Студенту

Інтерну

Master

Вибіркові курси

Clinical ordinator

Історія кафедри

Історія кафедри травматології та ортопедії

 

 

Кафедра травматології, ортопедії і ВПХ була утворена в 1968 році. До утворення кафедри викладання травматології та ортопедії проводилось на кафедрі загальної хірургії, заняття зі студентами проводив ас. Слюсар А.В. (зав. кафедри-проф. Ш.Д. Хахутов). В післявоєнні роки і до 1968 року ортопедія і травматологія викладалась на курсі ортопедії та травматології яку очолював доцент Слюсар Я.В., асистент, к.м.н. Кучеренко О.Є. Викладання цього предмету проводилось на кафедрі госпітальної хірургії (зав. кафедри-проф. І.І. Шраєр, проф. В. М. Даниленко), очолював курс травматології та ортопедії доцент Слюсар Я.В., асистентом був О.Є.Кучеренко. З 1968 року організована кафедра травматології, ортопедії і ВПХ, яку очолив професор Кучеренко О.Є. в складі: доц. Слюсар Я.В., асистентів Столярчука В.С. і Прищака А.Ф.

До 1974 року до складу входив курс стоматології (зав.курсом – проф. С.М. Праведников, асистент М.Ф. Пшеничний).

          З 1969 року на кафедрі почали працювати доц. Кириленко О.В., асистент Чепіжний Ю.А., асистент Чуприна І.А., Слепов В.В. в подальшому на кафедрі працювали асистенти Шевчук В.І., Фіщенко В.О., Жук П.М.

         З 1985 року кафедру очолив проф. Кириленко О.В., який працював завідувачем до 1991 року. З 1991 року обовязки завідувача кафедри виконував доцент Столярчук В.С.

         Крім вищевказаних співробітників на кафедрі почали працювати ас. Кириченко В.І., Адаменко В.М., Кисіль І.

         З 1994 року кафедру очолив кафедру проф. Фіщенко Володимир Олександрович.

         Завідувач кафедри народився 14 вересня 1956 року.

         У 1979 році він з відзнакою закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова. Після закінчення аспірантури в Київському НДІ травматології та ортопедії, у 1986 році захистив кандидатську дисертацію «Вроджена та надбана косорукість у дітей та підлітків».

         У 1993 році захистив докторську дисертацію на тему «Родові ушкодження плечевого сплетіння у дітей та підлітків». Є автором 123 наукових робіт, співавтором двох підручників та трьох монографій.

         На даний час на кафедрі працюють:

завідувач кафедри професор Фіщенко В.О., проф.Жук П.М.,

доценти: Столярчук В.С., Слепов В.В., Кириченгко В.І., Башинський Г.П.

асистенти: Чуприна І.А., Макогончук І.Г, Кирищук І.Г, Плотиця В.І.

         Постійно проводиться підготовка лікарів –травматологів в клінічній ординатурі, багато з них в подальшому очолили медичні заклади, травматологічні відділення в районах і обласних центрах, стали науковими працівниками (Гунько В.М., Швець В.О., Заболотний В.А, Шевчук В.І, Майко В.М. та інші).

         На кафедрі постійно проходять підготовку лікарі з Індії, Перу, Колумбії, Лівану, Палестини, Йорданії, Йемена.

         Постійно діє студентський науковий гурток. Роботи гуртківців друкувались в збірниках конференцій, з'їздів, відзначались дипломами, грамотами. Із гуртківців виросли фахівці-травматологи, викладачі університету, науковці: доц. Швець В.О., д.м.н. зав. відділом Київського НДІТО Калашников А.С., к.м.н. Голопатюк А. та ін.

         Співробітники кафедри працювали в країнах Азії, Африки, Алжира, Йемена, Анголи де надавали спеціалізовану допомогу населенню цих країн, проводили навчання медичного персоналу (доц. Столярчук В.С., доц. Слепов В.В., ас. Чепіжний Ю.А., Прищак А.Ф.).

         Наукова тематика кафедри – це реконструктивно-відновне лікування захворювань суглобів, проблеми остеопорозу, кісткової пластики.

         По матеріалах наукових досліджень співробітниками кафедри надруковано більше 500 робіт, 20 авторських свідоцтв, близько 100 рацпропозицій, 4 монографії, 10 методичних рекомендацій.

         За останні роки на кафедрі захистили кандидатські дисертації: лікар з Йемена - Карім Абдул, аспіранти: Касянчук В.М., Макогончук А.В, Міцкевич О.О., Ладонько Ю.Л., лікар Костюк В.Г., Майко В.М., Філатов А.

         Завідувач кафедри професор Фіщенко В.О. очолює обласну наукову асоціацію травматологів-ортопедів. Основними задачами кафедри є вдосконалення нових прогресивних методів лікування пошкоджень і захворювань опорно-рухового апарату, покращення якості лікування, підготовка лікарів-фахівців, покращення педагогічного процесу при навчанні студентів на кафедрі.

         Навчальна робота кафедри в різні роки проводилась на 4,5,6 курсах, також проводиться підготовка лікарів –інтернів по травматології та ортопедії.

         На кафедрі є необхідні умови для навчального процесу: травматологічне відділення на 40 ліжок, відділення травматології обласної лікарні ім. М.І. Пирогова та НДІ реабілітації інвалідів, травматологічний пункт, який працює цілодобово. Викладачі кафедри проводять велику шефську консультативну роботу в м. Вінниці та районах, також лікувальну роботу на базі МКЛ ШМД.

         Наукова діяльність кафедри:

1.     Епідеміологія остеопорозу, його роль в травматизмі, лікування та профілактика.

2.     Патологія великих суглобів, лікування, ендопротезування.

3.     Функціональна та патологічна перебудова опорно-рухового апарата.

Виховна робота кафедри:

Кафедра проводить індивідуальні бесіди з невстигаючими студентами, також працює на кафедрі студентський науковий гурток, який дає можливість студентам оволодіти додатковими знаннями з травматології та ортопедії і залучити їх до наукової роботи.

Штат кафедри

Фіщенко Володимир Олександрович


завідувач кафедрою, професор

Кількість друкованих робіт 148

Жук Петро Михайлович


керівник ПАЦ, професор

Кількість друкованих робіт 136

Столярчук Володимир Савович


по роботі з інтернами , доцент

Кількість друкованих робіт 56

Кириченко Василь Іванович


відповідальний по роботі з інтернами , доцент

Кількість друкованих робіт 47

Слєпов Віктор Володимирович


, доцент

Кількість друкованих робіт 54

Башинський Геннадій Петрович


секретар кафедри, профорг, доцент

Кількість друкованих робіт 35

Макогончук Андрій Вікторович


голова студентського гуртка, доцент

Кількість друкованих робіт 39

Кирищук Ігор Григорович


Завуч кафедри

Кількість друкованих робіт 17

Плотиця Віктор Іванович


асистент

Кількість друкованих робіт 24

Яремин Станіслав Юрійович


асистент, к. мед. н.

Кількість друкованих робіт 19

Рубленко Андрій Михайлович


асистент, к. мед. н.

Боцул Олександр Вікторович


асистент

Кількість друкованих робіт 3

Власенко Роман Олегович


асистент

Новини

Наукова діяльність

Основні напрямки наукової діяльності кафедри:

1.Епідеміологія остеопорозу, його роль в травматизмі, лікування та                 профілактика.

2.Патологія великих суглобів, лікування, ендопротезування.

3.Репаративна регенерація кістково-хрящової тканини.

По матеріалах наукових досліджень співробітниками кафедри надруковано більше 500 робіт, 30 авторських свідоцтв, близько 100 рацпропозицій, 4 монографії, 10 методичних рекомендацій.

За останні роки на кафедрі захищено 23 кандидатських дисертації.

На кафедрі виконується планова НДР “Комплексна реабілітація пацієнтів з травмами та захворюваннями опорно-рухового апарату”, № держреєстрації 0115U007095 (2016-2021 рр.).

За результатами виконуваної НДР опубліковано 5 статей у виданнях, що індексуються наукометричними базами Web of Science та/або Scopus; 35 статей у журналах, що включені до переліку наукових фахових видань України; 3 статті у інших наукових періодичних виданнях.

За тематикою НДР захищено 8 кандидатських дисертацій та 2 магістерські наукові роботи.

Міжнародні наукові форуми, де були представлені результати наукових досліджень, які виконувалися на кафедрі:

-       VI European Congress Saint Petersburg, Russia, July 5-8, 2007.

-       35th European Symposium on Calcified Tissues, 24-28 May 2008, Barcelona, Spain.

-       ECCEO 8, April 09 - 12, 2008, Istanbul, Turkey.

-       13th World congress of Gynecological Endocrinology, Florence, February 28 – March 2, 2008.

-       Eight European Congress on Clinical and Economical Aspects of Osteoporosis and Osteoarthritis, Istanbul, April 9–12, 2008).

-       12th World Congress on the Menopause, Madrid, May 19-23, 2008.

-       35th European Symposium on Calcified Tissue, Barcelona, May 24 – 28, 2008.

-       Portuguese-Ukrainian Osteoporosis Congress, Lisboa,                Portugal, 21-22 June, 2016.

На кафедрі працює студентський науковий гурток. Кожного року в межах підсумкових засідань СНТ університету кафедра проводила окреме секційне засідання з ортопедії і травматології.

План роботи студентського наукового гуртка і напрямки його наукових досліджень розробляються відповідно до науково-дослідної тематики кафедри. Заняття в гуртку включає індивідуальну роботу кожного студента під керівництвом викладача кафедри і колективні засідання, що проводяться в середньому один раз на місяць.

Напрямки роботи гуртка:

  • ·Проведення наукових досліджень з ортопедії і травматології
  • ·Виступи на студентських наукових конференціях як нашого університету, так і ВНЗ України.
  • ·Виступи на засіданнях гуртка з реферативними доповідями
  • ·Розгляд складних клінічних випадків