Студенту

Master

Аспіранту

Література Методичнi вказівки - Стоматологія - Аспiранти - Матеріали для дистанційного навчання студентів Методичнi вказівки - Стоматологія - Аспiранти - Ортопедична стоматологія Методичні вказівки для практичних занять Методичні вказівки для самостійної роботи Робочі програми - Стоматологія - Аспiранти - Матеріали для дистанційного навчання студентів Робочі програми - Стоматологія - Аспiранти - Ортопедична стоматологія Робоча програма 2020-2021 р. Самостійна робота Самостійна робота студентів - Стоматологія - Аспiранти - Матеріали для дистанційного навчання студентів Самостійна робота студентів - Стоматологія - Аспiранти - Ортопедична стоматологія Силабус 2020-2021 р. Список рекомендованої лiтератури - Стоматологія - Аспiранти - Матеріали для дистанційного навчання студентів Список рекомендованої лiтератури - Стоматологія - Аспiранти - Ортопедична стоматологія Тематичнi плани практичних занять - Стоматологія - Аспiранти - Матеріали для дистанційного навчання студентів Тематичнi плани практичних занять - Стоматологія - Аспiранти - Ортопедична стоматологія Тематичний план

Силабус

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

   Кафедра ортопедичної стоматології створена в жовтні 1996 року згідно рішення Вченої Ради ВНМУ  ім. М.І. Пирогова і розташована по вул. Блока, 34.

Навчальна база кафедри включає: 9 навчальних клінічних залів на 16 стоматологічних установок, навчальні кімнати для проведення семінарських занять, 2 навчальні зали для проведення занять з пропедевтики ортопедичної стоматології, обладнані за сучасними вимогами зуботехнічну та ливарну лабораторії, стерилізаційний блок та набір приміщень для адміністраційно-господарських потреб персоналу.

    Першим завідувачем кафедри з 1996 по 2017 роки був кандидат медичних наук, доцент Мунтян Леонід Максимович. У вересні 1996 року він був призначений, а в листопаді 1997 року обраний за конкурсом на посаду завідувача кафедри ортопедичної стоматології Вінницького державного медичного інституту імені М.І. Пирогова (нині — Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова) на новоствореному стоматологічному факультеті. Основні напрямки лікувальної та наукової діяльності Л.М. Мунтяна були присвячені розробці технологічних процесів та методів ортопедичного лікування хворих з порушеннями оклюзійних співвідношень; апробації та впровадженню біоматеріалів, що застосовуються при виготовленні імплантатів та ортопедичних супраконструкцій; науковому обґрунтуванню та раціональному лікуванню хворих ортопедичними конструкціями на суцільнолитих та без металевих каркасах. Леонід Максимович був автором 168 наукових та навчально-методичних публікацій у тому числі – 2 підручників, 4 монографій та посібника з організації ортопедичної стоматології, 4 авторських свідоцтв та 10 патентів України. Підготував 2 кандидатів медичних наук, 18 клінічних ординаторів (з них 14 іноземних громадян), 6 магістрів медицини за спеціальністю «ортопедична стоматологія». Виконував дисертацію на здобуття наукового ступеню доктора медичних наук за темою: «Теоретичне обґрунтування та визначення клінічної ефективності лікування пацієнтів зубними протезами з комбінованою системою фіксації». Керував підготовкою 4 здобувачів наукового ступеню кандидата медичних наук. Проходив стажування в Швейцарії та Польщі. Мунтян Леонід Максимович – лікар вищої категорії, досвідчений педагог, відомий серед професорсько-викладацького складу медичних внз України. Неодноразово входив до складу робочих комісій з розробки та впровадження освітніх Програм за спеціальністю «Стоматологія». За багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, високий професіоналізм та активну громадську позицію Л.М. Мунтян неодноразово нагороджувався грамотами Міністерства охорони здоров’я України, обласних державних адміністрацій, Львівського та Вінницького національних медичних університетів. Леонід Максимович залишив після себе велику плеяду послідовників, учнів та однодумців.

    З 2017 року і по теперішній час кафедрою завідує кандидат медичних наук, доцент Едуард Вікторович Беляєв. Едуард Вікторович з відзнакою закінчив стоматологічний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова у 1999 році. Після проходження поглибленої спеціалізації у якості лікаря – інтерна на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ з 1999 по 2000 рік працював на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ старшим лаборантом. З 2000 по 2002 працював на посаді асистента – стажиста тієї ж кафедри. З 2002 року по 2011 рік працював асистентом кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету.  У 2007 році Беляєв Е.В. захистив кандидатську дисертацію на тему “Антропо-генетичні фактори виникнення карієсу у практично здорових міських юнаків і дівчат Подільського регіону України”. З жовтня 2011 року по травень 2017 року працював на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології. 
     У 2016 році запланована докторська дисертація на тему «Анатомо – топографічні та функціональні особливості діагностики, лікування і реабілітації вторинних деформацій зубощелепової системи». 

Беляєв Е.В. є лікарем вищої кваліфікаційної категорії. Лікувальною роботою займається на клінічних базах кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ. Регулярно підвищує свій кваліфікаційний рівень і застосовує новітні технології у діагностичному та лікувальному процесі. Володіє багатьма видами спеціалізованої допомоги хворим з ортопедичною патологією.  Регулярно публікує наукові роботи  у різних медичних виданнях. Має 45 друкованих робіт у фахових журналах та збірниках, з них 3 патенти на винахід. Залучає до наукової роботи студентів, керує підготовкою аспірантів та клінічних ординаторів.
    Для відпрацювання мануальних навиків, згідно робочої програми, та підготовки студентів до складання комплексного професійно-орієнтованого державного іспиту з ортопедичної стоматології використовуються 12 навчальних фантомів вітчизняного виробництва та 2 фантоми фірми „Kavo” (Німеччина). 
В 2013 році закуплено обладнання та організована робота кабінету радіовізіографічних досліджень стоматологічних хворих з можливістю експортування радіовізіографічного зображення по локальній комп’ютерній мережі. Придбано стоматологічну установку укомплектовану інтраоральною камерою.
   Окрім власної клінічної бази, для проведення практичних занять з ортопедичної стоматології, згідно угоди використовуються стоматологічні установи: „Вінницький міський клінічний стоматологічний центр” ,«Вінницький обласний спеціалізований клінічний диспансер радіаційного захисту населення», "Стоматологічний кабінет" вул. Кропивницького 6/8.

Штат кафедри

Беляєв Едуард Вікторович


завідувач кафедри, кандидат медичних наук

Беляєв Е.В. з відзнакою закінчив стоматологічний факультет Вінницького державного медичного університету ім. М.І. Пирогова у 1999 році.
Після проходження поглибленої спеціалізації у якості лікаря – інтерна на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ з 1999 по 2000 рік працював на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ старшим лаборантом. З 2000 по 2002 працював на посаді асистента – стажиста тієї ж кафедри. З 2002 року по 2011 рік працював асистентом кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету. З жовтня 2011 року по травень 2017 року працював на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології. З травня 2017 року - завідувач кафедри ортопедичної стоматології.
Беляєв Е.В. є лікарем вищої кваліфікаційної категорії. Лікувальною роботою займається на клінічних базах кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ. Регулярно підвищує свій кваліфікаційний рівень і застосовує новітні технології у діагностичному та лікувальному процесі. Зарекомендував себе кваліфікованим спеціалістом в галузі ортопедичної стоматології. Володіє багатьма видами спеціалізованої допомоги хворим з ортопедичною патологією. За час роботи проявив себе грамотним лікарем, досвідченим педагогом.

Комнацький Богдан Юрійович


доцент, кандидат медичних наук

Закінчив з відзнакою в 2009 році Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія, в 2011 році отримав другу вищу освіту за спеціальністю фармація. З вересня 2009 року працював старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології. З 2010 по 2012 роки – асистентом-стажистом та старшим лаборантом за сумісництвом. З квітня 2012 року зарахований на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології. В 2012 році пройшов навчання на курсах спеціалізації Української медичної стоматологічної академії, та атестаційною комісією при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». У 2015 році на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.600.01 у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України захистив дисертацію на тему ‘’Обґрунтування забезпечення місцевого знеболення при амбулаторному лікуванні стоматологічних захворювань, поєднаних з цукровим діабетом’’ на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.22 – стоматологія. В 2016 році рішенням Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова був обраний на посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології. За час роботи проявив себе досвідченим педагогом, грамотним лікарем. Зарекомендував себе кваліфікованим спеціалістом з ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття з іноземними студентами англійською мовою, якою вільно володіє. У 2017 році успішно склав іспит та отримав сертифікат First Certificate in English - перший Кембриджський сертифікат, що підтверджує рівень володіння англійською мовою на рівні В2 (Іспит розроблений і проводитися підрозділом ESOL екзаменаційної ради Кембриджського університету (UCLES)). В 2017 році пройшов ПАЦ зі спеціальності «Ортопедична стоматологія» у Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія». В цьому ж році був атестований центральною комісією МОЗ України та присвоєно другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Ортопедична стоматологія». Є автором та співавтором понад 20 наукових публікацій.

Глушак Альона Анатоліївна


доцент, кандидат медичних наук

Глушак Альона Анатоліївна, у 2008 році з відзнакою закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія. З вересня 2008 року працювала старшим лаборантом кафедри ортопедичної стоматології. З 2009 по 2010 рік – асистентом-стажистом та старшим лаборантом за сумісництвом, а з 2011 року – асистентом кафедри ортопедичної стоматології. В 2011 році пройшла навчання на курсах спеціалізації Української медичної стоматологічної академії, та атестаційною комісією при Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія» було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». У жовтні 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.003.06 при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця МОЗ України захистила дисертацію на тему: «Морфологічні особливості зубної дуги і одонтометричні показники у підлітків з ортогнатичним прикусом у залежності від форми голови і типу обличчя» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. В 2016 році рішенням Вченої ради ВНМУ ім. М.І. Пирогова була обрана на посаду доцента кафедри ортопедичної стоматології. Також в 2016 році пройшла ПАЦ зі спеціальності «Ортопедична стоматологія» у Вищому державному навчальному закладі України «Українська медична стоматологічна академія». В цьому ж році була атестована центральною комісією МОЗ України та присвоєно другу кваліфікаційну категорію зі спеціальності «Ортопедична стоматологія». Є автором та співавтором понад 30 наукових публікацій.

Беляєва Людмила Григорівна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Кемеровський медичний інститут у 1971 році. На кафедрі ортопедичної стоматології Івано-Франківського медичного інституту працювала з 1982 по 1998 рік, на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ з 1998 року.

Чайка Віталій Григорович


доцент, кандидат медичних наук

У 2002 році вступив до Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, який закінчив у 2007 році з відзнакою.
З 2007 року по 2009 рік навчався в магістратурі, а з 2009 року по 2012 рік - в аспірантурі на кафедрі ортопедичної стоматології означеного вузу.
З 2013 року зарахований на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології.
Захистив кандидатську дисертацію на тему: " Лікування хворих із повною втратою зубів знімними пластинковими протезами з амортизаційними властивостями" у 2015 році. За період роботи у ВНМУ опубліковано 20 наукових робіт, отримав 3 деклараційні патенти. Практичне значення здобутків підтверджено 2 галузевими нововведеннями та внесенням їх до реєстру галузевих нововведень МОЗ України.

Орловський Володимир Олександрович


доцент, кандидат медичних наук

1971 року народження. Закінчив Івано-Франківську Державну медичну академію у 1994 р. Первинна спеціалізація «Стоматологія» в 1995 р. До 2004 р. працював лікарем-стоматологом в різних закладах практичної медицини. З 2001р. працює викладачем на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. В 2012 р. отримав спеціалізацію «Ортопедична стоматологія». В 2013 році був обраний за конкурсом на посаду «старший викладач». В 2015 р. запланував виконання дисертаційної роботи до здобуття наукового ступеня к. мед. н.
Є автором та співавтором понад 20 наукових публікацій. Постійно вдосконалює свій фаховий та педагогічний рівень.

Ковальчук Всеволод Віталійович


доцент, кандидат медичних наук

У 1999 р. закінчив Вінницький національний медичний університет. У 2002 році проходив клінічну ординатуру на кафедрі ортопедичної стоматології. З 2004 р. працює асистентом на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М. І. Пирогова. У 2018 р. захистив кандидатську дисертаційну роботу.

Татаріна Ольга Володимирівна


доцент, кандидат медичних наук

Закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова за спеціальністю стоматологія в 1999 році.
В травні 2011 року закінчила аспірантуру Одеського національного медичного університету.
На кафедрі ортопедичної стоматології працює з 2011 року.

Ромашкіна Олена Анатоліївна


старший викладач

У 1992 р. закінчила з відзнакою стоматологічний факультет Львівського державного медичного інституту. Після проходження інтернатури працювала лікарем в лабораторії нових технологій виготовлення зубних протезів при Львівському державному медичному інституті під керівництвом проф. Вареса Е.Я. З 1998 працює на кафедрі ортопедичної стоматології. У 2007 р. закінчила з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література англійська». Проводить практичні заняття та читає лекції з пропедевтики ортопедичної стоматології, ортопедичної стоматології та дентальної імплантології для англомовних студентів 2, 3, 4, 5 курсів стоматологічного факультету. Є автором 90 друкованих праць, 1 патенту на винахід, 3 деклараційних патентів, співавтором «Посібника з організації стоматологічної ортопедичної допомоги», Одеса, 2003. Цікавиться питаннями медичного права. У 2010 р. успішно закінчила Міжрегіональну Академію управління персоналом за спеціальністю «правознавство», їй присвоєно кваліфікацію «юриста».

Мунтян Віталій Леонідович


старший викладач

У 2000 році закінчив з відзнакою Вінницький національний медичний університет, працює на кафедрі ортопедичної стоматології ВМНУ ім. М .І. Пирогова на посаді асистента з 2001року.
У 2000- 2002 роках навчався в магістратурі на кафедрі ортопедичної стоматології, яку закінчив успішно та захистив магістерську роботу з відзнакою на тему: “Клініко-експериментальні аспекти відновлення цілісності зубних рядів комбінованими протезами з лабільними системами фіксації”,
В 2013 році був обраний за конкурсом на посаду «старший викладач»

Коцюра Ольга Олександрівна


старший викладач, кандидат медичних наук

Закінчила ВНМУ ім.М.І.Пирогова в 2006 році з відзнакою. З 2008 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології. Проводить практичні заняття англійською мовою з іноземними студентами.

Бабійчук Наталія Федорівна


старший викладач

Закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут. Працює у ВНМУ ім. М.І. Пирогова з 1996 року, на кафедрі ортопедичної стоматології з 1997 року. Проводить практичні заняття і лекції у групах вітчизняних і іноземних студентів.Є відповідальною за роботу студентського наукового гуртка на кафедрі. Закінчила аспірантуру.Пройшла ПАЦ зі спеціальності "Ортопедична стоматологія" у Вищому державному навчальному закладі України "Українська медична стоматологічна академія" і була атестована центральною комісією МОЗ України на присвоєння першої кваліфікаційної категорії зі спеціальності " Ортопедична стоматологія". Є автором та співавтором понад 20 наукових публікацій. Постійно вдосконалює свій фаховий та педагогічний рівень участю в науково-практичних конференціях, курсах,вебінарах.

Пінтя Іван Васильович


асистент

Закінчив Дніпропетровський медичний інститут в 1975 році. На протязі трьох років працював хірургом-стоматологом у Вінницькій обласній стоматологічній поліклініці. З 1980 року працював лікарем-анастезіологом в обласній стоматологічній поліклініці. З1984 року по 1998 рік працював завідуючим ортопедичним віділенням обласної стоматологічної поліклініки. З 1998 року по теперішній час працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету.

Одуд Мар'яна Петрівна


асистент, кандидат медичних наук

У 2010 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова.У 2012 року закінчила інтернатуру за спеціальністю «стоматологія», також закінчила навчання в магістратурі і отримала дипломом з відзнакою та здобула кваліфікацію магістр медицини з стоматології. Довгий час проводила стоматологічну практику в приватній стоматологічні клініці "ГАРАНТ". В 2013 році стала аспірантом кафедри ортопедичної стоматології в ВНМУ та одночасно працювала старшим лаборантом. В 2014 році пройшла навчання на курсах спеціалізації "Української медичної стоматологічної академії", та було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». У 2018 році зарахована на посаду викладача-стажиста на кафедру ортопедичної стоматології. На посаду асистента переведена у 2019 році де і працює до даного часу. У 2019 році захистила кандидатську дисертаційну роботу.

Юр Андрій Михайлович


асистент

Закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М. І.
Пирогова в 2009 році. З 2009 по 2011 рік працював старшим лаборантом
кафедри ортопедичної стоматології. З вересня 2011 року працює асистентом
кафедри ортопедичної стоматології.

Вальчук Оксана Григорівна


асистент

Закінчила Московський медичний стоматологічний інститут ім. М. А. Семашко у 1991 році. З вересня 1998 року працює асистентом кафедри ортопедичної стоматології.

Зверхановський Олександр Анатолійович


асистент, кандидат медичних наук

В 2004р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, з відзнакою. З 2004р. по 2006р. навчався в інтернатурі. Після закінчення інтернатури отримав сертифікат лікаря – стоматолога ортопеда. З 2006р. по 2009р. працював в Замостянському клінічному стоматологічному центрі на посаді лікаря стоматолога-ортопеда. З вересня 2009р. зарахований на посаду асистента – стажиста кафедри ортопедичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З вересня 20011р. переведений на посаду асистента кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття на 2,3,4 та 5 курсах. Лікар – стоматолог ортопед першої категорії.

Денисюк Аріна Володимирівна


асистент

У 2011 році закінчила Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова з дипломом з відзнакою. В результаті державного розподілу була направлена на кафедру ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова на посаду старшого лаборанта. В 2014 році пройшов навчання на курсах спеціалізації Української медичної стоматологічної академії, та атестаційною комісією 4 було присвоєно звання лікаря-спеціаліста за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». У 2015 році була переведена на посаду асистента тієї ж кафедри.

Симонишен Анатолій Анатолійович


асистент

В 2011р. закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова. З 2011р. по 2013р. навчався в інтернатурі. Після закінчення інтернатури отримав сертифікат лікаря – стоматолога . З 2011р. працює в районній лікарні на посаді лікаря стоматолога. З лютого 2014р. зарахований на посаду старшого лаборанта кафедри терапевтичної стоматології Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова. З вересня 20015р. працює на посаді асистента - стажиста кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова. Проводить практичні заняття на 2,3,4 курсах.

Прокопенко Олександр Сергійович


асистент, завуч кафедри, кандидат медичних наук

У 2015 році закінчив Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова.
У 2015-2018 року працював на кафедрі ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М.І. Пирогова на посаді старшого лаборанта.
З 2017 року навчається в аспірантурі у ВНМУ ім. М.І. Пирогова.
З 2018 року працює на кафедрі ортопедичної стоматології на посаді викладача-стажиста.

Білошкурська Наталя Миколаївна


старший лаборант

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет
ім.М.Коцюбинського у 2001 році. З вересня 2019 року працює старшим
лаборантом кафедри ортопедичної стоматології.

Ярошенко Ольга Петрівна


старший лаборант

Закінчила Вінницький державний педагогічний університет
ім. М. Коцюбинського у 2015 році та Вінницьке медичне училище ім. Д.
К. Заболотного у 1995 році. З вересня 2017 року працює старшим
лаборантом кафедри ортопедичної стоматології.

Сивак Віталій Васильович


лаборант

У 1997 р. закінчив Вінницький медичний коледж.1999-2019 працював на посаді викладача у Вінницькому медичному коледжі.
З січня 2020 року працює
лаборантом кафедри ортопедичної стоматології.

Кінас Юрій Ярославович


лаборант

У 1999 р закінчив Вінницький медичний коледж. З 2000-2003 р. працював на посаді зубного техніка у Вінницькі дитячі стологічній поліклініці. З вересня 2018 року працює
лаборантом кафедри ортопедичної стоматології.

Орловська Людмила Євгеніївна


лаборант

Закінчила Житомерський медичний коледж. З вересня 2009 року працює
лаборантом кафедри ортопедичної стоматології.

Новини

Оголошення
10.06.2024

Кафедра ортопедичної стоматології для

студентів, які мають академічну заборгованість( за умови завершиного 

відпрацювання всіх пропущених занять),

організовує перескладання іспитів,

диференційних заліків

13.06.2024р., о 12:00

Оголошення
30.05.2024

 

Консультація здобувачів
5 курсу  ОСП(К)І  відбудеться 30
травня о 12:00 за
посиланням 
Оголошення!
29.05.2024

Кафедра ортопедичної стоматології для

студентів, які мають академічну заборгованість( за умови завершиного 

відпрацювання всіх пропущених занять),

організовує перескладання іспитів,

диференційних заліків

04.06.2024р., о 12:00

Оголошення
03.05.2024

 

Кафедра ортопедичної стоматології для
студентів, які мають академічну
заборгованість (за умови завершеного
відпрацювання всіх пропущених занять),
організовує перескладання
диференційних заліків
14.05.2024р., о 10.00

Кафедра ортопедичної стоматології для

студентів, які мають академічну

заборгованість (за умови завершеного

відпрацювання всіх пропущених занять),
організовує перескладання

диференційних заліків


14.05.2024р., о 10.00

 

Оголошення
23.04.2024

Оголошення!

Кафедра ортопедичної стоматології для студентів,

які мають академічну заборгованість

(за умови завершеного відпрацювання всіх пропущених занять)

організовує перескладання іспитів, диференційних заліків.

26.04.2024 р., о 12:00

наукова конференція з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2024"
16.04.2024

 

Шановні учасники і гості XXІ студентської наукової конференції  з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2024"!
В рамках конференції запрошуємо вас на засідання секції кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке відбудеться *онлайн* 18 квітня 2024 року о 13.00 на платформі Google Meet
 https://meet.google.com/aqg-zdfx-nnq

Шановні учасники і гості XXІ студентської наукової конференції  з міжнародною участю "Перший крок в науку - 2024"!
В рамках конференції запрошуємо вас на засідання секції кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке відбудеться *онлайн* 18 квітня 2024 року о 13.00 на платформі Google Meet https://meet.google.com/aqg-zdfx-nnq

Information about the scientific circle of the Department
29.09.2023

Information about the scientific circle of the Department of Orthopedic Dentistry, Faculty of Stomatology, VNMU named after M. I. Pirogov 2023–2024 a.e.

 

1. Department of Orthopedic Dentistry

2. The group works in the format of offline meetings.

Areas of work:

- study and research of modern directions of orthopedic dentistry development;

- preparation of articles, theses, visual models, stands on current issues in orthopedic dentistry;

- participation of circle members in the work of specialized conferences and symposia.

In the current academic year, at the meetings of the circle, topical issues are considered: the cooperation of a dentist - orthopedist and a dental technician at a dental appointment as a guarantee of a high quality professional work result; photoprotocol in orthopedic dentistry – a tool for motivation, cooperation and improving the quality of orthopedic treatment; principles of providing dental care in Poland; functional disorders of the TMJ and masticatory muscles

3. Elder of the circle - Anna Tsvyak, s007705@vnmu.edu.ua

4. The academic leader of the group is senior teacher Nataliya Fedorivna Babiichuk

5. https://www.vnmu.edu.ua/cafedra-ortopedichne-stomatologiya

6.https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b4f840179b14c5db5959e31e1e06d2f%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=615b159d-c311-4ee8-a8dd-99d7df92853f&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Інформація про науковий гурток кафедри
29.09.2023

Інформація про науковий гурток кафедри ортопедичної стоматології стоматологічного факультету ВНМУ ім. М. І. Пирогова

2023– 2024 н.р.     

Кафедра ортопедичної стоматології      

Гурток працює у форматі очних зустрічей.

Напрямки роботи:

- вивчення та дослідження сучасних напрямків розвитку ортопедичної              

  стоматології;

- підготовка статей, тез, наочних макетів, стендів з актуальних питань в ортопедичній стоматології;

- участь гуртківців в роботі профільних конференцій, симпозіумів.

У поточному навчальному році на засіданнях гуртка розглядаються актуальні питання про: співпрацю стоматолога – ортопеда та зубного техніка на стоматологічному прийомі як запоруку якісного професійного результату роботи; фотопротокол в ортопедичній стоматології – інструмент для мотивації, співпраці та покращення якості ортопедичного лікування; принципи надання стоматологічної допомоги у Польщі; функціональні порушення СНЩС і жувальних м’язів.

  1. Староста гуртка - Анна Цвяк, s007705@vnmu.edu.ua
  2. Науковий керівник гуртка – старший викладач Наталія Федорівна Бабійчук
  3. https://www.vnmu.edu.ua/кафедра-ортопедичної-стоматології

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a3b4f840179b14c5db5959e31e1e06d2f%40thread.tacv2/%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B5?groupId=615b159d-c311-4ee8-a8dd-99d7df92853f&tenantId=7346d930-ca22-4336-8ec1-7d11541393e4

Перескладання заліків / Retaking of credits
30.08.2023

У п’ятницю 1 вересня о 10:00 відбудуться перескладання  заліків/диференційних заліків для студентів 2-5 курсів 


On Friday, Septenber 1 at 10:00 a.m., there will be retaking of credits/differential credits for students of 2-5 years

Розклад іспитів / Exam schedule
16.06.2023

Розклад іспитів

для здобувачів освіти 4 курсу стоматологічного факультету

та факультету підготовки іноземних громадян

спеціальність «Стоматологія»  2022-2023 н.р.

Exam schedule

for students of the 4th year of the dental faculty

and the faculty of training foreign citizens,

specialty "Dentistry" 2022-2023 a.y.

 

Група / Group

Години / Time

Дата / Date

41А

09.00

23.06.2023

41Б

09.00

23.06.2023

42А

09.30

23.06.2023

42Б

09.30

23.06.2023

43А

10.00

23.06.2023

43Б

10.00

23.06.2023

44А

09.00

19.06.2023

44Б

09.00

19.06.2023

40А

09.30

19.06.2023

40Б

09.30

19.06.2023

 

Перескладання заліків / Retaking of credits
24.04.2023

У п’ятницю 1 вересня о 10:00 відбудуться перескладання  заліків/диференційних заліків для студентів 2-5 курсів 


On Friday, Septenber 1 at 10:00 a.m., there will be retaking of credits/differential credits for students of 2-5 years

XX студентська конференція
13.04.2023

Шановні учасники і гості XX студентської конференції "Перший крок в науку - 2023"!

В рамках конференції запрошуємо вас на засідання секції кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М. І. Пирогова, яке відбудеться 21 квітня 2023 року о 13.00 на платформі Google Meet

https://meet.google.com/yyw-bmtv-vjb

До зустрічі у форматі ОНЛАЙН!

Оголошення
17.03.2023

У п'ятницю 31  березня  о 13.00 відбудуться перескладання  заліків/ диференційних заліків для студентів 2-5 курсів 

Оголошення
06.03.2023

8.03. 2023 о 10.00, на платформі Google Meet, відбудеться лекція на тему «Діагностика патології зубощелепної системи. Підготовка порожнини рота до раціонального протезування», для лікарів-інтернів стоматологів 1 року навчання.

Оголошення
06.03.2023

7.03. 2023 о 10.00, на платформі Google Meet, відбудеться лекція на тему «Біомеханіка жувального апарату. Оклюзія, її види і фактори» , для лікарів-інтернів стоматологів 1 року навчання.

Звіт про проведення першого (вузівського) етапу олімпіади з ортопедичної стоматології.
16.02.2023

 

Звіт про проведення першого (вузівського) етапу
олімпіади з ортопедичної стоматології.
8 лютого 2023 р., на кафедрі ортопедичної стоматології був проведений
перший (вузівський) етап олімпіади з ортопедичної стоматології, в якому
прийняло участь 12 здобувачів вищої освіти (ЗВО): 6 ЗВО 3 курсу, 2 ЗВО 4
курсу, 4 ЗВО 5 курсу.
За кількістю балів, отриманих за розкриття питань, нагороджено здобувачів
вищої освіти:
дипломом I ступеню - Цвяк Анну Олегівну, 4 курс 44 Б група,
Вахновського Владислава Романовича, 5 курс 1 група;
дипломом II ступеню - Супруненко Софію Анатоліївну, 3 курс 41 група,
Пашнікову Віолетту Андріївну, 4 курс, 44 Б група;
дипломом III ступеню - Тищенка Миколу Петровича, 5 курс, 2 група,
Дзяда Анатолія Олександровича, 3 курс, 45 група.
Вітаємо переможців!
Дякуємо всім здобувачам вищої освіти за участь в олімпіаді!
Бажаємо всебічного зростання в професійних знаннях під мирним небом
України!
Завідувач кафедри
ортопедичної стоматології доцент ЗВО Едуард
БЕЛЯЄВ
Відповідальна за СНР кафедри старший викладач ЗВО Наталія БАБІЙЧУК
ортопедичної стоматології

8 лютого 2023 р., на кафедрі ортопедичної стоматології був проведений перший (вузівський) етап олімпіади з ортопедичної стоматології, в якому прийняло участь 12 здобувачів вищої освіти (ЗВО): 6 ЗВО 3 курсу, 2 ЗВО 4курсу, 4 ЗВО 5 курсу.

За кількістю балів, отриманих за розкриття питань, нагороджено здобувачів вищої освіти: 

дипломом I ступеню - Цвяк Анну Олегівну, 4 курс 44 Б група, Вахновського Владислава Романовича, 5 курс 1 група

дипломом II ступеню - Супруненко Софію Анатоліївну, 3 курс 41 група, Пашнікову Віолетту Андріївну, 4 курс, 44 Б група;

дипломом III ступеню - Тищенка Миколу Петровича, 5 курс, 2 група, Дзяда Анатолія Олександровича, 3 курс, 45 група.
Вітаємо переможців!   Дякуємо всім здобувачам вищої освіти за участь в олімпіаді!  Бажаємо всебічного зростання в професійних знаннях під мирним небом  України!

Оголошення!
02.01.2023

На період канікул з 26.12.2022 по 16.01.2023 відпрацювання пропущених занять та незадовільних оцінок буде проводитися кожного робочого дня з 9:00 по 17:00. У суботу з 9:00 по 15:00. Відпрацювання за осінній семестр можливе без дозволу (за наявності студентського, паспорту і т.д.), а за минулі семестри – за індивідуальним графіком з дозволу деканату. 

План роботи студентського наукового гуртка кафедри ортопедичної стоматології ВНМУ ім. М. І. Пирогова на 2022-2023 н. р.
20.10.2022

План роботи студентського наукового гуртка кафедри ортопедичної стоматології

ВНМУ ім. М. І. Пирогова на 2022-2023 н. р. 

Термін

Тематика засідання гуртка

Куратор

Вересень   16.09.22 р.

Обговорення та затвердження президії гуртка, тем наукових досліджень студентів, підготовка до студентської наукової конференції.

 

ст.викл.  Н.Ф. Бабійчук

Листопад 18.11.22 р.

Вплив часткових знімних пластинкових протезів з акриловими та термопластичними базисами на стан гігієни порожнини рота.

 

к.мед.н., доц. М.П. Одуд 

Січень  19.01.23 р.

Застосування навігаційних шаблонів в практиці лікаря стоматолога – ортопеда.

ас. І. Д. Буткалюк

Березень  16.03.23 р.

Переваги та недоліки використання 3D принтерів в ортопедичній стоматології.

ас. А. А. Симонишен

 

Травень 18.05.23 р.

Особливості надання стоматологічної допомоги населенню в умовах воєнного стану.

ас. А. М. Юр

 

 

Оголошення
27.08.2019
Оголошення
27.08.2019

Наукова діяльність

Основним напрямком наукової роботи кафедри є вивчення та розробка нових та вдосконалення існуючих методів діагностики, протоколів комплексного лікування і профілактики хворих з патологією зубощелепної системи.

Співробітниками кафедри проводяться лабораторні, цитометричні, гістологічні, мікробіологічні, біохімічні та клінічні методи дослідження.

За останні роки співробітниками кафедри отримано 8 деклараційних патентів на корисну модель, один патент на винахід, 2 свідоцтва про авторське право на твір, опубліковано більше 200 наукових праць.

На даний момент на кафедрі виконується одна докторська та 4 кандидатські дисертації. Успішно захищено 9 кандидатських дисертацій.

 

Література, що видана кафедрою

Навчальні посібники та підручники:

 1.  Беляєв Е. В., Король Д. М., Гасюк П. А., Коробейніков Л. С., Коробейнікова Ю. Л., Воробець А. Б., Орловський В. О. Основні технології виготовлення зубних протезів. – Вінниця, ТОВ «ТВОРИ». 2019. – 104 с.

 

 2.   Мунтян Л.М., Флис П.С., Леоненко Г.П. и др. Пропедевтика ортопедической стоматологи. – Киев, ВСИ "Медицина". 2014. – 344 с.


 3.   П.С. Фліс, Г.П. Леоненко, І.А. Шинчуковський В.П. Голік, О.В. Громов, В.М. Дворник, С.І. Жадько, Ю.А. Калініченко, В.А. Кльомін, М.Д. Король, В.Ф. Макєєв, Л.М. Мунтян, В.П. Неспрядько, З.Р. Ожоган, Л.Д. Чулак. Пропедевтика ортопедичної стоматології: підручник (ВНЗ ІV р. а.). – Київ, ВСВ "Медицина". 2010.  328 с.

Контакти

Кафедра ортопедичної стоматології  розташована за адресою вул. Блока 34

телефон: 66 -18 -00

електрона адреса :ort.stom@vnmu.edu.ua

http://map.vn.ua/map/49.229867852244865/28.44767018518066/0/17