Студенту

Master

Аспіранту

Методичні вказівки_ВК 4.2 Терапевтична стоматологія 2023 Методичні вказівки_ОК 8 Сучасна стоматологія 2023 Робоча програма_ВК 4.2 Терапевтична стоматологія 2023 р. Робоча програма_ОК 8 Сучасна стоматологія 2023 р. Силабус ВК 4.2 Терапевтична стоматологія 2023-2024 н.р. Силабус ОК 8 Сучасна стоматологія 2023-2024 н.р. Список літератури Тематичний план лекцій "Сучасна стоматологія" 2023-2024 Тематичний план практичних занять "Сучасна стоматологія" 2023-2024 Тематичний план практичних занять "Терапевтична стоматологія" 2 рік навчання 2023-2024 Тематичний план практичних занять "Терапевтична стоматологія" 3 рік навчання 2023-2024 Тематичний план СРА "Сучасна стоматологія" 2023-2024 Тематичний план СРА "Терапевтична стоматологія" 2 рік навчання 2023-2024 Тематичний план СРА "Терапевтична стоматологія" 3 рік навчання 2023-2024 Робоча програма "Сучасна стоматологія" Робоча програма "Терапевтична стоматологія" Силабус "Сучасна стоматологія" Силабус "Терапевтична стоматологія" Методичні вказівки "Сучасна стоматологія" Методичні вказівки "Терапевтична стоматологія" Тематичний план лекцій "Сучасна стоматологія" 1 семестр Тематичний план лекцій "Сучасна стоматологія" 2 семестр Тематичний план практичних занять "Сучасна стоматологія" 1 семестр Тематичний план практичних занять "Сучасна стоматологія" 2 семестр Тематичний план СРА "Сучасна стоматологія" 1 семестр Тематичний план СРА "Сучасна стоматологія" 2 семестр Тематичний план практичних занять "Терапевтична стоматологія" 2 рік Тематичний план практичних занять "Терапевтична стоматологія" 3 рік Тематичний план СРА "Терапевтична стоматологія" 2 рік Тематичний план СРА "Терапевтична стоматологія" 3 рік

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

Кафедра терапевтичної стоматології створена в жовтні 1996 року. Вона була однією з перших на стоматологічному факультеті Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова. У джерел створення кафедр стоматологічного факультету стояли, у першу чергу, ректор університету, академік В.М. Мороз і декан стоматологічного факультету к.мед.н., доцент Т.Т. Постоловська. Першим завідувачем кафедри з 1996 по 2014 рік була д.мед.н., професор В.М. Кулигіна. Першою базою кафедри були 3 навчальні кімнати по вул. Блока, 30. З 1999 по 2005 р.р. головною базою кафедри було стоматологічне відділення військового госпіталю. Потім основна база була в науково-дослідному центрі ВНМУ по вул. Амосова, 11, яка складалась з 3 лікувальних кабінетів. Практичні заняття проводились також на базах стоматологічних кабінетів при Вінницькому будівельному технікумі та Вінницькому національному аграрному університеті. Перший викладацький колектив складався з 7 викладачів. 

В березні 2015 року кафедру очолила професор Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна. В лютому 2016 року кафедра змінила своє розташування, основна база відтепер знаходиться у новому просторому приміщенні по вул. Стуса 2/19, має великий клінічний зал на 7 стоматологічних установок, 5 навчальних кімнат, оснащених стоматологічними установками кожна, стерилізаційну з новим обладнанням, асистенську кімнату з сучасною оргтехнікою, роздягальню для студентів. 

Під керівництвом нового завідувача - д.мед.н., проф. Шінкарук-Диковицької М.М. успішно працює колектив кафедри: доц. Л.О. Ковальчук, доц. Н.Г. Гаджула, доц. Л.Ф. Курдиш, доц. І.М. Горленко, доц. О.І. Кутельмах, доц. Г.М. Побережна, доц. А.В. Повшенюк, ас. Т.В. Федик, доц. О.В. Мунтян, доц. О.Ю. Пилипюк,  доц. А.В. Перлова, доц. Ваховський В.В., ас. Поліщук О.О., ас. Алексєєнко Н.С., ас. Сподарук А.Л.

Колективом кафедри видані навчально-методичні посібники «Особливості перебігу й лікування карієсу зубів і його ускладнень у дитячому віці», «Карієс зубів», «Пульпіт», навчальний посібник для англомовних студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації "Preclinical Operative Dentistry", що сприяє поліпшенню підготовки студентів-стоматологів.

Значне місце в діяльності кафедри займає навчально-методична робота. На кафедрі терапевтичної стоматології займаються студенти 2, 3, 4, 5 курсів. За час вивчення предмета студенти здають 4 диференційованих заліки, перевідний і державний іспити, пишуть навчальну та академічну історію хвороби. Студенти 2 курсу вивчають пропедевтику терапевтичної стоматології. Наприкінці курсу студенти здають диференційований залік. Студенти 3 курсу вивчають одонтопатологію (карієс зубів, некаріозні ураження, пульпіт, періодонтит). Після 3 курсу студенти здають перевідний екзамен по предмету. Студенти 4 курсу вивчають захворювання тканин пародонту. Наприкінці курсу студенти здають диференційований залік. Студенти 5 курсу в ІХ семестрі вивчають захворювання слизової оболонки порожнини рота, здають диференційований залік; у Х семестрі проходять субординатуру, здають диференційований залік. Після 5 курсу випускники здають комплексний практично-орієнтований державний екзамен зі спеціальності «Стоматологія». Співробітниками кафедри створений банк тестових завдань і комплексних кваліфікаційних робіт, а також муляжів, фантомів, фотографій, слайдів, відеофільмів і інших учбово-наочних посібників для навчання студентів.

Колектив кафедри опублікував більше 350 наукових праць в вітчизняних журналах і за кордоном, статті входять до різних науко-метричних баз, Web of Science, Scopus, отримано більше 20 патентів на винаходи, опублікований інформаційний лист, створені комп'ютерні програми. Вони регулярно беруть участь у роботі наукових, науково-практичних і методичних конференцій, з'їздів, майстер-класів та вебінарів по стоматології, відвідують стоматологічні виставки в Україні та за її межами, є членами ГО "Асоціації стоматологів України" та ГО "Асоціації лікарів - пародонтологів України".

Штат кафедри

Шінкарук-Диковицька Марія Михайлівна


Завідувач кафедри , Доктор медичних наук, професор

Здобула 2 вищі медичні освіти, закінчила стоматологічний факультет ВНМУ ім. М.І.Пирогова у 2006 році з відзнакою та в 2015 році - фармацевтичний факультет ВНМУ ім. М.І.Пирогова з відзнакою.
На початку 2016 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.22 - "Стоматологія" в спеціалізованій вченій раді Д 26.613.09 НМАПО ім. П.Л. Шупика.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 05.600.03
Гарант ОНП "Стоматологія" з 2019 по 2020 рр.
Гарант ОПП "Стоматологія" з 2020 по 2023 рр.
Член Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова, а також член Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів.
Голова Вінницького осередку ВГО "Асоціація лікарів-пародонтологів України".
Член Координаційної ради ГО "Асоціація стоматологів України".
Член правління Віннницького осередку ГО "Асоціація стоматологів України".
Член атестаційної комісії управління охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації.
Автор наукових та навчально-методичних праць, опубліковано інформаційний лист, отримані патенти України на корисну модель та свідоцтва на винахід, розроблена комп’ютерна програма "CariTest".

Ковальчук Ліна Олександрівна


завуч по роботі з вітчизняними студентами, к.мед.н., доцент

Закінчила Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 1999 році. На кафедрі терапевтичної стоматології працює з 1999 року. У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» на тему: «Порушення імунологічного і адаптаційного стану хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні». У 2012 році отримала вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. Має першу лікарську категорію. Виконує обов’язки завуча кафедри з 2005 року. Відповідає за ведення методичної роботи з розділу «Пропедевтика терапевтичної стоматології». Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного факультету, читає лекції студентам IV курсу з терапевтичної стоматології та студентам ІІІ курсу – з сучасної ендодонтичної техніки. Приймає підсумковий модульний контроль у студентів ІІІ та IV курсів, є екзаменатором державної екзаменаційної комісії. Має 36 публікацій, з них 14 – у фахових виданнях, 2 – з науково-педагогічної роботи. Брала участь у 25 наукових і науково-практичних форумах. Має 8 впроваджень нових методик лікування у лікувальну роботу лікувально-профілактичних стоматологічних закладів України. Є членом Асоціації стоматологів України.

Гаджула Наталія Григорівна


завуч по роботі з іноземними студентами, к.мед.н., доцент

Закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет імені М.І. Пирогова у 2001 році. З цього ж року працювала старшим лаборантом кафедри терапевтичної стоматології. В 2002 році захистила магістерську роботу, отримала диплом магістра. З 2003 року переведена на посаду асистента. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію, шифр: 14.01.22 – Стоматологія. У 2016 році отримала вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматології. З 2019 року - експерт Національного агентства з акредитації освітніх програм.
Є гарантом ОНП 221 "Стоматологія". Входить до складу Вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів. Виконує обов'язки завуча кафедри по роботі з іноземними студентами, є відповідальною за аспірантуру та клінічну ординатуру, цивільну оборону на кафедрі. Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного факультету, читає 60 годин лекцій англомовним студентам ІІІ-V курсів. Відповідає за ведення методичної роботи для англомовних студентів ІІ курсу з дисципліни "Пропедевтика терапевтичної стоматології", ІІІ курсу - з розділу "Ендодонтична техніка", V курсу - "Захворювання СОПР", для україномовних студентів ІV курсу з розділу "Захворювання пародонту".
Кількість публікацій: опубліковано більше 125 наукових праць; отримано патент на корисну модель; впроваджено нововведення.
Є автором навчального посібника для англомовних студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації "Preclinical Operative Dentistry".
Брала участь у 100 наукових і науково-практичних форумах.
Лікар вищої категорії.

Курдиш Лариса Федорівна


відповідальна за лікувальну роботу, к.мед.н., доцент

Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 2004 року. У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю «Стоматологія» на тему: «Лікування, профілактика та прогнозування множинного карієсу зубів у підлітків». Є автором 27 друкованих робіт, з яких 14 – у журналах, рекомендованих ВАК України. Отримала патент України на корисну модель. У 2013 році отримала вчене звання доцента кафедри терапевтичної стоматологіЇ Відповідає за ведення методичної роботи з розділу терапевтичної стоматології «Методи обстеження стоматологічного хворого. Ураження твердих тканин зубів». Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного факультету, читає лекції студентам V курсу з терапевтичної стоматології. Є екзаменатором на семестровому іспиті з пропедевтики терапевтичної стоматології та екзаменатором державної екзаменаційної комісії. Брала участь у 44 наукових і науково-практичних форумах. Лікар вищої категорії.

Повшенюк Анастасія Володимирівна


відповідальна за наукову роботу, к.мед.н, доцент

Закінчила з відзнакою ВНМУ ім. М.І.Пирогова в 2010 р. У 2010-2012 рр.навчалася в інтернатурі і магістратурі. В 2012 р. захистила магістерську роботу та отримала диплом магістра. З 2011 р. працює на кафедрі терапевтичної стоматології, в 2017 – обрана на посаду доцента. Захистила кандидатську дисертаційну роботу в 2016 р. на тему: «Обґрунтування комплексної профілактики і лікування пацієнтів із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота, поєднаних з ревматоїдним артритом» із спеціальності 14.01.22 – стоматологія. Результати дисертаційного дослідження впроваджено до лікувальної роботи медичних закладів та до навчального процесу університетів. Має сертифікат В2 з англійської мови. Відповідає за наукову роботу кафедри та є секретарем кафедри.
Проводить практичні заняття з вітчизняними та англомовними студентами ІІ-V курсів. Відповідає за ведення методичної роботи з розділу «Самостійна позааудиторна робота студентів ІІ-ІV курсів», «Methods of examination of dental patient. Lesions of hard tooth tissues» та з вибіркових дисциплін «Обладнання для роботи стоматологічного кабінету» і «Матеріалознавство як основа відновлювальної стоматології».
Автор більше 40 публікацій, включених до наукометричних баз Web of Sciene та в наукових фахових виданнях, отримала патент України на корисну модель. Є членом Асоціації стоматологів України. Постійно приймає участь в наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, майстер-класах професійного спрямування.

Ваховський Віталій Володимирович


відповідальний за інтернатуру, PhD, доцент

GOOGLE SCHOLAR
ORCID
INSTAGRAM


Закінчив Вінницький національний медичний університет з відзнакою у 2015 році. Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 2015 року. У 2018 році присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «стоматологія терапевтична». Має сертифікат В2 (англійська мова). У 2021 отримав міжнародний освітній грант та присвоєно кваліфікацію «Міжнародний викладач».

Навчально-педагогічна робота:
Проводить практичні заняття з англомовними та україномовними студентами IV та V курсів стоматологічного факультету
Дисципліни, які викладає на кафедрі: «Терапевтична стоматологія», «Сучасна клінічна ендодонтія», «Основи естетичної реставрації зубів».
Розробник методичних рекомендацій для англомовних студентів із розділу «Захворювання пародонта» та із розділу «Субординатура». Є співрозробником та відповідальним за вибіркові дисципліни «Сучасна клінічна ендодонтія» та «Основи естетичної реставрації зубів».

Наукова робота:
Має близько 20 друкованих робіт, у наукових фахових виданнях та у міжнародних виданнях. У 2022 році захищена дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня доктора філософії із спеціальності 221 «Стоматологія».
Сфера наукових інтересів: цефалометрія, адгезивні техніки в стоматології, хемомеханічна обробка системи кореневих каналів, реставраційні техніки з використанням нанокомпозитних матеріалів.

Лікувальна робота:
Активно займається лікувальною роботою. Має численні професійні здобутки, брав участь у різноманітних тренінгах, семінарах, майстер-класах, симпозіумах та конференціях. Проводить лікування патології твердих тканин зубів, захворювань ендодонту, захворювань тканин пародонту. У своїй практичній діяльності використовує сучасні методи діагностики та лікування.


Пилипюк Ольга Юріївна


відповідальна за виробничу практику, к.мед.н., доцент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова в 2010 році. У 2010-2012 році навчалась в інтернатурі на базі Вінницької обласної стоматологічної поліклініки. З 2012р. працювала старшим лаборантом та по сумісництву викладачем кафедри терапевтичної стоматології. В 2014 році переведена на посаду асистента кафедри, де працює по теперішній час. Проводить практичні зайняття зі студентами ІІ-ІV курсів українською та російською мовами. Є розробником методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів V курсу. В лютому 2019 року захистила кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування комплексної профілактики і лікування карієсу зубів у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом», шифр: 14.01.22 – стоматологія. Є автором численних наукових публікацій. Бере активну участь у наукових та науково-практичних конференціях вітчизняного та міжнародного рівнів. Постійно вдосконалює свій професійний рівень відвідуванням практичних майстер-класів.

Мунтян Олена Вікторівна


відповідальна за СНТ, к.мед.н., доцент

Закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова
у 2002 році. На кафедрі терапевтичної стоматології працює з 2008 року. У 2016 році
захистила кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних
наук за спеціальністю 14.01.22 «Стоматологія» на тему: «Порівняльна оцінка
ефективності засобів та методів місцевого знеболення при лікуванні карієсу зубів та
пульпіту». У 2018 році отримала вчене звання доцента кафедри терапевтичної
стоматології. Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-V курсів стоматологічного
факультету, читає лекції студентам V курсу з розділу «Захворювання слизової
оболонки порожнини рота». Відповідає за ведення методичної роботи з розділу
«Захворювання слизової оболонки порожнини рота». Виконує обов'язки
відповідального за післядипломну освіту, керівник студентського наукового гуртка на
кафедрі терапевтичної стоматології. Автор 28 публікацій у наукових виданнях
включених до наукометричних баз Scopus, Web of Sciene та рекомендованих ДАК
України. Брала участь у 74 наукових та науково – практичних конференціях, з'їздах.
Лікар вищої категорії.

Побережна Галина Михайлівна


профорг, відповідальна за техніку безпеки, к.мед.н., доцент

В 1995 році закінчила Український державний медичний університет ім. акад. О.О. Богомольця.
З 1996 по 2012 рік працювала лікарем - стоматологом в ВМКСЦ. З цей час здобула І категорію зі
спеціальності стоматологія та пройшла спеціалізацію з терапевтичної стоматології.
В 2013 році захистила кандидатську дисертацію та здобула науковий ступень кандидата
медичних наук, шифр: 14.01.22 – стоматологія. Результатом кандидатської роботи є 4
впровадження у лікувальну роботу лікувально-профілактичних стоматологічних закладів України.
Є автором 16 наукових публікацій у фахових виданнях також виданнях включених до наукометричних баз Web of Sciene та рекомендованих ДАК України.
Проводить практичні заняття зі студентами ІІ, ІІІ, ІV, та V курсів. Виконує методичну роботу для студентів V курсу з розділу «Захворювання слизової оболонки порожнини рота». Розробила і впровадила в навчальний процес елективну дисципліну «Дисколорити: лікування та профілактика», є розробником та відповідає за ведення навчально-методичної документаціі (рабоча програма, силабус), лекцій, методичної роботи з роділу «Дисколорити: лікування та профілактика».
Приймає активну участь у наукових та науково-практичних конференціях вітчизняного та міжнародного рівнів. Вдосконалює свій професіоналізм, постійно відвідує практичні майстер-класи.

Горленко Ірина Миколаївна


відповідальна за пожежну безпеку, к.мед.н., доцент

ORCID 0000-0001-8174-9651
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0sy7Bh8AAAAJ&hl=uk
Scopus ID 57216802984
Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з моменту утворення кафедри у 1996 році.
У 2001 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініка, діагностика та лікування
гландулярного хейліту на фоні хронічних обструктивних захворювань легень». Рішенням
Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України у 2006 році присвоєно вчене
звання доцента кафедри терапевтичної стоматології.
З 2002 року лікар вищої категорії зі спеціальності терапевтична стоматологія.
Автор та співавтор 35 наукових праць. Брала участь в 35 наукових конференціях і форумах з міжнародною участю.
Читає лекції та веде практичні заняття студентам 2, 5 курсів.

Перлова Анна Василівна


, к.мед.н., доцент

Перлова Анна Василівна у 2006 році закінчила з відзнакою стоматологічний факультет ВНМУ ім. М. І. Пирогова. З 2006 по 2008 роки проходила навчання у магістратурі, яку закінчила з відзнакою та отримала диплом «Магістра медицини». Після закінчення університету по 2011 р. працювала в міській стоматологічній поліклініці м. Вінниці на посаді лікаря-стоматолога - терапевта. З 2011 по 2015 роки працювала за кордоном, як лікар-стоматолог-терапевт. Від 2015 року розпочала свою роботу на кафедрі терапевтичної стоматології. У 2020 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Ятрогенне компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерва пломбувальними матеріалами: діагностика за активністю титрів нейромаркерів (NSE, білок S100) та нейропротекторна терапія» за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. Проводить практичні заняття та читає лекції англомовним студентам V курсу стоматологічного факультету. Є укладачем методичних рекомендацій англійською мовою для студентів V курсу. Має сертифікат В2. Є автором 48 наукових робіт, які опубліковані у фахових виданнях, серед яких 2 включені до наукометричних баз Scopus. Отримала 2 патенти на корисну модель. Має 4 впроваджень у лікувальну роботу лікувально-профілактичних стоматологічних закладів України. Щороку приймає участь в науково-практичних форумах, з'їздах, конгресах та конференціях з доповідями в Україні та за її межами. Постійно проходить практичні курси по багатьом напрямкам терапевтичної стоматології в Україні та закордоном. Лікар вищої категорії зі спеціальності «Терапевтична стоматологія».
.https://scholar.google.com.ua/citations?user=pOdYPlMAAAAJ&hl=uk

Кутельмах Олег Ігорович


, к.мед.н., доцент

ORCID ID : 0000-0003-0838-032X
Scopus author ID: 701155X0

В 1992 закінчив Львівський ордена Дружби народів державний медичний інститут, стоматологічний факультет. До 1997 року займався професійною діяльністю в системі практичної охорони здоров’я. В цьому ж році був прийнятий на посаду асистента кафедри терапевтичної стоматології ВНМУ ім. М.І.Пирогова, де працює до теперішнього часу на посаді доцента. У 2008 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню кандидата медичних наук, на тему «Обгрунтування застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту». Автор понад 30 наукових робіт у наукових виданнях, рекомендованих ДАК України, 1-Scopus. В 2018 році запланована і виконується дисертація на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук "Вплив гіпергомоцистеїнемії та недостатності вітаміну D на стоматологічний статус в експерименті та клініці і вивчення ефективності корекції стоматологічної патології".Лікар вищої категорії.

Федик Тетяна Валеріївна


асистент

Закінчила з відзнакою Вінницький державний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2004 році.
Працює на кафедрі терапевтичної стоматології з 2004 року. Проводить практичні заняття зі студентами ІІ-ІV курсів стоматологічного факультету. Має другу кваліфікаційну категорію.
Відповідає за ведення методичної роботи з розділу «Захворювання ендодонту. Пульпіт. Періодонтит» українською та англійською мовами; та вибіркової дисципліни «Методи лікування
дисколоритів» англійською мовою.
Є автором наукових публікацій, в т.ч. у фахових виданнях. Проводить практичні заняття з вітчизняними та іноземними студентами ІІ-ІV курсів та інтернами.
Приймає активну участь у наукових та науково-практичних конференціях вітчизняного та міжнародного рівнів. Вдосконалює свій професіоналізм, регулярно відвідує майстер-класи.
Лікувальна робота:
Проводить лікування патології твердих тканин зубів, захворювань ендодонту, захворювань пародонту. У своїй практиці використовує сучасні методи діагностики та лікування.

Поліщук Ольга Олегівна


асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2019р.Має більше 15 публікацій з яких одна входить у наукометричну базу Scopus та Web of Science» Відвідує з’їзди, конференції та майстер-класи, де постійно вдосконалює свій практичний рівень.

Алексєєнко Наталія Сергіївна


асистент

Алексєєнко Наталія Сергіївна
Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2016 р.
Володіє англійською мовою на рівні C1, що підтверджено British Council. Є автором наукових публікацій, в т.ч. у фахових виданнях та Scopus. Приймає активну участь у наукових та науково-практичних конференціях в Україні та за її межами. Викладає дисципліни для здобувачів вищої освіти 2-5 курсів, є співрозробником 2 елективних дисциплін.

Сподарук Анастасія Леонідівна


асистент

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова у 2014р.
У 2016 закінчила інтернатуру та отримала скртифікат лікаря-спеціаліста за спеціальністю -Стоматологія. Атестувалась при національній медичній академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика та у 2020р. присвоєно звання лікаря- спеціаліста за спеціальністю Терапевтична Стоматологія . Практикуючий лікар з 2018р. Постійно проходить практичні курси та майстер класи для вдосконалення свого професійного рівня.

Новини

З Днем стоматолога !
09.02.2024

Вітаємо з Днем стоматолога!

Бажаємо великої удачі і неминучого успіху, відмінної роботи та бравої майстерності, високого достатку і безсумнівного професіоналізму, щастя в особистому житті і щирої любові рідних сердець.


Засідання СНТ
05.02.2024

6 грудня - День Збройних сил України
13.12.2023

Студенти II та III курсу стоматологічного факультету привітали зі Святом наших захисників, які проходять лікування та реабілітацію у місті Вінниця. Ми щиро вдячні нашим воїнам за захист нашої країни. Бажаємо їм мирного неба, міцного здоров’я та успіхів у житті.

 

Студентське наукове товариство
06.12.2023

Інформаційно-мотиваційне засідання СНТ.

 

Елективний курс : "Основи естетичної реставрації зубів"
06.12.2023

Опановуємо основи детальної фотографії.

 


Вибірковий курс "Клінічна ендодонтія"
06.12.2023

Захоплюючий світ ендодонтії, відпрацювання практичних навичок. 

Семінар
23.11.2023

Мега інформаційний науковий захід. Запис можна переглянути за посиланням :


ПЕРША ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА
21.11.2023

Поєднання теорії та практики є запорукою міцних знань та навичок.

 

    

Вітання з днем студента !
17.11.2023

Дорогі студенти! Нехай цей рік буде для вас не лише часом навчання, але й часом відкриття нових можливостей та здобуття незабутніх вражень. Хочеться побажати миру, щастя та неймовірного везіння у всіх починаннях!

   

Засідання студентського гуртка
08.11.2023

Засідання гуртка відбудеться 30.11.2023 о 17:00

«Інноваційні технології в практиці лікаря-стоматолога»
08.11.2023

«Інноваційні технології в практиці лікаря-стоматолога». Цікава та корисна конференція для практикуючих лікарів та студентів. Запис можна подивитися за посиланням: 

https://www.youtube.com/live/jRhkW7ae-pQ?si=zTRatwFSFfgKYlZ8

 

 


Основи естетичної реставрації зубів
08.11.2023

Естетична стоматологія – це поєднання мистецтва, науки, стилю та найвищого професіоналізму для створення індивідуального та неповторного образу.

Опановуємо ази зі студентами 5 курсу на циклі «Основи естетичної реставрації зубів».

 

"Стоматологічні перегони"
08.11.2023

Навчальна гра «Стоматологічні перегони» створена з метою кращого засвоєння навчального матеріалу. Попрацювали та отримали море задоволення.

 

Ознайомлення з заходами стерилізації
08.11.2023

Стерилізація стоматологічних інструментів є однією з найважливіших запобіжних заходів, яка дозволяє повторно їх використовувати. Дана процедура у сфері стоматології призначена для знищення всіх можливих мікробів і запобігання їх поширенню.

На практиці засвоїли методи оцінки якості стерилізації та передстерилізаційної обробки.

 

Відпрацювання практичних навичок по роботі із кофердамом
08.11.2023

Ізоляція необхідна для успіху численних стоматологічних процедур, усунення ризиків зараження слиною та бактеріями порожнини рота. Відпрацюванню практичних навичок по роботі із кофердамом приділяється особлива увага.

 

     

Зустріч із Анною Колотніцькою
08.11.2023

17 жовтня була проведена зустріч із Анною Колотніцькою (представником компанії Colgate).

Анна розповіла про гіперестезії, новинки від компанії, правила підбору зубних щіток для різних груп пацієнтів та ще багато цікавого.


5 Національний український стоматологічний конгрес
17.10.2019

Наукова діяльність

Науково-дослідні роботи кафедри:

  1. 1999-2003 рр – «Ефективність лікування захворювань пародонту, слизової оболонки порожнини рота й губ при спільному використанні препаратів, імобілізованих на полісорбі, і природних факторів».
  2. 2002-2007 рр – «Розробка й впровадження нових методів діагностики й лікування ускладненого карієсу, захворювань пародонту й слизової оболонки порожнини рота». Тема продовжена до 2008 р.
  3. 2008-2013 рр – «Вдосконалення лікувально-діагностичної тактики при захворюваннях зубів, тканин пародонту і слизової оболонки порожнини рота, їх прогнозування та профілактика»
  4. 2013-2018 рр – «Особливості перебігу, лікувально-діагностична тактика та профілактика захворювань твердих тканин зубів, пародонту і слизової оболонки порожнини рота при дії місцевих та загальних факторів»
  5. 2019-2023 рр. – «Сучасні тенденції та новітні технології в діагностиці та лікуванні одонтопатології, захворювань тканин пародонту та слизової оболонки порожнини рота» № держ. реєстрації 0118U005471
  6. 2024-2028 рр. - " Клініко-лабораторне обгрунтування удосконалення методів діагностики, лікування, прогнозування та профілактики стоматологічних захворювань" № державної реєстрації 0124U000174

 

Докторські дисертації захищені співробітниками кафедри:

1. Шінкарук-Диковицька М. М. "Показники захворюваності зубів та їх залежність від фенотипічних особливостей соматично здорових чоловіків із різних регіонів України." 2016 рік 

 

 

Кандидатські дисертації та дистертації на ступінь доктора філософії медичних наук захищені співробітниками кафедри:

 1. Горленко І. М. "Клініка, діагностика та лікування гландулярного хейліту на фоні хронічних обструктивних захворювань легень" 2000 рік 


2. Ковальчук Л. О. "Порушення імунологічного і адаптаційного стану хворих на хронічний кандидоз слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні" 2006 рік

 
3. Кутельмах О. І. "Обґрунтування застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генера­лізо­ваного пародонтиту" 2008 рік

 
4. Гаджула Н. Г. "Індивідуальна профілактика карієсу зубів у жінок в періоди вагітності і лактації" 2009 рік

 
5. Курдиш Л. Ф. "Лікування, профілактика та прогнозування множинного карієсу у підлітків" 2010 рік

 
6. Горай М. А. "Імунологічні і гормональні дисфункції у хворих із хронічними механічними травмами слизової оболонки порожнини рота та їх корекція в комплексному лікуванні " 2010 рік

 
7. Побережна Г.М. "Обгрунтування комплексної профілактики та лікування пацієнтів із стоматологічними захворюваннями, поєднаними зі синдромом мальабсорбції" 2013 рік

 
8. Повшенюк А. В. "Обґрунтування комплексної профілактики і лікування пацієнтів із захворюваннями СОПР, поєднаних з ревматоїдним артритом" 2015 рік

 
9. Мунтян О. В. "Порівняльна оцінка ефективності засобів і методів місцевого знеболення при лікуванні карієсу зубів та пульпіту" 2016 рік

10. Тепла Т. О. "Особливості перебігу, лікування і профілактики захворювань тканин пародонта у пацієнтів з ураженням міжхребцевих дисків шийного відділу" 2017 рік


11. Пилипюк О. Ю. "Обґрунтування комплексної профілактики і лікування карієсу зубів у дітей з ювенільним ревматоїдним артритом" 2019 рік


12. Погоріла А. В. " Ятрогенне компресійно-токсичне ураження нижнього альвеолярного нерва пломбувальними матеріалами: діагностика за активністю титрів нейромаркерів (NSE, білок S100) та нейропротекторна терапія (експериментально-клінічне дослідження)" 2019 рік


13. Ваховський В.В. "Особливості телерентгенографічних показників, визначених за методами Bjork, Sassouni та Jarabak, в українців юнацького віку з ортогнатичним прикусом" 2022 рік.


На даний момент, дисертаційну роботу виконують 3 аспірантів кафедри.

 

Співробітниками кафедри виконане клініко-експериментальне вивчення ефективності розробленої методики лікування захворювань пародонту в осіб молодого віку, що передбачає використання лікарських препаратів, імобілізованих на сорбентах, і місцевих природних факторів, зокрема радону.

Виконане клініко-експериментальне вивчення ефективності розробленої методики лікування захворювань слизової оболонки порожнини рота, при поєднанні з ревматоїдним артритом. Розроблено методики пролонгованої дії лікарських препаратів для місцевого лікування й профілактики основних стоматологічних захворювань із використанням клейових композицій і фізіотерапевтичних методів.


Співробітниками кафедри проводяться епідеміологічні, лабораторні, психологічні, імунологічні, мікробіологічні, функціональні методи дослідження. Проведене комплексне епідеміологічне й психологічне обстеження хворих дало можливість оцінити зв'язок основних стоматологічних захворювань із психоемоційним станом хворих. Розроблено критерії оцінки адаптаційних можливостей гемодинаміки губ та артерій язика за допомогою доплерографії. Співробітниками кафедри запропоновані нові сучасні методи оцінки забезпеченості вітамінами організму стоматологічних хворих. Ґрунтовні мікробіологічні дослідження, проведені науковими співробітниками кафедри, дали можливість оцінити стан мікробіоценозу порожнини рота й червоної кайми губ і розробити ефективні методи корекції виявлених порушень. Велику увагу кафедра приділяє питанню дослідження неспецифічної резистентності організму стоматологічних хворих. Порушення адаптаційного стану хворих, виявлене в процесі обстеження, відкривають нові аспекти патогенезу стоматологічних захворювань і спричиняють необхідність раціональної їхньої корекції в комплексному лікуванні. Комплексне імунологічне обстеження хворих із захворюваннями слизової оболонки порожнини рота виявило істотне пригнічення специфічної резистентності організму хворих і стало причиною розробки імунокорегуючої терапії в таких хворих. Проведена робота дозволила розробити й впровадити в практику нові методи діагностики й лікування захворювань пародонту,  слизової оболонки порожнини рота й червоної кайми губ.


Також кафедра займається питаннями профілактики карієсу у вагітних жінок і жінок у період лактації. Розроблений спосіб профілактики показав високу ефективність за результатами експериментальних і клініко-лабораторних методів дослідження.

Встановлені у соматично здорових чоловіків України, регіональні показники частоти поверхневого, середнього і глибокого карієсу, хронічного фіброзного, гранулюючого і гранулематозного періодонтиту, кістогранулем, кіст та хронічного фіброзного пульпіту, відсутності зубів і коронок зубів та стан окремих зубів верхньої й нижньої щелеп після терапевтичного лікування, а також показники інтенсивності карієсу, резистентності емалі зубів до карієсу і рівня гігієни порожнини рота є базою для коректної оцінки стану стоматологічного здоров'я дорослого населення України. Це необхідно для виявлення чинників ризику і створення ефективних державних та регіональних програм профілактики карієсу зубів та його ускладнень. У соматично здорових чоловіків України встановлені регіональні особливості ураження різних груп зубів карієсом та його ускладненнями за даними стоматологічного й комп’ютерно-томографічного обстеження; визначені показники інтенсивності карієсу зубів (КПВ), резистентності емалі зубів до карієсу та рівня гігієни порожнини рота без розподілу та з розподілом на різні рівні КПВ. Доведено, що застосування конусно-променевої комп'ютерної томографії дозволяє більш коректно оцінити стан зубів, ніж стандартне клінічне стоматологічне обстеження.

 

На основі проведених досліджень розроблений «Спосіб прогнозування інтенсивності ураження зубів карієсом у чоловіків з різних регіонів України залежно від особливостей показників пальцевої й долонної дерматогліфіки» (№ 98616) і «Спосіб прогнозування схильності до різного рівня резистентності емалі до карієсу у чоловіків із різних регіонів України залежно від особливостей показників пальцевої й долонної дерматогліфіки» (№ 98617) на які отримані патенти України та розроблена комп’ютерна програма визначення рівнів інтенсивності карієсу або резистентності емалі зубів до карієсу.

Визначено, що дерматогліфічна картина соматично здорових чоловіків України формується переважно за рахунок генетичного вкладу осіб з низьким і середнім рівнями КПВ. Отримані результати дозволили розробити прогностичні математичні моделі схильності до певного рівня інтенсивності ураженості зубів карієсом, або резистентності емалі зубів до карієсу в залежності від встановленої специфіки дерматогліфічних показників. Отримані результати підтверджують об’єктивність використання дерматогліфічних показників як маркерів несприятливого перебігу карієсу зубів, для прогнозування та проведення лікувально-профілактичних заходів.


Отримані межі процентильного розмаху розмірів зубів верхньої та нижньої щелеп у юнаків і дівчат із нормальною оклюзією наближеною до ортогнатичного прикусу можна використовувати для коректних розрахунків дентальних та інтердентальних індексів, що дозволить покращити діагностику ортодонтичної патології. На основі отриманих в юнаків із широким та у дівчат із широким і дуже широким типами обличчя регресійних моделей лінійних розмірів необхідних для побудови коректної форми зубних дуг у залежності від одонто- та кефалометричних показників, запропоновано метод відтворення коректної форми зубних дуг, з використанням комп'ютерної програми «DentaNorm» (авторське свідоцтво на твір № 97651). Програма дозволить лікарю-ортодонту не тільки удосконалити існуючі консервативні та хірургічні методи лікування пацієнтів стоматологічного профілю, а й мінімізувати ймовірність виникнення діагностичних помилок і ускладнень.


Отримані в українських юнаків і дівчат із ортогнатичним прикусом межі процентильного розмаху телерентгенографічних показників, що використовуються в методиках Bjork, Sassouni та Jarabak, можуть слугувати в якості нормативів даних показників та дозволяють усунути явище гіпо- або гіпердіагностики при використанні стоматологами стандартних середніх показників. Розробленні, за допомогою регресійного аналізу, моделі телерентгенографічних показників черепно-лицевих структур дозволяють визначити індивідуальні метричні параметри верхньої, нижньої щелеп, міжщелепних показників і показників положення зубів і профілю м’яких тканин обличчя в українських юнаків і дівчат. На основі результатів моделювання запропонована діагностична комп’ютерна програма “BjoJarNorm” (авторське право на твір № 111700, опубл. 09.02.2022), надає можливість лікарям стоматологам швидко розрахувати індивідуальні необхідні телерентгенографічні параметри та покращити діагностику і лікування різноманітних аномалій зубощелепної системи.


Отримані результати епідеміологічного, психологічного, імунологічного та лабораторного обстеження хворих стали основою для подальших досліджень, присвячених прогнозуванню розвитку та плину основних стоматологічних захворювань, а також пошуку шляхів підвищення ефективності лікування стоматологічних хворих.

 

 

 

Література, що видана кафедрою

Колективом кафедри видані навчально-методичні посібники:

 

1. «Особливості перебігу й лікування карієсу зубів і його ускладнень у дитячому віці»,

 

2. «Карієс зубів», 

 

3. «Пульпіт»,

 

4. "Preclinical Operative Dentistry"

Контакти

Головна база кафедри

терапевтичної стоматології №1

розташована у навчальному корпусі №2

по вул.Стуса, 2/19, 1 поверх

 

ел.пошта terstom@vnmu.edu.ua 

 


Навчальна база №2

розташована по вул. М. Амосова,11, 2 поверх