Студенту

Інтерну

01 Робоча програма 02 Календарний план 2023-2024 н. р. І рік навчання спеціальність «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ» 03 Перелік практичних навиків 04 Індивідуальний план підготовки лікаря-інтерна 05 Список лікарів-інтернів 1-ї та 2-ї груп 2023-2025р.н.за фахом «дерматовенерологія» які прибули на навчання на кафедру шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО 06 Тематичний план практичних занять для інтернів 1-ї групи 2023-2024 н.р. за фахом дерматовенерологія 07 Тематичний план семінарських занять для інтернів 1-ї грпи 2023-2024 н.р. за фахом дерматовенерологія 08 Тематичний план лекцій для інтернів 1-ї групи 2023-2024 н.р. за фахом дерматовенерологія 09 Тематичний план практичних занять для інтернів 2-ї групи 2023-2024 н.р. за фахом дерматовенерологія 10 Тематичний план семінарських занять для інтернів 2-ї групи 2023-2024 н.р. за фахом дерматовенерологія 11 Тематичний план лекцій для інтернів 2-ї групи 2023-2024 н.р. за фахом дерматовенерологія 12 Список рекомендованої літератури 13 Зразковий план щоденної роботи для лікарів-інтернів очного навчання з дерматовенерології на 2023 -2024 рр. 14 Договір про співпрацю ВМКЦ ЦР 15 Договір про співпрацю КНП "ВОКШВЦ ВОР" 16 Посилання на базу КРОК 3
https://www.testcentr.org.ua/uk/component/sppagebuilder/?view=page&id=317

Master

Вибіркові курси

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія створення кафедри

Кафедра шкірних та венеричних хвороб була організована в 1934 році на базі Вінницького обласного шкірно-венерологічного диспансеру, який почав працювати в 1921 році по вулиці Першотравневій (Магістрацькій) в пристосованому під лікарню приміщенні.

диспансер 

Фото №1

мал.1. Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр ВОР – клінічна база кафедри

 Глауберзон

Фото №2

мал.2. С.А. Глауберзон (1934-1937)

Першим завідувачем кафедри був професор С.А. Глауберзон (1934-1937). У цей період колектив кафедри приділяв багато уваги налагодженню навчального процесу, матеріальному забезпеченню, організації науково-дослідної роботи.

 Юхневич

Фото №3

мал.3. М.З. Юхневич (1937-1941)

У 1937 році кафедру очолив професор М.З. Юхневич (1937-1941), вихованець Одеської дерматовенерологічної школи. В ці роки співробітниками кафедри вивчались етіопатогенез червоного плоского лишаю, оперізуючого герпесу, взаємозв’язки патологічних змін шкіри з порушеннями функції нервової системи та внутрішніх органів, удосконалювалися фізіотерапевтичні методи лікування дерматозів. В довоєнні роки широко впроваджувалися співробітниками кафедри для вивчення клінічного перебігу дерматозів, біохімічні методи обстеження хворих. В період окупації німецько-фашистськими загарбниками теоретичний корпус і клініки були зруйновані, до 1944-го року Вуз не працював.

Христін 

Фото №4

мал.4. Л.О. Христін (1944-1945)

Після звільнення Вінниці від німецько-фашистських загарбників у 1944 році, інститут відновив свою роботу і завідувачем кафедри був призначений професор Л.О. Христін (1944-1945).

 Левін

Фото №5

мал.5. Ю.М. Левін (1945-1961)

З липня 1945 року по 1961 рік кафедру очолював професор Ю.М. Левін. Під керівництвом Ю.М. Левіна відроджувалася науково-дослідна робота, підвищувався рівень навчально-методичної, лікувально-консультативної роботи викладачів і працівників охорони здоров’я, був створений муляжний музей для удосконалення навчання студентів. На протязі багатьох років Юхим Миронович був головою Вінницького обласного товариства дерматовенерологів. Науковий і практичний досвід Ю.М. Левіна відображений у 90 наукових працях (монографії, статті, методичні листи, брошури), 38 з яких опубліковані в зарубіжних наукових журналах німецькою та французькою мовами.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри у післявоєнний період було поглиблене дослідження захворюваності на дерматози працівників цукрових заводів Вінницької області.

Професор Ю.М. Левін – вчений з надзвичайно широким колом інтересів. Він віртуозно грав на скрипці, досконало володів англійською, французькою та німецькою мовами. На протязі багатьох років був членом художньої ради медуніверситету та Вінницького драматичного театру ім. М. Садовського. Ю.М. Левін писав: «До врачебной деятельности, моей профессией являлось музыкальное искусство, главным образом оперное пение».

Тумашова 

Фото №6

мал.6. Н.І. Тумашова (1962-1972)

З 1962 по 1972 рік кафедру очолювала к. мед. н., а згодом професор Н.І. Тумашова. У цей період повністю обновився викладацький склад кафедри, інтенсивно активізувалась науково-дослідна робота з молодими кадрами. Вивчались обмін мікроелементів, електролітів та аутоімунна реактивність у хворих на хронічні та важкі дерматози. Було налагоджено тісне конструктивне співробітництво із кафедрою медичної хімії Івано-Франківського медичного інституту. За результатами наукових досліджень були захищені докторська дисертація Н.І. Тумашовою в 1967 році на тему: «Аутоиммунологические реакции и некоторые микроэлементы при кожных и венерических болезнях», 6 кандидатських дисертацій (А.М. Борисенко, С.К. Псюком, С.Г. Мазорчук, Б.О. Борисенко, Г.К. Гарматюком, Л.М. Ковальовою тощо).

Ляшенко 

Фото №7

мал.7. І.Н. Ляшенко (1973-1994)

З 1973 по 1994 рік кафедрою завідував вихованець Київської дерматовенерологічної школи професор І.Н. Ляшенко. В цей час науковці кафедри вивчали роль в патогенезі хвороб шкіри окислювально-відновлювальних процесів, компенсаторно-адаптаційних механізмів організму, вплив місцевих курортних і бальнеологічних чинників
м. Житомира, Хмільника, імунологічної реактивності та процесів перикисного окислення ліпідів в процесі комплексної реабілітації та корекції хворих на хронічні дерматози. Після глибокого та ретельного аналізу результати дослідження були оформлені в докторську та кандидатські дисертації. В 2007 році була захищена докторська дисертація С.А. Бондарем на тему: «Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів». Під керівництвом професора І.Н. Ляшенка були захищені 7 кандидатських дисертацій (Скляровим В.І., Кілікєєвим О.П., Бондарем С.А., Гезєм Б.М., Труніною Т.І., Скляровим С.В., Анфіловою М.Р. тощо).

Псюк 

Фото №8

мал.8. С.К. Псюк (1994-2009)

З 1994 по 2009 рік кафедру шкірних та венеричних хвороб очолював вихованець Вінницької дерматовенерологічної школи доцент С.К. Псюк. В цей період значно розширилась матеріально-технічна база, створено комп’ютерний клас кафедри, широко використовується Інтернет. Впроваджено в наукову роботу і навчальний процес нові інформаційні технології для контролю, самоконтролю та екзаменування студентів, інтернів, магістрів, аспірантів, клінічних ординаторів та лікарів дерматовенерологів практичної ланки охорони здоров’я. За 15 років на кафедрі пройшли спеціальну підготовку понад 80 інтернів-дерматовенерологів для Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. Підготовлено та захищено 5 магістерських робіт (В.О. Головко, Ю.Р. Боднар, Б.В. Вітенко, М.Р. Анфілова, Мохамед Місбах). Щорічно молоді спеціалісти навчаються в очній клінічній ординатурі за фахом дерматовенерологія. Доцент С.К. Псюк очолює Вінницький осередок Української Асоціації Лікарів Дерматовенерологів і Косметологів (УАЛДВК), є членом Президії УАЛДВК. З 2002 по 2005 роки за наказом Міністерства освіти і науки щорічно на базі кафедри проводилась Всеукраїнська студентська олімпіада та наукова конференція з дерматовенерології. За активну участь, добросовісну організацію і проведення студентської олімпіади та наукової конференції Міністерство освіти і науки відзначило роботу викладачів кафедри Знаком «Відмінник вищої школи» та почесними грамотами ( доц. Псюка С.К., доц. Мазорчук С.Г., доц. Гармаш Л.Л., ст. лаборанта Пічкура О.М.).

2002 

Фото №9

мал.9. Всеукраїнська студентська олімпіада та наукова конференція з дерматовенерології (2002 р.)

 учасники

Фото №10

мал.10. Всеукраїнська студентська олімпіада та наукова конференція з дерматовенерології (учасники)

 2003

Фото №11

мал.11. Всеукраїнська студентська олімпіада та наукова конференція з дерматовенерології (2003 р.)

 Бондар

Фото №12

мал. 12 С.А. Бондар (з 2009 р.)

З грудня 2009 року завідувачем кафедри шкірних та венеричних хвороб обраний за конкурсом на Вченій Раді Вінницького національного медичного університету
ім. М.І. Пирогова доктор медичних наук, професор Сергій Анатолійович Бондар.

На кафедрі працюють та проводять лікувально-профілактичну і консультативно-діагностичну роботу 3 доктори медичних наук та 4 кандидати медичних наук і доктори філософії. Вищу категорію мають 7 співробітників, першу 1.

Склад кафедри:

Завідувач кафедри – професор, доктор медичних наук Бондар С.А.

Професори - Дмитренко С.В. (доктор медичних наук)

                  Анфілова М.Р. (доктор медичних наук).

Доценти Гармаш Л.Л. (кандидат медичних наук).

           Кізіна І.Є. (кандидат медичних наук). 

                   

 

Асистенти –                    

 

Наліжитий А.А.   (кандидат медичних наук).

Мельник Т.В. (доктор філософії) асистент

Пічкур О.М. асистент 

 

 


 

Старші лаборанти: Пічкур О.М. (господарчий асистент)

   Краснощоков Є.С.

Солодка С.Ю.

Михайлюк Б.В.

      Лаборанти:           

     Богачук О.О.

    Підгурська Г.І.

В складі кафедри працюють 2 аспіранти.

Напротязі 1999-2024рр. на кафедрі захищені 15 магістерських робіт, виконуються 2 кандидиатських дисертацій.

Науковці кафедри працюють над удосконаленням та розробкою методів діагностики, профілактики та комплексної терапії хворих на хронічні дерматози і захворювання, що передаються статевим шляхом. Щорічно на базі кафедри отримують консультативно-діагностичну і лікувально-профілактичну допомогу більше 6 тисяч хворих дерматовенерологічного профілю, проводяться 3-4 науково-практичні конференції.

На кафедрі проходять навчання студенти 4 факультетів та іноземні громадяни, проводиться підготовка інтернів за фахом дерматовенерологія, педіатрія і «Загальна практика – сімейна медицина», лікарів-курсантів, за фахом «загальна практика-сімейна медицина».

З 1934 року на кафедрі шкірних та венеричних хвороб підготовлено 4 докторські та 29 кандидатських дисертацій, видано 5 монографій, 6 інформаційних листів, затверджено 24 патентів на винахід, розроблена і впроваджена 71 раціоналізаторська пропозиція, опубліковано понад 1200 наукових робіт. Науковці кафедри підтримують тісні зв’язки з кафедрами дерматовенерології інших вищих медичних навчальних закладів, ДУ «Інститут дерматології та венерології НАМН України».

Штат кафедри

Бондар Сергій Анатолійович


завідувач кафедри, доктор медичних наук

Бондар Сергій Анатолійович народився 20 жовтня 1965 року у місті Вінниці в сім’ї службовців. В 1988 році закінчив з відзнакою лікувальний факультет Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова. З 1988 по 1989 рік навчався в інтернатурі з спеціальності дерматовенерологія. З 1989 по 1999 рік працював старшим лаборантом кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З 1999 року по 2008 рік С.А. Бондар працював асистентом кафедри шкірних та венеричних хвороб. В 1992 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Роль эндогенной интоксикации в патогенезе экземы и коррекция её энтеросорбционной терапией» (м. Київ). В травні 2007 року захистив докторську дисертацію на тему: «Сорбційна терапія тяжких та хронічних розповсюджених дерматозів» (м. Київ). З 2009 року завідувач кафедри. З 2011 року доцент кафедри.З 2016 року професор кафедри.
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки 2016р.
Нагороджений Почесною Грамотою Вінницької обласної ради (2016р.) Ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС (1986р.)

Гармаш Лариса Леонідівна


завуч кафедри, доцент, к.мед.н.

Закінчила Вінницький медичний інститут з відзнакою у 1978 році та клінічну ординатуру зі спеціальності „шкірні та венеричні хвороби” у Харківському науково-дослідному інституті дерматології та венерології у 1980 р.. З вересня 1981 р. асистент кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. В 1985 – 1989 рр. навчалась в очній аспірантурі 1го Московського медичного інституту ім. І.М. Сєченова та у 1989 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: „Гипербарическая оксигенация в комплексной терапии хронических дерматозов”. З 2002 р. доцент кафедри шкірних та венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Дмитренко Світлана Володимирівна


професор, д.мед.н.

Дмитренко Світлана Володимирівна - Професор кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
У 1995 році закінчила з відзнакою Могилів – Подільське медичне училище за спеціальністю «сестринська справа».
У 2001 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова.
З 2003 – 2005 рр. навчалась в клінічній ординатурі на кафедрі шкірних та венеричних хвороб ВНМУ імені М.І. Пирогова.
У 2008 році захистила дисертаційну роботу на тему «Фенотипічні та генетичні маркери у хворих на псоріаз жителів Поділля».
Кандидат медичних наук від 28 квітня 2009 року.
17 січня 2014 року присвоєно вчене звання доцента кафедри шкірних та венеричних хвороб ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
У 2016 році захистила докторську дисертаційну роботу на тему: «Диференційована терапія хворих на іхтіоз з урахуванням ступеня патогенетичних розладів та клінічних форм дерматозу».
Доктор медичних наук від 12 травня 2016 року.
Вчене звання професора кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова присвоєно 18 грудня 2018 року.
Загальний стаж роботи - 25 років; зі спеціальності «Дерматовенерологія» - 18 років, має вищу кваліфікаційну категорію.
Надруковано 89 наукових праць у фахових журналах та отримано 5 патентів.
Веде лікувально-консультативну роботу на базі кафедри шкірних та венеричних хвороб, є експертом атестаційної комісії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації. Консультант у Військово-медичному центрі Центрального регіону м.Вінниці з питань ветеранів та учасників АТО. Консультант з екстреної допомоги населенню Вінницької області за спеціальністю «дерматовенерологія».
Член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів. Член Президії Вінницького осередку лікарів-дерматовенерологів та косметологів. Член науково-методичної ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Член атестаційної комісії лікарів за фахом при ДОЗ м. Вінниці.
Заступник декана медичного факультету №2. Член Державної екзаменаційної комісії медичного факультету №2. Голова екзаменаційної комісії при вступі до аспірантури ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Відповідальна за інтернатуру кафедри шкірних та венеричних хвороб та курси підвищення кваліфікації (ПАЦ та ТУ), спеціалізації за фахом «Дерматовенерологія» при кафедрі терапевтичних дисциплін ФПО.Анфілова Марина Родіонівна


професор, д.мед.н.

Анфілова Марина Родіонівна - докторка медичних наук, професорка кафедри шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова
Президентка Всеукраїнської громадської організації лікарів-дерматовенерологів «Українська академія дерматовенерології»
Експертка МОЗ України за напрямком «Дерматовенерологічна допомога»
Членкиня ради громадського контролю Національної служби здоров’я України
Трудову кар’єру почала санітаркою Центральної районної лікарні Вінницького району (з 1995 року по 1996 рік до моменту вступу в університет). З 1996 по 2002 рік навчалася у Вінницькому державному медичному університеті ім. М. І. Пирогова і закінчила його з відзнакою.
Основні етапи науково-педагогічної діяльності у ВНМУ ім. М.І. Пирогова:

Наліжитий Андрій Андрійович


асистент кафедри, к.мед.н

Наліжитий Андрій Андрійович, 1976 року народження, українець. У 1999 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова за спеціальністю “лікувальна справа”. З 1999 по 2000 р. навчався в інтернатурі за спеціальністю ”терапія”.
З 2000 року по 2002 рік попрацював на посаді лікаря – рентгенолога Військово-медичного центру ВПС України.
З 2002 по 2007 рік працював лікарем – дерматовенерологом медичної частини Вінницької установи виконання покарань №1 Державного департаменту України з питань виконання покарань. В цей період надавав лікувально – профілактичну допомогу хворим спецконтингенту та консультативну допомогу установам Державного департаменту у Вінницькій області.
2007 року пройшов курси первинної спеціалізації з дерматовенерології на кафедрі дерматовенерології Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика.
2007 - 2009 роки – навчання в клінічній ординатурі на базі кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 2009 по 2010 рік працював на посаді старшого лаборанта кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
З 2010 по 2013 рік навчався в аспірантурі з відривом від виробництва на кафедрі шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
2013 року пройшов курси тематичного удосконалення “Дерматоонкологія” у Харківській медичній академії післядипломної освіти.
З 2013 року по теперішній час працюю на посаді асистента кафедри шкірних та венеричних хвороб Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.
2019 року підтвердив вищу кваліфікаційну категорію.
2020 року пройшов курси спеціалізації «Дитяча дерматовенерологія» ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Загальний стаж роботи за спеціальністю “Дерматовенерологія” - 22 років.

Кізіна Ірина Євгеніївна


доцент, к.мед.н.

Доцент, к. мед. н.
Народилася 3.02.1974 року у місті Прага в сім`ї службовців
У 1992 році закінчила Вінницьке медичне училище ім. акад. Д.К.Заболотного за спеціальністю «лабораторна діагностика». Присвоєно кваліфікацію фельдшер-лаборант
1992-1993 рр працювала лаборантом у Вінницькому міському протитуберкульозному диспансері та навчалася на підготовчому відділенні Вінницького медичного інституту ім. М.І.Пирогова
У 1999 році закінчила Вінницький державний медичний університет імені М.І.Пирогова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Лікувальна справа» та здобула кваліфікацію лікаря
1999-2000 пройшла інтернатуру у шкірно-мікологічному відділенні Вузлової клінічної лікарні
2000-2016 рр працювала лікарем дерматовенерологом у шкірно-мікологічному відділенні ВКЛ
Має вищу кваліфікаційну категорію
2009-2011 навчалася у клінічній ординатурі на кафедрі шкірно-венеричних хвороб ВНМУ
ім. М.І.Пирогова
2011-2015 навчалася в заочній аспірантурі на кафедрі шкірно-венеричних хвороб ВНМУ
ім. М.І.Пирогова
У 2018 році захистила дисертацію на тему : «Клініко-епідеміологічні особливості хворих на оніхомікоз на Поділлі та удосконалення їх лікування з урахуванням розладів мікроциркуляції шкіри»
З 2016 по теперішній час працює асистентом кафедри шкірно-венеричних хвороб ВНМУ
ім. М.І.Пирогова

Мельник Тетяна Вікторівна


асистент та профорг кафедри, доктор філософії за спеціальністю "Медицина"

У 2004 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа». Проходила інтернатуру за спеціальністю «Дерматовенерологія» в 2004 - 2005 рр. Після завершення навчання в університеті працювала в практичній охороні здоровʼя лікарем – дерматовенерологом (стаж лікарської практики більше 15 років). Удосконалювала свої знання в клінічній ординатурі (2012 - 2014), а потім в аспірантурі (2016-2020).
У 2020 році пройшла курси спеціалізації «Дитяча дерматовенерологія» на базі ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
Член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів.

Пічкур Олег Миколайович


асистент та ст.лаборант кафедри

Закінчив ВДМУ ім М.І. Пирогова у 2002 році,
з 2002 по 2003 закінчив інтернатуру за фахом "дерматологія та венерологія",
з 2003 року по нинішній час працюю старшим лаборантом.
З 2011 по 2024 роки був на посаді асистент кафедри.
Член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів.

Краснощоков Євгеній Сергійович


ст. лаборант

Солодка Світлана Юріївна


У 2021 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю «Лікувальна справа».
2021-2023 навчалась в інтернатурі за спеціальністю «Дерматовенерологія».
З 2021р. займає посаду старшого лаборанта.
Член Української асоціації лікарів-дерматовенерологів та косметологів.

Богачук Оксана Олександрівна


лаборант

Працює з 2008р.

Підгурська Галина Іллінічна


лаборант

Працює з 2009р.

Новини

День меланоми!
29.05.2023

22 травня 2023 року в рамках панєвропейського проекту "Євромеланома" відбувся День діагностики меланоми в Україні – щорічна соціальна акція безкоштовних оглядів населення щодо виявлення меланоми та інших злоякісних новоутворень шкіри на ранній стадії. В нашому університеті 25.05.2023р.  кафедрою шкірних та венеричних хвороб з курсом ПО  був проведений захід "Перевір родимку - збережи життя!", було обстежено 57 студентів та співробітників нашого університету. Всім бажаючим проф. Дмитренко С.В. прочитала лекцію на тему: "Меланома". 

 

Секція шкірні та венеричні хвороби
21.04.2023

 

Секційне засідання з шкірних та венеричних хвороб XX Наукової конференціі студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку-2023»
Пятница, 21 апреля · 12:00–5:00PM
Контактная информация для встречи в Google Meet
Ссылка: https://meet.google.com/dcz-hpsq-fui
Номер телефона: PIN-код для номера ‪(US) +1 240-457-9358‬: ‪171 963 235‬#

Секційне засідання з шкірних та венеричних хвороб XX Наукової конференціі студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку-2023»Пятница, 21 апреля · 12:00–5:00PMКонтактная информация для встречи в Google MeetСсылка: https://meet.google.com/dcz-hpsq-fuiНомер телефона: PIN-код для номера ‪(US) +1 240-457-9358‬: ‪171 963 235‬#

https://meet.google.com/dcz-hpsq-fui

 

Засідання секції шкірни та венеричні хвороби ХVІІ Науково-практичної конференції студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Перший крок в науку — 2020»
18.12.2020


І місце –  Дерматоз Дюринга

Доповідач: Вовк Володимир Володимирович, 22-б група, 4 курс

Науковий керівник: ас. Мельник Т.В.


ІІ місце – Сучасні погляди на етіопатогенетичні фактори розвитку псоріазу.

Доповідач: Слюсаренко Юлія Валеріївна, 23-б група, 4 курс

Науковий керівник: ас. Мельник Т.В.


ІІІ місце – Хронічний еритематоз. Сучасні аспекти етіопатегенезу, діагностики та лікування.

Доповідач: Вавілова Влада Валеріївна, 23-б група, 4 курс

Науковий керівник: ас. Мельник Т.В.


Краща стендова доповідь – Студент 4 курсу 26-б групи Бокоч Владислав Іванович

Науковий керівник:Асистент, к.м.н. Кізіна Ірина ЄвгенівнаУчасники:

 1. Вавілова Влада Валеріївна
 2. Бохенко Анастасія Вікторівна
 3. Віхренко Тетяна Дмитрівна
 4. Панасенко Оксана Олегівна
 5. Ключник Вікторія Олександрівна
 6. Слюсаренко Юлія Валеріївна
 7. Юзьвяк Ірина Романівна
 8. Скорик Ольга Василівна
 9. Ткаченко Ольга Олегівна
 10. Мельник Діана Сергіївна
 11. Ткач Інна Олександрівна
 12. Вовк Володимир Володимирович
 13. Алієва Гульнара
 14. Миніч Сергій Миколайович
 15. Куліш Василь Ігорович
 16. Закревська Анастасія Юріївна

Та науково-педагогічний склад кафедриДипломи:

https://drive.google.com/drive/folders/1n5cg_JAp2sOb09ZTyrIIOfWUZrdann81


Сертифікати:

https://drive.google.com/drive/folders/1Kwne6nDNuCHXbNBgQqjVs4o_vYfboGG0

Звіт про роботу кафедри за 2019-2020 н.р.
15.12.2020
Атестація аспірантів
28.02.2020

Атестація аспірантів 28.02.2020 о 15.00 в актовій залі

Перше (2019/2020) засідання студентського наукового гуртка з дерматовенерології
25.10.2019

Чергове сасідання студентського наукового гуртка з дерматології та венерології відбулося 23 жовтня 2019 року о 17.00. 

На ньому розглядалися акиуальні питання з косметології. Було присутньо 10 студентів.

Були прослухані наступні доповіді:

1. Екскурс у діагностику та лікування вульгарних акне

студент 12-а групи, 4-го курсу, Кульчицький І.Т.

2. Особливості шкіри і придатків у дітей

студентка 10-а групи, 4-го курсу - Плахіна О.С.

Виступив з доповіддю "Меланоцитарні утворення" асист. Пічкур О.М.

Студенти були ознайомлені з сучасними методом діагностики - дерматоскопією.

3-є засідання студентського наукового гуртка з дерматовенерології на тему:
07.02.2019

Чергове сасідання студентського наукового гуртка з дерматології та венерології відбулося 06 лютого 2019 року о 17.00. На ньому розглядалися акиуальні питання з косметології. Було присутньо 23 студента.

Були прослухані наступні доповіді:

1. Типи шкіри її властивості та показники. Методи діагностики шкіри в косметології.

Бойко К.Л., 6 курс, 3 група.

2. Ожиріння і методи корекції фігурию

Кутельмах Ю.О., 4 курс, 20б група,

3. ХРОНОСТАРІННЯ

Чуба Олена, Орлова Дар’я, 4 курс, 17 а група.

4.Вугрова хвороба. Методи і засоби лікування. Методи лікування «постакне»

Скорик Ольга 4 курс,16-Б група

5. Хімічний пілінг

Домащенко А.О., 4 курс, 11б група

6. Хімічний пілінг Види застосування.

Лещук К. Г.,4 курс, 24 б група

 

 

 

Наукова діяльність

Наукова діяльність кафедри шкірних та венеричних хвороб

З 1934 року на кафедрі виконано 4 докторських, 29 кандидатських дисертацій, видано 5 монографій, 6 інформаційних листів, затверджено 24 патентів на винахід, розроблена і впроваджена 71 раціоналізаторська пропозиція, опубліковано понад 1200 наукових робіт. В 2012 році співробітники кафедри: професор, д.мед.н. Бондар С.А., та професор д.мед.н.  Дмитренко С.В. стали  співавторами національного підручника «Дерматологія та венерологія» російською та українською мовами, та у 2013 році англійською мовою.

В 2005 році вийшли 2 методичних посібника для студентів, затверджених ЦМК МОЗ України.

метод 

Фото метод рекомендації №1

Мал.1. методичні рекомендації з шкірних та венеричних хвороб для самостійної позааудиторної роботи студентів стоматологічного факультету.

метод2 

Фото збірника тестів №2

Мал.2. збірник тестів з шкірних та венеричних хвороб для студентів стоматологічного факультету.

Головний напрямок сучасних наукових досліджень кафедри – вивчення ланок патогенезу, розробка та удосконалення методів профілактики, діагностики і комплексного лікування хронічних дерматозів та захворювань, що передаються статевим шляхом.

Результати наукових досліджень співробітники кафедри публікують в фахових наукових журналах:

«Український журнал дерматології, венерології, косметології» (м. Київ, журнал УАЛДВК).

«Дерматологія та венерологія» (м. Харків, журнал ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України».)

 

«Журнал дерматовенерології та косметології ім. М.О. Торсуєва» (м. Лиман ДНМУ - Львів)

«Лікарська справа – Врачебное дело» (м. Київ)

«Вісник Вінницького національного медичного університету» (м. Вінниця)

«Biomedical and Biosocial Anthropologi» (м. Вінниця)

"Вісник морфології" (м. Вінниця)

 

Збірники матеріалів та тез з’їздів, науково-практичних конференцій, конгресів, симпозіумів.

У 2012 році на кафедрі була виконана та написаний заключний звіт науково-дослідної роботи на тему «Удосконалення методів профілактики, діагностики та комплексної ендоекологічної реабілітації і корекції хронічних дерматозів та захворювань, що передаються статевим шляхом» (2007-2012 рр.).,  в 2017 році була виконана  НДР кафедри на тему:

«РОЗРОБКА ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ТА ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ПРИ ВАЖКИХ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗАХ ТА ЗАХВОРЮВАННЯХ, ЩО ПЕРЕДАЮТЬСЯ СТАТЕВИМ ШЛЯХОМ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПАЦІЄНТІВ» (2013-2017рр.).

У 2023 році була завершена НДР кафедри на тему: "НОВІТНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ, ПЕРЕБІГУ ТА РОЗРОБКА І ВПРОВАДЖЕННЯ У ПРАКТИКУ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ДЕРМАТОЗІВ ТА ІПСШ" (2019-2023).

Напрямки наукових досліджень Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова за спеціальністю 14.01.20 – шкірні та венеричні хвороби, 222 - медицина.

 • вивчення особливостей змін показників гомеостазу, клінічних проявів в патогенезі важких та хронічних розповсюджених дерматозів;
 • вивчення особливостей змін показників гомеостазу, клінічних проявів в патогенезі захворювань, що передаються статевим шляхом;
 • розробка нових методів діагностики, профілактики та комплексної ендоекологічної реабілітації і корекції важких та хронічних розповсюджених дерматозів;
 • розробка нових методів діагностики, профілактики та комплексної ендоекологічної реабілітації і корекції захворювань, що передаються статевим шляхом;
 • невідкладні стани в сучасній дерматовенерологічній практиці та удосконалення їх профілактики і лікування;
 • вивчення особливостей статевих антропометричних, соматотипологічних та дерматогліфічних показників у хворих на важкі та хронічні розповсюджені дерматози і захворювання, що передаються статевим шляхом;
 • вивчення особливостей  епідеміології захворювань, що передаються статевим шляхом серед населення на Поділлі з врахуванням особливостей віку, побуту, праці;
 • вивчення впливу сифілітичної інфекції на перебіг вагітності та розробка заходів щодо попередження абортів, завмирання плоду, передчасних пологів і постнатального сифілісу у дітей;
 • розробка математичних моделей ризику виникнення та особливостей перебігу важких та хронічних розповсюджених дерматозів і захворювань, що передаються статевим шляхом;

За темою проведених кафедральних науково-дослідних робіт опубліковано в журналах та збірниках понад 500 наукових публікацій, впроваджено – 6 нововведень, розроблено та отримано – 15 деклараційних патентів на винахід (корисну модель).

нейродерміт 

Фото патенту на нейродерміт

(Бондар С.А. та інші)

Мал.3. Спосіб комплексного лікування хворих на нейродерміт.

 пухирчатка

Фото патенту на акантолітичну пухирчатку.

(Бондар С.А. та інші)

Мал.4. Спосіб комплексного лікування хворих на акантолітичну пухирчатку.

Псоріаз 

Фото патенту на псоріаз

(Бондар С.А. та інші)

Мал.5. Спосіб комплексного лікування хворих на псоріаз.

 псоріаз 2

Фото патенту на псоріаз

(Анфілова М.Р. та інші)

Мал.6. Спосіб комплексної коригуючої терапії хворих на псоріаз.

 псоріаз 3

Фото патенту на псоріаз

(Дмитренко С.В. та інші)

Мал.7. Спосіб прогнозування ризику виникнення та особливостей псоріазу в залежності від статі, антропометричних та соматотипологічних показників у чоловіків та жінок першого зрілого віку.

 АД

Фото патенту на атопічний дерматит

(Поліщук Д.С.)

Мал. 8. Спосіб комплексного лікування хворих на атопічний дерматит

 ДВ

 список

 список 2

Фото

Професор, д.мед.н Бондар С.А. є співавтором розділу «Вірусні інфекції шкіри  та слизових оболонок», професор, д.мед.н. Дмитренко С.В. є співавтором розділу «Генодерматози- спадкові захворювання шкіри». Національний підручник надрукований на двох мовах (українській та російській), готовиться видання англійською мовою.

 сапоніт

 сапоніт 2

Професор, д.мед.н Бондар С.А., доцент, д.мед.н. Анфілова М.Р є співавторами розділу в монографії: «САПОНІТ і АЕРОСИЛ  у тваринництві та  в медицині» (2012).

Науковці кафедри шкірних та венеричних хвороб плідно співпрацюють з науковцями кафедр медичної та біологічної хімії, фармакології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. Підтримують тісні зв’язки з кафедрами дерматовенерології інших вищих медичних навчальних закладів,  ДУ «Інститут дерматології та венерології АМН України».

 

Спосіб лікування хворих на нейродерміт із застосуванням методики комбінованої лазеротерапії

Фото патенту на псоріаз

 

(Наліжитий А.А. та інші)

 

Мал.9. Спосіб лікування хворих на нейродерміт із застосуванням методики комбінованої лазеротерапії.

 

Спосіб комплексної реабілітації хворих на нейродерміт

Фото патенту на псоріаз

 

(Наліжитий А.А. та інші)

 

Мал.10. Спосіб комплексної реабілітації хворих на нейродерміт.

 

Фото патенту на псоріаз

 

(Дмитренко С.В.Спосіб дерматоскопічної оцінки тяжкості іхтіозу та інші)

 

Мал.11. Спосіб дерматоскопічної оцінки тяжкості іхтіозу.

Завідувач кафедри, професор Бондар С.А., та доцент к.мед.н. Наліжитий А.А. є співавтором підручника з Сімейної медицини, що видана за редакцією проф. О.М. Гиріною, та проф. Л.М. ПасієшвіліЛітература, що видана кафедрою

 

В 2005 році вийшли 2 методичних посібника для студентів, затверджених ЦМК МОЗ України.

метод 

Фото метод рекомендації №1

Мал.1. методичні рекомендації з шкірних та венеричних хвороб для самостійної позааудиторної роботи студентів стоматологічного факультету.

метод2 

Фото збірника тестів №2

Мал.2. збірник тестів з шкірних та венеричних хвороб для студентів стоматологічного факультету.

В 2012 році співробітники кафедри: професор, д.мед.н. Бондар С.А., та професор д.мед.н.  Дмитренко С.В. стали  співавторами національного підручника «Дерматологія та венерологія» російською та українською мовами, та у 2013 році англійською мовою. 

 ДВ

 список

 

Фото

Професор, д.мед.н Бондар С.А. є співавтором розділу «Вірусні інфекції шкіри  та слизових оболонок», професор, д.мед.н. Дмитренко С.В. є співавтором розділу «Генодерматози- спадкові захворювання шкіри». Національний підручник надрукований на трьох мовах (українській російській та англійській).

Професор, д.мед.н Бондар С.А., доцент, д.мед.н. Анфілова М.Р є співавторами розділу в монографії: «САПОНІТ і АЕРОСИЛ  у тваринництві та  в медицині» (2012).

 сапоніт

 сапоніт 2

 

Завідувач кафедри, професор Бондар С.А., та доцент к.мед.н. Наліжитий А.А. є співавтором підручника з Сімейної медицини, що видана за редакцією проф. О.М. Гиріною, та проф. Л.М. Пасієшвілі (на трьох мовах)Контакти

База кафедри:

 

Вінницький обласний клінічний шкірно-венерологічний центр Вінницької обласної ради, вул.Магістратська,21

 

Тел. кафедри 0(432) 671 286

 

Електронна пошта: venereology@vnmu.edu.ua