

м.Вінниця

 

Відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019р. №446 участь в конференції відповідає 10 балам безперервного професійного розвитку (стендова доповідь-20 балів, усна доповідь - 30 балів згідно Програми конференції)

 

Організаційний комітет науково-практичної конференції

 

Голова.

Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова   Академік НАМН України, д.мед.н., професор  Мороз Василь Максимович

Співголови:

Грабович Л.О. Директор ДОЗ Вінницької ОДА

Шиш О.В. Директор ДОЗ Вінницької міської Ради

Жупанов О.Б. Головний лікар ВОКЛ ім.М.І.Пирогова

Пірникоза А.В. Головний лікар КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»», к.мед.н.

Завроцький О.І. Начальник Військ.-мед. клінічного центру Центр.регіону ЗСУ

Дубров С.О. Президент ААУ, професор, гол.фахівець МОЗ України

Клигуненко О.М. Віце-президент ААУ, професор.

Глумчер Ф.С.,ч/к НАМН України,зав.опор.каф. професор

Черній В.І., академік НАМН України, професор

Лоскутов О.А. зав.опорн.каф.,професор

Власенко О.В., прорект.по науковій роботі, професор

Погорілий В.В., проректор по лікув. роботі, професор

Гумінський І.Й., проректор по навч. роботі, професор

Дацюк О.І., гол.фахівець (анестезіологія), професор

Карнаух К.В.,гол.фахівець, анестезіологія

Фесенко У.А., професор.

Фесенко В.С., професор.

 

Виконавчий директор конференції:

Гомон Микола Лонгінович,  зав.каф. анестезіології, ІТ та МНС ВНМУ, д.мед.н., професор

0677243107;  0637780660;  mgomon@meta.ua

 


Члени оргкомітету:

Бондаренко Т.В., головний фахівець (педіатрія)

Буднюк О.О., д.мед.н., професор

Булавенко О.В.,зав.каф.,д.мед.н., професор.

Галушко О.А. д.мед.н., професор

Георгіянц М.А.,д.мед.н., професор

Гнатів В.В., зав.каф., д.мед.н., професор

Гриценко С.М., зав.каф., д.мед.н., професор

Домарацький О.Е., к.мед.н., доцент

Дуднік В.М., зав.каф., д.мед.н., професор

Ємяшев О.В.,голова IT к-ту ААУ гол.фахівець (анестезіологія)

Желіба М.Д., д.мед.н., професор

Жовнір Т.Г., головний фахівець (хірургія)

Іванов В.П., зав.каф., д.мед.н, професор.

Каніковський О.Є., д.мед.н, професор

Конопліцький В.С., д.мед.н., професор

Корольова Н.Д., к.псих.н, доцент

Костюк О.Г., д.мед.н., професор.

Кукуруза І.Л., к.мед.н., гол.фахівець (акушерство)

Матвійчук М.В.,зав.каф., к.мед.н., доцент

Мазур А.П., д.мед.н., професор

Підгірний Я.М., зав.каф., д.мед.н., професор

Покидько М.І.,зав.каф., д.мед.н., професор.

Пилипенко М.М., к.мед.н., доцент

Станіславчук М.А. д.мед.н., професор

Стародуб А.І., гол.фахівець (дит.анестезіологія)

Тітов І.І., зав.каф., д.мед.н., професор

Ткаченко Р.О. д.мед.н., професор.

Хіміч С.Д., д.мед.н., професор

Чайка Г.В., д.мед.н., професор

Шапринський В.О., зав.каф., д.мед.н., професор

Швидюк С.І., головний фахівець (терапія)

Яблонь О.С.,зав.каф.,д.мед.н., професор.

 

 

Відповідальний секретар місцевого оргкомітету:

Мазур Галина Миколаївна, 0679609336

Організаційне забезпечення сайту:

Куцик Олександр Володимирович, 0633704467

 

Контактна  інформація   місцевого     оргкомітету:

Тереховський Анатолій Іванович, к.мед.н., доц.   0633771129

            terehtol64@gmail.com (забезпечення виставки)

Козловський Юрій Казимирович к.мед.н., доц.     0964668590    kozlovskiy1965@gmail.com  (зустріч, культурна програма)

Сергійчук Олена Віталіївна к.мед.н.,  доц.     0674163340

             ( культурна програма)

Куцик Олександр Володимирович  0931159098

            kutal@vnmu.edu.ua  (демонстрація презентацій)

Гончарук Оксана Сергіївна  0966292004 

     oksanasemenets1986@gmail.com (організація харчування.)

Мазур Галина Миколаївна, відповід.секретар 0679609336;

 exclusive-an@ukr.net (реєстрація та поселення учасників конференції)

 

Місце проведення. М.Вінниця, вул.Пирогова, 56. Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова.

Проїзд від залізничного вокзалу тролейбусом №5; трамваєм №1 та №6 до зупинки «Медичний університет». Акредитовані таксі з SMS-інфо.: 0432-555-888; 0432-555-777; 0432-555-900; 0432-555-444; 0432-555-069 (біля 80гр.).

 

Відкриття: 03 жовтня 2019р о 09.30

Закриття: 04 жовтня 2019р о 16.10

Технічне забезпечення доповідей: мультимедійний проектор

Мови конференції: українська, англійська, російська.

Оргкомітет забезпечує безоплатне друкування тез в 3томі журналу матеріалалів конференції. Оргкомітет не забезпечує оплату проїзду, проживання та культурної програми конференції, проте консультує та допомогає учасникам конференції в організації вищевказаного.

 

Розселення учасників в готелях:

 1. «Добродій»  м.Вінниця, вул.. Амосова буд.7а тел.. 067-430-46-21, 063-194-39-29, 0432-66-13-58.
 2. «Харвест» м.Вінниця, вул. Литвиненко 8А Tел.: (0432) 55-47-78. Tел.: (0432) 55-47-80. Tел.: (067) 433-58-88.
 3. «Затишок» м.Вінниця, вул. Валентина Отамановського, 12 (Зої Космодем'янскої) тел. (0432) 56-23-83, 56-29-80, моб. (096) 277 38 38 
 4. «Вінниця» м.Вінниця, вул. Соборна 69 тел. (0432) 610-332,  (063) 694-1010.
 5. «Поділля» м.Вінниця, вул. Пушкіна 4 тел. +38 (067) 99-79-711, +38 (095) 14-47-999, +38 (063) 16-05-999, +38 (048) 73-75-999

Вартість від 400 до 1600 гр. добу, самостійне бронювання.

 

Реєстрація учасників в холі конференц-залу університету 03.10.2019р. з 8.00 до 10.00. безкоштовна без претензій на сертифікати. Реєстраційний внесок – 500гр. (Сертифікат на 10 балів безперервного професійного розвитку (БПР), Програма, персональний ідентифікатор (бейджик), кава-брейк). Участь в майстер-класах з отриманням Сертифікату на 10 балів БПР -500гр. Додатково можна придбати: друкований варіант матеріалів конференції (300гр), обіди ( по 170-250гр. кожний); товариська вечеря – 900гр.  Поряд кафе, ресторан для самостійного харчування.

 

Культурна програма:

Козловський Юрій Казимирович к.мед.н., доц.     0964668590 ;

Сергійчук Олена Віталіївна к.мед.н.,  доц.   0674163340

 

1.Вінницькі фонтани – безкоштовно о 21.00 (завчасно потрібно зайняти зручне місце на набережній чи в кафе).

2.Стежками Івана Богуна (при хорошій погоді)

3.Музей М.І.Пирогова – 09.00-17.00 (70гр.музей + 30гр.склеп-усипальниця) (тел.0673945706)

4.Музей Коцюбинського - 09.00-18.00 (вхід 20гр., екскурсія 45гр (тел.0680344360).

5.Ставка «Вервольф» - 30гр.вартість музею зброї ВВВ, вхід на територію бункера безкоштовно 10.00-17.00

 

 

ГРАФІК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ.

 

03 жовтня 2019р о 09.30   Відкриття конференції. 

09.30 – 10.00

Вітання Ректора ВНМУ ім.М.І.Пирогова,

академіка НАМН України, д.мед.н., проф. Мороза В.М.

Вітання Директора ДОЗ Вінницької ОДА Грабович Л.О.

Вітання Директора ДОЗВінницької міської Ради Шиша О.В.

 

 

10.00-11.30.         Ранкове засідання. Інтенсивна терапія невідкладних станів 

                               та сепсису.

Головуючі:                Фесенко У.А., Мarcin Rawicz, Тітов І.І.,  Гомон М.Л

 

10.00.-10.30

Professor Marcin Rawicz. Warsaw, Poland. Septic shock (Професор Марцін Равіч). Септичний шок. (Варшава, Польща).

10.30.-10.45

Фесенко У.А.(д.мед.н, проф.) "Функція наднирників при критичних станах" (Львів). 

10.45.-11.00

Тітов І.І. .(д.мед.н, проф.) Назокоміальний синусіт в інтенсивній терапії (Івано-Франківськ) 

11.00.-11.15

Нагайчук В.І. .(д.мед.н, проф.), Чорнопищук Р.М. (к.мед.н.) Назарчук О.А., Жупанов Д.О. Катетерасоційована інфекція в комбустіології: сучасний стан проблеми (Вінниця). 

 

11.15.-11.30.  КАВА-БРЕЙК  IN 

 

11.30-13.30.  Продовження ранкового засідання. Інгаляційна анестезія та  респіраторна підтримка. Нові аспекти загальної анестезіології, реґіонарної анестезії та проблеми периопераційної медицини.

Головуючі:  Фесенко В.С., Коломаченко В.І., Дацюк О.І., Галушко О.А.   Лизогуб М.В.

 

11.30.-11.45

Фесенко В.С. (д.мед.н., проф.) "Гіопотензія під час кесаревого розтину під спінальною анестезією: міжнародний консенсус 2018 року і власний досвід" (Львів).

11.45.-12.00

Галушко О.А. (д.мед.н., проф.) Сучасні підходи до інфузійної терапії раннього післяопераційного періоду.(Київ)

12.00.-12.15

Гомон М.Л. (д.мед.н., проф.),Гончарук О.С. «Інгаляційна анестезія: нові клінічні аспекти і актуальні дані» (Вінниця). 

12.15.-12.30

Коломаченко В.І. (д.мед.н., доц.) Блокада поперекового сплетення: основи нашого розуміння (Харків).

12.30.-12.45

Лизогуб М.В. (к.мед.н., доц.) Особливості проведення різних видів анестезії при оперативних втручаннях у положенні пацієнта на животі (Харків)

12.45.-13.00

Дацюк О.І., (д.мед.н, проф.), Титаренко Н.В. (к.мед.н), Бевз Г.В. (к.мед.н, доц.)  Масивна кровотеча з множинних спонтанних розривів печінки у жінки в післяопераційному періоді. (Вінниця).

 

13.00.-13.15.

Климова Е.М, .(д.мед.н., проф) Кордон Т. И. «Выбор тактики адресного лечения больных с кровотечениями на фоне портальной гипертензии различной этиологии» (Харків.). 

13.15.-13.30

Галушко О.А. (д.мед.н, проф.) Корекція водно-електролітних порушень при декомпенсації цукрового діабету (Київ). 

13.30.-13.45

Гомон М.Л. (д.мед.н., проф.), Вигонюк А.В., Гомон Т.М. Шляхи удосконалення унілатеральної спінальної анестезії (Вінниця). 

 

 

13.45-14.30  Обід

 

14.30-17.00. Вечірнє засідання. Актуальні питання анестезії та інтенсивної терапії в неонатології та педіатрії.

Головуючі: Яблонь О.С., Marcin Rawicz, Фесенко У.А., Альбокрінов А.А., Бондаренко Т.В.

 

14.30-15.00

Professor Marcin Rawicz. Warsaw, Poland. (Професор Марцін Равіч)  «History of pediatric anaesthesia». (Історія дитячої анестезіології.) (Варшава, Польща).

15.00-15.15.

Яблонь О.С. (д.мед.н, проф.), Назарчук Н.М.«Сучасні технології вигодовування новонароджених в умовах інтенсивної терапії» (Вінниця).      

15.15-15.30

Шкурупій Д.А. (д.мед.н, проф.), Холод Д.А.  Об’єктивізація діагностики синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонароджених в умовах інтенсивної терапії: можливості фоноентерографії (Полтава) 

15.30-15.45

Рубіна О.С.(к.мед.н., доц.), Берцун К.Т. .(к.мед.н.), Моравська О.А. .(к.мед.н., доц.), Гомон Р.О., Добіжа М.В. Неонатальний сепсис.  Сучасні підходи до діагностики та лікування. (Вінниця). 

15.45-16.00

Саврун Т.І. .(к.мед.н., доц.) , Яблонь О.С. (д.мед.н, проф.), Биковська О.А. .(к.мед.н., доц.), Моравська О.А..(к.мед.н., доц.), Гомон Р.О., Кондратюк О.Ю., Шовкопляс Н.А. "Сучасний погляд на проблему Вітамін К залежних кровотеч у новонароджених" (Вінниця) 

16.00-16.15

Берцун К.Т. (к.мед.н.), Гомон Р.О. (гол.фахівець) Практика використання екзогенного сурфактанта в профілактиці та лікуванні респіраторно дистрес- синдрому (РДС) у дітей (Вінниця).

16.15-16.30

Альбокрінов А.А. (к.мед.н).  «Практичні лайфхаки в анестезіології» (Львів). 

16.30-16.45

Стародуб А.І. (гол.фахівець) Випадок синдрому Лазаря (Вінниця). 

16.45-17.00

Перова-Шарон В.і «Методи знеболення при інтраабдомінальній гіпертензії у дітей» (Львів). 

     

 

 

МАЙСТЕР-КЛАСИ:

03.10.2019р

 

10.00-11.00.  Майстер-клас . Лиховид О. Д. Низькопотокова анестезія та респіраторна підтримка на наркозно-дихальному апараті Atlan, Drager

11.00.-12.00.  Скоробагач  С.М., МНС. Майстер-клас з ургентного внутрішнокісткового введення ліків.

11.00.-12.00.  Берцун Костянтин Тихонович.  Майстер-клас з сурфактантної терапії .

12.00.-13.00.  Майстер-клас Чайковський Іван, Перова-Шаронова Валентина «Інтубація трахеї за допомогою відеоларингоскопії»

13.00.-14.00. Альбокринов Андрій Майстер-клас «УЗ-локація при регіонарній анестезії»

 

 

ТОВАРИСЬКА ВЕЧЕРЯ о  19.00. 

 

04 жовтня 2019р о 09.00

09.00-10.30. Ранкове засідання. Медицина невідкладних станів,військова медицина, сепсис.

Головуючі:  Шиш О.В., Пірникоза А.В., Хлєбовська Л.М., Козловський Ю.К.

 

09.00-09.15

Пірникоза А.В.( к.мед.н), Головний лікар КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»),Сідак О.В. організація служби екстреної медичної допомоги на вінниччині (Вінниця). 

09.15.-09.30

Хлєбовська Л.М., Горчук П. П., Корсун А. В., Марченко О. В., Бабій В. Ю. Сучасні підходи до організації аеромедичної евакуації. (Вінниця) 

09.30.-10.15

Professor Zbyszek Rybicki. Warsaw, Poland. (Професор Збігнев Рибіцький, Варшава, Польща):How we should proceed to avoid faults in sepsis diagnosis and treatment? (Як слід уникнути помилок у діагностиці та лікуванні сепсису?) (Варшава, Польща). 

10.15.-10.30

Пайкуш В.А. (к.мед.н., доц.) «Стоматологічна допомога під седацією в зоні військового конфлікту» (Львів)

 

10.30-10.45. КАВА-IN

 

10.45-14.30.Продовження ранкового засідання.Вибрані питання інтенсивної терапії в хірургії, терапії, акушерстві та гінекології.

 

Головуючі: Zbyszek Rybicki, Шапринський В.О., Покидько М.І Каніковський О.Є., Климова Е.М.,  Жовнір Т.Г., Швидюк С.І.,

 

10.45.-11.30

 Professor Zbyszek Rybicki. Warsaw, Poland. (Професор Збігнев Рибіцький). What we really know about nutrition of critically ill patients? (Що ми дійсно знаємо про харчування критично хворих пацієнтів?) (Варшава, Польща)

11.30-11.45

Галушко О.А. (д.мед.н., проф.)  Інсульт у жінок: особливості інтенсивної терапії  (Київ).

11.45.-12.00

Гнатів В.В. (д.мед.н., проф.) Закони гомеостазу, їх порушення та корекція. (Тернопіль)

12.00-12.15

Каніковський О.Є.(д.мед.н., проф), Осадчий А.В., Застосування високоенергетичного і малоінвазивних хірургічного лікування некротичного фасциїта (Вінниця).

12.15-12.30

Покидько М.І.(д.мед.н, проф.)"Періопераційна підготовка хворих з гострою абдомінальною паталогією"..(Вінниця).

12.30-12.45

Костів О.І.(к.мед.н, доц.)  Ємяшев О.В., Інтраопераційна корекція артеріальної гіпертензії та синусової тахікардії не пов’язаних з болем. (Тернопіль)

12.45 - 13.00

Оссовська Н.Ю.(д.мед.н., проф), Гребенюк Олена Вікторівна (к.мед.н.), Поташов С.В.(к.мед.н., доц.), Мазур Ю.В.(к.мед.н.).  Ехокардіографія при невідкладних станах кардіології. (Вінниця).

13.00.-13.15

Каніковський О.Є. (д.мед.н., проф), Павлик І.В.(к.мед.н., доц), Особливості післяопераційного ведення хворих після резекції підшлункової залози. (Вінниця)

13.15-13.45.

Шапринський В.О. (д.мед.н., проф.)., Шапринський Є.В. (д.мед.н., доц.). Особливості забезпечення прохідності дихальних шляхів у хворих з одонтогенними флегмонами шиї та медіастинітами (Вінниця).

13.45-14.00.

Бігняк П.І. Периопераційна регідратація, що нового? (Хмельницький).

14.00-14.15.

Каніковський О.Є.(д.мед.н., проф), Карий Я.В.(к.мед.н.). Методи детоксикації та периопераційної інтенсивної терапії у хворих похилого та старечого віку  (Вінниця).

14.15.-14.30

Креньов К.Ю. Вплив післяопераційної аналгезії на показники абдомінального перфузійного тиску в ранньому післяопераційному періоді у пацієнтів із гострою хірургічною патологією черевної порожнини. (Хмельницький).

     

 

14.30.- 15.00 Обід.

 

15.00-16.30. Вечірнє засідання. Вибрані питання інтенсивної терапії та підготовки наукових кадрів.

 

Головуючі: Фесенко У.А., Гомон М.Л., Тереховський А.І., Козловський Ю.К.

 

15.00.-15.10.

Козловський Ю.К. (к.мед.н., доцент). Козловська І.Ю. Небажана інтраопераційна гіпотермія (Вінниця).

15.10-15.20

Павлов Д,О,  Комнацька К.М. . (к.мед.н.), Жовнір В.А. .(д.мед.н.)  Профілактика розвитку офтальмологічних ускладнень в умовах загального знеболення. (Київ, Вінниця)

15.20-15.30.

Слободян П.П. Профілактика та лікування гіпотермії при нейроаксіальній анестезії під час кесаревого розтину (Вінниця).

15.30.-15.40.

Бондар Р.А.,  Дацюк О.І.(д.мед.н., проф..) Титаренко Н.В. (к.мед.н.) Використання холіну альфосцерату з метою профілактики когнітивної дисфункції у хворих, оперованих в мовах керованої гіпотензії. (Вінниця).

15.40-15.50

Маслій В.А., Гомон М.Л.(д.мед.н., проф), Перова В.П. Адекватність післяопераційного знеболення при лапароскопічній холецистектомії.(Вінниця).

15.50-16.00.

Гаврилов О.І  Проблема інтенсивної терапії синдрому відміни алкоголю.(Вінниця).

 

 

 

16.00-16.10. Прийняття резолюції по конференції. Закриття конференції.

 

Міністерство охорони здоров’я  України

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Вінницький ДОЗ ОДА, ДОЗ МДА. Асоціація анестезіологів України.

Асоціація анестезіологів Вінничини. Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І.Пирогова  КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК». Військово-медичний

 клінічний центр Центрального регіону ЗСУ

Науково-дослідний інститут реабілітації осіб з інвалідністю

Кафедра анестезіології, ІТ та МНС

 

 

                       

3-4 жовтня 2019 р. Вінниця,Україна

 

III Подільської всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю:

«Невідкладна допомога, інтенсивна терапія та анестезіологічне забезпечення важкохворих».

 

 

 

Підпис: ПРОГРАМА  

III Подільська всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю:
01.09.2019

 

Термін подачі тез продовжено

Конференції

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

Маємо честь повідомити Вам, що

3-4 жовтня 2019  року

 в м. Вінниця відбудеться

III Подільська всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю:

 

 «Невідкладна допомога, інтенсивна терапія  та анестезіологічне забезпечення важкохворих».

 

Інформаційна сторінка :

http://vinpodkonf.privbis.ru

 

 

Міністерство охорони здоров’я

України

Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова

Вінницький ДОЗ ОДА,

 ДОЗ Вінницької міської ради

Асоціація анестезіологів України

Асоціація анестезіологів Він.області

КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»

Кафедра анестезіології, ІТ та МНС ВНМУ

 

III Подільська всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю:

 

 «Невідкладна допомога, інтенсивна терапія  та анестезіологічне забезпечення важкохворих».

 

 

3-4 жовтня 2019  року

м.Вінниця

 

 

 

 

ЧЕТВЕРТЕ   ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

 

 

Ключові теми конференції:

 

1. Респіраторна підтримка, інгаляційна анестезія.

2.Нові аспекти загальної анестезіології та реґіонарної анестезії.

3. Проблеми периопераційної медицини.

4. Інтенсивна терапія невідкладних станів та сепсису.

5.Актуальні питання анестезії та інтенсивної терапії в педіатрії.

6.Вибрані питання анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії в хірургії, травматології, терапії, неврології, акушерстві та гінекології.

7.Медицина невідкладних станів догоспітального та госпітального етапу.

8.Навчання в анестезіології.

 

Майстер-класи (воркшопи)

 

Культурна програма :

1. Вінницькі фонтани

2. Музей-садиба М.І.Пирогова

3. Руїни Вервольфу

4. Підземна Вінниця

5. Південним Бугом

 

Шановні колеги!

 

          Запрошуємо Вас представити на конференції усні доповіді та тези, які будуть опубліковані в Третій книзі  матеріалів  Подільських всеукраїнських науково-практичних конференцій з міжнародною участю:

 «Невідкладна допомога, інтенсивна терапія  та анестезіологічне забезпечення важкохворих» та в електронній формі.

     Реєстрація учасників конференції за електронною адресою  mgomon@meta.ua де необхідно вказати ФІО, контактні телефони, ступінь участі (доповідач, учасник, лише друк тез). Сертифікати участі отримають лише зареєстровані учасники! Прохання до доповідачів за цією ж адресою надсилати назву, авторів та співавторів усної доповіді з контактним телефоном автора.

 

Термін подачі тез продовжено до 15  вересня 2019 року

 

Вимоги до наукових тез: відповідність тематиці конференції, назва файлу повинна відповідати фамілії 1-го автора, контактний телефон, об’єм до 2500 знаків, шрифт 14, Times New Roman, інтервал 1,5. Структура наукових тез: ФІО, НАЗВА, заклад, місто, актуальність; мета роботи; матеріали та методи; результати; висновки. Література-не більше 2-х джерел. Подача рекламної інформації узгоджується з виконавчим директором або відповідальним секретарем. Оргкомітет залишає за собою право профільного відбору матеріалів для доповідей та тез. Публікація тез та доповідей наукового,  нерекламного характеру безкоштовна!

 

 

Оргкомітет

Голова.

Ректор ВНМУ ім.М.І.Пирогова Академік НАМН України,
 д.мед.н., професор  Мороз Василь Максимович

 

Співголови:

Грабович Л.О. Директор ДОЗ Він.ОДА

Шиш О.В. Директор ДОЗ Він.МА

Пірникоза А.В. Головний лікар КУ «ТМО «ВОЦЕМДМК»», к.мед.н.

Дубров С.О. Президент ААУ, професор.

Клігуненко О.М., В/президент ААУ, професор.

Черній В.І., ч/к НАМН України, професор

Глумчер Ф.С., ч/к НАМН України, професор.

Лоскутов О.А. зав.опорн.каф.,професор

 

Виконавчий директор:

Гомон Микола Лонгінович, д.мед.н., професор.

0677243107;  0637780660;  mgomon@meta.ua

 

Члени оргкомітету:

Буднюк О.О., д.мед.н., професор

Галушко О.А., д.мед.н., професор.

Гнатів В.В., д.мед.н., професор

Гриценко С.М. д.мед.н., професор

Дацюк О.І., Гол.фах.анест., д.мед.н,професор

Домарацький О.Е., к.мед.н., доцент.

Карнаух К.В. Гол.фахівець, анестезіологія

Кукуруза І.Л., Гол.фахівець, акушерство

Мазур А.П. д.мед.н, професор.

Підгірний Я.М. д.мед.н., професор

Пилипенко М.М., к.мед.н., доцент.

Сорокіна О.Ю., д.мед.н., професор.

Стародуб А.І. Гол.фахівець, дит.анестезіологія

Ткаченко Р.О. д.мед.н., професор.

Тітов І.І. д.мед.н., професор

Фесенко В.С., д.мед.н., професор.

Фесенко У.А., д.мед.н., професор.

Шапринський В.О., д.мед.н., професор.

Яблонь О.С., д.мед.н., професор.

Ємяшев О.В., Гол.фахівець, анестезіологія

 

Контактна  інформація   місцевого     оргкомітету:

Мазур Галина Миколаївна, відп.секретар - 0679609336; exclusive-an@ukr.net

 

 

 

DEAR COLLEAGUES!

 

We are inviting you to attend  our

3rd Podillya All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with international participation:

 

 «Emergency care, intensive care and anesthetic care for the seriously ill»

 

 

3-4 October 2019

Vinnytsia, Ukraine

 

 

Information page:

http://vinpodkonf.privbis.ru

 

 

Ministry of Health of Ukraine

National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsіa

Department of Health of Vinnytsіa Regional state administration

Department of Health Vinnytsia City Council

Ukrainian Society of Anesthesiologists

Vinnytsia region Society of Anesthesiologists

Department of Anesthesiology and Intensive Care

 

3rd Podillya All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with international participation:

 

 «Emergency care, intensive care and anesthetic care for the seriously ill»

 

3-4 October 2019

 

Vinnytsia, Ukraine

 

 

4TH  INFORMATION NOTICE

 

The Conference will consider the main themes set out below:

1. Respiratory support, inhalation anesthesia.

2. New aspects of general and regional anesthesia.

3. Problems of perioperative medicine.

4. Intensive care of  emergency medical conditions, sepsis.

5. Current issues in anesthesia and intensive care in pediatrics

6. Selected issues in anesthetic and intensive care in surgery, traumatology, therapy, neurology, obstetrics and gynecology.

7. Emergency medical conditions at pre-hospital and hospital stages.

8. Training in anesthesiology and intensive care. Workshops

 

 

Cultural programs:

1. Vinnytsia Fountain

2. National Pirogov’s Estate Museum

3. Ruins of Werwolf

4. Underground Vinnytsia

5. Southern Bug

 

 

 

DEAR COLLEAGUES!

          We are inviting you to present at our conference oral reports and submit abstracts, which will be published in the 3rd conference materials book

"Emergency care, intensive care and anesthetic care for the seriously ill" and will be also available in electronic form.

 

     To register for the conference, you must send your first name, last name, phone number, type of participation (speaker/ participant/only submitting abstracts) to the email address: mgomon@meta.ua. Certificates will only be received by registered participants! We also ask speakers to send report title, authors’ name and contact phone number to the same email.

 

The deadline for submitting abstracts is 15 August 2019

 

       Requirements for abstracts: relevance to the topic of the conference, the file name must correspond to the surname of the 1st author, contact phone number, volume up to 2500 characters, font 14, Times New Roman, interval 1.5. Structure of abstracts: name, surname, TITLE, institution, city, relevance; the goal of the work; materials and methods; results; conclusions. Literature - no more than 2 sources. Submission of advertising information must be agreed with the executive director or with the responsible secretary. The Organizing Committee reserves the right to select profile materials for reports and abstracts. Publication of abstracts and reports of scientific, non-promotional nature is free!

 

Organizing Committee

The head of committee

Rector Vasyl Moroz MD, PhD, professor, Honored scientist of Ukraine, Academician of National Academy of Medical Sciences of Ukraine, Hero of Ukraine

Co-chairmen:

Grabovich L.O. DH director

Shysh O.V. DH director

Pyrnikoz A.V., PhD, director

Dubrov S.O., MD, PhD professor.

Klygunenko O.M., MD, PhD professor.

Cherniy V.I., MD, PhD, professor

Glomcher F.S., MD, PhD professor.

Loskutov O.A. MD, PhD professor

 

Executive director:

Gomon Mykola Longynovich, MD,PhD, professor

0677243107;  0637780660;  mgomon@meta.ua

 

Members of the organizing committee:

Budyuk O.O., MD, PhD, professor; Galushko O.A., MD, PhD, professor;

Gnatov V.V., MD, PhD, professor;

Gritsenko S.M., MD, PhD, professor;

Datsyuk O.I., MD, PhD, professor;

Domaratsky O.E., MD;

Karnauk K.V., chief specialist, anesthesiology;

Kukuruza I.L., chief specialist, obstetrics;

Mazur A.P., MD, PhD, professor;

Podgornyy Y.M., MD, PhD, professor;

Pilipenko M.M., MD;

Sorokina O.Y., MD, PhD, professor;

Starodub A.I., chief specialist, pediatric anesthesiology;

Tkachenko R.O., MD, PhD, professor;

Titov I.I., MD, PhD, professor; Fesenko V.S., MD, PhD, professor;

Fesenko U.A., MD, PhD, professor;

Shaprinsky V.O., MD, PhD, professor;

Yablonov O.S., MD, PhD, professor;

Ymyashev O.V., chief specialist, anesthesiology.

 

Contact information of the local organizing committee:

Mazur Galina Nikolaevna, responsible secretary - 0679609336; exclusive-an@ukr.net

Фото II Подільської всеукраїнської науково-практичної конференції
10.02.2019

Майстер клас на 2 Подільській конференції.

Майстер класМайстер класМайстер класМайстер клас

Майстер класМайстер класМайстер класМайстер клас

 

Майстер клас        Майстер клас        Майстер клас      Майстер клас

II Подільська всеукраїнська науково-практична конференція
08.02.2019

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
 

11 - 12 жовтня 2018 року 
 в м. Вінниця відбулася

 

II Подільська всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні питання невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіологічного забезпечення важкохворих».
 

 

детальна інформація про конференцію - vinpodkonf.privbis.ru

 

 

Конференція 1 деньКонференція 1 деньКонференція 1 деньКонференція 1 день

Конференція 1 деньКонференція 1 деньКонференція 1 деньКонференція 1 деньКонференція 1 деньКонференція 1 день

Конференція 1 деньКонференція 1 деньКонференція 1 деньКонференція 1 день


07.02.19 о 18:00 засідання наукового гуртка
04.02.2019

Шановні студенти!


07.02.19 о 18:00 відбудеться засідання наукового гуртка з анестезіології


Тема:

1. “Діагностика та лікування гострої ниркової недостатності"
    (доповідач Лук'яненко Марія 5 курс 22б)

2. "ГНН при тяжких отруєннях метадоном" 
     (доповідачі Гусак Ірина, Козійчук Ольга 5 курс 13а)


Місце проведення: хірургічний корпус 9 поверх 902 кабінет

У зв'язку з обмеженою кількістю місць прохання попередньо записатись у старости гуртка (0637780663 - Тетяна)


З собою мати: халат, шапочку, маску, змінне взуття


Керівник гуртка: доцент Сергійчук О.В.
Гурток веде: проф. Гомон М.Л.

Засідання гуртка на 2018 -2019 н.р.
27.01.2019

Доповіді на студентському  науковому гуртку по анестезіології осінній-зимовий семестр 2018року

 
Календарний план.


30.11.18


Тяжка прееклампсія. Еклампсія. Сучасні аспекти діагностики та лікування


Доповідачі: Шуба Дарія Володимирівна 5курс 26а, Гусак Олена Анатоліївна 5курс 26а


Використання селективної деконтамінації травного тракту у відділенні інтенсивної терапії

 
Доповідачі: Коноваленко Владислав Юрійович 5курс 28а, Дерій Сергій Сергійович 5курс 22а


07.12.18 


Оптимізація роботи бригади палати протишокової терапії


Доповідачі: Бецько Ніна Володимирівна 6курс 12група, Красноштан Володимир Святославович 6курс 12група

 
Сучасні поняття про сепсис та септичний шок


Доповідач: Петришина Марія-Юліанна Іванівна 5курс 26а12.12.18 


Сучасні погляди на профілактику та інтенсивну терапію масивних акушерських кровотеч


Доповідачі: Білик Ольга 5курс 28б, Вороновський Ярослав 5курс 28а


 

 

07.02.19


Гостра ниркова недостатність.

Доповідач: Лук`яненко Марія 5курс.


Доповіді на науковому гуртку по анестезіології зимово-весняний семестр семестр 2019 року, будуть проводитись один раз на місяць.


Контактні дані:
староста СНГ Гомон Тетяна 0637780663
відповідальний викладач-Сергійчук Олена Вітіліївна - 0674163340

II Подільська всеукраїнська науково-практична конференція
20.01.2019

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
 

11 - 12 жовтня 2018 року 
 в м. Вінниця відбулася

 

II Подільська всеукраїнська науково-практична конференція: «Актуальні питання невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіологічного забезпечення важкохворих».
 

 

детальна інформація про конференцію - vinpodkonf.privbis.ru

Виробничі збори інтернів 1-го року навчання
03.09.2018

Виробничі збори інтернів 1-го року навчання будуть відбуватися в актовій залі університету:

 • для інтернів-анестезіологів 04.09.2018 о 17:00
 • для інтернів дитячих анестезіологів 05.09.2018 о 17:00
 • для інтернів МНС 06.09.2018 о 17:00
Ознайомчі збори інтернів
03.09.2018

03.09.2018 на кафедрі анастезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів відбудуться збори інтернів.

 • 10:00 - для інтернів-анестезіологів
 • 11:00 - для інтернів дитячих анастезіологів
 • 12:00 - для інтернів МНС
27.04.18 о 18.00 відбудеться засідання студентського наукового гуртка з анестезіології
27.04.2018

Шановні студенти!
27.04.18 о 18.00
відбудеться засідання
студентського наукового гуртка з анестезіології


Доповіді:
«Епідуральна анестезі я при пологах»


                                                             
Доповідачі : студентки 5 курсу 96 б групи
                                                      медичного факультету №2
                                                                 Аббасова О. В. і  Малишева В.А.

 

 

 

 

 

місце проведення: ВОКЛ ім. Пирогова курс анестезіології 17 корпус

третій поверх (вхід зі сторони вул. Блока), код 46

мати з собою: халат, шапочку, змінне взуття

 

Староста: 0637780663

02.04.18 о 18.00 засідання студентського наукового гуртка з анестезіології
01.04.2018

Шановні студенти!
02.04.18 о 18.00
відбудеться засідання
студентського наукового гуртка з анестезіології


Доповіді:
 «Вираженість та адекватність корекції післяопераційного больового синдрому у породіль»
«
Сучасні принципи інтенсивної терапії масивних кровотеч»
«
Методика інтубації трахеї. Важка інтубація»


 

 

місце проведення: ВОКЛ ім. Пирогова курс анестезіології 17 корпус третій поверх (вхід зі сторони вул. Блока), код 46

мати з собою: халат, шапочку, змінне взуття

 

Староста: 0637780663

15.12.17 о 18.00 засідання студентського наукового гуртка з анестезіології
14.12.2017

Шановні студенти!
15.12.17 о 18.00
відбудеться засідання
студентського наукового гуртка з анестезіології


Тема: «Інтенсивна терапія СПОН»

Доповіді:  «Розвиток сепсису у імуноскомпроментованих осіб», «Септичний шок», «HELLP – синдром», «Гострий коронарний синдром»


 

місце проведення: ВОКЛ ім. Пирогова курс анестезіології 17 корпус третій поверх (вхід зі сторони вул. Блока), код 46

мати з собою: халат, шапочку, змінне взуття

 

Староста: 0637780663

05.12.17 о 18.00 засідання студентського наукового гуртка з анестезіології
05.12.2017

Шановні студенти!
05.12.17 о 18.00 відбудеться засідання
студентського наукового гуртка з анестезіології

Тема: «Інтенсивна терапія невідкладних станів»

Доповіді:
 «Набряк легень»
«Сепсис. Септичний шок. Сучасні підходи до ведення хворих»
«
Тромбоемболія легеневої артерії»
«Застосування
інфузійної терапії в клінічній практиці»


 

місце проведення: ВОКЛ ім. Пирогова курс анестезіології 17 корпус третій поверх (вхід зі сторони вул. Блока), код 46

мати з собою: халат, шапочку, змінне взуття

 

Староста: 0637780663

15.11.17 о 18.00 відбудеться засідання студентського наукового гуртка з анестезіології
14.11.2017

Шановні студенти!
15.11.17 о 18.00
відбудеться засідання
студентського наукового гуртка з анестезіології


Теми:
 
Гострий респіраторний дистрес-синдром дорослих
 Недостатність сурфактанта в новонароджених
Дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові

 

 

 

місце проведення: ВОКЛ ім. Пирогова курс анестезіології 17 корпус третій поверх (вхід зі сторони вул. Блока), код 46

мати з собою: халат, шапочку, змінне взуття

 

Староста: 0637780663

1 подільська конференція 5 - 6 жовтня
11.11.2017

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

 

 

Маємо честь повідомити Вам, що 

5-6 жовтня 2017 року 

 в м. Вінниця відбулася

 

I Подільська міжрегіонарна науково-практична конференція: «Сучасні методи діагностики, невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіологічного забезпечення важких хворих».

 

 

детальна інформація про конференцію - vinpodkonf.privbis.ru


оргкомітет

I Подільська міжрегіонарна науково-практична конференція: «Сучасні методи діагностики, невідкладної допомоги, інтенсивної терапії  та анестезіологічного забезпечення важких хворих».ØÀÍÎÂͲ ÊÎËÅÃÈ!
Ìàºìî ÷åñòü ïîâ³äîìèòè Âàì, ùî
5-6 æîâòíÿ 2017 ðîêó
 â ì. ³ííèöÿ â³äáóäåòüñÿ
I Ïîä³ëüñüêà ì³æðåã³îíàðíà íàóêîâî-ïðàêòè÷íà êîíôåðåíö³ÿ: «Ñó÷àñí³ ìåòîäè ä³àãíîñòèêè, íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè, ³íòåíñèâíî¿ òåðàﳿ  òà àíåñòåç³îëîã³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ âàæêèõ õâîðèõ».
засідання студентського наукового гуртка з анестезіології відбудеться 18.10.17 о 18.00
17.10.2017

Шановні студенти!

 
18.10.17 о 18.00 відбудеться засіданнястудентського наукового гуртка з анестезіологіїТема: Гостра ниркова недостатність як наслідок політравми. Синдром Гудпасчера


місце проведення: ВОКЛ ім. Пирогова курс анестезіології 17 корпус
третій поверх (вхід зі сторони вул. Блока), код 46
мати з собою: халат, шапочку, змінне взуття


Староста: 0637780663

Література, що видана кафедрою