National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya
Department of Operative Surgery and Topographic anatomy
To students
History
Staff
Kostyuk Grigoriy YakovichHead of the department,

Pivtorak Volodumur IzyaslavovichProfessor,

Shevchuk Yuriy GrigorovuchSenior scientific consulting,

Tsigalko Valeriy FedorovichDocent,

Dusik Andriy Volodumirovich,

Burkov Mikola ValentinovichDocent,Ph.D.

Bul'ko Mukola PetrovichDocent,Ph.D

Golubovskiy Igor AnatoliovichDocent,Ph.D

News
Science activity

2017 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ