Студенту

Інтерну

Master

Аспіранту

Методичні вказівки для аспірантів ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА Методичні вказівки для аспірантів ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ Методичні вказівки для аспірантів ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 2020-2021 Методичні вказівки для аспірантів ЗПСМ Методичні вказівки для аспірантів ЗПСМ 2020-2021 Робоча програма аспірантури ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА Робоча програма аспірантури ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ Робоча програма аспірантури ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 2020-2021 Робоча програма аспірантури ЗПСМ Робоча програма аспірантури ЗПСМ 2020-2021 Робоча програма внутрішня медицина 2022 р. Робоча програма Гастроентерологія 2022 р. Робоча програма Загальна практика - сімейна медицина 2022 р. Силабус PhD 2020 ЗПСМ Силабус PhD 2020_ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ Список рекомендованої літератури ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 2020-2021 Список рекомендованої літератури Гастроентерологія 2022 р. Список рекомендованої літератури для аспірантів ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА Список рекомендованої літератури для аспірантів ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ Список рекомендованої літератури для аспірантів ЗПСМ Список рекомендованої літератури для аспірантів ЗПСМ 2020-2021 Список рекомендованої літератури Загальна практика - сімейна медицина 2022 р. Тематичний план практичних занять аспірантів ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА Тематичний план практичних занять аспірантів ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ Тематичний план практичних занять аспірантів ЗПСМ Тематичний план самостійної роботи аспірантів ВНУТРІШНЯ МЕДИЦИНА Тематичний план самостійної роботи аспірантів ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ Тематичний план самостійної роботи аспірантів ЗПСМ

Кваліфікаційні роботи

Clinical ordinator

Історія кафедри

КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ: розташування

Кафедра внутрішньої та сімейної медицини розташована на базі КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 м. Вінниці", за адресою:вул Магістратська (Першотравнева) 44.

Кафедра знаходиться в корпусі №1 на 3-му поверсі.

Посилання на розташування в Google maps:

https://goo.gl/maps/tAAZFqqr6p4uT9Y26

Посилання на QR-код з розташуванням:

http://qrcodes.com.ua/c/opj3papmf.png 


КАФЕДРА ВНУТРІШНЬОЇ ТА СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ: загальна інформація

Кафедра внутрішньої та сімейної медицини розташована на базі КНП ЦПМСД №2 м. Вінниці (вул. Магістратська, 44).  E-mail: intmed@vnmu.edu.ua.

У розпорядженні кафедри, на основній базі (ЦПМСД №2), знаходяться наступні приміщення: кабінет завідувача кафедри, 6 навчальних кімнат, клініко-діагностична гастроентерологічна лабораторія, яка складається з 2-х кімнат. У науково-дослідному центрі університету кафедра має 2 кімнати у складі   клініко-діагностичної гастроентерологічної лабораторії.

Історія створення кафедри.

Кафедра вперше почала працювати, згідно рішення вченої Ради університету, з 1994-1995 н.р. під назвою «кафедра поліклінічної  терапії». Кафедру, з дня її створення, очолював професор, д.м.н. Чернобровий В’ячеслав Миколайович, до моменту смерті 24.08.2019р.

Від створення кафедри в її склад входить професор, д.м.н., Палій Ірина Гордіївна, яка пройшла шлях від асистента, а на даний час  є завідуючою кафедрою.

Викладацький склад кафедри  при її створенні представляли: доцент  Бровко Аліна Харитонівна  (працювала на кафедрі до 2000 р.), доцент Півторак Наталія Анатолівна, асистент Мелащенко Сергій Григорович. З 1996 року до 2019року на посаді доцента працював Черешнюк Леонід Васильович. Курс загальної фізіотерапії та курортології викладав доц. Дорошенко Іван Іванович  (працював на кафедрі до 2000 р.).

Згідно „Концепції розвитку охорони здоров’я населення України”, затвердженої указом Президента України від 7.12.2000р. № 1313/2000 та Постанови Кабінету міністрів від 20.06.2000 року „Про комплексні заходи щодо впровадження сімейної медицини в систему охорони здоров’я України”, отримала назву „кафедра поліклінічної терапії та сімейної медицини”, яка в 2008р., рішенням вченої ради, змінена на «Кафедру внутрішньої та сімейної медицини». 

На даний час в колективі кафедри працюють викладачами проф. Палій Ірина Гордіївна, Заїка Сергій Володимирович (асистент з 2001р., доктор медичних наук з 2010р., доцент з 2012р.), Півторак Наталія Анатолівна, Мелащенко Сергій Григорович(з 2005 р. доцент), Чернова Інна В'ячеславівна (асистент з 2007р., доцент з 2014р.), Феджага Ірина Володимирівна (асистент з 2007р., доцент з 2013р.), Ксенчин Олег Олександрович (асистент з 2013р.), Янковецька Алла Григорівна (асистент з 2018р.) 

З 2017р. на кафедрі запроваджений новий елективний курс для медичних університетів України – „Актульні питання гастроентерології".

 

Дисципліни, які викладаються на кафедрі

Загальна практика – сімейна медицина: 6 курс

Актуальні питання гастроентерології: 4 курс 

Штат кафедри

Палій Ірина Гордіївна


професор, завідуюча кафедрою, д.мед.н.

e- mail: prof.iryna@gmail.com

Заїка Сергій Володимирович


доцент, д.мед.н.

e- mail: serhijdoc@gmail.com

Мелащенко Сергій Григорович


доцент, к.мед.н.

e- mail: melashk15@gmail.com

Чернова Інна В’ячеславівна


доцент, к.мед.н.

e- mail: 001ukr@ukr.net

Півторак Наталія Анатоліївна


доцент, к.мед.н.

e- mail: pivtorakn@gmail.com

Феджага Ірина Володимировна


доцент, к.мед.н.

e- mail: irynafedjaga@gmail.com

Ксенчин Олег Оксандрович


асистент

e-mail:vinshura@gmail.com

Янковецька Алла Григорівна


асистент

email:allayankovetska@gmail.com

Павлова Оксана Вікторівна


старший лаборант

email:pavlovao1963@gmail.com

Давидюк Діна Григорівна


лаборант

Новини

(без назви)
21.04.2023

Шановні учасники ХХ наукової конференції студентів та молодих вчених "Перший крок в науку - 2023"!

Засідання секції "внутрішня та сімейна медицина" відбудеться за адресою: вул. Магістратська, 44, Центр первинної медико-санітарної допомоги №2, корпус №1, 3-й поверх. 

Запрошуємо всіх бажаючих!

Література, що видана кафедрою

 Чернобровий В.М. Загальна практика – сімейна медицина: основи інформатики, доказова медицина, скринінг-діагностика, диспансеризація. - Вінниця: ТОВ «Видавництво  - друкарня ДІЛО», 2011. – 84с.
 Черешнюк Г.С., Черешнюк Л.В.Організаційні основи загальної практики-сімейної медицини. Посібник - Вінниця: ФОП Данилюк В.Г., 2013. - 184 с. 
 Чернобровий В.М. Розділ 3. Основи інформаційного забезпечення . Застосування телемедицини. Доказова медицина. Скринінг-діагностика та диспансеризація. Розділ 6.3. Хвороби органів травлення /  В кн. Сімейна медицина: У З кн.: підручник. Гриф МОН Кн.1. Загальні питання сімейної медицини /  О.М. Гиріна, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік та ін.; за ред. О.М. Гиріної, Л.М. Пасієшвілі, Г.С. Попік. -  К.: ВСВ «Медицина, 2-13. – 672с.
 Чернобровий В.М.. Мелащенко С.Г., Ткачук Т.М. Здоров’я, передхвороба,. хвороба: медико-соціальні аспекти та оцінка. Фактори ризику, Превентивна медицина(посібник для студентів-випускників, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини). - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013 – 80с.
 Палій І.Г.. Заїка С.В., Мелащенко С.Г., Півторак Н.А., Феджага І.В., Миршук Н.М., Чернова І.В. Надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі в практиці сімейного лікаря (посібник для студентів-випускників, лікарів-інтернів, лікарів загальної практики – сімейної медицини). - Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2013 – 155с.
 Черешнюк Г.С.,  Черешнюк Л.В. Организационные основы практики  - семейной медицины (Пособие). - М.: ФЛП Рогальская И.А. 2013. - 76с.