Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
  • UA
  • EN
  • RU

Перевірка online результатів "Крок" та передекзаменаційного тестування

Введіть ваш ID та пароль, який вам видали на тестуванні, наприклад, S058020

ID:

Пароль:

2015 © Центр Інформаційних технологій ВНМУ