Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Література - Аспiранти - English academic writing Література - Аспiранти - English for Academics Література - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Література - Аспiранти - Друга іноземна мова Методичнi вказівки - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичнi вказівки - Аспiранти - Друга іноземна мова Методичнi вказівки для практичних занять - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки для практичних занять - Аспiранти -English for Academics Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - Друга іноземна мова Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - English academic writing Методичнi вказівки для самостійної роботи - Аспiранти - English for Academics Методичні вказівки для практичних занять - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Методичні вказівки для практичних занять - Аспiранти - Друга іноземна мова Мовні курси в Канаді Питання до іспиту_Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Робоча програма - Аспiранти - English academic writing Робоча програма - Аспiранти - English for Academics Робоча програма - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Робоча програма - Аспiранти - Друга іноземна мова Силабус - Аспiранти - English academic writing Силабус - Аспiранти - English for Academics Силабус - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Силабус- Аспiранти - Друга іноземна мова Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Аспiранти - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Аспiранти - English academic writing Список рекомендованої лiтератури для підготовки до практичних занять і самостійної роботи - Аспiранти - Друга іноземна мова Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 3 курс - Друга іноземна мова Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 2 курс- Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичнi плани практичних занять - Аспiранти 3 курс- English academic writing Тематичний план практичних занять - Аспiранти - English academic writing Тематичний план практичних занять - Аспiранти - Друга іноземна мова Тематичний план практичних занять - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план практичних занять - Аспiранти 2 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план практичних занять - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план практичних занять - Аспiранти - English for Academics Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти - English academic writing Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти - English for Academics Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти - Друга іноземна мова Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти 1 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти 2 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні Тематичний план самостійної роботи - Аспiранти 3 курс - Англійська мова у науково-медичному спілкуванні

Силабус

Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 4 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 4 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 2 курс Силабус навчальної дисципліни ІНОЗЕМНА МОВА З КУРСОМ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ, спеціальність - 222 медицина, медичний факультет, 3 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 221 Стоматологія, стоматологічний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 222 Медицина, медичний факультет, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 225 Медична психологія, медичний факультет №2, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА ТА МЕДИЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ, спеціальність - 228 Педіатрія, медичний факультет №2, 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, денна форма 1 курс Силабус навчальної дисципліни ЛАТИНСЬКА МОВА, спеціальність - 226 Фармація, промислова фармація, фармацевтичний факультет, заочна форма 1 курс

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології

Кафедру іноземних мов очолювали:

1948-1971 роки - доцент, кандидат педагогічних наук І. О. Плотніков

1971-1975 роки - виконуючий обов’язки завідувача кафедри старший викладач англійської мови Н. П. Матяш

1975-1980 року - професор, доктор філологічних наук

Н. І. Безбородько

1980-1984 роки - виконуючий обов’язки завідувача кафедри старший викладач англійської мови Н. П. Матяш

1984-1994 роки - доцент, кандидат філологічних наук

Т. А. Рябоконь

1994- 2016 роки - доцент, кандидат філологічних наук Л. М. Кім

З 2016 - доцент, кандидат педагогічних наук Л. В. Дудікова

Протягом кількох років після звільнення Вінницької області від німецько-фашистських військ у Вінницькому медичному інституті не існувало кафедри іноземних мов. Курс латинської мови у той час викладали В. П. Тихвинський та Р. Я. Аківісон, а німецьку та англійську мови – вчителі середніх шкіл із погодинною оплатою. У серпні 1948 року у будівлі морфологічного корпусу розпочала свою роботу кафедра іноземних мов, яку очолив доц. І. О. Плотніков, а її першими викладачами стали Р. Я. Кержнер, Л. У. Трахтенберг, А. Л. Будда, Р. Я. Максимова.

З 1950 року співробітники кафедри активно займалися науково-дослідною та методичною роботою. Зокрема, доцентом І. О. Плотніковим було видано «Методичні вказівки по засвоєнню медичної термінології на англійській мові для студентів старших курсів» і «Методичні вказівки студентам 1 курсу з розвитку навиків, умінь володіння усним розмовним мовленням».

У період з 1950 по 1965 збільшилася кількість студентів і викладацький штат поповнився викладачами: Г. І. Бойко, М. Г. Шевчик-Стоян, Н. П. Матяш, Е. М. Смирновою-Пелішенко, М. І. Лапух, С. Р. Мазур, Н. П. Васаженко, В. П. Шевченко, Т. Г. Янкевич, Л. Ф. Гібаш та старшим лаборантом Г. В. Кузьміною. В 1964р. захистив кандидатську дисертацію викладач О. М. Шпак.

У той час всі співробітники кафедри займалися науково-дослідною роботою, яка була спрямована на підвищення ефективності навчального процесу. Окрім навчальної роботи зі студентами, викладачі проводили підготовку аспірантів до складання іспитів з іноземних мов, приймали кандидатські іспити та іспити у студентів-заочників стоматологічного та ветеринарного факультетів інших вузів. Кафедра також надавала велику допомогу аптекоуправлінню з перекладу інструкцій до ліків.

У 1968-1971 колектив поповнили нові викладачі: В. І. Баришева, Т. І. Буравченкова, Л. М. Смірнова-Каспрова, С. С. Гребенюк-Барчук, Т. А. Рябоконь, Л. І. Пушкар і лаборант Л. П. Самойленко.

У 1971 році вийшов на пенсію завідувач кафедри, доцент І. О. Плотніков і старший викладач англійської мови Н. П. Матяш була призначена в. о. завідувача кафедри. В цей період активізувалася виховна робота на кафедрі: викладачі були кураторами в академічних групах і студентських гуртожитках, готували вечори відпочинку іноземними мовами, які були дуже популярні серед студентства, проводили вікторини, олімпіади.

У 1975 році кафедру очолила кандидат філологічних наук Н. І. Безбородько, а обов’язки завуча виконувала викладач Т. Г. Янкевич. Склад кафедри поповнився кандидатом педагогічних наук Є. І. Компанець. У цей період колектив активно займався дослідженням лексико-синтаксичних особливостей медичної літератури. Результати дослідницької роботи 1976-1980 роківбули відображені у раціоналізаторській пропозиції Т. Г. Янкевич і Н. І. Безбородько “Нова структура німецько-російського словника для медичних вузів” та у роботі Т. А. Рябоконь “Алгоритм реферування наукових медичних статей”. У 1977 році доц. Н. І. Безбородько, захистила докторську дисертацію і їй було присвоєно звання професора. Вона є автором 75 друкованих праць.

У 1980 р.  ст. викладач англійської мови Н. П. Матяш була призначена в. о. завідувача кафедри, в той час як обов’язки завуча було покладено на старшого викладача А. О. Дякову. Цього ж року молоді викладачі Л. М. Ясевіна, О. В. Воронюк, С. І. Перч, Л. А. Мазур, В. Ф. Гурандо розпочали свій професійний шлях на кафедрі іноземних мов. Крім цього було організовано курс латинської мови, колектив якого складався з викладачів А. І. Бойко (зав. курсом), М. Г. Стоян, Е. М. Пелишенко, В. Ф. Гурандо і лаборанта Ю. В. Шкарпет. Об’єктом наукових пошуків викладачів латинської мови стали лінгвістичні аспекти клінічної термінології, лексико-синтаксичні особливості латинської медичної літератури, питання лінгвістичної регламентації рецептури.

У цей час на кафедрі функціонувало бюро перекладів, куди входили найкращі студенти II-IV курсів. Протягом багатьох років під керівництвом викладачів щороку перекладалися сотні сторінок статей із зарубіжних медичних журналів англійською, німецькою та французькою мовами.

З 1983 року кафедра функціонує у навчальному приміщенні по вул. В. Стуса №2/19 (раніше вул. Р. Люксембург). Крім 14 навчальних кімнат тут також було обладнано два лінгафонних кабінети, що працювали позаурочно і надавали студентам можливість самостійно вивчати іноземні мови та готуватися до практичних занять. Викладачі кафедри приймали активну участь у конференціях, що проводилися  у Мінську, Вінниці, Єревані та інших містах.

У лютому 1984 р. кафедру очолила к. філ. н., доц. Т. А. Рябоконь, яка внесла новий напрямок у наукову діяльність кафедри. Під її керівництвом розгорнулася активна науково-дослідна робота на тему «Структура і семантика тексту», спрямована на інтенсифікацію роботи з науковими медичними статтями із зарубіжних журналів. Результати досліджень знайшли своє втілення у білінгвістичних посібниках з перекладу та посібниках з компресії  тексту англійською, німецькою та  французькою мовами. Загалом, науковий доробок колективу кафедри у той період становив 42 наукові праці, 11 посібників з питань мови та методики викладання, 52 нововведення, 20 з яких належало доц. Т. А. Рябоконь.

Під керівництвом Т. А. Рябоконь на кафедрі розпочали працювати курси з підготовки здобувачів до складання іспиту з кандидатського мінімуму з іноземних мов, викладачами яких стали Л. М Ясевіна, Л. М. Кім, Л. А. Мазур. У 1991 році на кафедрі було розроблено програму з іноземних мов, за якою надалі працювали всі медичні вищі навчальні заклади України. У 1993 році вийшов з друку підручник доц. Т. А. Рябоконь «American English for Medical students».

З 1986 по 2017 р. обов’язки завуча кафедри виконувала ст. викладач Л. М. Ясевіна, чия багаторічна праця дозволяла забезпечити високу якість навчально-методичної роботи колективу.

У 1994 р. завідувачем кафедри було обрано к. філ. н., доц. Л. М. Кім, яка очолила наукову роботу на тему «Системне вивчення лексики. Укладання галузевих словників». За підсумками наукових досліджень було видано «Англо-український словник з гастроентерології» (доц. Л. М. Кім, викл. Н. О. Осіпова), «Англо-російський-український словник з акушерства та гінекології» (доц. Л. М. Кім, викл. О. В. Кадельчук, Л. М. Ясевіна, С. Г. Пойда, А. Л. Яценко).

Секція латинської мови та основ медичної термінології в цей  час знаходилася під керівництвом старшого викладача С. І. Тихолаз. Викладачами секції було розроблено курс «Латинська мова та основи медичної (фармацевтичної) термінології» для студентів медичного, стоматологічного та фармацевтичного факультетів українською, російською та англійською мовами за цикловою системою навчання (анатомо-гістологічна, фармацевтична та клінічна термінології). Важливе місце відводилося підготовці іноземних студентів, робота з якими вимагає високого професіоналізму викладачів, особливого індивідуального підходу до кожного студента та відповідної навчально-методичної бази. Для підвищення ефективності роботи з цією категорією студентів викладачами кафедри напрацьовано та видано посібники, методичні вказівки та контрольні завдання. Для проведення практичних занять англійською мовою було підготовлено та видано посібники з медичної та фармацевтичної термінології англійською мовою.

У січні 2016 року кафедру очолила доцент Л. В. Дудікова, перед якою постали нові завдання та виклики реформування вищої школи та зростання ролі англійської мови для студентів-медиків, аспірантів, науковців університету.

Під керівництвом доц. Л. В. Дудікової у 2016 року на кафедрі розпочали роботу Курси з підготовки викладачів університету до складання міжнародного іспиту з англійської мови  FCE (First Certificate in English) щодо оцінювання володіння мовою на  рівні В2 (відповідно до Загальноєвропейських Рекомендацій з мовної освіти). Кафедра отримала дозвіл на організацію проведення вище згаданого іспиту в аудиторіях університету. За роки існування Курсів близько 200 співробітників нашого навчального закладу підвищили свій рівень володіння англійською мовою, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла декілька десятків осіб. За роботу Курсів в різні періоди відповідали доц. А.Л. Кондратюк, ст. викл. В. В. Мікаєлян, ст. викл.  Ю. М. Остраус.

З 2016 року кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за очною (денною, вечірньою), заочною формою навчання та поза аспірантурою. Іноземна мова є також однією з дисциплін, які входять до предметних випробувань при вступі до аспірантури.

З 2017 року обов’язки завуча виконує доцент А. Л. Кондратюк, яка підтримує  навчально-методичну роботу кафедри на належному професійному  рівні.

Підготовка здобувачів ступеня доктора філософії на кафедрі здійснюється за нормативною дисципліною «Англійська мова у науково-медичному спілкуванні» та вибірковими дисциплінами «English Academic Writing», «English for Academics» і «Друга іноземна мова (Deutsch, Français - за вибором)» такими співробітниками кафедри: доц. Л. В. Дудікова, доц. А. Л. Кондратюк, доц. А. С. Марлова, доц. І. І. Макодай.  Викладачі кафедри розробили комплекс навчально-методичних матеріалів для практичних занять і позааудиторної роботи, зміст яких відповідає професійній складовій здобувачів, а англомовне оформлення – рівню В2-С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

У 2019 році доц. Л.В. Дудікова захистила докторську дисертацію на тему «Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти» та здобула науковий ступінь доктора педагогічних наук. Вона є автором понад 120 друкованих робіт.

Оскільки іноземна мова належить до вступних випробувань абітурієнтів - іноземних громадян, які вступають на навчання з англійською мовою викладання, викладачі кафедри д. пед. н. Дудікова Л. В., доц. Марлова А. С. розробили методичну базу та щороку готують матеріали для оцінювання знань абітурієнтів і проводять вступний іспит.

Нові вимоги до вищої освіти в умовах її реформування до якості роботи наукових та науково-педагогічних працівників зумовлюють необхідність постійного розвитку та удосконалення набутих умінь та знань. Стажування як спосіб професійної підготовки осіб, що перебувають у трудових відносинах, забезпечує не лише поглиблення раніше набутої компетентності у межах професійної діяльності працівника, а й закріплення практичного досвіду. Викладачі кафедри постійно вдосконалюються, проходять стажування не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема зав. кафедри, д. пед. н. Дудікова Л. В. пройшла стажування в Німеччині (2008 р.), Чехії (2017 р.), Польщі (2017 р.), Грузії (2017 р.), Канаді (2018 р.), Великій Британії (2018 р.); доц. Кондратюк А. Л. – у Австрії (2016 р.), Польщі (2021 р.); к. пед. н. Логутіна Н. В. – у Польщі (2018р., 2020 р.); доц. Мазайкіна І. О. – у Фінляндії (2016 р.), Польщі (2018 р.), Великій Британії  (2019 р.); к. пед. н. Манжос Е. О. – у Словацькій Республіці (2016 р.); доц..  Ціхоцька О. А. – у Фінляндії (2016 р.), Нідерландах (2016 р.);  .

       За ініціативи  доц. Л.В. Дудікової з 2018 р. започатковано традицію на кафедрі щорічно відзначати річницю  з Дня народження У. Шекспіра.  Творчість видатного драматурга не залишає байдужими студентів Вінницького національного університету імені М.І.Пирогова. Під керівництвом завідувача кафедри та доц. І.І. Макодай щорічно проводяться заходи присвячені творчості Шекспіра. Розповіді студентів відкривають таємниці його життя та супроводжуються демонстрацією численних медіа файлів, що дає можливість зануритись у загадкову, неповторну атмосферу Шекспірівської доби. Згадуючи шедеври видатного філософа «Гамлет», «Ромео і Джульєтта»,  студенти поглиблюють свої знання, намагаючись проникнути  в історичну суть трагічних протиріч того часу, конфлікти епохи Відродження. Студенти із захопленням декламують уривки п’єс, монологи мовою оригіналу, знайомлять слухачів  з сонетами автора, що звучать як в оригіналі, так і в перекладі, як у формі вірша, так у формі пісні, намагаючись донести глибокий сенс творів через призму особистого бачення та світосприйняття. Вони представляють свої версії перекладу та інтерпретації знаменитих сонетів. Виступи супроводжуються старовинною англійською мелодією, що поєднує   майстерне сценічне виконання і настрій поетичних творів. Такі заходи дають змогу ближче ознайомитись  з  життям поета та відкрити в учасниках безліч талантів та ще більше закохати в англійську мову – мову Шекспіра. За популяризацію  творчості видатного поета найкращі виступи нагороджуються іменними грамотами.

На сьогоднішній день викладачі кафедри здійснюють викладання дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Англійська мова у фармації (курс за вибором)», «Медична англійська мова (курс за  вибором)» , «Латинська мова», «Латинська мова та медична термінологія» для студентів таких спеціальностей: 221 «Стоматологія», 222 «Медицина», 225 «Медична психологія», 226 «Фармація, промислова фармація»; «Англійська мова у науково-медичному спілкуванні» та вибірковими дисциплінами «English Academic Writing», «English for Academics» і «Друга іноземна мова (Deutsch, Français - за вибором)» - для аспірантів 1-3 років навчання.

         Отже, кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології у своєму розвитку пройшла шлях від невеличкого  штату у декілька викладачів до колективу високо кваліфікованих науково-педагогічних співробітників, які  виконують методичну роботу для поліпшення навчально-виховного процесу, займаються науковою роботою в галузі методики і педагогіки і роблять посильний внесок у підготовку студентів і здобувачів ступеня доктора філософії.  

 

 

 

 

 

 

 

Штат кафедри

Дудікова Лариса Володимирівна


зав. кафедри, доцент, доктор педагогічних наук

У 1999 році закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет іноземних мов, спеціальність «Англійська мова і література та німецька мова».
З 1999 викладала англійську та німецьку мови на Перших Київських державних курсах іноземних мов, Вінницька філія. З 2001 року працювала викладачем кафедри технічного перекладу в Вінницькому національному технічному університеті. З 2005 року працювала викладачем англійської та німецької мови у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології, яку очолила в 2016 році.
Протягом 2006-2010 років навчалася в заочній аспірантурі зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти» Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. У березні 2011 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх лікарів»; у травні 2013 року присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.
У січні 2019 року захистила дисертацію на здобуття доктора педагогічних наук зі спеціальності «теорія і методика професійної освіти» на тему «Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти».
У 2016 році започаткувала курси для викладачів університету по підготовці до складання іспиту з англійської мови для отримання міжнародного сертифікату (рівень В-2) FCE та відповідає за організацію проведення даного іспиту на кафедрі.
У 2017 році ініціювала проведення на кафедрі Shakespeare’s Event – щорічне відзначення річниці з Дня народження У. Шекспіра задля популяризації англійської мови та підвищення мотивації студентів до її опанування.
Пройшла Курси підвищення кваліфікації у Вінницькому державному педагогічному університеті у 2008 році; Курси підвищення кваліфікації у Вінницькому національному аграрному університеті у 2016 році.
Проходила закордонне стажування:
у Гете-інституті, м.Геттінген (Німеччина) у 2008 році: “Deutsch für Deutschlehrer”;
в університеті Масарика, м. Брно (Чехія) у 2017 році: “Internationalization
Training” within the framework of project “Progressive University Management”;
у навчальних закладах м. Торонто (Канада) у 2018 році: “Academic Internship in Colleges and Universities of Canada” (including Higher education workshop, a seminar on Teaching Methodologies, Service Excellence Training, College applied education, etc.);
в університеті Англія Раскін, м. Кембрідж (Велика Британія) у 2018році: training programme under the project “Leadership in Higher Education and Internationalization of the Higher Education project” (including Project Management, International Relations, English for Medical Profession, Scientific Research in the Area in School of Medicine).
Приймала участь у міжнародних закордонних конференціях, а саме в Польщі (2017 р.), Грузії (2017 р.).
У 2017 році - голова робочої групи з розробки програм стандартизованого оцінювання іноземних студентів з мови навчання (у рамках роботи Науково-методичної підкомісії №304 «Навчання іноземних громадян») при МОН.
Пройшла тримодульну програму “Young Leaders Programme”, що було організовано British Council Ukraine та Leadership Foundation for Higher Education у 2018 році.
Приймає участь у щорічних конференціях міжнародної асоціації викладачів англійської мови (IATEFL Ukraine) та входить до її членства.
Має 145 праці, з них 89 наукових та 56 навчально-методичного характеру.
За активну навчальну та наукову роботу нагороджена Почесною грамотою департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Почесною грамотою департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації.

Феррі Аліна Сергіїївна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1988 р. закінчила Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка за спеціальністю “Романо-германські мови і література” із присвоєнням кваліфікації “Філолог, викладач англійської і німецької мов, перекладач англійської мови”.
Протягом 2004-2009 рр. навчалася в заочній аспірантурі зі спеціальності “Теорія і методика професійної освіти” Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.
У 2012 р. після захисту дисертації на тему “Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури” присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук із спеціальності “Теорія і методика професійної освіти”.
У 2016 р. Рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов.
Останнє місце проходження стажування – у Вінницькому національному аграрному університеті у 2016 р.
Працює на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології з 1990 р. викладачем, з 2004 р. – старшим викладачем, з 2016 р. –доцентом.
Має 77 опублікованих наукових та навчально-методичних праць і 15 навчальних програм.
Є відповідальною за аспірантуру на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології і членом приймальної комісії з прийому іноземних абітурієнтів, що бажають навчатися англійською мовою.

Михайлюк Галина Тадеївна


старший викладач, зав. курсом латинської мови та медичної термінології

1. Освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка, факультет іноземних мов.
2. Спеціальність: Класична філологія.
3. Кваліфікація: Філолог – класик, викладач класичних мов.
4. Підвищення кваліфікації.
Київський національний медичний університет ім. О.О.Богомольця; кафедри латинської мови, загальної та медичної психології і педагогіки; 2003 р., 2010 р.
Вінницький національний аграрний університет; кафедра української та іноземної мов; 2014 р.
Програма тренінгу з підвищення кваліфікаціі науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти на тему ”Сучасні технології викладання у вищих медичних навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів”; Івано- Франківська академія Івана Золотоустого; 2021 р.
Підвищення кваліфікаціі через платформу відкритих онлайн-курсів Prometheus; 2021 р.
5. Загальна кількість наукових публікацій: 28.
6. Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 73.
7. Наукові інтереси: прикладне термінознавство, методика викладання латинської мови, лінгвокультурологія.

Кондратюк Алла Леонтіївна


доцент, завуч кафедри, кандидат педагогічних наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, 2008р.
Спеціальність: Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська, німецька); 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти.
Кваліфікація: Вчитель англійської, німецької мови, літератури та зарубіжної літератури; кандидат педагогічних наук, доцент.
Тема дисертації: «Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки», 2014.
Підвищення кваліфікації:
1.Австрія, 9-13.05.2017:
1). Штаб-квартира Організації з Безпеки та Співробітництва в Європі (ОБСЄ).
2). Штаб-квартира Організації Об’єднаних Націй у Відні (ООН).
3). Представництво Європейської Комісії у Будапешті (ЄК).
Міжнародна наукова та академічна співпраця, ознайомлення із роботою UNHCR, UNIDO, IAEA; міжнародні кар’єрні можливості в ООН: програми стажування, проходження практики, волонтаріату; розвиток громадянського суспільства; стажування в ОБСЄ та програма молодих спеціалістів: виклики та перспективи.
2.Післядипломне міжнародне стажування. «Інтернаціоналізація закладів освіти: міжнародні проєкти та партнерства». Університет Суспільних наук у м.Лодзь у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), грудень –лютий 2021.
3.Тренінг з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів медичної освіти на теми: «Сучасні технології викладання у вищих навчальних закладах на основі психолого-педагогічних та морально-етичних аспектів». На базі Івано-Франківської Академії Івана Золотоустого. 09 березня-18 березня, 2021
Загальна кількість наукових публікацій: 38.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 29.
Наукові інтереси: професійно-орієнтована іншомовна комунікативна компетентність; інтернаціоналізація закладів освіти.

Мазайкіна Ірина Олегівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2009;
Cпеціальність: «Англійська мова і література та німецька мова»;
Кваліфікація: вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури. У 2021 році присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Підвищення кваліфікації: Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04- теорія і методика професійної освіти на тему «Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності».
1.Пройшла наукове стажування в Фінляндії( м. Гуйтіннен 29 серпня - 3 вересня 2016 р.);
2. Пройшла наукове стажування в Польщі( м. Варшава 09.04-21.04.2018);
3. Пройшла освітню програму для українських фахівців у сфері охорони здоров'я у Великобританії (м. Лондон 6-16 червня 2019 р.);
4. Пройшла освітню програму для українських фахівців у сфері охорони здоров'я у Шотландії 11-15 жовтня 2019 р.
Загальна кількість публікацій – понад 35 публікацій.
Видано 2 посібника, одну колективну монографію.
Має 3 статті у закордонних періодичних виданнях, а також публікації, які включені до наукометричних баз Scopus.
Наукові інтереси: з квітня 2016 року залучена до роботи центру підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному іспиті щодо оцінювання володіння англійською мовою на рівень В2 FCE (First Certificate in English). Підготувала групу викладачів післядипломної освіти з питань удосконалення іноземних мов на рівень В2 до міжнародного іспиту FCE. Є дійсним членом громадської організації «Асоціація викладачів англійської мови «ТІСОЛ - УКРАЇНА»; є членом Міжнародної асоціації викладачів англійської мови як іноземної (IATEFL) та щорічно бере участь у заходах асоціацій.

Макодай Інна Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1985 р. закінчила Вінницький державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов, за спеціальністю «англійська, німецька мови» та отримала кваліфікацію «вчитель англійської і німецької мов». Педагогічну та наукову роботу у закладах вищої освіти розпочала у 1986 р.
У 1997 р. вступила до аспірантури, після закінчення якої захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування культури педагогічного спілкування у майбутніх учителів», спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. У 2001 р. отримала диплом кандидата наук, у 2004 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри іноземних мов. Має 75 опублікованих наукових та науково-методичних праць, 16 навчально-методичних посібників та навчальних програм. Останнє стажування по підвищенню кваліфікації проходила у 2021 році у Вінницькому державному педагогічному університеті на кафедрі методики навчання іноземних мов та отримала сертифікат НВ № 02125094/007-21 (обсяг годин-180). В сфері наукових інтересів продовжує дослідження у напрямку медичної професійної лексикології. Неодноразово нагороджувалась почесними грамотами університету за багаторічну і сумлінну працю. У 2008 р. відзначена Почесною грамотою управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації. За внесок у розбудову українського суспільства, плідну працю у галузі міждержавних зв’язків, академічні здобутки у гуманітарній сфері нагороджена відзнакою Чарівна сила України.
Макодай І.І., маючи майже сорокарічний досвід методологічної, педагогічної та наукової роботи, бере активну участь в усіх заходах та проектах кафедри, ділиться своїми знаннями та особистими здобутками з викладачами, студентами та аспірантами університету.

Тихолаз Софія Іванівна


доцент, кандидат педагогічних наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім. М. Островського, факультет іноземних мов, 1986 р.
Аспірантура Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, 2011 р.
Спеціальність: Англійська і німецька мови. 13.00.04 - Теорія і методика професійної освіти
Кваліфікація: Учитель англійської і німецької мов, кандидат педагогічних наук
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему «Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів», 2011 р.
Доцент кафедри іноземних мов, 2013 р.
Підвищення кваліфікації: Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, кафедра латинської мови, кафедра загальної та медичної психології і педагогіки, цикл «Латинська мова», 1998 р.; цикл «Педагогічний семінар. Вища медична освіта і Болонський процес», 2005 р.
Вінницький національний аграрний університет, стажування на кафедрі української та іноземних мов з дисципліни «Латинська мова», 2016 р.
Загальна кількість наукових публікацій: 43
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 96
Наукові інтереси: Лінгводидактика. Методика викладання латинської мови та медичної термінології. Професійна спрямованість та професійно-мовленнєва компетентність майбутніх лікарів і провізорів. Етимологічні та структурно-семантичні особливості англомовних медичних термінів.

Ціхоцька Ольга Аркадіївна


доцент, кандидат педагогічних наук

У 1992р закінчила факультет іноземних мов Вінницького державного педагогічного інституту. З 1992 по 2013 року працювала викладачем іноземних мов у технологічно-промисловому коледжі Вінницького державного аграрного університету та Вінницькому фінансово-економічному університеті. У 2003 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників під час вивчення іноземної мови (англійська мова)» та отримала ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності теорія і методика виховання.
З вересня 2013 року працює викладачем а з лютого 2015 доцентом кафедри іноземних мов з курсом ВНМУ ім. М. Пирогова. У квітні 2017 отримала звання доцента.
У 2016 р. пройшла підвищення кваліфікації на курсі “Problem-Based Learning: Principles and Design” (Університет Маастріхту) та наукове стажування у Lansi-Suomen Opisto (Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйтіннен, Фінляндія) з опанування проектного підходу в організації навчально-виховного процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним курсом розвитку навичок англомовної комунікації University of Turku (Університет м. Турку) у міжнаціональному мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних методик та пізнанням культури Фінляндії.
Як учасник проекта BIHSENA за програмою Erazmus+ ( 2016-2019 р.р.)приймала участь у робочих нарадах та семінарах що відбулись в університетах країн-учасників – “Active and blended learning” (Маастріхський університет, березень 2016,“Educational programs and courses development: content deliberation workshop” (Пловдівський університет, червень 2016), Краківська академія Фрича Моджевського (жовтень 2016р.). В рамках проекту працювала над розробкою он-лайн курсу «Bridging Healthcare and Society».
У жовтні 2020 р. пройшла підвищення кваліфікації у рамках україно-швейцарського проекту «Розвиток медичної освіти» та співпрацює з проектом щодо мовної підтримки вузів-учасників.
Має більше 50 опублікованих наукових та науково-педагогічних праць та 2 монографії .

Гайдаєнко Ольга Федорівна


старший викладач

Освіта: Полтавський державний педагогічний інститут ім. В. Г. Короленка, філологічний факультет, 1992 р.
Спеціальність: Російська мова та література, англійська мова. Кваліфікація: Учитель російської мови та літератури, англійської мови.
Підвищення кваліфікації: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця. Факультет підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу ВМЗ України. Кафедра латинської мови, 2008.
Кафедра української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету з дисципліни «Латинська мова», 2014.
«Освітні інструменти критичного мислення» через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, 2021.
Загальна кількість наукових публікацій: 34
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 31
Наукові інтереси: Аналітика медичного терміна. Актуальні питання лінгводинаміки. Інноваційні підходи у викладанні латинської мови та медичної термінології.

Горпинюк Оксана Петрівна


старший викладач

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Островського,
факультет іноземних мов, 1992р.
Спеціальність: Іноземні мови.
Кваліфікація: Учитель англійської і німецької мов.
Підвищення кваліфікації: Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, кафедра іноземних мов, 2003р.,2010р.
Вінницький національний аграрний університет, кафедра української та іноземних мов факультету менеджменту та права з дисципліни «Англійська мова», 2015.
Підвищення кваліфікаціі через платформу відкритих онлайн-курсів, 2020р.,2021р.
Загальна кількість наукових публікацій: 20
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 32
Наукові інтереси: сучасні підходи і методи у викладанні іноземних мов, інформаційно-комунікаційні технології навчання, професійна підготовка студентів до майбутньої комунікації.

Денека Марія Теодозіївна


старший викладач

Освіта: Львівський державний університет ім. Івана Франка, факультет іноземних мов, 1990 рік.
Спеціальність: Класична філологія.
Кваліфікація: Філолог. Викладач класичних (латинської та давньогрецької) мов. Підвищення кваліфікації: Платформa масових відкритих онлайн-курсів Prometheus:
«Освітні інструменти критичного мислення», 2021.
Загальна кількість наукових публікацій: 30
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 40
Наукові інтереси: Граматична семантика латинської та давньогрецької мов, порівняльно-історичне мовознавство.

Костюк Марина Іванівна


старший викладач

1. Освіта: Вища педагогічна освіта ( у 2002 році закінчила Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського )
2. Спеціальність: «Педагогіка та методика середньої освіти. Мова та література (англійська та німецька мови) »
3. Кваліфікація: Вчитель англійської та німецької мов та зарубіжної літератури.
4. Підвищення кваліфікації: Вінницький Національний Аграрний Університет, кафедра української та іноземних мов з дисципліни «Іноземна мова (англійська)», сертифікат №84/18, 13.12.2018 -14.12.2018 р.
5. Загальна кількість наукових публікацій: 22
6. Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 35
7.Наукові інтереси: Методика викладання медичної англійської у вищій медичній школі, особливості перекладу медичних лексичних одиниць.

Лебідь Людмила Петрівна


старший викладач

1. Освіта: Вінницький державний педагогічний університет
2. Спеціальність: « Англійська мова і література та німецька мова»
3. Кваліфікація: вчитель англійської мови і літератури та німецької мови
4. Підвищення кваліфікації: Вінницький національний аграрний університет( сертифікат №76/18 з 16.04 по27.04 2018р., кафедра української та іноземних мов з дисципліни «Іноземна мова»)
5. Загальна кількість наукових публікацій: 35
6. Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 14

Мікаєлян Вікторія Василівна


старший викладач

Остраус Юлія Михайлівна


старший викладач, кандидат педагогічних наук

Освіта: Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2004.
Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська, японська)».
Кваліфікація: вчитель англійської мови і японської мови та зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук.
Підвищення кваліфікації: у 2020 році захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти на тему «Педагогічні умови формування професійно-комунікативної культури майбутніх сімейних лікарів».
Загальна кількість наукових публікацій – 30.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій – 15.
Наукові інтереси: педагогіка вищої медичної освіти, психологія спілкування.

Пойда Світлана Генріхівна


старший викладач

1. Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут ім.М.Островського
2. Спеціальність: Англійська мова
3.Кваліфікація: вчитель англійської мови; диплом з відзнакою 3В № 809289
4.Підвищення кваліфікації:
З 29 жовтня по 12 листопада 2015р. пройшла стажування на кафедрі української та іноземних мов з дисципліни «Англійська мова» Вінницького національного аграрного університету (сертифікат №16).
5. Загальна к-сть наук. п-цій - 21
6. Загальна к-сть навчально-метод. п-цій - 8
7. Наукові інтереси: Підготовка студентів до професійної комунікації у ВНМЗ, міжкультурна комунікація, авторський переклад.

Ясевіна Людмила Михайлівна


старший викладач

Працює на кафедрі з 1979 р.
Завуч кафедри (1985 - 2017 р.р.).
Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1977р.).
Спеціальність: англійська мова.
Кваліфікація: вчитель англійської мови.
Підвищення кваліфікації: Київський державний інститут іноземних мов (1982р.), Вінницький державний педагогічний інститут імені М. Островського (1986р.).Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського (1990р.,1995р.,2000р.,2005р.,2010р.). Вінницький аграрний університет, кафедра української мови та іноземних мов (2015р.).
Загальна кількість наукових публікацій: 15.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 54.
Наукові інтереси: підготовка студентів до спілкування іноземною мовою на професійні теми, долучення до читання професійної літератури іноземною мовою.

Яценко Алла Леонідівна


старший викладач

Освіта: Вінницький державний педагогічний інститут, факультет іноземних мов, 1982 р.
Спеціальність: англійська мова.
Кваліфікація: вчитель англійської мови.
Підвищення кваліфікації: Вінницький державний педагогічний університет, кафедра іноземних мов, 2005 р., 2010 р.
Вінницький національний аграрний університет, кафедра української та іноземних мов факультету менеджменту та права, 2015 р.
Підвищення кваліфікаціі через платформу відкритих онлайн-
курсів, 2020р., 2021р.
Загальна кількість наукових публікацій – 20.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій – 27.
Наукові інтереси: сучасні методи у викладанні іноземних мов; актуальні проблеми перекладу та лінгвостилістики медичної наукової літератури.

Іжевська Зоріна Сергіївна


викладач, кандидат філософських наук

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського у 2006р.
Тернопільський національний економічний університет, 2015р., магістр
У 2016р. захистила кандидатську дисертацію у Національному педагогічному університеті ім. М. П. Драгоманова, на тему: «Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз».
З 2019р. докторант Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
Підвищення кваліфікації з англійської мови у LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL, Лондон, Великобританія, Cambridge ESOL Level 1 Certificate in ESOL International (B2)
В червні 2017р. видала монографія на тему: “Ессе про семантичне виправдання відносності економічних знань : сучасне розширення критики” З. С. Вихованець. – Київ : Вид-во УАН, 2017. – 182 с.
Опублікувала понад 40 наукових робіт, у тому числі 5 наукових робіт з цитуванням в Scopus.

Войцехівська Олена Сергіївна


викладач

У 2017 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка. Здобула ступінь магістра за спеціальністю «Мова і література». Професійна кваліфікація «Магістр філології. Викладач латинської, старогрецької, грецької мови та античної літератури. Викладач англійської мови».
Кількість друкованих робіт – 4.

Дубова Ірина Олександрівна


викладач, кандидат філологічних наук

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. М. Коцюбинського (2011 р.);
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (2014 р.).
Спеціальність: «Українська мова та література, англійська та зарубіжна література».
Кваліфікація: вчитель української мови та літератури, англійської мови й зарубіжної літератури;
кандидат філологічних наук.
Підвищення кваліфікації: платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus «Освітні інструменти критичного мислення» (2020 р.), 60 годин; «Медіаграмотність для освітян» (2020 р.), 60 годин; «Критичне мислення для освітян» (2020р.), 30 годин.
Загальна кількість наукових публікацій: 16.
Загальна кількість навчально-методичних публікацій: 2.
Наукові інтереси: захист дисертації, 10.01.01 – українська література, тема дисертації: «Фольклоризм творчості Степана Руданського» (2015 р.).

Логутіна Наталія Володимирівна


викладач, кандидат педагогічних наук

Освіта – ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 1994
Спеціальність – англійська мова та література та німецька мова
Кваліфікація – англійська та німецька мови, кандидат педагогічних наук
Підвищення кваліфікації – 2014 – Вінницький національний аграрний університет, кафедра української та іноземних мов з дисципліни “Латинська мова“
11.12.2017 – 11.05.2018 – Akademia WSB, Краков (республіка Польща) за темою ”The Innovative Methods and Technologies of Teaching Human Rights, Education, Monitoring” (6 кредитів, 180 год.)
20.01.2020 – 28.02.2020 – Lublin (the Republic of Poland) за темою “Organization of Educational Process in the Field of Pedagogy and Psycology in Ukraine and EU Countries“ (6 кредитів, 180 год.)
Загальна кількість наукових публікацій – основні положення наукового дослідження та практичного досвіду відображені у 120 публікаціях, із них у фахових виданнях України категорії Б, міжнародних виданнях, а також Web of Science, участь у міжнародних, науково-методичних, всеукраїнських та науково-практичних конференціях із міжнародною участю, наукових симпозіумах, семінарах, форумах, вебінарах, тренінгах..
Загальна кількість навчально - методичних публікацій з теми дисертаційного дослідження становить 15
Наукові інтереси –2004-2006 – навчання в аспірантурі ВДПУ. 2006 рік - захист кандидатської дисертації на тему «Формування готовності до професійного іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності» зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
2010 – підручник з Грифом Міністерства освіти і науки «Practical Use of English Grammar”
2012 – друк монографії за результатами дисертаційного дослідження
2021 –друк розділів у монографії у м. Ополе (Польща)

Мазур Наталія Валентинівна


викладач

Освіта:Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського,філологічний факультет
Спеціальність:українська мова та література,англійська мова та зарубіжна література.
Кваліфікація:вчитель української мови та літератури,англійської мови та зарубіжної літератури.
Підвищення кваліфікації:Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського,кафедра методики навчання іноземних мов,2021 сертифікат №02125094/008-21,обсягом 180 год.
Загальна кількість публікацій:3

Манжос Ельвіра Олександрівна


викладач, кандидат педагогічних наук

Освіта: Нижньогородський державний інститут іноземних мов
ім. Миколи Добролюбова (1993р.).
Спеціальність: «Англійська і німецька мови».
Кваліфікація: кандидат педагогічних наук із спеціальності: 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Тема дисертації: «Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до формування комунікативної культури старших учнів» (2011 р.).
Підвищення кваліфікації: ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, кафедра методики навчання іноземних мов (2020 р.).
Міжнародне стажування: Університет Данубіус м. Сладковічево, Словацька Республіка (2016 р.).
Автор близько 60 наукових та навчально-методичних праць, у тому числі праці у міжнародних виданнях, зокрема у наукових виданнях Великобританії, Германії та Словаччини.
Основними напрямами наукових інтересів є проблема розвитку комунікативної іншомовної культури майбутніх фахівців медичної галузі за допомогою інтерактивних методів навчання.

Потєєва Катерина Костянтинівна


викладач

Закінчила у 2018 році Київський Національний Лінгвістичний Університет, спеціальнісь філолог, перекладач Корейської і Англійської мови, викладач.

Ратова Вікторія Романівна


викладач

Освіта: Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського, 2007р.
Спеціальність: «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)»
Кваліфікація: вчитель англійської мови та зарубіжної літератури
Підвищення кваліфікації: платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus: «Освітні інструменти критичного мислення», 2021 р., «Медіаграмотність для освітян», 2021 р., «Критичне мислення для освітян», 2021р.
Загальна кількість наукових публікацій – 20.
Наукові інтереси: методика викладання латинської мови та медичної термінології, інноваційні методи викладання.

Лавріненко Тетяна Миколаївна


лаборант

Освіта: Московський інститут інженерів геодезії, аерофотограмметрії і картографії, 1990 р.

Герсак Раїса Михайлівна


лаборант

Освіта: Тернопільська академія народного господарства.
Спеціальність: "Облік і аудит"
Кваліфікація: економіст

Сімонова Ірина Вікторівна


викладач

Освіта: ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2001;
Cпеціальність: «Англійська мова і література та німецька мова»;
Кваліфікація: вчителя англійської і німецької мов та зарубіжної літератури
Підвищення кваліфікації: 1) 2014 р. пройшла стажування на кафедрі української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету з дисципліни «Іноземна мова».
2) з 2 по 20 грудня 2019 р. пройшла стажування на кафедрі української та іноземних мов Вінницького національного аграрного університету з дисципліни «Іноземна мова» (сертифікат № 93/19)
Загальна кількість публікацій - 15
Наукові інтереси: Студентський науковий гурток

Новини

Оголошення про засідання гуртка з латинської мови (26.10.2021)
21.10.2021

Оголошення     

ПРОГРАМА РОБОТИ ГУРТКА 2021-2022. СЕКЦІЯ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ І МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ.
10.09.2021
ВЕЧІР ПРИСВЯЧЕНИЙ В. ШЕКСПІРУ, квітень 2021
12.05.2021

Гарною традицією на кафедрі стало щорічно відзначати річницю     з дня народження У.Шекспіра.  Творчість видатного драматурга не залишає байдужими студентів Вінницького національного університету імені М.І.Пирогова. Під керівництвом завідувача кафедри д. пед. н., доц. Л. В. Дудікової та доцентів кафедри І. І. Макодай, А. Л. Кондратюк проводяться щорічно заклади присвячені творчості Шекспіра. Розповіді студентів відкривають таємниці його життя та супроводжуються демонстрацією численних медіа файлів, що дає можливість зануритись у загадкову, неповторну атмосферу Шекспірівської доби. Згадуючи шедеври видатного філософа «Гамлет», «Ромео і Джульєтта»,  студенти поглиблюють свої знання, намагаючись проникнути  в історичну суть трагічних протиріч того часу, конфлікти епохи Відродження. Студенти із захопленням декламують уривки п’єс, монологи мовою оригіналу, знайомлять слухачів  з сонетами автора, що звучать як в оригіналі, так і в перекладі, як у формі вірша, так у формі пісні, намагаючись донести глибокий сенс творів через призму особистого бачення та світосприйняття. Вони представляють свої версії перекладу та інтерпретації знаменитих сонетів. Виступи супроводжуються старовинною англійською мелодією, що поєднує   майстерне сценічне виконання і настрій поетичних творів. Такі заходи дають змогу ближче ознайомитись  з  життям поета та відкрити в учасниках безліч талантів та ще більше закохати в англійську мову – мову Шекспіра. За популяризацію  творчості видатного поета найкращі виступи нагороджуються іменними грамотами.

     

 

Оголошення про проведення гуртка! (ТРАВЕНЬ)
27.04.2021

Оголошення про проведення гуртка! (ТРАВЕНЬ)

Оголошення про проведення гуртка! (ТРАВЕНЬ)
27.04.2021

Оголошення про проведення гуртка! (ТРАВЕНЬ)

Оголошення про проведення гуртка! (КВІТЕНЬ)
27.04.2021

Оголошення про проведення гуртка! (КВІТЕНЬ)

Оголошення про проведення гуртка! (КВІТЕНЬ)
27.04.2021

Оголошення про проведення гуртка! (КВІТЕНЬ)

Засідання студентського наукового гуртка в березні 2021
13.03.2021

vnmu

Оголошення про проведення гуртка! ЛЮТИЙ
25.02.2021

Оголошення про проведення гуртка! ЛЮТИЙ

Оголошення про проведення гуртка! Січень
03.02.2021

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

Кафедра іноземних мов з курсом латинської мови

та медичної термінології запрошує вас

відвідати засідання наукового гуртка з англійської мови

Тема засідання:«Air pollution and human health»

04.02.21

17:00                                     

                 Староста: Бєда Ольга Василівна

0938846535

Посилання можна знайти в новинах кафедри

Місце проведення: Microsoft Teams

ПОСИЛАННЯ НА ГУРТОК ! СІЧЕНЬ
01.02.2021

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fchannel%2F19%3A2d68f2362fa44660b3264aa7e1146448%40thread.tacv2%2F%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9%3FgroupId%3D132a7262-1430-4974-9672-2e0bec4f68d1%26tenantId%3D7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4&type=channel&deeplinkId=837376b0-227c-4478-9aa1-a3c407c3ed1a&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

Оголошення про проведення гуртка! (ГРУДЕНЬ)
16.12.2020

Оголошення про проведення гуртка! ГРУДЕНЬ

ПОСИЛАННЯ НА ГУРТОК !
18.11.2020

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a911d3ffcf8654750ac035a7cd240be64%40thread.tacv2/conversations?groupId=d05dcb44-a175-417d-8b7c-06cf3036584c&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Оголошення про проведення гуртка!
18.11.2020

Оголошення про проведення гуртка!

Науково-практична конференція студентів та молодих вчених «Перший крок в науку — 2020» !!!
11.11.2020

 

Шановні молоді вчені та студенти  ВНМУ ім. М. І. Пирогова! 
Ми раді повідомити, що перенесене весною засідання секцій  ХVIІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених  «Перший крок в науку — 2020»  відбудеться 28 листопада 2020 року. 
Задля безпеки учасників конференції під час пандемії COVID-19 прийнято рішення про проведення нашої конференції  в онлайн-форматі з використанням платформи Google-Meet.

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE !!!!!!
26.05.2020

 

На кафедрі іноземних мов ВНМУ планується проведення іспиту міжнародного зразка FCE (First Certificate in English) на рівень В2 26.06.2020.
   Усім бажаючим долучитись до вищезазначеного іспиту звертатись до старшого викладача кафедри Мікаєлян Вікторії Василівни за номером телефону 093-639-88-03 не пізніше 29.05.2020

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE !!!!!!
26.05.2020

 

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE
На кафедрі іноземних мов ВНМУ планується проведення іспиту міжнародного зразка FCE (First Certificate in English) на рівень В2 26.06.2020.
   Усім бажаючим долучитись до вищезазначеного іспиту звертатись до старшого викладача кафедри Мікаєлян Вікторії Василівни за номером телефону 093-639-88-03 не пізніше 29.05.2020

 

 

ОГОЛОШЕННЯ!!!
13.03.2020

Шановні студенти!

 

На період карантину необхідно самостійно опрацювати матеріал занять з іноземної мови та латини. Просимо звернути увагу на необхідність підготовки до успішного складання заліків. У розділі "самостійна робота студентів" відповідно до кожного факультету та курсу Ви знайдете посилання "карантин", яке містить весь необхідний для самостійного опрацювання матеріал. За консультацією звертатися до Вашого викладача через зручні для Вас засоби комунікації.

Усім бажаємо міцного здоров'я!

SELF-STUDY CURRICULUM FOR FOREIGN STUDENTS
12.03.2020

Dear students!

Due to the quarantine that is allegedly going to last up till April 3d, resulting in cancelling of all classes during the stated period, staff of the department is urging you to self-study following topics

                                                                                  FOR STUDENTS OF MEDICAL FACULTY:

Lesson 27, p. 155-166.

Lesson 28, p. 167-171.

Lessons 29, 30, p. 172-179.

Preparing for control of the Final Module II, p. 205-215, Ex. 1, 2, 3.

 

                                                                               FOR STUDENTS OF STOMATOLOGICAL FACULTY:

Lesson 27, p. 155-166.

Lesson 28, p. 167-171.

Lessons 29, 30, p. 188-194.

Preparing for control of the Final Module II, p. 205-215, Ex. 1, 2, 3.

 

                                                                               FOR STUDENTS OF PHARMACEUTICAL FACULTY:

Lesson 26, p. 148-153.

Lesson 27, p. 154-164.

Preparing for control of Thematic Module №4

Lesson 28, p. 165-168.

Lesson 29, p. 169-176.

План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземної мови на 2019 - 2020 н. р.
14.02.2020

План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади

з іноземної мови на 2019 - 2020 н. р.

 

 

 

 1. І-й етап (Use of English and Reading) — 03.02.2020-07.02.2020 
 2. II-й етап (Listening and Writing) —10.02.2020 – 14.02.2020
 3. ІІІ-й етап (Speaking) — 17.02.2020 – 21.02.2020
План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з іноземної мови на 2019 - 2020 н. р.
14.02.2020

План проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади

з іноземної мови на 2019 - 2020 н. р.

 

 

І-й етап (Use of English and Reading) — 03.02.2020-07.02.2020

II-й етап (Listening and Writing) —10.02.2020 – 14.02.2020

ІІІ-й етап (Speaking) — 17.02.2020 – 21.02.2020

ОЛІМПІАДА З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ ТА МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ 2019-2020
06.02.2020

 

 

 

 

 

 

ATTENTION!

Dear freshmen, the department is proud to announce that this year’s Latin language competition will take place on February 12th

Venue: room 20

Time: 5 p.m.

Restriction! Only students with outstanding academic performance can enter

Студентський науковий гурток з латинської мови та медичної термінології
17.01.2020

Кафедра іноземних мов

з курсом латинської мови та медичної термінології

 

 

Програма роботи студентського наукового гуртка

з латинської мови та медичної термінології на 2019 - 2020 н. р.

 

Засідання студентського наукового гуртка проводиться на базі кафедри за графіком

в аудиторії №20  о 17.00.

№ з/п

Дата

Тема  

Відповідальний

1.

26.09.2019

Організаційне засідання.

Обговорення та затвердження основних завдань і напрямків діяльності гуртка та плану роботи на 2019 - 2020  н. р. 

Михайлюк Г.Т.

2.

17.10.2019

Класичні мови у становленні міжнародних медичних терміносистем.

Лексико-семантичні групи медичних термінів.

Лексико-семантичні поля в латинській термінології.

Денека М.Т.

Войцехівська О.С.

 

3.

21.11.2019.

 

Спеціальна медична та гуманітарна фразеологія.

Лінгво-культурологічний  концепт творів відомих лікарів, написаних давніми мовами.

Сучасні джерела та видання латинською мовою.

Михайлюк Г.Т. 

Ратова В.Р. 

4.

12.12.2019.

 

Формування, становлення та динаміка медичних терміносистем.
Номенклатури та міжнародні стандарти медичної термінології.

Гайдаєнко О.Ф.

 

5.

20.02.2020.

 

Ґенеза термінотворення (семантика, етимологія, систематизація, лексика).

Фармацевтична термінологія.

Міжнародна хімічна номенклатура.

Термінологічне словотворення.

Логутіна Н.В.

Мазур  Н.В.

 

6.

19.03.2020.

 

Давньогрецька мова. Основи фонетики та морфології. Етимологія та семантика медичних термінів.

Latinatas viva - жива латина. Комунікація. Творчість. Сучасний стан латинської та давньогрецької мов.

Тихолаз С.І.

Наливайко О.Б.

7.

02.04.2020.

 

Клінічна термінологія. Особливості перекладу клінічних термінів.

Міжнародні норми та систематика клінічних термінів. Функціональні тексти - діагнози.

Тенденції  сучасного термінотворення.

Швець В.В.

Дубова І.О.

8.

09.04.2020.

 

Підсумкове засідання.

Розгляд та затвердження підсумків роботи наукового гуртка за 2019 - 2020 н. р.

Михайлюк Г.Т.

Дубова І.О.

 

 

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол №1  від 27. 08. 2019 р.

 

Зав. кафедри іноземних мов з курсом

латинської мови  та медичної термінології                                  д. пед.. н., доц. Л.В. Дудікова

 

 

 

Department of Foreign Languages

with the Latin Language and Medical Terminology Course

 

 

The extracurricular-activity syllabus for fellows

of the Latin language society

Venue: Department of foreign languages, room 20.   Time: 5 p.m.

Date

Subject

Supervisor

1.

26.09.2019

Organizational meeting. Discussing and approvement of main tasks and spheres of the Latin language society and working plan for the period 2019 - 2020  academic year. 

G. T. Mykhailiuk

 

2.

17.10.2019

Classical languages as establishing principle at the base of international medical terminologies.

Lexico-semantic groups of medical terms.

Lexico-semantic fields in the Latin terminology.

M.Th. Deneka

O. S. Voitsekhivska

3.

21.11.2019.

 

Professional medical phraseology and phraseology in humanities.

Linguocultural aspect of medical opera written in classical languages.

Contemporary Latin editions.

G. T. Mykhailiuk

V.R. Ratova

4.

12.12.2019.

 

Formation, standardization and dynamics of medical terminologies.

Medical terminology: nomenclature and international standards.

O.F. Haidaienko

 

5.

20.02.2020.

 

Origins of terminological word-building. Semantics. Etymology. Systemization. Vocabulary.

Pharmaceutical terminology. International chemical nomenclature. Terminological word-building.

N.V. Logutina

N.V. Mazur

6.

19.03.2020.

 

The Ancient Greek language. Phonetics and morphology fundamentals. Etymological and semantic analysis of medical terms.

Latinitas viva- living Latin. Communication. Creativity. The present state of Latin and Ancient Greek.

S.I. Tikholaz

O.B. Nalyvaiko

7.

02.04.2020.

 

Clinical terminology. Translation peculiarities.

International standards and taxonomy of clinical terms and diagnoses.

Contemporary word-building trends.

V.V. Shwetz

I.O. Dubova

8.

09.04.2020.

 

Final meeting. Consideration and approvement of working results of  the Latin language society for the period 2019 - 2020  academic year.

G. T. Mykhailiuk

I.O. Dubova

 

 

Approved at the department meeting

Minutes of 27.08.2019.

 

  Head of foreign languages with Latin language

  and medical terminology course department                                    Associate Professor L.V.Dudikova

 

Кафедра иностранных языков
с курсом латинского языка и медицинской терминологии

 

Программа работы студенческого научного кружка по латинскому языку и медицинской терминологии на 2019-2020 уч. год

Заседание студенческого научного кружка проводится на базе кафедры согласно плану- графику в аудитории №20  в 17.00.

№ п/п  

Дата

Тема

Преподаватель

1.

26.09.2019

Организационное  заседание.

Обсуждение и  утверждение основных заданий и направлений  деяльности  кружка, плана  работы на 2019 - 2020 уч. год. 

Михайлюк Г.Т.   

2.

17.10.2019

Классические языки в международной медицинской терминосистеме.

Денека М.Т.

Войцеховская Е.С.

3.

21.11.2019.

 

Специальная медицинская и гуманитарная фразеология.

Лингво-культурологический  аспект произведений известных врачей, написанных на древних языках. Современные издания на латинском языке.

Михайлюк Г.Т. 

Ратова В.Р. 

4.

12.12.2019.

 

Формирование, становление и динамика медицинской терминосистемы.
Номенклатуры и международные стандарты медицинской терминологии.

Гайдаенко О.Ф.

5.

20.02.2020.

 

Генеза терминообразования (семантика, этимология, систематизация, лексика).

Фармацевтическая терминология.

Международная химическая номенклатура.

Терминологическое словообразование.

Логутіна Н.В.

Мазур Н.В.

 

6.

19.03.2020.

 

Древнегреческий язик. Основы фонетики  морфологии.

Этимология и семантика медицинских терминов.

Latinatas viva – живая латынь.

Современное состояние латинского и древнегреческого языков.

Тихолаз С.И.

Наливайко О.Б.

7.

02.04.2020.

 

Клиническая терминология. Особенности перевода клинических терминов.

Международные  нормы и систематика клинических терминов. Функциональные тексты - диагнозы.

Тенденции  современного  терминообразования.

Швец В.В.

Дубова И.О.

8.

09.04.2020.

 

Итоговое  заседанне.

Рассмотрение и утверждение  итогов работы  научного кружка за  2019 - 2020 уч. год.

Михайлюк Г.Т. 

Дубова И.О.

 

 

Утверждено на заседании кафедры

Протокол №1  от 27.08.2019 г.

 

 

Зав. кафедры иностранных языков                                                          
с курсом латинского языка и

медицинской терминологии                                                          д. пед. н., доц. Л.В. Дудикова

 

 

 

 

Кафедра іноземних мов

з курсом латинської мови та медичної термінології

 

Тематика реферативних виступів - презентацій

з латинської мови та медичної термінології 

 

 1. Роль латинської та давньогрецької мов у становленні сучасних термінологічних  систем.
 2. Значення латинської та грецької мов для розуміння анатомії / фармацевтичної / клінічної термінології.
 3. Термінологічна семантика медичних спеціальностей.
 4. Синоніми та квазісиноніми в анатомічній термінології.
 5. Структура  назв м´язів за їх функціями.
 6. Семантика клінічних термінів.
 7. Суфікси грецького походження в клінічній термінології.
 8.  Клінічний аспект медичної термінології у світлі міжпредметної інтеграції.
 9. Morbi XXI saeculi (Хвороби ХХІ ст.: СНІД, хвороби серця, виразкові хвороби,  анорексія та ін.).

10.  Термінологічна семантика у фармації.

11.  Найменування вітамінів в фармацевтичній термінології. Латинська термінологія в косметології та аромології.

12.  Семантичний та етимологічний аспект назв лікарських рослин.

13. Лікарські рослин в сучасній косметології (етимологія найменувань,  використання).

14.  Лікарські рослини, що використовуються в різних галузях клінічної медицини.

15.  Індійські аюрведичні рослини та їх латинські назви.

16.  Етномедичні аспекти рослин, що використовуються в лікарських зборах.

17.  Специфіка вживання в медичній термінології прикметників вищого ступеня порівняння.

18. Лексико-семантичний та синтаксичний аспекти латинської стоматологічної термінології

19.  Етимологія латинських назв хірургічного інструментарію та пов’язок.

20.  Семантична трансформація слів при створенні медичних термінів.

21.  Епоніми – міфологізми  в медицині.

22.  Походження медичних символів.

23.  З історії латинської мови.

24.  Латинська мова у сучасному словнику студента-медика.

25.  Латина—мова науки і філософії.

26.  Сучасне  життя “мертвої мови”.

27.  Місце латинської мови в сучасній освіті, культурі та побуті.

28.  Гуманістична традиція живої латини.

29.  Середньовічні латиномовні джерела у сучасному вимірі.

30.  Золотий вік латинської мови (Ціцерон, Цезар, Вергілій, Горацій, Овідій).

31.  Незвичайні випадки зцілення. Зв’язок людини з навколишнім середовищем.

32.  Застосування косметичних засобів та парфумів у Стародавній Греції і Стародавньому Римі.

33.  Латинські афоризми. Сентенції. Крилаті вислови.

34.  Латинізми в лексиці сучасних  європейських мов.

35.  Міфологія і сучасність.

36.  Культура стародавнього Риму / Греції.

37.  Латинська мова та медична / фармацевтична термінологія.

38.  Слова латинського та грецького походження в українській мові.

 

 

39.  The importance of Latin and Greek languages for the students of higher medicinal educational establishments.

40.  Latin in medical field.

 1. Is Latin a dead language?
 2. Latin sayings and aрhorisms.
 3. Brief review of the history of anatomical terminology.
 4. The names of instruments, devices, derived from Latin and Greek languages.
 5. Role of herbal medicine in modern human society.
 6. Aloë vera and its usage in medicine.
 7. Mentha piperita and its usage in pharmaceutical applications.

48.  Latin names of diagnoses in paedetrics.

49.  Latin names of diagnoses in different branches of medicine.

 1. 50.   Latin names of diseases worldwide.

51.  Names of muscles due to their functions.

52.  Latin names of diseases in East Africa.

53.  Indian ayurvedic herbs and their Latin names.

54.  Medicine in ancient Egypt.

55.  Medicine and  pharmacy  throughout  history.

 


Фотозвіт роботи студентського наукового гуртка за латинської мови та медичної термінології за 2019-2010 н.р.

                                                      

 

 

ГРАФІК ВІДПРАЦЮВАНЬ
24.10.2019

На кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології проводяться відпрацювання пропущених занять з іноземної мови по суботах з 9.00-12.00 і кожного вівторка і четверга з 17.00 - 18.30

ПЛАН РОБОТИ ГУРТКА НА 2019-2020 р.
21.10.2019

План роботи студентського наукового гуртка

на 2019-2020 н. р.

 

ТЕМА

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКЛАДАЧІ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

 1.  

Empathy and advice

Остраус Ю.М.

Костюк М.І.

ВЕРЕСЕНЬ

 1.  

Herbalism: Herbs and Herbal Medicine Remedies

Горпинюк О.П.

Ціхоцька О.А.

ЖОВТЕНЬ

 1.  

Medicinal Herbs of Podillya Region

Яценко А.Л.

Марлова А.С.

ЛИСТОПАД

 1.  

The Power of Smell

Мікаелян В.В.

Лебідь Л.П.

ГРУДЕНЬ

 1.  

Psychosomatic medicine

Мазайкіна І.О.

Сімонова І.В.

СІЧЕНЬ

 1.  

Colourtherapy

Пойда С.Г.

Лозинська Л.Ф.

ЛЮТИЙ

 1.  

Vitamins

Ясевіна Л.М.

Макодай І.І.

БЕРЕЗЕНЬ

 1.  

Viruses

Вихованець З.С.

КВІТЕНЬ

 1.  

Blood

Бірецька Л.С.

Потєєва К.К.

ТРАВЕНЬ

 

 

 

ВЕЧІР ПРИСВЯЧЕНИЙ В. ШЕКСПІРУ
18.10.2019

Щороку на кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та основ медичної термінології, відбувається захід, присвячений Дню народження видатного англійського драматурга – Вільяма Шекспіра. Студенти університету із захопленням звертаються до генія Великого Барда. Проблематика його творчості завжди залишається актуальною для естетичного самовизначення, осмислення ціннісних вимірів буття будь-якого покоління. 

На літературному вечорі завжди панує лірична, творча, романтична атмосфера, що змушує поринути глядачів у глибинний світ Шекспіра. Присутні занурюються в життя драматурга, діляться цікавими фактами біографії, історичним, культурним колоритом його життя, поетикою і стилістикою його творчості. Дійство супроводжується демонстрацією на екрані відеофільмів, портретів, ілюстрацій до всесвітньовідомих творів автора.

Шекспір продовжує вражати своєю багатогранністю, відкривати нові інтерпретації й втілення у своїх безсмертних поезіях. Студенти поглиблюють знання англійської, під час вивчення його творів, посягають історичну суть та соціально-політичні конфлікти епохи Відродження, демонструючи це фрагментами спектаклів, театралізованими мініатюрами відомих трагедій, комедій та історичних п’єс.

Особливою частиною заходу є декламування сонетів видатного поета, котрі звучать в оригіналі та в перекладі. Студенти самі обирають те, що їм припало до душі. Особливо талановиті пошановувачі творчості генія демонструють власні версії літературного перекладу. Не дивно, що сонети Шекспіра залишаються улюбленими для мільйонів людейі це є особливо цінним для молоді, тому що саме в їхньому віці починаються пошуки власних відповідей на питання про сенс і цінність життя, пошуки себе в цьому світі, осягання себе у Всесвіті, про моральний вибір, дружбу, кохання… Отже, і зараз його твори хвилюють нас.

 

Підготовка до міжнародних іспитів
19.09.2019

   З 2016 року Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова визнаний як Центр підготовки кандидатів до участі у незалежному міжнародному іспиті щодо оцінювання рівня володіння англійською мовою FCE (First Certificate in English). 

   На кафедрі іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології діють курси по підготовці співробітників університету до складання іспиту, які за період їх існування відвідувало близько 200 педагогів та науковців нашого навчального закладу.  

   За три роки роботи курсів на базі кафедри було проведено 2 іспити, а кількість кандидатів, що отримали сертифікат міжнародного зразка, досягла 25 осіб. На сьогодні на курсах працює 6 груп, що вивчають мову на різних рівнях - від А2 до В2.

  Отриманий на початку нового навчального року сертифікат центру Cambridge Assessment засвідчує, що наша кафедра і надалі має право готувати кандидатів для складання іспитів Cambridge English Qualifications.

 

ОГОЛОШЕННЯ (Іспит міжнародного зразка FCE)
04.06.2019

На кафедрі іноземних мов ВНМУ здійснюється набір групи по підготовці співробітників університету до іспиту міжнародного зразка FCE (First Certificate in English) на рівень В2 з вересня 2019 року. Рівень знання мови не має значення.


   Бажаючим відвідувати заняття звертатись до старшого викладача кафедри Мікаєлян Вікторії Василівни за номером телефону 093-639-88-03

Підсумки ХVI міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Перший крок в науку - 2019»(секція латинської мови)
20.05.2019

Вітаємо призерів СНК:

І місце - Плавков О.М., Зубович І.Ю., група 8б, І курс, мед. факультет. Науковий керівник: к.пед.н., доц. О.Б. Наливайко

ІІ місце - Дмитренко Н.О., група 13а, І курс, мед. факультет. Науковий керівник: ст. викл. Г.Т.Михайлюк

ІІІ місце - Дем'янова К.О., група 12б, І курс, мед. факультет. Науковий керівник: викл. В.Р. Ратова

 

(англомовні студенти)

І місце - Fathima, group 71a, 1st year medical student. Науковий керівник: викл. І.О. Дубова

ІІ місце - Sindiswa Dlamini, group 81a, 1st year  medical student. Науковий керівник: к.пед.н., доц. С.І. Тихолаз

ІІІ місце - Kumar Aman, group 85a, 1st year medical student. Науковий керівник: викл. М.Д.Онофрійчук-Гусятинська

 

 

 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ ІСПИТ FCE
09.04.2019
На кафедрі іноземних мов ВНМУ планується проведення іспиту міжнародного зразка FCE (First Certificate in English) на рівень В2.
   Усім бажаючим долучитись до вищезазначеного іспиту звертатись до старшого викладача кафедри Мікаєлян Вікторії Василівни за номером телефону 093-639-88-03.

СЕРТИФІКАТ

Переможці І туру Всеукраїнської олімпіади з іноземної мови
23.03.2019

Переможці І  туру  Всеукраїнської  олімпіади

з іноземної мови

 

 

 

І місце       Шеремета Анастасія  3 курс, 4а гр.  

               Казарян Артур, 1 курс, 43 гр.

 

 

ІІ місце     Лукашенко Анна, 3 курс, 3б гр.

               Чуркіна Анастасія, І курс, 16б.

 

 

ІІІ місце    Шафранський Віктор, 1 курс, 62б гр.

               Лебіга Іван, 3 курс, 4а гр.

               Якубовська Тетяна,  1 курс, 41 гр

 

СТЕНДОВА ДОПОВІДЬ НА СНК
19.03.2019

Кафедра іноземних мов з курсом латинської мови та медичної термінології

 

СЕКЦІЯ: Іноземна мова

 

Стендова доповідь

1. How stress affects the body of a woman

Доповідач:  В. I. Булавенко, О.Г. Басінських, 2а група, 3 курс

Науковий керівник: к.пед.н., доц. Л.В. Дудікова.

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ СТУДЕНТІВ НА СНК
19.03.2019

Кафедра іноземних мов  з курсом латинської мови та медичної термінології

 

Теми студентських доповідей на СНК

Секція: іноземна мова

 

Доповідачі

 

1. Physiology of Emotions

Доповідач: Мельник Степан Миколайович, 3б група, 1 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Ясевіна Л.М.

 

2. Sleep Disorders

Доповідач: Гром Владислав, Пономарчук Катерина, 9а група, 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: доц. Мазайкіна І.О.

 

3. Logotherapy and its role in modern psychology

Доповідач: Шафранський Віктор, 62б група, 1 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Яценко А.Л.

 

4. Аutosuggestion. The placebo effect

Доповідач: Сілкіна Олена В., 13бгрупа, І курс, медичний факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Яценко А.Л.

 

5. The Power of Beauty Industry 

Доповідач: Карпюк Віталіна Василівна, 95а група, 1 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  викл. Лебідь Л.П.

 

6. The Power of Smell

Доповідач: Павлюк Олександра Юріївна, Гиренко Оксана Анатоліївна, Іщук Владомира Андріївна, 9а група, 1 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  викл. Лебідь Л.П.

 

7. Transplantation of bodies and tissues: achievements, problems, perspectives

Доповідач: Кульчицький Іван Тимофійович, 12а група, ІІІ курс, медичний факультет.

Науковий керівник: к.ф.н., викл. Вихованець З.С.

 

8. Formation of orientation and gender identification during embryonic development

 Доповідач: Седлецький Руслан Олегович, 8а група, 2 курс,  медичний факультет.

Науковий керівник:  доц. Бірецька Л.Л.

 

9. Scares in science

Доповідач: Вавілова Владислава, 23б група, 2 курс,  медичний факультет.

Науковий керівник:  доц. Бірецька Л.Л.

 

10. The Influence of cosmetics on the skin

Доповідач: Миронова Анна Андріївна, Бондарук Валерія Сергіївна, 28б група, 2 курс,  медичний факультет.

Науковий керівник:  ст. викл. Шкрабалюк В.М.

 

11. Subject: Beckwith-Wiedemann syndrome - insights into a genetic disorder

Доповідач: Балян Анна А., 17б група, 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  ст. викл. Горпинюк О.П.

 

12. Model for detecting the desmutagenic and bioantimutagenic activity of chemical mutagenesis modifiers by the example of humic substances 

Доповідач: Шкарупа Анастасія Володимирівна, група 27б, 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  ст. викл. Остраус Ю.М.

 

13. Pathological changes of blood vessels and brain tissues at cerebral arteriovenous malformation 

Доповідач: Островерха Діана Русланівна, Шлабан Софія Юріївна, 13а група, 3 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  доц. Лозинська Л.Ф.

 

14. The virus is responsible for human consciousness. True or false?

Доповідач: Морква Анастасія Володимирівна, Березюк Ілона Сергіївна,  13а група, 3 курс, медичний факультет.

Науковий керівник:  доц. Лозинська Л.Ф.

 

15. The era of post-truth: don't believe your eyes

Доповідач: Жгут А.В. (студент 3 курсу історичного факультету (міжнародні зв’язки) Донецького національного університету імені В. Стуса, група 1

Науковий керівник:  доц. Лозинська Л.Ф.

 

16. Relations between China and the USA of Kennedy presidency

Доповідач: Марія Іщук (студентка 3 курсу історичного факультету (міжнародні зв’язки) Донецького національного університету імені В. Стуса, група 1

Науковий керівник:  доц. Лозинська Л.Ф.

 

17. What is IHC? How can we use it at early stages of differential diagnosis? Доповідач: Орленко Валерія Сергіївна, 21б група, 3 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Мікаєлян В.В.

 

18. The usage of IHC-markers in differential diagnostics of cancer and benign hyperplasia of the prostate gland

Доповідач: Бурдейний Олександр Олександрович, Шереметьєв Владислав Олегович, 21б група,  3 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Мікаєлян В.В.

 

19. Relationship between stress and the emergence of bad habits in students of Vinnytsia National Pirogov Memorial Medical University

Доповідач: Агафонов Костянтин Михайлович, Бокоч Владислав Іванович, Сущенко Антон Oлександрович, 26б групa, 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: доц. Ціхоцька О.А.

 

20. Survivors bias

Доповідач: Кошова Катерина Олександрівна, Мисан Анжеліка Віталіївна, 28а група 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: доц. Мазайкіна І.О.

 

21. Experimental medicine

Доповідач: Кузякіна Вікторія Романівна, Громиш Христина Станіславівна, 28 а група 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: доц. Мазайкіна І.О.

 

22. The main principles of memory

Доповідач: Ніколаєнко Максим Олександрович, 28а група, 2 курс, медичний факультет.

Науковий керівник: доц.  Мазайкіна І.О.

 

23. Alternative medicine

Доповідач: Притуляк Катерина Богданівна, 44 група, 1 курс, стоматологічний  факультет.

Науковий керівник: ст. викл. Костюк М.І.

Фотозвіт І вузівського туру Всеукраїнської студентської олімпіади з латинської мови та медичної термінології
15.03.2019

викл. Ратова В.Р. із фіналістом олімпіади Мельниченком А.В., група 10б

 

 

 

 

доц. Тихолаз С.І. із фіналістом олімпіади Аджеєм Девідом, група 88б

 

 

 

 

 

ст.викл. Михайлюк Г.Т. із фіналістом олімпіади Лопушанським О.М., група 16а

 

 

 

 

 

 

 

викл. Дубова І.О. із фіналістом олімпіади Падатхімманахаллі Шівою Редді Говардханом, група 33а

 

 

 

 

 

 

 

ст викл. Денека М.Т. із фіналісткою олімпіади Коломієць У.Л., група 45

 

 

 

 

 

 

викл. Войцехівська О.С. із фіналісткою олімпіади Довган Н.М., група 9а

 

 

 

 

 

 

доц. Тихолаз С.І. із фіналістом олімпіади Мойо Лайсоном, група 81а

 

 

ПЕРЕМОЖЦІ І ТУРУ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ОЛІМПІАДИ З ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ

 

 

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

І місце - Довган Н.М., 9а, І курс

ІІ місце - Лопушанський О.М., 16а, І курс

ІІІ місце - Мельниченко А.В., 10б, І курс

 

 

СТОМАТОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІІ місце - Коломієць У.Л., 45, І курс

ІІІ місце - Богданцев Д.Б., 44, І курс

 


ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІІ місце - Пазюченко В.І., 53, І курс

ІІІ місце - Савченко М.Д., 53, І курс

 

 

АНГЛОМОВНІ СТУДЕНТИ

МЕДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

І місце - Аджей Девід, 88б, І курс

ІІ місце  - Мойо Лайсон, 81а, І курс

ІІІ місце - Падатхімманахаллі Шіва Редді Говардхан, 33а, І курс 

СПИСОК студентів, які братимуть участь у І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови у 2018-2019 н.р.
11.02.2019

СПИСОК

студентів, які братимуть участь у І турі

Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови

у 2018-2019 н.р.

 

ПІП

Курс, група

1

Лебіга І.В.

3 курс   4а гр.

2

Шеремета А.А.

3 курс   5а гр.

3

Казарян А.В.

1 курс   43 гр.

4

Чуркіна А.В.

1 курс   16б гр.

5

Якубовська Т.В.

1 курс   41 гр.

6

Семенюк А.В.

1 курс   3а гр.

7

Шафринський В.В.

1 курс   62б гр.

8

Шардико К.К.

1 курс   16б гр

9

Тарасюк О.О.

3 курс   16б  гр.

10

Ничипоренко К.В.

1 курс   3а гр.

11

Голенок О.А.

3 курс   18а гр

12

Лукашенко А.І.

3 курс   3б гр.

 

Вдосконалюйте своє володіння англійською за допомогою блогу!
05.02.2019

 

Шановні студенти. 
Пропонуємо вам відвідати та користуватися інформаційно-освітнім блогом викладача Ю. М. Остраус, що допоможе опанувати і вдосконалити професійну англійську мову - 
http://doctor-communication.vn.ua/
Тут ви зможете засвоїти основи професійної комунікації з пацієнтами, вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання, вдосконалити знання будови тіла та дізнатися більше про функціонування органів і систем англійською. 

Шановні студенти. 


Пропонуємо вам відвідати та користуватися інформаційно-освітнім блогом викладача кафедри Ю. М. Остраус, що допоможе опанувати і вдосконалити професійну англійську мову - 
http://doctor-communication.vn.ua


Тут ви зможете засвоїти основи професійної комунікації з пацієнтами, вивчити медичні терміни, поліпшити навички слухання, вдосконалити знання будови тіла та дізнатися більше про функціонування органів і систем англійською. 

Наукова діяльність

З моменту заснування кафедри наукова робота є одним з головних напрямків її роботи. Викладацький склад кафедри проводив наукові дослідження у різних напрямках, серед яких були  «Лексико-синтаксичні особливості медичної літератури», «Структура і семантика тексту», «Системне вивчення лексики. Укладання тематичних словників», «Підготовка медичного університету до іншомовної фахової комунікації».

Викладачами кафедри виконані та захищені наступні дисертаційні дослідження:

На здобуття ступеня доктора наук

Дудікова Л.В. - Теоретичні та методичні основи формування професійно-етичної  компетентності майбутніх лікарів у медичних закладах  вищої освіти (Хмельницький, 2019)

На здобуття ступеня кандидата наук

Бірецька Л.С.- Формування іншомовної лексичної компетентності в процесі професійно орієнтованого читання (Київ, 2016)

Вихованець З.С. – Мовна реальність сучасної архітектоніки економічних знань: соціально-філософський аналіз (Київ, 2016)

Дубова І.О. – Фолькльоризм творчості Степана Руданського (Київ, 2014)

Дудікова Л.В. – Формування готовності до професійного самовдосконалення у майбутніх лікарів (Вінниця, 2011)

Кондратюк А.Л. – Формування інтеркультурних комунікативних умінь у студентів немовних спеціальностей у процесі гуманітарної підготовки (Житомир, 2014)

Логутіна Н.В.- Формування готовності до професійного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (Вінниця, 2006)

Лозинська Л.Ф.- Виховання толерантності у студентів вищих медичних навчальних закладів (Луганськ, 2014)

Мазайкіна І.О. – Формування готовності майбутніх учителів до застосування особистісно орієнтовних педагогічних технологій навчання іноземних мов у професійній діяльності (Вінниця, 2018)

Марлова А.С.- Формування готовності до опрацювання іншомовної фахової літератури у студентів вищих медичних навчальних закладів (Київ, 2012)

Наливайко О.Б. – Формування професійної культури майбутнії сімейних лікарів у процесі контекстної підготовки (Вінниця, 2016)

Тихолаз С. І. - Педагогічні умови розвитку професійної спрямованості студентів вищих медичних навчальних закладів ( Вінниця, 2011)

Ціхоцька О.А. - Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників під час вивчення іноземної(англійської) мови ( Київ, 2003)

Викладачі кафедри активно представляють свої наукові здобутки на науково-практичних конференціях та у фахових журналах. Тільки за останні два роки  опубліковано 58 статей та тез, серед яких ті, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science,Scientific Indexing Services (USA), Citefactor (USA), International Innovative Journal Impact Factor (EU) та Index Copernicus International.

Співробітники кафедри є членами Міжнародної асоціації викладачів анлійської мови як іноземної (IATEFL) та UALTA, а також беруть участь у виконанні міжнародних програм та сумісних наукових досліджень (BIHSENA (Bridging innovations, Health and Societies)Co-funded by the ERASMUS + programme of the European Union), European Educational project “The Innovative Methods and Technologies of Teaching: human rights, education, monitoring“ .

Значна увага приділяється підвищенню кваліфікації викладачів кафедри яка мала місце як у вітчизняних ВНЗ, так і закордоном – у Великобританії,   Канаді, Польщі, Фінляндії.

Викладачі кафедри працюють над  розвитком  наукового потенціалу студентської молоді. Щорічно в рамках науково практичної  конференції  «Перший крок в науку»  працюють секції іноземної та латинської мов де  вітчизняняні та іноземні студенти представляють свої наукові здобутки. Молоді студенти-науковці беруть також участь у міжвузівських та  міжнародних наукових конференціях англійською мовою. Під керівництвом викладачів на кафедрі працює  науковий гурток на засіданнях якого обговорюються актуальні медичні проблеми англійською мовою.

Значна увага приділяється індивідуальній роботі зі здібними студентами. Щорічно на кафедрі проходять олімпіади з англійської та латинської мов. За результатами олімпіади кращі студенти беруть участь у Всеукраїнських змаганнях. Результати покращуються щорічно. Так  у 2017 році  Смірнов І.І. зайняв 10 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Англійська мова» серед студентів ВНЗ України, де англійська мова не є спеціальністю, у 2018 році  студентка Литвиненко І.С. зайняла 1 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді  з навчальної дисципліни “Латинська мова та медична термінологія” ( ІІ етап,  УМСА,  м. Полтава, 26-27 квітня), а Казарян Артур здобув 3 місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з дисципліни «Англійська мова» у 2019 році.