Студенту

Master

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія

Кафедри хірургії № 1

(госпітальної хірургії)

(1934 - 2021)

Кафедра госпітальної хірургії організована в 1934 році на базі обласної лікарні при участі і під керівництвом першого завідувача навчальної частини медичного інституту, відомого хірурга, вченого і педагога професора Миколи Миколайовича Болярського


Проф. М.М. Болярський серед студентів І курсу Вінницького виробничого медичного інституту

Проф. М.М. Болярський серед студентів І курсу Вінницького виробничого медичного інституту

1935 рік. Проф. М.М. Болярський третій зліва у верхньому ряду.

В нижньому ряду: професори А.А. Вишневський,

І.І. Греков, Філатов, Кримов.

 1935 рік. Колектив хірургічної клініки


До початку Великої Вітчизняної війни кафедра розміщувалася на базі 6-ї радянської лікарні і мала 100 ліжок зі всіма підсобними приміщеннями.

 

Після звільнення м. Вінниці від німецько-фашистських окупантів у 1944 році було організоване клінічне містечко в передмісті П’ятничани для викладання клінічних дисциплін студентам 5 курсу. Госпітальна хірургічна клініка мала 50 ліжок. 


Спочатку клініку очолював доц. І.П. Каллістов, а потім проф. - М.О. Благовіщенський. Майже одночасно в клініку прийшли демобілізовані із армії лікарі, збагачені досвідом проведення операцій під час війни, Н.В. Завадська, М.Б. Островський, Г.Д. Лернер, Я.В. Слюсар, В.І. Суриш, В.В. Метелицька.


В 1950 році кафедра була переведена в 2-у міську лікарню по вул. Ворошилова, в приміщення на 80 ліжок. Крім того, в складі клініки перебувало ортопедичне відділення обласної лікарні ім. М.І. Пирогова (куратор - доц. Я.В. Слюсар) та хірургічне відділення 1-ї міської лікарні на 35 ліжок (куратор - доц. С.М. Праведніков).

В 1960 році кафедру очолив проф. М.В. Даниленко (в подальшому – академік АМН СРСР).


На кафедрі почали працювати: доц. І.Ф. Перепелиця, Ас. В.Ф. Літвінов, Ас. Ц.К. Боржієвський, Ас. О.А. Лукашенко,  Ас. С.М Соломенний, Ас. О.В. Кириленко.


  У 1962 році кафедра перейшла в новозбудоване приміщення 2-ї міської лікарні по вул. Київській, де розташувалась на базі 80 хірургічних та 40 торакальних ліжок. 


  Розширився діапазон оперативних втручань, поліпшились умови для використання сучасних діагностичних методів, покращились умови для навчального процесу. 


  Завідуючим торакального відділення став І.І. Мітюк, який співпрацював головним хірургом облздороввідділу.


  У зв’язку з призначенням проф. М.В. Даниленка на посаду ректора Львівського медінституту в 1964-1965 навчальному році кафедру очолив доц. І.Ф. Перепелиця. Відбулись і інші кадрові зміни: вибули Ц.К. Боржієвський та О.А. Лукашенко, переведений з кафедри факультетської хірургії доц. П.Х. Гайдук.


  В 1965 році завідуючим кафедрою обраний проф. Г.А. Сардак, який добре володів, окрім абдомінальної хірургії, операціями на судинах та органах грудної клітки. Крім лікувального, значно поліпшився навчальний процес, достатню увагу приділяли роботі наукового хірургічного гуртка.

 


В лютому 1975 року кафедру очолив проф. І.І. Мітюк. Вивчення обсягу викладання по програмі госпітальної хірургії показало, що існуючий профіль відділень клініки не відповідає її завданням. Через те, при погодженні з органами охорони здоров’я, клініка перебазувалася із 2-ї лікарні в обласну лікарню ім. М.І. Пирогова.З серпня 1976 р. кафедра розміщується на базі хірургічного і торакального відділень обласної лікарні ім. М.І. Пирогова, в її склад входило також хірургічне (проктологічне) відділення 1-ї міської лікарні (куратор – доц. І.О. Кардасевич). В 1981 р. організовано судинне відділення, (куратор -  доц. В.Р. Шевчук).


1979 рік. Зліва направо: доц. Пшеничний М.Ф., доц.. Шевчук В.Р., проф. Вієвський А.М., доц. Веригіна А.Д., проф. Мітюк І.І., доц. Гайдук П.Х., доц. Перепелиця І.Ф., ас. Бурий В.Т.Колектив клініки госпітальної хірургії. 1985 рік

 


Учасники Всесоюзних Пироговських читань. 1986 рік.

 


Іспит у студентів 5 курсу. Екзаменатори - проф. Мітюк І.І.,

доц. Перепелиця І.Ф.

 


Проф. І.І. Мітюк серед співробітників клініки.  В передньому ряду: 

кл. орд. І.В. Паламарчук, ас. В.М. Шостак,  проф. І.І. Мітюк,

доц. М.І. Покидько, зав торакального відділення М.А. Полянчук. 1996 рік.

 


На святковій демонстрації. Зліва направо: проф.. Годлевський А.І.,

проф. Мітюк І.І., доц. Шевчук В.Р.  1994 рік

 

Понад тридцятилітня діяльність проф. І.І. Мітюка на посаді завідувача кафедри залишила помітний слід в розвитку хірургічної науки і практики. У його доробку близько 250 наукових праць, 10 патентів,  підготовлено  1 доктор і 9 кандидатів наук, велика когорта хірургів-практиків Поділля. 


  Багаторічна праця по удосконалення лікування гнійно-деструктивних захворювань легенів високо оцінена державою: у 1997 році І.І. Мітюку присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки. 


  Видатний хірург-педагог помер в серпні 2011р.

 

На врученні Державної премії України в галузі науки і техніки за 1997 рік. Професор Мітюк І.І. з групою науковців в резиденції Президента України. (Поруч з Л.Д. Кучмою – І.І. Мітюк і Президент НАНУ Б.Патон)

 

 

  Дев’яності роки відзначені значними кадровим змінами на кафедрі. Професор А.І. Годлевський очолює кафедру факультетської хірургії. 

 

  Передчасно йдуть з життя доценти І.Ф. Перепелиця, В.Р. Шевчук, І.О. Кардасевич.

 

  Завершують роботу в університеті доц. В.І. Попов, асистент О.С. Пустоваренко.

 

  Їм на зміну приходять нові співробітники: В.П. Сливка (1992 р.), М.І. Покидько (1993), В.Т. Бурий (1999), В.Ф. Кривецький (2000), О.І. Мітюк (2001)

Сливка Валерій Павлович

к.мед.н., доцент

З 1992 року працює на кафедрі хірургії №1.

1987р. - Закінчив Вінницький Національний медичний Інститут.

1987 – 1989рр. – клінічна ординатура кафедри загальної хірургії ВМІ 1989 - аспірантура кафедри загальної хірургії НМУ ім. О.О. Богомольця.

1994р. - захист кандидатської дисертації " Обгрунтування лікувальної тактики та вибір методу непошкоджуючого лазерного опромінення в комплексному лікуванні ускладнених форм холеціститу".

1992р. - асистент кафедри госпітальної хірургії ВМІ ім. М.І. Пирогова.

З 2000р. - доцент кафедри госпітальної хірургії ВМІ ім. М.І. Пирогова.

З 2002 - консультант Центру медицини катастроф з хірургії.

У науковому доробку має 49 публікацій, 7 патентів, 2 монографії, 56 рацпропозицій.


 

 

Мітюк Олексій Іванович

  к.мед.н., доцент

Працював на кафедрі хірургії №1 з 2001р. по 2016р. Нині доцент кафедри Ендоскопічної та серцевої хірургії.

 

 

 

 

 

Кривецький Володимир Федорович

к.мед.н., доцент, завуч кафедри

 

Головний спеціаліст, відповідальний за методичну роботу за фахом «Торакальна хірургія» Департаменту ОЗ та Р Вінницької ОДА. Експерт з акредитації освітніх програм Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти. Закінчив Вінницький медичний інститут ім.М.І.Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа» у 1993 р., магістратуру (1996) та аспірантуру (1999) за спеціальністю «Хірургія». З 2000 року - асистент, з 2006 р. - доцент кафедри.

Керівник захищеної у 2018 р. кандидатської дисертації. Співавтор понад 110 друкованих робіт, 19 патентів на корисні моделі.

Торакальний хірург вищої кваліфікаційної категорії. Пройшов навчальну програму з ВАТС лобектомії (м. Відень, Австрія, 2016 р.). Володіє широким спектром відкритих і торакоскопічних операцій на трахеї і бронхах, легенях, середостінні, стравоході, діафрагмі.

Участь у міжнародних програмах: проект “Apoyo a la Unidad de Cirugia y Cuidados Intensivos del Hospital Pediatrico de Luanda” під патронатом Agencia Española de Cooperaciòn Internacional в якості запрошеного викладача з торакальної хірургії (2005 р., 2006 р.); багатоцентрові клінічні дослідження D4281C00001 (2014-2015 рр.), ML-3341-306 (2016-2018 рр) в якості відповідального дослідника.

 

 

 

 

 

Значний внесок в модернізацію навчально-методичної, наукової та лікувальної роботи здійснює М.І. Покидько - завідувач учбовою частиною кафедри хірургії до 2006р., вчений секретар спеціалізованої Вченої ради університету по захисту дисертацій.


  Професор Покидько М.І. з 2017 року очолює кафедру Хірургії №2.

 

 


З 2003 р. на кафедрі працює спочатку асистентом, згодом – доцентом В.В. Петрушенко, талановитий хірург-науковець, лауреат премії ім. М.І. Пирогова (2004), і разом з тим – знана вокалістка, Народна артистка України, володар цілого ряду міжнародних нагород, серед яких – медаль за краще виконання творів Пучіні.


  З 2009 по 2016 рік — проректор з наукової роботи ВНМУ ім. М. Пирогова, професор кафедри хірургії № 1, завідувачка курсу ендоскопічної та лазерної хірургії.


  Голова апробаційної ради по захисту кандидатських та докторських дисертацій зі спеціальності дитячої хірургії, акушерства та гінекології,  хірургії – спецради Д05.600.01.


  З 2016 року – завідувачка кафедри ендоскопічної та серцево-судинної хірургії ВНМУ імені М.І Пирогова. 

   

  Шапринський Володимир Олександрович


  д.мед.н., професор, Завідувач кафедри Хірургії №1

  У квітні 2006 року відбулась зміна керівництва кафедри: посаду завідувача обійняв проф. В.О. Шапринський, досвідчений і поміркований клініцист з широким діапазоном оперативних втручань.

  40 - річна трудова діяльність Шапринського Володимира Олександровича повязана з хірургією Вінничини. Володимир Олександрович Шапринський народився 7 квітня 1956 року в містечку Ольгопіль Чечельницького району Вінницької області в сім'ї лікарів, які привили йому любов до медицини.

  Навчався у середній школі №1 в м. Бершадь, яку закінчив на відмінно. У 1980 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. В студентські роки очолював гурток із хірургії, де проявилась його любов до наукових досліджень та хірургії.

  Свою трудову діяльність розпочав хірургом-ординатором у Піщанській центральній районній лікарні Вінницької області, згодом працював у Вінницькій вузловій клінічній залізничній лікарні. Потяг до науки ніколи не залишав Володимира Олександровича. Працюючи практичним хірургом, в 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Резекція наднирника в комплексному лікування облітеруючого артеріоза» під керівництвом відомого вченого-хірурга професора Дмитра Федоровича Скрипниченка.

  З 1988 року працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на кафедрі факультетської хірургії (нині хірургія №2) на посаді асистента, доцента. Важливим вкладом в науку є його докторська дисертація "Післяопераційний перитоніт (клініко-експериментальне дослідження)", яку захистив у 1998 році. Одержані автором нові наукові дані та запропонований підхід до лікування перитонітів методом програмованих санацій забезпечили вирішення важливої наукової проблеми. У 2001 році В.О. Шапринському присвоєно вчене звання професора.

  У 2001 році Володимир Олександрович очолив кафедру хірургії медичного факультету №2, а у квітні 2006 року кафедру хірургії №1 (раніше госпітальна хірургія). Він досконало володіє технікою оперативних втручань на стравоході, шлунку, печінці, позапечінкових жовчних шляхах, кишечнику, прямих оперативних втручаннях на підшлунковій залозі.

  Професор В.О. Шапринський активно розвиває такі складні розділи як хірургія стравоходу, підшлункової залози, удосконалює методи езофагоєюнопластики, езофагогастропластики, удосконалює роботу по реконструктивно-відновних операціях на шлунку, дванадцятипалій, тонкій і товстій кишці. Володіє лапароскопічними методиками оперативних втручань. Хірург вищої кваліфікаційної категорії.

  Володимир Олександрович - володіє великим досвідом педагогічної роботи, прекрасний лектор і доповідач, його люблять і поважають студенти. Багаторазово був головою Державної екземенаційної комісії у Вінницькому, Тернопільському, Київському медуніверситетах. Він є учасником багатьох з'їздів і конференцій, у т.ч. і міжнародних (Польща, Болгарія, Італія, Німеччина, Словакія та ін.).

  Володимир Олександрович Шапринський має значні наукові здобутки в хірургії. Він є автором більш як 415 наукових праць, в т.ч. співавтор 1 підручника, 9 посібників, 6 монографій, 46 авторських свідоцтв та патентів. Професором запропоновані нові способи оперативних втручань, нові хірургічні прилади і інструменти. Особливі наукові здобутки отримані розвиваючи такі складні напрямки хірургії, як лікування пацієнтів з шлунково-кишковими кровотечами різної етіології та патології органів черевної порожнини. Під його керівництвом виконані і захищені 1 докторська,12 кандидатських дисертацій, запланована 1 докторська і 6 кандидатських дисертації. На кафедрі навчаються аспіранти, клінічні ординатори.

  Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова та Буковинському державному медичному університеті, член редакційних рад 4 фахових наукових журналів.

  Плідну наукову, педагогічну і хірургічну діяльність Володимир Олександрович постійно поєднує з громадською роботою. Він є членом атестаційної комісії хірургів при департаменті охорони здоров'я. Голова асоціації хірургів Вінницької області, член правління Асоціації хірургів України.

  Академік академії наук Вищої освіти України з 2017 року.

  За свою плідну творчу роботу нагороджений грамотами МОЗ України, МОН України, грамотою міського голови, грамотою за винахідницьку діяльність, за інноваційні розробки по лікуванню шлунково-кишкових кровотеч, грамотою за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України. Нагороджений почесною відзнакою-орденом «Медична слава України». В 2019 році занесений до видання «Золотий фонд нації. Науково-освітній потенціал України».

  Володимир Олександрович - чуйна, порядна, доброзичлива людина. Йому притаманні професіоналізм, ерудиція та велика душевна теплота. Користується повагою серед колег та студентської молоді. Він постійно ділиться своїми творчими досягненнями та ідеями на науково-практичних конференціях, обласному науковому товаристві хірургів, роботі якого присвятив багато років.

  Володимир Олександрович Шапринський - щирий, інтелігентний, скромний і надзвичайно відданий справі свого життя – хірургії.


Камінський Олексій Анатолійович


к.мед.н., доцент. 

З 2008року працює на кафедрі хірургії №1

Працює у ВОКЛ ім. М. І Пирогова з 1988року. З 1990 по 2002 рік працював на посаді завідуючого відділенням абдомінальної хірургії ВОКЛ ім.М.І.Пирогова. З 2002 року по 2015 рік працював на посаді головного хірурга Департаменту охорони Здоров'я Вінницької ОДА. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексна гемостатична терапія при гастродуоденальних кровотечах». З 2008 року працював на посаді асистента а з 2015 року на посаді доцента кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

Є співатором 42 друкованих робіт з проблем хірургії, співавтором двох монографій та двох посібників із хірургії. Неодноразово був нагороджений грамотами МОЗ України.


Миронишен Юрій Анатолійович


к.мед.н., доцент кафедри хірургії №1

1995р. Закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова. 1997р. Клінічна ординатура. З 2007року – асистент кафедри госпітальної хірургії, більше 40 друкованих робіт із них 5 у виданнях, що цитуються у SCOPUS.


Швецова Н.О.


асистент кафедри.

 Працювала на кафедрі хірургії №1 з 2005р. по 2009р. (нині перебуває за кордоном).

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію «Прогнозування, профілактика та корекція дихальних розладів у хворих з гастродуоденальними кровотечами».


 

 

Пашинський Ярослав Миколайович


  к.мед.н., доцент

З 2007року працює на кафедрі хірургії №1

Закінчив ВНМУ ім. М. І.Пирогова у 2000р, 2000—2002 інтернатура, 2002—2004 навчання в клінічній ординатурі. У 2006 році за кращу наукову роботу нагороджений премією ім. М.І. Пирогова. 2005—2007 аспірантура на кафедрі госпітальноі хірургіі,з 2007р працюю на кафедрі асистент—стажист, з 2015 р на посаді доцента. Захистив кандидатську дисертацію у 2009р,у 2007р став лауреатом премії ім. М.І Пирогова, за кандидатську роботу у галузі «хірургія». Загальний стаж роботи 20р.

 

 

 

 

Колектив кафедри госпітальної хірургії. 2006 рік

 • У зв’язку з державним реформуванням в медичній галузі та переходом до навчання по Болонській системі кафедру госпітальної хірургії було перейменовано в кафедру хірургії №1.

 


Воровський Олег Олегович


  д.мед.н., професор

З 2010року працює на кафедрі хірургії №1

1961 р. народження, у 1981 році закінчив Погребищенське медичне училище за спеціальністю "фельдшер" та працював біля року завідувачем фельдшарсько-акушерським пунктом у с. Щаслива Липовецького р-ну. Потім відслужив 2 роки у Збройних Силах СРСР санітарним інструктором. Після закінчення служби у Збройних Силах СРСР поступив до Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова на спеціальність "лікувальна справа", який закінчив у 1992 році з відзнакою (диплом з відзнакою ФП № 826297 від 27 червня 1992 р.).

З 1992 по 1995 рр. проходив інтернатуру на базах Київської обласної клінічної лікарні та Київської академії післядипломної освіти П.Л. Шупика.

Розпочав шлях хірурга з Чернігівської районної лікарні, потім з Липовецької районної лікарні на посадах ургентного хірурга та хірурга-ординатора хірургічного стаціонару. З 1998 по 2001 рр. навчався в аспірантурі на заочній формі у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика та захистив кандидатську дисертацію на тему "Діагностика та лікування гігантських виразок шлунку та дванадцятипалої кишки". Кандидат медичних наук від 30.05.2001 р. (диплом ДК №011565, хірургія).

У 2001 році отримав вищу категорію за спеціальністю "хірургія". Завідував  хірургічним відділенням Вінницького обласного клінічного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни до 18.03.2019р.

З 01.09.2010 р. розпочав науково-педагогічну роботу у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на кафедрі хірургії № 1за сумісництвом на 0,5 ставки асистента, а з 18.03.19 р. - на 1,0 ставку асистента.

09.04.2019 р. захистив докторську дисертацію на тему "Прогнозування розвитку, лікування та профілактика дефектів черевної стінки у хворих похилого та старечого віку" (науковий консультант проф. Шапринський В.О.). 20.06.2019 р. отримав звання доктора медичних наук. 26.02.2020 отримав звання доцента. За рішенням Вченої ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова від 28.12.2020р., згідно наказу № 731-к, був обраний за конкурсом професором кафедри хірургії № 1 з курсом урології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, на базі Вінницької обласної лікарні ім. М. І. Пирогова.

Пройшов зарубіжне стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у Pavol Jozef Safarik Universety, Univerzitna nemocnica L. Pasteura (м. Кошице, Словаччина) та отримав відповідний сертифікат.

Пройшов курс навчання перших Київських державних курсів іноземних мов (Вінницька філія) з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR) та отримав посвідчення АС № 001496 від 12.08.2019.

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: член асоціації хірургів Вінницької області, член Всеукраїнської асоціації герніологів, член EAES.

Кількість власних публікацій: 6 навчально-методичних та 114 наукових публікацій, з яких опубліковані: у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях – 59, у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science - 2. Має 17 патентів на корисну модель та 1 патент на винахід України.  Співавтор 1 монографії. Приймав участь у 74 науково-практичних конференціях з міжнародною участю як на Україні, так і за її межами.

Відзнаки: міжвідомча медаль МВС України «Управління медичного забезпечення та реабілітації» «Aliis inserviend consumer» № 2001; міжвідомча медаль від НГУ «За оборону рідної Держави» №385; Почесна відзнака «За мужність та мелосердя»; Почесна відзнака «1 медична рота НГУ ім. М.І. Пирогова»; міжвідомчий орден «За збереження національних традицій» № 042 від НГУ; Почесна грамота Верховної Ради України.


В період з 2006 по 2012 роки, колектив поповнився асистентами Сергійчуком О.Л., та Шапринським Є.В.

 

 

Сергійчук Олег Леонідович


 к.мед.н., доцент, ветеран АТО,старший ординатор хірургічного відділення 69го госпіталя.

З 2016 року працює на кафедрі ендоскопічної та серцево-судинної хірургії ВНМУ імені М.І Пирогова.Шапринський Євген Володимирович


д.мед.н., професор, працював на кафедрі хірургії №1 з 2011р. по 2016р.

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова з відзнакою у 2005 році. З 2005 по 2008 рік навчався в магістратурі на кафедрі госпітальної хірургії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Після закінчення інтернатури працював лікарем-хірургом відділення абдомінальної хірургії Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 2008 по 2010 рік продовжив навчання в аспірантурі за спеціальністю «Хірургія» на кафедрі хірургії медичного факультету № 2. З 2011 по 2016 рік працював асистентом кафедри хірургії № 1, з січня 2016 року – асистент, з грудня 2016 року – доцент.

У 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: «Лікування високої гострої непрохідності тонкої кишки (експериментально-клінічне дослідження)».

У 2017 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук на тему: «Реконструктивно-відновні оперативні втручання при лікуванні стенозуючих захворювань стравоходу (експериментально-клінічне дослідження)».

Член обласної асоціації хірургів. Має вищу кваліфікаційну категорію з хірургії. Проходив стажування у Фінляндії, Словакії.

Шапринський Є.В. є автором та співавтором 140 друкованих робіт, із них 3 – навчальних посібників, 2 монографій. Має 25 патентів України. Розробляє та впроваджує інноваційні технології хірургічного лікування захворювань стравоходу.

З 2017 року перейшов працювати на кафедру хірургії медичного факультету №2 ( база військового медичного центру). Нині доктор медичних наук, професор кафедри хірургії медичного факультету №2.


 

Романчук Віктор Дмитрович


асистент кафедри, з 2010року працює на кафедрі хірургії №1

Закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова у 2010 році за спеціальністю «Лікувальна справа». Лауреат преміальної академічної стипендії ім. М.М.Амосова та преміальної стипендії Вінницької обласної державної адміністрації. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній роботі й громадському житті. Переможець І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з хірургії та терапії. Протягом навчання проходив стажування у провідних університетах та клініках Польщі, Словаччини, Чехії.

З 2010 по 2013 рік працював на посаді старшого лаборанта кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2013 по 2014 рік працював викладачем-стажистом, з 2014 року асистент цієї ж кафедри. Куратор студентського науково-практичного гуртка кафедри хірургії №1 з 2010 по 2018 рр.

Нагороджений дипломом І ступеня за кращу доповідь на ІV міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених; секція: Експериментальні дослідження в хірургії, анестезіології, урології, акушерстві та гінекології, офтальмології, оториноларингології.

У 2015 році нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації.

У 2017 році нагороджений почесною грамотою за сумлінну працю,  з нагоди святкування дня Медичного працівника. У 2018 році нагороджений іменним годинником від Прем’єр-міністра України.

З 2015 по 2016 роки приймав участь в антитерористичній операції на сході України, будучи начмедом 1-го механізованого батальйону спеціального призначення 14 окремої механізованої бригади Збройних сил України. Безпосередньо приймав участь у бойових зіткненнях в Мар’їнці, Маріуполі, Сартані, Широкиному, Павлополі, Гнутово.

За участь в бойових діях та надання медичної допомоги більш ніж 150 військовим та цивільним пораненим нагороджений:

-медаллю ˝За жертовність і любов до України˝;

- медаллю ˝За бойові дії у складі 1мб 14ОМБР;

-пам’ятними знаками за ˝За оборону Мар’їнки˝ та ˝За оборону Маріуполя˝;

-пам’ятною відзнакою ˝Учасник Бойових Дій˝;

- почесною відзнакою ˝Захисник України˝;

- 2 почесними відзнаками ˝Учасник АТО˝;

- почесною грамотою військово-цивільної адміністрації за зразкове виконання військового обов’язку, проявлену мужність, патріотизм, самовідданість та сприяння у відновленні мирного життя в м. Мар’їнка;

-3 грамотами та 2 подяками за зразкове та сумлінне виконання бойових завдань у складі сил Антитерористичної операції на території Донецької області по відстоюванню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості нашої Держави.

З 2016 року офіцер оперативного резерву першої черги 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

З 2012 року член приймальної комісії ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

З 2014 року член групи моніторингу якості освіти ВНМУ ім. М.І.Пирогова.

У 2014 році запланована кандидатська дисертація "Прогнозування, профілактика і лікування гострих гастродуоденальних кровотеч, що спричиненні вживанням медикаментозних препаратів гастроагресивної дії".

З 2021 року експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з спеціальності 222- Медицина. Автор 26 наукових праць. Співавтор 2 навчальних посібників та 1 монографії.
Сулейманова Василиса Геннадіївна


асистент кафедри, з 2016року працює на кафедрі хірургії №1

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова у 2009 році з відзнакою.

З 2009 по 2012 роки проходила інтернатуру з хірургії на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. Паралельно навчалася в магістратурі на базі кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

З серпня 2012 р. по грудень 2013 р. працювала на посаді лікаря-трансфузіолога відділу первинного фракціонування крові ОКУ «Вінницька обласна станція переливання крові». У 2013-2016 рр. навчалася в аспірантурі (очна форма) за спеціальністю «Хірургія» на базі кафедри хірургії №1.

У січні 2018 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Диференційоване хірургічне лікування хворих з флегмонами шиї із застосуванням багатокомпонентної сорбційної нанокомпозиції».

З грудня 2016 р. працює асистентом кафедри хірургії №1 з курсом урології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2017 по 2020 роки працювала лікарем торакальним хірургом клінічного центру торакальної хірургії КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова» ВОР по зовнішньому сумісництву. З 2021 року – консультант центру медицини катастроф з торакальної хірургії. Отримала другу кваліфікаційну категорію.

Науковий здобуток асистента налічує більше 30 робіт, серед яких 19 статей у фахових виданнях, 2 патенти на корисну модель, 3 акти впровадження та 1 навчальний посібник, рекомендований МОН України.

Вільно володіє англійською мовою. Викладає торакальну і загальну хірургію у студентів 5 і 6 курсів. З 2018 року – керівник наукового студентського гуртка кафедри хірургії №1.

 

 

 

Мітюк Богдан Олексійович


аспірант кафедри,

У 2013 році закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова, здобувши спеціальність лікаря-спеціаліста за фахом лікувальна справа.

Після закінчення університету з 2013 по 2016 роки  проходив інтернатуру по хірургії заочно на базі кафедри хірургії №1 в ОКЛ ім. М.І. Пирогова та очно на базі кафедри хірургії медичного факультету №2 в ЦРКЛ у м.Вінниця.

В 2016 та 2017 році працював старшим лаборантом кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

З 2016 по 2018 роки навчався в клінічній ординатурі за фахом «Хірургія» на кафедрі хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.


 

Колектив кафедри хірургії №1 2014 рік.

 

 

 

Черниченко Олександр Іванович

Асистент кафедри з 2019року, лікар – хірург вищої категорії

1974 року народження. У 1999 р. закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова . З 2004 року лікар-хірург ВОКЛ ім. М. І. Пирогова, відділення лапароскопічної та малоінвазивної хірургії. З 2018 р. працюю у клінічному високоспеціалізованому хірургічному центрі з малоінвазивними технологіями.

 

Колектив кафедри хірургії №1 та хірургічного відділення 2020 рік.


 

 

Форманчук Андрій Миколайович


лікар - хірург вищої кваліфікаційної категорії, к.мед.н., доцент кафедри,

З 2020року працює на кафедрі хірургії №1

Форманчук Андрій Миколайович, закінчив ЗОШ №23 м. Вінниці у 2000році. Закінчив навчання у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова із відзнакою у 2007 році.

Протягом всього періоду навчання в університеті з 2000 по 2003 роки працював за сумісництвом на 0,25 – 0,5 посади санітаром а з 2003 по 2007 роки медбратом кардіологічного відділення МКЛ №1.

З 2009 року - старший лаборант на кафедрі загальної хірургії Вінницького національного медичного університету.

У 2010 році закінчив інтернатуру по спеціальності «хірургія» та одночасно захистив із відзнакою магістерську наукову роботу на тему: "Клінічне та експериментальне дослідження гострого порушення мезентеріального кровообігу на тлі артеріального тромбозу".

28 травня 2015 року захистив кандидатську дисертацію "Профілактика гнійно-запальних ускладнень та лікування післяопераційних лапаротомних ран черевної стінки».

2010-2020рр. працював асистентом, з часом отримав вчене звання доцента та працював на посаді доцента кафедри загальної хірургії.

2019-2020рр. Працював заступником директора з медичного обслуговування Університетської Клініки ВНМУ ім. М. І. Пирогова.

2010-2019рр. працював за сумісництвом черговим лікарем - хірургом відділення хірургії та ендоскопії у Вінницькій міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (МКЛ ШМД).

Під час роботи у ВНМУ ім. М.І.Пирогова активно займався науковими дослідженнями в різних галузях хірургії, результати яких були представлені у 40 публікаціях в спеціалізованих виданнях та у 17 патентах на корисну модель, 3 рацпропозиціях.

На даний час є технічним секретарем Громадської організації «Асоціація Хірургів Вінницької області» (ГО АХВО).

2018 - 2019 року закінчив курс навчання англійської мови, що відповідає загальноприйнятому стандарту В2. Викладав англійською мовою предмет «загальна хірургія» та читав лекції студентам іноземного факультету 3го курсу, а з 2020р викладає предмет «хірургія» студентам іноземного факультету 6го курсу. Щорічно готує студентів із доповідями на студентську наукову конференцію.

В 2011 році пройшов курси «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії та урології» на базі факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського (м.Тернопіль). 2017 рік пройшов додаткову спеціалізацію «Ультразвукова діагностика» на базі ВНМУ ім. М.І Пирогова.

01-02.11.2018р. пройшов майстер клас «принципи судинних технік для загальних та судинних хірургів» із отриманням відповідного сертифікату в Університетській клініці Шлезвіг Гольштейн університету Любека, м. Любек, Німеччина. 16.11.2018 пройшов місячний курс та здав іспит із базових навиків в лапароскопії «Любекер тул бокс» із отриманням відповідного сертифікату в Університетській клініці Шлезвіг Гольштейн університету Любека, м. Любек, Німеччина.

06 березня 2020 пройшов спеціалізацію із «Організації і управління охороною Здоров'я».

Форманчук А.М. активно займається лікувальною роботою. Має вищу лікарську категорію зі спеціальності «Хірургія», володіє широким спектром планових та ургентних операцій на органах черевної порожнини, операцій при травмах, володіє методиками лапароскопічного лікування жовчокамяної хвороби, пахових, діафрагмальних гриж, кіст печінки.

Закордонні професійні стажування:

13.11.2012 - 30.11.2012 пройшов стажування по кардіо-торакальній хірургії в лікарні Сент-Антоніус Зіекенхаус, Неймеген, Нідерланди.

30.10.2018 – 17.11.2018 пройшов стажування по мінімально інвазивній хірургії шлунко-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози, колопроктології в хірургічному відділенні Університетської клініки Шлезвіг Гольштейн університету Любека, м. Любек, Німеччина.

29.07.2019-16.08.2019 пройшов стажування по трансплантології, мінімально інвазивній хірургії шлунко-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози у хірургічному відділенні Університетської клініки Шлезвіг Гольштейн університету Любека, м. Любек, Німеччина.

Громадська діяльність:

Працював на посаді заступника голови студентського наукового товариства 2005-2007рр. Започаткував у Вінниці програму практичних та наукових обмінів студентів – медиків під егідою IFMSA з 2005 року. Протягом 2010-2015рр. займався налагодженням міжнародної співпраці, організував безкоштовні медичні стажування викладацького складу (5 викладачів ВНМУ ім. М. І. Пирогова у Нідерландах протягом 3-ох тижнів кожен). 2010-2020рр. був одним із ініціаторів співпраці із благочинною організацією "stichting Alexander" та співорганізатором отримання 10-ти вантажівок (5-8 тон кожна) гуманітарної допомоги із Нідерландів з метою покращення матеріально - технічного оснащення ЛПЗ м.Вінниці (МКЛ ШМД, ГІВВВ, Вінницька ЦРЛ, ВНМУ ім.М.І.Пирогова). Був співорганізатором отримання спонсорської допомоги із Нідерландів з метою укомплектування фантомного центру ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Приймав участь у налагодженні співпраці та підписанні договору про наміри співпраці між ВНМУ ім.М.І.Пирогова та Університетською Клінікою Шлезвіг гольштайн, м. Любек, Німеччина у 2019році.

З 2020 року читає онлайн лекції на курсі спеціалізації трансплант - координаторів від ФПО НМУ ім. О.О. Богомольця та НАМН України.

Постійно приймає участь в науково-практичних конференціях та продовжує займатись науково-дослідною роботою, лікувальною роботою. Є співавтором підручника для студентів із грифом МОН.


 

 

Верба Андрій Вячеславович


  д.мед.н., доцент кафедри хірургії №1

Заслужений лікар України, кавалер ордену Богдана Хмельницького III ст., Магістр «Державного Управління».

З 2020року працює на кафедрі хірургії №1.

27.09.1966 р.н. Народився м.Жмеринка Вінницької обл. Закінчив Військово-медичну академію ім.С.М Кірова 1993р. Прослужив Збройних силах – 35 років.

2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Регіонарна антибіотикотерапія в комплексному лікуванні гнійно-запальних ускладнень жовчокам'яної хвороби (експериментально-клінічне дослідження)».

2010 року захистив докторську дисертацію за спеціальностю 14.02.03 – соціальна медицина на тему «Методологічні засади створення системи лікавально- евакуаційного забезпечення Збройних Сил Украини при проведенні антитерористичної операції».

Публікацій в фахових виданнях – 62, патенти на кориснумодель-13, рац.пропозіції-2, підручники , навчальні посібники – 25, монографії – 4.Також, в різні роки на кафедрі працювали Грабар Л.О., 1999-2002рр., Сандер С.В., 1997-2001рр. (нині доцент кафедри хірургії медичного факультету №2), Бурий В.Т. 1998-2008рр., Бондарь О.М. 2009-2010рр.

 

Не оминули військові дії на сході України і кафедру хірургії №1. Наші співробітники активно приймали участь у бойових діях і отримали відзнаки.

У зв'язку із військовими діями на Сході України, створений курс у 2014 році військово – польової хірургії.

 

На курсі військово – польової хірургії кафедри викладають у якості сумісників досвідчені військові хірурги:

 

 

Марцинковський Ігор Павлович


Полковник медичної служби, провідний хірург Центрального регіону, кандидат медичних наук, Заслужений лікар України, Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеню;

Освіта: Санкт-Петербурзька Військово-медична академія ім. С.М. Кірова в 1997 році та Українська військово-медична академія м. Київ в 2000 році,.

Вища категорія по хірургії, спеціалізація по онкохірургії, наукових публікацій 23, патентів 5, на кафедрі хірургії №1 та урології з 2016 року.

Участь в АТО:  з квітня 2014 року по серпень 2014 року в складі 1 батальйону 72 окремої механізованої бригади у складі лікарсько-сестринської бригади м. Краснопартизанськ; Червень 2015-вересень 2015 рр. - Головний хірург АТО. В подальшому неодноразові відрядження з метою перевірки стану хірургічної служби 59 ВМГ м.Северодонецьк.

 

Шалигін Сергій Михайлович


к.мед.н., асистент кафедри з 2017року

Підполковник медичної служби ВМКЦ ЦР Шалигін Сергій Михайлович, народився 19.09.1976 року в м. Вінниця, українець.

З 1983 по 1991 роки навчався в СЗОШ № 25 м. Вінниці.

З 1991по1995 роки навчався в Вінницькому медичному училищі ім. акад. Д.К. Заболотного. По закінченню отримав диплом фельдшера з відзнакою. З 1995 по 2001 роки навчався в Вінницькому державному медичному університеті ім. М. І. Пирогова. З 2001 по 2003 роки проходив інтернатуру за спеціальністю «Загальна хірургія» в МКЛ №2 м. Вінниці. З лютого 2003 по листопад 2004 року працював лікарем-хірургом в МКЛ№1 м. Вінниці. З 2.11.2004 року по 13.03.2009року працював в ВМКЦ ЦР на посаді лікаря-хірурга-онколога відділення абдомінальної хірургії клініки планової хірургії. В 2006 році пройшов спеціалізацію на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупіка. З листопада 2007 року позаштатний головний лікар-хірург-онколог центрального регіону. В 2010 році пройшов спеціалізацію із основ лапароскопічної хірургії на базі Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупіка .

Призваний на військову службу 13.03.2009р. Вінницьким ОМВК. З 13.03.2009р. по 29.04.11р. - старший ординатор хірургічного відділення (з палатами гнійної хірургії) військової частини А1063 м. Новоград-Волинський. З 29.04.11р. по 30.09.13р. - старший ординатор відділення ендоскопічної хірургії клініки ендоскопічної хірургії та ендоскопічної діагностики ВМКЦ ЦР м. Вінниця. З 30.09.13р. по 30.09.19р.  старший ординатор травматологічного відділення (з палатами для нейрохірургічних хворих) клініки невідкладної хірургії та ушкоджень ВМКЦ ЦР м. Вінниця. З 30.09.19р. по теперішній час начальник операційного відділення ВМКЦ ЦР м. Вінниця

         27.04.16р. захистив дисертацію на тему: «Оптимізація реконструктивно-відновлюючих операцій на товстій кишці» та здобув науковий ступінь «кандидат медичних наук» (наукловий керівник проф. Шапринський В.О.). За матеріалами дисертації опубліковано 12 наукових праць, в тому числі 2 одноосібні ( 4 - у фахових виданнях, 1 із яких- в іноземному фаховому виданні), 8 - тез у матеріалах науково-практичних конференцій, отримано 2 патенти України на корисну модель. За період роботи на кафедрі опубліковано 6 наукових праць у фахових виданнях. Співавтор монографії «Оптимізація реконструктивно-відновлювальних операцій на товстій кишці», яка була надрукована в 2019р.

 

 

Фомін Олександр Олександрович


  к.мед.н., асистент кафедри

Полковник медичної служби, к.мед.н., начальник клініки ушкоджень Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону, доцент кафедри хірургії №1 Вінницького Національного медичного університету ім. М.І. Пирогова (за сумісництвом).

У 2005 році, з відзнакою, закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова за спеціальністю "педіатрія". У 2008 році закінчив Українську військово-медичну академію, за спеціальністю "Хірургія" та отримав ступінь "магістра".

З 2008 року по 2013 рік - старший ординатор травматологічного відділення ВМКЦ ЦР. З 2013 року по 2018 рік - начальник травматологічного відділення ВМКЦ ЦР. З 2018 року по теперішній час - начальник клініки ушкоджень ВМКЦ ЦР.

У 2019 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему: "Медико-соціальне обгрунтування організації лікування та профілактики гнійно-запальних ускладнень вогнепальних ушкоджень довгих кісток у військовослужбовців - учасників бойових дій" - таємно.

Учасник бойових дій - виконував обов'язки лікаря-хірурга 59 ВМГ, командира передової лікарсько-сестринської бригади, начальника хірургічного відділення 59 ВМГ.

На кафедрі хірургії №1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова, викладає курс Військово-польової хірургії з 2014 року.

Має 63 друкованих праці, з них: 1 монографія, 2 раціоналізаторські пропозиції, 9 патентів на корисну модель, 2 організаційно-методичні вказівки, 1 підручник.

 

 

Богуш Григорій Леонідович


  асистент кафедри, аспірант

полковник медичної служби, начальник відділення невідкладної хірургії

2002р. закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова; 2005 р УВМА м. Київ, вища категорія зі спреціальності «Хірургія»; 2 винаходи, 10 рац пропозицій, 15 статей;

3 ротації в АТО 2014 начальник передової хірургічної лікарсько-сестринської бригади 72 бригада; 1 ротація в 2015 координатор з медичної евакуації старший лікарської бригади в ЦРЛ м. Артемівськ;

1 ротація 2016 начальник відділення-провідний хірург 59 ВМГ м. Сватово;

По 1 ротації 2017, 2018, 2019 р-ки провідний хірург 59 ВМГ м.Северодонецьк;

1 ротація 2020 р головний хірург ООС.

 

 

Лазаренко Юрій Вікторович


  к.мед.н., асистент кафедри з 2018року

підполковник медичної служби.

 

 

Ордатій Анатолій Володимирович


Полковник м/с, к.мед.н.

Начальник клініки абдомінальної хірургії ВМКЦ ЦР м. Вінниця.

У 2002 році закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова. У 2005 році закінчив УВМА за спеціальністю хірургія.

Категорія по хірургії вища 2019 рік. Спеціалізація по онкохірургії 2018 рік.

Кандидацька дисертація на тему: «Особливості етапного надання медичної допомоги постраждалим з пораненнями кінцівок» - 2018 рік.

Учасник АТО та ООС: начальник хірургічного відділення 59 ВМГ ( червень – липень 2014 року), хірург пересувної бригади, що надавала медичну допомогу при Дебальцевській операції ( січень – березень 2015 року ). Нагороджений Орденом Данила Галицького. Провідний хірург 59 ВМГ ( січень – квітень 2017 року). Провідний хірург ООС ( лютий – травень 2019 року).

 

 

Тульчинський Геннадій Віталійович


Начальник нейрохірургічного відділення, капітан м/с 09.09.1967р.н., на посаді з лютого 2018 року. Освіта: Вінницький Медичний Інститут – 1994 р. Стаж роботи на хірургічних посадах – 27 років, загальний стаж роботи нейрохіругом – 27 років, нейрохірургом у ВМКЦ ЦР 17 років. Вища атестаційна категорія з 2006 року. Кандидат медичних наук з 2018р, 8 публікацій. На кафедрі Військово-польової хірургії з 2016 року. Учасник АТО 2017рік, ООС 2018рік.

 

 

Коробко Віктор Андрійович


1974 року народження, українець, закінчив Вінницький Державний медичний університет ім. М.І.Пирогова в 1997 році по спеціальності «лікувальна справа» З 1997 р по 2000 р. - інтернатура по хірургії при Вінницькому державному медичному університеті ім. М.І.Пирогова, відділ післядипломної освіти. З 12.1999 р по 07.2000 р -  ординатор відділення гнійної хірургії в/ч А 1172 гарнізонного госпіталю. З 05.2001р. по 07.2002 р.- командир операційно-перевязочного взводу в/ч А 2470. З 07.2002р. по 12.2004 р - начальник медичного відділення медичної роти З14.2004р. по 04.2004 р.- начальник медичної служби в/ч А 2331, З 04.2004р. по 02.2005 р. - начальник приймального відділення медичної роти в/ч 1674 (республіка Ірак); З 02.2005р. по 04.2005р. - начальник кабінету ГБО в/ч А 2339. З 05.2006р. по 04.2007р. - ординатор хірургічного відділення в/ч А 1063; З 04.2007 р по 10.2007 р. - начальник хірургічного відділення в/ч А 1063; З 10.2007 р по 04.2012 року – начальник сортувально-евакуаційного відділення 59 ВМГ. З 04.2012 року по теперішній час – старший ординатор відділення невідкладної хірургії (з палатами для гнійних хворих) клініки невідкладної хірургії та ушкоджень;

За період роботи лікарем хірургом неодноразово проходив вдосконалення з хірургії на базі Національна медична академії післядипломної освіти ім..П.Л. Шупика та УМВА МО України.

Стаж роботи лікарем-хірургом становить 17 років.

 


 

Ковальчук Анатолій Васильович


Торакальний хірург відділення невідкладної хірургії клініки абдомінальної хірургії ВМКЦ ЦР, кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії № 1.

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1981 році.

Кандидат медичних наук у 2006 році. Має вищу кваліфікаційну категорію з торакальної хірургії та хірургії. Є автором та співавтором 7 друкованих робіт.

Приймав участь у лікуванні поранених АТО в умовах ВМКЦ ЦР.


 

Також на кафедрі хірургії №1 за сумісництвом викладають досвідчені практикуючі лікарі:

 

 

 

 

Поліщук Віктор Іванович


  асистент кафедри, зав. клінічного центру торакальної хірургії.

Працює на кафедрі з 2011 року.

Асистент кафедри хірургії №1 з курсом урології, закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 1999 році.

З 1999 по 2001 роки проходив інтернатуру з хірургії на базі Вінницької міської лікарні №2.

З 2001 року працював на посаді лікаря торакального хірурга Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. У цьому ж році пройшов первинну спеціалізацію з торакальної хірургії на кафедрі фтизіатрії і пульмонології КМАПО ім. П.Л.Шупика.

2011 року призначений на посаду завідуючого хірургічним торакальним відділенням ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. З 2011 року працює асистентом кафедри хірургії №1 за зовнішнім сумісництвом, викладає торакальну хірургію студентам 5 курсу.

З 2013 року – консультант центру медицини катастроф з торакальної хірургії. Має вищу кваліфікаційну категорію.

Науковий здобуток асистента налічує близько 10 друкованих праць, в тому числі публікації у фахових журналах і 2 патенти на корисну модель.


 

 

Майструк Сергій Борисович


к.мед.н.,завідувач відділення з 2014 асистент кафедри хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Працює на кафедрі з 2014 року.

Народився в 1967 році в місті Гайсин Вінницької області. Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова в 1992 році. Після закінчення інституту проходив з 1992 року по 1995 рік інтернатуру з хірургії на базі 4-ї міської лікарні. З 1995 р. по теперішній час працює лікарем-хірургом Вінницького обласного клінічного ендокринологічного диспансеру. З 1.10. 2001 завідувач хірургічним відділенням.

Проходження курсів:1995 рік –Київ. Курси з діабетичної стопи; 1996 рік - Великобританія. Стажування з діабетичної стопи. 1997 рік – Київ. Курси з превентивної хірургії опіків; 1998 рік – США. Сан-Франциско. Конференція з превентивної медицини. Стажування в приватній клініці; 1999рік – Вінниця. Перед атестаційні курси; Львів. Курси з біомеханіки стопи; Київ. Курси з діабетології.

2001 рік завідувач хірургічного відділення

2002рік - Київ стажування на робочому місці в Центрі ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів.

2004 рік захист кандидатської дисертації на тему «Розвантаження ділянок підвищеного тиску в лікуванні невропатичної форми синдрому стопи діабетика».

2008рік - Київ курси з ендокринної хірургії в Центрі ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів.

2010 рік - Київ курси з діабетичної стопиі в Центрі ендокринної хірургії та трансплантації ендокринних органів. 2011 рік Донецьк Курси з онкології 2012 рік. 2014 Асистент кафедри хірургії Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. 2015 рік Харків курси з онкохірургії. Отримав сертифікат хірурга-онколога. 2018 рік Австрія. Стажування «Оперативне лікування патології щитоподібної залозі».

2018 рік нагороджений грамотою Верхової ради. 2019 рік Президент ВГО «Українська асоціації ендокринних хірургів». 2019 рік ТУ з онкохірургії м. Харків 2019 рік. Підтверджена вища категорія. 2020 рік ТУ Лапароскопічна хірургія ожиріння та метаболічного синдрому. м. Київ


 

Уровський Юрій Володимирович


лікар -хірург вищої категорії, працює на кафедрі з 2016року.

В 2005 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, за спеціальністю «лікувальна справа». Пройшов інтернатуру за спеціальністю «загальна хірургія» з 2005 по 2008 рік, на базі Вінницької обласної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 2008 року працюю лікарем-хірургом Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологгічного центру. У 2015 році призначений завідуючим хірургічним відділом поліклініки ВОКВЕЦ. З 2016 року по теперішній час працює асистентом кафедри Хірургіїї № 1. В грудні 2017 року пройшов курси ТУ «Онкологія голови та шиї».

Працюючи лікарем-хірургом поліклінічного відділення, оволодів методиками УЗД щитоподібної залози, аспіраційної пункційної біопсії вузлів щитоподібної залози (будь-яких розмірів), безопераційними методами лікування вузлів щитоподібної залози, а саме: склеротерапії кистаденом, лазеріндукованій термотерапії вузлів. Володіє різноманітними методами оперативного та консервативного лікування пацієнтів з синдромом діабетичної стопи. В хірургічному відділенні виконує оперативні втручання на щитовидній залозі, та прищитоподібних залозах, а також мінінвазивні та розширені операції при синдромі діабетичної стопи.

Загальний стаж роботи становить 17 років, хірургом-ендокринологом 10 років. Член ГО «Вінницька обласна асоціація ендокринологів».


 

 

Шиндер Андрій Васильович


  лікар – хірург вищої категорії.

Дата народження: 13.12.1985р.

З 2015року працює на кафедрі хірургії №1. З 03.09.2015 працює у Вінницькому Національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова, асистент кафедри хірургії № 1 за сумісництвом. У 2009 році закінчив Вінницький Національний медичний Університет ім.. М.І. Пирогова. 01.08.2012р - 31.08.2012р лікар - хірург Піщанської ЦРЛ у Вінницькій області. 2012-2014рр. Клінічна ординатура – за спеціальністю «хірургія» – Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. М.І.Пирогова хірургічне відділення, Центр лапароскопічної та малоінвазивної хірургії. 03.09.2014р Вінницький обласний клінічний госпіталь ВВ – ординатор хірургічного відділення. 2018р. спеціалізація у ЗМАПО за спеціальністю – «онкохірургія».


 

Яцков Дмитро Анатолійович


 асистент кафедри

З 2015 року працює на кафедрі хірургії №1

2000-2006 навчання у Вінницькому нацональномо медичному університеті ім.М.І. Пирогова за спеціальністю «лікувальна справа». 2006-2009 проходив інтернатуру за спеціальністю «хірургія» на базі МКЛ №1. З 2009 року по теперішній час працює лікарем-хірургом у хірургічному відділенні КНП «ВОКГВВ ВОР».

 

 

  Серед наукових пріоритетів кафедри хірургії №1 актуальними залишаються проблеми лікування ранніх післяопераційних абдомінальних ускладнень після екстрених і планових оперативних втручань, постхолецистектомічного синдрому, жовчнокам’яної хвороби, реконструктивно відновних операцій на стравоході, товстій і тонкій кишці, оперативні втручання при шлунково-кишкових кровотечах, дуодентальнійої гіпертензії, деструктивного панкреатиту, спайкової хвороби черевної порожнини, мініінвазивні втручання при обтураційній жовтяниці, ускладнених гриж живота, порушень сурфактантної системи легень при хірургічній патології, хронічної венозної недостатності, тромбоемболічних ускладнень, гнійних захворювань легень, патології кишечника, пластичної хірургії стравоходу, пластичних операцій на трахеї та бронхах.

 


Історія курсу урології Вінницького національного медичного університету ім.М.І.Пирогова 

 

Історія курсу урології нерозривно пов’язана з історією Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, який був відкритий у 1934 році. Першим завідувачем курсу урології був учень професора А.А.Чайки – доцент Є.А.Тужик. Базою курсу урології були 10 ліжок, які були виділені для урологічних хворих в складі кафедри факультетської хірургії. Є.А.Тужик був кваліфікованим фахівцем, виконував багато операцій, вів амбулаторний прийом, виїздив в райони для консультацій та невідкладних операцій урологічним хворим, був позаштатним інспектором облздороввідділу. Доцент Є.А.Тужик помер від запалення легень під час Великої Вітчизняної війни.


Відновлення викладання урології у медінституті і організація урологічної служби на Вінниччині у післявоєнний період пов’язана з ім’ям Пиневича Михайла Васильовича. Тоді в далекому 1946 році міністерством охорони здоров’я УРСР у Вінницю був направлений на посаду доцента кафедри факультетської хірургії досвідчений уролог, висококласний хірург, кандидат медичних наук (кандидатську дисертацію на тему: “О надлобковой чреспузырной простатэктомии при гипертрофии предстательной железы” захистив у 1934 році), учень професора А.Г.Радзієвського Пиневич М.В. Спочатку для урологічних хворих було виділено дві палати по 4 ліжка, а в 1947 році організоване, як база клініки, урологічне відділення обласної лікарні на 20 ліжок, з 1950 року розширене до 30, а з 1958 р. до 50 ліжок.


В керованій Пиневичем М.В. клініці розпочалась велика педагогічна робота, почали виконуватись складні хірургічні втручання, готуватись кадри урологів для обласного центру та районів області, розпочало працювати наукове товариство урологів.


 

 

Барало Ігор Віталійович


Доцент, завідувач курсу урології кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

У 1988 році закінчив з відзнакою Вінницький державний медичний університет. Інтернатуру з хірургії в 1989р. З 1989 по 1991 рік працював районним урологом Долинської ЦРЛ, у 1991 році переведений на посаду ординатора урологічного відділення Кіровоградської обласної лікарні, в якій працював також і хірургом рентгенопераційної відділення дистанційної ударно-хвильової літотрипсії. З 1992 по 1994 рік клінічний ординатор, по сумісництву працював урологом обласної консультативної поліклініки. З 1994 року асистент стажист, а протягом 1994-1997 року аспірант курсу урології кафедри госпітальної хірургії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В грудні 1997 року зарахований асистентом курсу урології кафедри госпітальної хірургії ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 1998 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Розробка алгоритмів вибору хірургічного лікування та післяопераційного спостереження і реабілітації хворих на аденому передміхурової залози”. З 2007 року завідувач курсу урології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. В 2011 році отримав вчене звання доцент. В 2014 році стажування в госпіталі Святого Антонія, м. Утрехт, Нідерланди. Уролог вищої категорії. Є автором та співавтором 118 публікацій, 12 патентів на Винаходи та Корисні Моделі України. Барало І.В. є головою Осередку Асоціації Урологів України у Вінницькій області, членом Правління Асоціації Урологів України, членом Асоціації Онкоурологів України, членом Європейської Асоціації Урологів та Американської Урологічної Асоціації.

 

Лонський Леонід Йосипович 


Доцент курсу урології кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Закінчив ВНМУ ім.М.І.Пирогова у 1981 р, інтернатуру з хірургії в 1982р. З 1982 по 1990 рік працював урологом Калинівської центральної районної лікарні. Навчався в клінічній ординатурі з урології в 1990 -1992 рр. З 1996 року працював асистентом курсу урології . З 2016 року доцент. Лікар-уролог вищої категорії.

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію на тему:

«Морфологічна оцінка ефективності основних способів хірургічного лікування гострого панкреатиту». Автор та співавтор 38 публікацій, 4 рацпропозицій та 5 патентів на винаходи і корисні моделі України.

Член Асоціації Урологів України, Член Спілки Лікарів Польського походження.


 

 

Дмитришин Сергій Петрович


Доцент курсу урології кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.

Закінчив з відзнакою ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2004 р, інтернатуру з урології в 2006р., навчався в клінічній ординатурі з урології в 2006 -2008 рр. З 2007 року працював асистентом курсу урології . З 2017 року доцент. Завуч курсу урології та відповідальний за лікувальну роботу. Лікар-уролог вищої категорії.

У 2013 році захистив кандидатськудисертацію на тему:

«Клініко-організаційна модель урологічної допомоги хворим на сечокам’яну хворобу ».

Автор та співавтор 59 публікацій, 4 рацпропозицій та 14 патентів на винаходи і корисні моделі України. Член Асоціації Урологів України, Спілки Онкоурологів України.


 

Горовий Віктор Іванович


Доцент курсу урології кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова (сумісник).

Закінчив з відзнакою ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 1983 р, інтернатуру з хірургії в 1984р., З 1984 по 1987 рр. працював урологом Сумської міської лікарні №1. Навчався в клінічній ординатурі з урології в 1987 -1989 рр. З 2007 року працював асистентом курсу урології . З 2017 року доцент. Лікар-уролог вищої категорії.

У 1991 році захистив кандидатськудисертацію на тему:

«Вплив деяких похідних бензофурана, піпередина і карбонових кислот на виживаність шкіри  в умовах редукованого кровопостачання».

Автор та співавтор 275 публікацій, 4 рацпропозицій та 18 патентів на винаходи. Академія наук вищої освіти України у 2017 році нагородила  навчальний посібник Горового В.І. та співавторів “Практична урогінекологія: курс лекцій” (2015) першою премією журі конкурсу за номінацією “Підручник”, а у 2018 році  навчальний посібник Горового В.І. та співавторів “Клінічна анатомія сечостатевих органів” (2016) - першою премією конкурсу “Краще видання року” у номінації “Навчальний посібник”. У 2019 р. Українська федерація вчених Національної академії наук України нагородила Горового В.І. почесною грамотою та орденом “Науковець року 2019” за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України. Член Асоціації Урологів України, Спілки Онкоурологів України, Єропейської Асоціації Урологів.


 

 

Балацький Роман Костянтинович


Асистент курсу урології кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова (сумісник з 2014 року).

Закінчив  ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 1989 році; інтернатуру з хірургії в 1990 році, З 1990 року працює урологом міського урологічного відділення. Навчався в клінічній ординатурі з урології в 1993-1995 рр. Завідувач урологічного відділення Вінницької міської клінічної лікарні швидкої з 2012 року, лікар уролог вищої категорії. Автор 22 друкованих праць, 7 раціоналізаторських пропозицій. Член Асоціації Урологів України, Спілки Онкоурологів України, Європейської Асоціації Урологів.

 


 

Капшук Олег Миколайович


Асистент курсу урології кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова (сумісник з 2016р.). 

Закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова в 1997 р, інтернатуру з урології 1999 р. З лютого по серпень 1999 р. працював лiкарем ординатором у вiддiленнi позалегеневих форм туберкульозу Вiнницького ОПТД. Навчався в клінічній ординатурі в 1999 по рр. З вересня 2001 р. по липень 2002 р. працював лiкарем ординатором у вiддiленнi позалегеневих форм туберкульозу ВОПТД. У 2002 - 2014 рр. працював на посаді лiкаря ординатора в урологiчному вiддiленні ВОКЛ ім. М.I.Пирогова. З 01.10.2014 р. призначений на посаду завідувача урологічного відділення ВОКЛ ім. М.I. Пирогова. З 2014 року призначений головним спеціалістом ДОЗ з організаційно-методичної роботи за фахом "Урологія" і працює по теперішній час. З 2019 року навчається в аспірантурі ВМНУ ім. М.І.Пирогова за фахом урологія, працює над дисертаційною роботою: "Морфо-функціональне обгрунтування симультанної залобкової простатектомії із передочеревинною герніопластикою у хворих на доброякісну гіперплазію простати та пахвинну грижу ". Автор та співавтор 32 публікацій, 5 рацпропозицій та 9 патентів на винаходи і корисні моделі України. Член Асоціації Урологів України, Спілки Онкоурологів України, Єропейської Асоціації Урологів.

 

 

Балацький Олексій Романович


асистент курсу урології кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Закінчив  ВНМУ ім. М.І. Пирогова у 2013 році;

інтернатуру з урології в 2015 році, навчався в клінічній ординатурі з урології в 2015-2017 рр., з листопада 2017 року є асистентом курсу урології кафедри хірургії № 1, лікар уролог другої категорії. З 22.11.2018 року - проходить навчання на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою. Тема дисертації: «Клініко – патогенетичні особливості сексуальних розладів у чоловіків хворих на ішемічну хворобу серця та шляхи їх корекції».

Автор та співавтор 17 публікацій, 3 рацпропозицій та 6 патентів на винаходи і корисні моделі України. Член Асоціації Урологів України.

Штат кафедри

Шапринський Володимир Олександрович


Завідувач кафедри, Доктор мед. наук, професор

У квітні 2006 року відбулась зміна керівництва кафедри: посаду завідувача обійняв проф. В.О. Шапринський, досвідчений і поміркований клініцист з широким діапазоном оперативних втручань.
40 - річна трудова діяльність Шапринського Володимира Олександровича повязана з хірургією Вінничини. Володимир Олександрович Шапринський народився 7 квітня 1956 року в містечку Ольгопіль Чечельницького району Вінницької області в сім'ї лікарів, які привили йому любов до медицини.
Навчався у середній школі №1 в м. Бершадь, яку закінчив на відмінно. У 1980 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. В студентські роки очолював гурток із хірургії, де проявилась його любов до наукових досліджень та хірургії.
Свою трудову діяльність розпочав хірургом-ординатором у Піщанській центральній районній лікарні Вінницької області, згодом працював у Вінницькій вузловій клінічній залізничній лікарні. Потяг до науки ніколи не залишав Володимира Олександровича. Працюючи практичним хірургом, в 1987 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Резекція наднирника в комплексному лікування облітеруючого артеріоза» під керівництвом відомого вченого-хірурга професора Дмитра Федоровича Скрипниченка.
З 1988 року працює у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова на кафедрі факультетської хірургії (нині хірургія №2) на посаді асистента, доцента. Важливим вкладом в науку є його докторська дисертація "Післяопераційний перитоніт (клініко-експериментальне дослідження)", яку захистив у 1998 році. Одержані автором нові наукові дані та запропонований підхід до лікування перитонітів методом програмованих санацій забезпечили вирішення важливої наукової проблеми. У 2001 році В.О. Шапринському присвоєно вчене звання професора.
У 2001 році Володимир Олександрович очолив кафедру хірургії медичного факультету №2, а у квітні 2006 року кафедру хірургії №1 (раніше госпітальна хірургія). Він досконало володіє технікою оперативних втручань на стравоході, шлунку, печінці, позапечінкових жовчних шляхах, кишечнику, прямих оперативних втручаннях на підшлунковій залозі.
Професор В.О. Шапринський активно розвиває такі складні розділи як хірургія стравоходу, підшлункової залози, удосконалює методи езофагоєюнопластики, езофагогастропластики, удосконалює роботу по реконструктивно-відновних операціях на шлунку, дванадцятипалій, тонкій і товстій кишці. Володіє лапароскопічними методиками оперативних втручань. Хірург вищої кваліфікаційної категорії.
Володимир Олександрович - володіє великим досвідом педагогічної роботи, прекрасний лектор і доповідач, його люблять і поважають студенти. Багаторазово був головою Державної екземенаційної комісії у Вінницькому, Тернопільському, Київському медуніверситетах. Він є учасником багатьох з'їздів і конференцій, у т.ч. і міжнародних (Польща, Болгарія, Італія, Німеччина, Словакія та ін.).
Володимир Олександрович Шапринський має значні наукові здобутки в хірургії. Професором запропоновані нові способи оперативних втручань, нові хірургічні прилади і інструменти. Особливі наукові здобутки отримані розвиваючи такі складні напрямки хірургії, як лікування пацієнтів з шлунково-кишковими кровотечами різної етіології та патології органів черевної порожнини. Під його керівництвом виконані і захищені 1 докторська,12 кандидатських дисертацій, запланована 1 докторська і 6 кандидатських дисертації. На кафедрі навчаються аспіранти, клінічні ординатори.
Член спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій у Вінницькому національному медичному університеті ім.М.І.Пирогова та Буковинському державному медичному університеті, член редакційних рад 4 фахових наукових журналів.
Плідну наукову, педагогічну і хірургічну діяльність Володимир Олександрович постійно поєднує з громадською роботою. Він є членом атестаційної комісії хірургів при департаменті охорони здоров'я. Голова асоціації хірургів Вінницької області, член правління Асоціації хірургів України.
Академік академії наук Вищої освіти України з 2017 року.
За свою плідну творчу роботу нагороджений грамотами МОЗ України, МОН України, грамотою міського голови, грамотою за винахідницьку діяльність, за інноваційні розробки по лікуванню шлунково-кишкових кровотеч, грамотою за вагомі здобутки та особистий внесок у розвиток науки України. Нагороджений почесною відзнакою-орденом «Медична слава України». В 2019 році занесений до видання «Золотий фонд нації. Науково-освітній потенціал України».
Володимир Олександрович - чуйна, порядна, доброзичлива людина. Йому притаманні професіоналізм, ерудиція та велика душевна теплота. Користується повагою серед колег та студентської молоді. Він постійно ділиться своїми творчими досягненнями та ідеями на науково-практичних конференціях, обласному науковому товаристві хірургів, роботі якого присвятив багато років.
Володимир Олександрович Шапринський - щирий, інтелігентний, скромний і надзвичайно відданий справі свого життя – хірургії.
Він є автором більш як 415 наукових праць, в т.ч. співавтор 1 підручника, 9 посібників, 6 монографій, 46 авторських свідоцтв та патентів.

GOOGLE SCHOLAR

Кривецький Володимир Федорович


Завуч кафедри, Кандидат мед. наук, доцент

Експерт з фаху «Торакальна хірургія» Департаменту ОЗ та Р Вінницької ОДА. Експерт з акредитації освітніх програм Національного Агентства із забезпечення якості вищої освіти. Закінчив Вінницький медичний інститут ім.М.І.Пирогова, спеціальність «Лікувальна справа» у 1993 р., магістратуру (1996) та аспірантуру (1999) за спеціальністю «Хірургія». З 2000 року - асистент, з 2006 р. - доцент кафедри.
Торакальний хірург вищої кваліфікаційної категорії. Пройшов навчальну програму з ВАТС лобектомії (м. Відень, Австрія, 2016 р.). Володіє широким спектром відкритих і торакоскопічних операцій на трахеї і бронхах, легенях, середостінні, стравоході, діафрагмі.
Участь у міжнародних програмах: проект “Apoyo a la Unidad de Cirugia y Cuidados Intensivos del Hospital Pediatrico de Luanda” під патронатом Agencia Española de Cooperaciòn Internacional в якості запрошеного викладача з торакальної хірургії (2005 р., 2006 р.); багатоцентрові клінічні дослідження D4281C00001 (2014-2015 рр.), ML-3341-306 (2016-2018 рр) в якості відповідального дослідника.
Керівник захищеної у 2018 р. кандидатської дисертації. Співавтор понад 110 друкованих робіт, 19 патентів на корисні моделі.

GOOGLE SCHOLAR

Воровський Олег Олегович


Професор кафедри, Доктор мед. наук, професор

З 2010року працює на кафедрі хірургії №1
1961 р. народження, у 1981 році закінчив Погребищенське медичне училище за спеціальністю "фельдшер" та працював біля року завідувачем фельдшарсько-акушерським пунктом у с. Щаслива Липовецького р-ну. Потім відслужив 2 роки у Збройних Силах СРСР санітарним інструктором. Після закінчення служби у Збройних Силах СРСР поступив до Вінницького медичного інституту ім. М.І. Пирогова на спеціальність "лікувальна справа", який закінчив у 1992 році з відзнакою (диплом з відзнакою ФП № 826297 від 27 червня 1992 р.).
З 1992 по 1995 рр. проходив інтернатуру на базах Київської обласної клінічної лікарні та Київської академії післядипломної освіти П.Л. Шупика.
Розпочав шлях хірурга з Чернігівської районної лікарні, потім з Липовецької районної лікарні на посадах ургентного хірурга та хірурга-ординатора хірургічного стаціонару. З 1998 по 2001 рр. навчався в аспірантурі на заочній формі у Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика та захистив кандидатську дисертацію на тему "Діагностика та лікування гігантських виразок шлунку та дванадцятипалої кишки".
У 2001 році отримав вищу категорію за спеціальністю "хірургія". Завідував хірургічним відділенням Вінницького обласного клінічного госпіталю для інвалідів Вітчизняної війни до 18.03.2019р.
З 01.09.2010 р. розпочав науково-педагогічну роботу у Вінницькому національному медичному університеті ім. М. І. Пирогова на кафедрі хірургії № 1за сумісництвом на 0,5 ставки асистента, а з 18.03.19 р. - на 1,0 ставку асистента.
26.02.2020 отримав звання доцента. За рішенням Вченої ради Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова від 28.12.2020р., згідно наказу № 731-к, був обраний за конкурсом професором кафедри хірургії № 1 з курсом урології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, на базі Вінницької обласної лікарні ім. М. І. Пирогова.
Пройшов зарубіжне стажування науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти у Pavol Jozef Safarik Universety, Univerzitna nemocnica L. Pasteura (м. Кошице, Словаччина) та отримав відповідний сертифікат.
Пройшов курс навчання перших Київських державних курсів іноземних мов (Вінницька філія) з англійської мови, що відповідає загальноприйнятому європейському стандарту В2, згідно Загальноєвропейської Рекомендації з мовної освіти (CEFR) та отримав посвідчення АС № 001496 від 12.08.2019.
Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю: член асоціації хірургів Вінницької області, член Всеукраїнської асоціації герніологів, член EAES.
Кандидат медичних наук від 30.05.2001 р. (диплом ДК №011565, хірургія).
09.04.2019 р. захистив докторську дисертацію на тему "Прогнозування розвитку, лікування та профілактика дефектів черевної стінки у хворих похилого та старечого віку" (науковий консультант проф. Шапринський В.О.). 20.06.2019 р. отримав звання доктора медичних наук.
Кількість власних публікацій: 6 навчально-методичних та 114 наукових публікацій, з яких опубліковані: у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях – 59, у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science - 2. Має 17 патентів на корисну модель та 1 патент на винахід України. Співавтор 1 монографії. Приймав участь у 74 науково-практичних конференціях з міжнародною участю як на Україні, так і за її межами.
Відзнаки: міжвідомча медаль МВС України «Управління медичного забезпечення та реабілітації» «Aliis inserviend consumer» № 2001; міжвідомча медаль від НГУ «За оборону рідної Держави» №385; Почесна відзнака «За мужність та мелосердя»; Почесна відзнака «1 медична рота НГУ ім. М.І. Пирогова»; міжвідомчий орден «За збереження національних традицій» № 042 від НГУ; Почесна грамота Верховної Ради України.

GOOGLE SCHOLAR

Танасієнко Павло Васильович


Професор кафедри, Доктор медичних наук, професор

Народився: 21.09.1973 Вінницька область, Тростянецький район, с. Верхівка;
Навчався: Вінницька СШ №13 (1980-1989), Вінницьке базове медичне училище ім.. Д.К. Заболотного (1989 -1993 фельдшер), Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (1993-1999 лікувальна справа), магістратура по травматології Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (1999-2001), клінічна ординатура по травматології Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова (2001-2003), аспірантура з відривом від виробництва Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України (2003-2006).
Працював: Лікар ортопед-травматолог бригад постійної готовності Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України та лікар ортопед-травматолог відділення політравми Київської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (2004-2007), заступник головного лікаря МКЛ №3 м. Вінниця (2007-2010), в. о. головного лікаря МКЛ №3 м. Вінниця (2010-2011), старший науковий співробітник Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України та лікар ортопед-травматолог відділення політравми Київської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги (2011-2014), провідний науковий співробітник Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф МОЗ України та лікар ортопед-травматолог відділення політравми Київської клінічної лікарні швидкої медичної допомог (2014- 2019). У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за фахом «травматологія та ортопедія» у 2014 році захистив докторську дисертацію за фахом «травматологія та ортопедія». У 2021 році отримав вчене звання «професор». З 2019 року працюю професором кафедри хірургії №1 Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. У 2005 році на посаді лікаря ортопеда травматолога у складі Українського мобільного шпиталю МНС України приймав участь у наданні медичної допомоги постраждалим внаслідок землетрусу у Ісламській республіці Пакистан. Нагороджений Почесною відзнакою МНС України та Почесною грамотою МОЗ України. З 2020 року є науковим експертом Національного фонду досліджень України. Автор 73 наукових робіт, був керівником 3 дисертантів, які успішно завершили та захистили кандидатські дисертації. Лікар ортопед травматолог вищої категорії, приймаю у Вінницькому обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі.

GOOGLE SCHOLAR

Верба Андрій Вячеславович


Професор кафедри, Доктор мед.наук, доцент

Заслужений лікар України, кавалер ордену Богдана Хмельницького III ст., Магістр «Державного Управління».
З 2020року працює на кафедрі хірургії №1.
27.09.1966 р.н. Народився м.Жмеринка Вінницької обл. Закінчив Військово-медичну академію ім.С.М Кірова 1993р. Прослужив Збройних силах – 35 років.
2010 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Регіонарна антибіотикотерапія в комплексному лікуванні гнійно-запальних ускладнень жовчокам'яної хвороби (експериментально-клінічне дослідження)».
2010 року захистив докторську дисертацію за спеціальностю 14.02.03 – соціальна медицина на тему «Методологічні засади створення системи лікавально- евакуаційного забезпечення Збройних Сил Украини при проведенні антитерористичної операції».
Публікацій в фахових виданнях – 62, патенти на кориснумодель-13, рац.пропозіції-2, підручники , навчальні посібники – 25, монографії – 4.

GOOGLE SCHOLAR

Камінський Олексій Анатолійович


Доцент кафедри, Кандидат мед. наук, доцент

З 2008року працює на кафедрі хірургії №1
Працює у ВОКЛ ім. М. І Пирогова з 1988року. З 1990 по 2002 рік працював на посаді завідуючого відділенням абдомінальної хірургії ВОКЛ ім.М.І.Пирогова. З 2002 року по 2015 рік працював на посаді головного хірурга Департаменту охорони Здоров'я Вінницької ОДА. У 2007 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексна гемостатична терапія при гастродуоденальних кровотечах». З 2008 року працював на посаді асистента а з 2015 року на посаді доцента кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
Є співатором 42 друкованих робіт з проблем хірургії, співавтором двох монографій та двох посібників із хірургії. Неодноразово був нагороджений грамотами МОЗ України.

GOOGLE SCHOLAR

Пашинський Ярослав Миколайович


Доцент кафедри, Кандидат мед. наук, доцент, лауреат премії ім. М.І. Пирогова

З 2007року працює на кафедрі хірургії №1
Закінчив ВНМУ ім. М. І.Пирогова у 2000р, 2000—2002 інтернатура, 2002—2004 навчання в клінічній ординатурі. У 2006 році за кращу наукову роботу нагороджений премією ім. М.І. Пирогова. 2005—2007 аспірантура на кафедрі госпітальноі хірургіі,з 2007р працюю на кафедрі асистент—стажист, з 2015 р на посаді доцента. Захистив кандидатську дисертацію у 2009р,у 2007р став лауреатом премії ім. М.І Пирогова, за кандидатську роботу у галузі «хірургія». Загальний стаж роботи 20р.

GOOGLE SCHOLAR

Форманчук Андрій Миколайович


Доцент кафедри, Кандидат мед.наук, доцент

З 2020року працює на кафедрі хірургії №1
Форманчук Андрій Миколайович, закінчив ЗОШ №23 м. Вінниці у 2000році. Закінчив навчання у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І.Пирогова із відзнакою у 2007 році.
Протягом всього періоду навчання в університеті з 2000 по 2003 роки працював за сумісництвом на 0,25 – 0,5 посади санітаром а з 2003 по 2007 роки медбратом кардіологічного відділення МКЛ №1.
З 2009 року - старший лаборант на кафедрі загальної хірургії Вінницького національного медичного університету.
У 2010 році закінчив інтернатуру по спеціальності «хірургія» та одночасно захистив із відзнакою магістерську наукову роботу на тему: "Клінічне та експериментальне дослідження гострого порушення мезентеріального кровообігу на тлі артеріального тромбозу".
28 травня 2015 року захистив кандидатську дисертацію "Профілактика гнійно-запальних ускладнень та лікування післяопераційних лапаротомних ран черевної стінки».
2010-2020рр. працював асистентом, з часом отримав вчене звання доцента та працював на посаді доцента кафедри загальної хірургії.
2019-2020рр. Працював заступником директора з медичного обслуговування Університетської Клініки ВНМУ ім. М. І. Пирогова.
2010-2019рр. працював за сумісництвом черговим лікарем - хірургом відділення хірургії та ендоскопії у Вінницькій міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги (МКЛ ШМД).

На даний час є технічним секретарем Громадської організації «Асоціація Хірургів Вінницької області» (ГО АХВО).
2018 - 2019 року закінчив курс навчання англійської мови, що відповідає загальноприйнятому стандарту В2. Викладав англійською мовою предмет «загальна хірургія» та читав лекції студентам іноземного факультету 3го курсу, а з 2020р викладає предмет «хірургія» студентам іноземного факультету 6го курсу. Щорічно готує студентів із доповідями на студентську наукову конференцію.
В 2011 році пройшов курси «Лапароскопічні та інші малоінвазивні технології в хірургії та урології» на базі факультету післядипломної освіти Тернопільського державного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського (м.Тернопіль). 2017 рік пройшов додаткову спеціалізацію «Ультразвукова діагностика» на базі ВНМУ ім. М.І Пирогова.
01-02.11.2018р. пройшов майстер клас «принципи судинних технік для загальних та судинних хірургів» із отриманням відповідного сертифікату в Університетській клініці Шлезвіг Гольштейн університету Любека, м. Любек, Німеччина. 16.11.2018 пройшов місячний курс та здав іспит із базових навиків в лапароскопії «Любекер тул бокс» із отриманням відповідного сертифікату в Університетській клініці Шлезвіг Гольштейн університету Любека, м. Любек, Німеччина.
06 березня 2020 пройшов спеціалізацію із «Організації і управління охороною Здоров'я».
Форманчук А.М. активно займається лікувальною роботою. Має вищу лікарську категорію зі спеціальності «Хірургія», володіє широким спектром планових та ургентних операцій на органах черевної порожнини, операцій при травмах, володіє методиками лапароскопічного лікування жовчокам яної хвороби, пахових, діафрагмальних гриж, кіст печінки.
Закордонні професійні стажування:
13.11.2012 - 30.11.2012 пройшов стажування по кардіо-торакальній хірургії в лікарні Сент-Антоніус Зіекенхаус, Неймеген, Нідерланди.
30.10.2018 – 17.11.2018 пройшов стажування по мінімально інвазивній хірургії шлунко-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози, колопроктології в хірургічному відділенні Університетської клініки Шлезвіг Гольштейн університету Любека, м. Любек, Німеччина.
29.07.2019-16.08.2019 пройшов стажування по трансплантології, мінімально інвазивній хірургії шлунко-кишкового тракту, печінки, підшлункової залози у хірургічному відділенні Університетської клініки Шлезвіг Гольштейн університету Любека, м. Любек, Німеччина.
Громадська діяльність:
Працював на посаді заступника голови студентського наукового товариства 2005-2007рр. Започаткував у Вінниці програму практичних та наукових обмінів студентів – медиків під егідою IFMSA з 2005 року. Протягом 2010-2015рр. займався налагодженням міжнародної співпраці, організував безкоштовні медичні стажування викладацького складу (5 викладачів ВНМУ ім. М. І. Пирогова у Нідерландах протягом 3-ох тижнів кожен). 2010-2020рр. був одним із ініціаторів співпраці із благочинною організацією "stichting Alexander" та співорганізатором отримання 10-ти вантажівок (5-8 тон кожна) гуманітарної допомоги із Нідерландів з метою покращення матеріально - технічного оснащення ЛПЗ м.Вінниці (МКЛ ШМД, ГІВВВ, Вінницька ЦРЛ, ВНМУ ім.М.І.Пирогова). Був співорганізатором отримання спонсорської допомоги із Нідерландів з метою укомплектування фантомного центру ВНМУ ім.М.І.Пирогова. Приймав участь у налагодженні співпраці та підписанні договору про наміри співпраці між ВНМУ ім.М.І.Пирогова та Університетською Клінікою Шлезвіг гольштайн, м. Любек, Німеччина у 2019році.
З 2020 року читає онлайн лекції на курсі спеціалізації трансплант - координаторів від ФПО НМУ ім. О.О. Богомольця та НАМН України.
Постійно приймає участь в науково-практичних конференціях та продовжує займатись науково-дослідною роботою, лікувальною роботою. Є співавтором підручника для студентів із грифом МОН.
Під час роботи у ВНМУ ім. М.І.Пирогова активно займався науковими дослідженнями в різних галузях хірургії, результати яких були представлені у 40 публікаціях в спеціалізованих виданнях та у 17 патентах на корисну модель, 3 рацпропозиціях.

GOOGLE SCHOLAR

Сулейманова Васелина Генадіївна


Доцент кафедри, Кандидат мед.наук

з 2016року працює на кафедрі хірургії №1
Закінчила Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова у 2009 році з відзнакою.
З 2009 по 2012 роки проходила інтернатуру з хірургії на базі Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. Паралельно навчалася в магістратурі на базі кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З серпня 2012 р. по грудень 2013 р. працювала на посаді лікаря-трансфузіолога відділу первинного фракціонування крові ОКУ «Вінницька обласна станція переливання крові». У 2013-2016 рр. навчалася в аспірантурі (очна форма) за спеціальністю «Хірургія» на базі кафедри хірургії №1.
У січні 2018 року успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Диференційоване хірургічне лікування хворих з флегмонами шиї із застосуванням багатокомпонентної сорбційної нанокомпозиції».
З грудня 2016 р. працює асистентом кафедри хірургії №1 з курсом урології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2017 по 2020 роки працювала лікарем торакальним хірургом клінічного центру торакальної хірургії КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова» ВОР по зовнішньому сумісництву. З 2021 року – консультант центру медицини катастроф з торакальної хірургії. Отримала другу кваліфікаційну категорію.
Науковий здобуток асистента налічує більше 30 робіт, серед яких 19 статей у фахових виданнях, 2 патенти на корисну модель, 3 акти впровадження та 1 навчальний посібник, рекомендований МОН України.
Вільно володіє англійською мовою. Викладає торакальну і загальну хірургію у студентів 5 і 6 курсів. З 2018 року – керівник наукового студентського гуртка кафедри хірургії №1.

GOOGLE SCHOLAR

Миронишен Юрій Анатолійович


Асистент кафедри

1995р. Закінчив Вінницький державний медичний інститут ім. М.І. Пирогова. 1997р. Клінічна ординатура. З 2007року – асистент кафедри госпітальної хірургії, більше 40 друкованих робіт із них 5 у виданнях, що цитуються у SCOPUS.

GOOGLE SCHOLAR

Романчук Віктор Дмитрович


Асистент кафедри

Закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет ім.М.І.Пирогова у 2010 році за спеціальністю «Лікувальна справа». Лауреат преміальної академічної стипендії ім. М.М.Амосова та преміальної стипендії Вінницької обласної державної адміністрації. Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за відмінне навчання, активну участь у науково-дослідній роботі й громадському житті. Переможець І туру Всеукраїнської студентської олімпіади з хірургії та терапії. Протягом навчання проходив стажування у провідних університетах та клініках Польщі, Словаччини, Чехії.
З 2010 по 2013 рік працював на посаді старшого лаборанта кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова. З 2013 по 2014 рік працював викладачем-стажистом, з 2014 року асистент цієї ж кафедри. Куратор студентського науково-практичного гуртка кафедри хірургії №1 з 2010 по 2018 рр.
Нагороджений дипломом І ступеня за кращу доповідь на ІV міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених; секція: Експериментальні дослідження в хірургії, анестезіології, урології, акушерстві та гінекології, офтальмології, оториноларингології.
У 2015 році нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації.
У 2017 році нагороджений почесною грамотою за сумлінну працю, з нагоди святкування дня Медичного працівника. У 2018 році нагороджений іменним годинником від Прем’єр-міністра України.
З 2015 по 2016 роки приймав участь в антитерористичній операції на сході України, будучи начмедом 1-го механізованого батальйону спеціального призначення 14 окремої механізованої бригади Збройних сил України. Безпосередньо приймав участь у бойових зіткненнях в Мар’їнці, Маріуполі, Сартані, Широкиному, Павлополі, Гнутово.
За участь в бойових діях та надання медичної допомоги більш ніж 150 військовим та цивільним пораненим нагороджений:
-медаллю ˝За жертовність і любов до України˝;
- медаллю ˝За бойові дії у складі 1мб 14ОМБР;
-пам’ятними знаками за ˝За оборону Мар’їнки˝ та ˝За оборону Маріуполя˝;
-пам’ятною відзнакою ˝Учасник Бойових Дій˝;
- почесною відзнакою ˝Захисник України˝;
- 2 почесними відзнаками ˝Учасник АТО˝;
- почесною грамотою військово-цивільної адміністрації за зразкове виконання військового обов’язку, проявлену мужність, патріотизм, самовідданість та сприяння у відновленні мирного життя в м. Мар’їнка;
-3 грамотами та 2 подяками за зразкове та сумлінне виконання бойових завдань у складі сил Антитерористичної операції на території Донецької області по відстоюванню суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості нашої Держави.
З 2016 року офіцер оперативного резерву першої черги 14-ої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.
З 2012 року член приймальної комісії ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
З 2014 року член групи моніторингу якості освіти ВНМУ ім. М.І.Пирогова.
У 2014 році запланована кандидатська дисертація "Прогнозування, профілактика і лікування гострих гастродуоденальних кровотеч, що спричиненні вживанням медикаментозних препаратів гастроагресивної дії".
З 2021 року експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти з спеціальності 222- Медицина.
Автор 26 наукових праць. Співавтор 2 навчальних посібників та 1 монографії.

Поліщук ВІктор Іванович


Асистент кафедри

Завідувач клінічного центру торакальної хірургії КНП "ВОКЛ ім.М.І.Пирогова ВОР".
Працює на кафедрі з 2011року.
Асистент кафедри хірургії №1 з курсом урології, закінчив Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 1999 році.
З 1999 по 2001 роки проходив інтернатуру з хірургії на базі Вінницької міської лікарні №2.
З 2001 року працював на посаді лікаря торакального хірурга Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. У цьому ж році пройшов первинну спеціалізацію з торакальної хірургії на кафедрі фтизіатрії і пульмонології КМАПО ім. П.Л.Шупика.
2011 року призначений на посаду завідуючого хірургічним торакальним відділенням ВОКЛ ім. М.І. Пирогова. З 2011 року працює асистентом кафедри хірургії №1 за зовнішнім сумісництвом, викладає торакальну хірургію студентам 5 курсу.
З 2013 року – консультант центру медицини катастроф з торакальної хірургії. Має вищу кваліфікаційну категорію.
Науковий здобуток асистента налічує близько 10 друкованих праць, в тому числі публікації у фахових журналах і 2 патенти на корисну модель.

Черниченко Олександр Іванович


Асистент кафедри

Асистент кафедри з 2019року, лікар – хірург вищої категорії
1974 року народження. У 1999 р. закінчив ВНМУ ім. М. І. Пирогова . З 2004 року лікар-хірург ВОКЛ ім. М. І. Пирогова, відділення лапароскопічної та малоінвазивної хірургії. З 2018 р. працюю у клінічному високоспеціалізованому хірургічному центрі з малоінвазивними технологіями.

GOOGLE SCHOLAR

Мітюк Богдан Олексійович


Асистент кафедри, Доктор філософії

У 2013 році закінчив ВНМУ ім. М.І. Пирогова, здобувши спеціальність лікаря-спеціаліста за фахом лікувальна справа.

Після закінчення університету з 2013 по 2016 роки проходив інтернатуру по хірургії заочно на базі кафедри хірургії №1 в ОКЛ ім. М.І. Пирогова та очно на базі кафедри хірургії медичного факультету №2 в ЦРКЛ у м.Вінниця.

В 2016 та 2017 році працював старшим лаборантом кафедри хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З 2016 по 2018 роки навчався в клінічній ординатурі за фахом «Хірургія» на кафедрі хірургії №1 ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З 2018 по 2022 роки навчався на аспірантурі за фахом "Хірургія".
В 2023 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю "Хірургія".

GOOGLE SCHOLAR

Тагеєв Валентин Русланович


Старший лаборант

У 2016 р. отримав атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту у КЗ «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної ради.

У 2022 році із відзнакою закінчив навчання на медичному факультеті №2 Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова в галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина».

З 2022 р. по 2025 р. проходить інтернатуру за спеціальністю «Хірургія» на базі КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М. І. Пирогова» Вінницької обласної ради.

Член Асоціації хірургів Вінницької області
Член European Hernia Society

Автор та співавтор наукових публікацій у фахових журналах.

ORCID ID: 0000-0001-9144-6128

GOOGLE SCHOLAR

Агаркова Олена Вікторівна


Лаборант кафедри

Новини

І етап студентської олімпіади з хірургії 08.02.2024 р.
07.02.2024

Олімпіада з хірургії пройде на кафедрі хірургії №1 08.02.2024 р. о 17:30 на кафедрі хіріргії № 1 (ВОКЛ ім.М.І.Пирогова, Клінічний центр торакальної хірургії, 17 корпус, 2 поверх, учбова кімната №1)

Лекція хірургічна ендокринологія
01.05.2023

Запланована публікація лекції проф.Воровського О.О. на тему: Хірургічні захворювання щитоподібної залози на 08.05.2023 р.

Список співробітників кафедри, які приймають активну участь у війні проти так званої російської федерації
02.02.2023

проф.Верба А. В., проф.Воровський О. О., ас.Романчук В. Д. - беруть участь у війні з російською федерацією, боронячи нашу державу, і надають лікарську допомогу пораненим.

Наукові напрямки кафедри
02.02.2023

Наукові напрямки кафедри: проблеми лікування ранніх післяопераційних абдомінальних ускладнень після екстрених і планових оперативних втручань на органах грудної і черевної порожнин, постхолецистектомічного синдрому, жовчнокам’яної хвороби, реконструктивно-відновних операцій на стравоході, тонкій і товстій кишках, оперативні втручання при шлунково-кишкових кровотечах, деструктивному панкреатиті, спайкової хвороби черевної порожнини, мініінвазивні втручання при обтураційній жовтяниці, ускладнених і неускладнених гриж живота, порушень сурфактантної системи легень, тромбоемболічних ускладнень, гнійних захворювань легень, пластичної хірургії стравоходу, пластичних операцій на трахеї та бронхах, VAC-терапія, мініінвазивні торакоскопічні технології.

13 серпня 2021р. вперше в Україні був проведений CADAVER COURSE ІЗ ПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО ТА КОЛІННОГО СУГЛОБІВ на базі кафедр судової медицини та права та кафедри хірургії №1 Вінницького Національного Медичного Університету ім. М. І. Пирогова, фахівцями
23.09.2021

 

Сучасна медична освіта вимагає її реформування. Зараз важко уявити
навчання та підготовку молодих спеціалістів без розвитку та використання
симуляційних центрів тощо. В країнах Європи симуляційні центри є
основними центрами підготовки фахівців. Для фахівців хірургічного
профілю
CADAVER COURSE є основним курсом, де молодий спеціаліст може не
тільки опанувати, але і свідомо, з розумінням анатомії, відпрацювати техніку
будь-якого оперативного втручання. Нажаль, в Україні, даний напрямок
знаходиться в стадії розробки.
CADAVER COURSE - це інтенсивний дисекційний курс
відпрацювання техніки оперативних втручань. Для чого це потрібно?
NON NOCERE – основний принцип будь-якого лікаря і саме впродовж
даного курсу навчання молоді спеціалісти-травматологи хірургічного
профілю мають змогу отримати необхідні практичні навички починаючи з
правильної укладки пацієнта та його положення на операційному столі,
анатомічного та функціонального дослідження розсічених тканин, до
опрацювання різноманітних технік доступу до будь-яких суглобів, технік
постановки різних видів ендопротезів.
Впродовж даного курсу у слухачів з’являється можливість дослідження
основних анатомічних особливостей пацієнтів, моделювання можливих
«технічних труднощів» під час операції, «лікарських помилок» та способів
«подолання даних ситуацій», не завдаючи шкоди «пацієнту».
CADAVER COURSE буде цікавим і для досвідчених операторів,
оскільки даний курс дає змогу опанувати новітні методики, «ознайомитись» з
новими імплантами та відповідним інструментарієм, не завдаючи шкоди
«пацієнту».
13 серпня 2021р. вперше в Україні був проведений CADAVER
COURSE ІЗ ПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО ТА КОЛІННОГО СУГЛОБІВ
на базі кафедр судової медицини та права та кафедри хірургії №1
Вінницького Національного Медичного Університету ім. М. І. Пирогова,
фахівцями Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (м.
Вінниця), за підтримки Medacta Ukraine.
Даний курс складався із 2-х частин – теоретичної та практичної.
Лекційний матеріал містив ілюстративні матеріали щодо планування та
техніки доступів під час ендопротезування кульшового та колінного
суглобів. Окрема увага була приділена техніці малоінвазивного переднього
доступу або AMIS®-методу. Впродовж 6 годин практичної частини навчання
було продемонстровано демонстраційну дисекцію, після цього самостійно
було опрацьовано:
- техніку ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ через
малоінвазивний (малотравматичний) передній доступ (AMIS®-метод -
Anterior Minimally Invasive Surgery);
- техніку ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ по
механічній вісі;
- техніку ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ по
кінематичній вісі;
- видалення елементів ендопротезу, як етап ревізійного ендопротезування.
Таким чином, в процесі навчання травматологи-хірурги опановують всі
етапи та техніку оперативного втручання, вивчають анатомічні особливості,
опрацьовують техніку протезування різними імплантами, ознайомлюються та
«відчувають» власноруч особливості роботи з інструментами, які
використовують для проведення таких операцій.
Отже, в перспективі після опанування даного курсу - розуміння
анатомо-фізіологічних особливостей різних доступів до суглобів, впевненість
молодого спеціаліста, зменшення тривалості оперативного втручання, та
можливих ускладнень під час оперативного втручання.

Сучасна медична освіта вимагає її реформування. Зараз важко уявитинавчання та підготовку молодих спеціалістів без розвитку та використаннясимуляційних центрів тощо. В країнах Європи симуляційні центри єосновними центрами підготовки фахівців. Для фахівців хірургічногопрофілюCADAVER COURSE є основним курсом, де молодий спеціаліст може нетільки опанувати, але і свідомо, з розумінням анатомії, відпрацювати технікубудь-якого оперативного втручання. Нажаль, в Україні, даний напрямокзнаходиться в стадії розробки.CADAVER COURSE - це інтенсивний дисекційний курсвідпрацювання техніки оперативних втручань. Для чого це потрібно?NON NOCERE – основний принцип будь-якого лікаря і саме впродовжданого курсу навчання молоді спеціалісти-травматологи хірургічногопрофілю мають змогу отримати необхідні практичні навички починаючи зправильної укладки пацієнта та його положення на операційному столі,анатомічного та функціонального дослідження розсічених тканин, доопрацювання різноманітних технік доступу до будь-яких суглобів, технікпостановки різних видів ендопротезів.Впродовж даного курсу у слухачів з’являється можливість дослідженняосновних анатомічних особливостей пацієнтів, моделювання можливих«технічних труднощів» під час операції, «лікарських помилок» та способів«подолання даних ситуацій», не завдаючи шкоди «пацієнту».CADAVER COURSE буде цікавим і для досвідчених операторів,оскільки даний курс дає змогу опанувати новітні методики, «ознайомитись» зновими імплантами та відповідним інструментарієм, не завдаючи шкоди«пацієнту».13 серпня 2021р. вперше в Україні був проведений CADAVERCOURSE ІЗ ПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО ТА КОЛІННОГО СУГЛОБІВна базі кафедр судової медицини та права та кафедри хірургії №1Вінницького Національного Медичного Університету ім. М. І. Пирогова,фахівцями Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону (м.Вінниця), за підтримки Medacta Ukraine.Даний курс складався із 2-х частин – теоретичної та практичної.Лекційний матеріал містив ілюстративні матеріали щодо планування татехніки доступів під час ендопротезування кульшового та колінногосуглобів. Окрема увага була приділена техніці малоінвазивного передньогодоступу або AMIS®-методу. Впродовж 6 годин практичної частини навчаннябуло продемонстровано демонстраційну дисекцію, після цього самостійнобуло опрацьовано:- техніку ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КУЛЬШОВОГО СУГЛОБУ черезмалоінвазивний (малотравматичний) передній доступ (AMIS®-метод -Anterior Minimally Invasive Surgery);- техніку ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ помеханічній вісі;
- техніку ЕНДОПРОТЕЗУВАННЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ покінематичній вісі;- видалення елементів ендопротезу, як етап ревізійного ендопротезування.Таким чином, в процесі навчання травматологи-хірурги опановують всіетапи та техніку оперативного втручання, вивчають анатомічні особливості,опрацьовують техніку протезування різними імплантами, ознайомлюються та«відчувають» власноруч особливості роботи з інструментами, яківикористовують для проведення таких операцій.Отже, в перспективі після опанування даного курсу - розумінняанатомо-фізіологічних особливостей різних доступів до суглобів, впевненістьмолодого спеціаліста, зменшення тривалості оперативного втручання, таможливих ускладнень під час оперативного втручання.

 

 

Євразійський телеміст
12.04.2021

Євразійський телеміст "POST-COVID пацієнт у фокусі. "Далекобійники" - хто вони?"

15.04.2020. 10:00

Програма за посиланням: https://bit.ly/2PEQYfB

Шановний (-а) лікарю, вітаємо